Vakit Duaları - III

 

 

 

 

 

Sabah Duaları (III)

 

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

 

Mezmur 25

1 Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,

2 Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni,

Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın!

3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez;

Nedensiz hainlik edenler utanır.

4 Ya RAB, yollarını bana öğret,

Yönlerini bildir.

5 Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;

Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.

Bütün gün umudum sende.

6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,

Sevgine göre anımsa beni,

Çünkü sen iyisin, ya RAB.

8 RAB iyi ve doğrudur,

Onun için günahkârlara yol gösterir.

9 Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder,

Kendi yolunu öğretir onlara.

10 RAB'bin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır

Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.

11 Ya RAB, adın uğruna

Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

 

( Aylık Okumalardan bir bölüm okunur)

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51’den bir bölüm okunur

 

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

 Sevgin uğruna;

 Sil isyanlarımı,

 Sınırsız merhametin uğruna.

2 Tümüyle yıka beni suçumdan,

 Arıt beni günahımdan.

: 3 Çünkü biliyorum isyanlarımı,

 Günahım sürekli karşımda.

4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,

 Senin gözünde kötü olanı yaptım.

 Öyle ki, konuşurken haklı,

 Yargılarken adil olasın.

5 Nitekim suç içinde doğdum ben,

 Günah içinde annem bana hamile kaldı.

6 Madem sen gönülde sadakat istiyorsun,

 Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.

7 Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,

 Yıka beni, kardan beyaz olayım.

 8 Neşe, sevinç sesini duyur bana,

 Bayram etsin ezdiğin kemikler.

 9 Bakma günahlarıma,

 Sil bütün suçlarımı.

10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

 Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

 11 Beni huzurundan atma,

 Kutsal Ruhun'u benden alma.

12 Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini,

 Bana destek ol, istekli bir ruh ver.

13 Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,

 Günahkârlar geri dönsün sana.

14 Kurtar beni kan dökme suçundan,

 Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,

 Dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün.

15 Ya Rab, aç dudaklarımı,

 Ağzım senin övgülerini duyursun.

16 Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın,

 Yoksa sunardım sana,

 Yakmalık sunudan* hoşnut kalmazsın.

17 Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur,

 Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Dünyanın her yerindeki Kiliseler için, kilise organizasyonları ve ekümenik ilişkiler için, iyi komşuluk ilişkileri için, insanlık ailesiyle doğru bir diyalog, yardımlaşma ve paylaşım için dua edelim...

 

Mezmur 100

Ey bütün dünya, sevinç çığlıkları atın RAB'be!

O'na neşeyle kulluk edin,

Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!

Bilin ki RAB Tanrı'dır.

Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz,

O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız.

"Biz de O'nunuz"

Kapılarına şükranla,

Avlularına övgüyle girin!

Şükredin O'na, adına övgüler sunun!

Çünkü RAB iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Sadakati kuşaklar boyunca sürer.

 

(Serbest Dua) / Rabbin Duası

 

 

 

 

Gündüz Duaları (III)

 

Tadın da görün, RAB ne iyidir,

Ne mutlu O'na sığınan adama!

RAB'den korkun, ey O'nun kutsalları,

O'ndan korkanın eksiği olmaz.

 

Mezmur 68

1 Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları,

Kaçsın önünden O'ndan nefret edenler!

2 Dağıtsın onları dağılan duman gibi;

Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi

Yok olsun kötüler Tanrı'nın önünde!

3 Ancak doğrular sevinsin,

Bayram etsinler Tanrı'nın önünde,

Neşeyle coşsunlar.

5 Kutsal konutundaki Tanrı,

Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.

6 Tanrı kimsesizlere ev verir,

Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur,

Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.

20 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır,

Ölümden kurtarış yalnız Egemen RAB'be özgüdür.

26 "Ey sizler, İsrail soyundan gelenler,

Toplantılarınızda Tanrı'ya, RAB'be övgüler sunun!"

28-29 Ey Tanrı, Yeruşalim'deki tapınağından göster gücünü,

Bizim için kullandığın gücünü, ey Tanrı.

Krallar sana armağanlar sunacak.

34 Tanrı'nın gücünü tanıyın;

O'nun yüceliği İsrail'in üzerinde,

Gücü göklerdedir.

35 Ne heybetlisin, ey Tanrı, tapınağında!

İsrail'in Tanrısı'na,

Halkına güç, kudret veren Tanrı'ya övgüler olsun!

 

( Aylık Okumalardan bir bölüm okunur)

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 38’den bir bölüm okunur

 

1 Ya RAB, öfkelenip azarlama beni,

 Gazapla yola getirme!

2 Okların içime saplandı,

 Elin üzerime indi.

3 Öfken yüzünden sağlığım bozuldu,

 Günahım yüzünden rahatım kaçtı.

4 Çünkü suçlarım başımdan aştı,

 Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı.

5 Akılsızlığım yüzünden

 Yaralarım iğrenç, irinli.

6 Eğildim, iki büklüm oldum,

 Gün boyu yaslı dolaşıyorum.

15 Umudum sende, ya RAB,

 Sen yanıtlayacaksın, ya Rab, Tanrım benim!

17 Düşmek üzereyim,

 Acım hep içimde.

18 Suçumu itiraf ediyorum,

 Günahım yüzünden kaygılanıyorum.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Ülkemiz ve yöneticilerimiz için dua edelim...

 

Mezmur 104

1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

 Ya RAB Tanrım, ne ulusun!

 Görkem ve yücelik kuşanmışsın,

5 Yeryüzünü temeller üzerine kurdun,

 Asla sarsılmasın diye.

14 Hayvanlar için ot,

 İnsanların yararı için bitkiler yetiştirirsin;

 İnsanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye,

15 Yüreklerini sevindiren şarabı,

 Yüzlerini güldüren zeytinyağını,

 Güçlerini arttıran ekmeği hep sen verirsin.

23 İnsan işine gider,

 Akşama dek çalışmak için.

24 Ya RAB, ne çok eserin var!

 Hepsini bilgece yaptın;

 Yeryüzü yarattıklarınla dolu.

28 Sen verince onlar toplar,

 Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar.

29 Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar,

 Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar.

30 Ruhun'u gönderince var olurlar,

 Yeryüzüne yeni yaşam verirsin.

33 Ömrümce RAB'be ezgiler söyleyecek,

 Var oldukça Tanrım'ı ilahilerle öveceğim.

34 Düşüncem ona hoş görünsün,

 Sevincim RAB olsun!

35 Tükensin dünyadaki günahlılar,

 Yok olsun artık kötüler!

 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

 RAB'be övgüler sunun!

 

(Serbest Dua) / Rabbin Duası

 

 

 

Akşam Duaları (III)

 

Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be!

RAB'bin adını övün,

Her gün duyurun kurtarışını!

 

Mezmur 25

12 Kim RAB'den korkarsa,

RAB ona seçeceği yolu gösterir.

13 Gönenç içinde yaşayacak o insan,

Soyu ülkeyi sahiplenecek.

14 RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını,

Onlara açıklar antlaşmasını.

15 Gözlerim hep RAB'dedir,

Çünkü ayaklarımı ağdan O çıkarır.

16 Halime bak, lütfet bana;

Çünkü garip ve mazlumum.

17 Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor,

Kurtar beni dertlerimden!

18 Üzüntüme, acılarıma bak,

Bütün günahlarımı bağışla!

19 Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar,

Nasıl da benden nefret ediyorlar!

20 Canımı koru, kurtar beni!

Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!

21 Dürüstlük, doğruluk korusun beni,

Çünkü umudum sendedir.

22 Ey Tanrı, kurtar İsrail'i

Bütün sıkıntılarından!

 

( Aylık Okumalardan bir bölüm okunur )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 90’dan bir bölüm okunur

 

1 Ya Rab, barınak oldun bize

 Kuşaklar boyunca.

2 Dağlar var olmadan,

 Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,

 Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

3 İnsanı toprağa döndürürsün,

 "Ey insanoğulları, toprağa dönün!" diyerek.

4 Çünkü senin gözünde bin yıl

 Geçmiş bir gün, dün gibi,

 Bir gece nöbeti gibidir.

5 İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün,

 Sabah biten ot misali:

6 Sabah filizlenir, büyür,

 Akşam solar, kurur.

8 Suçlarımızı önüne,

 Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.

9 Gazabından kısalıyor günlerimiz,

 Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız.

10 Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor,

 Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak;

 En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor,

 Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz.

11 Kim bilir gazabının gücünü?

 Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür.

12 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki,

 Bilgelik kazanalım.

13 Vazgeç, ya RAB! Öfken ne zamana dek sürecek?

 Acı kullarına!

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Acı çekenler, hastalar, yoksullar, yolculukta olanlar, hapishanede olanlar, gurbette olanlar, kimsesiz insanlar, çocuklar, aileler ve gençler  için dua edelim...

 

Mezmur 95:1-7

Gelin, RAB'be sevinçle haykıralım,

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,

Şükranla huzuruna çıkalım,

O'na sevinç ilahileri yükseltelim!

Çünkü RAB ulu Tanrı'dır,

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.

Yerin derinlikleri O'nun elindedir,

Dağların dorukları da O'nun.

Deniz O'nundur, çünkü O yarattı,

Karaya da O'nun elleri biçim verdi.

Gelin, tapınalım, eğilelim,

Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim.

Çünkü O Tanrımız'dır,

Bizse O'nun otlağının halkı,

Elinin altındaki koyunlarız.

 

( serbest dua ) / Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

Yatsı Duaları (III)

 

Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

 

Mezmur 136.1-9

Şükredin RAB'be, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Şükredin tanrılar Tanrısı'na,

Sevgisi sonsuzdur.

Şükredin rabler Rabbi'ne,

Sevgisi sonsuzdur;

Büyük harikalar yapan tek varlığa,

Sevgisi sonsuzdur;

Gökleri bilgece yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

Yeri sular üzerine yayana,

Sevgisi sonsuzdur;

Büyük ışıklar yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

Gündüze egemen olsun diye güneşi,

Sevgisi sonsuzdur;

Geceye egemen olsun diye ayı ve yıldızları yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

Düşkün günlerimizde bizi anımsayana,

Sevgisi sonsuzdur;

Düşmanlarımızdan bizi kurtarana,

Sevgisi sonsuzdur;

Bütün canlılara yiyecek verene,

Sevgisi sonsuzdur.

Şükredin Göklerin Tanrısı'na,

Sevgisi sonsuzdur.

 

( Aylık Okumalardan bir bölüm okunur )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 61 ve 62’den bir bölüm okunur

 

61: 1 Ey Tanrı, yakarışımı işit,

 Duama kulak ver!

2 Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan,

 Yüreğime hüzün çökünce.

 Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni,

3 Çünkü sen benim için sığınak,

 Düşmana karşı güçlü bir kule oldun.

4 Çadırında sonsuza dek oturmak

 Ve kanatlarının gölgesine sığınmak isterim.

5 Çünkü sen, ey Tanrı, adaklarımı duydun,

 Adından korkanların mirasını bana verdin.

 

62: 1 Canım yalnız Tanrı'da huzur bulur,

 Kurtuluşum O'ndan gelir.

2 Tek kayam, kurtuluşum,

 Kalem O'dur, asla sarsılmam.

3 Birini ezmek için daha ne vakte kadar

 Hep birlikte üstüne saldıracaksınız,

 Eğri bir duvara,

 Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi?

4 Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir.

 Yalandan zevk alırlar.

 Ağızlarıyla hayırdua ederken,

 İçlerinden lanet okurlar. *

5 Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul,

 Çünkü umudum O'ndadır.

6 Tek kayam, kurtuluşum,

 Kalem O'dur, sarsılmam.

7 Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır,

 Güçlü kayam, sığınağım O'dur.

8 Ey halkım, her zaman O'na güven,

 İçini dök O'na,

 Çünkü Tanrı sığınağımızdır.

9 Sıradan insan ancak bir soluk,

 Soylu insansa bir yalandır.

 Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir.

10 Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin;

Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.

 

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Ülkemizin ve dünyamızın felaketlerden, afet ve salgınlardan, savaş ve terörden korunması için dua edelim...

 

Mezmur 91: 1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

4 Seni kanatlarının altına alır,

Onların altına sığınırsın.

O'nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

8 Sen yalnız kendi gözlerinle seyredecek,

Kötülerin cezasını göreceksin.

9 Sen RAB'bi kendine sığınak,

Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,

10 Başına kötülük gelmeyecek,

Çadırına felaket yaklaşmayacak.

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Serbest Dua

 

Luka 2:29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.