VAKİT DUALARI-I

 

 

SABAH DUALARI

 

 

( w )     1. ve 3. Hafta Okumaları

( ww )   2. ve 4. Hafta Okumaları

İşaretlenmemiş bölümler sürekli okumalardır.

 

 

Pazar – Sabah (I)

 

Hezekiel 20:19-20 Ben Tanrınız RAB'bim, benim kurallarımı izleyin, benim ilkelerim uyarınca yaşayın. Aramızda bir belirti olsun diye Şabat günlerimi kutsal tutun. O zaman benim Tanrınız RAB olduğumu anlayacaksınız dedim.

 

w Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

w Mezmur 100

Ey bütün dünya, sevinç çığlıkları atın RAB'be!

O'na neşeyle kulluk edin,

Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!

Bilin ki RAB Tanrı'dır.

Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz,

O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız.

"Biz de O'nunuz"

Kapılarına şükranla,

Avlularına övgüyle girin!

Şükredin O'na, adına övgüler sunun!

Çünkü RAB iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Sadakati kuşaklar boyunca sürer.

 

w Vahiy 15:3-4

Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı,

Senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir.

Ey ulusların kralı,

Senin yolların doğru ve adildir.

Ya Rab, senden kim korkmaz,

Adını kim yüceltmez?

Çünkü kutsal olan yalnız sensin.

Bütün uluslar gelip sana tapınacaklar.

Çünkü adil işlerin açıkça görüldü."

 

ww Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

 

ww Tesniye 4: 1 "Şimdi, ey İsrail, size öğrettiğim kurallara, ilkelere kulak verin. Yaşamak, ülkeye girmek ve atalarınızın Tanrısı RAB'bin size vereceği toprakları mülk edinmek için bunlara uyun. 2 Size verdiğim buyruklara hiçbir şey eklemeyin, hiçbir şey çıkarmayın. Ama size bildirdiğim Tanrınız RAB'bin buyruklarına uyun.

5 "İşte, Tanrım RAB'bin buyruğu uyarınca size kurallar, ilkeler verdim. Öyle ki, mülk edinmek için gideceğiniz ülkede bunlara uyasınız. 6 Onlara sımsıkı bağlanın. Çünkü ne denli bilge ve anlayışlı olduğunuzu uluslara bunlar gösterecek. Bu kuralları duyunca, uluslar, 'Bu büyük ulus gerçekten bilge ve anlayışlı bir halk! diyecek. 7 Tanrımız RAB her çağırdığımızda bize yakın olur. Tanrısı kendisine böylesine yakın olan başka bir büyük ulus var mı? 8 Bugün size verdiğim bu yasa gibi adil kuralları, ilkeleri olan başka bir büyük ulus var mı? 9 "Ancak gördüklerinizi unutmamaya, yaşamınız boyunca aklınızdan çıkarmamaya dikkat edin ve uyanık olun. Bunları çocuklarınıza, torunlarınıza anlatın.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

İşaya 66.2b

Ancak ben alçakgönüllüye, ruhu ezik olana,

Sözümden titreyen kişiye değer veririm.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

I.Samuel 15:22

RAB kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar

Yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı?

İşte söz dinlemek kurbandan, Sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

ww Mezmur 113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

 Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

 RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

 RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

 RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

 Görkemi gökleri aşar.

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

 Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

 Bakmak için eğilen?

7 Düşkünü yerden kaldırır,

 Yoksulu çöplükten çıkarır;

8 Soylularla,

 Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

9 Kısır kadını evde oturtur,

 Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

 RAB'be övgüler sunun!

 

Dua

Duaları işiten Rab, Kutsal Ruh aracılığı ile Senin huzuruna gelebilme ayrıcalığı için Sana teşekkür ederiz... 

 

(Serbest Dua)

 

Her ülkedeki İsa Mesih’in kilisesi için Sana dua ediyoruz...

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

Pazartesi – Sabah (I)

 

w Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

w Mezmur 95:1-7

Gelin, RAB'be sevinçle haykıralım,

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,

Şükranla huzuruna çıkalım,

O'na sevinç ilahileri yükseltelim!

Çünkü RAB ulu Tanrı'dır,

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.

Yerin derinlikleri O'nun elindedir,

Dağların dorukları da O'nun.

Deniz O'nundur, çünkü O yarattı,

Karaya da O'nun elleri biçim verdi.

Gelin, tapınalım, eğilelim,

Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim.

Çünkü O Tanrımız'dır,

Bizse O'nun otlağının halkı,

Elinin altındaki koyunlarız.

 

w Mezmur 72

18 RAB Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun,

 Harikalar yaratan yalnız O'dur.

19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,

Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun!

Amin! Amin!

 

ww Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

 

ww Levililer .20: 22 "'Bütün kurallarıma, ilkelerime uyacak, onları yerine getireceksiniz. Öyle ki, yaşamak üzere sizi götüreceğim ülke sizi dışarı kusmasın. 23 Önünüzden kovacağım ulusların törelerine göre yaşamayacaksınız. Çünkü onlar bütün bu kötülükleri yaptılar. Bu yüzden onlardan nefret ettim. 24 Oysa, Siz onların topraklarını sahipleneceksiniz. Bal ve süt akan bu ülkeyi size mülk olarak vereceğim, dedim. Sizi öteki uluslardan ayrı tutan Tanrınız RAB benim. 25 "'Temiz hayvanlarla kuşları kirli olanlardan ayırt edeceksiniz. Sizin için kirli ilan ettiğim hayvanlarla, kuşlarla, küçük kara hayvanlarıyla kendinizi kirletmeyeceksiniz. 26 Benim için kutsal olacaksınız. Çünkü ben RAB kutsalım. Bana ait olmanız için sizi öbür halklardan ayrı tuttum.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

Mezmur 34

18 RAB gönlü kırıklara yakındır,

 Ruhu ezginleri kurtarır.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Habakkuk 3

2 Şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini.

Öfkeliyken merhametini anımsa!

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

ww Mezmur 113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

 Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

 RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

 RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

 RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

 Görkemi gökleri aşar.

 

Dua

Ya Rab, sayısız lütfun için Seni överiz. Her durumda yeterli olan büyük lütfun için şükrediyoruz...

 

(Serbest Dua)

 

Avrupa kiliseleri için Sana dua ediyoruz...

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salı – Sabah (I)

 

w Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

w Mezmur 63

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım,

Seni çok özlüyorum,

Canım sana susamış,

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda,

Bütün varlığımla seni arıyorum.

Kutsal Yer'de baktım sana,

Gücünü, görkemini görmek için.

Senin sevgin yaşamdan iyidir,

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.

Yatağıma uzanınca seni anarım,

Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.

Çünkü sen bana yardımcı oldun,

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

Canım sana sımsıkı sarılır,

Sağ elin bana destek olur.

Ama canımı almak isteyenler,

Yerin dibine girecek,

Kılıcın ağzına atılacak,

Çakallara yem olacak.

Kralsa Tanrı'da sevinç bulacak.

Tanrı'nın adıyla ant içenlerin hepsi övünecek,

Yalancıların ağzıysa kapanacak.

 

w Mezmur 71

14 Ama ben her zaman umutluyum,

Sana övgü üstüne övgü dizeceğim.

15 Gün boyu senin zaferini,

Kurtarışını anlatacağım,

Ölçüsünü bilmesem de.

16 Ey Egemen RAB, gelip yiğitliklerini,

Senin, yalnız senin zaferini duyuracağım.

17 Ey Tanrı, çocukluğumdan beri beni sen yetiştirdin,

Senin harikalarını hâlâ anlatıyorum.

 

ww Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

 

ww Tesniye 28: 1 "Eğer Tanrınız RAB'bin sözünü iyice dinler ve bugün size ilettiğim bütün buyruklarına uyarsanız, Tanrınız RAB sizi yeryüzündeki bütün uluslardan üstün kılacaktır. Tanrınız RAB'bin sözünü dinlerseniz, şu bereketler üzerinize gelecek ve sizinle olacak: 3 "Kentte de tarlada da kutsanacaksınız. 4 "Rahminizin meyvesi kutsanacak. Toprağınızın ürünü, hayvanlarınızın dölü -sığırlarınızın buzağıları, sürülerinizin kuzuları- bereketli olacak. 5 "Sepetiniz ve hamur tekneniz bereketli olacak. 6 "İçeri girdiğinizde de dışarı çıktığınızda da kutsanacaksınız. 7 "RAB size saldıran düşmanlarınızı önünüzde bozguna uğratacak. Onlar size bir yoldan saldıracak, ama önünüzden yedi yoldan kaçacaklar. 8 "RAB'bin buyruğuyla ambarlarınız dolu olacak. El attığınız her işte RAB sizi kutsayacak. Tanrınız RAB size vereceği ülkede sizi kutsayacak.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

I.Yuhanna 1:9

Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

I.Samuel 16:7

RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

wwMezmur 113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

 Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

 RAB'bin adına övgüler sunun!

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

 Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

 Bakmak için eğilen?

7 Düşkünü yerden kaldırır,

 Yoksulu çöplükten çıkarır;

8 Soylularla,

 Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

9 Kısır kadını evde oturtur,

 Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

 RAB'be övgüler sunun!

 

Dua

Evreni yaratan Allah, bilgeliğinin derinliği için  Seni överiz. Hayatımızı yönlendiren Kutsal Yazılar ve Kutsal Ruh’un rehberliği için Sana şükrederiz...

 

(Serbest Dua)

 

Afrika kiliseleri için Sana dua ediyoruz...

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

Çarşamba – Sabah (I)

 

w Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

w Mezmur 118

1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 "Sonsuzdur sevgisi!" desin İsrail halkı.

3 "Sonsuzdur sevgisi!" desin Harun'un soyu.

4 "Sonsuzdur sevgisi!" desin RAB'den korkanlar.

5 Sıkıntı içinde RAB'be seslendim;

Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.

6 RAB benden yana, korkmam;

İnsan bana ne yapabilir?

8 RAB'be sığınmak

İnsana güvenmekten iyidir.

10 Bütün uluslar beni kuşattı,

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

12 Arılar gibi sardılar beni,

Ama diken ateşi gibi sönüverdiler;

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

13 İtilip kakıldım, düşmek üzereydim,

Ama RAB yardım etti bana.

14 RAB'dir gücüm ve ezgimin konusu,

O kurtarıcım oldu.

15 Sevinç ve zafer çığlıkları

Çınlıyor doğruların çadırlarında:

16 "RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!

RAB'bin sağ eli üstündür,

17 RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!"

Ölmeyecek, yaşayacağım,

RAB'bin yaptıklarını duyuracağım.

18 RAB beni şiddetle yola getirdi,

Ama ölüme terk etmedi.

21 Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin,

Kurtarıcım oldun.

28 Tanrım sensin, şükrederim sana,

Tanrım sensin, yüceltirim seni.

29 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

 

w Mezmur 139

13 İç varlığımı sen yarattın,

Annemin rahminde beni sen ördün.

14 Sana övgüler sunarım,

Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.

Ne harika işlerin var!

Bunu çok iyi bilirim.

 

ww Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

 

ww Sayılar 15: 38 "İsrail halkına de ki, 'Kuşaklar boyunca giysinizin dört yanına püskül dikeceksiniz. Her püskülün üzerine lacivert bir kordon koyacaksınız. 39 Öyle ki, püskülleri gördükçe RAB'bin buyruklarını anımsayasınız. Böylelikle RAB'bin buyruklarına uyacak, yüreğinizin, gözünüzün istekleri ardınca gitmeyecek, hainlik etmeyeceksiniz. 40 Ta ki, bütün buyruklarımı anımsayıp tutasınız ve Tanrınız için kutsal olasınız. 41 Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız RAB benim. Tanrınız RAB benim."

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

Eyüp 9:4

O'nun bilgisi derin, gücü eşsizdir,

Kim O'na direndi de ayakta kaldı?

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 139

23 Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi,

Sına beni, öğren kaygılarımı.

24 Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,

Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

ww Mezmur 113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

 Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

 RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

 RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

 RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

 Görkemi gökleri aşar.

 

Dua

Merhamet Allah’ı, vaatlerine sadıksın, kuşaktan kuşağa Senden korkarlara lütfedersin, Seni över Sana taparız...

 

(Serbest Dua)

 

Asya ve Ortadoğu kiliseleri için Sana dua ediyoruz...

Baba,Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

Perşembe – Sabah (I)

 

w Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

w Mezmur 19

Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta,

Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.

Gün güne söz söyler,

Gece geceye bilgi verir.

Ne söz geçer orada, ne de konuşma,

Sesleri duyulmaz.

Ama sözleri yeryüzünü dolaşır,

Söyledikleri dünyanın dört bucağına ulaşır.

Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı.

Gerdekten çıkan güveye benzer güneş,

Koşmaya başlayacak atlet gibi sevinir.

Göğün bir ucundan çıkar,

Öbür ucuna döner,

Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından.

RAB'bin yasası yetkindir, cana can katar,

RAB'bin buyrukları güvenilirdir,

Saf adama bilgelik verir,

RAB'bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,

RAB'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.

RAB korkusu paktır, sonsuza dek kalır,

RAB'bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.

Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek

duyulur,

Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır.

Uyarırlar kulunu,

Onlara uyanların ödülü büyüktür.

Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

Ağzımdan çıkan sözler,

Yüreğimdeki düşünceler,

Kabul görsün senin önünde,

Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim!

 

w Mezmur 63

1 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım,

Seni çok özlüyorum,

Canım sana susamış,

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda,

Bütün varlığımla seni arıyorum.

2 Kutsal yerde baktım sana,

Gücünü, görkemini görmek için.

3 Senin sevgin yaşamdan iyidir,

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

4 Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

5 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.

 

ww Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

 

ww Tesniye 31: 10 Sonra onlara şöyle buyurdu: "Her yedi yılın sonunda, borçları bağışlama yılında, Çardak Bayramı'nda, 11 bütün İsrailliler Tanrınız RAB'bin önünde bulunmak üzere seçeceği yere geldiğinde, bu yasayı onlara okuyacaksınız. 12 Halkı -erkekleri, kadınları, çocukları ve kentlerinizde yaşayan yabancıları- toplayın. Öyle ki, herkes duyup öğrensin, Tanrınız RAB'den korksun. Bu yasanın bütün sözlerine uymaya dikkat etsin. 13 Yasayı bilmeyen çocuklar da duysunlar, mülk edinmek için Şeria Irmağı'ndan geçip gideceğiniz ülkede yaşadığınız sürece Tanrınız RAB'den korkmayı öğrensinler."

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

İşaya 53

5 Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi,

Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.

Esenliğimiz için gerekli olan ceza

Ona verildi.

Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

İşaya 53

6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık,

Her birimiz kendi yoluna döndü.

Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

wwMezmur 113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

 Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

 RAB'bin adına övgüler sunun!

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

 Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

 Bakmak için eğilen?

7 Düşkünü yerden kaldırır,

 Yoksulu çöplükten çıkarır;

8 Soylularla,

 Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

9 Kısır kadını evde oturtur,

 Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

 RAB'be övgüler sunun!

 

Dua

Sevgi Allah’ı, halkına duyduğun sonsuz merhamet ve sevgi için Seni överiz. Sendeki değişmezlik için Sana şükrederiz...

 

(Serbest Dua)

 

Pasifik bölgesindeki kiliseler için Sana dua ediyoruz...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuma - Sabah (I)

 

w Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

w Mezmur 43

Hakkımı ara, ey Tanrı,

Savun beni vefasız ulusa karşı,

Kurtar hileci, haksız insandan.

Çünkü sen Tanrım, kalemsin;

Neden beni reddettin?

Niçin düşmanlarımın baskısı altında

Yaslı gezeyim?

Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.

O zaman Tanrı'nın sunağına,

Neşe, sevinç kaynağım Tanrı'ya gideceğim

Ve sana, ey Tanrı, Tanrım benim,

Lirle şükredeceğim.

Neden üzgünsün, ey gönlüm,

Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla,

Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

 

w II.Samuel 7

22 "Yücesin, ey Egemen RAB! Bir benzerin yok, senden başkan Tanrı da yok! Bunu kendi kulaklarımızla duyduk.

24 Halkın İsrail'i sonsuza dek kendi halkın olarak benimsedinve sen de, ya RAB, onların Tanrısı oldun.

 

ww Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

 

ww Tesniye 11: 13 "Tanrınız RAB'bi sevmek, bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk etmek için bugün size bildirdiğim buyruklara iyice kulak verirseniz, 14 RAB ülkenize ilk ve son yağmuru vaktinde yağdıracak. Öyle ki, tahılınızı, yeni şarabınızı, zeytinyağınızı toplayasınız. 15 RAB tarlalarda hayvanlarınız için ot sağlayacak, siz de yiyip doyacaksınız. 16 Sakının, ayartılıp yoldan çıkmayasınız; başka ilahlara tapmayasınız, önlerinde eğilmeyesiniz. 17 Öyle ki, RAB size öfkelenmesin; yağmur yağmasın, toprak ürün vermesin diye gökleri kapamasın; size vereceği verimli ülkede çabucak yok olmayasınız. 18 "Bu sözlerimi aklınızda ve yüreğinizde tutun. Bir belirti olarak ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak takın. 19 Onları çocuklarınıza öğretin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. 20 Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın. 21 Öyle ki, RAB'bin atalarınıza vermeye söz verdiği topraklar üzerinde sizin de, çocuklarınızın da ömrü uzun olsun ve yeryüzünün üstünde gökler olduğu sürece orada yaşayasınız.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

Mezmur 19

12 Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 25

6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,

Sevgine göre anımsa beni,

Çünkü sen iyisin, ya RAB.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

ww Mezmur 113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

 Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

 RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

 RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

 RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

 Görkemi gökleri aşar.

 

 

Dua

Bizler için acı çeken Rabbimiz, Sende galiplerden üstün ve daima zaferliyiz. Sendeki yumuşakhuyluluğu ve alçakgönüllüğü över, Sana şükrederiz...

 

(Serbest Dua)

 

Latin Amerikadaki kiliseler için Sana dua ediyoruz...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh ismiyle. Amin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

 

 

Cumartesi – Sabah (I)

 

w Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

w Mezmur 97

RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü,

Bütün adalar, kıyılar sevinsin!

Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini,

Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.

Ateş yürüyor O'nun önünde,

Düşmanlarını yakıyor çevrede.

Şimşekleri dünyayı aydınlatır,

Yeryüzü görüp titrer.

Dağlar balmumu gibi erir,

RAB'bin, bütün yeryüzünün Rab'bi önünde.

Gökler O'nun doğruluğunu duyurur,

Bütün halklar görkemini görür.

Utansın puta tapanlar,

Boş putlarla övünenler!

RAB'be tapın, ey bütün ilahlar!

Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya RAB,

Yahuda kentleri coşuyor.

Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi,

Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.

Ey sizler, RAB'bi sevenler, kötülükten tiksinin.

O sadık kullarının canını korur,

Onları kötülerin elinden kurtarır.

Doğrulara ışık,

Temiz yüreklilere sevinç saçar.

Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun

Ve O'nun kutsal adını övün!

 

w Mezmur 66

1 Ey yeryüzündeki bütün insanlar,

Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın!

2 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin,

O'na görkemli övgüler sunun!

3 "Ne müthiş işlerin var!" deyin Tanrı'ya,

"Öyle büyük gücün var ki,

Düşmanların eğiliyor önünde.

4 Bütün yeryüzü sana tapınıyor,

İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor." *

 

ww Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

 

ww Tesniye 10: 17 Çünkü Tanrınız RAB, tanrıların Tanrısı, rablerin Rabbi'dir. O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Tanrı'dır. 18 Öksüzlerin, dul kadınların hakkını gözetir. Yabancıları sever, onlara yiyecek, giyecek sağlar. 19 Siz de yabancıları seveceksiniz. Çünkü Mısır'da siz de yabancıydınız. 20 Tanrınız RAB'den korkun, O'na kulluk edin. O'na bağlı kalın ve O'nun adıyla ant için. 21 O övgünüzdür. Gözlerinizle gördüğünüz o büyük, heybetli belirtileri sizin için gerçekleştiren Tanrınız'dır. 22 Mısır'a giden atalarınız yetmiş kişiydi. Şimdiyse Tanrınız RAB sizi göklerdeki yıldızlar kadar çoğalttı."

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

Mezmur 41:4

Acı bana, ya RAB!

Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim!

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 25

8 RAB iyi ve doğrudur,

Onun için günahkârlara yol gösterir.

11 Ya RAB, adın uğruna

Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

wwMezmur 113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

 Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

 RAB'bin adına övgüler sunun!

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

 Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

 Bakmak için eğilen?

7 Düşkünü yerden kaldırır,

 Yoksulu çöplükten çıkarır;

8 Soylularla,

 Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

9 Kısır kadını evde oturtur,

 Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

 RAB'be övgüler sunun!

 

Dua

Yücelik ve mucizeler Allah’ı, sayısız iyiliklerin için Seni överiz. Sonsuz iyiliklerinden gelen bereketlerin için Sana şükrederiz...

 

(Serbest Dua)

 

Kuzey Amerikadaki kiliseler için Sana dua ediyoruz...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin. 

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDÜZ DUALARI

 

 

 

 

 

( w )     1. ve 3. Hafta Okumaları

( ww )   2. ve 4. Hafta Okumaları

İşaretlenmemiş bölümler sürekli okumalardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazar – Gündüz (I)

 

Çıkış 20:8-10 Şabat Günü'nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB'be Şabat Günü olarak adanmıştır.

 

w Rabbe şükredin, O’na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını.

O’nu ezgilerle, ilahilerle övün.

 

w Mezmur 115

Bizi değil, ya RAB, bizi değil,

Sevgin ve sadakatin uğruna,

Kendi adını yücelt!

 

w Mezmur 92

1-3 Ya RAB, sana şükretmek,

Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek,

Sabah sevgini,

Gece sadakatini,

On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!

 

w Mezmur 76:1-7

Yahuda'da Tanrı bilinir,

İsrail'de adı uludur;

Konutu Şalem'dedir,

Yaşadığı yer Siyon'da.

Orada kırdı alevli okları,

Kalkanı, kılıcı, savaş silahlarını.

Işıl ışıl parıldıyorsun,

Avı bol dağlardan daha görkemli.

Yağmaya uğradı yiğitler,

Uykularına daldılar,

En güçlüleri bile elini kıpırdatamaz oldu.

Ey Yakup'un Tanrısı, sen kükreyince,

Atlarla atlılar son uykularına daldılar.

Yalnız sensin korkulması gereken,

Öfkelenince kim durabilir karşında?

 

ww Ya Rab, Sözün sonsuza dek durur,

Bütün gün onun üzerinde düşünürüm.

         Buyrukların beni bilge kılar

 

ww Mezmur 40: 1 RAB'bi sabırla bekledim;

Bana yönelip yakarışımı duydu.

 4 Ne mutlu RAB'be güvenen insana,

Gururluya, yalana sapana ilgi duymayana.

 5 Ya RAB, Tanrım,

Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için; Sana eş koşulmaz!

Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını, Saymakla bitmez.

 6 Ne kurban istedin, ne sunu,

Ne yakmalık sunu istedin, ne günah sunusu. Ama kulaklarımı açtın.

 8 Ey Tanrım, istemini yapmaktan zevk alırım ben,

Yasan yüreğimin derinliğindedir."

  10 Doğruluğunu içimde gizlemem,

Bağlılığını ve kurtarışını duyururum,

Sevgini, sadakatini saklamam büyük topluluktan.

  11 Ya RAB, esirgeme sevecenliğini benden!

Sevgin, sadakatin hep korusun beni!

 12 Sayısız belalar çevremi sardı,

Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum;

Başımdaki saçlardan daha çoklar,

Çaresiz kaldım.

  13 Ne olur, ya RAB, kurtar beni!

Yardımıma koş, ya RAB!

 14 Utansın canımı almaya çalışanlar,

Yüzleri kızarsın!

Geri dönsün zararımı isteyenler,

Rezil olsunlar!

 16 Sende neşe ve sevinç bulsun

Bütün sana yönelenler!

"RAB yücedir!" desin hep

Senin kurtarışını özleyenler!

 17 Bense mazlum ve yoksulum,

Düşün beni, ya Rab.

Yardımcım ve kurtarıcım sensin,

Geç kalma, ey Tanrım!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

2 Tümüyle yıka beni suçumdan,

Arıt beni günahımdan.

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

w Efesliler 2

19 Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. 20 Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. 21 Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O'nda kenetlenip yükseliyor. 22 Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz.

 

ww Süleymanın Meselleri 17: 17 Dost her zaman sever,

Kardeş sıkıntılı günde belli olur.

 

ww Romalılar 12: 9 Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. 10 Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın.

 

Dua

Göklerdeki Babamız,

Sen evreni kendi isteğine göre yönetirsin. Sana şükürler olsun, Sana övgüler olsun.

 

(Serbest Dua)

 

Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazartesi – Gündüz (I)

 

w Rabbe şükredin, O’na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını.

O’nu ezgilerle, ilahilerle övün.

 

w Mezmur 8:1 Ey Egemenimiz RAB,

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

Gökyüzünü görkeminle kapladın.

 

w Vahiy 22:16

Ben İsa, kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu Ben'im, parlak sabah yıldızı Ben'im.

 

w Mezmur 40:1-9

RAB'bi sabırla bekledim;

Bana yönelip yakarışımı duydu.

Ölüm çukurundan,

Balçıktan çıkardı beni,

Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu,

Kaymayayım diye.

Ağzıma yeni bir ezgi,

Tanrımız'a bir övgü ilahisi koydu.

Çokları görüp korkacak

Ve RAB'be güvenecekler.

Ne mutlu RAB'be güvenen insana,

Gururluya, yalana sapana ilgi duymayana.

Ya RAB, Tanrım,

Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için;

Sana eş koşulmaz!

Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını,

Saymakla bitmez.

Ne kurban istedin, ne sunu,

Ne yakmalık sunu istedin, ne günah sunusu.

Ama kulaklarımı açtın.

O zaman şöyle dedim: "İşte geldim;

Hakkımda yazılmış kitap tomarında.

Ey Tanrım, istemini yapmaktan zevk alırım ben,

Yasan yüreğimin derinliğindedir."

Büyük toplantıda müjdelerim senin doğruluğunu,

Sözümü esirgemem,

Ya RAB, bildiğin gibi!

 

ww Ya Rab, Sözün sonsuza dek durur,

Bütün gün onun üzerinde düşünürüm.

         Buyrukların beni bilge kılar

 

ww Mezmur 33: 12 Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa,

Kendisi için seçtiği halka!

 13 RAB göklerden bakar,

Bütün insanları görür.

 16 Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var,

Ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit.

 18 Ama RAB'bin gözü kendisinden korkanların,

Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;

 19 Böylece onları ölümden kurtarır,

Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.

  20 Umudumuz RAB'dedir,

Yardımcımız, kalkanımız O'dur.

 21 O'nda sevinç bulur yüreğimiz,

Çünkü O'nun kutsal adına güveniriz.

 22 Madem umudumuz sende,

Sevgin üzerimizde olsun, ya RAB!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

3 Çünkü biliyorum isyanlarımı,

Günahım sürekli karşımda.

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

w Tesniye 8:6

5 Tanrınız RAB'bin, çocuğunu eğiten bir baba gibi, sizi nasıl eğittiğini anlayın. 6 "Onun için, Tanrınız RAB'bin buyruklarına uyun. Yollarında yürüyün, O'ndan korkun.

 

w Tesniye 13:4

Tanrınız RAB'bin ardınca yürüyün, O'ndan korkun. Buyruklarına uyun, O'nun sözüne kulak verin. O'na kulluk edin, O'na bağlı kalın

 

ww Tesniye 15: 9 'Yedinci yıl, borçları bağışlama yılı yakındır diyerek yüreğinizde kötü düşünce barındırmaktan sakının. Öyle ki, yoksul kardeşinize karşı elisıkı davranıp ona yardım etmekten kaçınmayasınız. Yoksul kardeşiniz sizden RAB'be yakınabilir, siz de günah işlemiş olursunuz. 10 Ona bol bol verin, verirken yüreğinizde isteksizlik olmasın. Bundan ötürü Tanrınız RAB bütün işlerinizde ve el attığınız her şeyde sizi kutsayacaktır.

 

ww Süleymanın Meselleri 3: 27 Elinden geldikçe,

İyiliğe hakkı olanlardan iyiliği esirgeme.

28 Elinde varken komşuna,

"Bugün git, yarın gel, o zaman veririm" deme.

 

Dua

Yaratıcımız olan Allah,

Her mükemmel armağan Senden gelir. Sana şükürler olsun.

 

(Serbest Dua)

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salı – Gündüz (I)

 

w Rabbe şükredin, O’na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını.

O’nu ezgilerle, ilahilerle övün.

 

Mezmur 34

1 Her zaman RAB'be övgüler sunacağım,

Övgüsü dilimden düşmeyecek.

2 RAB'le övünürüm,

Mazlumlar işitip sevinsin!

3 Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun,

Adını birlikte yüceltelim.

 

Mezmur 33:1

Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

 

Mezmur 119:41-48

Bana sevgini göster, ya RAB,

Sözün uyarınca kurtar beni!

O zaman beni aşağılayanlara

Gereken yanıtı verebilirim,

Çünkü senin sözüne güvenirim.

Gerçeğini ağzımdan düşürme,

Çünkü senin ilkelerine umut bağladım.

Yasana sürekli,

Sonsuza dek uyacağım.

Özgürce yürüyeceğim,

Çünkü senin koşullarına yöneldim ben.

Kralların önünde senin öğütlerinden söz edecek,

Utanç duymayacağım.

Senin buyruklarından zevk alıyor,

Onları seviyorum.

Saygı ve sevgi duyuyorum buyruklarına,

Derin derin düşünüyorum kurallarını.

 

ww Ya Rab, Sözün sonsuza dek durur,

Bütün gün onun üzerinde düşünürüm.

         Buyrukların beni bilge kılar

 

ww Mezmur 106:  1 Övgüler sunun, RAB'be!

RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

  2 RAB'bin büyük işlerini kim anlatabilir,

Kim O'na yeterince övgü sunabilir?

  3 Ne mutlu adalete uyanlara,

Sürekli doğru olanı yapanlara!

  4 Ya RAB, halkına lütfettiğinde anımsa beni,

Onları kurtardığında ilgilen benimle.

  5 Öyle ki, seçtiklerinin gönencini göreyim,

Ulusunun sevincini,

Öz halkının kıvancını paylaşayım.

 6 Atalarımız gibi biz de günah işledik,

Suç işledik, kötülük ettik.

 8 Buna karşın RAB gücünü göstermek için,

Adı uğruna kurtardı onları.

 10 Kendilerinden nefret edenlerin elinden aldı onları,

Düşmanlarının pençesinden kurtardı.

  47 Kurtar bizi, ey Tanrımız RAB,

Topla bizi ulusların arasından.

Kutsal adına şükredelim,

Yüceliğinle övünelim.

  48 Öncesizlikten sonsuza dek,

İsrail'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun!

Bütün halk, "Amin!" desin.

RAB'be övgüler olsun!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,

Senin gözünde kötü olanı yaptım.

Öyle ki, konuşurken haklı,

Yargılarken adil olasın.

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

w Romalılar 5

3-4 Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. 5 Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.

 

ww İşaya 52:7 7 Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir!

O müjdeci ki, esenlik duyuruyor.

İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor.

Siyon halkına, "Tanrınız egemenlik sürüyor!" diye ilan ediyor.

 

ww Matta 4: 18 İsa, Celile Gölü'nün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simun'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. 19 Onlara, "Ardımdan gelin" dedi, "Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım."

 

Dua

Göklerdeki Babamız,

Sen kainatın mutlak hakimi Sensiz. Sana tapar, Seni överiz.

 

(Serbest Dua)

 

Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çarşamba – Gündüz (I)

 

w Rabbe şükredin, O’na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını.

O’nu ezgilerle, ilahilerle övün.

 

w I.Tarihler 29

10 Ey atamız İsrail'in Tanrısı RAB, Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun! 11 Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik, Zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. Egemenlik senindir, ya RAB! Sen her şeyden yücesin. 12 Zenginlik ve onur senden gelir. Her şeye egemensin. Güç ve yetki senin elindedir. Birini yükseltmek ve güçlendirmek Senin elindedir. 13 Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz, Görkemli adını överiz.

 

w Mezmur 130

Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB,

Sesimi işit, ya Rab,

Yalvarışıma iyi kulak ver!

Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan,

Kim ayakta kalabilir, ya Rab?

Ama sen bağışlayıcısın,

Öyle ki senden korkulsun.

RAB'bi gözlüyorum,

Canım RAB'bi gözlüyor,

Umut bağlıyorum O'nun sözüne.

Sabahı gözleyenlerden,

Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok,

Canım Rab'bi gözlüyor.

Ey İsrail, RAB'be umut bağla!

Çünkü RAB'de sevgi,

Tam kurtuluş vardır.

İsrail'i bütün suçlarından

O fidyeyle kurtaracaktır.

 

ww Ya Rab, Sözün sonsuza dek durur,

Bütün gün onun üzerinde düşünürüm.

         Buyrukların beni bilge kılar

 

ww Mezmur 32: 1 Ne mutlu isyanı bağışlanan,

Günahı örtülen insana.

2 Ne mutlu RAB'bin kötülüklerini saymadığı,

Ruhunda hile bulunmayan insana.

 5 Günahımı açıkladım sana,

Suçumu gizlemedim.

"RAB'be isyanımı itiraf edeceğim" deyince,

Günahımı, suçumu bağışladın.

 6 Bu nedenle her sadık kulun

Ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin.

Azgın sular taşsa bile ona erişemez.

 7 Sığınağım sensin,

Beni sıkıntıdan korur,

Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.

10 Kötülerin acısı çoktur,

Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

5 Nitekim suç içinde doğdum ben,

Günah içinde annem bana hamile kaldı.

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

w Levililer 22:32

Kutsal adıma leke sürmeyeceksiniz. İsrail halkı arasında kutsal tanınacağım. Sizi kutsal kılan RAB benim.

 

w Filimun 5

4-5 Rab İsa'ya olan imanını ve bütün kutsallara beslediğin sevgiyi duydukça dualarımda seni anıyor, Tanrım'a sürekli şükrediyorum.

 

ww Levililer 19: 17 "'Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın. Yoksa sen de günah işlemiş olursun.

 

ww Süleymanın Meselleri 10:11 Doğru kişinin ağzı yaşam pınarıdır,

Kötülerse zorbalıklarını sözle gizlerler.

12 Nefret çekişmeyi azdırır,

Sevgi her suçu bağışlar.

 

Dua

Ezeli be ebedi olan Allah,

Mesih’te bizlere yeni bir yaşam verdin, Mesih’te bizleri çocukların olarak kabul ettin. Sana şükürler olsun.

 

(Serbest Dua)

 

Baba, Oğul Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

Perşembe – Gündüz (I)

 

w Rabbe şükredin, O’na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını.

O’nu ezgilerle, ilahilerle övün.

 

w Daniel 2

20 Tanrı'nın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun!

Bilgelik ve güç O'na özgüdür.

21 O'dur zamanları ve mevsimleri değiştiren.

Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır.

Bilgelere bilgelik,

Anlayışlılara bilgi verir.

22 Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır,

Karanlıkta neler olduğunu bilir,

Çevresi ışıkla kuşatılmıştır.

23 Ey atalarımın Tanrısı,

Sana şükreder, seni överim.

 

w Mezmur 128

Ne mutlu RAB'den korkana,

O'nun yolunda yürüyene!

Emeğinin ürününü yiyeceksin,

Mutlu ve başarılı olacaksın.

Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak;

Çocukların zeytin filizleri gibi sofranın çevresinde.

İşte RAB'den korkan kişi

Böyle kutsanacak.

RAB seni Siyon'dan kutsasın!

Yeruşalim'in gönencini göresin,

Bütün yaşamın boyunca!

Çocuklarının çocuklarını göresin!

İsrail'e esenlik olsun!

 

ww Ya Rab, Sözün sonsuza dek durur,

Bütün gün onun üzerinde düşünürüm.

         Buyrukların beni bilge kılar

 

ww Mezmur 65: 4 Ne mutlu avlularında otursun diye

Seçip kendine yaklaştırdığın kişiye!

Evinin, kutsal tapınağının

Nimetlerine doyacağız.

 5 Ey bizi kurtaran Tanrı,

Müthiş işler yaparak

Doğruluğun uyarınca yanıt verirsin bize.

Sen yeryüzünün dört bucağında,

Uzak denizlerdekilerin umudusun;

6 Kudret kuşanan,

Gücüyle dağları kuran,

7 Denizlerin kükremesini,

Dalgaların gümbürtüsünü,

Halkların kargaşasını yatıştıran sensin.

8 Dünyanın öbür ucunda yaşayanlar

Korkuya kapılır senin belirtilerin karşısında.

Doğudan batıya kadar insanlara

Sevinç çığlıkları attırırsın.

9 Toprağa bakar, çok verimli kılarsın,

Onu zenginliğe boğarsın.

Ey Tanrı, ırmakların suyla doludur,

İnsanlara tahıl sağlarsın,

Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın:

11 İyiliklerinle yılı taçlandırırsın,

Arabalarının geçtiği yollardan bolluk akar,

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

7 Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,

Yıka beni, kardan beyaz olayım.

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

w Tesniye 30:20

Tanrınız RAB'bi sevin, sözüne uyup O'na bağlanın. RAB yaşamınızdır; kendilerine vereceğine ilişkin atalarınız İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a söz verdiği ülkede uzun yaşamanızı sağlayacaktır.

 

ww I.Samuel 12: 23 Bana gelince, sizin için RAB'be yalvarmaktan vazgeçip O'na karşı günah işlemek benden uzak olsun! Ancak size iyi ve doğru yolu öğreteceğim.

 

ww Filipililer 2: Flp.2: 3 Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın.  4 Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. 5 Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun.

 

Dua

Büyük güç ve yüceliğin Allah’ı, her yeni gün Senin merhamet ve sevginin eseridir. Sana şükürler olsun.

 

(Serbest Dua)

 

Kurtarıcı Rab İsa adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

Cuma – Gündüz (I)

 

w Rabbe şükredin, O’na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını.

O’nu ezgilerle, ilahilerle övün.

 

w II.Tarihler 20:6

Ey atalarımızın Tanrısı RAB, sen göklerde oturan Tanrı değil misin? Ulusların bütün krallıklarını yöneten sensin. Güç, kudret senin elinde. Kimse sana karşı duramaz.

 

w Mezmur 36

5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

 

w Mezmur 127

Evi RAB yapmazsa,

Yapıcılar boşuna didinir.

Kenti RAB korumazsa,

Bekçi boşuna bekler.

Boşuna erken kalkıp

Geç yatıyorsunuz.

Ey zahmetle kazanılan ekmeği yiyenler,

RAB sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar.

Çocuklar RAB'bin verdiği bir mirastır,

Rahmin ürünü bir ödüldür.

Yiğidin elinde nasılsa oklar,

Öyledir gençlikte doğan çocuklar.

Ne mutlu ok kılıfı onlarla dolu insana!

Mahkemede düşmanlarıyla tartışırken

Utanç duymayacaklar.

 

ww Ya Rab, Sözün sonsuza dek durur,

Bütün gün onun üzerinde düşünürüm.

         Buyrukların beni bilge kılar

 

ww Mezmur 89: 1 RAB'bin sevgisini sonsuza dek ezgilerle öveceğim,

Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim.

2 Sevgin sonsuza dek ayakta kalır diyeceğim,

Sadakatini gökler kadar kalıcı kıldın.

8 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,

Senin gibi güçlü RAB var mı?

Sadakatin çevreni sarar.

11 Gökler senindir, yeryüzü de senin;

Dünyanın ve içindeki her şeyin temelini sen attın.

14 Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu,

Sevgi ve sadakat önünsıra gider.

15 Ne mutlu bayram çığlıkları atmasını bilen halka, ya RAB!

Yüzünün ışığında yürürler.

16 Gün boyu senin adınla sevinir,

Doğruluğunla yücelirler.

17 Çünkü sen onların gücü ve yüceliğisin,

Lütfun sayesinde gücümüz artar.

18 Kalkanımız RAB'be,

Kralımız İsrail'in Kutsalı'na aittir.

46 Ne zamana dek, ya RAB?

Sonsuza dek mi gizleneceksin?

Ne zamana dek öfken alev alev yanacak?

47 Anımsa ömrümün ne çabuk geçtiğini,

Ne boş yaratmışsın insanoğlunu!

48 Var mı yaşayıp da ölümü görmeyen,

Ölüler diyarının pençesinden canını kurtaran?

52 Sonsuza dek övgüler olsun RAB'be!

Amin! Amin!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

9 Bakma günahlarıma,

Sil bütün suçlarımı.

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

w Matta 24

45 "Efendinin, hizmetkârlarına vaktinde yiyecek vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı köle kimdir? 46 Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu!

 

w I.Yuhanna 2:28

Evet, yavrularım, şimdi Mesih'te yaşayın ki, O göründüğünde cesaretimiz olsun, geldiğinde O'nun önünde utanmayalım.

 

ww Tesniye 5:16 "'Tanrın RAB'bin buyruğu uyarınca annene babana saygı göster. Öyle ki, ömrün uzun olsun ve Tanrın RAB'bin sana vereceği ülkede üzerine iyilik gelsin.

 

ww Süleymanın Meselleri 23: 24 Doğru kişinin babası coştukça coşar,

Bilgece davranan oğulun babası sevinir.

25 Annenle baban seninle coşsun,

Seni doğuran sevinsin.

 

Dua

Kutsal Kurtarıcımız, sonsuz olan sevginle günahlarımızın bedelini ödedin. Sana şükürler olsun.

 

(Serbest Dua)

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumartesi – Gündüz (I)

 

w Rabbe şükredin, O’na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını.

O’nu ezgilerle, ilahilerle övün.

 

w Mezmur 104

1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

Ya RAB Tanrım, ne ulusun!

Görkem ve yücelik kuşanmışsın,

5 Yeryüzünü temeller üzerine kurdun,

Asla sarsılmasın diye.

6 Engini ona bir giysi gibi giydirdin,

Sular dağların üzerinde durdu.

24 Ya RAB, ne çok eserin var!

Hepsini bilgece yaptın;

Yeryüzü yarattıklarınla dolu.

 

w Mezmur 126

RAB sürgünleri Siyon'a geri getirince,

Rüya gibi geldi bize.

Siyon'u eski haline kavuşturunca".

Ağzımız gülüşlerle,

Dilimiz sevinç ezgileriyle doldu.

"RAB onlar için büyük işler yaptı"

Diye konuşuldu uluslar arasında.

RAB bizim için büyük işler yaptı,

Sevinç doldu içimiz.

Ya RAB, eski halimize kavuştur bizi,

Negev'deki dereler gibi.

Gözyaşları içinde ekenler,

Sevinç ezgileriyle biçecek;

Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan,

Sevinç ezgileri söyleyerek demetlerle dönecek.

 

ww Ya Rab, Sözün sonsuza dek durur,

Bütün gün onun üzerinde düşünürüm.

         Buyrukların beni bilge kılar

 

ww Mezmur 3: 1 Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı,

Hele bana karşı ayaklananlar!

2 Birçoğu benim için:

"Tanrı katında ona kurtuluş yok!" diyor.

3 Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın,

Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.

4 RAB'be seslenirim,

Yanıt verir bana kutsal dağından.

5 Yatar uyurum,

Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.

6 Korkum yok

Çevremi saran binlerce düşmandan.

7 Ya RAB, kalk, ey Tanrım, kurtar beni!

8 Kurtuluş RAB'dedir,

Halkının üzerinde olsun bereketin!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

w I.Yuhanna 3

18 Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim. 19-20 Böylelikle gerçeğe ait olduğumuzu bileceğiz ve yüreğimiz bizi ne zaman suçlarsa, Tanrı'nın önünde onu yatıştıracağız. Çünkü Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir. 21-22 Sevgili kardeşlerim, yüreğimiz bizi suçlamazsa, Tanrı'nın önünde cesaretimiz olur, O'ndan ne dilersek alırız. Çünkü O'nun buyruklarını yerine getiriyor, O'nu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz. 23 O'nun buyruğu Oğlu İsa Mesih'in adına inanmamız ve İsa'nın buyurduğu gibi birbirimizi sevmemizdir.

 

ww Levililer 19: 18 Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. RAB benim.

 

ww Matta 7: 12 "İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü Kutsal Yasa'nın ve peygamberlerin söylediği budur."

 

Dua

Sevgi ve esenliğin Allah’ı, üzerimizdeki koruma ve kutsaman için Sana şükürler olsun.

 

(Serbest Dua)

 

İsa Mesih’in yüce adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKŞAM DUALARI

 

 

 

 

( w )     1. ve 3. Hafta Okumaları

( ww )   2. ve 4. Hafta Okumaları

İşaretlenmemiş bölümler sürekli okumalardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazar – Akşam (I)

 

Levililer 23.3 Altı gün çalışacaksınız. Ama yedinci gün olan Şabat dinlenme ve kutsal toplantı günüdür. Hiçbir iş yapmayacaksınız. Yaşadığınız her yerde Şabat'ı RAB'be ayıracaksınız.

 

w Tanrımız'ın yüreği merhamet doludur.

Yücelerden doğan Güneş,

Yardımımıza gelecektir.

 

w Daniel 2:23

Ey atalarımın Tanrısı,

Sana şükreder, seni överim.

Sen ki, bana bilgelik ve güç verdin,

 

w Mezmur 96

1 Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be!

Ey bütün dünya, RAB'be ezgiler söyleyin!

2 Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün,

Her gün duyurun kurtarışını!

3 Görkemini uluslara,

Harikalarını bütün halklara anlatın!

4 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,

İlahlardan çok O'ndan korkulur.

5 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,

Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

6 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve güzellik O'nun tapınağındadır.

7 Ey bütün halklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

 

w Mezmur 115: 1 Bizi değil, ya RAB, bizi değil,

Sevgin ve sadakatin uğruna,

Kendi adını yücelt!

2 Niçin uluslar:

"Hani, nerede onların Tanrısı?" desin.

3 Bizim Tanrımız göklerdedir,

Ne isterse yapar.

4 Oysa onların putları altın ve gümüşten yapılmış,

İnsan elinin eseridir.

8 Onları yapan, onlara güvenen herkes

Onlar gibi olacak!

9 Ey İsrail halkı, RAB'be güven,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

11 Ey RAB'den korkanlar, RAB'be güvenin,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

12 RAB bizi anımsayıp kutsayacak,

İsrail halkını,

Harun soyunu kutsayacak.

13 Küçük, büyük,

Kendisinden korkan herkesi kutsayacak.

 

ww Sıkıntı ve acı çekenleri görürsün,

Mazlumların dileğini duyarsın, ya Rab

 

ww I.Selanikliler 4: 14 İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı, İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da O'nunla birlikte geri getirecektir.

 

ww Mezmur 150: 1 RAB'be övgüler sunun!

Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!

2 Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!

Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

3 Boru çalarak O'na övgüler sunun!

Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!

4 Tef ve dansla O'na övgüler sunun!

Saz ve kavalla O'na övgüler sunun!

5 Zillerle O'na övgüler sunun!

Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!

6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun!

RAB'be övgüler sunun!

 

ww Tesniye 32: 1 "Ey gökler, kulak verin, sesleneyim;

Ey dünya, ağzımdan çıkan sözleri işit!

2a Öğretişim yağmur gibi damlasın;

Sözlerim çiy gibi düşsün,

3 RAB'bin adını duyuracağım.

Ululuğu için Tanrımız'ı övün!

4 O Kaya'dır, işleri kusursuzdur,

Bütün yolları doğrudur.

O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır.

Doğru ve adildir.

5 Bu eğri ve sapık kuşak,

O'na bağlı kalmadı.

O'nun çocukları değiller.

Bu onların utancıdır.

6 RAB'be böyle mi karşılık verilir,

Ey akılsız ve bilgelikten yoksun halk?

Sizi yaratan, size biçim veren,

Babanız, Yaratıcınız O değil mi?

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Eyüp 34:21 "Tanrı'nın gözleri insanların yolundan ayrılmaz,

Attıkları her adımı görür.

22 Kötülük yapanların gizlenebileceği

Ne karanlık bir yer vardır, ne de ölüm gölgesi.

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Her şeyi yaratan Tanrımız, bu günü Sen yarattın

ve bu gece Senin armağanındır. Sana şükürler olsun.

 

( serbest dua )

 

İsa Mesih’in yeryüzündeki kilisesini Ruh’unla adanmış kıl diye Sana dua ediyoruz.

Rab İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

Pazartesi – Akşam (I)

 

w Tanrımız'ın yüreği merhamet doludur.

Yücelerden doğan Güneş,

Yardımımıza gelecektir.

 

w Mezmur 139:12

Övgüler olsun sana, ya RAB,

Bana kurallarını öğret.

 

w İşaya 61: 10 RAB'de büyük sevinç bulacağım,

Tanrım'la yüreğim coşacak.

Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi,

Takılarını kuşanmış gelin gibi,

Bana kurtuluş giysisini giydirdi,

Beni doğruluk kaftanıyla örttü.

11 Toprak filizlerini nasıl çıkartır,

Bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse,

Egemen RAB de doğruluk ve övgüyü

Bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.

 

w II.Samuel 22

2 RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,

3 Tanrım, kayamdır, O'na sığınırım,

Kalkanım, güçlü kurtarıcım,

Korunağım, sığınacak yerimdir.

Kurtarıcım, zorbalıktan beni sen kurtarırsın!

Övgüye değer RAB'be seslenir,

Kurtulurum düşmanlarımdan.

 

w Mezmur 11

1 Ben RAB'be sığınırım,

Nasıl dersiniz bana,

"Kuş gibi kaç dağlara.

2 Bak, kötüler yaylarını geriyor,

Temiz yürekli insanları

Karanlıkta vurmak için

Oklarını kirişine koyuyor.

3 Temeller yıkılırsa,

Ne yapabilir doğru insan?"

4 RAB kutsal tapınağındadır,

O'nun tahtı göklerdedir,

Bütün insanları görür,

Herkesi sınar.

5 RAB doğru insanı sınar,

Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir.

6 Kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak,

Paylarına düşen kâse kavurucu rüzgar olacak.

7 Çünkü RAB doğrudur, doğruları sever;

Dürüst insanlar O'nun yüzünü görecek.

 

ww Sıkıntı ve acı çekenleri görürsün,

Mazlumların dileğini duyarsın, ya Rab

 

ww Matta 12: 36 Size şunu söyleyeyim, insanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler.

 

ww Mezmur 145: 1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

8 RAB lütufkar ve sevecendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

17 RAB bütün davranışlarında adil,

Yaptığı bütün işlerde sevecendir.

18 RAB kendisini çağıran,

İçtenlikle çağıran herkese yakındır.

19 Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların,

Feryatlarını işitir, onları kurtarır.

20 RAB korur kendisini seven herkesi,

Yok eder kötülerin hepsini.

21 RAB'be övgüler sunsun ağzım!

Bütün canlılar O'nun kutsal adına,

Sonsuza dek övgüler dizsin.

 

ww Tesniye 32: 1 "Ey gökler, kulak verin, sesleneyim;

Ey dünya, ağzımdan çıkan sözleri işit!

2a Öğretişim yağmur gibi damlasın;

Sözlerim çiy gibi düşsün,

7 "Eski günleri anımsayın;

Çoktan geçmiş çağları düşünün.

Babanıza sorun, size anlatsın,

Yaşlılarınız size açıklasın.

8 Yüceler Yücesi uluslara paylarına düşeni verip

İnsanları böldüğünde,

Ulusların sınırlarını

İsrailoğulları'nın sayısına göre belirledi.

9 Çünkü RAB'bin payı kendi halkıdır

Ve Yakup soyu O'nun payına düşen mirastır.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

İşaya 59: 12 Çünkü sana çok kez başkaldırdık,

Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor,

İsyanlarımız hep yanıbaşımızda.

Suçlarımızı kabul ediyoruz.

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Tek olan yüce Allah, Kurtarıcımız İsa Mesih’te bizleri yeniler ve bereketlersin. Sana şükreder, övgü sunarız.

 

( serbest dua )

 

Roma Katolik Kilisesi için Sana dua ediyoruz.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

Salı – Akşam (I)

 

w Tanrımız'ın yüreği merhamet doludur.

Yücelerden doğan Güneş,

Yardımımıza gelecektir.

 

w Vahiy 22: 5 Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler.

 

w Mezmur 91

1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,

"Tanrım'dır, O'na güvenirim."

14 "Beni sevdiği için

Onu kurtaracağım" diyor RAB,

"Beni iyi tanıdığı için

Ona kale olacağım.

15 Bana seslenince onu yanıtlayacağım,

Sıkıntıda onun yanında olacağım,

Kurtarıp yücelteceğim onu.

16 Onu uzun ömürle doyuracak,

Ona kurtarışımı göstereceğim."

 

w Malaki 4: 2 Ama siz, adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağılar gibi sıçrayacaksınız.

 

w Mezmur 21

1 Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce.

Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle!

2 Gönlünün istediğini verdin,

Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin.

3 Onu güzel armağanlarla karşıladın,

Başına saf altından taç koydun.

4 Senden yaşam istedi, verdin ona:

Uzun, sonsuz bir ömür.

5 Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti,

Onu görkem ve büyüklükle donattın.

6 Üzerine sürekli bereket yağdırdın,

Varlığınla onu sevince boğdun.

7 Çünkü kral RAB'be güvenir,

Yüceler Yücesi'nin sevgisi sayesinde sarsılmaz.

8 Elin bütün düşmanlarına erişecek,

Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak.

Öfkelendiğin an, ya RAB,

13 Yüceliğini göster, ya RAB, gücünle!

Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.

 

ww Sıkıntı ve acı çekenleri görürsün,

Mazlumların dileğini duyarsın, ya Rab

 

ww Romalılar 5: 17 Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir.

 

ww Mezmur 146: 1 RAB'be övgüler sunun!

Ey gönlüm, RAB'be övgüler sun.

2 Yaşadıkça RAB'be övgüler sunacak,

Var oldukça Tanrım'a ilahiler dizeceğim.

5 Ne mutlu yardımcısı Yakup'un Tanrısı olan insana,

Umudu Tanrısı RAB'de olana!

7 Ezilenlerin hakkını alan,

Açlara yiyecek sağlayan O'dur.

RAB tutsakları özgür kılar,

8 Körlerin gözünü açar,

İki büklüm olanları doğrultur,

Doğruları sever.

9 RAB garipleri korur,

Öksüze, dul kadına yardım eder,

Kötülerin yolunuysa saptırır.

10 RAB Tanrın sonsuza dek, ey Siyon,

Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek.

RAB'be övgüler sunun!

 

ww Tesniye 32: 1 "Ey gökler, kulak verin, sesleneyim;

Ey dünya, ağzımdan çıkan sözleri işit!

2a Öğretişim yağmur gibi damlasın;

Sözlerim çiy gibi düşsün,

9 Çünkü RAB'bin payı kendi halkıdır

Ve Yakup soyu O'nun payına düşen mirastır

10 "Onu kurak bir ülkede,

Issız, uluyan bir çölde buldu,

Onu kuşattı, kayırdı,

Gözbebeği gibi korudu.

11 Yuvasında yavrularını uçmaya kışkırtan,

Onların üzerinde kanat çırpan bir kartal gibi,

Kanatlarını gerip onları aldı

Ve kanatları üzerinde taşıdı.

12 Ona yalnız RAB yol gösterdi,

Yanında yabancı ilah yoktu.

13 "Onu yeryüzünün yüksekliklerinde gezdirdi,

Tarlada yetişen ürünlerle doyurdu.

Onu kayadan akan balla,

Çakmaktaşından çıkardığı yağla besledi.

14 İneklerin yağıyla,

Koyunların sütüyle,

Besili kuzularla,

Başan cinsi en iyi koçlarla, tekelerle,

En iyi buğdayla onu besledi.

Halk üzümün kırmızı kanını içti.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 5: 4 Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,

Kötülük senin yanında barınmaz.

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Güç ve görkem Allah’ı, biz Senin halkınız, şimdi ve sonsuzlukta canlarımız Sana aittir. Sana şükreder, adına yücelik sunarız.

 

( serbest dua )

 

Ortodoks ve Koptik kiliseler için Sana dua ediyoruz.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çarşamba – Akşam

 

w Tanrımız'ın yüreği merhamet doludur.

Yücelerden doğan Güneş,

Yardımımıza gelecektir.

 

w Vahiy 22

12 "İşte tez geliyorum! Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. 13 Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son Ben'im. 14 "Kaftanlarını yıkayan, böylelikle yaşam ağacından yemeye hak kazanarak kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu!

 

w I.Petrus 1

3-4 Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası'na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. 5 Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. 6 Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız. 7 Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir.

 

w Mezmur 73

24 Öğütlerinle yol gösterir,

Beni sonunda yüceliğe eriştirirsin.

25 Senden başka kimim var göklerde?

İstemem senden başkasını yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,

Ama Tanrı yüreğimde güç,

Bana düşen paydır sonsuza dek.

 

w Mezmur 27.1-6

1RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

RAB yaşamımın kalesidir,

Kimseden yılmam.

4 RAB'den tek dileğim, tek isteğim şu:

RAB'bin güzelliğini seyretmek,

Tapınağında O'na hayran olmak için

Ömrümün bütün günlerini O'nun evinde geçirmek.

5 Çünkü O kötü günde beni çardağında gizleyecek,

Çadırının emin yerinde saklayacak,

Yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni.

6 O zaman çevremi saran düşmanlarıma karşı başım yukarı

kalkacak,

Sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım O'nun çadırında,

O'nu ezgilerle, ilahilerle öveceğim.

10 Anamla babam beni terk etseler bile,

RAB beni kabul eder.

11 Ya RAB, yolunu öğret bana,

Düşmanlarıma karşı

Düz yolda bana öncülük et.

12 Beni hasımlarımın keyfine bırakma,

Çünkü yalancı tanıklar dikiliyor karşıma,

Ağızları şiddet saçıyor.

13 Yaşam ülkesinde

RAB'bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

14 Umudunu RAB'be bağla,

Güçlü ve yürekli ol;

Umudunu RAB'be bağla!

 

ww Sıkıntı ve acı çekenleri görürsün,

Mazlumların dileğini duyarsın, ya Rab

 

ww I.Selanikliler 5: 2 Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki, Rab'bin günü gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir.

 

ww Mezmur 147: 1 RAB'be övgüler sunun!

Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!

O'na övgü yaraşır.

5 Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür,

Sınırsızdır anlayışı.

6 RAB mazlumlara yardım eder,

Kötüleri yere çalar.

8 O'dur gökleri bulutlarla kaplayan,

Yeryüzüne yağmur sağlayan,

Dağlarda ot bitiren.

9 O yiyecek sağlar hayvanlara,

Bağrışan kuzgun yavrularına.

10 Ne atın gücünden zevk alır,

Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır.

11 RAB kendisinden korkanlardan,

Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.

 

ww Tesniye 32: 1 "Ey gökler, kulak verin, sesleneyim;

Ey dünya, ağzımdan çıkan sözleri işit!

2a Öğretişim yağmur gibi damlasın;

Sözlerim çiy gibi düşsün,

15 "Yeşurun semirdi ve sahibini tepti;

Doyunca yağ bağlayıp ağırlaştı,

Kendisini yaratan Tanrı'ya sırt çevirdi,

Kurtarıcısını, Kaya'yı küçümsedi.

16 Yabancı ilahlarla Tanrı'yı kıskandırıp

İğrençlikleriyle O'nu öfkelendirdiler.

17 Tanrı olmayan cinlere,

Tanımadıkları ilahlara,

Atalarınızın korkmadıkları,

Son zamanlarda ortaya çıkan

Yeni ilahlara kurban kestiler.

18 Seni oluşturan Kaya'yı savsakladın,

Seni yaratan Tanrı'yı unuttun.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 103

9 Sürekli suçlamaz,

Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.

13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

 ( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Halkına çoban olan Allahımız, bizi bu güne ulaştırdın, bize bu saate çıkmamaız için nefes verdin. Sana şükrediyoruz.

 

( serbest dua )

 

Episkopal ve Metodist Kiliseler için Sana dua ediyoruz.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

Perşembe – Akşam (I)

 

w Tanrımız'ın yüreği merhamet doludur.

Yücelerden doğan Güneş,

Yardımımıza gelecektir.

 

w Zekeriya 14

7 Özel bir gün, yalnız RAB'bin bildiği bir gün olacak. Gece de gündüz de olmayacak. Gece aydınlık olacak. 

9 RAB bütün dünyanın kralı olacak. O gün yalnız RAB, yalnız O'nun adı kalacak.

 

w I.Tarihler 16

8 RAB'be şükredin, O'na yakarın, Halklara duyurun yaptıklarını!

9 O'nu ezgilerle, ilahilerle övün, Bütün harikalarını anlatın!

10 Kutsal adıyla övünün, Sevinsin RAB'be yönelenler!

11 RAB'be ve O'nun gücüne bakın, Durmadan O'nun yüzünü arayın!

23 Ey bütün dünya, ezgiler söyleyin RAB'be!

Her gün duyurun kurtarışını!

24 Görkemini uluslara,

Harikalarını bütün halklara anlatın!

25 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,

İlahlardan çok O'ndan korkulur.

26 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,

Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

27 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve sevinç O'nun konutundadır.

28 Ey bütün halklar, RAB'bi övün, RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

34 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir, Sevgisi sonsuzdur.

36 İsrail'in Tanrısı RAB'be Öncesizlikten sonsuza dek övgüler olsun!

 

w Mezmur 41

1 Ne mutlu güçsüzü düşünene!

RAB kurtarır onu kötü günde.

2 Korur RAB, yaşatır onu,

Ülkede mutlu kılar,

Terk etmez düşmanlarının eline.

3 Destek olur RAB ona

Yatağa düşünce;

Hastalandığında sağlığa kavuşturur onu.

4 "Acı bana, ya RAB!" dedim,

"Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim!"

Biri beni görmeye geldi mi, boş laf ediyor,

7 Benden nefret edenlerin hepsi

Fısıldaşıyor aralarında bana karşı,

Zararımı düşünüyorlar,

9 Ekmeğimi paylaştığım, güvendiğim yakın dostum bile

İhanet etti bana.

10 Bari sen acı bana, ya RAB, kaldır beni.

Bunların hakkından geleyim.

11 Düşmanım zafer çığlığı atmazsa,

O zaman anlarım benden hoşnut kaldığını.

12 Dürüstlüğümden ötürü bana destek olur,

Sonsuza dek beni huzurunda tutarsın.

13 Öncesizlikten sonsuza dek,

Övgüler olsun İsrail'in Tanrısı RAB'be!

Amin! Amin!

 

ww Sıkıntı ve acı çekenleri görürsün,

Mazlumların dileğini duyarsın, ya Rab

 

ww Romalılar 14: 11 Yazılmış olduğu gibi:

"Rab şöyle diyor:

'Varlığım hakkı için her diz önümde çökecek,

Her dil Tanrı olduğumu açıkça söyleyecek.'"

 

ww Mezmur 147: 12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!

Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!

13 Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar,

İçindeki halkı kutsar.

14 Sınırlarını esenlik içinde tutar,

Seni en iyi buğdayla doyurur.

15 Yeryüzüne buyruğunu gönderir,

Sözü çarçabuk yayılır.

19 Sözünü Yakup'a,

Kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirir.

20 Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu,

Onlar O'nun ilkelerini bilmezler.

RAB'be övgüler sunun!

 

ww Tesniye 32: 18 Seni oluşturan Kaya'yı savsakladın,

Seni yaratan Tanrı'yı unuttun.

19 "RAB bunu görünce onları reddetti;

Çünkü oğulları, kızları O'nu öfkelendirmişlerdi.

20 'Yüzümü onlardan çevirecek

Ve sonlarının ne olacağını göreceğim dedi,

'Çünkü onlar sapık bir kuşak

Ve güvenilmez çocuklardır.

21 Tanrı olmayan ilahlarla

Beni kıskandırdılar;

Değersiz putlarıyla beni öfkelendirdiler.

Ben de halk olmayan bir halkla

Onları kıskandıracağım.

Anlayışsız bir ulusla

Onları öfkelendireceğim.

22 Çünkü size karşı öfkem ateş gibi tutuşup

Ölüler diyarının derinliklerine dek yanacak.

Yeryüzünü ve ürününü yutup yok edecek

Ve dağların temellerini tutuşturacak.

23 "'Üzerlerine kötülükler yığacağım,

Oklarımı onlara karşı kullanacağım.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Süleymanın Meselleri 8: 13

RAB'den korkmak kötülükten nefret etmek demektir.

Kibirden, küstahlıktan,

Kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim.

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Bizlere Baba olan Allahımız, Senin tatlı sevgine ve merhametine güvenerek yarınımızı ve sonraki günlerimizi Sana veriyoruz. Ve her şeyde ismine yücelik sunuyoruz, Sana şükrediyoruz.

 

( serbest dua )

 

Bağımsız ve Lutheran kiliseleri için Sana dua ediyoruz.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

Cuma – Akşam (I)

 

w Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Tanrımız'ın yüreği merhamet doludur.

Yücelerden doğan Güneş,

Yardımımıza gelecektir.

 

w II.Korintliler 4

14 Çünkü Rab İsa'yı dirilten Tanrı'nın, bizi de İsa'yla diriltip sizinle birlikte kendi önüne çıkaracağını biliyoruz. 16 Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da, iç varlığımız günden güne yenileniyor. 17 Çünkü geçici, hafif sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. 18 Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır.

 

w Mezmur 9

1 Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım.

2 Sende sevinç bulacak, coşacağım,

Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!

 

w Mezmur 59

16 Bense gücün için sabah ezgiler söyleyecek,

Sevgini sevinçle dile getireceğim.

Çünkü sen bana kale,

Sıkıntılı günümde sığınak oldun.

17 Gücüm sensin, seni ilahilerle öveceğim,

Çünkü kalem, beni seven Tanrı sensin.

 

w Mezmur 46

1 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

2 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,

Dağlar denizlerin bağrına devrilse,

3 Sular kükreyip köpürse,

Kabaran deniz dağları titretse bile.

6 Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor,

Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor.

7 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,

Yakup'un Tanrısı kalemizdir.

 

ww Sıkıntı ve acı çekenleri görürsün,

Mazlumların dileğini duyarsın, ya Rab

 

ww Yuhanna 5: 28 Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin O'nun sesini işitecekleri saat geliyor.

 

ww Mezmur 148: 1 RAB'be övgüler sunun!

Göklerden RAB'be övgüler sunun,

Yücelerde O'na övgüler sunun!

2 Ey bütün melekleri, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey bütün göksel orduları!

11 Yeryüzünün kralları, bütün halklar,

Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri,

12 Delikanlılar, genç kızlar,

Yaşlılar, çocuklar!

13 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü yalnız O'nun adı yücedir.

O'nun yüceliği yerin göğün üstündedir.

14 RAB kendi halkını güçlü kıldı,

Bütün sadık kullarına,

Kendisine yakın olan halka,

İsrailoğulları'na ün kazandırdı.

RAB'be övgüler sunun!

 

ww Tesniye 32: 18 Seni oluşturan Kaya'yı savsakladın,

Seni yaratan Tanrı'yı unuttun.

21a Tanrı olmayan ilahlarla

Beni kıskandırdılar;

24 Kavurucu kıtlık, tüketici hastalık,

Öldürücü salgın vuracak onları.

Gönderdiğim canavarlar dişleriyle onlara saldıracak,

Toprakta sürünen zehirli yılanlar onları ısıracak.

25 Sokakta kılıç onları çocuksuz bırakacak;

Evlerinde dehşet egemen olacak.

Delikanlısı, genç kızı,

Emzikteki çocuğu, aksaçlısı ölecek.

26 Onları darmadağın etmeyi,

İnsanlar arasından anılarını silmeyi düşündüm.

27 Ama düşmanın alay etmesinden çekindim.

Öyle ki, düşman yanlış anlayıp da,

Bütün bunları yapan RAB değil,

Başarı kazanan biziz, demesin.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Vahiy 3:19 Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et.

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Halkını koruyan Allah, adının kutsallığı ve harika işlerin için Seni överiz, Sana şükrederiz.

 

( serbest dua )

 

Reform ve Presbiteryen Kiliseler için Sana dua ediyoruz.

Dirilmiş Rabbimiz, Oğlun İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumartesi - Akşam (I)

 

w Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Tanrımız'ın yüreği merhamet doludur.

Yücelerden doğan Güneş,

Yardımımıza gelecektir.

 

w II.Samuel 22.29

Ya RAB, ışığım sensin!

Karanlığımı aydınlatırsın.

 

w Mika 7

7 Ama ben umutla RAB'be bakıyor,

Kurtarıcım olan Tanrı'yı bekliyorum.

Duyacak beni Tanrım.

8 Halime sevinme, ey düşmanım!

Düşsem de kalkarım.

Karanlıkta kalsam bile RAB bana ışık olur.

 

w Mezmur 28

6 RAB'be övgüler olsun!

Çünkü yalvarışımı duydu.

7 RAB benim gücüm, kalkanımdır,

O'na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.

Yüreğim coşuyor,

Ezgilerimle O'na şükrediyorum.

 

w Mezmur 119:105-112

Sözün adımlarım için çıra,

Yolum için ışıktır.

Adil ilkelerini izleyeceğime ant içtim,

Andımı tutacağım.

Çok sıkıntı çektim, ya RAB;

Koru hayatımı sözün uyarınca.

Ağzımdan çıkan içten övgüleri

Kabul et, ya RAB,

Bana ilkelerini öğret.

Hayatım her an tehlikede,

Yine de unutmam yasanı.

Kötüler tuzak kurdu bana,

Yine de sapmadım senin koşullarından.

Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır,

Yüreğimin sevincidir onlar.

Kararlıyım

Sonuna kadar senin kurallarına uymaya.

 

ww Sıkıntı ve acı çekenleri görürsün,

Mazlumların dileğini duyarsın, ya Rab

 

ww I.Selanikliler 4: 16 Rab'bin kendisi, bir emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek.

 

ww Mezmur 149: 1 RAB'be övgüler sunun!

RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,

Sadık kullarının toplantısında

O'na övgüler yükseltin!

2 İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun,

Siyon halkı Kralları'yla coşsun!

3 Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına,

Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler!

4 Çünkü RAB halkından hoşlanır,

Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,

Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!

 

ww Tesniye 32: 36 "RAB kendi halkının hakkını koruyacak,

Onların gücünün tükendiğini,

Ülkede genç yaşlı kimsenin kalmadığını görünce,

Kullarına acıyacaktır.

39 "'Artık anlayın ki, ben, evet ben O'yum,

Benden başka tanrı yoktur!

Öldüren de, yaşatan da,

Yaralayan da, iyileştiren de benim.

Kimse elimden kurtaramaz.

40 Elimi göğe kaldırır

Ve sonsuzluk boyunca varlığım hakkı için derim ki,

41 Parlayan kılıcımı bileyip

Yargılamak için elime alınca,

Düşmanlarımdan öç alacağım,

Benden nefret edenlere karşılığını vereceğim.

43 "Ey uluslar, O'nun halkını kutlayın,

Çünkü O kullarının kanının öcünü alacak,

Düşmanlarından öç alacak,

Ülkesinin ve halkının günahını bağışlayacak."

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Hoşeya 14

1 Tanrın RAB'be dön, ey İsrail,

Çünkü suçlarından ötürü tökezledin.

2 Dualarla gidin, RAB'be dönün,

O'na, "Bağışla bütün suçlarımızı" deyin,

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Sadık olan Allahımız, hayatımızın günleri boyunca bize yakın olduğunun güvencesi ve korkusunda kalabilmeyi bizlere öğret ki, daima şükredenlerden olalım.

 

( serbest dua )

 

Ekümenik ilişkiler ve kilise organizasyonları için Sana dua ediyoruz.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YATSI DUALARI

 

 

 

 

( w )     1. ve 3. Hafta Okumaları

( ww )   2. ve 4. Hafta Okumaları

İşaretlenmemiş bölümler sürekli okumalardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazar- Yatsı (I)

 

İşaya 56.2 Bunu yapan insana, buna sımsıkı sarılan insanoğluna ne mutlu! Şabat Günü'nü tutar, bayağılaştırmaz, her türlü kötülükten sakınır.

 

w Koru beni gözbebeği gibi

Kanatlarının gölgesine gizle.

Doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim Senin,

Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

w Mezmur 136.1-9, 23-26

Şükredin RAB'be, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Şükredin tanrılar Tanrısı'na,

Sevgisi sonsuzdur.

Şükredin rabler Rabbi'ne,

Sevgisi sonsuzdur;

Büyük harikalar yapan tek varlığa,

Sevgisi sonsuzdur;

Gökleri bilgece yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

Yeri sular üzerine yayana,

Sevgisi sonsuzdur;

Büyük ışıklar yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

Gündüze egemen olsun diye güneşi,

Sevgisi sonsuzdur;

Geceye egemen olsun diye ayı ve yıldızları yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

Düşkün günlerimizde bizi anımsayana,

Sevgisi sonsuzdur;

Düşmanlarımızdan bizi kurtarana,

Sevgisi sonsuzdur;

Bütün canlılara yiyecek verene,

Sevgisi sonsuzdur.

Şükredin Göklerin Tanrısı'na,

Sevgisi sonsuzdur.

 

w I.Korintliler 15:47-49

47 İlk insan yerden, yani topraktandır. İkinci insan göktendir. 48 Topraktan olan insan nasılsa, topraktan olanlar da öyledir. Göksel insan nasılsa, göksel olanlar da öyledir. 49 Bizler topraktan olana nasıl benzediysek, göksel olana da benzeyeceğiz.

 

w Mezmur 134: 1 Ey sizler, RAB'bin bütün kulları,

RAB'bin Tapınağı'nda gece hizmet edenler,

O'na övgüler sunun!

2 Ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp

RAB'be övgüler sunun!

3 Yeri göğü yaratan

RAB kutsasın sizi Siyon'dan.

 

ww Tanrı benim yardımcımdır

Tek desteğim Rab’dir

Ey Tanrı, duamı dinle

 

ww Mezmur 90: 1 Ya Rab, barınak oldun bize

 Kuşaklar boyunca.

2 Dağlar var olmadan,

 Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,

 Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

3 İnsanı toprağa döndürürsün,

 "Ey insanoğulları, toprağa dönün!" diyerek.

4 Çünkü senin gözünde bin yıl

 Geçmiş bir gün, dün gibi,

 Bir gece nöbeti gibidir.

5 İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün,

 Sabah biten ot misali:

6 Sabah filizlenir, büyür,

 Akşam solar, kurur.

7 Eriyip bitiyoruz senin öfkenden,

 Kızgınlığından dehşete düşüyoruz.

8 Suçlarımızı önüne,

 Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.

9 Gazabından kısalıyor günlerimiz,

 Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız.

10 Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor,

 Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak;

 En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor,

 Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz.

11 Kim bilir gazabının gücünü?

 Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür.

12 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki,

 Bilgelik kazanalım.

13 Vazgeç, ya RAB! Öfken ne zamana dek sürecek?

 Acı kullarına!

14 Sabah bizi sevginle doyur,

 Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.

15 Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa,

 Kaç yıl çile çektirdinse,

 O kadar sevindir bizi.

16 Yaptıkların kullarına,

 Görkemin onların çocuklarına görünsün.

17 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın.

 Ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 

ww Romalılar 8: 9 Ne var ki, Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, Ruh'un

denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in Ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir. 10 Eğer Mesih içinizdeyse, bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte, aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. 11 Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan Ruhu'yla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

Günün Tövbe ve İtiraf ayetlerinden biri okunur;

Kişisel itiraflar  ve sessiz dualar için kısa bir zaman beklenir.

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Serbest Dua

(...)

yarın Seni hoşnut eden bir şekilde yaşayabilmemiz için bizleri bereketle.

Sana yücelik olsun. Amin.

 

w Mezmur 119: 169 Feryadım sana erişsin, ya RAB,

Sözün uyarınca akıl ver bana!

170 Yalvarışım sana ulaşsın;

Verdiğin söz uyarınca kurtar beni!

171 Dudaklarımdan övgüler aksın,

Çünkü bana kurallarını öğretiyorsun.

172 Dilimde sözün ezgilere dönüşsün,

Çünkü bütün buyrukların doğrudur.

173 Elin bana yardıma hazır olsun,

Çünkü senin koşullarını seçtim ben.

174 Kurtarışını özlüyorum, ya RAB,

Yasan zevk kaynağımdır.

175 Beni yaşat ki, sana övgüler sunayım,

Hükümlerin bana yardımcı olsun.

176 Kaybolmuş koyun gibi avare dolaşıyordum;

Kulunu ara,

Çünkü buyruklarını unutmadım ben.

 

ww I.Korintliler 5: 6 Övünmeniz yersizdir. Azıcık mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmiyor musunuz? 7 Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız. Çünkü Fısıh* kuzumuz Mesih kurban edildi. 8 Bunun için eski mayayla -kin ve kötülük mayasıyla- değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim.

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2:29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazartesi - Yatsı (I)

 

Koru beni gözbebeği gibi

Kanatlarının gölgesine gizle.

Doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim Senin,

Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

w Mezmur 139:1-12

Ya RAB, sınayıp tanıdın beni.

Oturup kalkışımı bilirsin,

Niyetimi uzaktan anlarsın.

Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin,

Bütün yaptıklarımdan haberin var.

Daha sözü ağzıma almadan,

Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB.

Beni çepeçevre kuşattın,

Elini üzerime koydun.

Kaldıramam böylesi bir bilgiyi,

Başa çıkamam, erişemem.

Nereye gidebilirim senin Ruhun'dan,

Nereye kaçabilirim huzurundan?

Göklere çıksam, oradasın,

Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.

Seherin kanatlarını alıp uçsam,

Denizin ötesine konsam,

Orada bile elin yol gösterir bana,

Sağ elin tutar beni.

Desem ki: "Karanlık beni kaplasın,

Çevremdeki aydınlık geceye dönsün."

Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için,

Gece, gündüz gibi ışıldar,

Karanlıkla aydınlık birdir senin için.

 

w I.Timoteyus 6

6 Oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır.7 Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik, ne de ondan bir şey götürebiliriz. 8 Yiyeceğimiz, giyeceğimiz varsa bunlarla yetiniriz.

 

w Mezmur 134: 1 Ey sizler, RAB'bin bütün kulları,

RAB'bin Tapınağı'nda gece hizmet edenler,

O'na övgüler sunun!

2 Ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp

RAB'be övgüler sunun!

3 Yeri göğü yaratan

RAB kutsasın sizi Siyon'dan.

 

ww Tanrı benim yardımcımdır

Tek desteğim Rab’dir

Ey Tanrı, duamı dinle

 

ww Mezmur 90: 1 Ya Rab, barınak oldun bize

 Kuşaklar boyunca.

2 Dağlar var olmadan,

 Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,

 Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

3 İnsanı toprağa döndürürsün,

 "Ey insanoğulları, toprağa dönün!" diyerek.

4 Çünkü senin gözünde bin yıl

 Geçmiş bir gün, dün gibi,

 Bir gece nöbeti gibidir.

5 İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün,

 Sabah biten ot misali:

6 Sabah filizlenir, büyür,

 Akşam solar, kurur.

7 Eriyip bitiyoruz senin öfkenden,

 Kızgınlığından dehşete düşüyoruz.

8 Suçlarımızı önüne,

 Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.

9 Gazabından kısalıyor günlerimiz,

 Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız.

10 Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor,

 Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak;

 En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor,

 Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz.

11 Kim bilir gazabının gücünü?

 Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür.

12 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki,

 Bilgelik kazanalım.

13 Vazgeç, ya RAB! Öfken ne zamana dek sürecek?

 Acı kullarına!

14 Sabah bizi sevginle doyur,

 Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.

15 Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa,

 Kaç yıl çile çektirdinse,

 O kadar sevindir bizi.

16 Yaptıkların kullarına,

 Görkemin onların çocuklarına görünsün.

17 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın.

 Ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 

ww İbraniler 13: 20 Esenlik veren Tanrı, koyunların büyük Çobanı'nı, Rabbimiz İsa'yı sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti. 21 Tanrı, isteğini yerine getirebilmeniz için sizi her iyilikle donatsın; kendisini hoşnut eden şeyi İsa Mesih aracılığıyla bizlerde gerçekleştirsin. Mesih'e sonsuzlara dek yücelik olsun! Amin.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

Günün Tövbe ve İtiraf ayetlerinden biri okunur;

Kişisel itiraflar  ve sessiz dualar için kısa bir zaman beklenir.

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Serbest Dua

(...)

bizleri yeni güne ve sonsuz yaşama hazırla.

Baba, Oğul Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

w Mezmur 119: 169 Feryadım sana erişsin, ya RAB,

Sözün uyarınca akıl ver bana!

170 Yalvarışım sana ulaşsın;

Verdiğin söz uyarınca kurtar beni!

171 Dudaklarımdan övgüler aksın,

Çünkü bana kurallarını öğretiyorsun.

172 Dilimde sözün ezgilere dönüşsün,

Çünkü bütün buyrukların doğrudur.

173 Elin bana yardıma hazır olsun,

Çünkü senin koşullarını seçtim ben.

174 Kurtarışını özlüyorum, ya RAB,

Yasan zevk kaynağımdır.

175 Beni yaşat ki, sana övgüler sunayım,

Hükümlerin bana yardımcı olsun.

176 Kaybolmuş koyun gibi avare dolaşıyordum;

Kulunu ara,

Çünkü buyruklarını unutmadım ben.

 

ww İbraniler 10: 12 Oysa Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. 13 O zamandan beri düşmanlarının, kendi ayaklarının altına serilmesini bekliyor. 14 Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir.

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2:29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

 

 

 

 

 

Salı – Yatsı (I)

 

Koru beni gözbebeği gibi

Kanatlarının gölgesine gizle.

Doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim Senin,

Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

w Mezmur 31

1 Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

6 Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim,

RAB'be güvenirim ben.

9 Acı bana, ya RAB, sıkıntıdayım,

Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor.

10 Ömrüm acıyla,

Yıllarım iniltiyle tükeniyor,

Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor,

Kemiklerim eriyor.

11 Düşmanlarım yüzünden rezil oldum,

Özellikle komşularıma.

Tanıdıklarıma dehşet salar oldum;

Beni sokakta görenler benden kaçar oldu.

12 Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum,

Kırılmış bir çömleğe döndüm.

13 Birçoğunun iftirasını duyuyorum,

Her taraf dehşet içinde,

Bana karşı anlaştılar,

Canımı almak için düzen kurdular.

14 Ama ben sana güveniyorum, ya RAB,

"Tanrım sensin!" diyorum.

15 Hayatım senin elinde,

Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden,

Ardıma düşenlerden.

16 Yüzün kulunu aydınlatsın,

Sevgi göster, kurtar beni!

17 Utandırma beni, ya RAB, sana sesleniyorum;

Kötüler utansın, ölüler diyarında sesleri kesilsin.

 

w Efesliler 1:13-14

13 Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi'ni duyup O'na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz. 14 Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

 

w Mezmur 134: 1 Ey sizler, RAB'bin bütün kulları,

RAB'bin Tapınağı'nda gece hizmet edenler,

O'na övgüler sunun!

2 Ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp

RAB'be övgüler sunun!

3 Yeri göğü yaratan

RAB kutsasın sizi Siyon'dan.

 

ww Tanrı benim yardımcımdır

Tek desteğim Rab’dir

Ey Tanrı, duamı dinle

 

ww Mezmur 90: 1 Ya Rab, barınak oldun bize

 Kuşaklar boyunca.

2 Dağlar var olmadan,

 Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,

 Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

3 İnsanı toprağa döndürürsün,

 "Ey insanoğulları, toprağa dönün!" diyerek.

4 Çünkü senin gözünde bin yıl

 Geçmiş bir gün, dün gibi,

 Bir gece nöbeti gibidir.

5 İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün,

 Sabah biten ot misali:

6 Sabah filizlenir, büyür,

 Akşam solar, kurur.

7 Eriyip bitiyoruz senin öfkenden,

 Kızgınlığından dehşete düşüyoruz.

8 Suçlarımızı önüne,

 Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.

9 Gazabından kısalıyor günlerimiz,

 Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız.

10 Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor,

 Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak;

 En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor,

 Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz.

11 Kim bilir gazabının gücünü?

 Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür.

12 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki,

 Bilgelik kazanalım.

13 Vazgeç, ya RAB! Öfken ne zamana dek sürecek?

 Acı kullarına!

14 Sabah bizi sevginle doyur,

 Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.

15 Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa,

 Kaç yıl çile çektirdinse,

 O kadar sevindir bizi.

16 Yaptıkların kullarına,

 Görkemin onların çocuklarına görünsün.

17 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın.

 Ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 

ww II.Korintliler 5: 14 Bizi zorlayan, Mesih'in sevgisidir. Yargımız şu: Biri herkes için öldü; öyleyse hepsi öldü. 15 Evet, Mesih herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar. 16 Bu nedenle, biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i bu ölçülere göre tanıdıksa da, artık öyle tanımıyoruz. 17 Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

Günün Tövbe ve İtiraf ayetlerinden biri okunur;

Kişisel itiraflar  ve sessiz dualar için kısa bir zaman beklenir.

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Serbest Dua

(...)

Kazancımıza bereket, bedenimize sağlık, aklımıza bilgelik ve yüreğimize sevgi ver.

Mesih İsa Adıyla. Amin.

 

w Mezmur 119: 169 Feryadım sana erişsin, ya RAB,

Sözün uyarınca akıl ver bana!

170 Yalvarışım sana ulaşsın;

Verdiğin söz uyarınca kurtar beni!

171 Dudaklarımdan övgüler aksın,

Çünkü bana kurallarını öğretiyorsun.

172 Dilimde sözün ezgilere dönüşsün,

Çünkü bütün buyrukların doğrudur.

173 Elin bana yardıma hazır olsun,

Çünkü senin koşullarını seçtim ben.

174 Kurtarışını özlüyorum, ya RAB,

Yasan zevk kaynağımdır.

175 Beni yaşat ki, sana övgüler sunayım,

Hükümlerin bana yardımcı olsun.

176 Kaybolmuş koyun gibi avare dolaşıyordum;

Kulunu ara,

Çünkü buyruklarını unutmadım ben.

 

ww Efesliler 1: 21 Tanrı O'nu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin, yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı.  2 Her şeyi ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı. O'nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. 23 Kilise O'nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2:29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çarşamba – Yatsı (I)

 

Koru beni gözbebeği gibi

Kanatlarının gölgesine gizle.

Doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim Senin,

Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

w Mezmur 130

Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB,

Sesimi işit, ya Rab,

Yalvarışıma iyi kulak ver!

Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan,

Kim ayakta kalabilir, ya Rab?

Ama sen bağışlayıcısın,

Öyle ki senden korkulsun.

RAB'bi gözlüyorum,

Canım RAB'bi gözlüyor,

Umut bağlıyorum O'nun sözüne.

Sabahı gözleyenlerden,

Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok,

Canım Rab'bi gözlüyor.

Ey İsrail, RAB'be umut bağla!

Çünkü RAB'de sevgi,

Tam kurtuluş vardır.

İsrail'i bütün suçlarından

O fidyeyle kurtaracaktır.

 

w I.Yuhanna 3:24 Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren Tanrı'da yaşar, Tanrı da o kişide yaşar. İçimizde yaşadığını bize verdiği Ruh sayesinde biliriz.

 

w Mezmur 134: 1 Ey sizler, RAB'bin bütün kulları,

RAB'bin Tapınağı'nda gece hizmet edenler,

O'na övgüler sunun!

2 Ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp

RAB'be övgüler sunun!

3 Yeri göğü yaratan

RAB kutsasın sizi Siyon'dan.

 

ww Tanrı benim yardımcımdır

Tek desteğim Rab’dir

Ey Tanrı, duamı dinle

 

ww Mezmur 90: 1 Ya Rab, barınak oldun bize

 Kuşaklar boyunca.

2 Dağlar var olmadan,

 Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,

 Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

3 İnsanı toprağa döndürürsün,

 "Ey insanoğulları, toprağa dönün!" diyerek.

4 Çünkü senin gözünde bin yıl

 Geçmiş bir gün, dün gibi,

 Bir gece nöbeti gibidir.

5 İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün,

 Sabah biten ot misali:

6 Sabah filizlenir, büyür,

 Akşam solar, kurur.

7 Eriyip bitiyoruz senin öfkenden,

 Kızgınlığından dehşete düşüyoruz.

8 Suçlarımızı önüne,

 Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.

9 Gazabından kısalıyor günlerimiz,

 Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız.

10 Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor,

 Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak;

 En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor,

 Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz.

11 Kim bilir gazabının gücünü?

 Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür.

12 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki,

 Bilgelik kazanalım.

13 Vazgeç, ya RAB! Öfken ne zamana dek sürecek?

 Acı kullarına!

14 Sabah bizi sevginle doyur,

 Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.

15 Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa,

 Kaç yıl çile çektirdinse,

 O kadar sevindir bizi.

16 Yaptıkların kullarına,

 Görkemin onların çocuklarına görünsün.

17 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın.

 Ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 

ww Efesliler 2: 4-5 Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. O'nun lütfuyla kurtuldunuz. 6 Tanrı bizi Mesih İsa'da, Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. 7 Bunu, Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. 8 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. 9 Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. 10 Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız, O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

Günün Tövbe ve İtiraf ayetlerinden biri okunur;

Kişisel itiraflar  ve sessiz dualar için kısa bir zaman beklenir.

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Serbest Dua

(...)

yarın Seni ve komşularımızı daha fazla sevebilmemiz için bizlere güç ver.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

w Mezmur 119: 169 Feryadım sana erişsin, ya RAB,

Sözün uyarınca akıl ver bana!

170 Yalvarışım sana ulaşsın;

Verdiğin söz uyarınca kurtar beni!

171 Dudaklarımdan övgüler aksın,

Çünkü bana kurallarını öğretiyorsun.

172 Dilimde sözün ezgilere dönüşsün,

Çünkü bütün buyrukların doğrudur.

173 Elin bana yardıma hazır olsun,

Çünkü senin koşullarını seçtim ben.

174 Kurtarışını özlüyorum, ya RAB,

Yasan zevk kaynağımdır.

175 Beni yaşat ki, sana övgüler sunayım,

Hükümlerin bana yardımcı olsun.

176 Kaybolmuş koyun gibi avare dolaşıyordum;

Kulunu ara,

Çünkü buyruklarını unutmadım ben.

 

ww Filipililer 2: 1-2 Böylece Mesih'ten gelen bir cesaret, sevgiden doğan bir teselli ve Ruh'la bir paydaşlık varsa, yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşüncede, sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın. 3 Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. 4 Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. 5 Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun.

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2.29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perşembe - Yatsı (I)

 

Koru beni gözbebeği gibi

Kanatlarının gölgesine gizle.

Doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim Senin,

Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

w Mezmur 88

Ya RAB, beni kurtaran Tanrı,

Gece gündüz sana yakarıyorum.

Duam sana erişsin,

Kulak ver yakarışıma.

Çünkü sıkıntıya doydum,

Canım ölüler diyarına yaklaştı.

Ölüm çukuruna* inenler arasında sayılıyorum,

Tükenmiş gibiyim;

Ölüler arasına atılmış,

Artık anımsamadığın,

İlginden yoksun,

Mezarda yatan cesetler gibiyim.

Beni çukurun dibine,

Karanlıklara, derinliklere attın.

Öfken üzerime çöktü,

Dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin. |iSela*

Yakınlarımı benden uzaklaştırdın,

İğrenç kıldın beni gözlerinde.

Kapalı kaldım, çıkamıyorum.

Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor,

Her gün sana yakarıyorum, ya RAB,

Ellerimi sana açıyorum.

Harikalarını ölülere mi göstereceksin?

Ölüler mi kalkıp seni övecek? |iSela

Sevgin mezarda*,

Sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu?

Karanlıklarda harikaların,

Unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi?

Ama ben, ya RAB, yardıma çağırıyorum seni,

Sabah duam sana varıyor.

Niçin beni reddediyorsun, ya RAB,

Neden yüzünü benden gizliyorsun?

Düşkünüm, gençliğimden beri ölümle burun burunayım,

Dehşetlerinin altında tükendim.

Şiddetli gazabın üzerimden geçti,

Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi.

Bütün gün su gibi kuşattılar beni,

Çevremi tümüyle sardılar.

Eşi dostu benden uzaklaştırdın,

Tek dostum karanlık kaldı.

 

w II.Petrus 1:19

Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek, karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz, iyi edersiniz.

 

w Mezmur 134: 1 Ey sizler, RAB'bin bütün kulları,

RAB'bin Tapınağı'nda gece hizmet edenler,

O'na övgüler sunun!

2 Ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp

RAB'be övgüler sunun!

3 Yeri göğü yaratan

RAB kutsasın sizi Siyon'dan.

 

ww Tanrı benim yardımcımdır

Tek desteğim Rab’dir

Ey Tanrı, duamı dinle

 

ww Mezmur 90: 1 Ya Rab, barınak oldun bize

 Kuşaklar boyunca.

2 Dağlar var olmadan,

 Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,

 Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

3 İnsanı toprağa döndürürsün,

 "Ey insanoğulları, toprağa dönün!" diyerek.

4 Çünkü senin gözünde bin yıl

 Geçmiş bir gün, dün gibi,

 Bir gece nöbeti gibidir.

5 İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün,

 Sabah biten ot misali:

6 Sabah filizlenir, büyür,

 Akşam solar, kurur.

7 Eriyip bitiyoruz senin öfkenden,

 Kızgınlığından dehşete düşüyoruz.

8 Suçlarımızı önüne,

 Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.

9 Gazabından kısalıyor günlerimiz,

 Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız.

10 Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor,

 Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak;

 En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor,

 Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz.

11 Kim bilir gazabının gücünü?

 Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür.

12 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki,

 Bilgelik kazanalım.

13 Vazgeç, ya RAB! Öfken ne zamana dek sürecek?

 Acı kullarına!

14 Sabah bizi sevginle doyur,

 Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.

15 Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa,

 Kaç yıl çile çektirdinse,

 O kadar sevindir bizi.

16 Yaptıkların kullarına,

 Görkemin onların çocuklarına görünsün.

17 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın.

 Ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 

ww Romalılar 14: 7 Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız, hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. 8 Yaşarsak Rab için yaşarız; ölürsek Rab için ölürüz. Öyleyse, yaşasak da ölsek de Rab'be aitiz. 9 Mesih hem ölülerin hem yaşayanların Rabbi olmak üzere ölüp dirildi.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

Günün Tövbe ve İtiraf ayetlerinden biri okunur;

Kişisel itiraflar  ve sessiz dualar için kısa bir zaman beklenir.

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Serbest Dua

(...)

uykuda ve uyanık geçen zamanımızı bereketle ki, Sana yücelik getiren bir tanıklık hayatı içinde olalım.

Rab İsa Mesih adıyla. Amin.

 

w Mezmur 119: 169 Feryadım sana erişsin, ya RAB,

Sözün uyarınca akıl ver bana!

170 Yalvarışım sana ulaşsın;

Verdiğin söz uyarınca kurtar beni!

171 Dudaklarımdan övgüler aksın,

Çünkü bana kurallarını öğretiyorsun.

172 Dilimde sözün ezgilere dönüşsün,

Çünkü bütün buyrukların doğrudur.

173 Elin bana yardıma hazır olsun,

Çünkü senin koşullarını seçtim ben.

174 Kurtarışını özlüyorum, ya RAB,

Yasan zevk kaynağımdır.

175 Beni yaşat ki, sana övgüler sunayım,

Hükümlerin bana yardımcı olsun.

176 Kaybolmuş koyun gibi avare dolaşıyordum;

Kulunu ara,

Çünkü buyruklarını unutmadım ben.

 

ww İşaya 11: 1 İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak,

 Kökünden bir fidan meyve verecek.

2 RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,

 Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu

 Onun üzerinde olacak.

10 O gün İşay'ın kökü ortaya çıkacak,

 Halklara sancak olacak,

 Uluslar ona yönelecek.

 Kaldığı yer görkemli olacak.

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2.29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuma – Yatsı (I)

 

Koru beni gözbebeği gibi

Kanatlarının gölgesine gizle.

Doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim Senin,

Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

w Mezmur 86

1 Kulak ver, ya RAB, yanıtla beni,

Çünkü mazlum ve yoksulum.

2 Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum.

Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu!

3 Acı bana, ya Rab,

Çünkü gün boyu sana yakarıyorum.

5 Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab,

Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.

7 Sıkıntılı günümde sana yakarırım,

Çünkü yanıtlarsın beni.

8 İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab,

Eşsizdir işlerin.

9 Yarattığın bütün uluslar gelip

Sana tapınacaklar, ya Rab,

Adını yüceltecekler.

10 Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın,

Tek Tanrı sensin.

11 Ya RAB, yolunu bana öğret,

Senin gerçeğine göre yürüyeyim,

Kararlı kıl beni, yalnız senin adından korkayım.

12 Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

13 Çünkü bana sevgin büyüktür,

Canımı ölüler diyarının derinliklerinden sen kurtardın.

14 Ey Tanrı, küstahlar bana saldırıyor,

Zorbalar sürüsü, sana aldırmayanlar

Canımı almak istiyor,

15 Oysa sen, ya Rab,

Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen,

Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı'sın.

17 İyiliğinin bir belirtisini göster bana;

Benden nefret edenler görüp utansın;

Çünkü sen, ya RAB, bana yardım ettin,

Beni avuttun.

 

w Sayılar 23:19 Tanrı insan değil ki,

Yalan söylesin;

İnsan soyundan değil ki,

Düşüncesini değiştirsin.

O söyler de yapmaz mı?

Söz verir de yerine getirmez mi?

 

w Mezmur 134: 1 Ey sizler, RAB'bin bütün kulları,

RAB'bin Tapınağı'nda gece hizmet edenler,

O'na övgüler sunun!

2 Ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp

RAB'be övgüler sunun!

3 Yeri göğü yaratan

RAB kutsasın sizi Siyon'dan.

 

ww Tanrı benim yardımcımdır

Tek desteğim Rab’dir

Ey Tanrı, duamı dinle

 

ww Mezmur 90: 1 Ya Rab, barınak oldun bize

 Kuşaklar boyunca.

2 Dağlar var olmadan,

 Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,

 Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

3 İnsanı toprağa döndürürsün,

 "Ey insanoğulları, toprağa dönün!" diyerek.

4 Çünkü senin gözünde bin yıl

 Geçmiş bir gün, dün gibi,

 Bir gece nöbeti gibidir.

5 İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün,

 Sabah biten ot misali:

6 Sabah filizlenir, büyür,

 Akşam solar, kurur.

7 Eriyip bitiyoruz senin öfkenden,

 Kızgınlığından dehşete düşüyoruz.

8 Suçlarımızı önüne,

 Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.

9 Gazabından kısalıyor günlerimiz,

 Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız.

10 Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor,

 Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak;

 En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor,

 Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz.

11 Kim bilir gazabının gücünü?

 Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür.

12 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki,

 Bilgelik kazanalım.

13 Vazgeç, ya RAB! Öfken ne zamana dek sürecek?

 Acı kullarına!

14 Sabah bizi sevginle doyur,

 Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.

15 Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa,

 Kaç yıl çile çektirdinse,

 O kadar sevindir bizi.

16 Yaptıkların kullarına,

 Görkemin onların çocuklarına görünsün.

17 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın.

 Ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 

ww I.Korintliler 5:19 Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak, herkesten çok acınacak durumdayız. 20 Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. 21 Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. 22 Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

Günün Tövbe ve İtiraf ayetlerinden biri okunur;

Kişisel itiraflar  ve sessiz dualar için kısa bir zaman beklenir.

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Serbest Dua

(...)

nefes aldığımız her anı için olan koruma, kutsama ve sağlayışına hamdederiz.

İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

 

w Mezmur 119: 169 Feryadım sana erişsin, ya RAB,

Sözün uyarınca akıl ver bana!

170 Yalvarışım sana ulaşsın;

Verdiğin söz uyarınca kurtar beni!

171 Dudaklarımdan övgüler aksın,

Çünkü bana kurallarını öğretiyorsun.

172 Dilimde sözün ezgilere dönüşsün,

Çünkü bütün buyrukların doğrudur.

173 Elin bana yardıma hazır olsun,

Çünkü senin koşullarını seçtim ben.

174 Kurtarışını özlüyorum, ya RAB,

Yasan zevk kaynağımdır.

175 Beni yaşat ki, sana övgüler sunayım,

Hükümlerin bana yardımcı olsun.

176 Kaybolmuş koyun gibi avare dolaşıyordum;

Kulunu ara,

Çünkü buyruklarını unutmadım ben.

 

ww I.Korintliler : 20 Çünkü Tanrı'nın bütün vaatleri Mesih'te "evet"tir. Bu nedenle Tanrı'nın yüceliği için Mesih aracılığıyla Tanrı'ya "Amin" deriz.  21 Bizi sizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve meshetmiş olan Tanrı'dır. 22 O bizi mühürledi, güvence olarak da yüreklerimize Kutsal Ruh'u yerleştirdi.

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2:29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumartesi – Yatsı (I)

 

Koru beni gözbebeği gibi

Kanatlarının gölgesine gizle.

Doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim Senin,

Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

w Mezmur 143

1 Duamı işit, ya RAB,

Yalvarışlarıma kulak ver!

Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana!

2 Kulunla yargıya girme,

Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.

7 Çabuk yanıt ver bana, ya RAB,

Tükeniyorum.

Çevirme benden yüzünü,

Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim.

8 Sabahları duyur bana sevgini,

Çünkü sana güveniyorum;

Bana gideceğim yolu bildir,

Çünkü duam sanadır.

9 Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB;

Sana sığınıyorum.

10 Bana istemini yapmayı öğret,

Çünkü Tanrım'sın benim.

Senin iyi Ruhun,

Düz yolda bana öncülük etsin!

11 Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana,

Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.

12 Sevginden ötürü,

Öldür düşmanlarımı,

Yok et bütün hasımlarımı,

Çünkü senin kulunum ben.

 

w II.Korintliler 5

14 Bizi zorlayan, Mesih'in sevgisidir. Yargımız şu: Biri herkes için öldü; öyleyse hepsi öldü. 15 Evet, Mesih herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar.

 

w Mezmur 134: 1 Ey sizler, RAB'bin bütün kulları,

RAB'bin Tapınağı'nda gece hizmet edenler,

O'na övgüler sunun!

2 Ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp

RAB'be övgüler sunun!

3 Yeri göğü yaratan

RAB kutsasın sizi Siyon'dan.

 

ww Tanrı benim yardımcımdır

Tek desteğim Rab’dir

Ey Tanrı, duamı dinle

 

ww Mezmur 90: 1 Ya Rab, barınak oldun bize

 Kuşaklar boyunca.

2 Dağlar var olmadan,

 Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,

 Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

3 İnsanı toprağa döndürürsün,

 "Ey insanoğulları, toprağa dönün!" diyerek.

4 Çünkü senin gözünde bin yıl

 Geçmiş bir gün, dün gibi,

 Bir gece nöbeti gibidir.

5 İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün,

 Sabah biten ot misali:

6 Sabah filizlenir, büyür,

 Akşam solar, kurur.

7 Eriyip bitiyoruz senin öfkenden,

 Kızgınlığından dehşete düşüyoruz.

8 Suçlarımızı önüne,

 Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.

9 Gazabından kısalıyor günlerimiz,

 Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız.

10 Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor,

 Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak;

 En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor,

 Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz.

11 Kim bilir gazabının gücünü?

 Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür.

12 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki,

 Bilgelik kazanalım.

13 Vazgeç, ya RAB! Öfken ne zamana dek sürecek?

 Acı kullarına!

14 Sabah bizi sevginle doyur,

 Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.

15 Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa,

 Kaç yıl çile çektirdinse,

 O kadar sevindir bizi.

16 Yaptıkların kullarına,

 Görkemin onların çocuklarına görünsün.

17 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın.

 Ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 

ww II.Timoteyus 1: 8 Bunun için Rabbimiz'e tanıklık etmekten de O'nun uğruna tutuklu bulunan benden de utanma. Tanrı'nın gücüyle Müjde uğruna benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. 9-10 Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize zamanın başlangıcından önce Mesih İsa'da bağışlanmış, şimdi de O'nun gelişiyle açığa çıkarılmıştır. Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü Müjde aracılığıyla ışığa çıkarmıştır.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

Günün Tövbe ve İtiraf ayetlerinden biri okunur;

Kişisel itiraflar  ve sessiz dualar için kısa bir zaman beklenir.

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Serbest Dua

(...)

yarınki gündelik işlerimizi tamamlamaya yardım et ve bizleri koru.

Dirilmiş Rab İsa adıyla. Amin.

 

w Mezmur 119: 169 Feryadım sana erişsin, ya RAB,

Sözün uyarınca akıl ver bana!

170 Yalvarışım sana ulaşsın;

Verdiğin söz uyarınca kurtar beni!

171 Dudaklarımdan övgüler aksın,

Çünkü bana kurallarını öğretiyorsun.

172 Dilimde sözün ezgilere dönüşsün,

Çünkü bütün buyrukların doğrudur.

173 Elin bana yardıma hazır olsun,

Çünkü senin koşullarını seçtim ben.

174 Kurtarışını özlüyorum, ya RAB,

Yasan zevk kaynağımdır.

175 Beni yaşat ki, sana övgüler sunayım,

Hükümlerin bana yardımcı olsun.

176 Kaybolmuş koyun gibi avare dolaşıyordum;

Kulunu ara,

Çünkü buyruklarını unutmadım ben.

 

ww I.Korintliler 12: 12 Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin epsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. 13 İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi sağlandı. 14 İşte beden tek üyeden değil, birçok üyeden oluşur.

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2:29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.