Krallık Haftası ve Hazırlık Dönemi Duaları

 

 

 

Krallık Haftası (Christ the King)

 

Pazar / Sabah: Mezmur 108:1-4

Gündüz: Mezmur 150

Akşam: Luka 19:11-17

Yatsı: Mezmur 66:1-4

 

Pazartesi / Sabah: Mezmur 62:6-8

Gündüz: Mezmur 145

Akşam: Matta 19:1-12

Yatsı: Mezmur 73:21-28

 

Salı / Sabah: Mezmur 12:1-2, 5

Gündüz: Mezmur 146

Akşam: Matta 19:13-22

Yatsı: Mezmur 36:7-9

 

Çarşamba / Sabah: Mezmur 96:1-6

Gündüz: Mezmur 147:1-11

Akşam: Matta 19:23-30

Yatsı: Mezmur 132:1-3, 8-9

 

Perşembe / Sabah: Mezmur 116:5-7

Gündüz: Mezmur 147:12-20

Akşam: Matta 20:1-16

Yatsı: Mezmur 26:8-12

 

Cuma / Sabah: Mezmur 84:8-12

Gündüz: Mezmur 148

Akşam: Matta 20:17-28

Yatsı: Mezmur 25:4-7

 

Cumartesi / Sabah: Mezmur 63:1-5

Gündüz: Mezmur 149

Akşam: Matta 20:29-34

Yatsı: Mezmur125: 1-2

 

Hazırlık Dönemi-I

Pazar / Sabah: Mezmur 50:1-6

Gündüz: Malaki 3:1-6; 4:4-6

Akşam: Mezmur 48:9-11

Yatsı: Mezmur 62:5-8

 

Pazartesi / Sabah: Mezmur 1

Gündüz: İşaya 1:1-9

Akşam: Mezmur 4:4-8

Yatsı: Mezmur 67:1-4

 

Salı / Sabah: Mezmur 7:6-9

Gündüz: İşaya 1:21-28

Akşam: Mezmur 11:4-7

Yatsı: Mezmur 94:11-15

 

Çarşamba / Sabah: Mezmur 9:17-20

Gündüz: İşaya 2:6-19

Akşam: Mezmur 15:1-4

Yatsı: Mezmur 17:6-9

 

Perşembe / Sabah: Mezmur 10:16-18

Gündüz: İşaya 4:2-6

Akşam: Mezmur 24:1-6

Yatsı: Mezmur 62:5-8

 

Cuma / Sabah: Mezmur 22:25-28

Gündüz: İşaya 5:8-29

Akşam: Mezmur 6:8-10

Yatsı: Mezmur 16:7-11

 

Cumartesi / Sabah: Mezmur 28:6-9

Gündüz: İşaya 7:1-9

Akşam: Mezmur 27:4-6

Yatsı: Mezmur 72:1-4

 

Hazırlık Dönemi-II

Pazar / Sabah: Mezmur 25:4-7

Gündüz: İşaya 52:1-10

Akşam : Mezmur 119:89-93

Yatsı: Mezmur 110:4-6

 

Pazartesi /Sabah: Mezmur 33:16-20

Gündüz: İşaya 8:5-8, 11-20

Akşam : Mezmur 42:8-11

Yatsı: Mezmur 67:1-4

 

Salı / Sabah: Mezmur 48:1-7

Gündüz: İşaya 9:18-10:4

Akşam : Mezmur 46:7-11

Yatsı: Mezmur 94:17-22

 

Çarşamba / Sabah: Mezmur 50:7-12

Gündüz: İşaya 11:1-10

Akşam : Mezmur 49:2-7

Yatsı: Mezmur 17:1-5

 

Perşembe / Sabah: Mezmur 62:1-5

Gündüz: İşaya 13:1-5, 17-22

Akşam : Mezmur 66:16-20

Yatsı: Mezmur 110:4-6

 

Cuma / Sabah: Mezmur 73:21-26

Gündüz: İşaya 24:16b-23

Akşam : Mezmur 77:11-15

Yatsı: Mezmur 16:1-4

 

Cumartesi / Sabah: Mezmur 80:3-7

Gündüz: İşaya 28:1-13

Akşam : Mezmur 65:1-4

Yatsı: Mezmur 72:11-14

 

Hazırlık Dönemi-III

Pazar / Sabah: Mezmur 22:19-24

Gündüz: Yeremya 1:4-10, 17-19

Akşam: Mezmur 132:6-9

Yatsı: Mezmur 110:4-6

 

Pazartesi / Sabah: Mezmur 84:1-4

Gündüz: İşaya 29:1-4, 9-14

Akşam : Mezmur 75:1-4

Yatsı: Mezmur 67:5-7

 

Salı / Sabah: Mezmur 90:1-6

Gündüz: İşaya 30:8-17

Akşam: Mezmur 91:1-4

Yatsı: Mezmur 94:1-3

 

Çarşamba / Sabah: Mezmur 1

Gündüz: Yeremya 23:9-15

Akşam: Mezmur 92:1-4

Yatsı: Mezmur 17:3-5

 

Perşembe / Sabah: Mezmur 96:1-6

Gündüz: İşaya 32:1-4,15-20

Akşam: Mezmur 93:1-2, 5

Yatsı: Mezmur 62:7-10

 

Cuma / Sabah:Mezmur 40:1-4

Gündüz: Yeremya 23:23-32

Akşam: Mezmur 51:1-4

Yatsı: Mezmur 16:8-11

 

Cumartesi / Sabah: Mezmur 42:1-4

Gündüz: Malaki 2:1-9

Akşam: Mezmur 103:1-5

Yatsı: Mezmur 72:11-14

 

Hazırlık Dönemi-IV

Pazar / Sabah: Mezmur 80:1-3

Gündüz: İşaya 40:1-11

Akşam: Mezmur 33:1-5

Yatsı: Mezmur 110:4-6

 

Pazartesi / Sabah: Mezmur 116:5-8

Gündüz: İşaya 33:13-24

Akşam: Mezmur 104:1-4

Yatsı: Mezmur 67:1-4

 

Salı / Sabah: Mezmur 130:1-5

Gündüz: İşaya 25:1-9

Akşam: Mezmur 114:1-2, 7-8

Yatsı: Mezmur 94:1-3

 

Çarşamba / Sabah: Mezmur 132:13-18

Gündüz: Zekeriya 8:1-8, 20-23

Akşam: Mezmur 139:1-6

Yatsı: Mezmur 17:6-9

 

Perşembe / Sabah: Mezmur 144:3-7

Gündüz: II.Samuel 7:18-29

Akşam: Mezmur 145:1-4

Yatsı: Mezmur 62:10-12

 

Cuma / Sabah: Mezmur 147:1-6

Gündüz: I.Samuel 2:1b-10

Akşam: Mezmur 148:1-4

Yatsı: Mezmur 16:8-11

 

Sabah Duası

Malaki 1:11 Doğudan batıya kadar uluslar arasında Rabbin adı yücedir.

Her Şeye Egemen RAB’bin adı bütün uluslar arasında büyüktür.

 

Boğazlanmış Kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği ve kudreti,  Saygıyı, yüceliği ve övgüyü almaya layıktır...

 

Gündüz Duası

İşaya 9: 4 RAB uluslar arasında yargıçlık edecek,

Birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek...

5 Ey Yakup soyu, gelin RAB'bin ışığında yürüyelim.

 

Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek, taht üzerinde oturanın ve Kuzu'nun olsun!

 

Akşam Duası

İşaya 40:3 Çölde RAB'bin yolunu hazırlayın,

Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın.

 

Tomarı almaya ve mühürlerini açmaya layıksın! Çünkü boğazlandın, ve her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları kendi kanınla Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin, kâhinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler.

 

Yatsı Duası

Mezmur 71:15-16 Gün boyu doğruluğunu, kurtarışını anlatacağım,

Ya Rab Yahve, yiğitliklerini ve doğruluğunu duyuracağım.

 

Kurtarış, taht üzerinde oturan Tanrımıza ve Kuzu'ya özgüdür. Amin. Övgü, yücelik ve bilgelik, şükran ve saygı, güç ve kudret, sonsuzlara dek Tanrımızın olsun. Amin.