RAB'bin gözünde

Sadık kullarının ölümü değerlidir.

Baba’ya, Oğula ve Kutsal Ruh’a

şan ve şeref olsun;

başlangıçta olduğu gibi,

şimdi, daima ve ebediyen. Amin.

 

Göklerdeki Babamız, tek olan Tanrımız,

canlarımız ve bedenlerimiz Sana adanmıştır;

vaftiz tacımızı şerefle taşımak için bize merhamet eyle...

Amin.

 

Tanrı Oğlu Rab İsa, Kurtarıcımız,

canlarımız ve bedenlerimiz Sana adanmıştır;

vaftiz tacımızı şerefle taşımak için bize merhamet eyle...

Amin.

 

ey Tanrı’nın Ruhu, Rab olan ve Hayat Veren,

canlarımız ve bedenlerimiz Sana adanmıştır;

vaftiz tacımızı şerefle taşımak için bize merhamet eyle...

Amin.

 

ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh,

tek olan Kutsal Üçlük, bir olan Kadir Tanrı;

bu yaşamda ve sonraki yaşamda

canlarımız ve bedenlerimiz Sana adanmıştır;

huzurunda kutsal korku ve kutsal saygı ile yaşamak için

sonsuz sevginle bize merhamet eyle...

Amin.

 

Eyüp 19:25-27,

25 Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını,

Sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum.

26 Derim yok olduktan sonra,

Yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim.

27 O'nu kendim göreceğim,

Kendi gözlerimle, başkası değil.

Yüreğim bayılıyor bağrımda!

 

Pastorel Dua&Bereketleme:

Bu gün Tanrı’ya öncelikle şükran sunuyorum.Rab bizleri günahın köleliğinden, ölümün korkusundan kurtardı. Böylelikle Tanrı’nın çocukları olma özgürlüğünü bizlere verdi. Yaratıcı Baba’ya, Kurtarıcı Oğul’a, Kutsayan Kutsal Ruh’a övgüler, hamtlar olsun…

Amin.

 

Mezmur 16:5-11

5 Benim payıma,

 Benim kâseme düşen sensin, ya RAB;

 Yaşamım senin ellerinde.

6 Payıma ne güzel yerler düştü,

 Ne harika bir mirasım var!

7 Övgüler sunarım bana öğüt veren RAB'be,

 Geceleri bile vicdanım uyarır beni.

8 Gözümü RAB'den ayırmam,

 Sağımda durduğu için sarsılmam.

9 Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor,

 Bedenim güven içinde.

10 Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin,

 Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin.

11 Yaşam yolunu bana bildirirsin.

 Bol sevinç vardır senin huzurunda,

 Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

Pastorel Dua&Bereketleme:

tek olan Tanrı’ya şükran ve yücelik olsun. halkına Mesih’te görkemle diriliş umudu veren RAB, Sen kutsalsın; her yaşayan insan ölümü görecek; ama kilisene sonsuz yaşam vaadi verdin; Sana övgüler olsun. ölümlü bedenlerimiz bizlerden alınınca, göklerde bizler için hazırlanmış sonsuz mirasın bize verilir; üzüntü ve kaygılar biter, gözyaşı ve acılar ancak Mesih’te biter; sonsuzluktaki anlamına kavuşur; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’taki tek Tanrı’nın birliğinde göklerdeki vatanımızda yalnızca sevinç ve esenlik vardır; Sana şükürler olsun; Sen kralsın ve hükmedersin…

Amin.

 

İşaya 25:6-9

6 Her Şeye Egemen RAB bu dağda

 Bütün uluslara yağlı yemeklerin

 Ve dinlendirilmiş seçkin şarapların sunulduğu

 Zengin bir şölen verecek.

7 Bütün halkların üzerindeki örtüyü,

 Bütün ulusların üzerine örülmüş olan örtüyü

 Bu dağda kaldıracak.

8 Ölümü sonsuza dek yutacak.

 Egemen RAB bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek.

 Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak.

 Çünkü RAB böyle diyor.

9 O gün diyecekler ki,

 "İşte Tanrımız budur;

 O'na umut bağlamıştık, bizi kurtardı,

 RAB O'dur, O'na umut bağlamıştık,

 O'nun kurtarışıyla sevinip coşalım.

 

Pastorel Dua&Bereketleme:

Göklerdeki Babamız, dünyayı terk etmeden önce bize bilgelik ver, bizleri bereketle. işlediğimiz günahlardan dolayı bizleri pişmanlık ve tövbeye yönelt. İsa Mesih’in adımlarını takip ederek ulaşacağımız sonsuz yaşam yolunda bizlere güç ve cesaret ver… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla.

Amin.

 

Mezmur 23

1 RAB çobanımdır,

 Eksiğim olmaz.

2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,

 Sakin suların kıyısına götürür.

3 İçimi tazeler,

 Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.

4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,

 Kötülükten korkmam.

 Çünkü sen benimlesin.

 Çomağın, değneğin güven verir bana.

5 Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın,

 Başıma yağ sürersin,

 Kâsem taşıyor.

6 Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni,

 Hep RAB'bin evinde oturacağım.

 

Romalılar 5:1-11

1 Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz.

2 İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz.

3-4 Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır.

5 Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.

6 Evet, biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü.

7 Bir kimse doğru insan için güç ölür, ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir.

8 Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.

9 Böylece şimdi O'nun kanıyla aklandığımıza göre, O'nun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir.

10 Çünkü biz Tanrı'nın düşmanlarıyken Oğlu'nun ölümü sayesinde O'nunla barıştıksa, barışmış olarak Oğlu'nun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir.

11 Yalnız bu kadar da değil, bizi şimdi Tanrı'yla barıştırmış olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, Tanrı'nın kendisiyle de övünüyoruz.

 

Pastorel Dua&Bereketleme:

sonsuz merhamet ve sevgisiyle kiliseyi bir araya getiren Tanrımız, İsa Mesih’e ayrılmış olanlara büyük sevinçle diriliş verdin; göksel krallığında halkını bir araya toplayacağın güne kadar Sana övgü, yücelik ve tapınma sunarız…

Amin.

 

Mezmur 27:1, 4-9

1 RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

 Kimseden korkmam.

 RAB yaşamımın kalesidir,

 Kimseden yılmam.

4 RAB'den tek dileğim, tek isteğim şu:

 RAB'bin güzelliğini seyretmek,

 Tapınağında O'na hayran olmak için

 Ömrümün bütün günlerini O'nun evinde geçirmek.

5 Çünkü O kötü günde beni çardağında gizleyecek,

 Çadırının emin yerinde saklayacak,

 Yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni.

6 O zaman çevremi saran düşmanlarıma karşı

 Başım yukarı kalkacak,

 Sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım O'nun çadırında,

 O'nu ezgilerle, ilahilerle öveceğim.

Sana yakarıyorum, ya RAB, kulak ver sesime,

 Lütfet, yanıtla beni!

8 Ya RAB, içimden bir ses duydum:

 "Yüzümü ara!" dedin,

 İşte yüzünü arıyorum.

9 Yüzünü benden gizleme,

 Kulunu öfkeyle geri çevirme!

 Bana hep yardımcı oldun;

 Bırakma, terk etme beni,

 Ey beni kurtaran Tanrı!

 

Herşeye kadir Tanrımız,

her şeyi Sen yarattın,

Bize merhamet eyle;

 

Rabbimiz Mesih İsa,

Kanınla bizleri satın aldın,

Bize merhamet eyle;

 

Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh,

Bizlere diriliş verdin,

Bize merhamet eyle.

 

Matta 5:3-12

3 "Ne mutlu ruhta yoksul olanlara!

Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.

4 Ne mutlu yaslı olanlara!

Çünkü onlar teselli edilecekler.

5 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara!

Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.

6 Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara!

Çünkü onlar doyurulacaklar.

7 Ne mutlu merhametli olanlara!

Çünkü onlar merhamet bulacaklar.

8 Ne mutlu yüreği temiz olanlara!

Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler.

9 Ne mutlu barışı sağlayanlara!

Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.

10 Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere!

Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.

11 "Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size!

12 Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler."

 

Pastorel Dua&Bereketleme:

merhametli Babamız, tüm hayatın Rabbi Sensin.

insanı kendi benzeyişinde yarattın

ve onu gerçeğin ışığı ile aydınlattın.

Sana kulun __’ın bizlerle birlikte yaşadığı hayat için şükürler olsun.

Senden aldığı sevgi ve merhameti

bizlerle ve başkalarıyla paylaşan bu kulunun

kilisede bizlerle geçirdiği zaman için Sana şükürler olsun.

yanına aldığın bütün kulların için olan değerli vaatlerine şükürler olsun.

kulunun şimdi yanına aldığın bedeni

Rabbimiz İsa Mesih’in ikinci gelişinde çürümezliği giyinecek

ve Ruhu daima Senin ellerinde dinlenecektir.

Göklerdeki Babamız,

Seni yüz yüze göreceğimiz

ve bugün yanına aldığın kulu __ ile karşılaşacağımız güne dek

kutsal adın düşüncelerimizle, sözlerimizle ve işlerimizle

daima övülsün ve yüceltilsin diye bizleri bereketle…

Amin.

 

Mezmur 116:1-9, 15.

1 RAB'bi seviyorum,

 Çünkü O feryadımı duyar.

2 Bana kulak verdiği için,

 Yaşadığım sürece O'na sesleneceğim.

3 Ölüm iplerine dolaşmıştım,

 Ölüler diyarının kâbusu yakama yapışmıştı,

 Sıkıntıya, acıya gömülmüştüm.

4 O zaman RAB'be yakardım,

 "Aman, ya RAB, kurtar canımı!" dedim.

5 RAB lütufkâr ve adildir,

 Sevecendir Tanrımız.

6 RAB saf insanları korur,

 Tükendiğim zaman beni kurtardı.

7 Ey canım, yine huzura kavuş,

 Çünkü RAB sana iyilik etti.

8 Sen, ya RAB, canımı ölümden,

 Gözlerimi yaştan,

 Ayaklarımı sürçmekten kurtardın.

9 Yaşayanların diyarında,

 RAB'bin huzurunda yürüyeceğim.

15 RAB'bin gözünde

Sadık kullarının ölümü değerlidir.

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Krallığı

şimdi ve sonsuza kutsansın,

şimdi, daima ve sonsuza övülsün.

Amin.

 

1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

2 Seni her gün övecek,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

3 RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır,

Akıl ermez büyüklüğüne.

4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,

Güçlü işlerin duyurulacak.

5 Düşüneceğim harika işlerini,

İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.(Mezmur 145)

 

1 RAB'be övgüler sunun!

Ey gönlüm, RAB'be övgüler sun.

2 Yaşadıkça RAB'be övgüler sunacak,

Var oldukça Tanrım'a ilahiler dizeceğim.

3 Önderlere,

Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.

4 O son soluğunu verince toprağa döner,

O gün tasarıları da biter.(Mezmur 146)

 

1 RAB'be övgüler sunun!

Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!

O'na övgü yaraşır.

2 RAB yeniden kuruyor Yeruşalim'i,

Bir araya topluyor İsrail'in sürgünlerini.

3 O kırık kalplileri iyileştirir,

Yaralarını sarar.

4 Yıldızların sayısını belirler,

Her birini adıyla çağırır.

 12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!

 Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!

13 Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar,

 İçindeki halkı kutsar.

19 Sözünü Yakup soyuna,

 Kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirir.

20 Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu,

 Onlar O'nun ilkelerini bilmezler.

 RAB'be övgüler sunun! (Mezmur 147)

 

1 RAB'be övgüler sunun!

Göklerden RAB'be övgüler sunun,

Yücelerde O'na övgüler sunun!

2 Ey bütün melekleri, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey bütün göksel orduları!

3 Ey güneş, ay, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey ışıldayan bütün yıldızlar!

4 Ey göklerin en yüce katı

Ve göklerin üstündeki sular,

O'na övgüler sunun!(Mezmur 148)

 

1 RAB'be övgüler sunun!

RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,

Sadık kullarının toplantısında

O'na övgüler yükseltin!

2 İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun,

Siyon halkı Kralları'yla coşsun!

3 Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına,

Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler!(Mezmur 149)

 

RAB'be övgüler sunun!

Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!

Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

Boru çalarak O'na övgüler sunun!

Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!(Mezmur 150)

 

dua edelim

Göklerdeki Babamız,

Adın kutsal kılınsın.

10 Egemenliğin gelsin.

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de

Senin istediğin olsun.

11 Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

12 Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,

Sen de bizim suçlarımızı bağışla.

13 Ayartılmamıza izin verme.

Bizi kötü olandan kurtar.

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

Sonsuzlara dek senindir! Amin.

 

Yüce Tanrı’nın

sonsuz kurtuluş sevinci sizinle beraber olsun;

RAB’bin kutsama, koruma ve tesellisi

daima üzerinizde olsun…

Amin.