(şeytani etkilerden korunmak için)

 

I. Hafta –hergün / sabah

Mezmur 20: 7 Bazıları savaş arabalarına,

Bazıları atlarına güvenir,

Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.

18: 17 Beni zorlu düşmanımdan,

Benden nefret edenlerden kurtardı,

35: 4 Canıma kastedenler utanıp rezil olsun!

Utançla geri çekilsin bana kötülük düşünenler!

9 O zaman RAB'de sevinç bulacağım,

Beni kurtardığı için coşacağım.

 

 

II. Hafta –hergün / sabah

Mezmur 20: 7 Bazıları savaş arabalarına,

Bazıları atlarına güvenir,

Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.

34: 4 RAB'be yöneldim, yanıt verdi bana,

Bütün korkularımdan kurtardı beni.

11: 1 Ben RAB'be sığınırım,

Kötülerin saldırırlarından

5 RAB doğru insanı sınar,

Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir.

7 Çünkü RAB doğrudur, doğruları sever;

Dürüst insanlar O'nun yüzünü görecek.

 

 

III. Hafta –hergün / sabah

Mezmur 20: 7 Bazıları savaş arabalarına,

Bazıları atlarına güvenir,

Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.

Mezmur 18: 2 RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,

Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir,

Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!

71: 4 Ey Tanrım, kurtar beni

Kötünün elinden, haksızın, gaddarın pençesinden!

5 Çünkü umudum sensin, ey Egemen RAB,

Gençliğimden beri dayanağım sensin.

 

 

IV. Hafta –hergün / sabah

Mezmur 20: 7 Bazıları savaş arabalarına,

Bazıları atlarına güvenir,

Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.

Mezmur 62: 1 Canım yalnız Tanrı'da huzur bulur,

Kurtuluşum O'ndan gelir.

2 Tek kayam, kurtuluşum,

Kalem O'dur, asla sarsılmam.

37: 17 Çünkü kötülerin gücü kırılacak,

Ama doğrulara RAB destek olacak.

28 Çünkü RAB doğruyu sever,

Sadık kullarını terk etmez.

Onlar sonsuza dek korunacak,

Kötülerinse kökü kazınacak.

 

 

Pazar –Akşam / Mezmur 3; 6:

3:1 Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı,

Hele bana karşı ayaklananlar!

3 Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın,

Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.

6: 8 Ey kötülük yapanlar,

Uzak durun benden,

Çünkü RAB ağlayışımı işitti.

9 Yalvarışımı duydu,

Duamı kabul etti.

10 Bütün düşmanlarım utanacak,

Hepsini dehşet saracak,

Ansızın geri dönecekler utanç içinde.

 

 

Pazartesi –Akşam / Mezmur 23; 10:

4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,

Kötülükten korkmam.

Çünkü sen benimlesin.

Çomağın, değneğin güven verir bana.

10: 12 Kalk, ya RAB, kaldır elini, ey Tanrı!

Mazlumları unutma!

10: 13 Neden kötü insan seni hor görsün,

İçinden, "Tanrı hesap sormaz" desin?

10: 14 Oysa sen sıkıntı ve acı çekenleri görürsün,

Yardım etmek için onları izlersin;

Çaresizler sana dayanır,

Öksüzün yardımcısı sensin.

 

 

Salı –Akşam / Mezmur 46; 1; 11:

46:1 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

2 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,

Dağlar denizlerin bağrına devrilse,

1: 6 Çünkü RAB doğruların yolunu gözetir,

Kötülerin yolu ise ölüme götürür.

11: 5 RAB doğru insanı sınar,

Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir.

6 Kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak,

Paylarına düşen kâse kavurucu rüzgar olacak.

7 Çünkü RAB doğrudur, doğruları sever;

Dürüst insanlar O'nun yüzünü görecek.

 

 

Çarşamba  –Akşam / Mezmur 69; 7:

69:14 Beni çamurdan kurtar,

İzin verme batmama;

Benden nefret edenlerden,

Derin sulardan kurtulayım.

15 Seller beni sürüklemesin,

Engin beni yutmasın,

Ölüm çukuru ağzını üstüme kapamasın.

7: 9 Ey adil Tanrım!

Kötülerin kötülüğü son bulsun,

Doğrular güvene kavuşsun,

 

 

Perşembe  –Akşam / Mezmur 17; 142:

17: 7 Göster harika sevgini,

Ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle kurtaran!

8 Koru beni gözbebeği gibi;

Kanatlarının gölgesine gizle

9 Kötülerin saldırısından,

Çevremi saran ölümcül düşmanlarımdan.

6 Haykırışıma kulak ver,

Çünkü çok çaresizim;

Kurtar beni ardıma düşenlerden,

Çünkü benden güçlüler.

7 Çıkar beni zindandan,

Adına şükredeyim.

O zaman doğrular çevremi saracak,

Bana iyilik ettiğin için.

 

 

Cuma –Akşam / Mezmur 102; 116; 32; 34:

102: 19 RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı,

Göklerden yeryüzünü gözetledi,

20 Tutsakların iniltisini duymak,

Ölüm mahkûmlarını kurtarmak için.

116: 8 Sen, ya RAB, canımı ölümden,

Gözlerimi yaştan,

Ayaklarımı sürçmekten kurtardın.

32: 10 Kötülerin acısı çoktur,

Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.

34: 16 RAB kötülük yapanlara karşıdır,

Onların anısını yeryüzünden siler.

17 Doğrular yakarır, RAB duyar;

Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.

 

 

Cumartesi –Akşam / Mezmur 17; 79; 9:

17: 1 Haklı davamı dinle, ya RAB,

Feryadımı işit!

Hilesiz dudaklardan çıkan duama kulak ver!

79: 9 Yardım et bize yüce adın uğruna, ey bizi kurtaran Tanrı,

Kurtar bizi adın uğruna, bağışla günahlarımızı!

9: 13 Acı bana, ya RAB!

Ey beni ölümün eşiğinden kurtaran,

Benden nefret edenler yüzünden çektiğim sıkıntıya bak!

14 Öyle ki, övgüye değer işlerini anlatayım,

Siyon Kenti'nin kapılarında

Sağladığın kurtuluşla sevineyim.

16 Adil yargılarıyla RAB kendini gösterdi,

Kötüler kendi kurdukları tuzağa düştü.

 

Her Günün Duası benzer bir şekilde Kutsal Yazılardan alıntı yapılmış dualar ile kapatılabilir:

(II.Tarihler 20:6-30)

ey atalarımızın Tanrısı RAB,

göklerde taht kuran Tanrı Sensin.

ulusların bütün krallıklarını yöneten Sensin,

güç ve kudret Senin elindedir.

kimse Sana karşı duramaz.

İbrahim soyun merhamet eden Sensin.

sıkıntıya düşüp adını çağırdıklarında

Sen onları kurtardın.

huzurunda sıkıntılardan kurtuluş arayan halkını bereketle;

Rabbimiz İsa Mesih adıyla

kurtarışının esenliğini üzerimize gönder.

 

ey Tanrımız,

bize saldıran bu büyük orduya karşı koyacak gücümüz yok;

ne yapacağımızı bilemiyoruz.

gözümüz sende,

düşmanlara Sen hükmet,

bizleri kurtar.

dünyaya, benliğe ve şeytana karşı

zafer Sendedir;

kurtarışınla bizleri bereketle,

esenliğini üzerimize gönder.

 

huzurunda duran halkını

ve onların soylarını bereketle.

Ruhun ile hayatımızı yönet,

günlerimizi yönlendir.

 

ya RAB,

seninle büyük ordulardan korkmayız,

bizim için Sen savaş,

zafer ve krallık Senindir,

Seninle düşmanlardan yılmayız.

 

ellerimizin işine güvenmek boştur,

Seni bekliyoruz, ya RAB, bizimle ol,

sağlayacağın kurtuluşu bize göster.

 

önünde eğiliriz,

yalnız Sana tapınırız,

İsrail'in Tanrısı RAB,

Sana övgüler olsun, Sen kutsalsın,

Tanrımız RAB Sensin.

Sana güvenen atalarımız güvenlikte oturdular

Senin sözlerine güvenler başarıyı buldular.

 

ezgilerimizle kutsallığını överiz,

dualarımızla, alçalışımızla, tanıklığımızla

kutsallığının görkemini överiz:

ya RAB, Sana şükürler olsun

sevgin sonsuzdur.

Sana şükürler olsun

düşmanı yenen gücün sonsuzdur,

Sana şükürler olsun, ya RAB,

kötülüğü bağlayan gücün sonsuzdur.

 

halkının sevinci Sendedir;

ya RAB, İsrailin övgüleri üzerinde taht kuran,

halkının arasında yaşayan,

halkını bir sürü gibi güden

uluslara korku salan

tek Tanrı Sensin.

egemenlik ve esenlik Sendendir.

Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile

Sana övgüler olsun.