VAKİT DUALARI-II

 

 

SABAH DUALARI

 

 

Pazar – Sabah (II)

 

Hezekiel 20.19-20 Ben Tanrınız RAB'bim, benim kurallarımı izleyin, benim ilkelerim uyarınca yaşayın. Aramızda bir belirti olsun diye Şabat günlerimi kutsal tutun. O zaman benim Tanrınız RAB olduğumu anlayacaksınız dedim.

 

Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,

Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

 

(aylık okumalar-I. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

(Mezmur 150)

RAB'be övgüler sunun!

Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!

Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

Boru çalarak O'na övgüler sunun!

Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 6: 1 Ya RAB, öfkeyle azarlama beni,

2 Lütfet bana, ya RAB, bitkinim;

 Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,

 

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

 

(Serbest Dua)

 

Her ülkedeki İsa Mesih’in kilisesi için Sana dua ediyoruz..

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazartesi – Sabah (II)

 

Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,

Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

 

(aylık okumalar-I. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

(Mezmur 145)

1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

2 Seni her gün övecek,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

3 RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır,

Akıl ermez büyüklüğüne.

4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,

Güçlü işlerin duyurulacak.

5 Düşüneceğim harika işlerini,

İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 32: 1 Ne mutlu isyanı bağışlanan,

Günahı örtülen insana!

2 Suçu RAB tarafından sayılmayan,

Ruhunda hile bulunmayan insana ne mutlu!

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

 

 (Serbest Dua)

 

Avrupa kiliseleri için Sana dua ediyoruz...

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salı – Sabah (II)

 

Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,

Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

 

(aylık okumalar-I. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

(Mezmur 146)

1 RAB'be övgüler sunun!

Ey gönlüm, RAB'be övgüler sun.

2 Yaşadıkça RAB'be övgüler sunacak,

Var oldukça Tanrım'a ilahiler dizeceğim.

3 Önderlere,

Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.

4 O son soluğunu verince toprağa döner,

O gün tasarıları da biter.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 33:13 RAB göklerden bakar,

 Bütün insanları görür.

15 Herkesin yüreğini yaratan,

 Yaptıkları her şeyi tartan O'dur.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

 

(Serbest Dua)

 

Afrika kiliseleri için Sana dua ediyoruz...

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çarşamba – Sabah (II)

 

Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,

Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

 

(aylık okumalar-I. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

(Mezmur 147)

1 RAB'be övgüler sunun!

Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!

O'na övgü yaraşır.

2 RAB yeniden kuruyor Yeruşalim'i,

Bir araya topluyor İsrail'in sürgünlerini.

3 O kırık kalplileri iyileştirir,

Yaralarını sarar.

4 Yıldızların sayısını belirler,

Her birini adıyla çağırır.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 38: 1 Ya RAB, öfkelenip azarlama beni,

Gazapla yola getirme!

3 Öfken yüzünden sağlığım bozuldu,

Günahım yüzünden rahatım kaçtı.

4 Çünkü suçlarım başımdan aştı,

Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

 

 (Serbest Dua)

 

Asya ve Ortadoğu kiliseleri için Sana dua ediyoruz...

Baba,Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perşembe – Sabah (II)

 

Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,

Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

 

(aylık okumalar-I. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

(Mezmur 147)

12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!

Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!

13 Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar,

İçindeki halkı kutsar.

14 Sınırlarını esenlik içinde tutar,

Seni en iyi buğdayla doyurur.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 32: Günahımı açıkladım sana,

Suçumu gizlemedim.

"RAB'be isyanımı itiraf edeceğim" deyince,

Günahımı, suçumu bağışladın.

 

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

 

(Serbest Dua)

 

Pasifik bölgesindeki kiliseler için Sana dua ediyoruz...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuma - Sabah (II)

 

Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,

Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

 

(aylık okumalar-I. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

(Mezmur 148)

1 RAB'be övgüler sunun!

Göklerden RAB'be övgüler sunun,

Yücelerde O'na övgüler sunun!

2 Ey bütün melekleri, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey bütün göksel orduları!

3 Ey güneş, ay, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey ışıldayan bütün yıldızlar!

4 Ey göklerin en yüce katı

Ve göklerin üstündeki sular,

O'na övgüler sunun!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 38: 17 Düşmek üzereyim,

 Acım hep içimde.

18 Suçumu itiraf ediyorum,

 Günahım yüzünden kaygılanıyorum.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

 

 (Serbest Dua)

 

Latin Amerikadaki kiliseler için Sana dua ediyoruz...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh ismiyle. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumartesi - Sabah (II)

 

Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,

Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

 

(aylık okumalar-I. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

 (Mezmur 149)

1 RAB'be övgüler sunun!

RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,

Sadık kullarının toplantısında

O'na övgüler yükseltin!

2 İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun,

Siyon halkı Kralları'yla coşsun!

3 Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına,

Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 32: 10 Kötülerin acısı çoktur,

Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

 

 (Serbest Dua)

 

Kuzey Amerikadaki kiliseler için Sana dua ediyoruz...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin. 

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDÜZ DUALARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazar – Gündüz (II)

 

Çıkış 20:8-10 Şabat Günü'nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB'be Şabat Günü olarak adanmıştır.

 

Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

 

(aylık okumalar-II. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

(Mezmur 150)

Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!

Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

Tef ve dansla O'na övgüler sunun!

Saz ve kavalla O'na övgüler sunun!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 11: 4 RAB kutsal tapınağındadır,

O'nun tahtı göklerdedir,

Bütün insanları görür,

Herkesi sınar.

5 RAB doğru insanı sınar,

Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

Kutsalsın ey Allah, Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen Bizim için Haça Gerilen

Bize merhamet eyle

 

Mezmur 34: 1 Her zaman RAB'be övgüler sunacağım,

Övgüsü dilimden düşmeyecek.

2 RAB'le övünürüm,

Mazlumlar işitip sevinsin!

3 Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun,

Adını birlikte yüceltelim.

4 RAB'be yöneldim, yanıt verdi bana,

Bütün korkularımdan kurtardı beni.

5 O'na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar,

Yüzleri utançtan kızarmaz.

6 Bu mazlum yakardı, RAB duydu,

Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.

7 RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar,

Kurtarır onları.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pazartesi – Gündüz (II)

 

Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

 

(aylık okumalar-II. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

 

(Mezmur 145)

1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

6 Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler,

Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım.

7 Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacak,

Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu.

8 RAB lütufkar ve sevecendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 RAB herkese iyi davranır,

Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

10 Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB,

Sadık kulların sana övgüler sunar.

11 Krallığının yüceliğini anlatır,

Kudretini konuşur;

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 41:4 "Acı bana, ya RAB!" dedim,

"Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim!"

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

Kutsalsın ey Allah, Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen Bizim için Haça Gerilen

Bize merhamet eyle

 

Mezmur 34: 1 Her zaman RAB'be övgüler sunacağım,

Övgüsü dilimden düşmeyecek.

2 RAB'le övünürüm,

Mazlumlar işitip sevinsin!

3 Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun,

Adını birlikte yüceltelim.

4 RAB'be yöneldim, yanıt verdi bana,

Bütün korkularımdan kurtardı beni.

5 O'na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar,

Yüzleri utançtan kızarmaz.

6 Bu mazlum yakardı, RAB duydu,

Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.

7 RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar,

Kurtarır onları.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salı – Gündüz (II)

 

Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

 

(aylık okumalar-II. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

(Mezmur 146)

5 Ne mutlu yardımcısı Yakup'un Tanrısı olan insana,

Umudu Tanrısı RAB'de olana!

6 Yeri göğü,

Denizi ve içindeki her şeyi yaratan,

Sonsuza dek sadık kalan,

7 Ezilenlerin hakkını alan,

Açlara yiyecek sağlayan O'dur.

RAB tutsakları özgür kılar,

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 106:6 Atalarımız gibi biz de günah işledik,

Suç işledik, kötülük ettik.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

Kutsalsın ey Allah, Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen Bizim için Haça Gerilen

Bize merhamet eyle

 

Mezmur 34: 1 Her zaman RAB'be övgüler sunacağım,

Övgüsü dilimden düşmeyecek.

2 RAB'le övünürüm,

Mazlumlar işitip sevinsin!

3 Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun,

Adını birlikte yüceltelim.

4 RAB'be yöneldim, yanıt verdi bana,

Bütün korkularımdan kurtardı beni.

5 O'na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar,

Yüzleri utançtan kızarmaz.

6 Bu mazlum yakardı, RAB duydu,

Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.

7 RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar,

Kurtarır onları.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çarşamba – Gündüz (II)

 

Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

 

(aylık okumalar-II. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

(Mezmur 147)

1 RAB'be övgüler sunun!

Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!

O'na övgü yaraşır.

5 Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür,

Sınırsızdır anlayışı.

6 RAB mazlumlara yardım eder,

Kötüleri yere çalar.

7 RAB'be şükran ezgileri okuyun,

Tanrımız'ı lirle, ilahilerle övün.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 7:9 Ey adil Tanrım!

 Kötülerin kötülüğü son bulsun,

 Doğrular güvene kavuşsun,

 Sen ki akılları, gönülleri sınarsın.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

Kutsalsın ey Allah, Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen Bizim için Haça Gerilen

Bize merhamet eyle

 

Mezmur 34: 1 Her zaman RAB'be övgüler sunacağım,

Övgüsü dilimden düşmeyecek.

2 RAB'le övünürüm,

Mazlumlar işitip sevinsin!

3 Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun,

Adını birlikte yüceltelim.

4 RAB'be yöneldim, yanıt verdi bana,

Bütün korkularımdan kurtardı beni.

5 O'na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar,

Yüzleri utançtan kızarmaz.

6 Bu mazlum yakardı, RAB duydu,

Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.

7 RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar,

Kurtarır onları.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perşembe – Gündüz (II)

 

Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

 

(aylık okumalar-II. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

(Mezmur 147)

12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!

Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!

15 Yeryüzüne buyruğunu gönderir,

Sözü çarçabuk yayılır.

16 Yapağı gibi kar yağdırır,

Kırağıyı kül gibi saçar.

17 Aşağıya iri iri dolu savurur,

Kim dayanabilir soğuğuna?

18 Buyruk verir, eritir buzları,

Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 90:8 Suçlarımızı önüne,

Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.

 

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

Kutsalsın ey Allah, Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen Bizim için Haça Gerilen

Bize merhamet eyle

 

Mezmur 34: 1 Her zaman RAB'be övgüler sunacağım,

Övgüsü dilimden düşmeyecek.

2 RAB'le övünürüm,

Mazlumlar işitip sevinsin!

3 Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun,

Adını birlikte yüceltelim.

4 RAB'be yöneldim, yanıt verdi bana,

Bütün korkularımdan kurtardı beni.

5 O'na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar,

Yüzleri utançtan kızarmaz.

6 Bu mazlum yakardı, RAB duydu,

Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.

7 RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar,

Kurtarır onları.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuma – Gündüz (II)

 

Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

 

(aylık okumalar-II. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

(Mezmur 148)

1 RAB'be övgüler sunun!

Göklerden RAB'be övgüler sunun,

Yücelerde O'na övgüler sunun!

5 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü O buyruk verince, var oldular;

6 Bozulmayacak bir kural koyarak,

Onları sonsuza dek yerlerine oturttu.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 19:13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

 İzin verme bana egemen olmalarına!

 O zaman büyük isyandan uzak,

 Kusursuz olurum.

 

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

Kutsalsın ey Allah, Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen Bizim için Haça Gerilen

Bize merhamet eyle

 

Mezmur 34: 1 Her zaman RAB'be övgüler sunacağım,

Övgüsü dilimden düşmeyecek.

2 RAB'le övünürüm,

Mazlumlar işitip sevinsin!

3 Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun,

Adını birlikte yüceltelim.

4 RAB'be yöneldim, yanıt verdi bana,

Bütün korkularımdan kurtardı beni.

5 O'na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar,

Yüzleri utançtan kızarmaz.

6 Bu mazlum yakardı, RAB duydu,

Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.

7 RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar,

Kurtarır onları.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cumartesi – Gündüz (II)

 

Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

 

(aylık okumalar-II. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

(Mezmur 149)

1 RAB'be övgüler sunun!

RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,

Sadık kullarının toplantısında

O'na övgüler yükseltin!

4 Çünkü RAB halkından hoşlanır,

Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 69:5 Akılsızlığımı biliyorsun, ey Tanrı,

 Suçlarım senden gizli değil.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

Kutsalsın ey Allah, Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen Bizim için Haça Gerilen

Bize merhamet eyle

 

Mezmur 34: 1 Her zaman RAB'be övgüler sunacağım,

Övgüsü dilimden düşmeyecek.

2 RAB'le övünürüm,

Mazlumlar işitip sevinsin!

3 Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun,

Adını birlikte yüceltelim.

4 RAB'be yöneldim, yanıt verdi bana,

Bütün korkularımdan kurtardı beni.

5 O'na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar,

Yüzleri utançtan kızarmaz.

6 Bu mazlum yakardı, RAB duydu,

Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.

7 RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar,

Kurtarır onları.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKŞAM DUALARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazar – Akşam (II)

 

Levililer 23.3 Altı gün çalışacaksınız. Ama yedinci gün olan Şabat dinlenme ve kutsal toplantı günüdür. Hiçbir iş yapmayacaksınız. Yaşadığınız her yerde Şabat'ı RAB'be ayıracaksınız.

 

Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,

O işitir sesimi.

 

(aylık okumalar-III. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

(Mezmur 150)

RAB'be övgüler sunun!

Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!

Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

Zillerle O'na övgüler sunun!

Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Süleymanın Meselleri 16:2

İnsan her yaptığını temiz sanır,

Ama niyetlerini tartan RAB'dir.

 

 ( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 141: 1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!

Sana yakarınca sesime kulak ver!

2 Duam önünde yükselen buhur gibi,

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,

Dudaklarımın kapısını koru!

4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

 

Serbest Dua...

 

Dünyanın her yerindeki İsa Mesih’e ait olan halkın için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver, iman, ümit ve sevgide halkını bereketle...

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazartesi – Akşam (II)

 

Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,

O işitir sesimi.

 

(aylık okumalar-III. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

 (Mezmur 145)

13 Senin krallığın sonsuz bir krallıktır,

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

RAB verdiği bütün sözleri tutar,

Her davranışı sevgi doludur.

14 RAB her düşene destek olur,

İki büklüm olanları doğrultur.

15 Herkesin umudu sende,

Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.

16 Elini açar,

Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Süleymanın Meselleri 18:12

Yürekteki gururu düşüş,

Alçakgönüllülüğü ise onur izler.

 

. . .    Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 141: 1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!

Sana yakarınca sesime kulak ver!

2 Duam önünde yükselen buhur gibi,

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,

Dudaklarımın kapısını koru!

4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

 

Serbest Dua...

 

Roma Katolik kilisesi için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver ve aydınlat, ya Rab koru ve kutsa...

 

 Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salı – Akşam (II)

 

Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,

O işitir sesimi.

 

(aylık okumalar-III. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

(Mezmur 146)

8 Körlerin gözünü açar,

İki büklüm olanları doğrultur,

Doğruları sever.

9 RAB garipleri korur,

Öksüze, dul kadına yardım eder,

Kötülerin yolunuysa saptırır.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Süleymanın Meselleri 15:11

RAB, ölüm ve yıkım diyarında olup biteni bilir,

Nerde kaldı ki insanın yüreği!

 

 . . .    Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 141: 1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!

Sana yakarınca sesime kulak ver!

2 Duam önünde yükselen buhur gibi,

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,

Dudaklarımın kapısını koru!

4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

 

Serbest Dua...

 

Ortodoks ve Koptik kiliseler için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver ve aydınlat, ya Rab koru ve kutsa...

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çarşamba – Akşam (II)

 

 

Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,

O işitir sesimi.

 

(aylık okumalar-III. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

(Mezmur 147)

1 RAB'be övgüler sunun!

Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!

O'na övgü yaraşır.

8 O'dur gökleri bulutlarla kaplayan,

Yeryüzüne yağmur sağlayan,

Dağlarda ot bitiren.

9 O yiyecek sağlar hayvanlara,

Bağrışan kuzgun yavrularına.

10 Ne atın gücünden zevk alır,

Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır.

11 RAB kendisinden korkanlardan,

Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Süleymanın Meselleri 21:2

İnsan izlediği her yolun doğru olduğunu sanır,

Ama niyetlerini tartan RAB'dir.

 

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 141: 1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!

Sana yakarınca sesime kulak ver!

2 Duam önünde yükselen buhur gibi,

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,

Dudaklarımın kapısını koru!

4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

 

Serbest Dua...

 

Episkopal ve Metodist kiliseler için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver ve aydınlat, ya Rab koru ve kutsa...

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perşembe – Akşam (II)

 

 

Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,

O işitir sesimi.

 

(aylık okumalar-III. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

(Mezmur 147)

12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!

Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!

19 Sözünü Yakup'a,

Kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirir.

20 Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu,

Onlar O'nun ilkelerini bilmezler.

RAB'be övgüler sunun!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Süleymanın Meselleri 17:3

Altın ocakta, gümüş potada arıtılır,

Yüreği arıtansa RAB'dir.

 

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 141: 1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!

Sana yakarınca sesime kulak ver!

2 Duam önünde yükselen buhur gibi,

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,

Dudaklarımın kapısını koru!

4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

 

Serbest Dua...

 

Bağımsız ve Lutheran kiliseler için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver ve aydınlat, ya Rab koru ve kutsa...

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuma – Akşam (II)

 

Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,

O işitir sesimi.

 

(aylık okumalar-III. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

(Mezmur 148)

1 RAB'be övgüler sunun!

Göklerden RAB'be övgüler sunun,

Yücelerde O'na övgüler sunun!

11 Yeryüzünün kralları, bütün halklar,

Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri,

12 Delikanlılar, genç kızlar,

Yaşlılar, çocuklar!

13 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü yalnız O'nun adı yücedir.

O'nun yüceliği yerin göğün üstündedir.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Süleymanın Meselleri 20:9

Kim, "Yüreğimi pak kıldım,

Günahımdan arındım" diyebilir?

 

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 141: 1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!

Sana yakarınca sesime kulak ver!

2 Duam önünde yükselen buhur gibi,

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,

Dudaklarımın kapısını koru!

4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

 

Serbest Dua...

 

Reform ve Presbiteryen kiliseleri için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver ve aydınlat, ya Rab koru ve kutsa...

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumartesi - Akşam (II)

 

Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,

O işitir sesimi.

 

(aylık okumalar-III. bölümden TAPINMA ÖVGÜSÜ okunur)

 

 

(Mezmur 149)

1 RAB'be övgüler sunun!

RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,

Sadık kullarının toplantısında

5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,

Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Süleymanın Meselleri 5:21

RAB insanın tuttuğu yolu gözler,

 Attığı her adımı denetler.

 

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 141: 1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!

Sana yakarınca sesime kulak ver!

2 Duam önünde yükselen buhur gibi,

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,

Dudaklarımın kapısını koru!

4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

 

Serbest Dua ...

 

Ekümenik ilişkiler ve kilise organizasyonları için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver ve aydınlat, ya Rab koru ve kutsa...

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YATSI DUALARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazar- Yatsı (II)

 

İşaya 56:2 Bunu yapan insana, buna sımsıkı sarılan insanoğluna ne mutlu! Şabat Günü'nü tutar, bayağılaştırmaz, her türlü kötülükten sakınır.

 

Yaşam yolunu bana bildirirsin.

 Bol sevinç vardır senin huzurunda,

 Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

(Mezmur 150)

Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!

Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun!

RAB'be övgüler sunun!

 

Mezmur 91: 1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

 Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,

 "Tanrım'dır, O'na güvenirim."

3 Çünkü O seni avcı tuzağından,

 Ölümcül hastalıktan kurtarır.

4 Seni kanatlarının altına alır,

 Onların altına sığınırsın.

 O'nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

9 Sen RAB'bi kendine sığınak,

 Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,

10 Başına kötülük gelmeyecek,

 Çadırına felaket yaklaşmayacak.

 

Herşeyi yaratan kadir Allah,

         Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu

         Bize merhamet eyle

Yaşam veren Kutsal Ruh

         Bize merhamet eyle

 

Vahiy 3:19 Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et.

 

Bağışlaması bol sevgisi sonsuz olan Allahımız,

On emrin karşısında zayıf ve suçlu itiraf ediyoruz...

 

(Sessiz Dualar – Kişisel itiraflar)

 

Mezmur 136:1-9, 23-26

Şükredin RAB'be, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Şükredin tanrılar Tanrısı'na,

Sevgisi sonsuzdur.

Şükredin rabler Rabbi'ne,

Sevgisi sonsuzdur;

Büyük harikalar yapan tek varlığa,

Sevgisi sonsuzdur;

Gökleri bilgece yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

Yeri sular üzerine yayana,

Sevgisi sonsuzdur;

Büyük ışıklar yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

Gündüze egemen olsun diye güneşi,

Sevgisi sonsuzdur;

Geceye egemen olsun diye ayı ve yıldızları yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

Düşkün günlerimizde bizi anımsayana,

Sevgisi sonsuzdur;

Düşmanlarımızdan bizi kurtarana,

Sevgisi sonsuzdur;

Bütün canlılara yiyecek verene,

Sevgisi sonsuzdur.

Şükredin Göklerin Tanrısı'na,

Sevgisi sonsuzdur.

 

Dua

Ya Rab, ömrümüzün günlerini bereketle, yarınımızı esenliğin ile aydınlat...

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2:29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

 

 

 

 

 

 

Pazartesi - Yatsı (II)

 

Yaşam yolunu bana bildirirsin.

 Bol sevinç vardır senin huzurunda,

 Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

 (Mezmur 145)

17 RAB bütün davranışlarında adil,

Yaptığı bütün işlerde sevecendir.

18 RAB kendisini çağıran,

İçtenlikle çağıran herkese yakındır.

19 Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların,

Feryatlarını işitir, onları kurtarır.

20 RAB korur kendisini seven herkesi,

Yok eder kötülerin hepsini.

21 RAB'be övgüler sunsun ağzım!

Bütün canlılar O'nun kutsal adına,

Sonsuza dek övgüler dizsin.

 

Mezmur 91: 1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

 Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,

 "Tanrım'dır, O'na güvenirim."

3 Çünkü O seni avcı tuzağından,

 Ölümcül hastalıktan kurtarır.

4 Seni kanatlarının altına alır,

 Onların altına sığınırsın.

 O'nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

9 Sen RAB'bi kendine sığınak,

 Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,

10 Başına kötülük gelmeyecek,

 Çadırına felaket yaklaşmayacak.

 

Herşeyi yaratan kadir Allah,

         Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu

         Bize merhamet eyle

Yaşam veren Kutsal Ruh

         Bize merhamet eyle

 

Habakuk 3:2 Ya RAB, ününü duydum ve yaptıklarının karşısında ürperdim.

Günümüzde de aynı şeyleri yap, ya RAB,

Şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini.

Öfkeliyken merhametini anımsa!

 

Sonsuz olan Tanrımız, biz kullarına sürekli merhamet ettiğin halde bizlerin yürekleri pek çok kez Sana ve ademoğluna karşı katı oldu...

 

(Sessiz Dualar – Kişisel itiraflar)

 

Mezmur 139:1-12

Ya RAB, sınayıp tanıdın beni.

Oturup kalkışımı bilirsin,

Niyetimi uzaktan anlarsın.

Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin,

Bütün yaptıklarımdan haberin var.

Daha sözü ağzıma almadan,

Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB.

Beni çepeçevre kuşattın,

Elini üzerime koydun.

Kaldıramam böylesi bir bilgiyi,

Başa çıkamam, erişemem.

Nereye gidebilirim senin Ruhun'dan,

Nereye kaçabilirim huzurundan?

Göklere çıksam, oradasın,

Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.

Seherin kanatlarını alıp uçsam,

Denizin ötesine konsam,

Orada bile elin yol gösterir bana,

Sağ elin tutar beni.

Desem ki: "Karanlık beni kaplasın,

Çevremdeki aydınlık geceye dönsün."

Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için,

Gece, gündüz gibi ışıldar,

Karanlıkla aydınlık birdir senin için.

 

Dua

Ya Rab, gecenin dehşet ve saldırılarından halkını koru, dünyaya esenlik, işlerimize bereket, bedenlerimize sağlık ver...

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2:29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

Salı – Yatsı (II)

 

Yaşam yolunu bana bildirirsin.

 Bol sevinç vardır senin huzurunda,

 Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

 

(Mezmur 146)

1 RAB'be övgüler sunun!

Ey gönlüm, RAB'be övgüler sun.

10 RAB Tanrın sonsuza dek, ey Siyon,

Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek.

RAB'be övgüler sunun!

 

Mezmur 91: 1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

 Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,

 "Tanrım'dır, O'na güvenirim."

3 Çünkü O seni avcı tuzağından,

 Ölümcül hastalıktan kurtarır.

4 Seni kanatlarının altına alır,

 Onların altına sığınırsın.

 O'nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

9 Sen RAB'bi kendine sığınak,

 Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,

10 Başına kötülük gelmeyecek,

 Çadırına felaket yaklaşmayacak.

 

Herşeyi yaratan kadir Allah,

         Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu

         Bize merhamet eyle

Yaşam veren Kutsal Ruh

         Bize merhamet eyle

 

Yeremya 2: 19 Seni kendi kötülüğün yola getirecek,

Dönekliğin seni paylayacak.

Tanrın RAB'bi bırakmanın,

Benden korkmamanın

Ne kadar kötü, ne kadar acı olduğunu gör de anla.

Her Şeye Egemen Egemen RAB böyle diyor.

 

Yüce Rab, hatalarımız, isyanlarımız, zayıflıklarımız ile Senin yollarından pek çok ayrı düştük...

 

(Sessiz Dualar – Kişisel itiraflar)

 

Mezmur 31

1 Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

2 Kulak ver bana,

Çabuk yetiş, kurtar beni;

Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, kurtar beni.

6 Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim,

RAB'be güvenirim ben.

7 Çok vefalısın, bu yüzden sevinip coşacağım,

Çünkü düşkün halimi görüyor,

Çektiğim sıkıntıları biliyorsun,

8 Beni düşman eline düşürmedin,

Bastığım yerleri genişlettin.

16 Yüzün kulunu aydınlatsın,

Sevgi göster, kurtar beni!

19 İyiliğin ne büyüktür, ya RAB,

Onu senden korkanlar için saklarsın,

Herkesin gözü önünde,

Sana sığınanlara iyi davranırsın.

 

Dua

Rab, günün son duasını yapan kullarını Senin esenliğinde dinlenmeleri için kabul et, uykumuz boyunca yarınki işlerimiz hazırla...

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2:29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

 

 

 

 

  Çarşamba – Yatsı (II)

 

Yaşam yolunu bana bildirirsin.

 Bol sevinç vardır senin huzurunda,

 Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

(Mezmur 147)

1 RAB'be övgüler sunun!

Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!

O'na övgü yaraşır.

7 RAB'be şükran ezgileri okuyun,

Tanrımız'ı lirle, ilahilerle övün.

11 RAB kendisinden korkanlardan,

Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.

 

Mezmur 91: 1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

 Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,

 "Tanrım'dır, O'na güvenirim."

3 Çünkü O seni avcı tuzağından,

 Ölümcül hastalıktan kurtarır.

4 Seni kanatlarının altına alır,

 Onların altına sığınırsın.

 O'nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

9 Sen RAB'bi kendine sığınak,

 Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,

10 Başına kötülük gelmeyecek,

 Çadırına felaket yaklaşmayacak.

 

Herşeyi yaratan kadir Allah,

         Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu

         Bize merhamet eyle

Yaşam veren Kutsal Ruh

         Bize merhamet eyle

 

İşaya 59: 12 Çünkü sana çok kez başkaldırdık,

Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor,

İsyanlarımız hep yanıbaşımızda.

Suçlarımızı kabul ediyoruz.

 

Merhametin Rabbi, günahlarımızın taşıyabileceğimizden ağır olan yükü için Sana geliyoruz...

 

(Sessiz Dualar – Kişisel itiraflar)

 

Mezmur 130

Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB,

Sesimi işit, ya Rab,

Yalvarışıma iyi kulak ver!

Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan,

Kim ayakta kalabilir, ya Rab?

Ama sen bağışlayıcısın,

Öyle ki senden korkulsun.

RAB'bi gözlüyorum,

Canım RAB'bi gözlüyor,

Umut bağlıyorum O'nun sözüne.

Sabahı gözleyenlerden,

Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok,

Canım Rab'bi gözlüyor.

Ey İsrail, RAB'be umut bağla!

Çünkü RAB'de sevgi,

Tam kurtuluş vardır.

İsrail'i bütün suçlarından

O fidyeyle kurtaracaktır.

 

Dua

Rab, bizler uykudayken çalışanları bereketle, evlerimizi ve işlerimizi kutsal koruman altında tut...

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2:29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perşembe - Yatsı (II)

 

Yaşam yolunu bana bildirirsin.

 Bol sevinç vardır senin huzurunda,

 Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

(Mezmur 147)

12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!

Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!

14 Sınırlarını esenlik içinde tutar,

Seni en iyi buğdayla doyurur.

19 Sözünü Yakup'a,

Kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirir.

 

Mezmur 91: 1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

 Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,

 "Tanrım'dır, O'na güvenirim."

3 Çünkü O seni avcı tuzağından,

 Ölümcül hastalıktan kurtarır.

4 Seni kanatlarının altına alır,

 Onların altına sığınırsın.

 O'nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

9 Sen RAB'bi kendine sığınak,

 Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,

10 Başına kötülük gelmeyecek,

 Çadırına felaket yaklaşmayacak.

 

Herşeyi yaratan kadir Allah,

         Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu

         Bize merhamet eyle

Yaşam veren Kutsal Ruh

         Bize merhamet eyle

 

Yeremya 17: 14 Şifa ver bana, ya RAB,

O zaman iyi olurum;

Kurtar beni, kurtuluş bulurum,

Çünkü övgüm sensin.

 

Görkemli Rab, Senin kutsal olan varlığın huzurunda günahlılığımızı itiraf ediyoruz...

 

(Sessiz Dualar – Kişisel itiraflar)

 

Mezmur 88

1 Ya RAB, beni kurtaran Tanrı,

Gece gündüz sana yakarıyorum.

2 Duam sana erişsin,

Kulak ver yakarışıma.

3 Çünkü sıkıntıya doydum,

Canım ölüler diyarına yaklaştı.

4 Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum,

Tükenmiş gibiyim;

5 Ölüler arasına atılmış,

Artık anımsamadığın,

İlginden yoksun,

Mezarda yatan cesetler gibiyim.

6 Beni çukurun dibine,

Karanlıklara, derinliklere attın.

7 Öfken üzerime çöktü,

Dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin.

8 Yakınlarımı benden uzaklaştırdın,

İğrenç kıldın beni gözlerinde.

Kapalı kaldım, çıkamıyorum.

9 Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor,

Her gün sana yakarıyorum, ya RAB,

Ellerimi sana açıyorum.

10 Harikalarını ölülere mi göstereceksin?

Ölüler mi kalkıp seni övecek?

11 Sevgin mezarda,

Sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu?

12 Karanlıklarda harikaların,

Unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi?

13 Ama ben, ya RAB, yardıma çağırıyorum seni,

Sabah duam sana varıyor.

 

Dua

Bizleri yaratan Allah, gece ve gündüzü Sen yarattın, hayatımıza çalışmayı getirdin ve dinlenmeyi verdin, uykuda geçen zamanımızı bereketle...

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2:29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

 

  Cuma – Yatsı (II)

 

Yaşam yolunu bana bildirirsin.

 Bol sevinç vardır senin huzurunda,

 Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

(Mezmur 148)

1 RAB'be övgüler sunun!

Göklerden RAB'be övgüler sunun,

Yücelerde O'na övgüler sunun!

14 RAB kendi halkını güçlü kıldı,

Bütün sadık kullarına,

Kendisine yakın olan halka,

İsrailoğulları'na ün kazandırdı.

RAB'be övgüler sunun!

 

Mezmur 91: 1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

 Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,

 "Tanrım'dır, O'na güvenirim."

3 Çünkü O seni avcı tuzağından,

 Ölümcül hastalıktan kurtarır.

4 Seni kanatlarının altına alır,

 Onların altına sığınırsın.

 O'nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

9 Sen RAB'bi kendine sığınak,

 Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,

10 Başına kötülük gelmeyecek,

 Çadırına felaket yaklaşmayacak.

 

Herşeyi yaratan kadir Allah,

         Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu

         Bize merhamet eyle

Yaşam veren Kutsal Ruh

         Bize merhamet eyle

 

Yeremyanın Mersiyeleri 3: 39 İnsan, yaşayan insan

Niçin günahlarının cezasından yakınır?

40 Davranışlarımızı sınayıp gözden geçirelim,

Yine RAB'be dönelim.

 

Mucizeler Rabbi, büyük sevginle bizlere Kutsal Kitap’ı bağışladın, kutsal adından kormamızı istedin ve kötü yollardan bizleri çağırdın...

 

(Sessiz Dualar – Kişisel itiraflar)

 

Mezmur 86

1 Kulak ver, ya RAB, yanıtla beni,

 Çünkü mazlum ve yoksulum.

2 Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum.

 Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu!

3 Acı bana, ya Rab,

 Çünkü gün boyu sana yakarıyorum.

4 Sevindir kulunu, ya Rab,

 Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum.

5 Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab,

 Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.

6 Kulak ver duama, ya RAB,

 Yalvarışlarımı dikkate al!

8 İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab,

 Eşsizdir işlerin.

9 Yarattığın bütün uluslar gelip

 Sana tapınacaklar, ya Rab,

 Adını yüceltecekler.

10 Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın,

 Tek Tanrı sensin.

11 Ya RAB, yolunu bana öğret,

 Senin gerçeğine göre yürüyeyim,

 Kararlı kıl beni, yalnız senin adından korkayım.

12 Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

 Adını sonsuza dek yücelteceğim.

13 Çünkü bana sevgin büyüktür,

 Canımı ölüler diyarının derinliklerinden sen kurtardın.

 

Dua

Ey Rabbimiz, bu uyku zamanı Senin bize olan bir hediyendir, hayatımızın nefes aldığımız her anı için olan sağlayışına hamdederiz...

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2:29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

 

 

  Cumartesi – Yatsı (II)

 

Yaşam yolunu bana bildirirsin.

 Bol sevinç vardır senin huzurunda,

 Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

(Mezmur 149)

1 RAB'be övgüler sunun!

RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,

Sadık kullarının toplantısında

4 Çünkü RAB halkından hoşlanır,

Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,

Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!

 

Mezmur 91: 1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

 Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,

 "Tanrım'dır, O'na güvenirim."

3 Çünkü O seni avcı tuzağından,

 Ölümcül hastalıktan kurtarır.

4 Seni kanatlarının altına alır,

 Onların altına sığınırsın.

 O'nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

9 Sen RAB'bi kendine sığınak,

 Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,

10 Başına kötülük gelmeyecek,

 Çadırına felaket yaklaşmayacak.

 

Herşeyi yaratan kadir Allah,

         Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu

         Bize merhamet eyle

Yaşam veren Kutsal Ruh

         Bize merhamet eyle

 

Nehemya 1: 6 Ya RAB, halimi gör, gece gündüz kulların İsrail halkı için ettiğim duaya kulak ver. İtiraf ediyorum, İsrail halkı günah işledi, ben ve atalarım günah işledik.

 

Büyük acımanın ve bağışlamanın Rabbi, Senin bizlere olan büyük sevgine doğru bir karşılık veremedik, insanlık ailesine senin Müjdeni doğru bir şekilde yansıtamadığımızı itiraf ediyoruz...

(Sessiz Dualar – Kişisel itiraflar)

 

Mezmur 143

1 Duamı işit, ya RAB,

Yalvarışlarıma kulak ver!

Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni!

2 Kulunla yargıya girme,

Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.

6 Ellerimi sana açıyorum,

Canım kurak toprak gibi sana susamış. *

7 Çabuk yanıtla beni, ya RAB,

Tükeniyorum.

Çevirme benden yüzünü,

Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim.

8 Sabahları duyur bana sevgini,

Çünkü sana güveniyorum;

Bana gideceğim yolu bildir,

Çünkü duam sanadır.

9 Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB;

Sana sığınıyorum.

10 Bana istemini yapmayı öğret,

Çünkü Tanrım'sın benim.

Senin iyi Ruhun

Düz yolda bana öncülük etsin!

11 Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana,

Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.

12 Sevginden ötürü,

Öldür düşmanlarımı,

Yok et bütün hasımlarımı,

Çünkü senin kulunum ben.

 

Dua

Kutsal olan Rabbimiz, yarın bizlere uyanmayı hediye edettiğinde bizlere Senin büyük sevgi ve merhametine güvenen bir anlayış nasip et...

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2:29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.