Akşam Duası

Kutlu Doğuş & Epifani (Açıklanış) Dönemi

 

Selamlama / Bereketleme

I.Korintliler 3:16 Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın Ruhunun sizde yaşadığını bilmez misiniz? 17 Eğer bir kimse Tanrı'nın tapınağını yıkarsa, Tanrı da onu yıkacak. Çünkü Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz.

 

İlahi 321:

Hayatımda Rab yücelsin, Rab yücelsin.

Hayatımda Rab yücelsin bugün.

Kilisesinde... Aramızda...

 

Rab’bin Doğuşu

İşaya 60:1 Kalk, parla; Çünkü Işığın geliyor, RAB'bin yüceliği üzerine doğuyor. 2 Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor; Oysa RAB senin üzerine doğacak, Yüceliği üzerinde görünecek.

Yüce olan Tanrımız,  halkına peygamberler gönderdin. İsa Mesih’in gelişi için yüreklerimizin hazır olmasını istedin. Müjde’yi duyanları tövbeye yönlendirdin. İsa Mesih’i karşılamaya hazır olmamız için bizleri bereketle...

 

Luka 2:10-11...«Size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum: ... Davut'un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih'tir.

Güneşi üzerimize doğuran Tanrımız, canlarımızı Mesih’in ışığında aydınlat, günahın ve bilgisizliğin karanlığını bizlerden kaldır. Mesih’in görkemini yansıtmak için, Mesih’in sevgisi işlerimizde görülmesi için O’nun esenliği sözlerimizde parlasın ve Mesih’in şifasını bizlerin üzerinde tut, öyle ki, daima O’nu övelim...

 

Vahiy 21:3 ... «İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak.

Sonsuzluğun Tanrısı, Sen dokunuşunla her şeyi yenilersin, Sen istediğinde her şey değişir. gözlerimizi aç ki, çevremizi kuşatan armağanlarını aziz tutalım ve bunu başkalarıyla paylaşabilelim. ve Senin huzurundaki sevinci birlikte yaşayabilelim

 

Yuhanna 1:16 Nitekim hepimiz O'nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. 17 Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi.

Sonsuz olan Tanrımız, sayılamayacak çok olan bereketlerin için Sana şükürler olsun. Bizlere huzurunda yaşamanın sevincini ve İsa Mesih’e hizmet etmenin esenliğini daima ver ki, bereketlerini şükranla kullanalım ve ilan edelim ve O’nu herkes ile paylaşabilelim...

 

Yuhanna 6: 33 ... Tanrı'nın ekmeği, gökten inen ve dünyaya yaşam verendir.

Hayatın kaynağı olan Tanrımız, yüreklerimize yüce lütfunun yaşam suyunu dök. bu günü ve günlerimizin devamını tazelenmiş bir şekilde yaşamak için  bizler lütfet. Senin varlığında emin olmanın güvencesinde esenliğinle bizleri güçlendir...

 

I.Timoteyus 3:16 Kuşkusuz, Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O, bedende göründü, Ruh'ça doğrulandı, meleklerce görüldü, uluslara tanıtıldı, dünyada O'na iman edildi...

Sonsuzluğun Tanrısı, bilemediğimiz tehlikelerle dolu yollarda Sende çağrıldığımız hizmetin sonunu bazen göremiyoruz. İmanımızı güçlendir ki, karanlıkla dolu yollarda Senin elin bizi yönlendirişinde cesaretle yürüyebilelim, ve sevgin daima bizi desteklesin

 

İbraniler 4:14 Gökleri aşmış olan büyük başkâhinimiz Tanrı'nın Oğlu İsa varken, açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. 15 Çünkü zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan değil, tersine, her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememiş bir başkâhinimiz vardır. 16 Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım.

Yaratıcı Tanrımız, sabah da akşam da Senindir. lütuf et ki, doğruluğun güneşi İsa Mesih yüreklerimizde daima parlasın; ve bizleri Senin yüce görkeminin ışığında tutsun.

 

İlahi 32:

İmanuel, İmanuel,

O’nun adı İmanuel.

Tanrı bizde, içimizde,

O’nun adı İmanuel.

 

Rab’bin Açıklanışı

 

Titus 2: 11 Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır.

Her şeye kadir Tanrımız,

Mesih’in nuru ile yaşamlarımızı aydınlattın.

Sana övgüler olsun.

 

Yuhanna 8:12 İsa yine halka seslenip şöyle dedi: «Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.

Mesih Rabbimiz,

Sen yaşamın kaynağısın

Kutsal ışığınla ulusları kendine çekersin.

Sana övgüler olsun.

 

Yuhanna 1:18 Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. O'nu, Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul tanıttı.

Rabbimiz Mesih İsa,

Sen beden alıp aramızda yaşadın.

Lütuf ve gerçeğin ile dünyayı aydınlattın.

Sana övgüler olsun.

 

¶ Efesliler 2:1, 4-5

Sizler bir zamanlar, içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz.

4-5 Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. O'nun lütfuyla kurtuldunuz.

 

Rabbimiz Mesih İsa, Senin kutsal Müjden her zaman parlar,

kurtarışın her yerde bilinsin diye

yaratılışı kedine çekersin.

Sana tapınır, Seni överiz.

 

İlahi 209:

Bak geliyor, yüce Egemen!

O’na tapın, duyulsun hamdin!

O tek görkemli, eşsiz sevgili,

İlahiyle, ezgilerle

Kıl O’na secde!

 

Övgülerimiz / Şükranlarımız

Mezmur 100: 4 Kapılarına şükranla,

Avlularına övgüyle girin!

Şükredin O'na, adına övgüler sunun!

Mezmur 96: 2 Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün,

Her gün duyurun kurtarışını!

3 Görkemini uluslara,

Harikalarını bütün halklara anlatın!

Mezmur 100: 5 Çünkü RAB iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Sadakati kuşaklar boyunca sürer.

Mezmur 29:2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

Mezmur 89: RAB'bin sevgisini sonsuza dek ezgilerle öveceğim,

Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim.

Mezmur 72: 18 RAB Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun,

Harikalar yaratan yalnız O'dur.

19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,

Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun!

Amin! Amin!

 

krie eleison

Yüce olan Rabbimiz, bize kurtuluş verdin. Senin ışığını daima yansıtmak için bizleri bereketle;

 

Görkem dolu Rabbimiz, kilisen için alçaldın, kilisen için vaftiz oldun, hayatımızın günleri boyunca sana alçalmış yüreklerle hizmet etmemiz için bizleri bereketle;

 

Kutsal olan Rabbimiz, bizlerin günahını sildin, bizleri Baba’nın çocukları yaptın; Sana ait olmanın bereketlerini dünyaya taşımamız için birleri bereketle; tek kutsal olan Sensin, Sana dua ederiz.

 

Diri olan Rabbimiz, vaftizinle bizlere yeni bir başlangıç verdin, her ulusa tövbe kapısı açtın. Kutsal Müjde’ye hizmet için bizleri bereketle;

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, Görkemli Kutsal Üçlük; Sen şimdi ve daima kutsalsın, şimdi ve daima hükmedersin; yüce merhametinle dualarımıza cevap ver,

 

Rab, Kiliseni hatırla, Sözünün gerçeğinde onu birleştir, ve dünyaya hizmetinde onu güçlendir

 

Rab, Dünya uluslarını hatırla, Ruhunla yeryüzünü yenile, esenlik ve adalet bağışla

 

Rab, Dostlarımızı ve arkadaşlarımızı hatırla, onları kutsa ve koru, onlara merhametli ol ve esenliğini ver

 

Rab, Hasta ve acı çekenleri, yaşlı ve ölmek üzere olanları hatırla, onları cesaretlendir ve ümit ver

 

Rab, ülkemizi ve dünya uluslarını hatırla, dünyamızı kıtlıktan, terörden, afet ve felaketlerden koru. Dünya ulusları savaştan koru, insanlık ailesine esenlik ve sevgi bağışla.

 

İlahi: 138

Rab İsa eşsiz bir dosttur,

Daima katlanır bize.

İsyanımızı affeder,

Ortaktır derdimize.

Ey imanlı, derdin varsa,

Bu Dostu akla getir!

Tüm dertlerini duayla

Her zaman Rab’be götür.

 

Çok rahat biz kaybederiz,

Terk edersek duayı.

İmanla kullanmalıyız

Bu kuvvetli silahı.

Rab İsa gibi dost var mı?

Senin halini görür.

Hep endişeni duayla

Bu sadık Dosta götür.

 

Sen yorgun yüklü isen de,

O sana rahat verir.

Dostların terk etmişlerse,

O her an sadık kalır.

Sen kucağında eminsin,

Sana sığınak olur.

İşte her halin’ duayla

Bu sadık Rab’be götür.

 

Secde Mezmuru

Mezmur 72: 11 Bütün krallar önünde yere kapansın,

Bütün uluslar ona kulluk etsin!

12 Çünkü yardım isteyen yoksulu,

Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır.

13 Yoksula, düşküne acır,

Düşkünlerin canını kurtarır.

14 Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları,

Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir.

15 Yaşasın kral!

Ona Saba altını versinler;

Durmadan dua etsinler onun için,

Gün boyu onu övsünler!

16 Ülkede bol buğday olsun,

Dağ başlarında dalgalansın!

Başakları Lübnan gibi verimli olsun,

Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın!

17 Kralın adı sonsuza dek yaşasın,

Güneş durdukça adı var olsun,

Onun aracılığıyla insanlar kutsansın,

Bütün uluslar 'Ne mutlu ona' desin!

 

Secde

 

Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Allah

Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur.

Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun.

Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

 

Kutsalsın ey Allah, kutsalsın ey Güçlü, kutsalsın ey Ölmeyen,

Bizim için Haça Gerilen bize merhamet eyle.

Merhamet, merhamet, merhamet ey Baba

(1) Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

(2) Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

(3) Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.

(4) Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

 

Göksel Baba, lütfun ve iyiliklerin boldur, biz zavallı kullarına kutsal iradeni açıklamaktan, Kutsal Yasanın doğruluğunda bizleri yönlendirmekten hoşnut oldun. Lütfunla Yasanı yüreklerimize yaz ve itaat için bizleri yönlendir ki, hayatımızın günleri boyunca sadece Sana hizmet etmeyi arayabilelim. Yasana karşı geldik, suçlarımızı bağışla, büyük lütfunla bizleri kabul et ki, daima Kutsal Oğlun Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile Seni övelim ve daima yüceltelim. Amin.

 

(5) Babana ve annene saygı göster.

(6) Katletmeyeceksin.

(7) Zina etmeyeceksin.

(8) Çalmayacaksın.

(9) Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

(10) Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

 

İyilik ve merhamet Babası, Seni öfkelendiren hatalarımız ve günahlarımız için bize merhamet eyle. Canlarımızın kurtarıcısı Rabbimiz İsa Mesih’e bakmayı bizlere öğret. Biricik Oğul İsa Mesih’in Kutsal öğretisini anlayabilmemiz için bize merhamet eyle. İçimize ekilmiş olan yaşam Sözünün meyve vermesi için Sana dua ederiz.Hikmet ve ışıkla dolu olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile yenilenmiş bir yaşam için bizleri yönlendir

 

Rabbin Sofrası

Markos 1:9 O günlerde Celile'nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria nehrinde vaftiz edildi. 10 Tam sudan çıkarken, göklerin yarıldığını ve Ruh'un güvercin gibi kendi üzerine indiğini gördü. 11 Göklerden, «Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum» diyen bir ses geldi.