ÖZEL DUALARIMIZ

 

Hristiyan Birliği İçin Dua Haftası - II

18-25 Ocak

he Week of Prayer for Christian Unity

(January 18 untill 25)

 

18 Ocak / 1. Gün / Sabah

 

Galatyalılar 2:20 Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu'na imanla sürdürüyorum.

 

- Bu şehirde ve bu ülkede İsa Mesih’e ayrılmış her bir yer ve burada yaşayan Tanrı halkı için dua edelim...

- Bu şehirde ve bu ülkede Tanrı’nın Kutsal Kilisesine hizmet eden bütün soylu işçiler için dua edelim.

 

18 Ocak / 1. Gün / Akşam

 

Efesliler 5:2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

 

- Dünyanın her yerinde Kiliseler arası birlik, esenlik, sevgi ve kardeşlik ilişkisi için dua edelim...

- Dünyanın her yerinde Kiliseden uzakta yaşayan bütün Hristiyanlar için dua edelim...

 

19 Ocak / 2. Gün / Sabah

 

Romalılar 6: 3 Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde, hepimizin O'nun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? 4 Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük. 5 Eğer O'nunkine benzer bir ölümde O'nunla birleştiysek, O'nunkine benzer bir dirilişte de O'nunla birleşeceğiz.

 

- Avrupa’da bulunan Kiliseler için...

- Kilisenin görevlileri ve cemaati için dua edelim...

 

19 Ocak / 2. Gün / Akşam

 

Efesliler 5:2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

 

- Roma Katolik Kiliseleri için dua edelim...

 

20 Ocak / 3. Gün / Sabah

 

Galatyalılar 3: 26 Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. 27 Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. 28 Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz.

 

- Afrika’da bulunan Kiliseler için...

- Kilisenin görevlileri ve cemaati için dua edelim...

 

20 Ocak / 3. Gün / Akşam

 

Efesliler 5:2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

 

- Ortodoks Kiliseleri için dua edelim...

 

21 Ocak / 4. Gün / Sabah

 

Romalılar 13:8  Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven, Kutsal Yasa'yı yerine getirmiş olur.

 

- Asya’da bulunan Kiliseler için...

- Kilisenin görevlileri ve cemaati için dua edelim...

 

21 Ocak / 4. Gün / Akşam

 

Efesliler 5:2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

 

- Episkopal ve Metodist Kiliseler için dua edelim...

 

22 Ocak / 5. Gün / Sabah

 

I.Korintliler 12: 12 Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin epsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. 13 İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi sağlandı.

 

- Ortadoğu’da bulunan Kiliseler için...

- Kilisenin görevlileri ve cemaati için dua edelim...

 

22 Ocak / 5. Gün / Akşam

 

Efesliler 5:2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

 

- Bağımsız Kiliseler için dua edelim...

 

23 Ocak / 6. Gün / Sabah

 

I.Selanikliler 5: 5 Hepiniz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değiliz.

7 Çünkü uyuyanlar gece uyur, sarhoş olanlar da gece sarhoş olurlar.

 

- Latin Amerika’da bulunan Kiliseler için...

- Kilisenin görevlileri ve cemaati için dua edelim.

 

23 Ocak / 6. Gün / Akşam

 

Efesliler 5:2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

 

- Reform ve Presbiteryen Kiliseleri için dua edelim...

 

24 Ocak / 7. Gün / Sabah

 

Koloseliler 2: 11 Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde bedenin benliğinden soyunarak elle yapılmayan sünnetle O'nda sünnet edildiniz. 12 Vaftizde O'nunla birlikte gömüldünüz, O'nu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek O'nunla birlikte dirildiniz.

 

- Kuzey Amerika’da bulunan Kiliseler için...

- Kilisenin görevlileri ve cemaati için dua edelim...

 

24 Ocak / 7. Gün / Akşam

 

Efesliler 5:2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

 

- Lutheran Kiliseler için dua edelim...

 

25 Ocak / 8. Gün / Sabah

 

I.Korintliler 10: 16 Tanrı'ya şükrettiğimiz şükran kâsesiyle Mesih'in kanına paydaş olmuyor muyuz? Bölüp yediğimiz ekmekle Mesih'in bedenine paydaş olmuyor muyuz? 17 Ekmek bir olduğu gibi, biz de çok olduğumuz halde bir bedeniz. Çünkü hepimiz bir ekmeği paylaşıyoruz.

 

- Pasifik bölgesinde bulunan Kiliseler için...

- Kilisenin görevlileri ve cemaati için dua edelim....

 

25. Ocak / 8. Gün / Akşam

 

Efesliler 5:2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

 

- Ekümenik İlişkiler ve Kilise organizasyonları için dua edelim...

- Dünya kiliselerinin vaaz, hizmet ve tanıklıkları için dua edelim...