KİLİSE TAKVİMİ

&

Hristiyan İbadeti

 

İbadet Başlamadan Önce

 

a-) Kilise İbadeti çan çaldığı zaman ya da önderin Kilise içine girip başlama komutunu vererek başlattığı bir uygulama olmaktan öte bir şeydir. Kutsal Kitapta önderin niteliklerine ilişkin öğretişleri göz önünde tuttuğumuz zaman Tanrı’nın önderle birlikte çalışmak isteği gerçeği çok açıktır.

 

Her insan kiliseye gelirken genelde bir amacı ya da beklentisi vardır. Bu beklenti bazen şifa bulmak, iyileşmek veya kişilerin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişik bereketler almak [bir eş beklentisi, bir iş beklentisi de] olabilir. Diğer taraftan kişiler kiliseye geçmişin acılarıyla ve sıkıntılarıyla gelebilirler ya da günahın, dünyanın, benliğin yükü ve ağırlığı ile kiliseye gelebilirler.

 

Önderlerin görevi ise insanların ibadet içinde bütün bu yüklerden, acılardan, bağlardan sıyrılarak Tanrı’nın isteği altına girmelerine yardımcı olmaktır. Çünkü dua ve tapınma için bizler Tanrı’nın önüne geldiğimiz zaman Tanrı’ya emretmek için toplanmış olmuyoruz. Aksine kendimizi Tanrısal olanın altına getirmek için, yaşamlarımızı Tanrı’nın kutsal olan isteğini altına getirmek için, yaşamlarımızı ruhsal olanla yıkayıp değiştirmek için toplanıyoruz.

 

Önderler her toplantıda Tanrısal ve Kutsal olana yürekler açılsın ve yaşamlar değişsin diye Kelam okumaları, ilahiler, dualar, vaaz ve bereketlemelerle Tanrı’nın isteğinin açıklanmasına, cemaatin Tanrısal iradeyi anlamasına aracılık etmek durumundadır. Bu yüzden bir kilise ibadeti önderlerin iyi bir şekilde hazırlanmasıyla başlar. Tıpkı savaşa girecek ordunun kuşanması ve donanımını gözden geçirmesi gibi...

 

Diğer taraftan önderler de ailenin, kilisenin veya yaşadıkları zamanın sorunlarından arınmak için öncelikle Tanrı sözünü okuyarak akıl ve yüreklerini ibadet zamanına hazırlamak durumundadırlar.

 

Böylece toplu yapılan bir ibadet başlamadan önce kilisenin ihtiyarları ve dyakonları bir araya gelip dua etmelidirler [aslında ihtiyarlar ve dyakonlar olağan yönetim toplantıları dışında düzenli olarak sadece birlikte dua için bir araya gelmelidirler]. Böylece Kilisenin ibadet, yönetim ve disiplininden sorumlu kimseler birlikte dua ile birlileri arasındaki paydaşlığı güçlendirirler. Bu da ibadetin sıcaklığını etkiler.

 

Böylece birlikte kilisenin ve cemaatin ihtiyacı gözetilerek, kilisenin ve cemaatin ihtiyacının her durumda farkında olmayı arayarak toplanılan yer, toplanılan zaman, toplanan kişiler övgü ve şükranlarla birlikte Tanrı’ya kaldırılır; ve Tanrı’nın o gün için olan lütfunun desteği aranır, o gün ve sonraki günler için olan bereketleri talep edilir. Rab’bin o günkü toplantı için olan isteğini bilmek için, cemaatin ihtiyaçlarını anlamak için, kiliseye ilk defa gelecek kimseler için dilekler sunulur.

 

Önderlerin ibadetten önceki duaları sırasında Mezmur 25, Mezmur 26 [veya 26:6-8]; Mezmur 104 [veya 104:1-4, 33-34]; Mezmur 132 [veya 132:8-9 veya 132:13-18]; Mezmur 30 [veya 30:10-12], Mezmur 18:1-3, 6, 13-14, 16-36, 39, 46-50 [veya 18:1-3, 6-10, 13-14, 16-22, 24, 28-32, 36, 46, 48-50] ayetleri okunabilir ya da bir görevli bu ayetleri belirli aralıklarla okurken diğer görevliler de bu ayetler üzerinde dua ederler ya da bu Mezmur ayetlerini kendi duaları yaparak hep bir ağızdan dualarını yükseltirler.

 

Eğer Mezmur 95 veya Mezmur 100 ibadeti başlatan Mezmurlar olarak o gün için kullanılmıyorsa bu sırada bu Mezmurlar da okunabilir.

 

b-) Diğer yandan kilisede ibadet saatine doğru toplanmaya başlanmayan cemaat ne yapacağını bilmeden oturup beklemeye ya da yanındaki kimselerle yüksek sesli konuşmaya bırakılmaması için korodan bir kişi ilahi söyleyerek ya da görevli bir kişi Kutsal Kitaptan okumalar yaparak ibadetin başlamasından önce insanların yüreklerini hazırlamalarına yardım etmelidirler. Okumalar Kilisenin Takvim yılından önceki veya sonraki yıla ait ayetlerden seçilebileceği gibi ibadette kullanılmayacak olan günün alternatif ayetlerinden seçilebilir [ya da “İbadet Öncesi Okumaları” çizelgesine bakınız].

 

İBADET ÖNCESİ OKUMALARI-A

 

Bu bölümdeki okumalar aksi belirtilmedikçe Mezmurlara ait bölümleri işaret eder.

 

“50 / 46; 97” şeklindeki bir referansı üç şekilde değerlendiririz:

a-) İbadetten Önce Mezmur 50 okunur,

b-) [ve/veya] İbadetten Önce Mezmur 46 ve Mezmur 97 birlikte okunur

c-) [ve/veya] Mezmur 50; Mezmur 46; Mezmur 97 sırayla okunur.

 

Bu Okumalardan biri zaten Ayin içinde kullanılacak ise yerine Günün Takviminden Eski Ahit veya Mektup okumalarından biri seçilebilir.

 

Advent-1 / Hazırlık Dönemi –1

Luka 21:28

Sabah: Mezmur 50 / 46; 97

Akşam: Mezmur 48; 126 / 18:1-20

 

Advent-2 / Hazırlık Dönemi –2

II.Tarihler 36:15

Sabah: Mezmur 25 / 119:1-16

Akşam: Mezmur 119:89-104 / 67; 111

 

Advent-3 / Hazırlık Dönemi –3

Mezmur 130:5-6

Sabah: Mezmur 22:23-31; 99 /

85; 107:1-16

Akşam: Mezmur 132; 134 / 30; 130

 

Advent-4 / Hazırlık Dönemi –4

Matta 1:23

Sabah: Mezmur 80 / 77; 100

Akşam: Mezmur 33 / 102:15-28; 146

 

Christmas Eve (Dec. 24 ) / Kutlu Doğuş Arifesi (24 Aralık)

Titus 3:4 / Luka 2:10b-11

Sabah: Mezmur 50

(Mezmur 137; 138, İşaya 35)

Akşam: Mezmur 85

(Mezmur 137; 138)

veya Günün Takviminden ayinde kullanılmayacak olan ayetler alınır

 

Christmas Day (Dec. 25) / Kutlu Doğuş Bayramı (25 Aralık)

Yuhanna 1:14

Sabah: Mezmur 89:1-29

Akşam: Mezmur 45

veya Günün Takviminden ayinde kullanılmayacak olan ayetler alınır

 

1st Sunday after Christmas Day / Kutlu Doğuş’tan sonra 1. Pazar

1 Yuhanna 4:9

Sabah: Mezmur 145 / 98; 138

Akşam: Mezmur 68 ya da 27 / 8; 113

 

1 January - The Naming and Circumcision of Jesus

1 Ocak – Mesih İsa’ya İsim verilmesi

31 Aralık: Filipililer 2:9-11 / 1 Ocak: İbraniler 1:1-2

Sabah: Mezmur103

Akşam: Mezmur 148

veya Günün Takviminden ayinde kullanılmayacak olan ayetler alınır

 

2nd Sunday after Christmas Day / Kutlu Doğuş’tan sonra 2. Pazar

İşaya 51:4

Sabah: Mezmur 65; 121 / 89:1-29

Akşam: Mezmur 111; 112 / 132

 

Epiphany / Epifani (6 Ocak)

Matta 2:2

Arife/akşam duası: Mezmur 29; 98

Sabah: Mezmur 46; 100

Akşam: Mezmur 72:1-19

 

Babtism of the Lord / Mesih İsa’nın Vaftizi

Matta 3:17

Sabah: Mezmur 72:1-19; 97 / 92; 93

Akşam: Mezmur 84; 122 / 19; 67

 

Ordinary Time-2 / Olağan Devre 2. Pazar

(2nd Sunday of Epiphany / Epifani-2)

II.Korintliler 4:6

Sabah: Mezmur 118 / 29; 99

Akşam: Mezmur 102:15-28; 117/

62; 127

 

Ordinary Time-3 / Olağan Devre 3. Pazar

(3rd Sunday of Epiphany / Epifani-3)

Efesliler 4:1

Sabah: Mezmur 42; 43 / 11; 12

Akşam: Mezmur 27; 134 / 103

 

***Ordinary Time-4 / Olağan Devre 4. Pazar

(4th Sunday of Epiphany / Epifani-4)

II.Korintliler 8:9

Sabah: Mezmur 66 / 18:1-20

Akşam: Mezmur 145 / 30; 36:5-12

 

The Presentation of Christ in the Temple (Feb:2)

Mesih İsa’nın Tapınağa Getirilmesi (2 Şubat)

Mezmur 27:4

Günün Takviminden ayinde kullanılmayacak olan ayetler alınır

 

***Ordinary Time-5 / Olağan Devre 5. Pazar

Yuhanna 8:12

Sabah: Mezmur 15; 85 / 112; 113

Akşam: Mezmur 21; 22:23-31 / 7

 

***Ordinary Time-6 / Olağan Devre 6. Pazar

(if earlier than the Second Sunday before Lent)

Yeremyanın Mersiyeleri3:22-23

Sabah: Mezmur 75; 138 / 93; 98

Akşam: Mezmur 9 / 76; 96

 

***Ordinary Time-7 / Olağan Devre 7. Pazar

I.Yuhanna 2:5

Sabah: Mezmur 86 / 139 / 15; 16

Akşam: Mezmur 148 / 92; 93 / 23

 

***Ordinary Time-8 / Olağan Devre 8. Pazar

Mezmur 27:1

Sabah: Mezmur 73 / 89:1-19 / 90

Akşam: Mezmur 119:33-48 / 49 / 85

 

(+) SEPTUGESIMA (3 before Lent / 9 before Easter)

Sabah: Mezmur 20; 121/ 1; 18:21-35

(ya da 1; 125)

Akşam: Mezmur 114 / 80

 

(+) SEXAGESIMA (2 before Lent / 8 before Easter)

Sabah: Mezmur 71/ 33

Akşam: Mezmur 147/ 37:26-; 124

 

 

(+) QUINQUAGESIMA (1 before Lent / 7 before Easter)

Sabah: Mezmur 103/ 19; 23

Akşam: Mezmur 119:33-48; 139

 

Transfiguration of the Lord / Rab’bin Görünümünün Değişmesi

Günün takviminden ayinde kullanılmayacak olan ayetler alınır

 

Ash Wednesday / Kül Çarşambası

Mezmur 42:2

Sabah: Mezmur 32 / 143

Akşam: Mezmur 102 / 130

 

Lent-1 / Alçalış Dönemi 1. Pazar

İbraniler 2:18

Sabah: Mezmur 50 / 3; 62

Akşam: Mezmur 15; 92 / 69:1-19, 30-37

 

Lent-2 / Alçalış Dönemi 2. Pazar

Mezmur 31:1b

Sabah: Mezmur 86; 142 / 30; 32

Akşam: Mezmur 29; 119:1-16 / 31

 

Lent-3 / Alçalış Dönemi 3. Pazar

Mezmur 36:7,8

Sabah: Mezmur25 / 34

Akşam: Mezmur 119:113-128; 143 / 27

 

Lent-4 / Alçalış Dönemi 4. Pazar

Mezmur 43:3

Sabah: Mezmur 147 / 18:1-20

Akşam: Mezmur 116 / 46; 122

 

Lent-5 / Alçalış Dönemi 5. Pazar

Mezmur 68:20

Sabah: Mezmur 51 / 71

Akşam: Mezmur 42; 43 / 40:1-16

 

Holy Week / Kutsal Hafta

Palm / Passion Sunday - Karşılama Pazarı (Elem Haftası)

I.Korintliler1:23-24

Sabah: Mezmur 24; 97 / 22

Akşam: Mezmur 130; 138 / 77

Pazartesi: İşaya 56:4-5 ,7

Salı: Koloseliler 3:16

Çarşamba: Mezmur 61:1-2

Perşembe: I.Korintliler 5:8

Cuma: Yeremyanın Mersiyeleri5:15,16

Cumartesi: Mezmur 13:3-4

(Dirilişi Karşılma-Cumartesi: Efesliler 5:14

 

Easter / Diriliş Bayramı

Elçilerin İşleri 13:32-33

Sabah: Mezmur 93; 111 / 57

Akşam: Mezmur 98; 114/ 118

 

Easter / Diriliş Bayramı

Akşam: I.Petrus 1:3

 

2nd Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 2. Pazar

(First Sunday after Easter / Diriliş Bayramından Sonra 1. Pazar)

I.Korintliler2:9-10

Sabah: Mezmur 66; 103

Akşam: Mezmur 33 / 30; 121

 

3rd Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 3. Pazar

(Second Sunday after Easter / Diriliş Bayramından Sonra 2. Pazar)

Mezmur 105:40

Sabah: Mezmur 23; 146 / 34

Akşam: Mezmur 145 / 16; 100

 

4th Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 4. Pazar

(Third Sunday after Easter / Diriliş Bayramından Sonra 3. Pazar)

Mezmur 100:3

Sabah: Mezmur 36:5-12 ; 138/ 113; 124

Akşam: Mezmur 68:1-20 / 115

 

5th Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 5. Pazar

(Forth Sunday after Easter / Diriliş Bayramından Sonra 4. Pazar)

Mezmur 119:32

Sabah: Mezmur 116 / 107:1-16

Akşam: Mezmur 18:1-20 / 27

 

6th Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 6. Pazar

(Fifth Sunday after Easter / Diriliş Bayramından Sonra 5. Pazar)

Matta 7:11

Sabah: Mezmur 65; 67 / 118

Akşam: Mezmur 147 / 144

 

Ascension Day

Ascension Day-Eve Prayer /Arife-Akşam: 93; 99

İbraniler 2:9

Sabah: Mezmur 96

Akşam: Mezmur 24; 27

 

7th Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 7. Pazar

(Sunday After Ascension / Yükseliş Gününden Sonra ilk Pazar)

Efesliler 1:20

Sabah: Mezmur 21:1-6; 24 /

8; 108:1-5/ 72: :1-19

Akşam: Mezmur 93; 96 / 46; 47 /

97; 110

 

Day of Pentecost / Pentekost

Romalılar 5:5

Sabah: Mezmur 68 ya da 18:1-20 / 145

Akşam: Mezmur 104 / 48; 122

 

Trinity Sunday / Kutsal Üçlük Pazarı

Efesliler 2:18

Sabah: Mezmur 29; 99 / 33

Akşam: Mezmur 98; 100 / 148; 150

 

*Ordinary Time-9 / Olağan Devre 9. Pazar

I.Petrus 2:9 (Yuhanna 3:14-15)

Sabah: Mezmur 15; 19 / 76; 125 / 11; 12

Akşam: Mezmur 112; 113 / 138; 146/

147

 

*Ordinary Time-10 / Olağan Devre 10. Pazar

1 Yuhanna 5:4

Sabah: Mezmur 145 / 25 / 27

Akşam: Mezmur 32; 36:5-12 / 103 /

72:1-19

 

Ordinary Time-11 / Olağan Devre 11. Pazar

Romalılar 8:16, 26

Sabah: Mezmur 91 / 75; 82 / 22:23-31; 67

Akşam: Mezmur 51 / 139 / 80

 

Ordinary Time-12 / Olağan Devre 12. Pazar

Mezmur 69:32-33

Sabah: Mezmur 62; 63 / 34 / 1; 121

Akşam: Mezmur 66 / 65 / 97; 98

 

Ordinary Time-13 / Olağan Devre 13. Pazar

Efesliler 4:32

Sabah: Mezmur 85/ 16; 111 / 71

Akşam: Mezmur 57; 130 / 94:1-22 / 104

 

Ordinary Time-14 / Olağan Devre 14. Pazar

Galatyalılar 5:13

Sabah: Mezmur 18:1-20 / 133; 134; 138/

40:1-16

Akşam: Mezmur 50 / 116 / 24; 29

 

Ordinary Time-15 / Olağan Devre 15. Pazar

İşaya 40:8

Sabah: Mezmur 119:33-48 / 126; 127 / 84

Akşam: Mezmur 25 / 92 / 148; 150

 

Ordinary Time-16 / Olağan Devre 16. Pazar

Koloseliler 2:7

Sabah: Mezmur 115 / 103 / 91

Akşam: Mezmur 119:9-24 / 51/ 93; 96

 

Ordinary Time-17 / Olağan Devre 17. Pazar

Filipililer 3:10

Sabah: Mezmur 145 / 147 / 144

Akşam: Mezmur 15; 46 / 42; 43 / 47; 48

 

Ordinary Time-18 / Olağan Devre 18. Pazar

Vahiy 7:16-17

Sabah: Mezmur 124; 125 / 33 /62; 63

Akşam: Mezmur 68 ya da 123; 142/

100; 101 / 30; 121

 

Ordinary Time-19 / Olağan Devre 19. Pazar

Galatyalılar 2:20

Sabah: Mezmur 139 / 102:15-28; 146

/ 72:1-19

Akşam: Mezmur 27 / 32; 126 / 67; 122

 

Ordinary Time-20 / Olağan Devre 20. Pazar

Yuhanna 3:17

Sabah: Mezmur 104 / 73 / 118

Akşam: Mezmur 11;12 / 112; 113 /

20; 23

 

Ordinary Time-21 / Olağan Devre 21. Pazar

I.Yuhanna 5:20

Sabah: Mezmur 19; 24/ 65/ 85

Akşam: Mezmur 50/ 92/ 42; 43

 

Ordinary Time-22 / Olağan Devre 22. Pazar

Romalılar 12:1

Sabah: Mezmur 49 / 103 / 1; 15

Akşam: Mezmur 26; 128 / 34 / 84

 

Ordinary Time-23 / Olağan Devre 23. Pazar

İşaya 12:6

Sabah: Mezmur 116 / 91 / 145

Akşam: Mezmur 90 / 142; 146 / 66

 

Ordinary Time-24 / Olağan Devre 24. Pazar

Mezmur 103:1, 3-4

Sabah: Mezmur 25 / 10 / 107:1-16

Akşam: Mezmur 36:5-12 ; 130 / 33 / 144

 

Ordinary Time-25 / Olağan Devre 25. Pazar

Mezmur 24:1

Sabah: Mezmur 48; 112 / 62; 63/

77:11-;114

Akşam: Mezmur 147 / 119:89-104 / 139

 

Ordinary Time-26 / Olağan Devre 26. Pazar

Mezmur 105:4

Sabah: Mezmur 72:1-19 / 34 /29; 99

Akşam: Mezmur 80 / 103 / 19; 146

 

Ordinary Time-27 / Olağan Devre 27. Pazar

Mezmur 91:9, 11

Sabah: Mezmur 11; 12 / 1; 15 / 115

Akşam: Mezmur 145 /

107:1-9, 33-43 ya da 84/ 111; 112

 

Ordinary Time-28 / Olağan Devre 28. Pazar

Mezmur 133:1

Sabah: Mezmur 76; 121 / 27 / 91

Akşam: Mezmur 25 / 30; 146 / 118

 

Ordinary Time-29 / Olağan Devre 29. Pazar

Mezmur 65:4

Sabah: Mezmur 32; 43 / 147 / 71

Akşam: Mezmur 51 / 7 / 65

 

Ordinary Time-30 / Olağan Devre 30. Pazar

Tesniye 10:12

Sabah: Mezmur 33 / 8; 138 /

23; 102:15-28

Akşam: Mezmur 19; 167 / 72: :1-19 /

99; 100

 

Ordinary Time-31 / Olağan Devre 31. Pazar

Galatyalılar 2:16

Sabah: Mezmur 66 / 20; 28 / 136

Akşam: Mezmur 139 / 86 / 73

 

Ordinary Time-32 / Olağan Devre 32. Pazar

Mezmur 25:5

Sabah: Mezmur 15; 85 / 112; 113

Akşam: Mezmur 21; 22:23-31 / 7

 

Ordinary Time-33 / Olağan Devre 33. Pazar

Mezmur 89:46-47

Sabah: Mezmur 75; 138 / 93; 98

Akşam: Mezmur 9 / 76; 96

 

Christ the King / Mesih İsa’nın Krallığı (Krallık Pazarı)

Mezmur 93:1

Sabah: Mezmur 39 / 145

Akşam: Mezmur 90 / 103

 

İBADET ÖNCESİ OKUMALARI-B

 

Hafta içi ibadet günlerinde ise Ayinden önce günün Mezmurları okunabilir.

 

Ayın Günleri

Sabah

[Book of Common Prayer (1559)]

Akşam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

1, 2, 3, 4, 5
9, 10, 11
15, 16, 17
19, 20, 21
24, 25, 26
30, 31
35, 36
38, 39, 40
44, 45, 46
50, 51, 52
56, 57, 58
62, 63, 64
68
71, 72
75, 76, 77
79, 80, 81
86, 87, 88
90, 91, 92
96, 97
102, 103
105
107
110, 111, 112, 113
116, 117, 118
119: 33-72
119:105-144
120, 121, 122, 123,
124, 125
132, 133, 134, 135
139, 140, 141
144, 145, 146

6, 7, 8
12, 13, 14
18
22, 23
27, 28, 29
32, 33, 34
37
41, 42, 43
47, 48, 49
53, 54, 55
59, 60, 61
65, 66, 67
69, 70
73, 74
78
82, 83, 84, 85
89
93, 94
98, 99, 100, 101
104
106
108, 109
114, 115
119:1-32
119:73-104
119:145-176
126, 127, 128, 129,
130, 131
136, 137, 138
142, 143
147, 148, 149, 150