Epifani Arifesi

 

Selamlama / Bereketleme:

İşaya 40:3 Çölde Rab’bin yolunu hazırlayın

Bozkırda Tanrımız için düz bir yol yapın.

 

[¶] Dua:

Rabbimiz İsa Mesih, Sen şimdi ve daima kutsalsın.

Baba’nın biricik Oğlu, Sen kralımızsın,

İsrail’in Çobanısın,

ulusları sürüne katmak için kendini alçalttın.

peygamber, kahin ve kral olarak bizlere hizmet ettin.

Kutsal Yazıları bizlere açıkladın,

Kutsal Yazılar ile bizlere kendini açtın.

Seni över, Sana Şükrederiz.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Özgülerimiz / Şükranlarımız:

Mezmur 96: 1 Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be!

Ey bütün dünya, RAB'be ezgiler söyleyin!

2 Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün,

Her gün duyurun kurtarışını!

3 Görkemini uluslara,

Harikalarını bütün halklara anlatın!

Mezmur 97: 9 Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi,

Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.

Mezmur 98: 1 Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be.

Çünkü harikalar yaptı,

Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla.

2 RAB zaferini bildirdi,

Ulusların gözü önüne serdi doğruluğunu.

3 İsrail halkına sevgisini,

Sadakatini anımsadı;

Tanrımız'ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı.

Mezmur 97: 9 Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi,

Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.

4 Sevinç çığlıkları atın RAB'be, ey yeryüzündekiler!

Sevinç ezgileriyle yeri göğü çınlatın!

5 Lirle ezgiler sunun RAB'be,

Lir ve müzik eşliğinde!

6 Boru ve borazan eşliğinde

Sevinç çığlıkları atın Kral olan RAB'bin önünde.

7 Gürlesin deniz ve içindekiler,

Gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler.

8-9 El çırpsın ırmaklar,

Sevinçle haykırsın dağlar

RAB'bin önünde!

Çünkü O geliyor

Yeryüzünü yönetmeye.

Dünyayı adaletle,

Halkları doğrulukla yönetecek.

Mezmur 97: 9 Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi,

Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.

 

[¶] Dua:

Sonsuzluğun Tanrısı,

bedelimizi ödesin diye sevgili Oğlunu bizlere gönderdin.

eskiden beri verilmiş Kutsal vaatlerini Mesih’te tamamladın.

Senin kurtarışının gücü yeryüzünün dört bir yanında bilisin diye,

Senin kurtarışının gerçeği yeryüzünün bütün uçlarında ilan edilsin diye,

kiliseni bereketle, kiliseni adanmış kıl.

İsrail’in ve ulusların kurtarıcısı olan Rab İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Okuma: İşaya 49:1-13

 

[¶] Dua:

İbrahim’in, İshak’ın ve Yakup’un Tanrısı,

Mesih’te görkemini bütün uluslara açıkladın,

Mesih’te dağılmışları topladın,

Yaşam ışığı olan Mesih’te ulusları aydınlattın.

kurtarışın yeryüzünün bütün halklarına ulaşsın diye

Mesih’le kutsal antlaşmanı mühürledin.

Yüce olan Tanrımız, bizler için yüceliğinden soyunup aramıza gelmiş olan Rabbimiz İsa Mesih’in önünde bütün yaratılışın diz çökeceği güne kadar, adın övgülerimizde ve işlerimizde yücelsin. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, şimdi ve daima Sana yücelik olsun.

 

Okuma: Yuhanna 4:7-26