GÜNDÜZ DUALARI

 

 

 

 

  Pazar – Gündüz

 

Çıkış 20.8-10 Şabat Günü'nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB'be Şabat Günü olarak adanmıştır.

 

Rabbe şükredin, O’na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını.

O’nu ezgilerle, ilahilerle övün.

 

Mezmur 115

Bizi değil, ya RAB, bizi değil,

Sevgin ve sadakatin uğruna,

Kendi adını yücelt!

 

Mezmur 92

1-3 Ya RAB, sana şükretmek,

Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek,

Sabah sevgini,

Gece sadakatini,

On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

2 Tümüyle yıka beni suçumdan,

Arıt beni günahımdan.

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

Efesliler 2

19 Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. 20 Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. 21 Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O'nda kenetlenip yükseliyor. 22 Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz.

 

Dua

Göklerdeki Babamız,

Sen evreni kendi isteğine göre yönetirsin. Sana şükürler olsun, Sana övgüler olsun.

 

(Serbest Dua)

 

Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 Pazartesi – Gündüz

 

Rabbe şükredin, O’na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını.

O’nu ezgilerle, ilahilerle övün.

 

Mezmur 8:1

Ey Egemenimiz RAB,

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

Gökyüzünü görkeminle kapladın.

 

Vahiy 22:16

Ben İsa, kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu Ben'im, parlak sabah yıldızı Ben'im.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

3 Çünkü biliyorum isyanlarımı,

Günahım sürekli karşımda.

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

Tesniye 8:6

5 Tanrınız RAB'bin, çocuğunu eğiten bir baba gibi, sizi nasıl eğittiğini anlayın. 6 "Onun için, Tanrınız RAB'bin buyruklarına uyun. Yollarında yürüyün, O'ndan korkun.

 

Tesniye 13:4

Tanrınız RAB'bin ardınca yürüyün, O'ndan korkun. Buyruklarına uyun, O'nun sözüne kulak verin. O'na kulluk edin, O'na bağlı kalın

 

Dua

Yaratıcımız olan Allah,

Her mükemmel armağan Senden gelir. Sana şükürler olsun.

 

(Serbest Dua)

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

  Salı – Gündüz

 

Rabbe şükredin, O’na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını.

O’nu ezgilerle, ilahilerle övün.

 

Mezmur 34

1 Her zaman RAB'be övgüler sunacağım,

Övgüsü dilimden düşmeyecek.

2 RAB'le övünürüm,

Mazlumlar işitip sevinsin!

3 Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun,

Adını birlikte yüceltelim.

 

Mezmur 33:1

Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,

Senin gözünde kötü olanı yaptım.

Öyle ki, konuşurken haklı,

Yargılarken adil olasın.

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

Romalılar 5

3-4 Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. 5 Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.

 

Dua

Göklerdeki Babamız,

Sen kainatın mutlak hakimi Sensiz. Sana tapar, Seni överiz.

 

(Serbest Dua)

 

Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 Çarşamba – Gündüz

 

Rabbe şükredin, O’na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını.

O’nu ezgilerle, ilahilerle övün.

 

I.Tarihler 29

10 Ey atamız İsrail'in Tanrısı RAB, Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun! 11 Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik, Zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. Egemenlik senindir, ya RAB! Sen her şeyden yücesin. 12 Zenginlik ve onur senden gelir. Her şeye egemensin. Güç ve yetki senin elindedir. Birini yükseltmek ve güçlendirmek Senin elindedir. 13 Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz, Görkemli adını överiz.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

5 Nitekim suç içinde doğdum ben,

Günah içinde annem bana hamile kaldı.

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

Levililer 22:32

Kutsal adıma leke sürmeyeceksiniz. İsrail halkı arasında kutsal tanınacağım. Sizi kutsal kılan RAB benim.

 

Filimun 5

4-5 Rab İsa'ya olan imanını ve bütün kutsallara beslediğin sevgiyi duydukça dualarımda seni anıyor, Tanrım'a sürekli şükrediyorum.

 

Dua

Ezeli be ebedi olan Allah,

Mesih’te bizlere yeni bir yaşam verdin, Mesih’te bizleri çocukların olarak kabul ettin. Sana şükürler olsun.

 

(Serbest Dua)

 

Baba, Oğul Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

  Perşembe – Gündüz

 

Rabbe şükredin, O’na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını.

O’nu ezgilerle, ilahilerle övün.

 

Daniel 2

20 Tanrı'nın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun!

Bilgelik ve güç O'na özgüdür.

21 O'dur zamanları ve mevsimleri değiştiren.

Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır.

Bilgelere bilgelik,

Anlayışlılara bilgi verir.

22 Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır,

Karanlıkta neler olduğunu bilir,

Çevresi ışıkla kuşatılmıştır.

23 Ey atalarımın Tanrısı,

Sana şükreder, seni överim.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

7 Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,

Yıka beni, kardan beyaz olayım.

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

Tesniye 30:20

Tanrınız RAB'bi sevin, sözüne uyup O'na bağlanın. RAB yaşamınızdır; kendilerine vereceğine ilişkin atalarınız İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a söz verdiği ülkede uzun yaşamanızı sağlayacaktır.

 

Dua

Büyük güç ve yüceliğin Allah’ı, her yeni gün Senin merhamet ve sevginin eseridir. Sana şükürler olsun.

 

(Serbest Dua)

 

Kurtarıcı Rab İsa adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 Cuma – Gündüz

 

Rabbe şükredin, O’na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını.

O’nu ezgilerle, ilahilerle övün.

 

II.Tarihler 20:6

Ey atalarımızın Tanrısı RAB, sen göklerde oturan Tanrı değil misin? Ulusların bütün krallıklarını yöneten sensin. Güç, kudret senin elinde. Kimse sana karşı duramaz.

 

Mezmur 36

5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

9 Bakma günahlarıma,

Sil bütün suçlarımı.

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

Matta 24

45 "Efendinin, hizmetkârlarına vaktinde yiyecek vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı köle kimdir? 46 Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu!

 

I.Yuhanna 2:28

Evet, yavrularım, şimdi Mesih'te yaşayın ki, O göründüğünde cesaretimiz olsun, geldiğinde O'nun önünde utanmayalım.

 

Dua

Kutsal Kurtarıcımız, sonsuz olan sevginle günahlarımızın bedelini ödedin. Sana şükürler olsun.

 

(Serbest Dua)

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

  Cumartesi – Gündüz

 

Rabbe şükredin, O’na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını.

O’nu ezgilerle, ilahilerle övün.

 

Mezmur 104

1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

Ya RAB Tanrım, ne ulusun!

Görkem ve yücelik kuşanmışsın,

5 Yeryüzünü temeller üzerine kurdun,

Asla sarsılmasın diye.

6 Engini ona bir giysi gibi giydirdin,

Sular dağların üzerinde durdu.

24 Ya RAB, ne çok eserin var!

Hepsini bilgece yaptın;

Yeryüzü yarattıklarınla dolu.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

I.Yuhanna 3

18 Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim. 19-20 Böylelikle gerçeğe ait olduğumuzu bileceğiz ve yüreğimiz bizi ne zaman suçlarsa, Tanrı'nın önünde onu yatıştıracağız. Çünkü Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir. 21-22 Sevgili kardeşlerim, yüreğimiz bizi suçlamazsa, Tanrı'nın önünde cesaretimiz olur, O'ndan ne dilersek alırız. Çünkü O'nun buyruklarını yerine getiriyor, O'nu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz. 23 O'nun buyruğu Oğlu İsa Mesih'in adına inanmamız ve İsa'nın buyurduğu gibi birbirimizi sevmemizdir.

 

Dua

Sevgi ve esenliğin Allah’ı, üzerimizdeki koruma ve kutsaman için Sana şükürler olsun.

 

(Serbest Dua)

 

İsa Mesih’in yüce adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası