Uygun bir ilahi söylenir.

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla.

Amin.

 

Esenlik bu yerde olsun;

Rab’bin esenliği bu yerde

Yaşayanların/oturanların/çalışanların

üzerinde olsun

Amin.

 

Yürekleri ve yaşamları esenlik ile dolduran Tanrımıza

Övgüler olsun; şimdi, daima ve ebediyen.

Amin.

 

[hep birlikte] ELÇİLERİN İMAN AÇIKLAMASI

Göğün ve yerin Yaratanı,

her şeye gücü yeten Baba,

Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum.

O, Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu.

Pontius Platus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi;

öldü ve gömüldü;

ölüler diyarına indi,

üçüncü gün ölüler arasından dirildi,

göğe çıktı,

her şeye gücü yeten Baba’nın sağında oturdu;

oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir.

Kutsal Ruh’a,

Kutsal evrensel kiliseye,

kutsalların birliğine,

günahların affına,

ölülerin dirilişine

ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin.

 

[On Emir okunur]

[Tövbe ve alçalış duası yapılır]

 

MEZMUR 91

 1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

 Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

 2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,

 "Tanrım'dır, O'na güvenirim."

 3 Çünkü O seni avcı tuzağından,

 Ölümcül hastalıktan kurtarır.

 4 Seni kanatlarının altına alır,

 Onların altına sığınırsın.

 O'nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

 5-6 Ne gecenin dehşetinden korkarsın,

 Ne gündüz uçan oktan,

 Ne karanlıkta dolaşan hastalıktan,

 Ne de öğleyin yok eden kırgından.

 7 Yanında bin kişi,

 Sağında on bin kişi kırılsa bile,

 Sana dokunmaz.

 8 Sen yalnız kendi gözlerinle seyredecek,

 Kötülerin cezasını göreceksin.

 9 Sen RAB'bi kendine sığınak,

 Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,

 10 Başına kötülük gelmeyecek,

 Çadırına felaket yaklaşmayacak.

 

Dua:

Her iyi ve mükemmel armağanın kaynağı Tanrı,

Bu evi/yeri ve içinde olan her şeyi bereketle.

İçinde

yaşayan/sürekli veya geçici olarak

bulanacak kullarına Kutsal Ruhun ile

Doğruluk yollarında öncülük et…

 

… Mesih Rabbimiz,

Aklımıza ışık, yüreklerimize sevgini bağışla,

Yaşayan ve hükmeden varlığının gücü ile

Yaşadığımız/çalıştığımız bu evi/yeri bereketle

Umudumuz sendedir…

 

(uygun bir ilahi)

 

MEZMUR 54

 1 Ey Tanrı, beni adınla kurtar,

 Gücünle akla beni!

 2 Ey Tanrı, duamı dinle,

 Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere.

 3 Çünkü küstahlar bana saldırıyor,

 Zorbalar canımı almak istiyor,

 Tanrı'ya aldırmıyorlar.

 4 İşte Tanrı benim yardımcımdır,

 Tek desteğim Rab'dir.

 5 Düşmanlarım yaptıkları kötülüğün cezasını bulsun,

 Sadakatin uyarınca yok et onları.

 6 Ya RAB, sana gönülden bir kurban sunacağım,

 Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir.

 7 Beni bütün sıkıntılarımdan kurtardın,

 Gözlerim düşmanlarımın yok oluşunu gördü.

 

Dua:

Gerçeğin ve merhametin Tanrısı RAB,

Senin kanatlarının gölgesi altına

ve Mesih’in Kutsal ismine sığınmayı arayan

 bu [ev] halkı[nı] bereketle…

 

Kötü insanların kalbinde saklanmış

ve pusuya yatmış her kötü ve pak olmayan ruhu

bu evden/yerden

sürgün ediyorum…

 

Sahte inanışların ruhu,

şeytanın ruhu,

putperestliğin ruhu,

kötü bakışın ruhu,

seni RAB azarlasın…

 

kötü ruhla yönetilen insanların

baskısını, saldırısını

bu evden/yerden

uzaklaştır…

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla;

Şimdi ve sonsuza kadar, amin.

 

MEZMUR 70

 1 Ey Tanrı, kurtar beni!

 Yardımıma koş, ya RAB!

 2 Utansın canımı almaya çalışanlar,

 Yüzleri kızarsın!

 Geri dönsün zararımı isteyenler,

 Rezil olsunlar!

 3 Bana, "Oh! Oh!" çekenler

 Geri çekilsin utançlarından!

 4 Sende neşe ve sevinç bulsun

 Bütün sana yönelenler!

 "Tanrı yücedir!" desin hep

 Senin kurtarışını özleyenler!

 5 Bense, mazlum ve yoksulum,

 Ey Tanrı, yardımıma koş!

 Yardımcım ve kurtarıcım sensin,

 Geç kalma, ya RAB!

 

MEZMUR 68

 1 Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları,

 Kaçsın önünden O'ndan nefret edenler!

 2 Dağıtsın onları dağılan duman gibi;

 Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi

Yok olsun kötüler Tanrı'nın önünde!

 3 Ancak doğrular sevinsin,

 Bayram etsinler Tanrı'nın önünde,

 Neşeyle coşsunlar.

 

5 Kutsal konutundaki Tanrı,

 Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.

 6 Tanrı kimsesizlere ev verir,

 Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur,

 Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.

 

19 Her gün yükümüzü taşıyan Rab'be,

 Bizi kurtaran Tanrı'ya övgüler olsun.

 

Dua:

Halkına Baba olan Tanrımız,

Yaşamın her alanında,

Nefes aldığımız tüm zamanlar boyunca

Daima seni bütün yüreğimizle ve bütün canımızla sevmek

Ve insan komşumuzu kendimiz gibi sevmek için

Bizlere esenliğini gönder,

 

Tanrı Oğlu Rab İsa,

Sen Mesih’sin,

Kurtarıcısın,

Bu yeri bereketle,

Bu yerde sürekli kalanlar ve misafirlere esenliğini bağışla,

Adının övülmesi bu yer üzerinde çoğalsın,

 

Mesih Rabbimiz,

Kanınla bizleri Tanrı’ya satın aldın,

Kutsal Ruh’un bağışladığı ölümsüzlükle

Bizleri diri tapınaklar yaptın,

Yaşadığımız yerleri esenliğinle bereketle,

 

MEZMUR 35

 1 Ya RAB, benimle uğraşanlarla sen uğraş,

 Benimle savaşanlarla sen savaş!

 2 Al küçük kalkanla büyük kalkanı,

 Yardımıma koş!

 3 Kaldır mızrağını, kargını beni kovalayanlara,

 "Seni ben kurtarırım" de bana!

 4 Canıma kastedenler utanıp rezil olsun!

 Utançla geri çekilsin bana kötülük düşünenler!

 5 Rüzgarın sürüklediği saman çöpüne dönsünler,

 RAB'bin meleği artlarına düşsün!

 6 Karanlık ve kaygan olsun yolları,

 RAB'bin meleği kovalasın onları!

 7 Madem neden yokken bana gizli ağlar kurdular,

 Nedensiz çukur kazdılar;

 8 Başlarına habersiz felaket gelsin,

 Gizledikleri ağa kendileri tutulsun,

 Felakete uğrasınlar.

 

MEZMUR 35

9 O zaman RAB'de sevinç bulacağım,

 Beni kurtardığı için coşacağım.

 10 Bütün varlığımla şöyle diyeceğim:

 "Senin gibisi var mı, ya RAB,

 Mazlumu zorbanın elinden,

 Mazlumu ve yoksulu soyguncudan kurtaran?"

22 Olup biteni sen de gördün, ya RAB, sessiz kalma,

 Ya Rab, benden uzak durma!

 23 Uyan, kalk savun beni,

 Uğraş hakkım için, ey Tanrım ve Rab'bim!

 24 Adaletin uyarınca haklı çıkar beni, ya RAB, Tanrım benim!

 Gülmesinler halime!

27… "Kulunun esenliğinden hoşlanan RAB yücelsin!"

 

 

Gerçeğin Tanrısı, Babamız Sensin,

bu evi/yeri ve içindeki halkı

Kelam, Dua, Şükran , Alçalış ve Tövbe ile

Sana kaldırıyorum; Kutsal Ruh’un gücü ile

bereketlenme zamanını

Rabbimiz İsa Mesih’in ayakları dibinde

tapınma ile Sana sunuyorum.

 

MEZMUR 68

 1 Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları,

 Kaçsın önünden O'ndan nefret edenler!

 2 Dağıtsın onları dağılan duman gibi;

 Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi

Yok olsun kötüler Tanrı'nın önünde!

 3 Ancak doğrular sevinsin,

 Bayram etsinler Tanrı'nın önünde,

 Neşeyle coşsunlar.

 

Göksel Orduların Rabbi,

meleklerin ve insanların yaratıcı olan Rab Allah,

kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına,

yönetimlere hükümranlıklara,

bu karanlık dünyanın güçlerine karşı bizi koru, bizi savun (Efesliler 6:12).

 

MEZMUR 68

4 Tanrı'ya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün,

 Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın;

 O'nun adı RAB'dir, bayram edin önünde!

"Bulutlara binmiş olana ezgiler sunun".

 

Mezmur 145-150 ayetlerinden alıntılarla şükran duaları yapılır

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla

bu eve/yere

esenlik olsun. Esenlik bu evde/yerde

kalsın,

esenlik daima

bu ev halkının/burada yaşayanların üzerinde olsun.

Esenlik bu yere gelen misafirlerin üzerinde olsun.

 

(uygun bir ilahi)

 

[hep birlikte] Rabbin Duası