Pazar - Sabah

Mezmur 103: 1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını çukurdan fidyeyle kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

 

Yüce olan Tanrımız, halkına peygamberler gönderdin. İsa Mesih’in gelişi için yüreklerimizin hazır olmasını istedin. Müjde’yi duyanları tövbeye yönlendirdin. İsa Mesih’i karşılamaya hazır olmamız için bizleri bereketle... AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Romalılar 5:2 İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk. Ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek ümidiyle övünürüz. 3-4 Yalnız bu kadarla değil, sıkıntılarla bile övünürüz. Çünkü biliriz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini ve Tanrı'nın beğenisi ümidi yaratır. 5 Ümit de düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilmiş olan Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.

 

RAB’BİN DUASI...

Sonsuz ümidin kaynağı Rab Tanrı, Sen kutsalsın,

Kutsal Ruh'unla sevinç veririsin.

Seni överiz, Sen Kralımızsın.

 

 

 

 

Pazar - Gündüz

Mezmur 103: 6 RAB bütün düşkünlere

Hak ve adalet sağlar.

7 Kendi yöntemlerini Musa'ya,

İşlerini İsrailoğulları'na açıkladı.

8 RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 Sürekli suçlamaz,

Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.

11 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,

Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.

 

Sonsuz olan Tanrımız, Kutsal Ruhunla yüreklerimizi ve yaşamlarımızı yenile, kendi isteğin ve kendi kutsal yasanda yürümek için adımlarımızı güçlendir... AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Romalılar 8: 22 Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. 23 Yalnız yaratılış değil, biz de -evet Ruh'un turfandasına sahip olan bizler de- evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz.

 

RAB’BİN DUASI...

Esenlik veren Tanrı, Sen kutsalsın.

Adını överiz, Sen Kralsın.

 

Pazar - Akşam

Mezmur 103: 13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

14 Çünkü mayamızı bilir,

Toprak olduğumuzu anımsar.

15 İnsana gelince, ota benzer ömrü,

Kır çiçeği gibi serpilir;

16 Rüzgar üzerine esince yok olur gider,

Bulunduğu yer onu tanımaz.

17 Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

18 Antlaşmasına uyan

Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

 

Yüce olan Tanrımız, gündüzü yarattığın gibi geceyi de sen verdin. ışığını gönder, bizlere esenlik ver, ışığınla canlarımıza dinlenme ve tazelenme ver, öyle ki, Kutsal Ruhunun fısıldayan sesini duyabilelim. dirilişin gücüyle Senin övülmeni ilan edelim diye şimdi ve daima hükmeden Mesih’i dünyaya gösterebilelim diye yeni bir yaşam için gücünle bizleri yenile... AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

I.Korintliler 2: 11 İnsanın düşüncelerini, insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi, Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın Ruhu'ndan başkası bilemez. 12 Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen Ruh'u aldık. 13 Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken, Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, Ruh'un öğrettiği sözlerle bildiririz. 14 Doğal kişi, Tanrı'nın Ruhu'yla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir, ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. 15 Ruhsal kişi her konuda yargı yürütebilir, ama kimse onun hakkında yargı yürütemez.

 

RAB’BİN DUASI...

Lütuf Tanrısı, Sen kutsalsın,

ruhumuzu esenlikli kılan Tanrımız,

kutsal adını överiz.

 

 

 

 

Pazar - Yatsı

 

Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

Koru beni gözbebeği gibi;

Kanatlarının gölgesine gizle

 

Mezmur 103: 19 RAB tahtını göklere kurmuştur,

O'nun egemenliği her yeri kapsar.

20 RAB'be övgüler sunun, ey sizler, O'nun melekleri,

O'nun sözünü dinleyen,

Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!

21 RAB'be övgüler sunun, ey sizler,

O'nun bütün göksel orduları,

İsteğini yerine getiren kulları!

22 RAB'be övgüler sunun,

Ey O'nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar!

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

 

Ya Rab, gecenin bu saatinde kalplerimize esenliğini gönder ki, geçen bu günde merhametlerinden hoşnut kalarak, gece boyunca bizler için olan korumandan emin olarak bizleri bağışladığın gibi bizlerde başkalarını bağışlayabilelim. Sığınağımız olan bu evde bizlere pak bir rahatlık ve sağlıklı bir dinlenme ver. Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Luka 2:29 «Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun; kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim. 30-32 Çünkü senin sağladığın ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm.»

 

Tövbe Duası:

Her şeye kadir Tanrımız,

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin.

bize merhamet eyle

... kişisel itiraflar

 

Pazar: Merhametli Tanrımız, Sana karşı düşüncemizle, işlerimiz ve sözlerimizle günah işlediğimizi itiraf ediyoruz. Yapmamız gerekenleri yapmadık, yapmamamız gerekenleri yaptık. Seni bütün kalbimizle, bütün aklımızla ve bütün gücümüzle sevmedik. Komşularımızı kendimiz gibi sevmedik. Merhametinle hatalarımızı bağışla, kendimizi düzeltmemize yardım et. Senin isteğinden hoşnut kalıp Senin yollarında yürüyebilmemiz için bizleri olmamız gerçeğine yönlendir [Rabbimiz İsa Mesih adıyla]... Amin.

 

RAB’BİN DUASI

Her şeye kadir olan Tanrımız, uykuda ve uyanıkken canımızı koru, Sen Kralımızsın, canımızı esenlikte dinlendir.

 

 

Pazartesi - Sabah

Mezmur 86: 1 Kulak ver, ya RAB, yanıtla beni,

Çünkü mazlum ve yoksulum.

2 Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum.

Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu!

3 Acı bana, ya Rab,

Çünkü gün boyu sana yakarıyorum.

4 Sevindir kulunu, ya Rab,

Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum.

5 Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab,

Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.

 

Güneşi üzerimize doğuran Tanrımız, canlarımızı Mesih’in ışığında aydınlat, günahın ve bilgisizliğin karanlığını bizlerden kaldır. Mesih’in görkemini yansıtmak için, Mesih’in sevgisi işlerimizde görülmesi için O’nun esenliği sözlerimizde parlasın ve Mesih’in şifasını bizlerin üzerinde tut, öyle ki, daima O’nu övelim... AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Romalılar 8:1 Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur. 2 Çünkü yaşam veren Ruh'un yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. 3 İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan Kutsal Yasa'nın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz Oğlu'nu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. 4 Öyle ki, Yasa'nın gereği, benliğe göre değil, Ruh'a göre yaşayan bizlerde yerine gelsin.

 

RAB’BİN DUASI...

Sonsuz ümidin kaynağı Rab Tanrı, Sen kutsalsın,

Kutsal Ruh'unla sevinç veririsin.

Seni överiz, Sen Kralımızsın.

 

 

Pazartesi - Gündüz

Mezmur 86: 6 Kulak ver duama, ya RAB,

Yalvarışlarımı dikkate al!

7 Sıkıntılı günümde sana yakarırım,

Çünkü yanıt verirsin bana.

8 İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab,

Eşsizdir işlerin.

9 Yarattığın bütün uluslar gelip

Sana tapınacaklar, ya Rab,

Adını yüceltecekler.

10 Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın,

Tek Tanrı sensin.

 

Yaratıcı Tanrımız, armağanlarımızı ve yeteneklerimizi Senin övülmen için kullan. Mesih’teki kardeşlerin iyiliği ve esenliği için bizleri hizmetkar kıl... AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Romalılar 8: 26 Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. 27 Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder.

 

RAB’BİN DUASI...

Esenlik veren Tanrı, Sen kutsalsın.

Adını överiz, Sen Kralsın.

 

 

 

 

Pazartesi - Akşam

Mezmur 86: 11 Ya RAB, yolunu bana öğret,

Senin gerçeğine göre yürüyeyim,

Kararlı kıl beni, yalnız senin adından korkayım.

12 Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

13 Çünkü bana sevgin büyüktür,

Canımı ölüler diyarının derinliklerinden sen kurtardın.

 

Yüce olan Tanrımız, tek Tanrı Sensin, dağılmış olanları topladın, kırılmış olanları yeniledin, bizleri kendi çocukların olarak çağırdın, yeryüzüne dağılmış olan halkınla tek bir aile yaptın. Ruhunla yaralarımızı iyileştir ki, Kurtarıcımız ve Efendimiz İsa Mesih’in öğrencileri olarak, yenilenmiş olarak devam edebilelim... AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Galatyalılar 4: 4-5 Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu'nu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım. 6 Oğullar olduğunuz için Tanrı öz Oğlu'nun "Abba Baba!" diye seslenen Ruhu'nu yüreklerinize gönderdi. 7 Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı.

 

RAB’BİN DUASI

Lütuf Tanrısı, Sen kutsalsın,

ruhumuzu esenlikli kılan Tanrımız,

kutsal adını överiz.

 

 

 

 

Pazartesi - Yatsı

 

Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

Koru beni gözbebeği gibi;

Kanatlarının gölgesine gizle

 

Mezmur 86: 15 Oysa sen, ya Rab,

Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen,

Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı'sın.

16 Yönel bana, acı halime,

Kuluna kendi gücünü ver,

Kurtar hizmetçinin oğlunu.

17 İyiliğinin bir belirtisini göster bana;

Benden nefret edenler görüp utansın;

Çünkü sen, ya RAB, bana yardım ettin,

Beni avuttun.

 

Merhametli Tanrımız, bu sessiz gece boyunca burada ol ve bizleri koru. Bu kısa süreli dünyanın değişiklikleri karşısında yorgun olan bizler Senin sonsuz değişmezliğinde dinlenelim. Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

I.Selanikliler 5:16 Her zaman sevinin. 17 Durmadan dua edin. 18 Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. 19 Ruh'u söndürmeyin.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Luka 2:29 «Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun; kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim. 30-32 Çünkü senin sağladığın ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm.»

 

Tövbe Duası:

Her şeye kadir Tanrımız,

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin.

bize merhamet eyle

... kişisel itiraflar

 

Pazartesi: Sonsuzluğun Tanrısı, Sende varız, Sende yaşıyoruz ve varlığımız kendisini Sende devam ettiriyor. Merhamet ettiğin bizler kalplerimizin kötülüğünü unuttuk. Seni üzen yönlerimizi temizle, gururdan ve yıkıma götüren arzulardan bizleri kurtar ki, Senin lütfuna güvenerek Sende güç ve sığınacak bir yer bulalım, pak ve alçakgönüllü kalplerle Sana yaklaşıp hatalarımızı itiraf edelim. [Rabbimiz İsa Mesih adıyla]... Amin.

 

RAB’BİN DUASI

Her şeye kadir olan Tanrımız, uykuda ve uyanıkken canımızı koru, Sen Kralımızsın, canımızı esenlikte dinlendir.

 

 

 

 

Salı - Sabah

Mezmur 33: 1 Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

4 Çünkü RAB'bin sözü doğrudur,

Her işi sadakatle yapar.

5 Doğruluğu, adaleti sever,

RAB'bin sevgisi yeryüzünü doldurur.

6 Gökler RAB'bin sözüyle,

Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.

8 Bütün yeryüzü RAB'den korksun,

Dünyada yaşayan herkes O'na saygı duysun.

 

Sonsuzluğun Tanrısı, Sen dokunuşunla her şeyi yenilersin, Sen istediğinde her şey değişir. gözlerimizi aç ki, Senin ellerinin işini olan yaratılışın görkemini ve insan hayatının güzelliğini görelim. çevremizi kuşatan armağanlarını aziz tutalım ve bunu başkalarıyla paylaşabilelim. ve Senin huzurundaki sevinci birlikte yaşayabilelim... AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Romalılar 8: 5 Benliğe uyanlar benlikle ilgili, Ruh'a uyanlarsa Ruh'la ilgili işleri düşünürler. 6 Benliğe dayanan düşünce ölüm, Ruh'a dayanan düşünceyse yaşam ve esenliktir. 7 Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır; Tanrı'nın Yasası'na boyun eğmez, eğemez de... 8 Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. 9 Ne var ki, Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, Ruh'un denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in Ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir.

 

RAB’BİN DUASI...

Sonsuz ümidin kaynağı Rab Tanrı, Sen kutsalsın,

Kutsal Ruh'unla sevinç veririsin.

Seni överiz, Sen Kralımızsın.

 

 

 

 

Salı - Gündüz

Mezmur 33: 9 Çünkü O söyleyince, her şey var oldu;

O buyurunca, her şey belirdi.

10 RAB ulusların planlarını bozar,

Halkların tasarılarını boşa çıkarır.

11 Ama RAB'bin planları sonsuza dek sürer,

Yüreğindeki tasarılar kuşaktan kuşağa geçer.

12 Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa,

Kendisi için seçtiği halka!

 

Yüce olan Tanrımız, Sen her şeye kadirsin. yüceliğinle bizlerin zayıflıklarını doğru işlere yönlendir. Mesih karakterinde büyümemiz için bizleri yenile... AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Galatyalılar 5: 16 Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. 17 Çünkü benlik Ruh'a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır; sonuç olarak, istediğinizi yapamıyorsunuz. 18 Ruh'un yönetimindeyseniz, Yasa'ya bağımlı değilsiniz.

RAB’BİN DUASI...

Esenlik veren Tanrı, Sen kutsalsın.

Adını överiz, Sen Kralsın.

 

 

 

 

 

Salı - Akşam

Mezmur 29: 1 Ey ilahi varlıklar, tanıyın RAB'bi,

Görkemini, kudretini tanıyın RAB'bin!

2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

10 RAB tufan üstünde taht kurdu,

O sonsuza dek kral kalacak.

11 RAB halkına güç verir,

Halkını esenlikle kutsar!

 

Yüce olan Tanrımız, tek korkulacak Tanrı Sensin. bizleri bütün azizlerinle bir yaptın, zayıflıklarımızı güçlendirdin, acılarımızı iyileştirdin. yaslı olanlara, sıkıntılı olanlara, ihtiyaç içinde olanlara bizleri yardımcı ve dost yap. Rabbimiz İsa Mesih’e hizmet edelim, O’nun görkemi için yaşayalım. Mesih adıyla Sana dua ederiz. AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

I.Korintliler 2: 6 Gerçi olgun kişiler arasında bilgece sözler söylüyoruz; ama bu bilgelik ne şimdiki çağın, ne de bu çağın gelip geçici önderlerinin bilgeliğidir. 7-8 Tanrı'nın saklı bilgeliğinden gizemli biçimde söz ediyoruz. Zamanın başlangıcından önce Tanrı'nın bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı yüce Rab'bi çarmıha germezlerdi.

9 Yazılmış olduğu gibi,

«Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını

Hiçbir göz görmedi,

Hiçbir kulak duymadı,

Hiçbir insan yüreği kavramadı.»

10 Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır.

 

RAB’BİN DUASI

Lütuf Tanrısı, Sen kutsalsın,

ruhumuzu esenlikli kılan Tanrımız,

kutsal adını överiz.

 

 

 

 

 

 

Salı - Yatsı

 

Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

Koru beni gözbebeği gibi;

Kanatlarının gölgesine gizle

 

Mezmur 46: 1 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

2 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,

Dağlar denizlerin bağrına devrilse,

3 Sular kükreyip köpürse,

Kabaran deniz dağları titretse bile.

6 Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor,

Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor.

7 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,

Yakup'un Tanrısı kalemizdir.

 

Sonsuz olan Tanrımız, gecenin ilerleyen sessizliğinde ve karanlıkların derinliğinde uyku ve dinlenme için bizleri kabul et. Günün devam eden işlerinden durduğumuzda ve koşuşturmalarımızın sonunda yorgun düşen organlarımıza ve ağırlaşan gözlerimize dinlenme ve uyku ver. Rabbimiz İsa Mesih adıyla Amin.

 

II.Selanikliler 2:13 Ama biz, ey Rab'bin sevdiği kardeşler, sizler için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı sizi, Ruh'un aracılığıyla kutsal kılınıp gerçeğe inanarak kurtulmanız için başlangıçtan seçti. 14 Rabbimiz İsa Mesih'in yüceliğine kavuşasınız diye, bildirdiğimiz müjdeyle sizi bu kurtuluşa çağırdı.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Luka 2:29 «Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun; kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim. 30-32 Çünkü senin sağladığın ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm.»

 

Tövbe Duası:

Her şeye kadir Tanrımız,

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin.

bize merhamet eyle

... kişisel itiraflar

 

Salı: Her şeye kadir olan merhametli Tanrımız, hata yaptık ve kayıp koyunlar gibi Senin yollarından ayrı düştük. Hileli yollardan ve yürek tutkularımızın peşinden gittik. Kutsal Yasana karşı geldik. Ya Rab merhamet eyle ve Sana hatalarını itiraf edenleri bağışla. Pişman olan kullarını İsa Mesih’in dünyaya ilan ettiği vaatlere göre yeniden bina et. Kutsal, adil ve alçakgönüllü hayatlar yaşayıp Senin kutsal ismine yücelik getirebilmemiz için bizleri bereketle [Rabbimiz İsa Mesih adıyla]... Amin.

 

RAB’BİN DUASI

Her şeye kadir olan Tanrımız, uykuda ve uyanıkken canımızı koru, Sen Kralımızsın, canımızı esenlikte dinlendir.

 

 

 

 

 

Çarşamba - Sabah

Mezmur 31: 19 İyiliğin ne büyüktür, ya RAB,

Onu senden korkanlar için saklarsın,

Herkesin gözü önünde,

Sana sığınanlara iyi davranırsın.

20 İnsanların düzenlerine karşı,

Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;

Saldırgan dillere karşı

Onları çardağında gizlersin.

21 RAB'be övgüler olsun,

Kuşatılmış bir kentte

Sevgisini bana harika biçimde gösterdi.

 

Sonsuz olan Tanrımız, ihtiyaçlarımızı bize gündelik olarak verirsin sayılamayacak çok olan bereketlerin için Sana şükürler olsun. Bizlere huzurunda yaşamanın sevincini ve İsa Mesih’e hizmet etmenin esenliğini daima ver ki, bereketlerini şükranla kullanalım ve ilan edelim ve bütün yollarımızda dirilmiş Rab İsa Mesih’i arayalım ve O’nu herkes ile paylaşabilelim... AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Romalılar 8: 10 Eğer Mesih içinizdeyse, bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte, aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. 11 Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan Ruhu'yla ölümlü bedenlerinize de yaşam

verecektir.

 

RAB’BİN DUASI...

Sonsuz ümidin kaynağı Rab Tanrı, Sen kutsalsın,

Kutsal Ruh'unla sevinç veririsin.

Seni överiz, Sen Kralımızsın.

 

Romalılar 8: 10 Eğer Mesih içinizdeyse, bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte, aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. 11 Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan Ruhu'yla ölümlü bedenlerinize de yaşam

verecektir.

 

 

 

 

 

Çarşamba - Gündüz

Mezmur 35: 26 Utansın kötü halime sevinenler,

Kızarsın yüzleri hepsinin;

Gururla karşıma dikilenler

Utanca, rezalete bürünsün.

27 Benim haklı çıkmamı isteyenler,

Sevinç çığlıkları atıp coşsunlar;

Şöyle desinler sürekli:

"Kulunun esenliğinden hoşlanan RAB yücelsin!"

28 O zaman gün boyu adaletin,

Övgülerin dilimden düşmeyecek.

 

Sonsuzluğun Tanrısı, yaratan ve bereketleyen elinle yaşamlarımıza sağlayışını çöz. günahtan ve düşmekten bizleri koru sevginle acılarımızı iyileştir... AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Romalılar 7:5 Çünkü biz doğal benliğin denetimindeyken, Yasa'nın kışkırttığı günah tutkuları bedenlerimizin üyelerinde etkindiler. Bunun sonucu olarak ölüme götüren meyveler verdik. Rom 7:6 Şimdiyse biz, daha önce tutsağı olduğumuz Yasa karşısında ölerek o Yasa'dan özgür kılındık. Öyle ki, yazılı yasanın eski yolunda değil, Ruh'un yeni yolunda kulluk edelim.

 

RAB’BİN DUASI...

Esenlik veren Tanrı, Sen kutsalsın.

Adını överiz, Sen Kralsın.

 

 

 

 

Çarşamba - Akşam

Mezmur 31: 14 Ama ben sana güveniyorum, ya RAB,

"Tanrım sensin!" diyorum.

15 Hayatım senin elinde,

Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden,

Ardıma düşenlerden.

16 Yüzün kulunu aydınlatsın,

Sevgi göster, kurtar beni!

 

Çobanımız olan Tanrı, bütün gün boyunca bizleri yönlendirdin bizleri Seni düşünme ve dinlenme zamanına getirdin. canlarımıza sakinlik ver ve bizleri Mesih’e daha fazla yakınlaştır, harika olan sevgin ile bizleri iman ailesine daha fazla yakınlaştır İsa Mesih adıyla. AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

I.Korintliler 6:9-10 Günahkârların, Tanrı'nın Egemenliğini miras almayacağını bilmez misiniz? Aldanmayın! Ne cinsel ahlaksızlık yapanlar, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne cinsel sapıklar, ne eşcinseller, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular Tanrı'nın Egemenliğini miras alacaklardır. 11 Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih'in adıyla ve Tanrımızın Ruhu aracılığıyla aklandınız.

 

RAB’BİN DUASI

Lütuf Tanrısı, Sen kutsalsın,

ruhumuzu esenlikli kılan Tanrımız,

kutsal adını överiz.

 

 

 

 

Çarşamba - Yatsı

 

Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

Koru beni gözbebeği gibi;

Kanatlarının gölgesine gizle

 

Mezmur 31: 23 RAB'bi sevin, ey O'nun sadık kulları!

RAB kendisine bağlı olanları korur,

Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir.

24 Ey RAB'be umut bağlayanlar,

Güçlü ve yürekli olun!

 

Kurtarıcı Tanrımız, bu dünyayı Sen biçimlendirdin ve biliyoruz ki içindeki her şey iyidir. Bizlere öyle bir iman ver ki, gündüzden geceye, bütün zamanlar boyunca ve her yerde korkudan uzak bir şekilde bizler ve sevdiklerimiz için, bu hayatta ve gelecek hayatta Senin hiç bitmeyecek olan sevgine güvenebilelim. Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin.

 

I.Selanikliler 4:7 Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsallık içinde yaşamaya çağırdı. 8 Dolayısıyla bu çağrıyı reddeden kişi, insanı değil, size Kutsal Ruhunu veren Tanrı'yı reddetmiş olur.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Luka 2:29 «Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun; kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim. 30-32 Çünkü senin sağladığın ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm.»

 

Tövbe Duası:

Her şeye kadir Tanrımız,

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin.

bize merhamet eyle

... kişisel itiraflar

 

Çarşamba: Merhameti bol Tanrı, günahlarımız bizlerin taşıyabileceğinden çok ağır, suçlarımız saklayamayacağımız kadar gerçek. Sonsuz ateş ve yargıyı taşıyamayız. Değiştiremeyeceğimiz geçmişimizden bizleri özgür kıl, değiştirebileceğimiz bir geleceği bizlere aç. Dünyanın ışığı Rabbimiz İsa Mesih’in benzerliğinde büyümek için lütfunla bizleri bağışla [Rabbimiz İsa Mesih adıyla]... Amin.

 

RAB’BİN DUASI

Her şeye kadir olan Tanrımız, uykuda ve uyanıkken canımızı koru, Sen Kralımızsın, canımızı esenlikte dinlendir.

 

 

 

 

Perşembe - Sabah

Mezmur 31: 1 Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

2 Kulak ver bana,

Çabuk yetiş, kurtar beni;

Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

 

Hayatın kaynağı olan Tanrımız, yüreklerimize yüce lütfunun yaşam suyunu dök. bu günü ve günlerimizin devamını tazelenmiş bir şekilde yaşamak için

bizler lütfet. Senin varlığında emin olmanın güvencesinde esenliğinle bizleri güçlendir... AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Efesliler 3:16-19 Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliğine göre Ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın tüm doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya ve bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

 

RAB’BİN DUASI...

Sonsuz ümidin kaynağı Rab Tanrı, Sen kutsalsın,

Kutsal Ruh'unla sevinç veririsin.

Seni överiz, Sen Kralımızsın.

 

 

 

 

Perşembe - Gündüz

Mezmur 138: 1 Bütün yüreğimle sana şükrederim, ya RAB,

İlahlar önünde seni ilahilerle överim.

2 Kutsal tapınağına doğru eğilir,

Adına şükrederim,

Sevgin, sadakatin için.

Çünkü adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun.

3 Seslendiğim gün bana yanıt verdin,

İçime güç koydun, beni yüreklendirdin.

 

Kutsal ışığın Tanrısı, her sabah yenilenen lüfunu gün boyunca üzerimizde tut. doğru tanıklık ve pak işler için düşüncelerimizi ve yüreklerimizi aydınlat... AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Efesliler 6:17 Kurtuluş miğferini ve Tanrı sözü olan Ruh'un kılıcını alın. 18 Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, tüm kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.

 

RAB’BİN DUASI...

Esenlik veren Tanrı, Sen kutsalsın.

Adını överiz, Sen Kralsın.

 

 

 

 

Perşembe - Akşam

Mezmur 31: 5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

6 Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim,

RAB'be güvenirim ben.

7 Çok vefalısın, bu yüzden sevinip coşacağım,

Çünkü düşkün halimi görüyor,

Çektiğim sıkıntıları biliyorsun,

8 Beni düşman eline düşürmedin,

Bastığım yerleri genişlettin.

 

Yüce olan Tanrımız, bu günün acılarımı, sıkıntılarını, sevinçlerini Sana getiririz. Senin sevgine güvenerekten her şeyi bizleri imanda güçlendirmek için kullan. kendimizi dirilmiş olan Rabbe teslim ederiz. bugün, yarın ve daima bizleri esenlik yolunda koru... AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

İbraniler 10:12 ... Mesih, günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. 13 O zamandan beri düşmanlarının, kendi ayaklarının altına serilmesini bekliyor. 14 Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir. 15 Kutsal Ruh da bu konuda bize tanıklık ediyor. Önce diyor ki, 16 «Rab, `O günlerden sonra onlarla yapacağım antlaşma şudur: yasalarımı onların yüreklerine koyacağım, zihinlerine yazacağım' diyor.» 17 Sonra şunu ekliyor: «Onların günahlarını ve suçlarını artık anmayacağım.»

 

RAB’BİN DUASI

Lütuf Tanrısı, Sen kutsalsın,

ruhumuzu esenlikli kılan Tanrımız,

kutsal adını överiz.

 

 

 

 

Perşembe - Yatsı

 

Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

Koru beni gözbebeği gibi;

Kanatlarının gölgesine gizle

 

Mezmur 81: 8 Dinle, ey halkım, seni uyarıyorum;

Ey İsrail, keşke beni dinlesen!

9 Aranızda yabancı ilah olmasın,

Başka bir ilaha tapmayın!

10 Seni Mısır'dan çıkaran

Tanrın RAB benim.

Ağzını iyice aç, doldurayım!

 

Sevgi dolu Rabbimiz, şu anda çalışanların, ağlayanların üzerine korumanı koy, meleklerini uyuyanları korumak için görevlendir. Rabbimiz Mesih İsa, hastaları iyileştir, yorgunları dinlendir, ölmekte olanları bereketle, acıları yatıştır, üzüntüleri merhametinle sar ve neşenin koruyucusu ol. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

II.Timoteyus 1:7 ... Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir. 8 Bunun için Rabbimize tanıklık etmekten ya da O'nun uğruna tutuklu olan benden utanma. Tanrı'nın gücüyle, Müjde'nin uğruna benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Luka 2:29 «Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun; kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim. 30-32 Çünkü senin sağladığın ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm.»

 

 

 

 

Tövbe Duası:

Her şeye kadir Tanrımız,

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin.

bize merhamet eyle

... kişisel itiraflar

 

Perşembe: Merhametli Tanrımız, Senin görkemli varlığın huzurunda dünyanın ve kendimizin günahlılığını itiraf ediyoruz. Esenliğimiz olan Mesih aramızdayken bile düşmüş dünyanın değerlerine yapışıp birbirimize karşı bölündük. Sığındığımız korku ve kıskançlık komşuyu komşuya, ulusu ulusa karşı getirdi. İyi armağanlarını kötüye kullandık. Rab bize merhamet eyle, iyileştir ve bağışla [Rabbimiz İsa Mesih adıyla]... Amin.

 

RAB’BİN DUASI

Her şeye kadir olan Tanrımız, uykuda ve uyanıkken canımızı koru, Sen Kralımızsın, canımızı esenlikte dinlendir.

 

 

 

 

Cuma - Sabah

Mezmur 67: 1 Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin,

Yüzünün ışığı üzerimize parlasın.

2 Öyle ki, yeryüzünde yolun,

Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

3 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

4 Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,

Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,

Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. Sela

 

Sonsuzluğun Tanrısı, bilemediğimiz tehlikelerle dolu yollarda Sende çağrıldığımız hizmetin sonunu bazen göremiyoruz İmanımızı güçlendir ki,

karanlıkla dolu yollarda Senin elin bizi yönlendirişinde cesaretle yürüyebilelim, ve sevgin daima bizi desteklesin... AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

II.Korintliler 6:4-8 Ama Tanrı'nın hizmetkârları olarak olağanüstü dayanmada, sıkıntı, güçlük ve elemlerde, dayak, hapis, karışıklık, emek, uykusuzluk ve açlıkta; pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilik, Kutsal Ruh ve içten sevgide; gerçeğin ilanında ve Tanrı'nın gücünde; sağ ve sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla, yücelik ve onursuzlukta, kötü ün ve iyi ünde, kendimizi her durumda örnek gösteriyoruz. Aldatanlar sayılıyorsak da dürüst kişileriz.

 

RAB’BİN DUASI...

Sonsuz ümidin kaynağı Rab Tanrı, Sen kutsalsın,

Kutsal Ruh'unla sevinç veririsin.

Seni överiz, Sen Kralımızsın.

 

 

 

 

Cuma - Gündüz

Mezmur 139:7 Nereye gidebilirim senin Ruhun'dan,

Nereye kaçabilirim huzurundan?

8 Göklere çıksam, oradasın,

Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.

9 Seherin kanatlarını alıp uçsam,

Denizin ötesine konsam,

10 Orada bile elin yol gösterir bana,

Sağ elin tutar beni.

 

Kutsal olan Tanrımız, Mesih’in uğruna çarmıha gittiği kiliseni güçlendir. günahlarımızı ve isyanlarımızı bizlerden uzaklaştır. sonsuz sevgine şükran dolu bir tanıklık için yaşamlarımızı yenile... AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Efesliler 4:3 Ruh'un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. 4-6 Çağrınızdan doğan tek bir ümide çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyin üzerinde, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.

 

RAB’BİN DUASI

Esenlik veren Tanrı, Sen kutsalsın.

Adını överiz, Sen Kralsın.

 

 

 

 

Cuma - Akşam

Mezmur 139: 12 Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için,

Gece, gündüz gibi ışıldar,

Karanlıkla aydınlık birdir senin için.

13 İç varlığımı sen yarattın,

Anamın rahminde beni sen ördün.

14 Sana övgüler sunarım,

Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.

Ne harika işlerin var!

Bunu çok iyi bilirim.

17 Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı,

Sayıları ne çok!

 

Yüce olan Tanrımız, halkını koru diye dua ederiz, canlımız güvenlik için Sana sığınır. Günün şafağı için canlarımızı kutsa ve bizleri Senin doğruluk yasanda kalmak için güçlendir. Kutsal Ruhunla her düşüncemizi ve arzumuzu kutsal emirlerine göre koru. yeni bir günün başlangıcı için bizleri Mesih’in görkemli aydınlığında sakla. dirilmiş Rab İsa Mesih adıyla. AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

I.Petrus 1:10 Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler ve araştırmalar yaptılar. 11 İçlerinde olan Mesih'in Ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, Ruh'un hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar. 12 Şimdi size de bildirilen gerçeklerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. Bu gerçekler, gökten gönderilmiş olan Kutsal Ruh'un gücüyle size Müjde'yi iletenler tarafından bildirildi. Melekler bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlar.

 

RAB’BİN DUASI

Lütuf Tanrısı, Sen kutsalsın,

ruhumuzu esenlikli kılan Tanrımız,

kutsal adını överiz.

 

 

 

 

Cuma - Yatsı

 

Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

Koru beni gözbebeği gibi;

Kanatlarının gölgesine gizle

 

Mezmur 139: 23 Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi,

Sına beni, öğren kaygılarımı.

24 Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,

Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!

 

Kutsal olan Tanrımız, çalışmak için günü, dinlenmek için geceyi belirledin. Yarın kendi işlerimize dönebilelim diye esenlik ve sakinlikte dinlenmek için bizleri kabul et. Şeytani kötülükler ya da hastalık evimize yaklaşmasın diye kutsal korumanı üzerimizde tut. Günlerimiz sona erip işlerimiz bittiğinde gecenin, karanlığın ve ölüm gölgesinin olmadığı o görkemli krallığından emin olarak esenlik içinde ayrılmamızı sağla. Dünyanın ışığı Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin.

 

II.Timoteyus 1:13 Benden işitmiş olduğun doğru sözlerin örneğine, imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle bağlı kal. 14 Sana emanet edilen iyi öğretileri, içimizde yaşayan Kutsal Ruh aracılığıyla koru.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Luka 2:29 «Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun; kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim. 30-32 Çünkü senin sağladığın ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm.»

 

Tövbe Duası:

Her şeye kadir Tanrımız,

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin.

bize merhamet eyle

... kişisel itiraflar

 

Cuma: Herşeye kadir Tanrımız, bizi sevginle çağırdın, biz Seni sevmedik. İhtiyaç içinde olanlara yardımdan kaçındık. Kendi arzularımızın peşinden koştuk. Lütuf Tanrısı, günahlarımızı fark etmemizi sağla ki, Mesih’teki bağışlanmayı bundan sonra kirletmeyelim.

[Rabbimiz İsa Mesih adıyla]... Amin.

 

RAB’BİN DUASI

Her şeye kadir olan Tanrımız, uykuda ve uyanıkken canımızı koru, Sen Kralımızsın, canımızı esenlikte dinlendir.

 

 

 

 

Cumartesi - Sabah

Mezmur 104: 24 Ya RAB, ne çok eserin var!

Hepsini bilgece yaptın;

Yeryüzü yarattıklarınla dolu.

27 Hepsi seni bekliyor,

Yiyeceklerini zamanında veresin diye.

28 Sen verince onlar toplar,

Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar.

29 Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar,

Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar.

30 Ruhun'u gönderince var olurlar,

Yeryüzüne yeni yaşam verirsin.

 

Yaratıcı Tanrımız, sabah da akşam da Senindir. lütuf et ki, doğruluğun güneşi İsa Mesih yüreklerimizde daima parlasın; ve bizleri Senin yüce görkeminin ışığında tutsun... bedelimizi ödeyen İsa Mesih’in adıyla. AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Filipililer 1:27-28 Ancak yaşayışınız Mesih'in müjdesine layık olsun. Öyle ki, gelip sizi görsem de, uzakta kalsam da, sizinle ilgili haberleri, tek bir ruhta dimdik durduğunuzu, Müjde'de açıklanan inanç uğruna tek bir can halinde birlikte mücadele ettiğinizi, size karşı duranlardan hiçbir şekilde yılmadığınızı duyayım. Böyle davranmanız onlar için bir belirtidir kendilerinin mahvolacağını, sizlerin ise kurtulacağını gösteren bir belirti. Ve bu Tanrı'nın işidir.

 

RAB’BİN DUASI...

Sonsuz ümidin kaynağı Rab Tanrı, Sen kutsalsın,

Kutsal Ruh'unla sevinç veririsin.

Seni överiz, Sen Kralımızsın.

 

 

 

 

Cumartesi - Gündüz

Mezmur 104: 32 O bakınca yeryüzü titrer,

O dokununca dağlar tüter.

33 Ömrümce RAB'be ilahiler okuyacak,

Var oldukça Tanrım'ı ezgilerle öveceğim.

34 Düşüncem ona hoş görünsün,

Sevincim RAB olsun!

 

Yüce merhametin Tanrısı, bizleri getirdiğin bu gün Senin armağanındır. kararlarımızı bereketle, ihtiyaçlarımıza cevaplar, dileklerimizi iyi isteğine yönlendir, bizleri yaratılış amacımıza uygun bir yaşam için hazırla... AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Filipililer 2:1-2 Böylece eğer Mesih'ten gelen bir cesaret, eğer sevgiden doğan bir teselli ve Ruh'la bir paydaşlık varsa, eğer yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşünce ve sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın.

 

RAB’BİN DUASI

Esenlik veren Tanrı, Sen kutsalsın.

Adını överiz, Sen Kralsın.

 

Cumartesi - Akşam

Mezmur 36: 5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

10 Sürekli göster

Seni tanıyanlara sevgini,

Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.

 

Kutsal olan Tanrımız, gün bittiğinde ve karanlık çöktüğünde de bizimle kal diye dua ederiz. yeni günün işleri için, Tanrı halkıyla ve dünya ile olan ilişkilerimiz için günlerimizin acele içinde geçirdiğimiz işleri için daima bizimle kal. sabahın yıldızı ve günün ışığı doğana kadar sadık kullarının yanında ol diye dua ederiz, öyle k, daima Seninle birlikte olabilelim... AMİN.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

RAB’BİN DUASI

Lütuf Tanrısı, Sen kutsalsın,

ruhumuzu esenlikli kılan Tanrımız,

kutsal adını överiz.

 

 

 

 

 

Cumartesi - Yatsı

 

Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

Koru beni gözbebeği gibi;

Kanatlarının gölgesine gizle

 

Mezmur 122: 6 Esenlik dileyin Yeruşalim'e:

"Huzur bulsun seni sevenler!

7 Surlarına esenlik,

Saraylarına huzur egemen olsun!"

8 Kardeşlerim, dostlarım için,

"Esenlik olsun sana!" derim.

9 Tanrımız RAB'bin evi için

İyilik dilerim sana.

 

Ya Rab, gün boyunca ve akşam olduğunda, kalabalık dünya sessizliğe büründüğünde ve işlerimiz tamamlandığında bize destek ol. Büyük merhametinle esenlikte bizlere dinlenme ver. Rabbimiz İsa aracılığı ile. Amin.

 

Titus 3:4-6 ... Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı.

 

... serbest dualar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Luka 2:29 «Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun; kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim. 30-32 Çünkü senin sağladığın ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm.»

 

Tövbe Duası:

Her şeye kadir Tanrımız,

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin.

bize merhamet eyle

... kişisel itiraflar

 

Cumartesi: Merhametli Tanrımız, Seni bütün kalbimizle sevmediğimizi itiraf ediyoruz. Sana ve kilisene itaat etmekte eksik ve hatalıyız. Kutsal Yasana karşı gelip, sevgine ihanet ettik ve Senin isteklerini yerine getirmedik. Sevinçli bir yürekle Sana itaat edebilelim diye bizleri bereketle [Rabbimiz İsa Mesih adıyla]... Amin.

 

RAB’BİN DUASI

Her şeye kadir olan Tanrımız, uykuda ve uyanıkken canımızı koru, Sen Kralımızsın, canımızı esenlikte dinlendir.