DEPREM VE FELAKETLERE KARŞI AYİN

 

 

( bu ayin programı depremden ve felaketlerden korunmak için hazırlanmıştır. Eğer ayin kilisede değil de bir evde yapılıyorsa nasıl söyleneceği bilinmeyen ilahiler topluluk olarak düz bir halde okunur )

( P: Pastör / T: topluluk / O: okuyucu )

 

Giriş İlahisi:

 

İLAHİ (308):Ey Rab İsam, bana gel!

Sen benim rehberim ol.

Canım senin elinde.

Ey sevgili Rab İsam.

// Gelişine susadım,

Huzuruna susadım.

Yalvarırım, Rab İsam,

Hep benim rehberim ol.  //

Kalbim’ açmayacağım.

Kimse’ koymayacağım.

Tek seni istiyorum.

Ey haçlanmış Rab İsam.

Sana güveniyorum.

Her şeyde önderim ol.

Kalbimde egemen ol.

Ey sevgili Rab İsam.

 

P: Selamlama / Bereketleme

P: En Yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun

Yeryüzünde halkına esenlik olsun.

Tanrı kilisesini takdis etsin ve her kötülükten korusun.

T: Amin.

 

(Pastör toplanılan yer, toplanılan zaman, toplanan kişiler için övgü ve şükranlarla birlikte günü ve niyeti Rabbe kaldırır,  Tanrı’nın o gün için olan lütfunun desteğini, o gün ve sonraki günler için olan bereketlerini talep eder, Rabbin her durumda isteğini bilmek için, topluluğun cesaret ve sevinçle dolması için yakarış duasını yapar)

P: Baba, Oğlu ve Kutsal Ruh’un Krallığı şimdi ve daima övülsün; şimdi daima ve sonsuza dek kutlu kılınsın.

T: Amin.

 

Karşılıklı olarak okunur ( Heidelberg İlmihali 1. Yaşamda ve ölümde tek teselliniz nedir? )

Ben kendime ait değilim.

Beden ve can olarak yaşamda ve ölümde sadık kurtarıcım İsa Mesih’e aitim.

O değerli (paha biçilmez) kanıyla bütün günahlarımın bedelini ödedi, şeytanın hükümdarlığından beni, özgür kıldı.

O beni aynı yolda gözetir

Göklerdeki Babamın isteği olmadan başımdan bir tel saç bile eksilmez. Her şey benim kurtuluşum için çalışır.

Ona ait olduğum için kendi Kutsal Ruh’u ile beni sonsuz yaşamdan emin kılar.

Ve beni şimdiden itibaren kendisi için yaşamaya hazır ve tüm kalbimle buna istekli olmaya yönlendirir.

İLAHİ (188): Yaşadığım sürece Rab’bi yücelteceğim!

O’nu düşüneceğim, sevinçten coşacağım.

Gündüz ve gece gelip önünde duracağım,

Ruhuyla dolacağım, Rab’de sevineceğim!

Rab’bi yücelt, ey canım!

O’na yürekten tapın.

Rab’bi yücelt, ey canım!

O’na yürekten tapın.

 

I.Okuma: Tesniye 8:1-9, 11-14, 18-20

 

Tesniye 8: 1 "Bugün size bildirdiğim buyruklara tam tamına uyun ki, yaşayasınız, çoğalasınız ve gidip RAB'bin atalarınıza ant içerek söz verdiği ülkeyi mülk edinesiniz. 2 Tanrınız RAB'bin sizi kırk yıl boyunca çölde dolaştırdığı uzun yolculuğu anımsayın! Buyruklarına uyup uymayacağınızı, amacınızın ne olduğunu öğrenmek için sizi sıkıntılara sokarak sınadı. 3 Sizi aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, RAB'bin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için yaptı bunu. 4 Kırk yıl ne giysileriniz eskidi, ne de ayaklarınız şişti. 5 Tanrınız RAB'bin, çocuğunu eğiten bir baba gibi, sizi nasıl

eğittiğini anlayın. 6 "Onun için, Tanrınız RAB'bin buyruklarına uyun. Yollarında yürüyün, O'ndan korkun. 7 Tanrınız RAB sizi verimli bir ülkeye götürüyor. Öyle bir ülke ki, ırmakları, pınarları, derelerden tepelerden çıkan su kaynakları vardır; 8 buğdayı, arpası, üzümü, inciri, narı, zeytinyağı, balı vardır.

9 Sıkıntısız ekmek yiyebileceğiniz, hiçbir şeye gereksinim duymayacağınız bir ülkedir. Öyle bir ülke ki, kayaları demirdir, dağlarından bakır çıkarabilirsiniz.

 

11 Tanrınız RAB'bi unutmamaya dikkat edin. Bugün size bildirdiğim buyruklarını, ilkelerini, kurallarını savsaklamayın. 12 Yiyip doyduğunuzda, güzel evler yapıp yerleştiğinizde, 13 sığırlarınız, davarlarınız çoğaldığında, altınınız, gümüşünüz ve her şeyiniz arttığında, 14 böbürlenmemeye ve sizi Mısır'dan, köle olduğunuz ülkeden çıkaran Tanrınız RAB'bi unutmamaya dikkat edin.

 

18 Ancak bu serveti toplama yeteneğini size verenin Tanrınız RAB olduğunu anımsayın. Atalarınıza ant içerek yaptığı antlaşmayı sürdürmek amacıyla bugün de bunu yapıyor. 19 "Tanrınız RAB'bi unutur, başka ilahların ardınca giderseniz, onlara tapar, önlerinde yere kapanırsanız, bugün size açıkça belirtirim ki, tamamen yok olacaksınız. 20 Tanrınız RAB önünüzden ulusları yok ettiği gibi, sözüne kulak vermediğiniz için sizi de yok edecek.

 

İLAHİ (330): İsmin üstündür tüm isimlerden.

Sana tapınır, seni överiz.

İsmin üstündür tüm isimlerden.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

 

(Pastör iman, ümit ve sevgi duasını yaparak topluluğu bereketler)

 

II. Okuma: Mezmur 46.1-3 / Mezmur 40.1-2, 11-13, 16-17

( Topluluk ve Pastör karşılıklı okur )

Mezmur 46:

1 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

2 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,

Dağlar denizlerin bağrına devrilse,

3 Sular kükreyip köpürse,

Kabaran deniz dağları titretse bile.

Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür.

11 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,

Yakup'un Tanrısı kalemizdir.

Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür.

 

Mezmur 40:

1 RAB'bi sabırla bekledim;

Bana yönelip yakarışımı duydu.

2 Ölüm çukurundan,

Balçıktan çıkardı beni,

Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu,

Kaymayayım diye.

Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür.

 

11 Ya RAB, esirgeme sevecenliğini benden!

Sevgin, sadakatin hep korusun beni!

12 Sayısız belalar çevremi sardı,

Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum;

Başımdaki saçlardan daha çoklar,

Çaresiz kaldım.

13 Ne olur, ya RAB, kurtar beni!

Yardımıma koş, ya RAB!

Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür.

 

16 Sende neşe ve sevinç bulsun

Bütün sana yönelenler!

"RAB yücedir!" desin hep

Senin kurtarışını özleyenler!

Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür.

 

17 Bense mazlum ve yoksulum,

Düşün beni, ya Rab.

Yardımcım ve kurtarıcım sensin,

Geç kalma, ey Tanrım!

Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür.

 

İLAHİ (330): İzzetin için seçilmiş halkız.

Sana tapınır, seni överiz.

İzzetin için seçilmiş halkız.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

 

III. Okuma: Sayılar 16:1-35

( İlahi: Krie eleison, Krie eleson, Krie eleson )

 

Sayılar 16: 1-2 Levi oğlu Kehat oğlu Yishar oğlu Korah, Ruben soyundan Eliavoğulları'ndan Datan, Aviram ve Pelet oğlu On toplulukça seçilen, tanınmış iki yüz elli İsrailli önderle birlikte Musa'ya başkaldırdı. 3 Hep birlikte Musa'yla Harun'un yanına varıp, "Çok ileri gittiniz!" dediler, "Bütün topluluk, topluluğun her bireyi kutsaldır ve RAB onların arasındadır. Öyleyse neden kendinizi RAB'bin topluluğundan üstün görüyorsunuz?" 4 Bunu duyan Musa yüzüstü yere kapandı. 5 Sonra Korah'la yandaşlarına şöyle dedi: "Sabah RAB kimin kendisine ait olduğunu, kimin kutsal olduğunu açıklayacak ve o kişiyi huzuruna çağıracak. RAB seçeceği kişiyi huzuruna çağıracak. 6 Ey Korah ve yandaşları, kendinize buhurdanlar alın.7 Yarın RAB'bin huzurunda buhurdanlarınızın içine ateş, ateşin üstüne de buhur koyun. RAB'bin seçeceği kişi, kutsal olan kişidir. Ey Levililer, çok ileri gittiniz!" 8 Musa Korah'la konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ey Levililer, beni dinleyin!

9-10 İsrail'in Tanrısı sizi kendi huzuruna çıkarmak için ayırdı. RAB'bin Konutu'nun hizmetini yapmanız, topluluğun önünde durmanız, onlara hizmet etmeniz için sizi İsrail topluluğunun arasından seçti. Sizi ve bütün Levili kardeşlerinizi huzuruna çıkardı. Bu yetmiyormuş gibi kâhinliği de mi istiyorsunuz? 11 Ey Korah, senin ve yandaşlarının böyle toplanması RAB'be karşı gelmektir. Harun kim ki, ona dil uzatıyorsunuz?" 12 Sonra Musa Eliavoğulları Datan'la Aviram'ı çağırttı. Ama onlar, "Gelmeyeceğiz" dediler, 13 "Bizi çölde öldürtmek için süt ve bal akan ülkeden çıkardın. Bu yetmiyormuş gibi başımıza geçmek istiyorsun. 14 Bizi süt ve bal akan ülkeye götürmediğin gibi mülk olarak bize tarlalar, bağlar da vermedin. Bu adamları kör mü sanıyorsun? Hayır, gelmeyeceğiz." 15 Çok öfkelenen Musa RAB'be, "Onların sunularını önemseme. Onlardan bir eşek bile almadım, üstelik hiçbirine de haksızlık etmedim" dedi. 16 Sonra Korah'a, "Yarın sen ve bütün yandaşların -sen de, onlar da RAB'bin önünde bulunmak için gelin" dedi, "Harun da gelsin. 17 Herkes kendi buhurdanını alıp içine buhur koysun. İki yüz elli kişi birer buhurdan alıp RAB'bin önüne getirsin. Harun'la sen de buhurdanlarınızı getirin." 18 Böylece herkes buhurdanını alıp içine ateş, ateşin üstüne de buhur koydu. Sonra Musa ve Harun'la birlikte Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde durdular. 19 Korah bütün topluluğu Musa'yla Harun'un karşısında Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde toplayınca, RAB'bin görkemi bütün topluluğa göründü. 20-21 RAB, Musa'yla Harun'a, "Bu topluluğun arasından ayrılın da onları bir anda yok edeyim" dedi.

 

( İlahi: Krie eleison, Krie eleson, Krie eleson )

 

22 Musa'yla Harun yüzüstü yere kapanarak, "Ey Tanrı, bütün insan ruhlarının Tanrısı!" dediler, "Bir kişi günah işledi diye bütün topluluğa mı öfkeleneceksin?"

23-24 RAB Musa'ya, "Topluluğa söyle, Korah'ın, Datan'ın, Aviram'ın çadırlarından uzaklaşsınlar" dedi.

25 Musa Datan'la Aviram'a gitti. İsrail'in ileri gelenleri onu izledi.

26 Topluluğu uyararak, "Bu kötü adamların çadırlarından uzak durun!" dedi, "Onların hiçbir şeyine dokunmayın. Yoksa onların günahları yüzünden canınızdan olursunuz."

27 Bunun üzerine topluluk Korah, Datan ve Aviram'ın çadırlarından uzaklaştı. Datan'la Aviram çıkıp karıları, küçük büyük çocuklarıyla birlikte çadırlarının önünde durdular.

28 Musa şöyle dedi: "Bütün bunları yapmam için RAB'bin beni gönderdiğini, kendiliğimden bir şey yapmadığımı şuradan  anlayacaksınız:

29 Eğer bu adamlar herkes gibi doğal bir ölümle ölür, herkesin

başına gelen bir olayla karşılaşırlarsa, bilin ki beni RAB göndermemiştir.

30 Ama RAB yepyeni bir olay yaratırsa, yer yarılıp onları ve

onlara ait olan her şeyi yutarsa, ölüler diyarına diri diri inerlerse, bu adamların RAB'be saygısızlık ettiklerini anlayacaksınız."

31 Musa konuşmasını bitirir bitirmez Korah, Datan ve Aviram'ın altındaki yer yarıldı.

32 Yer yarıldı, onları, ailelerini, Korah'ın adamlarıyla mallarını yuttu.

33 Sahip oldukları her şeyle birlikte diri diri ölüler diyarına indiler. Yer onların üzerine kapandı. Topluluğun arasından yok oldular.

34 Çığlıklarını duyan çevredeki İsrailliler, "Yer bizi de yutmasın!" diyerek kaçıştılar.

35 RAB'bin gönderdiği ateş buhur sunan iki yüz elli adamı yakıp yok etti.

 

(İlahi: Krie eleison, Krie eleson, Krie eleson )

İLAHİ (330): Tüm uluslardan bizi kurtardın.

Sana tapınır, seni överiz.

Tüm uluslardan bizi kurtardın.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

 

ÖVGÜLERİMİZ VE ŞÜKRANLARIMIZ

(Okuyucu sırayla ayetleri okur, topluluk okunan ayetin konusu üzerinde hamt ve şükran duasını Rabbe kaldırır)

 

O: - (İbraniler 5: 9) İsa Mesih, sözünü dinleyen herkes için sonsuz kurtuluş kaynağı oldu.

O: - (Koloselier 1: 14) İsa’da kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.

(Koloseliler 1: 15) Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı İsa’dır.

O: - (Koloseliler 1: 22) Mesih sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı.

- (Efesliler 2: 1-2) Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz...

O: - (Efesliler 2: 3)... hepimiz gazap çocuklarıydık.

(Efesliler 2: 4-5) Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. O'nun lütfuyla kurtuldunuz.

O: - (Romalılar 8: 1) Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur.

(Romalılar 8: 38-39) Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne deprem, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.

 

P: bizlere sonsuz kurtuluş veren kayamız Rab mübarektir!

T: Amin.

P: bizlere günahlardan bağışlanma veren veren kurtarıcımız Rab mübarektir!

T: Amin.

P: bizleri karanlıktan aydınlığa, ölümden sonsuz yaşama getiren kayamız Rab mübarektir!

T: Amin.

P: bizleri hiç birşeyin ayıramayacağı sevgi ile seven kurtarıcımız Rab mübarektir!

T: Amin.

 

İLAHİ (330):

İsmin üstündür tüm isimlerden.

Sana tapınır, seni överiz.

İsmin üstündür tüm isimlerden.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

İzzetin için seçilmiş halkız.

Sana tapınır, seni överiz.

İzzetin için seçilmiş halkız.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

Tüm uluslardan bizi kurtardın.

Sana tapınır, seni överiz.

Tüm uluslardan bizi kurtardın.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

 

İLAHİ (213): Rab Mesih, Rab Mesih,

Ölümden dirilendir, seven Rab’dir.

Her diz çökecek, her dil diyecek,

“İsa Mesih Rab’dir!”

 

İLAHİ (208):

İsa, Egemensin, Kralımızsın bizim!

Burada, aramızdasın. Sana gelir taparız!

Sen bizim tek Kralımızsın!

Sen bizim tek Rabbimizsin!

Sen bizim tek Tanrımızsın!

Gel, Rab İsa! Taht kur bizde!

 

İLAHİ (330):

Bak geliyor, yüce Egemen!

O’na tapın, duyulsun hamdin!

O tek görkemli, eşsiz sevgili,

İlahiyle, ezgilerle

Kıl O’na secde!

 

GÜNÜN MEZMURU OKUNUR:

(Pazar: 150 / Pazartesi 145 / Salı 146 / Çarşamba 147:1-11 / Perşembe 147:12-20 / Cuma 148 / Cumartesi 149)

 

Alçalış ve Secdeye Giriş

( okuyucu Secde Övgülerinin bir veya birkaçını okur )

 

Vahiy 4:8-11

-Kutsal, kutsal, kutsaldır,

Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı,

Var olmuş, var olan ve gelecek olan

 

- Rabbimiz ve Tanrımız!

Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın.

Çünkü her şeyi sen yarattın;

Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.

 

Vahiy 5:12

Boğazlanmış Kuzu

Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti,

Saygıyı, yüceliği, övgüyü

Almaya layıktır

Vahiy 5:13

"Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek

Tahtta oturanın ve Kuzu'nun olsun!

 

Vahiy 7:10

"Kurtarış, tahtta oturan Tanrımız'a

Ve Kuzu'ya özgüdür!"

 

Vahiy 7:12

"Amin!

Övgü, yücelik, bilgelik,

Şükran, saygı, güç, kudret,

Sonsuzlara dek Tanrımız'ın olsun!

Amin!"

Secdeye Çağrı:Vahiy 19:5

Ey Tanrımız'ın bütün kulları!

Küçük büyük, O'ndan korkan hepiniz, O'nu övün!

 

Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Allah

Halleluya! Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

 

Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur.

Halleluya! Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun.

Halleluya! Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

 

Tövbe İlahisi:

Kutsalsın ey Allah,

Kutsalsın ey Güçlü,

Kutsalsın ey Ölmeyen,

Bizim için haça gerilen

Bize merhamet eyle.

Merhamet, merhamet, merhamet ey Allah,

***Pastör genel tövbe dualarını yapar

Merhamet, merhamet, merhamet ey Baba,

***

Merhamet, merhamet, merhamet ey İsa,

***

Merhamet, merhamet, merhamet Kutsal Ruh,

***

 

ayakta:

(Pastör adanma duasını okur, cemaat tekrar eder)

P: Ya Rab, Sen ulusun, tövbemi kabul et,

- topluluk tekrar eder-

P: Ya Rab, Sen adından korkaknlara merhamet edersin, beni bağışla,

- topluluk tekrar eder-

P: Ya Rab, Sen sevinç ve tesellinin kaynağısın, sevgimi yenile,

- topluluk tekrar eder-

P: Ya Rab, sonsuz merhamet ve sevginle kalbimi doldur,

- topluluk tekrar eder-

P: Ya Rab, Sana sadakatle hizmet etmek için beni yenile,

- topluluk tekrar eder-

P: Ya Rab, Kutsal Sözlerine adanmışlığımı yenile,

- topluluk tekrar eder-

P: Ya Rab, Kutsal emirlerini tutmak için beni iman, ümit ve sevgide yenile,

- topluluk tekrar eder-

P: Rabbimiz İsa Mesih adıyla, Amin.

- topluluk tekrar eder-

 

İLAHİ (89):Allah sevgidir, kurtarıcımdır,

Allah sevgidir, sever beni.

Size tekrar derim: Allah sevgidir.

Allah sevgidir, sever beni.

Günahın hükmü altında idim,

Kurtulamazdım bağlarımdan.

Göklerden indi İsa Mesihim,

Beni kurtardı bu hükümden.

Hamdedeceğim seven Allah’a,

Şükredeceğim hayat boyu!

 

DUALARIMIZ

P: DÜNYA HALKLARI İÇİN dua edelim...

+++ ( topluluk hep bir ağızdan konu üzerindeki yakarışnı Rabbe kaldırır, Pastör bir yüksek sesle bir kapanış duası yapar )

P: AİLELER İÇİN dua edelim...

+++

P: ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN dua edelim...

+++

P: ACI ÇEKENLER, SIKINTI İÇİNDE OLANLAR VE HASTALAR İÇİN dua edelim...

+++

P: TÜRKİYEMİZ İÇİN dua edelim...

+ ++

P: Deprem, Salgın, Afet, Kıtlık, Savaş ve Terör için dua edelim...

+++

 

Hep birlikte

Matta 6: 9... Göklerdeki Babamız,

Adın kutsal kılınsın.

10 Egemenliğin gelsin.

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de

Senin istediğin olsun.

11 Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

12 Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,

Sen de bizim suçlarımızı bağışla.

13 Ayartılmamıza izin verme.

Bizi kötü olandan kurtar.

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

Sonsuzlara dek senindir! Amin

 

İLAHİ (198):

Hamt Baba’ya, hamt Oğul’a

Ve hamdolsun Kutsal Ruh’a!

Bütün dünya da hamdetsin

Her yaratık: “Amin!” desin!

 

İNCİL OKUMASI: Luka 12:4-7 / Matta 24:1-14

 

Okuyucu: Rabbimiz İsa Mesih’in Müjdesi böyle diyor:

 

(*) Luka 12: 4 "Siz dostlarıma söylüyorum, bedeni öldüren, ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın.

5 Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım: Kişiyi öldürdükten sonra

cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum,

O'ndan korkun.

6 Beş serçe iki meteliğe satılmıyor mu? Ama bunlardan bir teki bile Tanrı

katında unutulmuş değildir.

7 Nitekim başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Korkmayın, siz birçok

serçeden daha değerlisiniz.

(*) Rabbin Sofrası yapılacaksa bu bölüm burada okunmadan doğrudan Matta 24:1-14 ayetlerini okunur.

 

İlahi: HALLELUYA, HALLELUYA, HALLELUYA

 

Matta 24: 1 İsa tapınaktan çıkıp giderken, öğrencileri, tapınağın binalarını O'na

göstermek için yanına geldiler.

2 İsa onlara, "Bütün bunları görüyor musunuz?" dedi. "Size doğrusunu

söyleyeyim, burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!"

3 İsa, Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler.

"Söyle bize" dediler, "Bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın

bitimini gösteren belirti ne olacak?"

4 İsa onlara şu karşılığı verdi: "Sakın kimse sizi saptırmasın!

5 Birçokları, 'Mesih* benim' diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi

aldatacaklar.

6 Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın!

Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir.

7 Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler

olacak.

8 Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır.

9 "O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek.

10 O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve

birbirlerinden nefret edecekler.

11 Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak.

12 Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak.

13 Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır.

14 Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere

dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir.

 

Okuyucu: İşte, Rabbin Sözleri Bunlardır.

Topluluk: Rabbimize Şükürler Olsun.

İLAHİ (198):

Hamt Baba’ya, hamt Oğul’a

Ve hamdolsun Kutsal Ruh’a!

Bütün dünya da hamdetsin

Her yaratık: “Amin!” desin!

 

*P:

Elçilerin İşleri 4: 12 Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.

( topluluk yüksek sesle vaftiz andını hatırlar )

- TANRI’NIN YARGISINI HAK EDEN BİR GÜNAHKAR OLDUĞUMU KABUL EDİYORUM.

- ELÇİLERİN İMAN AÇIKLAMASINA İNANIYORUM.

- ŞEYTANIN VE ONUN DÜNYADAKİ GÜCÜNÜ REDDEDİYORUM. TANRI’NIN YÜCE MERHAMETİNE GÜVENİYOR VE GÜNAHLARDAN DÖNÜYORUM.

- İSA’YA DÖNÜYORUM, O’NUN LÜTFUNA VE SEVGİSİNE GÜVENİYORUM. O’NU RABBİM VE KURTARICIM OLARAK KABUL EDİYORUM.

- MESİH’İN SADIK BİR İZLEYİCİSİ OLACAK, O’NUN SÖZLERİNE VE SEVGİSİNE İTAAT EDECEĞİM.

 

( Pastör evlerin kutsanması duasını yaparak topluluğu bereketler )

(ayin kilisede değil de bir evde yapılıyorsa parantez içindeki ifadeler kullanılır)

 

Tek olan Tanrımız,

gerçek adalet ve gerçek doğruluk sahibi Sensin.

(bu evi) Evlerimizi

sıkıntı ve tehlikelerden koru, evlerimizi ve ev halkını bereketle,

T: Amin.

( bu evin) bizlerin

bugünkü ve yarınki sıkıntılarını, dertlerini teselli et.

T: Amin.

(bu evi) Evlerimizi

aydınlat, canlarımıza şifa ver, esenlik ver,

T: Amin.

(bu ev halkını ) bizleri

yenile ve tazele Rabbim.

T: Amin.

(bu eve) Evlerimize

sevinç ve huzur ver,

T: Amin.

(bu ev) Evlerimiz

öfke ve gururdan, kavga ve bencillikten, çekişme ve ahlaksızlıktan, düşmanlık ve yalandan uzakta kalsın.

T: Amin.

(bu eve) Evlerimize

iblis ve onun cinleri İsa Mesih’in adından dolayı giremesin.

T: Amin.

(bu evde) Evlerimiz için

yapılan dua her lanetin ve beeketsizliğin gücünü karsın.

T: Amin.

(bu ev) Evlerimiz

esenlik ve bereketle dolu olsun. uyurken ve uyanıkken kutsal meleklerin bizleri korusun.

T: Amin.

(bu ev) Evlerimiz

dua için, tövbe için bizlere sığınak olsun.

T: Amin.

(bu ev halkının) Ev halkımızın

her durumda sevgisini, dostluğunu sıcak tut, ey Kurtarıcı Rabbimiz.

T: Amin.

(bu ev halkının) Ev halkımızın

her durumda yüreğini, düşüncesini kötülükten koru,

T: Amin.

(bu ev halkının) Ev halkımızın

yaşantısını, işlerini kötü olandan koru,

T: Amin.

merhametli Tanrımız,

(bu evi) Evlerimizi

Nasıralı İsa Mesih adıyla kötü güçlerin saldırısından koru ve esenlik içinde tut.

T: Amin.

diri olan Rabbimiz,

(bu ev halkını) bizleri

uykuda ve uyanıkken, her türlü felaketten, görünür ve görünmez düşmanın saldırılarından haçının zaferiyle koru.

T: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

İLAHİ (198):

Hamt Baba’ya, hamt Oğul’a

Ve hamdolsun Kutsal Ruh’a!

Bütün dünya da hamdetsin

Her yaratık: “Amin!” desin!

 

 

hep birlikte

İZNİK İNAÇ AÇIKLAMASI

Yeri ve göğü,

görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı,

her şeye kadir tek Baba Tanrı’ya inanıyoruz.

Bütün çağlardan önce Baba’da olan

Tanrı’dan Tanrı,

Işıktan Işık, Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı,

kendiliğinden var olan, yaratılmamış,

Baba ile aynı özden olan, Tanrı’ın Oğlu tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz.

Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden geldi.

Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den vücut buldu ve insan oldu.

Pontius Platus zamanında çarmıha gerildi, acı çekti ve gömüldü,

Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi,

göğe yükseldi ve Baba’nın sağında oturdu.

Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde tekrar gelecek

ve O’nun krallığına hiç son olmayacaktır.

Baba ve Oğul’dan gelen, Rab olan, hayat veren,

Baba ve Oğul’la birlikte tapınılıp yüceltilen,

peygamberler aracılığı ile konuşmuş Kutsal Ruh’a inanıyoruz.

Tek kutsal evrensel ve elçisel kiliseye inanıyoruz.

Günahların affı için tek bir vaftiz tanıyoruz.

Ölülerin dirilişini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin.

 

İLAHİ (342):

//  Kutsal, kutsal Rab’dir

Her şeye kadir!  //

Görkemi yeri doldurur,

Görkemi yeri doldurur,

Görkemi yeri doldurur,

Kutsal Rab’dir!

 

VAAZ

 

 

İLAHİ (65):

Yüce lütuf sesi tatlı!

Suçluyken kurtuldum.

Kör gözlerim de açıldı,

//  Kayıpken bulundum.  //

 

Hem beni korkuttu lütfun,

Hem korkumu sildi.

Sana iman ettiğim gün

//  Lütfun ne hoş geldi!  //

 

Çok dert, tuzak, tehlikeden

Geçtim lütfun ile.

Lütfundur beni yönelten

//  Göksel meskenime.  //

 

Bin yıl o sönmeyen nurda

Bur’da bir gün kadar.

Rab’bi yüceltmeye hâlâ

//  Sonsuz yıllar da var!  //

 

BEREKETLEME / The Benediction

( Pastör kapanış duasını yapar ) ...,

Var olan, var olmuş ve var olacak olandan, O'nun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.

Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan ve bizi bir krallık haline getirip Babası Tanrı'nın hizmetinde kâhinler yapan Mesih'in olsun. Amin (Vahiy 1.4-6).

 

Son İlahi (297):

Azizlerin dirilince, azizlerin dirilince

Beni orada bulundur, azizlerin dirilince.

Tahtında toplanılınca, tahtında toplanılınca

Beni orada bulundur, tahtında toplanılınca.

Kitabını sen açınca, kitabını sen açınca

Beni orada bulundur, kitabını sen açınca.

Müminlerin çağrılınca, müminlerin çağrılınca

Beni orada bulundur, müminlerin çağrılınca.

“Haleluya!” duyulunca, “Haleluya!” duyulunca

Beni orada bulundur, “Haleluya!” duyulunca.

Sürülerin toplanınca, sürülerin toplanınca

Beni orada bulundur, sürülerin toplanınca.