EKİM AYININ İLK PAZARINDAN SONRA

 

Pazartesi / Sabah

Göklerdeki Babamız,

İsa Mesih’in gelişine kadar olan bütün zamanları Sana adıyoruz,

adınla toplanan kullarına merhamet eyle

ve Sana ayırdığımız bütün günleri mübarek kıl.

 

Mezmur 122

 

Tanrı Oğlu Rab İsa,

Senin kutsal adınla toplandığımız yeri dua ve tapınma evi olarak Sana adıyoruz,

bu yerde toplanacak kullarına merhamet eyle

ve burada Sana ayrılmış olan bütün günleri mübarek kıl.

 

I.Tarihler 29:6-19

 

Rab olan ve Hayat Veren Kutsal Ruh,

İsa Mesih adıyla dua ve tapıma evi olarak toplandığımız yeri Sana adıyoruz,

bu yerde toplanacak kullarına merhamet eyle

ve burada Sana ayrılmış olan bütün günleri mübarek kıl.

 

Pazartesi / Akşam

tek olan Kutsal Üçlük, bir olan Kadir Tanrı,

Tanrı halkının Sana açılan ellerini ve Sana yönelmiş olan yüreklerini

bereketle, öyle ki, Seni iman ve sevgi ile yüceltelim

ve varlığımız Senin varlığından daima zevk alarak tazelensin.

 

Efesliler 2:19-22

 

... geçmiş günlerin yorgunluğu

ve günahın ağırlığı altında ezilmiş olan canlar

Mesih’in tatlı ve hafif olan boyunduruğunda

bu yerde toplandıkları günler boyunca dinlenme bulsun.

 

Yuhanna 2:13-22

 

... tanıklığımız ve kutsal kilisene olan hizmetimiz

Sende bereketlensin; ondalığımız, orucumuz, tövbemiz,

övgümüz ve yakarışımız

Sana makbul ve hoş kokulu bir sunu olsun.

 

Salı / Sabah

... Kutsal Kelamından öğrenmek,

Seni bütün canımızla sevmek,

ve Kutsal emirlerini yüreğimize yazmak için bizleri kullan

ve canlarımızı cennete götürecek tek Rab İsa Mesih’in

bize örnek olarak bıraktığı çarmıh yolunda yürümek adanmışlığı

daima yüreklerimizde yansın.

 

II.Tarihler 7:11-16

 

... gizlide ve açıkta olan yakarışlarımızı

Mesih’in kanında yıkanmış olarak

Sana pak eller ile, pak yürekler ile kaldırabilelim.

 

Mezmur 122

 

... aklımız daima gerçek olan,

daima saygıdeğer ve doğru olan,

daima pak ve erdemli olan şeylerde olarak çalışalım;

öyle ki, ayaklarımız kötü yollara gitmesin,

gözlerimiz daima Senin kutsallığına baksın

ve sözlerimiz daima ateşle terbiye edilmiş olsun.

 

Salı / Akşam

... Kurtarıcı Rab İsa Mesih’in kutsallığını

ve yumuşak huyluluğunu kuşanmış olarak,

bu karanlık dünyanın güçlerine,

kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşı

tövbe ve iman ile durabilelim;

öyle ki, dünyaya, benliğe ve şeytana karşı savaşan kilisen

Mesih’in esenlik Müjdesini yayma hazırlığında geyik ayakları ile yürüyebilsin.

 

I.Korintliler 3:9-17

 

... sevgimiz bilgi ve sezgide artsın;

öyle ki, Kurtarıcı İsa Mesih’in yüceliği ve övülmesi için yaşamaya olan adanmışlığımız yenilensin, öyle ki, İsa Mesih aracılığı ile gelen doğruluğun meyvesiyle sadece sözlerimiz değil, iyi işlerimiz ve hayatımız Sendeki koruma, paklık, kutsama ve kurtarışa tanıklık etsin

ve günlerimiz Mesih’in kutsal Müjdesine layık bir şekilde tamamlansın.

 

I.Petrus 2:1-5

 

... Mesih’teki ayrıcalığımıza sevinçle sahip çıkabilelim

ve Kutsal Müjde’de açıklanan inanç uğruna dimdik ayakta durabilelim.

 

Çarşamba / Sabah

... göklerdeki vatanımızdan gelmesini beklediğimiz

Kurtarıcı Rab İsa Mesih’i beklerken gayretimiz eksilmesin,

Ruh’ta ateşli olalım;

öyle ki, İsa Mesih zavallı bedenlerimizi kendi yüce bedenine benzer hale değiştirmek

ve kilisesini yanına almak için geldiğinde

bizleri hizmetinde ve övülmesinde etkin bulsun.

 

Matta 21:12-16

 

... gerçek doğruluk ve kutsallıktaki yeni yaratılışı giyinmiş olduğumuz hayatımızdaki meyvelerle görülsün. Kilisene ve dünyaya hizmet için yalandan, çekişmeden, kavgadan, bencillikten uzakta kalıp iyi yürekliliği ve şefkati artan bir şekilde başkaları ile paylaşabilelim. öyle ki, çağrılmışlığımızdan ve kurtulmuşluğumuzdan doğan ümidi, kutsallarına verdiğin mirasın yüce zenginliğini anlayabilelim diye yüreklerimizin gözleri aydınlansın.

 

Yuhanna 10:22-29

 

... Mesih’te ve Mesih’e olan imanımızla

tek Tanrı olan Sana daima güven ile yaklaşabilelim.

Tanrı halkının dünyasal evleri ve işyerleri bereketlensin.

iman atamız İbrahim, İshak ve Yakup’a verdiğin zenginlikler bizlerin hayatında da olsun.

öyle ki, İsa Mesih’te bizlere bağışladığın yüce lütuf hayatlarımızda görülsün,

İsa Mesih’te bizlere bağışladığın yüce lütuf hayatlarımız aracılığı ile övülsün.

 

Çarşamba / Akşam

... Kelamının ışığı ile yüreklerimizi aydınlat,

Kutsal Ayetlerle, ilahilerle, yürekleri mesh et;

bilgisizliğin karanlığından bizleri yıka;

düşmüşlüğümüzü, zayıflığımızı, isyanlarımızı,

günahlarımızı, yanlışlarımızı

ve hayatımızda hoşnut olmadığın her şeyi Kutsal Ruh’un ateşinde yak.

 

Mezmur 132

 

... hastalıklarımız şifa, sıkıntılarımız teselli bulsun.

canlarımıza esenlik olsun ve Senin esenliğin

“esenlik olsun” dediğimiz canların üzerlerinde olsun.

öyle ki, iyilik yapmaktan usanmayalım,

cesaretimizi yitirmeyelim;

öyle ki, birbirimizin yüklerini taşımakta gayretli olalım.

 

Yeremya 7:1-11

 

... günlerimiz boyunca Tanrı halkının karşısına iyi niyetli insanlar çıksın diye Mesih adıyla Kutsal Ruh’ta Sana dua ederiz: yeryüzündeki Aziz Kilisen imanda büyüsün,

yeryüzündeki Aziz Kilisen güçlenerek bütün dünyaya yayılsın.

Kilisenin hizmet, dua ve tapınma için olan bütün vakitleri

Sana yücelik sunsun.

 

Perşembe / Sabah

...  Tanrı halkının dünya uluslarını yöneten önderler için yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. insanlık ailesine barış, adalet ve zenginlik getirmek için çalışanların kalplerini aydınlat diye Mesih adıyla Kutsal Ruh’ta Sana dua ederiz: yasa koyucular

ve yasa uygulayıcıları kendi sevgin, bilgeliğin ve adaletin ile yönlendir ve bu ülkede yaşayan Tanrı halkı esenlik içinde Sebt günlerini Senin görkemine ve yüceliğine adayarak günleri tamamlasın.

 

Luka 19:1-10

 

... Tanrı halkının dünyanın her yerindeki aziz kilisen için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. kilisene hizmet eden, öğreten ve yöneten bütün soylu işçileri iman, ümit ve sevgide bereketle diye Mesih adıyla Kutsal Ruh’ta Sana dua ederiz: öyle ki, kullarını doğrulukta, bilgelikte ve pak yaşayışta bina edebilsinler ...

 

Mezmur 84

 

... Tanrı halkının tüm insanlık için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. mutsuzlar, çaresizler, hastalar, ihtiyaç ve sıkıntı içinde olan bütün insanlar için olan dularımıza Mesih’in yüreğini ve Kutsal Ruh’un gücünü ver, nefreti ve şiddeti kaldır, her türlü felaketi, afet ve salgınları hudutlarımızdan uzaklaştır...

 

Perşembe / Akşam

... Tanrı halkının aileler için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. Günlerimiz boyunca evlilik birliğini koru ve güçlü tut. Öyle ki, çocuklar ve gençler kutsanmış evliliklerin çatısı altında ahlaki ve manevi zenginlik içinde kalaraktan kötülüklerden korunsunlar...

 

Hagay 2:6-9

 

... Tanrı halkının dünyanın esenlik ve barışı için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir unu gibi kabul görsün. Yeryüzündeki bütün ülkeleri bereketle, sevgi ve birliği, hakikat ve adaleti yüreklere yerleştir, bencilliğin gücünü kır, savaşa, kavgaya sebep olan zayıflıklarımızı çarmıha ger ...

 

İbraniler 10:19-25

 

... benliğin işlerinden kaçabilelim ve Ruh’un meyvelerinde büyüyebilelim. öyle ki, doğal benliği tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gerebilelim. öyle ki, Kutsal Ruh’un yönetiminde Sana adanmış hayatlar ile sonraki kuşaklara da iman tanıklığı bırakabilelim...

 

Cuma / Sabah

... bizde Mesih parlasın; öyle ki, bizler Mesih’le birlikte çarmıha gerilmiş olarak bu dünyasal hac yolculuğumuz boyunca bedende sürdüğümüz yaşamı bizleri seven ve uğrumuza kendini feda eden Tanrı Oğlu İsa Mesih’e imanla sürdürelim.

 

I.Krallar 8:22-30

 

... haftamız ve hayatımızın günleri Senin kutsal koruman altında, bereketlerinin bolluğuna hamt ederek tamamlansın.

 

Vahiy 21:9-14

 

... ruhumuz iyi ümitlerle dinlenmeye uygun kılınsın. Öyle ki, Kutsal Ruh’un bağışladığı ölümsüzlüğü almaya giderken sevincimiz tam olsun, karanlık ölüm vadisinden geçerken Senin yanımızda olduğunu bilmemin güveninde gözlerimizi kapayabilelim.

 

Cuma / Akşam

... kilisenin vaazını, merhamet hizmetlerini güçlendir.

Sen atalarımızın Tanrısısın, Sen yaratılışın Tanrısısın,

Sen koruyan ve devam ettirensin.

Kutsal Sakramentler ile Tanrı halkını dünyaya,

benliğe ve şeytana karşı güçlü tut.

Mesih İsa’ya ait olma ayrıcalığı aklımızda olarak

işlerimiz, sözlerimiz, düşüncelerimiz daima Sana yücelik sunsun.

 

Tekvin 28:10-18

 

Yüce olan Tanrımız,

yeryüzü ve içinde olan her şey Senindir,

Bütün evren, bütün dünya Sana aittir.

Karayı ve denizi yerinde tutan Sensin.

Senin kutsallığın, görkemin karşısında

ve korkulacak işlerin karşısında kimse duramaz...

 

Mezmur 48

 

... elleri pak, yüreği temiz olan,

gönlünü putlara kaptırmayan,

yalan yere ant içmeyen kullarını

tapınakta görmekten hoşnut olursun.

Evinin güzelliğini sevenleri korursun

yüzünü arayanlara yol gösterirsin

Orduların Rabbi, Yüce olan Kralımız,

en güçlü ve daima doğru olan,

galip olan bir tek Sen varsın.

 

Cumartesi / Sabah

Yüce olan Kralımız

bu yere sonsuz merhametin ve sevginle bak,

bu yerde bizimle birlikte ol.

Yüce Kral olan Rabbimiz,

Sen her şeye egemensin,

dünyayı ve ölümü yendin,

şeytanı yendin, zaferlisin...

 

I.Petrus 2:1-10

 

Kralımız olan Mesih İsa,

bu yere sonsuz merhametin ve sevginle bak,

bizi yanına aldıktan sonra bile

bu yerde çocuklarımızla birlikte ol.

Bizimle ya da biz olmadan

bu yerde daima Tanrı halkı ile birlikte ol,

bu yerde daima Kral olarak hüküm sür...

 

Matta 16:13-20

 

Göksel Orduların Rabbi,

meleklerin ve insanların yaratıcısı olan Rab Tanrımız,

kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına,

yönetimlerine hükümranlıklarına,

bu karanlık dünyanın güçlerine karşı bizi ve bu yeri koru, bizi ve bu yeri savun...