Vakit Duaları

 

İlave / Alternatif Okumqlar

 

HAZIRLIK DÖNEMİ (ADVENT) – I. Hafta

 

Tapınma Övgüsü

Yeremya 23: 5 "İşte Davut için doğru bir dal*

Çıkaracağım günler geliyor" diyor RAB.

"Bu kral bilgece egemenlik sürecek,

Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.

6 Onun döneminde Yahuda kurtulacak,

İsrail güvenlik içinde yaşayacak.

O, 'RAB doğruluğumuzdur adıyla anılacak.

 

Mezmur 72: 18 RAB Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun,

Harikalar yaratan yalnız O'dur.

Mezmur 89: 17b Lütfun sayesinde gücümüz artar.

Mezmur 105: 7 Tanrımız RAB O'dur,

Yargıları bütün yeryüzünü kapsar.

8-9 O antlaşmasını,

Bin kuşak için verdiği sözü,

İbrahim'le yaptığı antlaşmayı,

İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsar.

Mika 7: 20 Geçmişte atalarımıza ant içtiğin gibi, 

Yakup'un ve İbrahim'in torunları olan bizlere de

verdiğin sözü tutacak ve sadık kalacaksın.

 

HAZIRLIK DÖNEMİ (ADVENT) – II. Hafta

 

Tapınma Övgüsü

Luka 1: 68 "İsrail'in Tanrısı Rab'be övgüler olsun!

Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı.

69-71 Eski çağlardan beri

Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,

Kulu Davut'un soyundan

Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;

Düşmanlarımızdan,

Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden

Kurtuluşumuzu sağladı.

72 Böylece atalarımıza merhamet ederek

Kutsal antlaşmasını anmış oldu.

73-75 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına

Ve ömrümüz boyunca

Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,

Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair

Atamız İbrahim'e ant içerek söz vermişti.

 

HAZIRLIK DÖNEMİ (ADVENT) – III. Hafta

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 12: 2 Tanrı kurtuluşumuzdur.

O'na güvenecek, yılmayacağız.

Çünkü RAB gücümüz ve ezgimizdir.

O kurtardı bizi."

3 Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız.

4 O gün diyeceksiniz ki,

"RAB'be şükredin, O'na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını,

Adının yüce olduğunu duyurun!

5 RAB'be ezgiler söyleyin,

Çünkü görkemli işler yaptı.

Bütün dünya bilsin bunu.

6 Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır!

Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür."

 

HAZIRLIK DÖNEMİ (ADVENT) – IV. Hafta

 

Tapınma Övgüsü

Luka 1:47 "Canım Rab'bi yüceltir;

Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.

48 Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi.

İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak.

49 Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı.

O'nun adı kutsaldır.

50 Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder.

51 Bileğiyle büyük işler yaptı;

Gururluları yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti.

52 Hükümdarları tahtlarından indirdi,

Sıradan insanları yükseltti.

53 Aç olanları iyiliklerle doyurdu,

Zenginleri ise elleri boş çevirdi.

54-55 Atalarımıza söz verdiği gibi,

İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek

Merhamet etmeyi unutmayarak

Kulu İsrail'in yardımına yetişti."

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ (Lent)

 

Bu dönem boyunca ‘Tapınma Övgüsü’den sonraki okumalardan birini çıkarır yerini aşağıdaki okumaları ilave ederiz.

Sabah Dualarında

Pazar: İşaya 55:7-9

Pazartesi: Tensiye 26:16-19

Salı: Daniel 9:4-7

Çarşamba: İşaya 1:16-17, 19-20

Perşembe: Yeremya 17:5-7, 10

Cuma: Mika 7:18-20

Cumartesi: Hoşeya 6:4-6

 

Gündüz Dualarında

Pazar: Daniel 9:4, 8-11

Pazartesi: Sayılar 21:4-9

Salı: Hezekiel 37:21-23

Çarşamba: Levililer 19:1-2, 11-18

Perşembe: Tekvin 11:3-9

Cuma: Zekeriya 13:7-9

Cumartesi: Malaki 3:1-7

 

Akşam Dualarında İlave Okuma:

Pazar: Tesniye 30:16

Pazartesi: Sayılar 32:14-15

Salı: Hezekiel 18:21

Çarşamba: Tensiye 30:20

Perşembe: Yeremya 20:13

Cuma: Tekvin 17:9

Cumartesi: Yeremya 31:10

 

DİRİLİŞ (Paskalya) DÖNEMİ

 

Vakit Dualarında Kısa okumalardan biri aşağıdaki okumalarla yer değiştirir:

 

Sabah, Gündüz, Akşam Dualarında:

Pazar: I.Timoteyus 6:15-16

Pazartesi: Koloseliler 2:12-13

Salı: Koloseliler 3:1-4

Çarşamba: Filipililer 1:27-28

Perşembe: I.Petrus 1:3-4

Cuma: I.Petrus 2:9-10

Cumartesi: I.Selanikliler 4:16-17

 

Akşam Dualarında:

Pazar: Koloseliler 1:13-20

Pazartesi: I.Korintliler 15:20-22

Salı: I.Korintliler 15:45-47

Çarşamba: I.Korintliler 15:51-54

Perşembe: II.Korintliler 4:16-18

Cuma: II.Korintliler 5:1-5

Cumartesi: II.Korintliler 5:6-10

 

Pentekost Dönemi

 

I. Hafta

Sabah; gündüz; akşam ve yatsı dualarına giriş

Hezekiel 36:25-26

 

II. Hafta

Sabah; gündüz; akşam ve yatsı dualarına giriş

I.Korintliler 3:16-17

 

III. Hafta

Sabah; gündüz; akşam ve yatsı dualarına giriş

Hezekiel 36:27-28

 

IV. Hafta

I.Timoteyus 1:14-15

 

Sonraki Haftalarda tekrar başa dönülerek aynı sıra takip edilir.

 

Sabah Dualarında (I. ve III. Hafta):

Pazar: Romalılar 8:1-4

Pazartesi: Romalılar 8:5-9

Salı: Romalılar 8:10-13

Çarşamba: Romalılar 8:14-17

Perşembe:Romalılar 8: 23-26

Cuma: Romalılar 8: 27-30

Cumartesi:Galatyalılar 5:19-25

 

Sabah Dualarında (II. ve IV. Hafta):

Pazar: I.Korintliler 2:9-12

Pazartesi: I.Korintliler 2:14-16

Salı: II.Korintliler 3:16-18

Çarşamba: I.Petrus 1:3-7

Perşembe: Efesliler 4:2-6

Cuma: Romalılar 5:1-5

Cumartesi:İbraniler 10:19-24