İnançsızlığa Karşı Dualar

 

 

İnançsızlığa Karşı Dua[2]:

 

Pazar

Romalılar 11:20Bu doğru. Onlar imansızlık nedeniyle budandı, sen ise iman nedeniyle durmaktasın. Yüksekten uçma; tersine kork!

23Eğer imansızlıkta direnmezlerse, İsrailliler de aşılanacak. Çünkü Tanrı’nın gücü onları yeniden aşılamaya yeter.

 

Pazartesi

Luka 24:25İsa, “Ey akılsız insanlar!” dedi. “Peygamberlerin söylediği bunca söze inanmakta yüreği ağır davrananlar. 26Mesih’in bunları çekmesi ve yüceliğine girmesi gerekli değil miydi?”

 

Salı

Markos 5:35İsa daha konuşuyordu ki, sinagog başkanının evinden adamlar gelip, “Kızın öldü” dediler. “Öğretmeni neden daha fazla yoruyorsun?” 36Ama İsa söylenene aldırış etmeden sinagog başkanına, “Korkma” dedi. “Yalnız iman et.”

 

Çarşamba

Markos 11:24Bu nedenle size diyorum ki, üzerinde dua ettiğiniz ve dilediğiniz her şeyi aldığınıza iman edin. Dileğiniz yerine gelecektir.

 

Perşembe

Luka 8:11“Simgesel öykünün anlamı şudur: Tohum Tanrı Sözü’dür. 12Yol kenarındakiler onu işitenlerdir. Ama ardından iblis gelir, sözü yüreklerinden kapıp götürür. İnanıp kurtulmasınlar diye.

 

Cuma

Luka 8:13Kayalıktakiler, işitince sözü sevinçle benimseyenlerdir. Ancak kökleri olmadığından bir süre için inanırlar ve denenme anında bırakıp giderler.

 

Cumartesi

Yuhanna 5:44Birbirinizi yücelten ve tek olan Tanrı’dan gelen yüceliği aramayan sizler nasıl iman edebilirsiniz?

 

90:1 Ya Rab, barınak oldun bize

Kuşaklar boyunca.

2 Dağlar var olmadan,

Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,

Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

 

36:5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

111:2 RAB'bin işleri büyüktür,

Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür.

3 O'nun yaptıkları yüce ve görkemlidir,

Doğruluğu sonsuza dek sürer.

4 RAB unutulmayacak harikalar yaptı,

O sevecen ve lütfedendir.

 

113:5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

 

40:5 Ya RAB, Tanrım,

Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için;

Sana eş koşulmaz!

Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını,

Saymakla bitmez.

 

62:5 Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul,

Çünkü umudum O'ndadır.

6 Tek kayam, kurtuluşum,

Kalem O'dur, sarsılmam.

7 Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır,

Güçlü kayam, sığınağım O'dur.

 

145:1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,

Güçlü işlerin duyurulacak.

13 Senin krallığın ebedi krallıktır,

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

RAB verdiği bütün sözleri tutar,

Her davranışı sadıktır.

14 RAB her düşene destek olur,

İki büklüm olanları doğrultur.

 

95:3 Çünkü RAB ulu Tanrı'dır,

 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.

4 Yerin derinlikleri O'nun elindedir,

 Dağların dorukları da O'nun.

5 Deniz O'nundur, çünkü O yarattı,

 Karaya da O'nun elleri biçim verdi.

6 Gelin, tapınalım, eğilelim,

 Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim.

 

I.Tarihler 29:11 Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik,

Zafer ve görkem senindir.

Gökte ve yerde olan her şey senindir.

Egemenlik senindir, ya RAB!

Sen her şeyden yücesin.

12 Zenginlik ve onur senden gelir.

Her şeye egemensin.

Güç ve yetki senin elindedir.

Birini yükseltmek ve güçlendirmek Senin elindedir.

13 ey Tanrımız, sana şükrederiz,

Görkemli adını överiz.

 

145:13 Senin krallığın ebedi krallıktır,

 Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

 RAB verdiği bütün sözleri tutar,

 Her davranışı sadıktır.

 

135:5 Biliyorum, RAB büyüktür,

 Rabbimiz bütün ilahlardan üstündür.

145:17 RAB bütün davranışlarında adil,

 Yaptığı bütün işlerde sevecendir.

 

121:2 Yeri göğü yaratan

 RAB'den gelecek yardım.

5 Senin koruyucun RAB'dir,

 O sağ yanında sana gölgedir.

7 RAB her kötülükten seni korur,

 Esirger canını.

8 Şimdiden sonsuza dek

 RAB koruyacak gidişini, gelişini.

 

62:5 Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul,

 Çünkü umudum O'ndadır.

6 Tek kayam, kurtuluşum,

 Kalem O'dur, sarsılmam.

7 Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır,

 Güçlü kayam, sığınağım O'dur.

144:2 O'dur benim vefalı dostum, kalem,

 Kurtarıcım, kulem,

 Kalkanım, O'na sığınırım;

 O'dur halkları bana boyun eğdiren!

 

73:25 Senden başka kimim var göklerde?

 İstemem senden başkasını yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,

 Ama Tanrı yüreğimde güç,

 Bana düşen paydır sonsuza dek.

27 Kuşkusuz yok olacak senden uzak duranlar,

 Ortadan kaldıracaksın sana vefasızlık edenleri.

28 Ama benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır;

 Bütün işlerini duyurayım diye

 Sığınak yaptım Egemen RAB'bi kendime.

 

139:1 Ya RAB, sınayıp tanıdın beni.

2 Oturup kalkışımı bilirsin,

Niyetimi uzaktan anlarsın.

3 Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin,

Bütün yaptıklarımdan haberin var.

4 Daha sözü ağzıma almadan,

Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB.

7 Nereye gidebilirim senin Ruhun'dan,

Nereye kaçabilirim huzurundan?

8 Göklere çıksam, oradasın,

Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.

9 Seherin kanatlarını alıp uçsam,

Denizin ötesine konsam,

10 Orada bile elin yol gösterir bana,

Sağ elin tutar beni.

 

139:13 İç varlığımı sen yarattın,

 Annemin rahminde beni sen ördün.

14 Sana övgüler sunarım,

 Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.

 Ne harika işlerin var!

 Bunu çok iyi bilirim.

17 Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı,

 Sayıları ne çok!

145:16 Elini açar,

 Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.

 

Pazar

Matta 9:27İsa oradan geçerken, gözleri görmeyen iki kişi ardı sıra gelerek, “Bize acı, ya Davut Oğlu!” diye bağırdı. 28İsa eve varınca gözü görmeyen adamlar O’nun yanına geldi. İsa onlara bir soru sordu: “Bunu yapma gücünde olduğuma inanıyor musunuz?” Adamlar, “Evet, ya Rab” diye yanıtladı. 29Bunun üzerine İsa onların gözlerine dokundu. “İmanınız uyarınca sizlere sağlansın” dedi.

 

Pazartesi

Yuhanna 5:38O’nun sözü içinizde kalmıyor. Çünkü O’nun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz.

 

Salı

Yuhanna 6:28Onlar İsa’ya sordu: “Tanrı’ca onaylanan işleri yerine getirmek için ne yapmamız gerekir?” 29İsa, “Tanrı’nın işi O’nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir” diye yanıtladı onları.

 

Çarşamba

Yuhanna 10:25İsa, “Size bildirdim ama bana inanmıyorsunuz” diye yanıtladı, “Babam’ın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor.

 

Perşembe

Elçilerin İşleri 16: 31Onlar, “Rab İsa’ya iman et, kurtulacaksın” dediler. “Sen de ev halkın da.”

 

Cuma

Elçilerin İşleri 19:9Ama bazıları yüreklerini katılaştırıp iman etmeyince –üstelik topluluk karşısında Yol’u kötüleyince– Pavlos onlardan çekildi; öğrencileri de aralarından ayırdı. Her gün Tiranos’un toplantı salonunda tartışmalar yaptı.

 

Cumartesi

Romalılar 3:21Ama şimdi ruhsal yasa olmaksızın Tanrı’nın insanı doğruluğa eriştirmesi belirmiştir; hem ruhsal yasanın hem de peygamberlerin tanıklığı budur. 22İsa Mesih’e iman yoluyla iman aşamasına varanların tümünü Tanrı’nın doğruluğa eriştirmesidir bu.

 

İlave-Alternatif Okumalar

Yuhanna 3:12Size bu dünyaya ilişkin olanları anlattığımda inanmazsanız, göklere ilişkin olanları anlattığımda nasıl inanırsınız?

 

Yuhanna 4:42Kadına da, “Bundan böyle iman etmemiz senin söylemen nedeniyle değildir” dediler. “Biz kendimiz O’nu duyduk ve gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz.”

 

Yuhanna 4: 48İsa ona, “Belirtiler ve göz kamaştırıcı eylemler görmedikçe hiçbir zaman iman etmeyeceksiniz” dedi.

 

Yuhanna 12:44İsa yüksek sesle, “Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş sayılır” dedi.

 

Yuhanna 10:30Ben ve Baba biriz.”

 

Yuhanna 20: 27Ardından Tomas’a, “Parmağını buraya getir ve ellerime bak” dedi. “Elini de uzat ve böğrüme koy. İmansızlığa kapılma, imanlı ol.”