Ana Sayfa

 

 

GÜNLÜK KİLİSE TAKVİMİ

 

Hazırlık Dönemi 1. Hafta / 1st Week of Advent

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 146; 147
Akşam: Mezmur 111; 112; 113
İşaya 1:1-9
II.Petrus 3:1-10
Matta 25:1-13

Sabah: Mezmur 146; 147
Akşam: Mezmur 111; 112; 113
Amos 1:1-5, 13-2:8
I.Selanikliler5:1-11
Luka 21:5-19

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 24; 150, Akşam: Mezmur 25; 110

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 1; 2; 3
Akşam: Mezmur 4; 7
İşaya 1:10-20
I.Selanikliler1:1-10
Luka 20:1-8

Sabah: Mezmur 1; 2; 3
Akşam: Mezmur 4; 7
Amos 2:6-16
II.Petrus 1:1-11
Matta 21:1-11

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 122; 145, Akşam: Mezmur 40; 67

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 5; 6
Akşam: Mezmur 10; 11
İşaya 1:21-31
I.Selanikliler2:1-12
Luka 20:9-18

Sabah: Mezmur 5; 6
Akşam: Mezmur 10; 11
Amos 3:1-11
II.Petrus 1:12-21
Matta 21:12-22

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 33; 146, Akşam: Mezmur 85; 94

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:1-24
Akşam: Mezmur 12; 13; 14
İşaya 2:1-11
I.Selanikliler2:13-20
Luka 20:19-26

Sabah: Mezmur 119:1-24
Akşam: Mezmur 12; 13; 14
Amos 3:12-4:5
II.Petrus 3:1-10
Matta 21:23-32

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 50; 147:1-11, Akşam: Mezmur 53; 17

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
İşaya 2:12-22
I.Selanikliler 3:1-13
Luka 20:27-40

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
Amos 4:6-13
II.Petrus 3:11-18
Matta 21:33-46

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 18:1-20; 147:12-20, Akşam: Mezmur 126; 62

 


Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 16; 17
Akşam: Mezmur 22
İşaya 3:8-15
I.Selanikliler4:1-12
Luka 20:41-21:4

Sabah: Mezmur 16; 17
Akşam: Mezmur 22
Amos 5:1-17
Yahuda 1-16
Matta 22:1-14

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 102; 148, Akşam: Mezmur 130; 16

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 20; 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 110:1-5 (6-7), 116; 117
İşaya 4:2-6
I.Selanikliler4:13-18
Luka 21:5-19

Sabah: Mezmur 20; 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 110:1-5 (6-7), 116; 117
Amos 5:18-27
Yahuda 17-25
Matta 22:15-22

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 90; 149, Akşam: Mezmur 80; 72

 

Hazırlık Dönemi 2. Hafta / 2nd Week of Anvent

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 114; 115
İşaya 5:1-7
II.Petrus 3:11-18
Luka 7:28-35

 

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 114; 115
Amos 6:1-14
I.Selanikliler5:1-11
Luka 1:57-68

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 24; 150, Akşam: Mezmur 25; 110

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 25
Akşam: Mezmur 9; 15
İşaya 5:8-12, 18-23
I.Selanikliler5:1-11
Luka 21:20-28

Sabah: Mezmur 25
Akşam: Mezmur 9; 15
Amos 7:1-9
Vahiy 1:1-8
Matta 22:23-33

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 122; 145, Akşam: Mezmur 40; 67

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 26; 28
Akşam: Mezmur 36; 39
İşaya 5:13-17, 24-25
I.Selanikliler5:12-28
Luka 21:29-38

Sabah: Mezmur 26; 28
Akşam: Mezmur 36; 39
Amos 7:10-17, 24-25
Vahiy 1:9-16
Matta 22:34-46

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 33; 146, Akşam: Mezmur 85; 94

 


Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 38
Akşam: Mezmur 119:25-48
İşaya 6:1-13
II.Selanikliler1:1-12
Yuhanna 7:53-8:11

Sabah: Mezmur 38
Akşam: Mezmur 119:25-48
Amos 8:1-14
Vahiy 1:17-2:7
Matta 23:1-12

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 50; 147:1-11, Akşam: Mezmur 53; 17

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 37:1-18
Akşam: Mezmur 37:19-42
İşaya 7:1-9
II.Selanikliler2:1-12
Luka 22:1-13

Sabah: Mezmur 37:1-18
Akşam: Mezmur 37:19-42
Amos 9:1-10
Vahiy 2:8-17
Matta 23:13-26

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 18:1-20; 147:12-20, Akşam: Mezmur 126; 62

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 31
Akşam: Mezmur 35
İşaya 7:10-25
II.Selanikliler2:13-3:5
Luka 22:14-30

Sabah: Mezmur 31
Akşam: Mezmur 35
Hagay 1:1-15
Vahiy 2:18-29
Matta 23:27-39

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 102; 148, Akşam: Mezmur 130; 16

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 30; 32
Akşam: Mezmur 42; 43
İşaya 8:1-15
II.Selanikliler 3:6-18
Luka 22:31-38

Sabah: Mezmur 30; 32
Akşam: Mezmur 42; 43
Hagay 2:1-19
Vahiy 3:1-6
Matta 24:1-14

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 90; 149, Akşam: Mezmur 80; 72

 

Hazırlık Dönemi 3. Hafta / 3rd Week of Advent

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 63:1-8 (9-11); 98
Akşam: Mezmur 103
İşaya 13:6-13
İbraniler 12:18-29
Yuhanna 3:22-30

Sabah: Mezmur 63:1-8 (9-11); 98
Akşam: Mezmur 103
Amos 9:11-15
II.Selanikliler2:1-3, 13-17
Yuhanna 5:30-47

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 24; 150, Akşam: Mezmur 25; 110

 


17 Aralıktan sonra ise:

Aşağıdaki Okumalar Hazırlık Dönemi 4. Hafta Okumaları ile yer değiştirir.

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 41; 52
Akşam: Mezmur 44
İşaya 8:16-9:1
II.Petrus 1:1-11
Luka 22:39-53

Sabah: Mezmur 41, 52
Akşam: Mezmur 44
Zekeriya 1:7-17
Vahiy 3:7-13
Matta 24:15-31

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 122; 145, Akşam: Mezmur 40; 67

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 45
Akşam: Mezmur 47; 48
İşaya 9:1-7
II.Petrus 1:12-21
Luka 22:54-69

Sabah: Mezmur 45
Akşam: Mezmur 47; 48
Zekeriya 2:1-13
Vahiy 3:14-22
Matta 24:32-44

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 33; 146, Akşam: Mezmur 85; 94

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:49-72
Akşam: Mezmur 49; [53]
İşaya 9:8-17
II.Petrus 2:1-10a
Markos 1:1-8

Sabah: Mezmur 119:49-72
Akşam: Mezmur 49; [53]
Zekeriya 3:1-10
Vahiy 4:1-8
Matta 24:45-51

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 50; 147-1-11, Akşam: Mezmur 53;17

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 50
Akşam: [59; 60] ya da 33
İşaya 9:18-10:4
II.Petrus 2:10b-16
Matta 3:1-12

Sabah: Mezmur 50
Akşam: [59; 60] ya da 33
Zekeriya 4:1-14
Vahiy 4:9-5:5
Matta 25:1-13

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 18:1-20; 147:12-20, Akşam: Mezmur 126; 62

 


Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 40; 54
Akşam: Mezmur 51
İşaya 10:5-19
II.Petrus 2:17-22
Matta 11:2-15

Sabah: Mezmur 40; 54
Akşam: Mezmur 51
Zekeriya 7:8-8:8
Vahiy 5:6-14
Matta 25:14-30

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 102; 148, Akşam: Mezmur 130; 16

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 55
Akşam: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
İşaya 10:20-27
Yahuda 17-25
Luka 3:19

Sabah: Mezmur 55
Akşam: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
Zekeriya 8:9-17
Vahiy 6:1-17
Matta 25:31-46

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 90; 149, Akşam: Mezmur 80; 72

 

Hazırlık Dönemi 4. Hafta / 4th Week of Advent

Pazar (Aralık 18)

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 24; 29
Akşam: Mezmur 8; 84
İşaya 42:1-12
Efesliler 6:10-20
Yuhanna 3:16-21

Sabah: Mezmur 24; 29
Akşam: Mezmur 8; 84
Tekvin 3:18-15
Vahiy 12:1-10
Yuhanna 3:16-21

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 24; 150, Akşam: Mezmur 25; 110

 

Pazartesi / Monday

Pazartesi (Aralık 19)

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 61; 62
Akşam: Mezmur 112; 115
İşaya 11:1-9
Vahiy 20:1-10
Yuhanna 5:30-47

Sabah: Mezmur 61; 62
Akşam: Mezmur 112; 115
Tsefanya 3:14-20
Titus 1:1-16
Luka 1:1-25

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 122; 145, Akşam: Mezmur 40; 67

 

Salı / Tuesday

Salı (Aralık 20)

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 66; 67
Akşam: Mezmur 116; 117
İşaya 11:10-16
Vahiy 20:11-21:8
Luka 1:5-25

Sabah: Mezmur 66; 67
Akşam: Mezmur 116; 117
I.Samuel 2:1b-10
Titus 2:1-10
Luka 1:26-38

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 33; 146, Akşam: Mezmur 85; 94

 


Çarşamba / Wednesday

Çarşamba (Aralık 21)

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 72:1-19
Akşam: Mezmur 111; 113
İşaya 28:9-22
Vahiy 21:9-21
Luka 1:26-38

Sabah: Mezmur 72:1-19
Akşam: Mezmur 111; 113
II.Samuel 7:1-17
Titus 2:11-3:8a
Luka 1:39-48a (48b-56)

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 50; 147:1-11, Akşam: Mezmur 53; 17

 

Perşembe / Thursday

Perşembe (Aralık 22)

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 80
Akşam: Mezmur 146; 147
İşaya 29:13-24
Vahiy 21:22-22:5
Luka 1:39-48a (48b-56)

Sabah: Mezmur 80
Akşam: Mezmur 146; 147
II.Samuel 7:18-29
Galatyalılar 3:1-14
Luka 1:57-66

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 18:1-20; 147:12-20, Akşam: Mezmur 126; 62

 

Cuma / Friday

Cuma (Aralık 23)

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 93; 96
Akşam: Mezmur 148; 150
İşaya 33:17-22
Vahiy 22:6-11, 18-20
Luka 1:57-66

Sabah: Mezmur 93, 96
Akşam: Mezmur 148; 150
İşaya 28:1-13
Galatyalılar 3:15-22
Luka 1:67-80 or Matta 1:1-17

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 102; 148, Akşam: Mezmur 130; 16

 

Aralık / December 24

-Cumartesi-

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 45; 46
İşaya 35:1-10
Vahiy 22:12-17, 21
Luka 1:67-80

Sabah: Mezmur 45; 46;
Zekeriya 2
Galatyalılar 3:23-4:7
Matta 1:18-25

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 90; 149, Akşam: Mezmur 80; 72

 

Christmas Eve (Dec. 24 ) / Kutlu Doğuş Arifesi (24 Aralık)

YIL 1

YIL 2

Akşam: Mezmur 89:1-29
İşaya 59:15b-21
Filipililer 2:5-11

Akşam: Mezmur 89:1-29
İşaya 59:15b-21
Filipililer 2:5-11

Alternatif Mezmur Okumaları: Mezmur 132; 114

 


Christmas Day (Dec. 25) / Kutlu Doğuş Bayramı (25 Aralık)

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 2; 85
Akşam: Mezmur 110:1-1 (6-7); 132
Zekeriya 2:10-13
I.Yuhanna 4:7-16
Yuhanna 3:31-26

Sabah: Mezmur 2; 85
Akşam: Mezmur 110:1-1 (6-7); 132
Mika 4:1-5, 5:2-4
I.Yuhanna 4:7-16
Yuhanna 3:31-26

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 2; +Günün Övgü Mezmuru, Akşam: Mezmur 98; 96

 

+Günün Övgü Mezmuru (Laudate Psalms): Pazar -150; Pazartesi -145; Salı -146;

Çarşamba 147:1-11; Perşembe -147:12-20; Cuma -148; Cumartesi -149.

 

Aralık / December 26

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 28; 30
II.Tarihler 24:17-22
Elçilerin İşleri 6:1-7

Akşam: Mezmur 118
Yeremya 26:12-15
Elçilerin İşleri 7:59-8:8

Sabah: Mezmur 28; 30
II.Tarihler 24:17-22
Elçilerin İşleri 6:1-7

Akşam: Mezmur 118
Yeremya 26:12-15

Elçilerin İşleri 7:59-8:8

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 116; +Günün Övgü Mezmuru, Akşam: Mezmur 119:1-24; 27

 

Aralık / December 27

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 97; 98
Süleymanın Meselleri 8:22-30

I.Yuhanna 5:1-12
Yuhanna 13:20-35

 

Akşam: Mezmur 145
İşaya 44:1-8
I.Yuhanna 5:1-12

(Yuhanna 13:20-35)

Sabah: Mezmur 97; 98

Süleymanın Meselleri 8:22-30
I.Yuhanna 5:1-12

Yuhanna 13:20-35

 

Akşam: Mezmur 145
İşaya 44:1-8
I.Yuhanna 5:1-12

(Yuhanna 13:20-35)

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 34; +Günün Övgü Mezmuru, Akşam: Mezmur 19; 121

 

Aralık / December 28

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 2; 26
İşaya 49:13-23
Matta 18:1-14


Akşam: Mezmur 19, 126
İşaya 54:1-13
Markos 10:13-16

Sabah: Mezmur 2; 26
İşaya 49:13-23
Matta 18:1-14

 

Akşam: Mezmur 19; 126
İşaya 54:1-13
Markos 10:13-16

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 2; +Günün Övgü Mezmuru, Akşam: Mezmur 110; 111

 


1st Week after Christmas Day / Kutlu Doğuş’tan sonra 1. Hafta

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 93; 96
Akşam: Mezmur 34
İşaya 62:6-7, 10-12
İbraniler 2: 10-18
Matta 1:18-25

Sabah: Mezmur 93; 96
Akşam: Mezmur 34
I.Samuel 1:1-2, 7b-28
Koloseliler 1:19-20
Luka 2:22-40

Alternatif Mezmur Okumaları:

-Tarihe göre belirlenmiş Mezmurlar okunur (ya da yıllık kilise takvimine bakınız)-

ya da Sabah: Mezmur 132, Akşam: 84; 122

 

Aralık / December 29 If this is Saturday, use Psalms 23 and 27 in the evening

Cumartesi günü ise Akşam: Mezmur 23, 27

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
İşaya 12:1-6
Vahiy 1:1-8
Yuhanna 7:37-52

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
II.Samuel 23:13-17b
II.Yuhanna 1-13
Yuhanna 2:1-11

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; +Günün Övgü Mezmuru, Akşam: Mezmur 132; 97

 

Aralık / December 30

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 20; 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 23; 27
İşaya 25:1-9
Vahiy 1:9-20
Yuhanna 7:53-8:11

Sabah: Mezmur 20; 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 23; 27
I.Krallar 17:17-24
III.Yuhanna 1-15
Yuhanna 4:46-54

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 93; +Günün Övgü Mezmuru, Akşam: Mezmur 89:1-18; 39:19-52

 

Aralık / December 31

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 46; 48
İşaya 26:1-9
II.Korintliler 5:16-6:2
Yuhanna 8:12-19


Akşam: Mezmur 90
İşaya 65:15b-25
Vahiy 21:1-6

 

ya da

Mezmur 148, Yeremya 23:1-6,

Koloseliler 2:8-15

Sabah: Mezmur 46; 48
I.Krallar 3:5-14
Yakup 4:13-17; 5:7-11
Yuhanna 5:1-15


Akşam: Mezmur 90
İşaya 65:15b-25
Vahiy 21:1-6

 

ya da

Mezmur 148, Yeremya 23:1-6,

Koloseliler 2:8-15

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 98; +Günün Övgü Mezmuru, Akşam: Mezmur 45; 96

 


1 Ocak – Mesih İsa’ya İsim verilmesi

1 January - The Naming and Circumcision of Jesus

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 103
Akşam: Mezmur 148
Tekvin 17:1-12a, 15-16
Koloseliler 2:6-12
Yuhanna 16:23b-30

 

ya da

Mezmur 8; 62:1-8, İşaya 9:2, 6-7,

Elçilerin İşleri 4:8-12, Luka 2:15-21

Sabah: Mezmur 103
Akşam: Mezmur 148
İşaya 62:1-5, 10-12
Vahiy 19:1-16 (ya da Koloseliler 2:6-12)

Matta 1:18-25

 

ya da

Mezmur 8; 62:1-8, İşaya 9:2, 6-7,

Elçilerin İşleri 4:8-12, Luka 2:15-21

Alternatif Mezmur Okumaları: Sabah: Mezmur 98; +Günün Övgü Mezmuru

Akşam: Mezmur 99; 8

 

+Günün Övgü Mezmuru: Pazar -150; Pazartesi -145; Salı -146; Çarşamba 147:1-11; Perşembe -147:12-20; Cuma -148; Cumartesi -149.

 

2nd Week after Christmas Day / Kutlu Doğuş’tan sonra 2. Hafta

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 66; 67
Akşam: Mezmur 145
Tesniye 33:1-5
I.Yuhanna 2:12-17
Yuhanna 6:41-47

Sabah: Mezmur 66; 67
Akşam: Mezmur 145
I.Krallar 3:5-14
Koloseliler 3:12-17
Yuhanna 6:41-47

Alternatif Mezmur Okumaları:

-Tarihe göre belirlenmiş Mezmurlar okunur (ya da haftalık kilise takvimine bakınız)-

ya da Sabah: Mezmur 89:19-38, Akşam: Mezmur 85; 87

 

Ocak / January 2

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 34
Akşam: Mezmur 33
Tekvin 12:1-7
İbraniler 11:1-12
Yuhanna 6:35-42, 48-51

Sabah: Mezmur 34
Akşam: Mezmur 33
I.Krallar 19:1-8
Efesliler 4:1-16
Yuhanna 6:1-14

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 48; +Günün Övgü Mezmuru, Akşam: Mezmur 9; 29

 

Ocak / January 3 Cumartesi günü ise Akşam: Mezmur 136

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 68
Akşam: Mezmur 72:1-19
Tekvin 28:10-22
İbraniler 11:13-22
Yuhanna 10:7-17

Sabah: Mezmur 68
Akşam: Mezmur 72:1-19
I.Krallar 19:9-18
Efesliler 4:17-32
Yuhanna 6:15-27

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 111; +Günün Övgü Mezmuru, Akşam: Mezmur 107; 15

 


Ocak / January 4 Cumartesi günü ise Akşam: Mezmur 136

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 85; 87
Akşam: Mezmur 89:1-29
Çıkış 3:1-5 (6-12)
İbraniler 11:23-31
Yuhanna 14:6-14

Sabah: Mezmur 85; 87
Akşam: Mezmur 89:1-29
Yeşu 3:14-4:7
Efesliler 5:1-20
Yuhanna 9:1-12, 35-38

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 20; +Günün Övgü Mezmuru, Akşam: Mezmur 93; 97

 

Ocak / January 5

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 2; 110:1-5 (6-7)
Yeşu 1:1-9
İbraniler 11:32-12:2
Yuhanna 15:1-16

(ya da Mezmur 99;

+Günün Övgü Mezmuru)

 

Akşam: Mezmur 29; 98
İşaya 66:18-23
Romalılar 15:7-13

(ya da Mezmur 96; 110)

 

ya da

Mezmur 96; 97, İşaya 49:1-13,

Yuhanna 4:7-26

Sabah: Mezmur 2; 110:1-5 (6-7)

Yunus 2:2-9
Efesliler 6:10-20
Yuhanna 11:17-27, 38-44

(ya da Mezmur 99;

+Günün Övgü Mezmuru)

 

Akşam: Mezmur 29; 98
İşaya 66: 18-23
Romalılar 15:7-13

(ya da Mezmur 96; 110)

 

ya da

Mezmur 96; 97, İşaya 49:1-13,

Yuhanna 4:7-26

 

+Günün Övgü Mezmuru: Pazar -150; Pazartesi -145; Salı -146; Çarşamba 147:1-11; Perşembe -147:12-20; Cuma -148; Cumartesi -149.

 

Epiphany / Epifani (6 Ocak)

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 46; 97
Akşam: Mezmur 96; 100
İşaya 52:7-10
Vahiy 21:22-27
Matta 12:14-21

 

ya da

İşaya 60:1-6, Efeliler 3:1-12,

(Mezmur 72:1-8, 10-20) Matta 2:1-12

Sabah: Mezmur 46; 97
Akşam: Mezmur 96; 100
İşaya 49:1-7
Vahiy 21:22-27
Matta 12:14-21

 

ya da

İşaya 60:1-6, Efeliler 3:1-12,

(Mezmur 72:1-8, 10-20) Matta 2:1-12

Alternatif Mezmur Okumaları: Sabah: Mezmur 72;

+Günün Övgü Mezmuru, Akşam: Mezmur 100; 67

 

Epifani sonrasındaki okumalar Cumartesi Akşamına kadar kullanılır.


Ocak / January 7 sadece Epifaniden sonraki Cumartesi gününe kadar

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 103
Akşam: Mezmur 114, 115
İşaya 52:3-6
Vahiy 2:1-7
Yuhanna 2:1-11

Akşam: Mezmur 114; 115
Tesniye 8:1-3
Koloseliler 1:1-14
Yuhanna 6:30-33, 48-51

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 46, ya da 97; +Günün Övgü Mezmuru

Akşam: Mezmur 27; 93 ya da 114

 

Ocak / January 8 sadece Epifaniden sonraki Cumartesi gününe kadar

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 117; 118
Akşam: Mezmur 112; 113
İşaya 59:15-21
Vahiy 2:8-17
Yuhanna 4:46-54

Sabah: Mezmur 117; 118
Akşam: Mezmur 112; 113
Çıkış 17:1-7
Koloseliler 1:15-23
Yuhanna 7:37-52

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 46 ya da 47, +Günün Övgü Mezmuru

Akşam: Mezmur 27; 93 ya da 114

 

Ocak / January 9 sadece Epifaniden sonraki Cumartesi gününe kadar

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 121; 122; 123
Akşam: Mezmur 131; 132
İşaya 63:1-5
Vahiy 2:18-29
Yuhanna 5:1-15

Sabah: Mezmur 121; 122; 123
Akşam: Mezmur 131; 132
İşaya 45:14-19
Koloseliler 1:24-2:7
Yuhanna 8:12-19

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 46 ya da 47, +Günün Övgü Mezmuru

Akşam: Mezmur 27; 93 ya da 114

 

Ocak / January 10 sadece Epifaniden sonraki Cumartesi gününe kadar

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
Akşam: Mezmur 147
İşaya 65:1-9
Vahiy 3:1-6
Yuhanna 6:1-14

Sabah: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
Akşam: Mezmur 147
Yeremya 23:1-8
Koloseliler 2:8-23
Yuhanna 10:7-17

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 46 ya da 47, +Günün Övgü Mezmuru

Akşam: Mezmur 27; 93 ya da 114

 


Ocak / January 11 sadece Epifaniden sonraki Cumartesi gününe kadar

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 148; 150
Akşam: Mezmur 91; 92
İşaya 65:13-16
Vahiy 3:7-13
Yuhanna 6:15-27

Sabah: Mezmur 148; 150
Akşam: Mezmur 91; 92
İşaya 55:3-9
Koloseliler 3:1-17
Yuhanna 14:6-14

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 46, ya da 47 +Günün Övgü Mezmuru

Akşam: Mezmur 27; 93 ya da 114

 

Ocak / January 12 sadece Epifaniden sonraki Cumartesi gününe kadar

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 98; 99; [100]
İşaya 66:1-2, 22-23
Vahiy 3:14-22
Yuhanna 9:1-12, 35-38

Sabah: Mezmur 98; 99; [100]
Tekvin 49:1-2, 8-12
Koloseliler 3:18-4:6
Yuhanna 15:1-16

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 46, ya da 97; +Günün Övgü Mezmuru

 

+Günün Övgü Mezmuru: Pazar -150; Pazartesi -145; Salı -146; Çarşamba 147:1-11; Perşembe -147:12-20; Cuma -148; Cumartesi -149.

 

epifaniden sonraki cumartesi / Arife Duası -Mesih İsa’nın Vaftizi

Eve of First Sunday After the Epiphany

YIL 1

YIL 2

Akşam: Mezmur 104
İşaya 61:1-9
Galatyalılar 3:23-29, 4:4-7

 

ya da

Mezmur 36
İşaya 61
Titus 2:11-14; 3:4-7

Akşam: Mezmur 104
İşaya 61:1-9
Galatyalılar 3:23-29, 4:4-7

 

ya da

Mezmur 36
İşaya 61
Titus 2:11-14; 3:4-7

Alternatif Mezmur Okumaları: Mezmur 27; 93; ya da 114

 

Babtism of the Lord / Mesih İsa’nın Vaftizi

(Epiphany-1 / Epifani-1)

Week following Sunday between Jan 14 and 20 inclusive / 7-13 Ocak arasındaki pazar

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 146; 147
Akşam: Mezmur 111; 112; 113
İşaya 40:1-11
İbraniler 1:1-12
Yuhanna 1:1-7, 19-20, 29-34

 

ya da

Tekvin 1:1-5, Mezmur 29,

Elçilerin İşleri 19:1-7, Markos 1:4-11

Sabah: Mezmur 146; 147
Akşam: Mezmur 111; 112; 113
Tekvin 1:1-2:3
Efesliler 1:3-14
Yuhanna 1:29-34

 

ya da

Tekvin 1:1-5, Mezmur 29,

Elçilerin İşleri 19:1-7, Markos 1:4-11

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 104; 150, Akşam: Mezmur 29

 


Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 1; 2; 3
Akşam: Mezmur 4, 7
İşaya 40:12-23
Efesliler 1:1-14
Markos 1:1-13

Sabah: Mezmur 1; 2; 3
Akşam: Mezmur 4, 7
Tekvin 2:4-9 (10-15) 16-25
İbraniler 1:1-14
Yuhanna 1:1-18

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 5; 145, Akşam: Mezmur 82; 29

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 5; 6
Akşam: Mezmur 10; 11
İşaya 40:25-31
Efesliler 1:15-23
Markos 1:14-28

Sabah: Mezmur 5; 6
Akşam: Mezmur 10; 11
Tekvin 3:1-24
İbraniler 2:1-10
Yuhanna 1:19-28

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 42; 146, Akşam: Mezmur 102; 133

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:1-24
Akşam: Mezmur 12; 13; 14
İşaya 41:1-16
Efesliler 2:1-10
Markos 1:29-45

Sabah: Mezmur 119:1-24
Akşam: Mezmur 12; 13; 144
Tekvin 4:1-16
İbraniler 2:11-18
Yuhanna 1: (29-34) 35-42

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 89:1-18; 147:1-11, Akşam: Mezmur 1; 33

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
İşaya 41:17-29
Efesliler 2:11-22
Markos 2:1-12

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
Tekvin 4:17-26
İbraniler 3:1-11
Yuhanna 1:43-51

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 97; 147:12-20, Akşam: Mezmur 16; 62

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 16; 17
Akşam: Mezmur 22
İşaya 42: (1-9) 10-17
Efesliler 3:1-13
Markos 2:13-22

Sabah: Mezmur 16; 17
Akşam: Mezmur 22
Tekvin 6:1-8
İbraniler 3:12-19
Yuhanna 2:1-12

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 51; 148, Akşam: Mezmur 142; 65

 


Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 20; 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 110:1-5 (6-7); 116; 117
İşaya (42:18-25) 43:1-13
Efesliler 3:14-21
Markos 2:23-3:6

Sabah: Mezmur 20; 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 110:1-5 (6-7); 116; 117
Tekvin 6:9-22
İbraniler 4:1-13
Yuhanna 2:13-22

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 104; 149, Akşam: Mezmur 138; 98

 

Ordinary Time-2 / Olağan Devre 2. Pazar

(Epiphany-2 / Epifani-2)

Week following Sunday between Jan 14 and 20 inclusive / 14-20 Ocak arasındaki pazar

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 114; 115
İşaya 43:14-44:5
İbraniler 6:17-7:10
Yuhanna 4:27-42

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 114; 115
Tekvin 7:1-10, 17-23
Efesliler 4:1-16
Markos 3:7-19

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 19; 150, Akşam: Mezmur 81; 113

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 25
Akşam: Mezmur 9; 15
İşaya 44:6-8, 21-23
Efesliler 4:1-16
Markos 3:7-19a

Sabah: Mezmur 25
Akşam: Mezmur 9; 15
Tekvin 8:6-22
İbraniler 4:14-5:6
Yuhanna 2:23-3:15

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 135; 145, Akşam: Mezmur 97; 112

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 26; 28
Akşam: Mezmur 36; 39
İşaya 44:9-20
Efesliler 4:17-32
Markos 3:19b-35

Sabah: Mezmur 26; 28
Akşam: Mezmur 36; 39
Tekvin 9:1-17
İbraniler 5:7-14
Yuhanna 3:16-21

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 123; 146, Akşam: Mezmur 30; 86

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 38
Akşam: Mezmur 119:25-48
İşaya 44:24-45:7
Efesliler 5:1-14
Markos 4:1-20

Sabah: Mezmur 38
Akşam: Mezmur 119:25-48
Tekvin 9:18-29
İbraniler 6:1-12
Yuhanna 3:22-36

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 15; 147:1-11, Akşam: Mezmur 48; 4

 


Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 37:1-18
Akşam: Mezmur 37:19-42
İşaya 45:5-17
Efesliler 5:15-33
Markos 4:21-34

Sabah: Mezmur 37:1-18
Akşam: Mezmur 37:19-42
Tekvin 11:1-9
İbraniler 6:13-20
Yuhanna 4:1-15

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 36; 147:12-20

Akşam: Mezmur 80; 27

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 31
Akşam: Mezmur 35
İşaya 45:18-25
Efesliler 6:1-9
Markos 4:35-41

Sabah: Mezmur 31
Akşam: Mezmur 35
Tekvin 11:27-12:8
İbraniler 7:1-17
Yuhanna 4:16-26

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 130; 148, Akşam: Mezmur 32; 139

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 30; 32
Akşam: Mezmur 42; 43
İşaya 46:1-13
Efesliler 6:10-24
Markos 5:1-20

Sabah: Mezmur 30; 32
Akşam: Mezmur 42; 43
Tekvin 12:9-13:1
İbraniler 7:18-28
Yuhanna 4:27-42

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 56; 149, Akşam: Mezmur 118; 111

 

Ordinary Time-3 / Olağan Devre 3. Pazar

(Epiphany-3 / Epifani-3)

Week following Sunday between Jan 21 and 27 inclusive / 21-27 Ocak arasındaki pazar

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 63:1-8 (9-11); 98
Akşam: Mezmur 103
İşaya 47:1-15
İbraniler 10:19-31
Yuhanna 5:2-18

Sabah: Mezmur 63:1-8 (9-11), 98
Akşam: Mezmur 103
Tekvin 13:2-18
Galatyalılar 2:1-10
Markos 7:31-37

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 67; 150, Akşam: Mezmur 46; 93

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 41; 52
Akşam: Mezmur 44
İşaya 48:1-11
Galatyalılar 1:1-17
Markos 5:21-43

Sabah: Mezmur 41; 52
Akşam: Mezmur 44
Tekvin 14: (1-7) 8-24
İbraniler 8:1-13
Yuhanna 4:43-54

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 57; 145, Akşam: Mezmur 85; 47

 


Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 45
Akşam: Mezmur 47; 48
İşaya 48:12-21
Galatyalılar 1:18-2:10
Markos 6:1-13

Sabah: Mezmur 45
Akşam: Mezmur 47; 48
Tekvin 15:1-11, 17-21
İbraniler 9:1-14
Yuhanna 5:1-18

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 54; 146, Akşam: Mezmur 28; 99

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:49-72
Akşam: Mezmur 49; [53]
İşaya 49:1-12
Galatyalılar 2:11-21
Markos 6:13-29

Sabah: Mezmur 119:49-72
Akşam: Mezmur 49; [53]
Tekvin 16:1-14
İbraniler 9:15-28
Yuhanna 5:19-29

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 65; 147:1-11, Akşam: Mezmur 125; 91

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 50 [59]
Akşam: Mezmur [60] ya da 118

İşaya 49:13-23
Galatyalılar 3:1-14
Markos 6:30-46

Sabah: Mezmur 50 [59]
Akşam: Mezmur [60] ya da 118

Tekvin 16:15-17:14
İbraniler 10:1-10
Yuhanna 5:30-47

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 143; 147:12-20, Akşam: Mezmur 81; 116

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 40; 54
Akşam: Mezmur 51
İşaya 50:1-11
Galatyalılar 3:15-22
Markos 6:47-56

Sabah: Mezmur 40; 54
Akşam: Mezmur 51
Tekvin 17:15-27
İbraniler 10:11-25

Yuhanna 6:1-15

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 88; 148, Akşam: Mezmur 6; 20

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 55
Akşam: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
İşaya 51:1-8
Galatyalılar 3:23-29
Markos 7:1-23

Sabah: Mezmur 55
Akşam: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
Tekvin 18:1-16
İbraniler 10:26-39
Yuhanna 6:16-27

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 122; 149, Akşam: Mezmur 100; 63

 


***Ordinary Time-4 / Olağan Devre 4. Pazar

(Epiphany / Epifani-4)

Week following Sunday between Jan 28 and Feb 3 inclusive / 28 Ocak – 3 Şubat arasındaki Pazar

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 24; 29
Akşam: Mezmur 8; 84
İşaya 51:9-16
İbraniler 11:8-16
Yuhanna 7:14-31

Sabah: Mezmur 24; 29
Akşam: Mezmur 8; 84
Tekvin 18:16-33
Galatyalılar 5:13-25
Markos 8:22-30

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 108; 150, Akşam: Mezmur 66; 23

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 56; 57; [58]
Akşam: Mezmur 64; 65
İşaya 51:17-23
Galatyalılar 4:1-11
Markos 7:24-37

Sabah: Mezmur 56; 57; [58]
Akşam: Mezmur 64; 65
Tekvin 19:1-17 (18-23) 24-29
İbraniler 11:1-12
Yuhanna 6:27-40

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 62; 145, Akşam: Mezmur 73; 9

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 61; 62
Akşam: Mezmur 68:1-20 (21-23) 24-36
İşaya 52:1-12
Galatyalılar 4:12-20
Markos 8:1-10

Sabah: Mezmur 61; 62
Akşam: Mezmur 68:1-20 (21-23) 24-36
Tekvin 21:1-21
İbraniler 11:13-22
Yuhanna 6:41-51

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 12; 146, Akşam: Mezmur 36; 7

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 72:1-19
Akşam: Mezmur 119:73-96
İşaya 53:13-52:12
Galatyalılar 4:21-31
Markos 8:11-26

Sabah: Mezmur 72:1-19
Akşam: Mezmur 119:73-96
Tekvin 22:1-18
İbraniler 11:23-31
Yuhanna 6:52-59

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; 147:1-11, Akşam: Mezmur 132; 134

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [70]; 71
Akşam: Mezmur 74
İşaya 54:1-10
Galatyalılar 5:1-15
Markos 8:27-9:1

Sabah: Mezmur [70]; 71
Akşam: Mezmur 74
Tekvin 23:1-20
İbraniler 11:32-12:2
Yuhanna 6:60-71

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 116; 147:12-20, Akşam: Mezmur 26; 130

 


Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 69:1-23 (24-30) 31-38
Akşam: Mezmur 73
İşaya 55:1-13
Galatyalılar 5:16-24
Markos 9:2-13

Sabah: Mezmur 69:1-23 (24-30) 31-38
Akşam: Mezmur 73
Tekvin 24:1-27
İbraniler 12:3-11
Yuhanna 7:1-13

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 84; 148, Akşam: Mezmur 25; 40

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 75; 76
Akşam: Mezmur 23; 27
İşaya 56:1-8
Galatyalılar 5:25-6:10
Markos 9:14-29

Sabah: Mezmur 75; 76
Akşam: Mezmur 23; 27
Tekvin 24:28-38, 49-51
İbraniler 12:12-29
Yuhanna 7:14-36

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 63; 149, Akşam: Mezmur 125; 90

 

***Ordinary Time-5 / Olağan Devre 5. Pazar

Epifani-5 / Week of the Fifth Sunday After the Epiphany

Week following Sunday between Feb 4 and 10 inclusive / 4-10 Şubat arasındaki Pazar

-Kül Çarşambasından Önceki 2. Pazar değil ise-

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 93; 96
Akşam: Mezmur 34
İşaya 57:1-13
İbraniler 12:1-6
Yuhanna 7:37-46

Sabah: Mezmur 93; 96
Akşam: Mezmur 34
Tekvin 24:50-67
II.Timoteyus 2:14-21
Markos 10:13-22

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 103; 150, Akşam: Mezmur 117; 139

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 80
Akşam: Mezmur 77; [79]
İşaya 57:14-21
Galatyalılar 6:11-18
Markos 9:30-41

Sabah: Mezmur 80
Akşam: Mezmur 77; [79]
Tekvin 25:19-34
İbraniler 13:1-16
Yuhanna 7:37-52

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 5; 145, Akşam: Mezmur 82; 29

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 78:1-39
Akşam: Mezmur 78:40-72
İşaya 58:1-12
II.Timoteyus 1:1-14
Markos 9:42-50

Sabah: Mezmur 78:1-39
Akşam: Mezmur 78:40-72
Tekvin 26:1-6, 12-33
İbraniler 13:17-25
Yuhanna 7:53-8:11

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 42; 146, Akşam: Mezmur 102; 133

 


Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:97-120
Akşam: Mezmur 81; 82
İşaya 59:1-21
II.Timoteyus 1:15-2:13
Markos 10:1-16

Sabah: Mezmur 119:97-120
Akşam: Mezmur 81; 82
Tekvin 27:1-29
Romalılar 12:1-8
Yuhanna 8:12-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 89:1-18; 147:1-11, Akşam: Mezmur 1; 33

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [83] ya da 146, 147
Akşam: Mezmur 85; 86
İşaya 60:1-22 (1-17)
II.Timoteyus 2:14-26
Markos 10:17-31

Sabah: Mezmur [83] ya da 146, 147
Akşam: Mezmur 85; 86
Tekvin 27:30-45
Romalılar 12:9-21
Yuhanna 8:21-32

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 97; 147:12-20, Akşam: Mezmur 16; 62

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 88
Akşam: Mezmur 91; 92
İşaya 61:1-9
II.Timoteyus 3:1-17
Markos 10:32-45

Sabah: Mezmur 88
Akşam: Mezmur 91; 92
Tekvin 27:46-28:4, 10-22
Romalılar 13:1-14
Yuhanna 8:33-47

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 51; 148, Akşam: Mezmur 142; 65

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 87; 90
Akşam: Mezmur 136
İşaya 61:10-62:5
II.Timoteyus 4:1-8
Markos 10:46-52

Sabah: Mezmur 87; 90
Akşam: Mezmur 136
Tekvin 29:1-20
Romalılar 14:1-23
Yuhanna 8:47-59

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 104; 149, Akşam: Mezmur 138; 98

 


***Ordinary Time-6 / Olağan Devre 6. Pazar

(if earlier than the Second Sunday before Lent)

(Epiphany-6 / Epifani-6)

-Kül Çarşambasından Önceki 2. Pazar değil ise-

Week following Sunday between Feb 11 and 17 inclusive / 11-17 Şubat arasındaki Pazar

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 66; 67
Akşam: Mezmur 19; 46
İşaya 62:6-12
I.Yuhanna 2:3-11
Yuhanna 8:12-19

Sabah: Mezmur 66; 67
Akşam: Mezmur 19; 46
Tekvin 29:20-35
I.Timoteyus 3:14-4:10
Markos 10:23-31

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 19: 150, Akşam: Mezmur 81; 113

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 89:1-18
Akşam: Mezmur 89:19-52
İşaya 63:1-6
I.Timoteyus 1:1-17
Markos 11:1-11

Sabah: Mezmur 89:1-18
Akşam: Mezmur 89:19-52
Tekvin 30:1-24
I.Yuhanna 1:1-10
Yuhanna 9:1-17

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 135; 145, Akşam: Mezmur 97; 112

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 97; 99; [100]
Akşam: Mezmur 94; [95]
İşaya 63:7-14
I.Timoteyus 1:18-2:8 (9-15)
Markos 11:12-26

Sabah: Mezmur 97; 99; [100]
Akşam: Mezmur 94; [95]
Tekvin 31:1-24
I.Yuhanna 2:1-11
Yuhanna 9:18-41

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 123; 146, Akşam: Mezmur 30; 86

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 101; 109:1-4 (5-19) 20-30
Akşam: Mezmur 119:121-144
İşaya 63:15-64:9
I.Timoteyus 3:1-16
Markos 11:27-12:12

Sabah: Mezmur 101; 109:1-4 (5-19) 20-30
Akşam: Mezmur 119:121-144
Tekvin 31:25-50
I.Yuhanna 2:12-17
Yuhanna 10:1-18

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 15; 147:1-11, Akşam: Mezmur 48; 4

 


Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 105:1-22
Akşam: Mezmur 105:23-45
İşaya 65:1-12
I.Timoteyus 4:1-16
Markos 12:13-27

Sabah: Mezmur 105:1-22
Akşam: Mezmur 105:23-45
Tekvin 32:3-21
I.Yuhanna 2:18-29
Yuhanna 10:19-30

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 36; 147:12-20, Akşam: Mezmur 80; 27

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 102
Akşam: Mezmur 107:1-32
İşaya 65:17-25
I.Timoteyus 5:17-22 (23-25)
Markos 12:28-34

Sabah: Mezmur 102
Akşam: Mezmur 107:1-32
Akşam: Mezmur 32:22-33:17
I.Yuhanna 3:1-10
Yuhanna 10:31-42

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 130; 148, Akşam: Mezmur 32; 139

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 107:33-43; 108:1-6 (7-13)
Akşam: Mezmur 33
İşaya 66:1-6
I.Timoteyus 6:6-21
Markos 12:35-44

Sabah: Mezmur 107:33-43; 108:1-6 (7-13)
Akşam: Mezmur 33
Tekvin 35:1-20
I.Yuhanna 3:11-18
Yuhanna 11:1-16

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 56; 149, Akşam: Mezmur 118; 111

 

***Ordinary Time-7 / Olağan Devre 7. Pazar

(Epiphany-7 Epifani-7)

-Kül Çarşambasından Önceki 2. Pazar değil ise-

Week following Sunday between Feb 18 and 24 inclusive, / 18-24 Şubat arasındaki Pazar

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 118
Akşam: Mezmur 145
İşaya 66:7-14
I.Yuhanna 3:4-10
Yuhanna 10:7-16

Sabah: Mezmur 118
Akşam: Mezmur 145
Süleymanın Meselleri 1:20-33
II.Korintliler 5:11-21

Markos 10:35-45

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 67; 150, Akşam: Mezmur 46; 93

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 106:1-18
Akşam: Mezmur 106:19-48
Rut 1:1-14
II.Korintliler 1:1-11
Matta 5:1-12

Sabah: Mezmur 106:1-18
Akşam: Mezmur 106:19-48
Süleymanın Meselleri 3:11-20
I.Yuhanna 3:18-4:6
Yuhanna 11:17-29

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 57; 145, Akşam: Mezmur 85; 47

 


Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [120]; 121; 122; 123
Akşam: Mezmur 124; 125; 126; [127]
Rut 1:15-22
II.Korintliler 1:12-22
Matta 5:13-20

Sabah: Mezmur [120]; 121; 122; 123
Akşam: Mezmur 124; 125; 126; [127]
Süleymanın Meselleri 4:1-27
I.Yuhanna 4:7-21
Yuhanna 11:30-44

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 54; 146, Akşam: Mezmur 28; 99

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:145-176
Akşam: Mezmur 128; 129; 130
Rut 2:1-13
II.Korintliler 1:23-2:17
Matta 5:21-26

Sabah: Mezmur 119:145-176
Akşam: Mezmur 128; 129; 130
Süleymanın Meselleri 6:1-19
I.Yuhanna 5:1-12
Yuhanna 11:45-54

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 65; 147: 1-11, Akşam: Mezmur 125; 91

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 131; 132; [133]
Akşam: Mezmur 134; 135
Rut 2:14-23
II.Korintliler 3:1-18
Matta 5:27-37

Sabah: Mezmur 131; 132; [133]
Akşam: Mezmur 134; 135
Süleymanın Meselleri 7:1-27
I.Yuhanna 5:13-21
Yuhanna 11:55-12:8

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 143; 147:12-20

Akşam: Mezmur 81; 116

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 140; 142
Akşam: Mezmur 141; 143:1-11 (12)
Rut 3:1-18
II.Korintliler 4:1-12
Matta 5:38-48

Sabah: Mezmur 140; 142
Akşam: Mezmur 141; 143:1-11 (12)
Süleymanın Meselleri 8:1-21
Filimun 1-25
Yuhanna 12:9-19

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 88; 148, Akşam: Mezmur 6; 20

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 137:1-6 (7-9); 144
Akşam: Mezmur 104
Rut 4:1-17
II.Korintliler 4:13-5:10
Matta 6:1-16

Sabah: Mezmur 137:1-6 (7-9); 144
Akşam: Mezmur 104
Süleymanın Meselleri 8:22-36
II.Timoteyus 1:1-14
Yuhanna 12:20-26

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 122; 149, Akşam: Mezmur 100; 63

 


***Ordinary Time-8 / Olağan Devre 8. Pazar

(Epiphany-8 / Epifani-8)

-Mesih İsa’nın Dağda Görünümünün Değişmesi günü değil ise-

-25-29 Şubat arasındaki pazar

Week following Sunday between Feb 25 and 29 inclusive, except when this Sunday is Transfiguration

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 146; 147
Akşam: Mezmur 111, 112; 113
Tesniye 4:1-9
II.Timoteyus 4:1-8
Yuhanna 12:1-8

Sabah: Mezmur 146; 147
Akşam: Mezmur 111, 112; 113
Süleymanın Meselleri 9:1-12
II.Korintliler 9:6b-15
Markos 10:46-52

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 108; 150, Akşam: Mezmur 66; 23

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 1; 2; 3
Akşam: Mezmur 4; 7
Tesniye 4:9-14
II.Korintliler 10:1-18
Matta 6:7-15

Sabah: Mezmur 11; 2; 3
Akşam: Mezmur 4; 7
Süleymanın Meselleri 10:1-12
II.Timoteyus 1:15-2:13
Yuhanna 12:27-36a

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 62; 145, Akşam: Mezmur 73; 9

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 5; 6
Akşam: Mezmur 10; 11
Tesniye 4:15-24
II.Korintliler 11:1-21a
Matta 6:16-23

Sabah: Mezmur 5, 6
Akşam: Mezmur 10; 11
Süleymanın Meselleri 15:16-33
II.Timoteyus 2:14-26
Yuhanna 12:36b-50

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 12; 146, Akşam: Mezmur 36; 7

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:1-24
Akşam: Mezmur 12; 13; 14
Tesniye 4:25-31
II.Korintliler 11:21b-33
Matta 6:24-34

Sabah: Mezmur 119:1-24
Akşam: Mezmur 12; 13; 14
Süleymanın Meselleri 17:1-20
II.Timoteyus 3:1-17
Yuhanna 13:1-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; 147:1-11, Akşam: Mezmur 132; 134

 


Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
Tesniye 4:32-40
II.Korintliler 12:1-10
Matta 7:1-12

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
Süleymanın Meselleri 21:30-22:6
II.Timoteyus 4:1-8
Yuhanna 13:21-30

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 116; 147:12-20

Akşam: Mezmur 26; 130

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 16; 17
Akşam: Mezmur 22
Tesniye 5:1-22
II.Korintliler 12:11-21
Matta 7:13-21

Sabah: Mezmur 16; 17
Akşam: Mezmur 22
Süleymanın Meselleri 23:19-21, 29-24:2
II.Timoteyus 4:9-22
Yuhanna 13:31-38

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 84; 148, Akşam: Mezmur 25; 40

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 20, 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 110:1-5 (6-7); 116; 117
Tesniye 5:22-33
II.Korintliler 13:1-14
Matta 7:22-29

Sabah: Mezmur 20; 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 110:1-5 (6-7); 116; 117
Süleymanın Meselleri 25:15-28
Filipililer 1:1-11
Yuhanna 18:1-14

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 63; 149, Akşam: Mezmur 125; 90

 

Transfiguration of the Lord / Rab’bin Görünümünün Değişmesi

Evening Prayer on the Eve / Arife Duası

Mezmur 99; 110, Çıkış 24:12-18, Yuhanna 12:27-36

 


Transfiguration of the Lord / Rab’bin Görünümünün Değişmesi

(Last Week of Epiphany / Epifani Dönemi Son Hafta)

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 114; 115
Tesniye 6:1-9
İbraniler 12:18-29
Yuhanna 12:24-32

 

(sabah: Mezmur 103; 150)

(akşam: Mezmur 117; 139)

(Daniel 7:9-10, 13-14)

(II.Korintliler 32:1-9)

(Yuhanna 12:27-36a)

 

ya da

Mezmur 84:1-7, Çıkış 34:29-35

Mezmur 84:8-12, II.Korintliler 3:4-18

Luka 9:28-36

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 114; 115
Çıkış 34:29-35
II.Korintliler 3:7-18
Luka 9:18-27

 

(sabah: Mezmur 103; 150)

(akşam: Mezmur 117; 139)

(Malaki 4:1-6)

(II.Korintliler 3:7-18

(Luka 9:18-27)

 

ya da

Mezmur 84:1-7, Çıkış 34:29-35

Mezmur 84:8-12, II.Korintliler 3:4-18

Luka 9:28-36

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 103; 150, Akşam: Mezmur 117; 139

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 25
Akşam: Mezmur 9, 15
Tesniye 6:10-15
İbraniler 1:1-14
Yuhanna 1:1-18

Sabah: Mezmur 25
Akşam: Mezmur 9; 15
Süleymanın Meselleri 27:1-6, 10-12
Filipililer 2:1-13
Yuhanna 18:15-18, 25-27

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 5; 145, Akşam: Mezmur 82; 29

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 26; 28
Akşam: Mezmur 36; 39
Tesniye 6:16-25
İbraniler 2:1-10
Yuhanna 1:19-28

Sabah: Mezmur 26; 28
Akşam: Mezmur 36; 39
Süleymanın Meselleri 30:1-4, 24-33
Filipililer 3:1-11
Yuhanna 18:28-38

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 42; 146, Akşam: Mezmur 102; 133

 

Ash Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Akşam: Mezmur 95; 32; 143
Akşam: Mezmur 102; 130
Yunus 3:1-4:11
İbraniler 12:1-14
Luka 18:9-14

Akşam: Mezmur 95; 32; 143
Akşam: Mezmur 102; 130
Amos 5:6-15
İbraniler 12:1-14
Luka 18:9-14

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 5; 147:1-11, Akşam: Mezmur 27; 51

 


Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 37:1-18
Akşam: Mezmur 37:19-42
Tesniye 7:6-11
Titus 1:1-16
Yuhanna 1:29-34

Sabah: Mezmur 37:1-18
Akşam: Mezmur 37:19-42
Habakkuk 3:1-10 (11-15) 16-18
Filipililer 3:12-21
Yuhanna 17:1-8

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 27; 147:12-20, Akşam: Mezmur 126; 102

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 95; 31
Akşam: Mezmur 35
Tesniye 7:12-16
Titus 2:1-15
Yuhanna 1:35-42

Sabah: Mezmur 95; 31
Akşam: Mezmur 35
Hezekiel 18:1-4, 25-32
Filipililer 4:1-9
Yuhanna 17:9-19

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 22; 148, Akşam: Mezmur 105; 130

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 30; 32
Akşam: Mezmur 42; 43
Tesniye 7:17-26
Titus 3:1-15
Yuhanna 1:43-51

Sabah: Mezmur 30; 32
Akşam: Mezmur 42; 43
HHezekiel 39:21-29
Filipililer 4:10-20
Yuhanna 17:20-26

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 43; 149, Akşam: Mezmur 31; 143

 

Lent-1 / Alçalış Dönemi 1. Pazar

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 63:1-8 (9-11); 98
Akşam: Mezmur 103
Yeremya 9:23-24
I.Korintliler 1:17-31
Markos 2:18-22

Sabah: Mezmur 63:1-8 (9-11); 98
Akşam: Mezmur 103
Daniel 9:3-10
İbraniler 2:10-18
Yuhanna 12:44-50

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 84; 150, Akşam: Mezmur 42; 32

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 41; 52
Akşam: Mezmur 44
Tesniye 8:11-20 (ya da 1-20)
İbraniler 2:11-18
Yuhanna 2:1-12

Sabah: Mezmur 41; 52
Akşam: Mezmur 44
Tekvin 37:1-11
I.Korintliler 1:1-19
Markos 1:1-13

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 119:73-80; 145, Akşam: Mezmur 121; 6

 


Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 45
Akşam: Mezmur 47; 48
Tesniye 9: (1-3) 4-12
İbraniler 3:1-11
Yuhanna 2:13-22

Sabah: Mezmur 45
Akşam: Mezmur 47; 48
Tekvin 37:12-24
I.Korintliler 1:20-31
Markos 1:14-28

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 34; 146, Akşam: Mezmur 25; 91

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:49-72
Akşam: Mezmur 49; [53]
Tesniye 9:13-21
İbraniler 3:12-19
Yuhanna 2:23-3:15

Sabah: Mezmur 119:49-72
Akşam: Mezmur 49; [53]
Tekvin 37:25-36
I.Korintliler 2:1-13
Markos 1:29-45

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 5; 147:1-11, Akşam: Mezmur 27; 51

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 50
Akşam: Mezmur [59; 60] ya da 19; 46
Tesniye 9:23-10:5
İbraniler: 4:1-10
Yuhanna 3:16-21

Sabah: Mezmur 50
Akşam: Mezmur [59, 60] ya da 19; 46
Tekvin 39:1-23
I.Korintliler 2:14-3:15
Markos 2:1-12

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 27; 147:12-20, Akşam: Mezmur 126; 102

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 95; 40; 54
Akşam: Mezmur 51
Tesniye 10:12-22
İbraniler 4:11-16
Yuhanna 3:22-36

Sabah: Mezmur 95; 40; 54
Akşam: Mezmur 51
Tekvin 40:1-23
I.Korintliler 3:16-23
Markos 2:13-22

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 22; 148, Akşam: Mezmur 105; 130

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 55
Akşam: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
Tesniye 11:18-28
İbraniler 5:1-10
Yuhanna 4:1-26

Sabah: Mezmur 55
Akşam: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
Tekvin 41:1-13
I.Korintliler 4:1-7
Markos 2:23-3:6

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 43; 149, Akşam: Mezmur 31; 143

 


Lent-2 / Alçalış Dönemi 2. Pazar

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 24; 29
Akşam: Mezmur 8; 84
Yeremya 1:1-10
I.Korintliler 3:11-23
Markos 3:31-4:9

Sabah: Mezmur 24; 29
Akşam: Mezmur 8; 84
Tekvin 41:14-45
Romalılar 6:3-14
Yuhanna 5:19-24

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 84; 150, Akşam: Mezmur 42; 32

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 56; 57; [58]
Akşam: Mezmur 64; 65
Yeremya 1:11-19
Romalılar 1:1-15
Yuhanna 4:27-42

Sabah: Mezmur 56; 57; [58]
Akşam: Mezmur 64; 65
Tekvin 41:46-57
I.Korintliler 4:8-20 (21)
Markos 3:7-19a

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 119:73-80; 145, Akşam: Mezmur 121; 6

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 61; 62
Akşam: Mezmur 68:1-20 (21-23) 24-36
Yeremya 2:1-13
Romalılar 1:16-25
Yuhanna 4:43-54

Sabah: Mezmur 61, 62
Akşam: Mezmur 68:1-20 (21-23) 24-36
Tekvin 42:1-17
I.Korintliler 5:1-8
Markos 3:19b-35

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 34; 146, Akşam: Mezmur 25; 91

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 72:1-19
Akşam: Mezmur 119:73-96
Yeremya 3:6-18
Romalılar 1: (26-27) 28-2:11
Yuhanna 5:1-18

Sabah: Mezmur 72:1-19
Akşam: Mezmur 119:73-96
Tekvin 42:18-28
I.Korintliler 5:9-6:11
Markos 4:1-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 5; 147:1-11, Akşam: Mezmur 27; 51

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [70] 71
Akşam: Mezmur 74
Yeremya 4:9-10, 19-28
Romalılar 2:12-24
Yuhanna 5:19-29

Sabah: Mezmur  [70] 71
Akşam: Mezmur 74
Tekvin 42:29-38
I.Korintliler 6:12-20
Markos 4:21-34

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 27; 147:12-20, Akşam: Mezmur 126; 102

 


Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 95; 69:1-23 (24-30) 31-38
Akşam: Mezmur 73
Yeremya 5:1-9
Romalılar 2:25-3:18
Yuhanna 5:30-47

Sabah: Mezmur 95; 69:1-23 (24-30) 31-38
Akşam: Mezmur 73
Tekvin 43:1-15
I.Korintliler 7:1-9
Markos 4:35-41

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 22; 148, Akşam: Mezmur 105; 130

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 75; 76
Akşam: Mezmur 23; 27
Yeremya 5:20-31
Romalılar 3:19-31
Yuhanna 7:1-13

Sabah: Mezmur 75; 76
Akşam: Mezmur 23; 27
Tekvin 43:16-34
I.Korintliler 7:10-24
Markos 5:1-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

 Sabah: Mezmur 43; 149, Akşam: Mezmur 31; 143

 

Lent-3 / Alçalış Dönemi 3. Pazar

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 93; 96
Akşam: Mezmur 34
Yeremya 6:9-15
I.Korintliler 6:12-20
Markos 5:1-20

Sabah: Mezmur 93; 96
Akşam: Mezmur 34
Tekvin 44:1-17
Romalılar 8:1-10
Yuhanna 5:25-29

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 84; 150, Akşam: Mezmur 42; 32

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 80
Akşam: Mezmur 77; [79]
Yeremya 7:1-15
Romalılar 4:1-12
Yuhanna 7:14-36

Sabah: Mezmur 80
Akşam: Mezmur 77; [79]
Tekvin 44:18-34
I.Korintliler 7:25-31
Markos 5:21-43

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 119:73-80; 145, Akşam: Mezmur 121; 6

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 78:1-39
Akşam: Mezmur 78:40-72
Yeremya 7:21-34
Romalılar 4:13-25
Yuhanna 7:37-52

Sabah: Mezmur 78:1-39
Akşam: Mezmur 78:40-72
Tekvin 45:1-15
I.Korintliler 7:32-40
Markos 6:1-13

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 34; 146, Akşam: Mezmur 25; 91

 


Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:97-120
Akşam: Mezmur 81; 82
Yeremya 8:4-7, 18-9:6
Romalılar 5:1-11
Yuhanna 8:12-20

Sabah: Mezmur 119:97-120
Akşam: Mezmur 81; 82
Tekvin 45:16-28
I.Korintliler 8:1-13
Markos 6:13-29

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 5; 147:1-11, Akşam: Mezmur 27; 51

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [83] ya da 42; 43
Akşam: Mezmur 85; 86
Yeremya 10:11-24
Romalılar 5:12-21
Yuhanna 8:21-32

Sabah: Mezmur  [83] ya da 42; 43
Akşam: Mezmur 85; 86
Tekvin 46:1-7, 28-34
I.Korintliler 9:1-15
Markos 6:30-46

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 27; 147:12-20, Akşam: Mezmur 126; 102

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 95; 88
Akşam: Mezmur 91; 92
Yeremya 11:1-8, 14-17
Romalılar 6:1-11
Yuhanna 8:33-47

Sabah: Mezmur 95; 88
Akşam: Mezmur 91; 92
ekvin 47:1-26
I.Korintliler 9:16-27
Markos 6:47-56

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 22; 148, Akşam: Mezmur 105; 130

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 87; 90
Akşam: Mezmur 136
Yeremya 13:1-11
Romalılar 6:12-23
Yuhanna 8:47-59

 

ya da

Çıkış 2:1-10 ya da I.Samuel 1:20-28

Mezmur 34:11-20 ya da 127:1-4

II.Korintliler 1:3-7 ya da Koloseliler 3:12-17

Luka 2:33-35 ya da Yuhanna 19:25-27

Sabah: Mezmur 87, 90
Akşam: Mezmur 136
Tekvin 47:27-48:7
I.Korintliler 10:1-13
Markos 7:1-23

 

ya da

Çıkış 2:1-10 ya da I.Samuel 1:20-28

Mezmur 34:11-20 ya da 127:1-4

II.Korintliler 1:3-7 ya da Koloseliler 3:12-17

Luka 2:33-35 ya da Yuhanna 19:25-27

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 43; 149, Akşam: Mezmur 31; 143

 


Lent-4 / Alçalış Dönemi 4. Pazar

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 66, 67
Akşam: Mezmur 19; 46
Yeremya 14:1-9, (10-16) 17-22
Galatyalılar 4:21-5:1
Markos 8:11-21

 

 

Sabah: Mezmur 66; 67
Akşam: Mezmur 19; 46
Tekvin 48:8-22
Romalılar 8:11-25
Yuhanna 6:27-40

 

 

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 84; 150, Akşam: Mezmur 42; 32

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 89:1-18
Akşam: Mezmur 89:19-52
Yeremya 16: (1-9) 10-21
Romalılar 7:1-12
Yuhanna 6:1-15

Sabah: Mezmur 89:1-18
Akşam: Mezmur 89:19-52
Tekvin 49:1-28
I.Korintliler 10:14-11:1
Markos 7:24-37

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 119:73-80; 145, Akşam: Mezmur 121; 6

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 97; 99; [100]
Akşam: Mezmur 94; [95]
Yeremya 17:19-27
Romalılar 7:13-25
Yuhanna 6:16-27

Sabah: Mezmur 97; 99; [100]
Akşam: Mezmur 94; [95]
Tekvin 49:29-50:14
I.Korintliler 11:2-34 (17-34)
Markos 8:1-10

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 34; 146, Akşam: Mezmur 25; 91

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 101; 109:1-4 (5-19) 20-30
Akşam: Mezmur 119:121-144
Yeremya 18:1-11
Romalılar 8:1-11
Yuhanna 6:27-40

Sabah: Mezmur 101; 109:1-4 (5-19) 20-30
Akşam: Mezmur 119:121-144
Tekvin 50:15-26
I.Korintliler 12:1-11
Markos 8:11-26

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 5; 147:1-11, Akşam: Mezmur 27; 51

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 69:1-23 (24-30) 31-38
Akşam: Mezmur 73
Yeremya 22:13-23
Romalılar 8:12-27
Yuhanna 6:41-51

Sabah: Mezmur 69:1-23 (24-30) 31-38
Akşam: Mezmur 73
Çıkış 1:6-22
I.Korintliler 12:12-26
Markos 8:27-9:1

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 27; 147:12-20, Akşam: Mezmur 126; 102

 


Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 95; 102
Akşam: Mezmur 107:1-32
Yeremya 23:1-8
Romalılar 8:28-39
Yuhanna 6:52-59

Sabah: Mezmur 95; 102
Akşam: Mezmur 107:1-32
Çıkış 2:1-22
I.Korintliler 12:27-13:3
Markos 9:2-13

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 22; 148, Akşam: Mezmur 105; 130

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 107:33-43; 108:1-6 (7-13)
Akşam: Mezmur 33
Yeremya 23:9-15
Romalılar 9:1-18
Yuhanna 6:60-71

Sabah: Mezmur 107:33-43; 108:1-6 (7-13)
Akşam: Mezmur 33
Çıkış 2:23-3:15
I.Korintliler 13:1-13
Markos 9:14-29

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 43; 149, Akşam: Mezmur 31; 143

 

Lent-5 / Alçalış Dönemi 5. Pazar

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 118
Akşam: Mezmur 145
Yeremya 23:16-32
I.Korintliler 9:19-27
Markos 8:31-9:1

Sabah: Mezmur 118
Akşam: Mezmur 145
Çıkış 3:16-4:12
Romalılar 12:1-21
Yuhanna 8:46-59

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 84; 150, Akşam: Mezmur 42; 32

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 31
Akşam: Mezmur 35
Yeremya 24:1-10
Romalılar 9:19-23
Yuhanna 9:1-17

Sabah: Mezmur 31
Akşam: Mezmur 35
Çıkış 4:10-20 (21-26) 27-31
I.Korintliler 14:1-19
Markos 9:30-41

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 119:73-80; 145, Akşam: Mezmur 121; 6

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [120]; 121; 122; 123
Akşam: Mezmur 124; 125; 126; [127]
Yeremya 25:8-17
Romalılar 10:1-13
Yuhanna 9:18-41

Sabah: Mezmur [120]; 121; 122; 123
Akşam: Mezmur 124; 125; 126; [127]
Çıkış 5:1-6:1
I.Korintliler 14:20-33a, 39-40
Markos 9:42-50

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 34; 146, Akşam: Mezmur 25; 91

 


Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:145-176
Akşam: Mezmur 128; 129; 130
Yeremya 25:30-38
Romalılar 10:14-21
Yuhanna 10:1-18

Sabah: Mezmur 119:145-176
Akşam: Mezmur 128; 129; 130
Çıkış 7:8-24
II.Korintliler 2:14-3:6
Markos 10:1-16

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 5; 147:1-11, Akşam: Mezmur 27; 51

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 131; 132; [133]
Akşam: Mezmur 140; 142
Yeremya 26:1-16 (17-24)
Romalılar 11:1-12
Yuhanna 10:19-42

Sabah: Mezmur 131; 132; [133]
Akşam: Mezmur 140; 142
Çıkış 7:25-8:19
II.Korintliler 3:7-18
Markos 10:17-31

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 27; 147:12-20, Akşam: Mezmur 126; 102

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 95; 22
Akşam: Mezmur 141; 143:1-11 (12)
Yeremya 29:1, (2-3) 4-14
Romalılar 11:13-24
Yuhanna 11:1-27 ya da 12:1-10

Sabah: Mezmur 95; 22
Akşam: Mezmur 141, 143:1-11 (12)
Çıkış 9:13-35
II.Korintliler 4:1-12
Markos 10:32-45

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 22; 148, Akşam: Mezmur 105; 130

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 137:1-6 (7-9); 144
Akşam: Mezmur 42; 43
Yeremya 31:27-34
Romalılar 11:25-36
Yuhanna 11:28-44 ya da 12:37-50

Sabah: Mezmur 137:1-6 (7-9); 144
Akşam: Mezmur 42; 43
Çıkış 10:21-11:8
II.Korintliler 4:13-18
Markos 10:46-52

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 43; 149, Akşam: Mezmur 31; 143

 


Palm / Passion Sunday - Karşılama Pazarı (Elem Haftası)

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 24; 29

ya da Mezmur 61; 62
Zekeriya 9:9-12

I.Timoteyus 6:12-16

 

Akşam: Mezmur 103

ya da Mezmur 22:1-2
Zekeriya 12:9-11, 13:1, 7-9

Matta 21:12-17

Sabah: Mezmur 24; 29
ya da Mezmur 61; 62

Zekeriya 9:9-12

I.Timoteyus 6:12-16

 

Akşam: Mezmur 103
ya da Mezmur 22:1-2

Zekeriya 12:9-11, 13:1, 7-9

Luka 19:41-48

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 84; 150, Akşam: Mezmur 42; 32

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 51:1-18 (19-20)
ya da Mezmur 41

Akşam: Mezmur 69:1-23

ya da Mezmur 25
Yeremya 11:18-20; 12:1-16 (17)
Filipililer 3:1-14
Yuhanna 12:9-19

Sabah: Mezmur 51:1-18 (19-20)
ya da Mezmur 41

Akşam: Mezmur 69:1-23

ya da Mezmur 25
Yeremyanın Mersiyeleri 1:1-2, 6-12
II.Korintliler 1:1-7
Markos 11:12-25

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 119:73-80; 145, Akşam: Mezmur 121; 6

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 6; 12
ya da Mezmur 27

Akşam: Mezmur 94

ya da Mezmur 69:1-16
Yeremya 15:10-21
Filipililer 3:15-21
Yuhanna 12:20-26

Sabah: Mezmur 6; 12
ya da Mezmur 27

Akşam: Mezmur 94

ya da Mezmur 69:1-16
Yeremyanın Mersiyeleri 1:17-22
II.Korintliler 1:8-22
Markos 11:27-33

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 34; 146, Akşam: Mezmur 25; 91

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 55
ya da Mezmur 31

Akşam: Mezmur 74

ya da Mezmur 88
Yeremya 17:5-10, 14-17 (18)
Filipililer 4:1-13
Yuhanna 12:27-36

Sabah: Mezmur 55
ya da Mezmur 31

Akşam: Mezmur 74

ya da Mezmur 88
Yeremyanın Mersiyeleri 2:1-9, 14-17
II.Korintliler 1:23-2:11
Markos 12:1-11

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 5; 147:1-11, Akşam: Mezmur 27; 51

 


Perşembe / Maundy Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 102

ya da Mezmur 39
Akşam: Mezmur 142; 143

ya da Mezmur 42; 43

Yeremya 20:7-11 (12-13) 14-18
I.Korintliler 10:14-17, 11:27-32
Yuhanna 17:1-11 (12-26)

Sabah: Mezmur 102

ya da Mezmur 39
Akşam: Mezmur 142; 143

ya da Mezmur 42; 43
Yeremyanın Mersiyeleri 2:10-18
I.Korintliler 10:14-17, 11:27-32
Markos 14:12-25

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 27; 147:12-20, Akşam: Mezmur 126; 102

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 95; 22
ya da Mezmur 40:1-14 [15-17]

Akşam: Mezmur 40:1-14 (15-19); 54
ya da Mezmur 130; 143:1-11

Tekvin 22:1-14
I.Petrus 1:10-20
Yuhanna 13:36-38

(Akşam: Mezmur 38)

Tekvin 22:1-14
I.Petrus 1:10-20

Yuhanna 19:38-42

Sabah: Mezmur 95; 22
ya da Mezmur 40:1-14 [15-17]

Akşam: Mezmur 40:1-14 (15-19); 54
ya da Mezmur 130; 143:1-11

Yeremyanın Mersiyeleri 3:1-9, 19-33
I.Petrus 1:10-20
Yuhanna 13:36-38

 

(Akşam: Mezmur 42)

Yeremyanın Mersiyeleri 3:1-9, 19-33
I.Petrus 1:10-20
Yuhanna 19:38-42

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 22; 148, Akşam: Mezmur 105; 130

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 95; 88
ya da Mezmur 142

Eyüp 19:21-27a
İbraniler 4:1-16

Matta 27:57-66

 

Akşam: Mezmur 27

ya da Mezmur 116

Eyüp 19:21-27a

Romalılar 8:1-11

Yuhanna 19:38-42

Sabah: Mezmur 95; 88
ya da Mezmur 142

Yeremyanın Mersiyeleri 3:37-58
İbraniler 4:1-16

Matta 27:57-66

 

Akşam: Mezmur 27

ya da Mezmur 116

Yeremyanın Mersiyeleri 3:37-58

Romalılar 8:1-11

Yuhanna 19:38-42

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 43; 149, Akşam: Mezmur 31; 143

 


Easter / Diriliş Bayramı

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 113; 114; ya da 118
Çıkış 12:1-14

Yuhanna 1:1-18

İşaya 51:9-11

Luka 24:13-35 ya da Yuhanna 20:19-23

 

ya da

Çıkış 14:15-22, Vahiy 1:10-18,

I.Korintliler 15:12-20, Matta 28:1-10

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 113; 114; ya da 118
Çıkış 12:1-14

Yuhanna 1:1-18

İşaya 51:9-11

Luka 24:13-35 ya da Yuhanna 20:19-23

 

ya da

Çıkış 14:15-22, Vahiy 1:10-18,

I.Korintliler 15:12-20, Matta 28:1-10

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 93; 150, Akşam: Mezmur 136; 117

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 93; 98
ya da Mezmur 120; 121

Akşam: Mezmur 66
ya da Mezmur 122; 123

Yunus 2:1-10
Elçilerin İşleri 2:14, 22-32
Yuhanna 14:1-14

Sabah: Mezmur 93; 98
ya da Mezmur 120; 121

Akşam: Mezmur 66
ya da Mezmur 122; 123

Çıkış 12:14-27
I.Korintliler 15:1-11
Markos 16:1-8

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 97; 145, Akşam: Mezmur 124; 115

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 103
ya da Mezmur 124; 125

Akşam: Mezmur 111; 114

ya da Mezmur 126; 127
İşaya 30:18-21
Elçilerin İşleri 2:26-41 (42-47)
Yuhanna 14:15-31

Sabah: Mezmur 103
ya da Mezmur 124; 125

Akşam: Mezmur 111; 114
ya da Mezmur 126; 127

Çıkış 12:28-39
I.Korintliler 15:12-28
Markos 16:9-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 98; 146, Akşam: Mezmur 66; 116

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 97; 99
ya da Mezmur 128; 129

Akşam: Mezmur 115

ya da Mezmur 130; 131

Mika 7:7-15
Elçilerin İşleri 3:1-10
Yuhanna 15:1-11

Sabah: Mezmur 97; 99
ya da Mezmur 128; 129

Akşam: Mezmur 115

ya da Mezmur 130; 131

Çıkış 12:40-51
I.Korintliler 15: (29) 30-41
Matta 28:1-16

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 99; 147:1-11, Akşam: Mezmur 9; 118

 


Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 146; 147
ya da Mezmur 132

Akşam: Mezmur 148; 149

ya da Mezmur 133; 134
Hezekiel 37:1-14
Elçilerin İşleri 3:11-26
Yuhanna 15:12-27

Sabah: Mezmur 146; 147
ya da Mezmur 132

Akşam: Mezmur 148; 149

ya da Mezmur 133; 134
Çıkış 13:3-10
I.Korintliler 15:41-50
Matta 28:16-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 47; 147:12-20, Akşam: Mezmur 68; 113

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 136
ya da Mezmur 135

Akşam: Mezmur 118
ya da Mezmur 136

Daniel 12:1-4, 13
Elçilerin İşleri 4:1-12
Yuhanna 16:1-15

Sabah: Mezmur 136
ya da Mezmur 135

Akşam: Mezmur 118
ya da Mezmur 136Çıkış 13:1-2, 11-16
I.Korintliler 15:51-58
Luka 24:1-12

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; 148, Akşam: Mezmur 49; 148

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 145
ya da Mezmur 137

Akşam: Mezmur 104
ya da Mezmur 138

İşaya 25:1-9
Elçilerin İşleri 4:13-21 (22-31)
Yuhanna 16:16-33

Sabah: Mezmur 145
ya da Mezmur 137

Akşam: Mezmur 104
ya da Mezmur 138

Çıkış 13:17-14:4
II.Korintliler 4:16-5:10
Markos 12:18-27

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 92; 149, Akşam: Mezmur 23; 114

 

2nd Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 2. Pazar

(First Sunday after Easter / Diriliş Bayramından Sonra 1. Pazar)

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 146; 147
Akşam: Mezmur 111; 112; 113
İşaya 43:8-13
I.Petrus 2:2-10
Yuhanna 14:1-7

Sabah: Mezmur 146; 147
Akşam: Mezmur 111; 112; 113
Çıkış 14:5-22
I.Yuhanna 1:1-7
Yuhanna 14:1-7

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 93; 150, Akşam: Mezmur 136; 117

 


Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 1; 2; 3
Akşam: Mezmur 4; 7
Daniel 1:1-21
I.Yuhanna 1:1-10
Yuhanna 17:1-11

Sabah: Mezmur 1; 2; 3
Akşam: Mezmur 4; 7
Çıkış 14:21-31
I.Petrus 1:1-12
Yuhanna 14: (1-7) 8-17

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 97; 145, Akşam: Mezmur 124; 115

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 5; 6
Akşam: Mezmur 10; 11
Daniel 2:1-16
I.Yuhanna 2:1-11
Yuhanna 17:12-19

Sabah: Mezmur 5; 6
Akşam: Mezmur 10; 11
Çıkış 15:1-21
I.Petrus 1:13-25
Yuhanna 14:18-31

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 98; 146, Akşam: Mezmur 66; 116

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:1-24
Akşam: Mezmur 12; 13; 14
Daniel 2:17-30
I.Yuhanna 2:12-17
Yuhanna 17:20-26

Sabah: Mezmur 119:1-24
Akşam: Mezmur 12; 13; 14
Çıkış 15:22-16:10
I.Petrus 2:1-10
Yuhanna 15:1-11

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 99; 147:1-11, Akşam: Mezmur 9; 118

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
Daniel 2:31-49
I.Yuhanna 2:18-29
Luka 3:1-14

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
Çıkış 16:10-22
I.Petrus 2:11-25
Yuhanna 15:12-27

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 47; 147:12-20, Akşam: Mezmur 68; 113

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 16; 17
Akşam: Mezmur 134; 135
Daniel 3:1-18
I.Yuhanna 3:1-10
Luka 3:15-22

Sabah: Mezmur 16, 17
Akşam: Mezmur 134; 135
Çıkış 16:23-36
I.Petrus 3:13-4:6
Yuhanna 16:1-15

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; 148, Akşam: Mezmur 49; 138

 


Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 20; 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 110:1-5 (6-7); 116; 117
Daniel 3:19-30
I.Yuhanna 3:11-18
Luka 4:1-13

Sabah: Mezmur 20; 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 110:1-5 (6-7); 116; 117
Çıkış 17:1-16
I.Petrus 4:7-19
Yuhanna 16:16-33

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 92; 149, Akşam: Mezmur 23; 114

 

3rd Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 3. Pazar

(Second Sunday after Easter / Diriliş Bayramından Sonra 2. Pazar)

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 114; 115
Daniel 4:1-18
I.Petrus 4:7-11
Yuhanna 21:15-25

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 114; 115
Çıkış 18:1-12
I.Yuhanna 2:7-17
Markos 16:9-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 93; 150, Akşam: Mezmur 136; 117

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 25
Akşam: Mezmur 9; 15
Daniel 4:19-27
I.Yuhanna 3:19-4:6
Luka 4:14-30

Sabah: Mezmur 25
Akşam: Mezmur 9; 15
Çıkış 18:13-27
I.Petrus 5:1-14
Matta (1:1-17), 3:1-6

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 97; 145, Akşam: Mezmur 124; 115

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 26; 28
Akşam: Mezmur 36; 39
Daniel 4:28-37
I.Yuhanna 4:7-21
Luka 4:31-37

Sabah: Mezmur 26; 28
Akşam: Mezmur 36; 39
Çıkış 19:1-16
Koloseliler 1:1-14
Matta 3:7-12

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 98; 146, Akşam: Mezmur 66; 116

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 38
Akşam: Mezmur 119:25-48
Daniel 5:1-12
I.Yuhanna 5:1-12
Luka 4:38-44

Sabah: Mezmur 38
Akşam: Mezmur 119:25-48
Çıkış 19:16-25
Koloseliler 1:15-23
Matta 3:13-17

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 99; 147:1-11, Akşam: Mezmur 9; 118

 


Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 37:1-18
Akşam: Mezmur 37:19-42
Daniel 5:13-30
I.Yuhanna 5:13-20 (21)
Luka 5:1-11

Sabah: Mezmur 37:1-18
Akşam: Mezmur 37:19-42
Çıkış 20:1-21
Koloseliler 1:24-2:7
Matta 4:1-11

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 47; 147:12-20, Akşam: Mezmur 68; 113

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 105:1-22
Akşam: Mezmur 105:23-45
Daniel 6:1-15
II.Yuhanna 1-13
Luka 5:12-26

Sabah: Mezmur 105:1-22
Akşam: Mezmur 105:23-45
Çıkış 24:1-18
Koloseliler 2:8-23
Matta 4:12-17

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; 148, Akşam: Mezmur 49; 138

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 30; 32
Akşam: Mezmur 42; 43
Daniel 6:16-28
III.Yuhanna 1-15
Luka 5:27-39

Sabah: Mezmur 30; 32
Akşam: Mezmur 42; 43
Çıkış 25:1-22
Koloseliler 3:1-17
Matta 4:18-25

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 92; 149, Akşam: Mezmur 23; 114

 

4th Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 4. Pazar

(Third Sunday after Easter / Diriliş Bayramından Sonra 3. Pazar)

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 63:1-8 (9-11); 98
Akşam: Mezmur 103
Tekvin 18:22-33

I.Petrus 5:1-11
Matta 7:15-29

Sabah: Mezmur 63:1-8 (9-11); 98
Akşam: Mezmur 103
Çıkış 28:1-4, 30-38
I.Yuhanna 2:18-29
Markos 6:30-44

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 93; 150, Akşam: Mezmur 136; 117

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 41; 52
Akşam: Mezmur 44
Yeremya 30:1-9
Koloseliler 1:1-14
Luka 6:1-11

Sabah: Mezmur 41; 52
Akşam: Mezmur 44
Çıkış 32:1-20
Koloseliler 3:18-4:6 (7-18)
Matta 5:1-10

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 97; 145, Akşam: Mezmur 124; 115

 


Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 45
Akşam: Mezmur 47; 48
Yeremya 30:10-17
Koloseliler 1:15-23
Luka 6:12-26

Sabah: Mezmur 45
Akşam: Mezmur 47; 48
Çıkış 32:21-34
I.Selanikliler 1:1-10
Matta 5:11-16

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 98; 146, Akşam: Mezmur 66; 116

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:49-72
Akşam: Mezmur 49; [53]
Yeremya 30:18-22
Koloseliler 1:24-2:7
Luka 6:27-38

Sabah: Mezmur 119:49-72
Akşam: Mezmur 49; [53]
Çıkış 33:1-23
I.Selanikliler 2:1-12
Matta 5:17-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 99; 147:1-11, Akşam: Mezmur 9; 118

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 50
Akşam: Mezmur [59; 60] ya da 114; 115
Süleymanın Meselleri 16:1-16
Koloseliler 2:8-23
Luka 6:39-49

Sabah: Mezmur 50
Akşam: Mezmur [59; 60] ya da 114; 115
Çıkış 34:1-17
I.Selanikliler 2:13-20
Matta 5:21-26

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 47; 147:12-20, Akşam: Mezmur 68; 113

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 40; 54
Akşam: Mezmur 51
Yeremya 31:15-22
Koloseliler 3:1-11
Luka 7:1-17

Sabah: Mezmur 40; 54
Akşam: Mezmur 51
Çıkış 34:18-35
I.Selanikliler 3:1-13
Matta 5:27-37

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; 148, Akşam: Mezmur 49; 138

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 55
Akşam: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
Süleymanın Meselleri 23:1-18
Koloseliler 3:12-17
Luka 7:18-28 (29-30) 31-35

Sabah: Mezmur 55
Akşam: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
Çıkış 40:18-38
I.Selanikliler 4:1-12
Matta 5:38-48

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 92; 149, Akşam: Mezmur 23; 114

 


5th Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 5. Pazar

(Forth Sunday after Easter / Diriliş Bayramından Sonra 4. Pazar)

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 24; 29
Akşam: Mezmur 8; 84
İşaya 32:1-8
II.Selanikliler2:13-17
Matta 7:7-14

Sabah: Mezmur 24; 29
Akşam: Mezmur 8; 84
Levililer 8:1-13, 30-36
İbraniler 12:1-14
Luka 4:16-30

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 93; 150, Akşam: Mezmur 136; 117

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 56; 57; [58]
Akşam: Mezmur 64; 65
Yeremya 32:1-15
Koloseliler 3:18-4:1-18
Luka 7:36-50

Sabah: Mezmur 56; 57; [58]
Akşam: Mezmur 64; 65
Levililer 16:1-19
I.Selanikliler 4:13-18
Matta 6:1-6, 16-18

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 97; 145, Akşam: Mezmur 124; 115

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 61; 62
Akşam: Mezmur 68:1-20 (21-23) 24-36
Yeremya 32:16-25
Romalılar 12:1-21
Luka 8:1-15

Sabah: Mezmur 61; 62
Akşam: Mezmur 68:1-20 (21-23) 24-36
Levililer 16:20-34
I.Selanikliler 5:1-11
Matta 6:7-15

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 98; 146, Akşam: Mezmur 66; 116

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 72:1-19

Akşam: Mezmur 119:73-96
Süleymanın Meselleri 24: 15-34
Romalılar 13:1-14
Luka 8:16-25

Sabah: Mezmur 72:1-19
Akşam: Mezmur 119:73-96
Levililer 19:1-18
I.Selanikliler 5:12-28
Matta 6:19-24

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 99; 147:1-11, Akşam: Mezmur 9; 118

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [70]; 71
Akşam: Mezmur 74
Yeremya 33:1-13
Romalılar 14:1-12
Luka 8:26-39

Sabah: Mezmur [70]; 71
Akşam: Mezmur 74
Levililer 19:26-37
II.Selanikliler 1:1-12
Matta 6:25-34

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 47; 147:12-20, Akşam: Mezmur 68; 113

 


Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 106:1-18
Akşam: Mezmur 106:19-48
Tesniye 31:30-32:14
Romalılar 14:13-23
Luka 8:40-56

Sabah: Mezmur 106:1-18
Akşam: Mezmur 106:19-48
Levililer 23:1-22
II.Selanikliler 2:1-17
Matta 7:1-12

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; 148, Akşam: Mezmur 49; 138

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 75; 76
Akşam: Mezmur 23; 27
Tesniye 32:34-41 (42) 43
Romalılar 15:1-13
Luka 9:1-17

Sabah: Mezmur 75, 76
Akşam: Mezmur 23; 27
Levililer 23:23-44
II.Selanikliler 3:1-18
Matta 7:13-21

Alternatif Mezmur Okumaları: Sabah: Mezmur 92; 149, Akşam: Mezmur 23; 114

 

6th Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 6. Pazar

(Fifth Sunday after Easter / Diriliş Bayramından Sonra 5. Pazar)

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 93; 96
Akşam: Mezmur 34
Tesniye 15:1-11
I.Timoteyus 3:14-4:5
Matta 13:24-34a

Sabah: Mezmur 93; 96
Akşam: Mezmur 34
Levililer 25:1-17
Yakup 1:2-8, 16-18
Luka 12:13-21

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 93; 150, Akşam: Mezmur 136; 117

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 80
Akşam: Mezmur 77; [79]
Tesniye 8:1-10 ya da 18:9-14
Yakup 1:1-15
Luka 9:18-27

Sabah: Mezmur 80
Akşam: Mezmur 77, [79]
Levililer 25:35-55
Koloseliler 1:9-14
Matta 13:1-16

Alternatif Mezmur Okumaları: Sabah: Mezmur 97; 145, Akşam: Mezmur 124; 115

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 78:1-39
Akşam: Mezmur 78:40-72
Tesniye 8:11-20 ya da 18:15-22
Yakup 1:16-27
Luka 11:1-13

Sabah: Mezmur 78:1-39
Akşam: Mezmur 78:40-72
Levililer 26:1-20
I.Timoteyus 2:1-6
Matta 13:18-23

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 98; 146, Akşam: Mezmur 66; 116

 


Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:97-120
Tesniye 19:1-7
Yakup 5:13-18
Luka 12:22-31

Sabah: Mezmur 119:97-120
Levililer 26:27-42
Efesliler 1:1-10
Matta 22:41-46

Alternatif Mezmur Okumaları: Akşam: Mezmur 99; 147:1-11

 

Eve of Ascension / Yükseliş Arifesi

YIL 1

YIL 2

Akşam: Mezmur 68:1-20
II.Krallar 2:1-15
Vahiy 5:1-14

Akşam: Mezmur 68:1-20
II.Krallar 2:1-15
Vahiy 5:1-14

Alternatif Mezmur Okumaları: Akşam: Mezmur 9; 118

 

Ascension Day / Yükseliş Günü

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 8; 47
Akşam: Mezmur 24; 96
Hezekiel 1:1-14, 24-28b
İbraniler 2:5-18
Matta 28:16-20

Sabah: Mezmur 8; 47
Akşam: Mezmur 24; 96
Daniel 7:9-14
İbraniler 2:5-18
Matta 28:16-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 47; 147:12-20, Akşam: Mezmur 68; 113

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 85; 86
Akşam: Mezmur 91; 92
Hezekiel 1:28-3:3
İbraniler 4:14-5:6
Luka 9:28-36

Sabah: Mezmur 85; 86
Akşam: Mezmur 91; 92
I.Samuel 2:1-10
Efesliler 2:1-10
Matta 7:22-27

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; 148, Akşam: Mezmur 49; 138

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 87; 90
Akşam: Mezmur 136
Hezekiel 3:4-17
İbraniler 5:7-14
Luka 9:37-50

Sabah: Mezmur 87; 90
Akşam: Mezmur 136
Sayılar 11:16-17, 24-29
Efesliler 2:11-22
Matta 7:28-8:4

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 92; 149, Akşam: Mezmur 23; 114

 


7th Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 7. Pazar

(Sunday After Ascension / Yükseliş Gününden Sonra ilk Pazar)

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 66; 67
Akşam: Mezmur 19; 46
Hezekiel 3:16-27
Efesliler 2:1-10
Matta 10:24-33, 40-42

Sabah: Mezmur 66; 67
Akşam: Mezmur 19; 46
Çıkış 3:1-12
İbraniler 12:18-29
Luka 10:17-24

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 93; 150, Akşam: Mezmur 136; 117

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 89:1-18
Akşam: Mezmur 89:19-52
Hezekiel 4:1-17
İbraniler 6:1-12
Luka 9:51-62

Sabah: Mezmur 89:1-18
Akşam: Mezmur 89:19-52
Yeşu 1:1-9
Efesliler 3:1-13
Matta 8:5-17

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 97; 145, Akşam: Mezmur 124; 115

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 97; 99; [100]
Akşam: Mezmur 94; [95]
Hezekiel 7:10-15, 23b-27
İbraniler 6:13-20
Luka 10:1-17

Sabah: Mezmur 97; 99; [100]
Akşam: Mezmur 94; [95]
I.Samuel 16:1-13a
Efesliler 3:14-21
Matta 8:18-27

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 98; 146, Akşam: Mezmur 66; 116

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 101; 109:1-4 (5-19) 20-30
Akşam: Mezmur 119:121-144
Hezekiel 11:14-25
İbraniler 7:1-17
Luka 10:17-24

Sabah: Mezmur 101; 109:1-4 (5-19) 20-30
Akşam: Mezmur 119:121-144
İşaya 4:2-6
Efesliler 4:1-16
Matta 8:28-34

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 99; 147:1-11, Akşam: Mezmur 9; 118

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 105:1-22
Akşam: Mezmur 105:23-45
Hezekiel 18:1-4, 19-32
İbraniler 7:18-28
Luka 10:25-37

Sabah: Mezmur 105:1-22
Akşam: Mezmur 105:23-45
Zekeriya 4:1-14
Efesliler4:17-32
Matta 9:1-8

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 47; 147:12-20, Akşam: Mezmur 68; 113

 


Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 102
Akşam: Mezmur 107:1-32
Hezekiel 34:17-31
İbraniler 8:1-13
Luka 10:38-42

Sabah: Mezmur 102
Akşam: Mezmur 107:1-32
Yeremya 31:27-34
Efesliler 5:1-32
Matta 9:9-17

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; 148, Akşam: Mezmur 49; 138

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 107:33-43; 108:1-6 (7-13)
ya da Sabah: Mezmur 92; 149

Hezekiel 43:1-12
İbraniler 9:1-14
Luka 11:14-23

Akşam: Mezmur 33
ya da Mezmur 23; 114

Çıkış 19:3-8a, 16-20
I.Petrus 2:4-10

Sabah: Mezmur 107:33-43; 108:1-6 (7-13)
ya da Sabah: Mezmur 92; 149

Hezekiel 36:22-27
Efesliler 6:1-24
Matta 9:18-26

Akşam: Mezmur 33
ya da Mezmur 23; 114

Çıkış 19:3-8a, 16-20
I.Petrus 2:4-10

 

Day of Pentecost / Pentekost

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 118
ya da Mezmur 68:1-20

Akşam: Mezmur 145
ya da Mezmur 104 (104:1-5, 26-35)

İşaya 11:1-9
I.Korintliler 2:1-13
Yuhanna 14:21-29

Sabah: Mezmur 118
ya da Mezmur 68:1-20

Akşam: Mezmur 145
ya da Mezmur 104 (104:1-5, 26-35)

Tesniye 16:9-12
Elçilerin İşleri 4:18-21, 23-33
Yuhanna 4:19-26

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 104; 150, Akşam: Mezmur 29; 33

 

-Alternatif Okumalar-

Monday in Whitsun / Pentekost Pazarından Sonra -Pazartesi

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 103
Akşam: Mezmur 139
Elçilerin İşleri 10:34-48

Yuhanna 3:16-21

Sabah: Mezmur 103
Akşam: Mezmur 139
Elçilerin İşleri 10:34-48

Yuhanna 3:16-21

 

-Alternatif Okumalar-

Tuesday in Whitsun / Pentekost Pazarından Sonra -Salı

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 103
Akşam: Mezmur 139

Elçilerin İşleri 10:34-48

Yuhanna 3:16-21

Sabah: Mezmur 148
Akşam: Mezmur 145

Elçilerin İşleri 10:34-48

Yuhanna 3:16-21

 

Haftanın günleri için olan okumalar Pentekost Pazarından Sonraki günün Tarihine uygun gelen listeden alınır.

 

Eve of Trinity Sunday / Arife Akşamı -Kutsal Üçlük Pazarı

YIL 1

YIL 2

Mezmur 125; 90

İşaya 6:1-8

Efesliler 3:14-21

Mezmur 125; 90

İşaya 6:1-8

Efesliler 3:14-21

 

Trinity Sunday / Kutsal Üçlük Pazarı

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 146; 147
ya da Mezmur 29; 33

Akşam: Mezmur 111; 112; 113

ya da Mezmur 145

Süleymanın Meselleri 8:1-4, 22-31
Efesliler 4:1-16
Yuhanna 1:1-18

Sabah: Mezmur 146; 147
ya da Mezmur 29; 33

Akşam: Mezmur 111; 112; 113

ya da Mezmur 145

Eyüp 38:1-11; 42:1-5
Vahiy 19:4-6
Yuhanna 1:29-34

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 103; 150, Akşam: Mezmur 117; 139

 

(11-16 Mayıs arasındaki PazarGününden sonra; Pentekost Pazarından sonra ise)

Week following Sunday between May 11 and 16 inclusive, if after Pentecost Sunday

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 106:1-18
Akşam: Mezmur 106:19-48
İşaya 63:7-14
II.Timoteyus 1:1-14
Luka 11:24-36

Sabah: Mezmur 106:1-18
Akşam: Mezmur 106:19-48
Hezekiel 33:1-11
I.Yuhanna 1:1-10
Matta 9:27-34

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 62; 145, Akşam: Mezmur 73; 9

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [120]; 121; 122; 123
Akşam: Mezmur 124; 125; 126; [127]
İşaya 63:15-64:9
II.Timoteyus 1:15-2:13
Luka 11:37-52

Sabah: Mezmur [120]; 121; 122; 123
Akşam: Mezmur 124; 125; 126; [127]
Hezekiel 33:21-33
I.Yuhanna 2:1-11
Matta 9:35-10:4

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 12; 146, Akşam: Mezmur 36; 7

 


Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:145-176
Akşam: Mezmur 128; 129; 130
İşaya 65:1-12
II.Timoteyus 2:14-26
Luka 11:53-12:12

Sabah: Mezmur 119:145-176
Akşam: Mezmur 128; 129; 130
Hezekiel 34:1-16
I.Yuhanna 2:12-17
Matta 10:5-15

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; 147:1-11, Akşam: Mezmur 132; 134

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 131; 132; [133]
Akşam: Mezmur 134; 135
İşaya 65:17-25
II.Timoteyus 3:1-17
Luka 12:13-31

Sabah: Mezmur 131; 132; [133]
Akşam: Mezmur 134; 135
Hezekiel 37:21b-28
I.Yuhanna 2:18-29
Matta 10:16-23

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 116; 147:12-20, Akşam: Mezmur 26; 130

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 140; 142
Akşam: Mezmur 141; 143:1-11 (12)
İşaya 66:1-6
II.Timoteyus 4:1-8
Luka 12:32-48

Sabah: Mezmur 140; 142
Akşam: Mezmur 141; 143:1-11 (12)
Hezekiel 39:21-29
I.Yuhanna 3:1-10
Matta 10:24-33

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 84; 148, Akşam: Mezmur 25; 40

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 137:1-6 (7-9); 144
Akşam: Mezmur 104
İşaya 66:7-14
II.Timoteyus 4:9-22
Luka 12:49-59

Sabah: Mezmur 137:1-6 (7-9); 144
Akşam: Mezmur 104
Hezekiel 47:1-12
I.Yuhanna 3:11-18
Matta 10:34-42

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 63; 149, Akşam: Mezmur 125; 90

 

(17-23 Mayıs arasındaki PazarGününden sonra; Pentekost Pazarından sonra ise)

Week following Sunday between May 17 and 23 inclusive, if after Pentecost Sunday

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 1; 2; 3
Akşam: Mezmur 4; 7
Rut 1:1-18
I.Timoteyus 1:1-17
Luka 13:1-9

Sabah: Mezmur 1; 2; 3
Akşam: Mezmur 4; 7
Süleymanın Meselleri 3:11-20
I.Yuhanna 3:18-4:6
Matta 11:1-6

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 5; 145, Akşam: Mezmur 82; 29

 


Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 5; 6
Akşam: Mezmur 10; 11
Rut 1:19-2:13
I.Timoteyus 1:18-2:8
Luka 13:10-17

Sabah: Mezmur 5; 6
Akşam: Mezmur 10; 11
Süleymanın Meselleri 4:1-27
I.Yuhanna 4:7-21
Matta 11:7-15

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 42; 146, Akşam: Mezmur 102; 133

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:1-24
Akşam: Mezmur 12; 13; 14
Rut 2:14-23
I.Timoteyus 3:1-16
Luka 13:18-30

Sabah: Mezmur 119:1-24
Akşam: Mezmur 12; 13; 14
Süleymanın Meselleri 6:1-19
I.Yuhanna 5:1-12
Matta 11:16-24

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 89:1-18; 147:1-11, Akşam: Mezmur 1; 33

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
Rut 3:1-18
I.Timoteyus 4:1-16
Luka 13:31-35

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
Süleymanın Meselleri 7:1-27
I.Yuhanna 5:13-21
Matta 11:25-30

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 97;147:12-20, Akşam: Mezmur 16; 62

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 16; 17
Akşam: Mezmur 22
Rut 4:1-22
I.Timoteyus 5:17-22 (23-25)
Luka 14:1-11

Sabah: Mezmur 16; 17
Akşam: Mezmur 22
Süleymanın Meselleri 8:1-21
II.Yuhanna 1-13
Matta 12:1-14

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 51; 148, Akşam: Mezmur 142; 65

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 20; 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 110:1-5 (6-7); 116; 117
Tesniye 1:1-8
I.Timoteyus 6:6-21
Luka 14:12-24

Sabah: Mezmur 20; 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 110:1-5 (6-7); 116; 117
Süleymanın Meselleri 8:22-36
III.Yuhanna 1-15
Matta 12:15-21

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 104; 149, Akşam: Mezmur 138; 98

 


(24-28 Mayıs arasındaki PazarGünü; Pentekost Pazarından sonra)

Week following Sunday between May 24 and 28 inclusive, if after Pentecost Sunday

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 114; 115
Tesniye 4:1-9
Vahiy 7:1-4, 9-17
Matta 12:33-45

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 114; 115
Süleymanın Meselleri 9:1-12
Elçilerin İşleri 8:14-25
Luka 10:25-28, 38-42

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 19; 150, Akşam: Mezmur 81; 113

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 25
Akşam: Mezmur 9; 15
Tesniye 4:9-14
II.Korintliler 1:1-11
Luka 14:25-35

Sabah: Mezmur 25
Akşam: Mezmur 9; 15
Süleymanın Meselleri 10:1-12
I.Timoteyus 1:1-17
Matta 12:22-32

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 135; 145, Akşam: Mezmur 97; 112

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 26; 28
Akşam: Mezmur 36; 39
Tesniye 4:15-24
II.Korintliler 1:12-22
Luka 15:1-10

Sabah: Mezmur 26, 28
Akşam: Mezmur 36; 39
Süleymanın Meselleri 15:16-33
I.Timoteyus 1:18-2:15
Matta 12:33-42

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 123; 146, Akşam: Mezmur 30; 86

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 38
Akşam: Mezmur 119:25-48
Tesniye 4:25-31
II.Korintliler 1:23-2:17
Luka 15:1-2, 11-32

Sabah: Mezmur 38
Akşam: Mezmur 119:25-48
Süleymanın Meselleri 17:1-20
I.Timoteyus 3:1-16
Matta 12:43-50

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 15; 147:1-11, Akşam: Mezmur 48; 4

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 37:1-18
Akşam: Mezmur 37:19-42
Tesniye 4:32-40
II.Korintliler 3:1-18
Luka 16:1-9

Sabah: Mezmur 37:1-18
Akşam: Mezmur 37:19-42
Süleymanın Meselleri 21:30-22:6
I.Timoteyus 4:1-16
Matta 13:24-30

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 36; 147:12-20, Akşam: Mezmur 80; 27

 


Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 31
Akşam: Mezmur 35
Tesniye 5:1-22
II.Korintliler 4:1-12
Luka 16:10-17 (18)

Sabah: Mezmur 31
Akşam: Mezmur 35
Süleymanın Meselleri 23:19-21, 29-24:2
I.Timoteyus 5:17-22 (23-25)
Matta 13:31-35

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 130; 148, Akşam: Mezmur 32; 139

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 30; 32
Akşam: Mezmur 42; 43
Tesniye 5:22-33
II.Korintliler 4:13-5:10
Luka 16:19-31

Sabah: Mezmur 30; 32
Akşam: Mezmur 42; 43
Süleymanın Meselleri 25:15-28
I.Timoteyus 6:6-21
Matta 13:36-43

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 56; 149, Akşam: Mezmur 118; 111

 

(29 Mayıs – 4 Haziran arasındaki Pazar Gününden sonra; Pentekost Pazarından sonra)

Week following Sunday between May 29 and June 4 inclusive, if after Pentecost Sunday

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 63:1-8 (9-11); 98
Akşam: Mezmur 103
Tesniye 11:1-12
Vahiy 10:1-11
Matta 13:44-58

Sabah: Mezmur 63:1-8 (9-11); 98
Akşam: Mezmur 103
Vaiz 1:1-11
Elçilerin İşleri 8:26-40
Luka 11:1-13

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 67; 150, Akşam: Mezmur 46; 93

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 41; 52
Akşam: Mezmur 44
Tesniye 11:13-19
II.Korintliler 5:11-6:2
Luka 17:1-10

Sabah: Mezmur 41; 52
Akşam: Mezmur 44
Vaiz 2:1-15
Galatyalılar 1:1-17
Matta 13:44-52

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 57; 145, Akşam: Mezmur 85; 47

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 45
Akşam: Mezmur 47; 48
Tesniye 12:1-12
II.Korintliler 6:3-13 (14-7:1)
Luka 17:11-19

Sabah: Mezmur 45
Akşam: Mezmur 47; 48
Vaiz 2:16-26
Galatyalılar 1:18-2:10
Matta 13:53-58

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 54; 146, Akşam: Mezmur 28; 99

 


Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:49-72
Akşam: Mezmur 49; [53]
Tesniye 13:1-11
II.Korintliler 7:2-16
Luka 17:20-37

Sabah: Mezmur 119:49-72
Akşam: Mezmur 49; [53]
Vaiz 3:1-15
Galatyalılar 2:11-21
Matta 14:1-12

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 65; 147:1-11, Akşam: Mezmur 125; 91

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 50
Akşam: Mezmur [59; 60] ya da 8; 84
Tesniye 16:18-20, 17:14-20
II.Korintliler 8:1-16
Luka 18:1-8

Sabah: Mezmur 50
Akşam: Mezmur [59; 60] ya da 8; 84

Vaiz 3:16-4:3
Galatyalılar 3:1-14
Matta 14:13-21

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 143; 147:12-20, Akşam: Mezmur 81; 116

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 40; 54
Akşam: Mezmur 51
Tesniye 26:1-11
II.Korintliler 8:16-24
Luka 18:9-14

Sabah: Mezmur 40; 54
Akşam: Mezmur 51
Vaiz 5:1-7
Galatyalılar 3:15-22
Matta 14:22-36

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 88; 148, Akşam: Mezmur 6; 20

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 55
Akşam: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
Tesniye 29:2-15
II.Korintliler 9:1-15
Luka 18:15-30

Sabah: Mezmur 55
Akşam: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
Vaiz 5:8-20
Galatyalılar 3:23-4:11
Matta 15:1-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 122; 149, Akşam: Mezmur 100; 63

 

(5-11 Haziran arasındaki Pazar Gününden sonra; Pentekost Pazarından sonra)

Week following Sunday between June 5 and 11 inclusive, if after Pentecost Sunday

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 24; 29
Akşam: Mezmur 8; 84
Tesniye 29:16-29
Vahiy 12:1-12
Matta 15:29-39

Sabah: Mezmur 24; 29
Akşam: Mezmur 8; 84
Vaiz 6:1-12
Elçilerin İşleri 10:9-23
Luka 12:32-40

Alternatif Mezmur Okumaları: Sabah: Mezmur 108; 150, Akşam: Mezmur 66; 23

 


Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 56; 57; [58]
Akşam: Mezmur 64; 65
Tesniye 30:1-10
II.Korintliler 10:1-18
Luka 18:31-43

Sabah: Mezmur 56; 57; [58]
Akşam: Mezmur 64; 65
Vaiz 7:1-14
Galatyalılar 4:12-20
Matta 15:21-28

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 62; 145, Akşam: Mezmur 73; 9

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 61; 62
Akşam: Mezmur 68:1-20 (21-23) 24-36
Tesniye 30:11-20
II.Korintliler 11:1-21a
Luka 19:1-10

Sabah: Mezmur 61; 62
Akşam: Mezmur 68:1-20 (21-23) 24-36
Vaiz 8:14-9:10
Galatyalılar 4:21-31
Matta 15:29-39

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 12; 146, Akşam: Mezmur 36; 7

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 72:1-19
Akşam: Mezmur 119:73-96
Tesniye 31:30-32:14
II.Korintliler 11:21b-33
Luka 19:11-27

Sabah: Mezmur 72:1-19
Akşam: Mezmur 119:73-96
Vaiz 9:11-18
Galatyalılar 5:1-15
Matta 16:1-12

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; 147:1-11, Akşam: Mezmur 132; 134

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [70]; 71
Akşam: Mezmur 74
Neşideler Neşidesi 1:1-3,9-11,15-16a; 2:1-3a

II.Korintliler 12:1-10
Luka 19:28-40

Sabah: Mezmur [70]; 71
Akşam: Mezmur 74
Vaiz 11:1-8
Galatyalılar 5:16-24
Matta 16:13-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 116; 147:12-20, Akşam: Mezmur 26; 130

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 69:1-23 (24-30) 31-38
Akşam: Mezmur 73
Neşideler Neşidesi 2:8-13; 4:1-4a, 5-7, 9-11
II.Korintliler 12:11-21
Luka 19:41-48

Sabah: Mezmur 69:1-23 (24-30) 31-38
Akşam: Mezmur 73
Vaiz 11:9-12:14
Galatyalılar 5:25-6:10
Matta 16:21-28

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 84; 148, Akşam: Mezmur 25; 40

 


Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 75; 76
Akşam: Mezmur 23; 27
Neşideler Neşidesi 5:10-16; 7:1-2 (3-5) 6-7a (9) 8:6-7
II.Korintliler 13:1-14
Luka 20:1-8

Sabah: Mezmur 75; 76
Akşam: Mezmur 23; 27
Sayılar 3:1-13
Galatyalılar 6:11-18
Matta 17:1-13

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 63; 149, Akşam: Mezmur 125; 90

 

(12-18 Haziran arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between June 12 and 18 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 93; 96
Akşam: Mezmur 34
Çıkış 6:2-13; 7:1-6

Vahiy 15:1-8
Matta 18:1-14

Sabah: Mezmur 93; 96
Akşam: Mezmur 34
Sayılar 6:22-27
Elçilerin İşleri 13:1-12
Luka 12:41-48

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 103; 150, Akşam: Mezmur 117; 139

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 80
Akşam: Mezmur 77; [79]
I.Samuel 1:1-20
Elçilerin İşleri 1:1-14
Luka 20:9-19

Sabah: Mezmur 80
Akşam: Mezmur 77; [79]
Sayılar 9:15-23, 10:29-36
Romalılar 1:1-15
Matta 17:14-21

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 5; 145, Akşam: Mezmur 82; 29

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 78:1-39
Akşam: Mezmur 78:40-72
I.Samuel 1:21-2:11
Elçilerin İşleri 1:15-26
Luka 20:19-26

Sabah: Mezmur 78:1-39
Akşam: Mezmur 78:40-72
Sayılar 11:1-23
Romalılar 1:16-25
Matta 17:22-27

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 42; 146, Akşam: Mezmur 102; 133

 


Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:97-120
Akşam: Mezmur 81; 82
I.Samuel 2:12-26
Elçilerin İşleri 2:1-21
Luka 20:27-40

Sabah: Mezmur 119:97-120
Akşam: Mezmur 81; 82
Sayılar 11:24-33 (34-35)
Romalılar 1:28-2:11
Matta 18:1-9

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 89:1-18; 147:1-11, Akşam: Mezmur 1; 33

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [83] ya da 34
Akşam: Mezmur 85; 86
I.Samuel 2:27-36
Elçilerin İşleri 2:22-36
Luka 20:41-21:4

Sabah: Mezmur 83 ya da 34
Akşam: Mezmur 85, 86
Sayılar 12:1-16
Romalılar 2:12-24
Matta 18:10-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 97; 147:12-20, Akşam: Mezmur 16; 62

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 88
Akşam: Mezmur 91; 92
I.Samuel 3:1-21
Elçilerin İşleri 2:37-47
Luka 21:5-19

Sabah: Mezmur 88
Akşam: Mezmur 91; 92
Sayılar 13:1-3, 21-30
Romalılar 2:25-3:8
Matta 18:21-35

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 51; 148, Akşam: Mezmur 142; 65

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 87; 90
Akşam: Mezmur 136
I.Samuel 4:1b-11
Elçilerin İşleri 4:32-5:11
Luka 21:20-28

Sabah: Mezmur 87; 90
Akşam: Mezmur 136
Sayılar 13:31-14:25
Romalılar 3:9-20
Matta 19:1-12

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 104; 149, Akşam: Mezmur 138; 98

 

(19-25 Haziran arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between June 19 and 25 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 66; 67
Akşam: Mezmur 19; 46
I.Samuel 4:12-22
Yakup 1:1-18
Matta 19:23-30

Sabah: Mezmur 66; 67
Akşam: Mezmur 19; 46
Sayılar 14:26-45
Elçilerin İşleri 15:1-12
Luka 12:49-56

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 19; 150, Akşam: Mezmur 81; 113

 


Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 89:1-18
Akşam: Mezmur 89:19-52
I.Samuel 5:1-12
Elçilerin İşleri 5:12-26
Luka 21:29-36

Sabah: Mezmur 89:1-18
Akşam: Mezmur 89:19-52
Sayılar 16:1-19
Romalılar 3:21-31
Matta 19:13-22

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 135; 145, Akşam: Mezmur 97; 112

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 97; 99; [100]
Akşam: Mezmur 94; [95]
I.Samuel 6:1-16
Elçilerin İşleri 5:27-42
Luka 21:37-22:13

Sabah: Mezmur 97; 99; [100]
Akşam: Mezmur 94; [95]
Sayılar 16:20-35
Romalılar 4:1-12
Matta 19:23-30

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 123; 146, Akşam: Mezmur 30; 86

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 101; 109:1-4 (5-19) 20-30
Akşam: Mezmur 119:121-144
I.Samuel 7:2-17
Elçilerin İşleri 6:1-15
Luka 22:14-23

Sabah: Mezmur 101; 109:1-4 (5-19) 20-30
Akşam: Mezmur 119:121-144
Sayılar 16:36-50
Romalılar 4:13-25
Matta 20:1-16

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 15; 147:1-11, Akşam: Mezmur 48; 4

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 105:1-22
Akşam: Mezmur 105:23-45
I.Samuel 8:1-22
Elçilerin İşleri 6:15-7:16
Luka 22:24-30

Sabah: Mezmur 105:1-22
Akşam: Mezmur 105:23-45
Sayılar 17:1-11
Romalılar 5:1-11
Matta 20:17-28

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 36; 147:12-20, Akşam: Mezmur 80; 27

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 102
Akşam: Mezmur 107:1-32
I.Samuel 9:1-14
Elçilerin İşleri 7:17-29
Luka 22:31-38

Sabah: Mezmur 102
Akşam: Mezmur 107:1-32
Sayılar 20:1-13
Romalılar 5:12-21
Matta 20:29-34

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 130; 148, Akşam: Mezmur 32; 139

 


Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 107:33-43; 108:1-6 (7-13)
Akşam: Mezmur 33
I.Samuel 9:15-10:1
Elçilerin İşleri 7:30-43
Luka 22:39-51

Sabah: Mezmur 107:33-43; 108:1-6 (7-13)
Akşam: Mezmur 33
Sayılar 20:14-29
Romalılar 6:1-11
Matta 21:1-11

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 56;149, Akşam: Mezmur 118; 111

 

(26 Haziran – 2 Temmuz arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between June 26 and July 2 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 118
Akşam: Mezmur 145
I.Samuel 10:1-16
Romalılar 4:13-25
Matta 21:23-32

Sabah: Mezmur 118
Akşam: Mezmur 145
Sayılar 21:4-9, 21-35
Elçilerin İşleri 17: (12-21) 22-34
Luka 13:10-17

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 67; 150, Akşam: Mezmur 46; 93

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 106:1-18
Akşam: Mezmur 106:19-48
I.Samuel 10:17-27
Elçilerin İşleri 7:44-8:1a
Luka 22:52-62

Sabah: Mezmur 106:1-18
Akşam: Mezmur 106:19-48
Sayılar 22:1-21
Romalılar 6:12-23
Matta 21:12-22

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 57; 145, Akşam: Mezmur 85; 47

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [120]; 121; 122; 123
Akşam: Mezmur 124, 125; 126; [127]
I.Samuel 11:1-15
Elçilerin İşleri 8:1b-13
Luka 22:63-71

Sabah: Mezmur [120]; 121; 122; 123
Akşam: Mezmur 124, 125; 126; [127]
Sayılar 22:21-38
Romalılar 7:1-12
Matta 21:23-32

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 54;146, Akşam: Mezmur 28; 99

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:145-176
Akşam: Mezmur 128; 129; 130
I.Samuel 12:1-6, 16-25
Elçilerin İşleri 8:14-25
Luka 23:1-12

Sabah: Mezmur 119:145-176
Akşam: Mezmur 128; 129; 130
Sayılar 22:41-23:12
Romalılar 7:13-25
Matta 21:33-46

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 65; 147:1-11, Akşam: Mezmur 125; 91

 


Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 131; 132; [133]
Akşam: Mezmur 134; 135
.Samuel 13:5-18
Elçilerin İşleri 8:26-40
Luka 23:13-25

Sabah: Mezmur 131; 132; [133]
Akşam: Mezmur 134; 135
Sayılar 23:11-26
Romalılar 8:1-11
Matta 22:1-14

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 143; 147:12-20, Akşam: Mezmur 81; 116

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 140; 142
Akşam: Mezmur 141; 143:1-11 (12)
I.Samuel 13:19-14:15
Elçilerin İşleri 9:1-9
Luka 23:26-31

Sabah: Mezmur 140; 142
Akşam: Mezmur 141; 143:1-11 (12)
Sayılar 24:1-13
Romalılar 8:12-17
Matta 22:15-22

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 88; 148, Akşam: Mezmur 6; 20

 

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 137:1-6 (7-9); 144
Akşam: Mezmur 104
I.Samuel 14:16-30
Elçilerin İşleri 9:10-19a
Luka 23:32-43

Sabah: Mezmur 137:1-6 (7-9); 144
Akşam: Mezmur 104
Sayılar 24:12-25
Romalılar 8:18-25
Matta 22:23-40

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 122; 149, Akşam: Mezmur 100; 63

 

(3-9 Temmuz arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between July 3 and 9 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 146; 147
Akşam: Mezmur 111; 112; 113
I.Samuel 14:36-45
Romalılar 5:1-11
Matta 22:1-14

Sabah: Mezmur 146; 147
Akşam: Mezmur 111; 112; 113
Sayılar 27:12-23
Elçilerin İşleri 19:11-20
Markos 1:14-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 108; 150, Akşam: Mezmur 66; 23

 


Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 1; 2; 3
Akşam: Mezmur 4; 7
I.Samuel 15:1-3, 7-23
Elçilerin İşleri 9:19b-31
Luka 23:44-56a

Sabah: Mezmur 1; 2; 3
Akşam: Mezmur 4; 7
Sayılar 32:1-6, 16-27
Romalılar 8:26-30
Matta 23:1-12

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 62; 145, Akşam: Mezmur 73; 9

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 5, 6
Akşam: Mezmur 10; 11
I.Samuel 15:24-35
Elçilerin İşleri 9:32-43
Luka 23:56b-24:11 (12)

Sabah: Mezmur 5; 6
Akşam: Mezmur 10; 11
Sayılar 35:1-3, 9-15, 30-34
Romalılar 8:31-39
Matta 23:13-26

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 12; 146, Akşam: Mezmur 36; 7

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:1-24
Akşam: Mezmur 12; 13; 14
I.Samuel 16:1-13
Elçilerin İşleri 10:1-16
Luka 24:12-35

Sabah: Mezmur 119:1-24
Akşam: Mezmur 12; 13; 14
Tesniye 1:1-18
Romalılar 9:1-18
Matta 23:27-39

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; 147:1-11, Akşam: Mezmur 132; 134

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
I.Samuel 16:14-17:11
Elçilerin İşleri 10:17-33
Luka 24:36-53

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
Tesniye 3:18-28
Romalılar 9:19-33
Matta 24:1-14

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 116; 147:12-20, Akşam: Mezmur 26; 130

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 16; 17
Akşam: Mezmur 22
I.Samuel 17:17-30
Elçilerin İşleri 10:34-48
Markos 1:1-13

Sabah: Mezmur 16; 17
Akşam: Mezmur 22
Tesniye 31:7-13, 24-32:4
Romalılar 10:1-13
Matta 24:15-31

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 84;148, Akşam: Mezmur 25; 40

 


Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 20; 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 110:1-5 (6-7); 116; 117
I.Samuel 17:31-49
Elçilerin İşleri 11:1-18
Markos 1:14-28

Sabah: Mezmur 20; 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 110:1-5 (6-7); 116; 117
Tesniye 34:1-12
Romalılar 10:14-21
Matta 24:32-51

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 63; 149, Akşam: Mezmur 125; 90

 

(10-16 Temmuz arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between July 10 and 16 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 114; 115
I.Samuel 17:50-18:4
Romalılar 10:4-17
Matta 23:29-39

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 114; 115
Yeşu 1:1-18
Elçilerin İşleri 21:3-15
Markos 1:21-27

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 103; 150, Akşam: Mezmur 117; 139

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 25
Akşam: Mezmur 9; 15
I.Samuel 18:5-16, 27b-30
Elçilerin İşleri 11:19-30
Markos 1:29-45

Sabah: Mezmur 25
Akşam: Mezmur 9; 15
Yeşu 2:1-14
Romalılar 11:1-12

Matta 25:1-13

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 5; 145, Akşam: Mezmur 82; 29

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 26; 28
Akşam: Mezmur 36; 39
I.Samuel 19:1-18
Elçilerin İşleri 12:1-17
Markos 2:1-12

Sabah: Mezmur 26; 28
Akşam: Mezmur 36; 39
Yeşu 2:15-24
Romalılar 11:13-24
Matta 25:14-30

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 42; 146, Akşam: Mezmur 102; 133

 


Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 38
Akşam: Mezmur 119:25-48
I.Samuel 20:1-23
Elçilerin İşleri 12:18-25
Markos 2:13-22

Sabah: Mezmur 38
Akşam: Mezmur 119:25-48
Yeşu 3:1-13
Romalılar 11:25-36
Matta 25:31-46

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 89:1-18; 147:1-11, Akşam: Mezmur 1; 33

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 37:1-18
Akşam: Mezmur 37:19-42
I.Samuel 20:24-42
Elçilerin İşleri 13:1-12
Markos 2:23-3:6

Sabah: Mezmur 37:1-18
Akşam: Mezmur 37:19-42
Yeşu 3:14-4:7
Romalılar 12:1-8
Matta 26:1-16

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 97; 147:12-20, Akşam: Mezmur 16; 62

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 31
Akşam: Mezmur 35
I.Samuel 21:1-15
Elçilerin İşleri 13:13-25
Markos 3:7-19a

Sabah: Mezmur 31
Akşam: Mezmur 35
Yeşu 4:19-5:1, 10-15
Romalılar 12:9-21
Matta 26:17-25

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 51; 148, Akşam: Mezmur 142; 65

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 30; 32
Akşam: Mezmur 42; 43
I.Samuel 22:1-23
Elçilerin İşleri 23:26-43
Markos 3:19b-35

Sabah: Mezmur 30; 32
Akşam: Mezmur 42; 43
Yeşu 6:1-14
Romalılar 13:1-7
Matta 26:26-35

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 104; 149, Akşam: Mezmur 138; 98

 

(17-23 Temmuz arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between July 17 and 23 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 63:1-8 (9-11); 98
Akşam: Mezmur 103
I.Samuel 23:7-18
Romalılar 11:33-12:2
Matta 25:14-30

Sabah: Mezmur 63:1-8 (9-11); 98
Akşam: Mezmur 103
Yeşu 6:15-27
Elçilerin İşleri 22:30-23:11
Markos 2:1-12

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 19; 150, Akşam: Mezmur 81; 113

 


Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 41; 52
Akşam: Mezmur 44
I.Samuel 24:1-22
Elçilerin İşleri 13:44-52
Markos 4:1-20

Sabah: Mezmur 41; 52
Akşam: Mezmur 44
Yeşu 7:1-13
Romalılar 13:8-14
Matta 26:36-46

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 135; 145, Akşam: Mezmur 97; 112

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 45
Akşam: Mezmur 47; 48
I.Samuel 25:1-22
Elçilerin İşleri 14:1-18
Markos 4:21-34

Sabah: Mezmur 45
Akşam: Mezmur 47; 48
Yeşu 8:1-22
Romalılar 14:1-12
Matta 26:47-56

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 123; 146, Akşam: Mezmur 30; 86

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:49-72
Akşam: Mezmur 49; [53]
I.Samuel 25:23-44
Elçilerin İşleri 14:19-28
Markos 4:35-41

Sabah: Mezmur 119:49-72
Akşam: Mezmur 49; [53]
Yeşu 8:30-35
Romalılar 14:13-23
Matta 26:57-68

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 15; 147:1-11, Akşam: Mezmur 48; 4

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 50
Akşam: Mezmur [59, 60] ya da 66; 67
I.Samuel 28:3-20
Elçilerin İşleri 15:1-11
Markos 5:1-20

Sabah: Mezmur 50
Akşam: Mezmur [59; 60] ya da 66; 67

Yeşu 9:3-21
Romalılar 15:1-13
Matta 26:69-75

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 36; 147:12-20, Akşam: Mezmur 80; 27

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 40; 54
Akşam: Mezmur 51
I.Samuel 31:1-13
Elçilerin İşleri 15:12-21
Markos 5:21-43

Sabah: Mezmur 40; 54
Akşam: Mezmur 51
Yeşu 9:22-10:15
Romalılar 15:14-24
Matta 27:1-10

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 130; 148, Akşam: Mezmur 32; 139

 


Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 55
Akşam: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
II.Samuel 1:1-16
Elçilerin İşleri 15:22-35
Markos 6:1-13

Sabah: Mezmur 55
Akşam: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
Yeşu 23:1-16
Romalılar 15:25-33
Matta 27:11-23

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 56;149, Akşam: Mezmur 118; 111

 

(24-30 Temmuz arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between July 24 and 30 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 24; 29
Akşam: Mezmur 8, 84
II.Samuel 1:17-27
Romalılar 12:9-21
Matta 25:31-46

Sabah: Mezmur 24; 29
Akşam: Mezmur 8; 84
Yeşu 24:1-15
Elçilerin İşleri 28:23-31
Markos 2:23-28

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 67; 150, Akşam: Mezmur 46; 93

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 56; 57; [58]
Akşam: Mezmur 64; 65
II.Samuel 2:1-11
Elçilerin İşleri 15:36-16:5
Markos 6:14-29

Sabah: Mezmur 56; 57; [58]
Akşam: Mezmur 64; 65
Yeşu 24:16-33
Romalılar 16:1-16
Matta 27:24-31

Alternatif Mezmur Okumaları:

 Sabah: Mezmur 57; 145, Akşam: Mezmur 85; 47

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 61; 62
Akşam: Mezmur 68:1-20 (21-23) 24-36
II.Samuel 3:6-21
Elçilerin İşleri 16:6-15
Markos 6:30-46

Sabah: Mezmur 61; 62
Akşam: Mezmur 68:1-20 (21-23) 24-36
Hakimler 2:1-5, 11-23
Romalılar 16:17-27
Matta 27:32-44

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 54; 146, Akşam: Mezmur 28; 99

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 72:1-19
Akşam: Mezmur 119:73-96
II.Samuel 3:22-39
Elçilerin İşleri 16:16-24
Markos 6:47-56

Sabah: Mezmur 72:1-19
Akşam: Mezmur 119:73-96
Hakimler 3:12-30
Elçilerin İşleri 1:1-14
Matta 27:45-54

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 65; 147:1-11, Akşam: Mezmur 125; 91

 


Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [70]; 71
Akşam: Mezmur 74
II.Samuel 4:1-12
Elçilerin İşleri 16:25-40
Markos 7:1-23

Sabah: Mezmur [70]; 71
Akşam: Mezmur 74
Hakimler 4:4-23
Elçilerin İşleri 1:15-26
Matta 27:55-66

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 143; 147:12-20, Akşam: Mezmur 81; 116

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 69:1-23 (24-30) 31-38
Akşam: Mezmur 73
II.Samuel 5:1-12
Elçilerin İşleri 17:1-15
Markos 7:24-37

Sabah: Mezmur 69:1-23 (24-30) 31-38
Akşam: Mezmur 73
Hakimler 5:1-18
Elçilerin İşleri 2:1-21
Matta 28:1-10

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 88; 148, Akşam: Mezmur 6; 20

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 75; 76
Akşam: Mezmur 23; 27
II.Samuel 5:22-6:11
Elçilerin İşleri 17:16-34
Markos 8:1-10

Sabah: Mezmur 75; 76
Akşam: Mezmur 23; 27
Hakimler 5:19-31
Elçilerin İşleri 2:22-36
Matta 28:11-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 122; 149, Akşam: Mezmur 100; 63

 

(31 Temmuz-6 Ağustos arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between July 3I.and Aug 6 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 93; 96
Akşam: Mezmur 34
II.Samuel 6:12-23
Romalılar 14:7-12
Yuhanna 1:43-51

Sabah: Mezmur 93; 96
Akşam: Mezmur 34
Hakimler 6:1-24
II.Korintliler 9:6-15
Markos 3:20-30

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 108; 150, Akşam: Mezmur 66; 23

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 80
Akşam: Mezmur 77; [79]
II.Samuel 7:1-17
Elçilerin İşleri 18:1-11
Markos 8:11-21

Sabah: Mezmur 80
Akşam: Mezmur 77; [79]
Hakimler 6:25-40
Elçilerin İşleri 2:37-47
Yuhanna 1:1-18

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 62; 145, Akşam: Mezmur 73; 9

 


Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 78:1-39
Akşam: Mezmur 78:40-72
II.Samuel 7:18-29
Elçilerin İşleri 18:12-28
Markos 8:22-33

Sabah: Mezmur 78:1-39
Akşam: Mezmur 78:40-72
Hakimler 7:1-18
Elçilerin İşleri 3:1-11
Yuhanna 1:19-28

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 12; 146, Akşam: Mezmur 36; 7

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:97-120
Akşam: Mezmur 81; 82
II.Samuel 9:1-13
Elçilerin İşleri 19:1-10
Markos 8:34-9:1

Sabah: Mezmur 119:97-120
Akşam: Mezmur 81; 82
Hakimler 7:19-8:12
Elçilerin İşleri 3:12-26
Yuhanna 1:29-42

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; 147:1-11, Akşam: Mezmur 132; 134

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [83] ya da 145
Akşam: Mezmur 85; 86
II.Samuel 11:1-27
Elçilerin İşleri 19:11-20
Markos 9:2-13

Sabah: Mezmur 83 ya da 145
Akşam: Mezmur 85; 86
Hakimler 8:22-35
Elçilerin İşleri 4:1-12
Yuhanna 1:43-51

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 116; 147:12-20, Akşam: Mezmur 26; 130

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 88
Akşam: Mezmur 91; 92
II.Samuel 12:1-14
Elçilerin İşleri 19:21-41
Markos 9:14-29

Sabah: Mezmur 88
Akşam: Mezmur 91; 92
Hakimler 9:1-16, 19-21
Elçilerin İşleri 4:13-31
Yuhanna 2:2-12

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 84; 148, Akşam: Mezmur 25; 40

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 87; 90
Akşam: Mezmur 136
II.Samuel 12:15-31
Elçilerin İşleri 20:1-16
Markos 9:30-41

Sabah: Mezmur 87; 90
Akşam: Mezmur 136
Hakimler 9:22-25, 50-57
Elçilerin İşleri 4:32-5:11
Yuhanna 2:13-25

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 63; 149, Akşam: Mezmur 125; 90

 


(7-13 Ağustos arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between Aug 7 and 13 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 66; 67
Akşam: Mezmur 19; 46
II.Samuel 13:1-22
Romalılar 15:1-13
Yuhanna 3:22-36

Sabah: Mezmur 66; 67
Akşam: Mezmur 19; 46
Hakimler 11:1-11, 29-40
II.Korintliler 11:21b-31
Markos 4:35-41

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 103; 150, Akşam: Mezmur 117; 139

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 89:1-18
Akşam: Mezmur 89:19-52
II.Samuel 13:23-39
Elçilerin İşleri 20:17-38
Markos 9:42-50

Sabah: Mezmur 89:1-18
Akşam: Mezmur 89:19-52
Hakimler 12:1-7
Elçilerin İşleri 5:12-26
Yuhanna 3:1-21

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 5; 145, Akşam: Mezmur 82; 29

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 97; 99; [100]
Akşam: Mezmur 94; [95]
II.Samuel 14:1-20
Elçilerin İşleri 21:1-14
Markos 10:1-16

Sabah: Mezmur 97; 99; [100]
Akşam: Mezmur 94, [95]
Hakimler 13:1-15
Elçilerin İşleri 5:27-42
Yuhanna 3:22-36

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 42; 146, Akşam: Mezmur 102; 133

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 101; 109:1-4 (5-19) 20-30
Akşam: Mezmur 119:121-144
II.Samuel 14:21-33
Elçilerin İşleri 21:15-26
Markos 10:17-31

Sabah: Mezmur 101; 109:1-4 (5-19) 20-30
Akşam: Mezmur 119:121-144
Hakimler 13:15-24
Elçilerin İşleri 6:1-15
Yuhanna 4:1-26

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 89:1-18; 147:1-11, Akşam: Mezmur 1; 33

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 105:1-22
Akşam: Mezmur 105:23-45
II.Samuel 15:1-18
Elçilerin İşleri 21:27-36
Markos 10:32-45

Sabah: Mezmur 105:1-22
Akşam: Mezmur 105:23-45
Hakimler 14:1-19
Elçilerin İşleri 6:15-7:16
Yuhanna 4:27-42

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 97; 147:12-20, Akşam: Mezmur 16; 62

 


Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 102
Akşam: Mezmur 107:1-32
II.Samuel 15:19-37
Elçilerin İşleri 21:37-22:16
Markos 10:46-52

Sabah: Mezmur 102
Akşam: Mezmur 107:1-32
Hakimler 14:20-15:20
Elçilerin İşleri 7:17-29
Yuhanna 4:43-54

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 51; 148, Akşam: Mezmur 142; 65

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 107:33-43; 108:1-6 (7-13)
Akşam: Mezmur 33
II.Samuel 16:1-23
Elçilerin İşleri 22:17-29
Markos 11:1-11

Sabah: Mezmur 107:33-43; 108:1-6 (7-13)
Akşam: Mezmur 33
Hakimler 16:1-14
Elçilerin İşleri 7:30-43
Yuhanna 5:1-18

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 104; 149, Akşam: Mezmur 138; 98

 

(14-20 Ağustos arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between Aug 14 and 20 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 118
Akşam: Mezmur 145
II.Samuel 17:1-23
Galatyalılar 3:6-14
Yuhanna 5:30-47

Sabah: Mezmur 118
Akşam: Mezmur 145
Hakimler 16:15-31
II.Korintliler 13:1-11
Markos 5:25-34

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 19; 150, Akşam: Mezmur 81; 113

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 106:1-18
Akşam: Mezmur 106:19-48
II.Samuel 17:24-18:8
Elçilerin İşleri 22:30-23:11
Markos 11:12-26

Sabah: Mezmur 106:1-18
Akşam: Mezmur 106:19-48
Hakimler 17:1-13
Elçilerin İşleri 7:44-8:1a
Yuhanna 5:19-29

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 135; 145, Akşam: Mezmur 97; 112

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [120]; 121; 122; 123
Akşam: Mezmur 124; 125; 126; [127]
II.Samuel 18:9-18
Elçilerin İşleri 23:12-24
Markos 11:27-12:12

Sabah: Mezmur [120]; 121; 122; 123
Akşam: Mezmur 124; 125; 126; [127]
Hakimler 18:1-15
Elçilerin İşleri 8:1-13
Yuhanna 5:30-47

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 123; 146, Akşam: Mezmur 30; 86

 


Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:145-176
Akşam: Mezmur 128; 129; 130
II.Samuel 18:19-23
Elçilerin İşleri 23:23-35
Markos 12:13-27

Sabah: Mezmur 119:145-176
Akşam: Mezmur 128; 129; 130
Hakimler 18:16-31
Elçilerin İşleri 8:14-25
Yuhanna 6:1-15

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 15; 147:1-11, Akşam: Mezmur 48; 4

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 131; 132; [133]
Akşam: Mezmur 134; 135
II.Samuel 19:1-23
Elçilerin İşleri 24:1-23
Markos 12:28-34

Sabah: Mezmur 131; 132; [133]
Akşam: Mezmur 134; 135
Eyüp 1:1-22
Elçilerin İşleri 8:26-40
Yuhanna 6:16-27

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 36; 147:12-20, Akşam: Mezmur 80; 27

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 140; 142
Akşam: Mezmur 141; 143:1-11 (12)
II.Samuel 19:24-43
Elçilerin İşleri 24:24-25:12
Markos 12:35-44

Sabah: Mezmur 140; 142
Akşam: Mezmur 141; 143:1-11 (12)
Eyüp 2:1-13
Elçilerin İşleri 9:1-9
Yuhanna 6:27-40

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 130; 148, Akşam: Mezmur 32; 139

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 137:1-6 (7-9); 144
Akşam: Mezmur 104
II.Samuel 23:1-17, 13-17
Elçilerin İşleri 25:13-27
Markos 13:1-13

Sabah: Mezmur 137:1-6 (7-9); 144
Akşam: Mezmur 104
Eyüp 3:1-26
Elçilerin İşleri 9:10-19a
Yuhanna 6:41-51

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 56; 149, Akşam: Mezmur 118; 111

 

(21-27 Ağustos arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between Aug 21 and 27 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 146; 147
Akşam: Mezmur 111; 112; 113
II.Samuel 24:1-2, 10-25
Galatyalılar 3:23-4:7
Yuhanna 8:12-20

Sabah: Mezmur 146; 147
Akşam: Mezmur 111; 112; 113
Eyüp 4:1-6, 12-21
Vahiy 4:1-11
Markos 6:1-6a

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 67; 150, Akşam: Mezmur 46; 93

 


Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 1; 2; 3
Akşam: Mezmur 4; 7
I.Krallar 1: (1-4) 5-31
Elçilerin İşleri 26:1-23
Markos 13:14-27

Sabah: Mezmur 1; 2; 3
Akşam: Mezmur 4; 7
Eyüp 4:1, 5:1-11, 17-21, 26-27
Elçilerin İşleri 9:19b-31
Yuhanna 6:52-59

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 57; 145, Akşam: Mezmur 85; 47

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 5; 6
Akşam: Mezmur 10; 11
I.Krallar 1:32-2:4 (5-46a) 46b
Elçilerin İşleri 26:24-27:8
Markos 13:28-37

Sabah: Mezmur 5, 6
Akşam: Mezmur 10; 11
Eyüp 6:1-4, 8-15, 21
Elçilerin İşleri 9:32-43
Yuhanna 6:60-71

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 54; 146, Akşam: Mezmur 28; 99

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:1-24
Akşam: Mezmur 12; 13; 14
I.Krallar 3:1-15
Elçilerin İşleri 27:9-26
Markos 14:1-11

Sabah: Mezmur 119:1-24
Akşam: Mezmur 12; 13; 14
Eyüp 6:1, 7:1-21
Elçilerin İşleri 10:1-16
Yuhanna 7:1-13

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 65; 147:1-11, Akşam: Mezmur 125; 91

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
I.Krallar 3:16-28
Elçilerin İşleri 27:27-44
Markos 14:12-26

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
Eyüp 8:1-10, 20-22
Elçilerin İşleri 10:17-33
Yuhanna 7:14-36

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 143; 147:12-20, Akşam: Mezmur 81; 116

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 16; 17
Akşam: Mezmur 22
I.Krallar 5:1-6:1, 7
Elçilerin İşleri 28:1-16
Markos 14:27-42

Sabah: Mezmur 16; 17
Akşam: Mezmur 22
Eyüp 9:1-15, 32-35
Elçilerin İşleri 10:34-48
Yuhanna 7:37-52

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 88; 148, Akşam: Mezmur 6; 20

 


Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 20; 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 110:1-5 (6-7); 116; 117
I.Krallar 7:51-8:21
Elçilerin İşleri 28:17-31
Markos 14:43-52

Sabah: Mezmur 20; 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 110:1-5 (6-7); 116; 117
Eyüp 9:1, 10:1-9, 16-22
Elçilerin İşleri 11:1-18
Yuhanna 8:12-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 122; 149, Akşam: Mezmur 100; 63

 

(28 Ağustos – 3 Eylül arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between Aug 28 and Sept 3 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 114; 115
I.Krallar 8:22-30 (31-40)
I.Timoteyus 4:7b-16
Yuhanna 8:47-59

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 114; 115
Eyüp 11:1-9, 13-20
Vahiy 5:1-14
Matta 5:1-12

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 108; 150, Akşam: Mezmur 66; 23

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 25
Akşam: Mezmur 9; 15
II.Tarihler 6:32-7:7
Yakup 2:1-13
Markos 14:53-65

Sabah: Mezmur 25
Akşam: Mezmur 9; 15
Eyüp 12:1-6, 13-25
Elçilerin İşleri 11:19-30
Yuhanna 8:21-32

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 62; 145, Akşam: Mezmur 73; 9

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 26, 28
Akşam: Mezmur 36; 39
I.Krallar 8:65-9:9
Yakup 2:14-26
Markos 14:66-72

Sabah: Mezmur 26; 28
Akşam: Mezmur 36; 39
Eyüp 12:1, 13:3-17, 21-27
Elçilerin İşleri 12:1-17
Yuhanna 8:33-47

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 12; 146, Akşam: Mezmur 36; 7

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 38
Akşam: Mezmur 119:25-48
I.Krallar 9:24-10:13
Yakup 3:1-12
Markos 15:1-11

Sabah: Mezmur 38
Akşam: Mezmur 119:25-48
Eyüp 12:1, 14:1-22
Elçilerin İşleri 12:18-25
Yuhanna 8:47-59

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; 147:1-11, Akşam: Mezmur 132; 134

 


Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 37:1-18
Akşam: Mezmur 37:19-42
I.Krallar 11:1-13
Yakup 3:13-4:12
Markos 15:12-21

Sabah: Mezmur 37:1-18
Akşam: Mezmur 37:19-42
Eyüp 16:16-22, 17:1, 13-16
Elçilerin İşleri 13:1-12
Yuhanna 9:1-17

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 116; 147:12-20, Akşam: Mezmur 26; 130

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 31
Akşam: Mezmur 35
I.Krallar 11:26-43
Yakup 4:13-5:6
Markos 15:22-32

Sabah: Mezmur 31
Akşam: Mezmur 35
Eyüp 19:1-7, 14-27
Elçilerin İşleri 13:13-25
Yuhanna 9:18-41

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 84; 148, Akşam: Mezmur 25; 40

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 30; 32
Akşam: Mezmur 42; 43
I.Krallar 12:1-20
Yakup 5:7-12, 19-20
Markos 15:33-39

Sabah: Mezmur 30; 32
Akşam: Mezmur 42; 43
Eyüp 22:1-4, 21-23:7
Elçilerin İşleri 13:26-43
Yuhanna 10:1-18

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 63; 149, Akşam: Mezmur 125; 90

 

(4–10 Eylül arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between Sept 4 and 10 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 63:1-8 (9-11); 98
Akşam: Mezmur 103
I.Krallar 12:21-33
Elçilerin İşleri 4:18-31
Yuhanna 10:31-42

Sabah: Mezmur 63:1-8 (9-11); 98
Akşam: Mezmur 103
Eyüp 25:1-6, 27:1-6
Vahiy 14:1-7, 13
Matta 5:13-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 103; 150, Akşam: Mezmur 117; 139

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 41; 52
Akşam: Mezmur 44
I.Krallar 13:1-10
Filipililer 1:1-11
Markos 15:40-47

Sabah: Mezmur 41; 52
Akşam: Mezmur 44
Eyüp 32:1-10, 19-33:1, 19-28
Elçilerin İşleri 13:44-52
Yuhanna 10:19-30

Alternatif Mezmur Okumaları: Sabah: Mezmur 5; 145, Akşam: Mezmur 82; 29

 


Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 45
Akşam: Mezmur 47; 48
I.Krallar 16:23-34
Filipililer 1:12-30
Markos 16:1-8 (9-20)

Sabah: Mezmur 45
Akşam: Mezmur 47; 48
Eyüp 29:1-20
Elçilerin İşleri 14:1-18
Yuhanna 10:31-42

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 42; 146, Akşam: Mezmur 102; 133

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:49-72
Akşam: Mezmur 49; [53]
I.Krallar 17:1-24
Filipililer 2:1-11
Matta 2:1-12

Sabah: Mezmur 119:49-72
Akşam: Mezmur 49; [53]
Eyüp 29:1, 30:1-2, 16-31
Elçilerin İşleri 14:19-28
Yuhanna 11:1-16

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 89:1-18; 147:1-11, Akşam: Mezmur 1; 33

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 50
Akşam: Mezmur [59; 60] ya da 93; 96
I.Krallar 18:1-19
Filipililer 2:12-30
Matta 2:13-23

Sabah: Mezmur 50
Akşam: Mezmur [59; 60] ya da 93; 96
Eyüp 29:1, 31:1-23
Elçilerin İşleri 15:1-11
Yuhanna 11:17-29

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 97; 147:12-20, Akşam: Mezmur 16; 62

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 40; 54
Akşam: Mezmur 51
I.Krallar 18:20-40
Filipililer 3:1-16
Matta 3:1-12

Sabah: Mezmur 40; 54
Akşam: Mezmur 51
Eyüp 29:1, 31:24-40
Elçilerin İşleri 15:12-21
Yuhanna 11:30-44

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 51; 148, Akşam: Mezmur 142; 65

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 55
Akşam: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
I.Krallar 18:41-19:8
Filipililer 3:17-4:7
Matta 3:13-17

Sabah: Mezmur 55
Akşam: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
Eyüp 38:1-17
Elçilerin İşleri 15:22-35
Yuhanna 11:45-54

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 104; 149, Akşam: Mezmur 138; 98

 


(11-17 Eylül arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between Sept 11 and 17 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 24; 29
Akşam: Mezmur 8; 84
I.Krallar 19:8-21
Elçilerin İşleri 5:34-42
Yuhanna 11:45-47

Sabah: Mezmur 24; 29
Akşam: Mezmur 8; 84
Eyüp 38:1, 18-41
Vahiy 18:1-8
Matta 5:21-26

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 19; 150, Akşam: Mezmur 81; 113

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 56; 57; [58]
Akşam: Mezmur 64; 65
I.Krallar 21:1-16
I.Korintliler 1:1-19
Matta 4:1-11

Sabah: Mezmur 56; 57; [58]
Akşam: Mezmur 64; 65
Eyüp 40:1-24
Elçilerin İşleri 15:36-16:5
Yuhanna 11:55-12:8

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 135; 145, Akşam: Mezmur 97; 112

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 61; 62
Akşam: Mezmur 68:1-20 (21-23) 24-36
I.Krallar 21:17-29
I.Korintliler 1:20-31
Matta 4:12-17

Sabah: Mezmur 61; 62
Akşam: Mezmur 68:1-20 (21-23) 24-36
Eyüp 40:1, 41:1-11
Elçilerin İşleri 16:6-15
Yuhanna 12:9-19

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 123; 146, Akşam: Mezmur 30; 86

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 72:1-19
Akşam: Mezmur 119:73-96
I.Krallar 22:1-28
I.Korintliler 2:1-13
Matta 4:18-25

Sabah: Mezmur 72:1-19
Akşam: Mezmur 119:73-96
Eyüp 42:1-17
Elçilerin İşleri 16:16-24
Yuhanna 12:20-26

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 15; 147:1-11, Akşam: Mezmur 48; 4

 


Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [70]; 71
Akşam: Mezmur 74
I.Krallar 22:29-45
I.Korintliler 2:14-3:15
Matta 5:1-10

Sabah: Mezmur [70]; 71
Akşam: Mezmur 74
Eyüp 28:1-28
Elçilerin İşleri 16:25-40
Yuhanna 12:27-36a

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 36; 147:12-20, Akşam: Mezmur 80; 27

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 69:1-23 (24-30) 31-38
Akşam: Mezmur 73
II.Krallar 1:2-17
I.Korintliler 3:16-23
Matta 5:11-16

Sabah: Mezmur 69:1-23 (24-30) 31-38
Akşam: Mezmur 73
Ester 1:1-4, 10-19

Elçilerin İşleri 17:1-15
Yuhanna 12:36b-43

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 130; 148, Akşam: Mezmur 32; 139

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 75; 76
Akşam: Mezmur 23; 27
II.Krallar 2:1-18
I.Korintliler 4:1-7
Matta 5:17-20

Sabah: Mezmur 75; 76
Akşam: Mezmur 23; 27
Ester 2:5-8, 15-23
Elçilerin İşleri 17:16-34
Yuhanna 12:44-50

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 56; 149, Akşam: Mezmur 118; 111

 

(18-24 Eylül arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between Sept 18 and 24 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 93; 96
Akşam: Mezmur 34
II.Krallar 4:8-37
Elçilerin İşleri 9:10-31
Luka 3:7-18

Sabah: Mezmur 93; 96
Akşam: Mezmur 34
Ester 3:1-4:3
Yakup 1:19-27
Matta 6:1-6, 16-18

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 67; 150, Akşam: Mezmur 46; 93

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 80
Akşam: Mezmur 77; [79]
II.Krallar 5:1-19
I.Korintliler 4:8-21
Matta 5:21-26

Sabah: Mezmur 80
Akşam: Mezmur 77; [79]
Ester 4:4-17
Elçilerin İşleri 18:1-11
Luka (1:1-4), 3:1-14

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 57; 145, Akşam: Mezmur 85; 47

 


Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 78:1-39
Akşam: Mezmur 78:40-72
II.Krallar 5:19-27
I.Korintliler 5:1-8
Matta 5:27-37

Sabah: Mezmur 78:1-39
Akşam: Mezmur 78:40-72
Ester 5:1-14
Elçilerin İşleri 18:12-28
Luka 3:15-22

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 54; 146, Akşam: Mezmur 28; 99

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:97-120
Akşam: Mezmur 81; 82
II.Krallar 6:1-23
I.Korintliler 5:9-6:11
Matta 5:38-48

Sabah: Mezmur 119:97-120
Akşam: Mezmur 81; 82
Ester 6:1-14
Elçilerin İşleri 19:1-10
Luka 4:1-13

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 65; 147:1-11, Akşam: Mezmur 125; 91

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [83] ya da 146; 147
Akşam: Mezmur 85; 86
II.Krallar 9:1-16
I.Korintliler 6:12-20
Matta 6:1-6, 16-18

Sabah: Mezmur 83 ya da 146; 147
Akşam: Mezmur 85; 86
Ester 7:1-10
Elçilerin İşleri 19:11-20
Luka 4:14-30

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 143; 147:12-20, Akşam: Mezmur 81; 116

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 88
Akşam: Mezmur 91; 92
II.Krallar 9:17-37
I.Korintliler 7:1-9
Matta 6:7-15

Sabah: Mezmur 88
Akşam: Mezmur 91; 92
Ester 8:1-8, 15-17
Elçilerin İşleri 19:21-41
Luka 4:31-37

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 88; 148, Akşam: Mezmur 6; 20

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 87; 90
Akşam: Mezmur 136
II.Krallar 11:1-20a
I.Korintliler 7:10-24
Matta 6:19-24

Sabah: Mezmur 87; 90
Akşam: Mezmur 136
Ester 9:1-32
Elçilerin İşleri 20:1-16
Luka 4:38-44

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 122; 149, Akşam: Mezmur 100; 63

 


(25 Eylül – 1 Ekim arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between Sept 25 and Oct 1. inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 66; 67
Akşam: Mezmur 19; 46
II.Krallar 17:1-18
Elçilerin İşleri 9:36-43
Luka 5:1-11

Sabah: Mezmur 66; 67
Akşam: Mezmur 19; 46
Hoşeya 1:1-2:1
Yakup 3:1-13
Matta 13:44-52

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 108; 150, Akşam: Mezmur 66; 23

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 89:1-18
Akşam: Mezmur 89:19-52
II.Krallar 17:24-41
I.Korintliler 7:25-31
Matta 6:25-34

Sabah: Mezmur 89:1-18
Akşam: Mezmur 89:19-52
Hoşeya 2:2-15
Elçilerin İşleri 20:17-38
Luka 5:1-11

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 62; 145, Akşam: Mezmur 73; 9

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 97; 99; [100]
Akşam: Mezmur 94; [95]
II.Tarihler 29:1-3, 30:1 (2-9) 10-27
I.Korintliler 7:32-40
Matta 7:1-12

Sabah: Mezmur 97; 99; [100]
Akşam: Mezmur 94; [95]
Hoşeya 2:16-23
Elçilerin İşleri 21:1-14
Luka 5:12-26

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 12; 146, Akşam: Mezmur 36; 7

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 101; 109:1-4 (5-19) 20-30
Akşam: Mezmur 119:121-144
II.Krallar 18:9-25
I.Korintliler 8:1-13
Matta 7:13-21

Sabah: Mezmur 101; 109:1-4 (5-19) 20-30
Akşam: Mezmur 119:121-144
Hoşeya 3:1-5
Elçilerin İşleri 21:15-26
Luka 5:27-39

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; 147:1-11, Akşam: Mezmur 132; 134

 


Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 105:1-22
Akşam: Mezmur 105:23-45
II.Krallar 18:28-37
I.Korintliler 9:1-15
Matta 7:22-29

Sabah: Mezmur 105:1-22
Akşam: Mezmur 105:23-45
Hoşeya 4:1-10
Elçilerin İşleri 21:27-36
Luka 6:1-11

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 116; 147:12-20, Akşam: Mezmur 26; 130

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 102
Akşam: Mezmur 107:1-32
II.Krallar 19:1-20
I.Korintliler 9:16-27
Matta 8:1-17

Sabah: Mezmur 102
Akşam: Mezmur 107:1-32
Hoşeya 4:11-19
Elçilerin İşleri 21:37-22:16
Luka 6:12-26

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 84; 148, Akşam: Mezmur 25; 40

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 107:33-43; 108:1-6 (7-13)
Akşam: Mezmur 33
II.Krallar 19:21-36
I.Korintliler 10:1-13
Matt:8:18-27

Sabah: Mezmur 107:33-43, 108:1-6 (7-13)
Akşam: Mezmur 33
Hoşeya 5:1-7
Elçilerin İşleri 22:17-29
Luka 6:27-38

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 63; 149, Akşam: Mezmur 125; 90

 

(2 – 8 Ekim arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between Oct 2 and 8 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 118
Akşam: Mezmur 145
II.Krallar 20:1-21
Elçilerin İşleri 12:1-17
Luka 7:11-17

Sabah: Mezmur 118
Akşam: Mezmur 145
Hoşeya 5:8-6:6
I.Korintliler 2:6-16
Matta 14:1-12

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 103; 150, Akşam: Mezmur 117; 139

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 106:1-18
Akşam: Mezmur 106:19-48
II.Krallar 21:1-18
I.Korintliler 10:14-11:1
Matta 8:28-34

Sabah: Mezmur 106:1-18
Akşam: Mezmur 106:19-48
Hoşeya 6:7-7:7
Elçilerin İşleri 22:30-23:11
Luka 6:39-49

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 5; 145, Akşam: Mezmur 82; 29

 


Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [120]; 121; 122; 123
Akşam: Mezmur 124; 125; 126, [127]
II.Krallar 22:1-13
I.Korintliler 11:2 (3-16), 17-22
Matta 9:1-8

Sabah: Mezmur [120]; 121; 122; 123
Akşam: Mezmur 124; 125; 126, [127]
Hoşeya 7:8-16
Elçilerin İşleri 23:12-24
Luka 7:1-17

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 42; 146, Akşam: Mezmur 102; 133

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:145-176
Akşam: Mezmur 128; 129; 130
II.Krallar 22:14-23:3
I.Korintliler 11:23-34
Matta 9:9-17

Sabah: Mezmur 119:145-176
Akşam: Mezmur 128; 129; 130
Hoşeya 8:1-14
Elçilerin İşleri 23:23-35
Luka 7:18-35

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 89:1-18; 147:1-11, Akşam: Mezmur 1; 33

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 131; 132; [133]
Akşam: Mezmur 134; 135
II.Krallar 23:4-25
I.Korintliler 12:1-11
Matta 9:18-26

Sabah: Mezmur 131; 132; [133]
Akşam: Mezmur 134; 135
Hoşeya 9:1-9
Elçilerin İşleri 24:1-23
Luka 7:36-50

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 97; 147:12-20, Akşam: Mezmur 16; 62

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 140; 142
Akşam: Mezmur 141; 143:1-11 (12)
II.Krallar 23:36-24:17
I.Korintliler 12:12-26
Matta 9:27-34

Sabah: Mezmur 140, 142
Akşam: Mezmur 141; 143:1-11 (12)
Hoşeya 9:10-17
Elçilerin İşleri 24:24-25:12
Luka 8:1-15

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 51; 148, Akşam: Mezmur 142; 65

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 137:1-6 (7-9); 144
Akşam: Mezmur 104
Yeremya 35:1-19
I.Korintliler 12:27-13:3
Matta 9:35-10:4

Sabah: Mezmur 137:1-6 (7-9); 144
Akşam: Mezmur 104
Hoşeya 10:1-15
Elçilerin İşleri 25:13-27
Luka 8:16-25

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 104; 149, Akşam: Mezmur 138; 98

 


(9 – 15 Ekim arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between Oct 9 and 15 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 146; 147
Akşam: Mezmur 111; 112; 113
Yeremya 36:1-10
Elçilerin İşleri 14:8-18
Luka 7:36-50

Sabah: Mezmur 146; 147
Akşam: Mezmur 111; 112; 113
Hoşeya 11:1-11
I.Korintliler 4:9-16
Matta 15:21-28

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 19; 150, Akşam: Mezmur 81; 113

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 1; 2; 3
Akşam: Mezmur 4; 7
Yeremya 36:11-26
I.Korintliler 13: (1-3) 4-13
Matta 10:5-15

Sabah: Mezmur 1; 2; 3
Akşam: Mezmur 4; 7
Hoşeya 11:12-12:1
Elçilerin İşleri 26:1-23
Luka 8:26-39

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 135; 145, Akşam: Mezmur 97; 112

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 5; 6
Akşam: Mezmur 10; 11
Yeremya 36:27-37:2
I.Korintliler 14:1-12
Matta 10:16-23

Sabah: Mezmur 5; 6
Akşam: Mezmur 10; 11
Hoşeya 12:2-14
Elçilerin İşleri 26:24-27:8
Luka 8:40-56

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 123; 146, Akşam: Mezmur 30; 86

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:1-24
Akşam: Mezmur 12; 13; 14
Yeremya 37:3-21
I.Korintliler 14:13-25
Matta 10:24-33

Sabah: Mezmur 119:1-24
Akşam: Mezmur 12; 13; 14
Hoşeya 13:1-3
Elçilerin İşleri 27:9-26
Luka 9:1-17

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 15; 147:1-11, Akşam: Mezmur 48; 4

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
Yeremya 38:1-13
I.Korintliler 14:26-33a, (33b-36) 37-40
Matta 10:34-42

Sabah: Mezmur 18:1-20
Akşam: Mezmur 18:21-50
Hoşeya 13:4-8
Elçilerin İşleri 27:27-44
Luka 9:18-27

Alternatif Mezmur Okumaları:

 Sabah: Mezmur 36; 147:12-20, Akşam: Mezmur 80; 27

 


Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 16; 17
Akşam: Mezmur 22
Yeremya 38:14-28
I.Korintliler 15:1-11
Matta 11:1-6

Sabah: Mezmur 16; 17
Akşam: Mezmur 22
Hoşeya 13:9-16
Elçilerin İşleri 28:1-16
Luka 9:28-36

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 130; 148, Akşam: Mezmur 32; 139

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 20; 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 110:1-5 (6-7); 116; 117
Yeremya 52:1-34
I.Korintliler 15:12-29
Matta 11:7-15

Sabah: Mezmur 20; 21:1-7 (8-14)
Akşam: Mezmur 110:1-5 (6-7); 116; 117
Hoşeya 14:1-9
Elçilerin İşleri 28:17-31
Luka 9:37-50

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 56; 149, Akşam: Mezmur 118; 111

 

(16 – 22 Ekim arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between Oct 16 and 22 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 114; 115
Yeremya 29:1, 4-14 ya da 39:11-40:6
Elçilerin İşleri 16:6-15
Luka 10:1-12, 17-20

Sabah: Mezmur 148; 149; 150
Akşam: Mezmur 114; 115
Mika 1:1-9
I.Korintliler 10:1-13
Matta 16:13-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

 Sabah: Mezmur 67; 150, Akşam: Mezmur 46; 93

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 25
Akşam: Mezmur 9; 15
Yeremya 44:1-14 ya da 29:1, 4-14
I.Korintliler 15:30-41
Matta 11:16-24

Sabah: Mezmur 25
Akşam: Mezmur 9; 15
Mika 2:1-13

Vahiy 7:1-8
Luka 9:51-62

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 57; 145, Akşam: Mezmur 85; 47

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 26; 28
Akşam: Mezmur 36; 39
   Yeremyanın Mersiyeleri 1:1-5 (6-9) 10-12

   ya da Yeremya 40:7-41:3

I.Korintliler 15:41-50
Matta 11:25-30

Sabah: Mezmur 26; 28
Akşam: Mezmur 36; 39
Mika 3:1-8
Vahiy 7:9-17
Luka 10:1-16

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 54; 146, Akşam: Mezmur 28; 99

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 38
Akşam: Mezmur 119:25-48
   Yeremyanın Mersiyeleri 2:8-15

   ya da Yeremya 41:4-18
I.Korintliler 15:51-58
Matta 12:1-14

Sabah: Mezmur 38
Akşam: Mezmur 119:25-48
Mika 3:9-4:5
Vahiy 8:1-13
Luka 10:17-24

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 65; 147:1-11, Akşam: Mezmur 125; 91

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 37:1-18
Akşam: Mezmur 37:19-42
Ezra 1:1-11 ya da Yeremya 42:1-22
I.Korintliler 16:1-9
Matta 12:15-21

Sabah: Mezmur 37:1-18
Akşam: Mezmur 37:19-42
Mika 5:1-4, 10-15
Vahiy 9:1-12
Luka 10:25-37

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 143; 147:12-20, Akşam: Mezmur 81; 116

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 31
Akşam: Mezmur 35
Ezra 3:1-13 ya da Yeremya 43:1-13
I.Korintliler 16:10-24
Matta 12:22-32

Sabah: Mezmur 31
Akşam: Mezmur 35
Mika 6:1-8
Vahiy 9:13-21
Luka 10:38-42

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 88; 148, Akşam: Mezmur 6; 20

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 30; 32
Akşam: Mezmur 42; 43
Ezra 4:7, 11-24 ya da Yeremya 44:1-14
Filimun 1-25
Matta 12:33-42

Sabah: Mezmur 30; 32
Akşam: Mezmur 42; 43
Mika 7:1-7
Vahiy 10:1-11
Luka 11:1-13

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 122; 149, Akşam: Mezmur 100; 63

 


(23-29 Ekim arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between Oct 23 and 29 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 63:1-8 (9-11); 98
Akşam: Mezmur 103
Hagay 1:1-2:9 ya da Yeremya 44:15-30
Elçilerin İşleri 18:24-19:7
Luka 10:25-37

Sabah: Mezmur 63:1-8 (9-11); 98
Akşam: Mezmur 103
Yunus 1:1-17a
I.Korintliler 10:15-24
Matta 18:15-20

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 108; 150, Akşam: Mezmur 66; 23

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 41; 52
Akşam: Mezmur 44
Zekeriya 1:7-17 ya da Yeremya 45:1-5
Vahiy 1:4-20
Matta 12:43-50

Sabah: Mezmur 41; 52
Akşam: Mezmur 44
Yunus 1:17-2:10
Vahiy 11:1-14
Luka 11:14-26

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 62; 145, Akşam: Mezmur 73; 9

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 45
Akşam: Mezmur 47; 48
Ezra 5:1-17 ya da Yeremyanın Mersiyeleri 1:1-5 (6-9) 10-12
Vahiy 4:1-11
Matta 13:1-9

Sabah: Mezmur 45
Akşam: Mezmur 47; 48
Yunus 3:1-4:11
Vahiy 11:14-19
Luka 11:27-36

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 12; 146, Akşam: Mezmur 36; 7

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:49-72
Akşam: Mezmur 49; [53]
Ezra 6:1-22

   ya da Yeremyanın Mersiyeleri 2:8-15

Vahiy 5:1-10
Matta 13:10-17

Sabah: Mezmur 119:49-72
Akşam: Mezmur 49; [53]
Nahum 1:1-14
Vahiy 12:1-6
Luka 11:37-52

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; 147:1-11, Akşam: Mezmur 132; 134

 


Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 50
Akşam: Mezmur [59, 60]
ya da 33
Nehemya 1:1-11

   ya da Yeremyanın Mersiyeleri 2:16-22
Vahiy 5:11-6:11
Matta 13:18-23

Sabah: Mezmur 50
Akşam: Mezmur [59, 60] ya da 33
Nahum 1:15-2:12
Vahiy 12:7-17
Luka 11:53-12:12

Alternatif Mezmur Okumaları: Sabah: Mezmur 116; 147:12-20, Akşam: Mezmur 26; 130

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 40; 54
Akşam: Mezmur 51
Nehemya 2:1-20

   ya da Yeremyanın Mersiyeleri 4:1-22
Vahiy 6:12-7:4
Matta 13:24-30

Sabah: Mezmur 40; 54
Akşam: Mezmur 51
Nahum 2:13-3:7

Vahiy 13:1-10
Luka 12:13-31

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 84; 148, Akşam: Mezmur 25; 40

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 55
Akşam: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
Nehemya 4:1-23

   ya da Yeremyanın Mersiyeleri 5:1-22
Vahiy 7: (4-8) 9-17
Matta 13:31-35

Sabah: Mezmur 55
Akşam: Mezmur 138; 139:1-17 (18-23)
Nahum 3:8-19
Vahiy 13:11-18
Luka 12:32-48

Alternatif Mezmur Okumaları:

 Sabah: Mezmur 63; 149, Akşam: Mezmur 125; 90

 

(30 Ekim – 5 Kasım arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between Oct 30 and Nov 5 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 24; 29
Akşam: Mezmur 8; 84
Nehemya 5:1-9 ya da Ezra 1:1-11
Elçilerin İşleri 20:7-12
Luka 12:22-31

Sabah: Mezmur 24; 29
Akşam: Mezmur 8; 84
Tsefanya 1:1-6
I.Korintliler 12:27-13:13
Matta 18:21-35

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 103; 150, Akşam: Mezmur 117; 139

 


01 Kasım / Azizler Günü

Nov 01 / All Saints’ Day

YIL 1

YIL 2

Sabah: 97; 149:1-5
Akşam: 111; 112

Yeremya 31:31-34, Mezmur 1,

İbraniler 12:18-24, Mezmur 15,

Matta 5:1-12

Sabah: 97; 149:1-5
Akşam: 111; 112

Yeremya 31:31-34, Mezmur 1,

İbraniler 12:18-24, Mezmur 15,

Matta 5:1-12

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 56; 57; [58]
Akşam: Mezmur 64; 65
Nehemya 6:1-19 ya da Ezra 3:1-13
Vahiy 10:1-11
Matta 13:36-43

Sabah: Mezmur 56; 57; [58]
Akşam: Mezmur 64; 65
Tsefanya 1:7-13
Vahiy 14:1-13
Luka 12:49-59

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 5; 145, Akşam: Mezmur 82; 29

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 61; 62
Akşam: Mezmur 68:1-20 (21-23) 24-36
Nehemya 12:27-31a, 42b-47

   ya da Ezra 4:7, 11-24
Vahiy 11:1-19
Matta 13:44-52

Sabah: Mezmur 61; 62
Akşam: Mezmur 68:1-20 (21-23) 24-36
Tsefanya 1:14-18
Vahiy 14:14-15:8
Luka 13:1-9

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 42; 146, Akşam: Mezmur 102; 133

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 72:1-19
Akşam: Mezmur 119:73-96
Nehemya 13:4-22 ya da Hagay 1:1-2:9
Vahiy 12:1-12
Matta 13:53-58

Sabah: Mezmur 72:1-19
Akşam: Mezmur 119:73-96
Tsefanya 2:1-15
Vahiy 16:1-11
Luka 13:10-17

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 89:1-18; 147:1-11, Akşam: Mezmur 1; 33

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [70]; 71
Akşam: Mezmur 74
Ezra 7: (1-10) 11-26 ya da Zekeriya 1:7-17
Vahiy 14:1-13
Matta 14:1-12

Sabah: Mezmur [70]; 71
Akşam: Mezmur 74
Tsefanya 3:1-7
Vahiy 16:12-21
Luka 14:18-30

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 97; 147:12-20, Akşam: Mezmur 16; 62

 


Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 69:1-23 (24-30) 31-38
Akşam: Mezmur 73
Ezra 7:27-28; 8:21-36 ya da 5:1-17
Vahiy 15:1-8
Matta 14:13-21

Sabah: Mezmur 69:1-23 (24-30) 31-38
Akşam: Mezmur 73
Tsefanya 3:8-13
Vahiy 17:1-18
Luka 13:31-35

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 51; 148, Akşam: Mezmur 142; 65

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 75; 76
Akşam: Mezmur 23; 27
Ezra 9:1-15 ya da 6:1-22
Vahiy 17:1-14
Matta 14:22-36

Sabah: Mezmur 75; 76
Akşam: Mezmur 23; 27
Tsefanya 3:14-20
Vahiy 18:1-14
Luka 14:1-11

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 104; 149, Akşam: Mezmur 138; 98

 

(6-12 Kasım arasındaki Pazar Günü)

Week following Sunday between Nov 6 and 12 inclusive

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 93; 96
Akşam: Mezmur 34
Ezra 10:1-17 ya da Nehemya 1:1-11
Elçilerin İşleri 24:10-21
Luka 14:12-24

Sabah: Mezmur 93; 96
Akşam: Mezmur 34
Yoel 1:1-13
I.Korintliler 14:1-12
Matta 20:1-16

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 19; 150, Akşam: Mezmur 81; 113

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 80
Akşam: Mezmur 77; [79]
Nehemya 9:1-15 (16-25) ya da 2:1-20
Vahiy 18:1-8
Matta 15:1-20

Sabah: Mezmur 80
Akşam: Mezmur 77, [79]
Yoel 1:1-13 (ya da 1:15-2:2)
Vahiy 18:15-24
Luka 14:12-24

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 135; 145, Akşam: Mezmur 97; 112

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 78:1-39
Akşam: Mezmur 78:40-72
Nehemya 9:26-38 ya da 4:1-23
Vahiy 18:9-20
Matta 15:21-28

Sabah: Mezmur 78:1-39
Akşam: Mezmur 78:40-72
Yoel 1:15-2:2 [2:3-11] ya da 2:3-11
Vahiy 19:1-10
Luka 14:25-35

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 123; 146, Akşam: Mezmur 30; 86

 


Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:97-120
Akşam: Mezmur 81; 82
Nehemya 7:73b-8:3, 5-18 ya da 5:1-19
Vahiy 18:21-24
Matta 15:29-39

Sabah: Mezmur 119:97-120
Akşam: Mezmur 81; 82
Yoel 2:12-19
Vahiy 19:11-21
Luka 15:1-10

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 15; 147:1-11, Akşam: Mezmur 48; 4

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [83] ya da 23, 27
Akşam: Mezmur 85; 86
Nehemya 6:1-19
Vahiy 19:1-10
Matta 16:1-12

Sabah: Mezmur [83] ya da 23, 27
Akşam: Mezmur 85; 86
Yoel 2:21-27
Yakup 1:1-15
Luka 15:1-2, 11-32

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 36; 147:12-20, Akşam: Mezmur 80; 27

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 88
Akşam: Mezmur 91; 92
Nehemya 12:27-31a, 42b-47
Vahiy 19:11-16
Matta 16:13-20

Sabah: Mezmur 88
Akşam: Mezmur 91; 92
Yoel 2:28-3:8
Yakup 1:16-27
Luka 16:1-9

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 130; 148, Akşam: Mezmur 32; 139

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 87; 90
Akşam: Mezmur 136
Nehemya 13:4-22
Vahiy 20:1-6
Markos 16:21-28

Sabah: Mezmur 87; 90
Akşam: Mezmur 136
Yoel 3:9-17
Yakup 2:1-13
Luka 16:10-17 (18)

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 56; 149, Akşam: Mezmur 118; 111

 

(13-19 Kasım arasındaki Pazar Günü)

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 66; 67
Akşam: Mezmur 19; 46
Ezra 7:(1-10) 11-26
Eçilerin İşleri 28:14b-23
Luka 16:1-13

Sabah: Mezmur 66; 67
Akşam: Mezmur 19; 46
Habakkuk 1:1-4 (5-11) 12-2:1
Filipililer 3:13-4:1
Matta 23:13-24

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 67; 150, Akşam: Mezmur 46; 93

 


Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 89:1-18
Akşam: Mezmur 89:19-52
Ezra 7:27-28; 8:21-36
Vahiy 20:7-15
Matta 17:1-13

Sabah: Mezmur 89:1-18
Akşam: Mezmur 89:19-52
Habakkuk 2:1-4, 9-20
Yakup 2:14-26
Luka 16:19-31

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 57; 145, Akşam: Mezmur 85; 47

 

Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 97; 99; [100]
Akşam: Mezmur 94; [95]
Ezra 9:1-15
Vahiy 21:1-8
Matta 17:14-21

Sabah: Mezmur 97; 99; [100]
Akşam: Mezmur 94; [95]
Habakkuk 3:1-10 (11-15) 16-18
Yakup 3:1-12
Luka 17:1-10

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 54; 146, Akşam: Mezmur 28; 99

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 101; 109:1-4 (5-19) 20-30
Akşam: Mezmur 119:121-144
Ezra 10:1-17
Vahiy 21:9-21
Matta 17:22-27

Sabah: Mezmur 101; 109:1-4 (5-19) 20-30
Akşam: Mezmur 119:121-144
Malaki 1:1, 6-14
Yakup 3:13-4:12
Luka 17:11-19

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 65; 147:1-11, Akşam: Mezmur 125; 91

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 105:1-22
Akşam: Mezmur 105:23-45
Nehemya 9:1-15 (16-25)
Vahiy 21:22-22:5
Matta 18:1-9

Sabah: Mezmur 105:1-22
Akşam: Mezmur 105:23-45
Malaki 2:1-16
Yakup 4:13-5:6
Luka 17:20-37

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 143; 147:12-20, Akşam: Mezmur 81; 116

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 102
Akşam: Mezmur 107:1-32
Nehemya 9:26-38
Vahiy 22:6-13
Matta 18:10-20

Sabah: Mezmur 102
Akşam: Mezmur 107:1-32
Malaki 3:1-12
Yakup 5:7-12
Luka 18:1-8

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 88; 148, Akşam: Mezmur 6; 20

 


Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 107:33-43; 108:1-6 (7-13)
Akşam: Mezmur 33
Nehemya 7:73b-8:3, 5-18
Vahiy 22:14-21
Matta 18:21-35

 

ya da Akşam

Mezmur 99, 100

İşaya 10:33-11:9

I.Timoteyus 6:11-16

Sabah: Mezmur 107:33-43; 108:1-6 (7-13)
Akşam: Mezmur 33
Malaki 3:13-4:6
Yakup 5:13-20
Luka 18:9-14

 

ya da Akşam

Mezmur 99, 100

İşaya 10:33-11:9

I.Timoteyus 6:11-16

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 122; 149, Akşam: Mezmur 100; 63

 

Mesih İsa’nın Krallığı (Krallık Pazarı)

(20-26 Kasım arasındaki Pazar Günü)

Christ the King (Reign of Christ)

Sunday between Nov 20 and 26 and following

Pazar / Sunday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 93; 97
Akşam: Mezmur 29; 110

Mezmur 110

Daniel 7:9-14

I.Selanikliler 5:1-11

Matta 25:31-46

 

ya da

Sabah: Mezmur 118
Akşam: Mezmur 145

İşaya 19:19-25
Romalılar 15:5-13
Luka 19:11-27

Sabah: Mezmur 93; 97
Akşam: Mezmur 29; 110

Mezmur 110

Daniel 7:9-14

I.Selanikliler 5:1-11

Matta 25:31-46

 

ya da

Sabah: Mezmur 118
Akşam: Mezmur 145
Zekeriya 9:9-16
I.Petrus 3:13-22
Matta 21:1-13

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 108; 150, Akşam: Mezmur 66; 23

 

Pazartesi / Monday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 106:1-18
Akşam: Mezmur 106:19-48
Yoel 3:1-2, 9-17
I.Petrus 1:1-12
Matta 19:1-12

Sabah: Mezmur 106:1-18
Akşam: Mezmur 106:19-48
Zekeriya 10:1-12
Galatyalılar 6:1-10
Luka 18:15-30

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 62; 145, Akşam: Mezmur 73; 9

 


Salı / Tuesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur [120]; 121; 122; 123
Akşam: Mezmur 124; 125; 126; [127]
Nahum 1:1-13
I.Petrus 1:13-25
Matta 19:13-22

Sabah: Mezmur [120]; 121; 122; 123
Akşam: Mezmur 124; 125; 126; [127]
Zekeriya 11:4-17
I.Korintliler 3:10-23
Luka 18:31-43

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 12; 146, Akşam: Mezmur 36; 7

 

Çarşamba / Wednesday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 119:145-176
Akşam: Mezmur 128; 129; 130
Obadiah 15-21
I.Petrus 2:1-10
Matta 19:23-30

Sabah: Mezmur 119:145-176
Akşam: Mezmur 128; 129; 130
Zekeriya 12:1-10
Efesliler 1:3-14
Luka 19:1-10

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 96; 147:1-11, Akşam: Mezmur 132; 134

 

Perşembe / Thursday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 131; 132; [133]
Akşam: Mezmur 134; 135
Tsefanya 3:1-13
I.Petrus 2:11-25
Matta 20:1-16

Sabah: Mezmur 131; 132; [133]
Akşam: Mezmur 134; 135
Zekeriya 13:1-9
Efesliler 1:15-23
Luka 19:11-27

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 116; 147:12-20, Akşam: Mezmur 26; 130

 

Cuma / Friday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 140; 142
Akşam: Mezmur 141; 143:1-11 (12)
İşaya 24:14-23
I.Petrus 3:13-4:6
Matta 20:17-28

Sabah: Mezmur 140; 142
Akşam: Mezmur 141; 143:1-11 (12)
Zekeriya 14:1-11
Romalılar 15:7-13
Luka 19:28-40

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 84; 148, Akşam: Mezmur 25; 40

 

Cumartesi / Saturday

YIL 1

YIL 2

Sabah: Mezmur 137:1-6 (7-9); 144
Akşam: Mezmur 104
Mika 7:11-20
I.Petrus 4:7-19
Matta 20:29-34

Sabah: Mezmur 137:1-6 (7-9); 144
Akşam: Mezmur 104
Zekeriya 14:12-21
Filipililer 2:1-11
Luka 19:41-48

Alternatif Mezmur Okumaları:

Sabah: Mezmur 63; 149, Akşam: Mezmur 125; 90