evli kişilerin

evlerinin ve evliliğinin bereketi için

yapmaları gereken dualar

 

 

1. Hafta boyunca Her gün

Mezmur 33

12 Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa,

Kendisi için seçtiği halka!

13 RAB göklerden bakar,

Bütün insanları görür.

16 Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var,

Ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit.

18 ama RAB’bin gözü kendisinden korkanların,

Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;

19 Böylece onları ölümden kurtarır,

Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.

20 Umudumuz RAB'dedir,

Yardımcımız, kalkanımız O'dur.

21 O'nda sevinç bulur yüreğimiz,

Çünkü O'nun kutsal adına güveniriz.

22 Madem umudumuz sende,

Sevgin üzerimizde olsun, ya RAB!

 

Dua: ya Rab,

yasandan zevk almayı,

yasana göre yaşamayı bizlere öğret ki,

Senin kulların için hazırladığın iyi armağanlarından

ve kutsal bereketlerinden pay alarak

bu dünyasal yolculuğumuza iman, ümit ve sevgi içinde

devam edebilelim.

Sana umut bağlayanları korur

ve onları ölümden kurtarırsın.

Bu dünyada kalkanımız

ve sığınacak yerimiz olan Sana yalvarırız;

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

evlilik yoluyla da yasanı sevmeyi

ve Sana itaat etmeyi öğret…

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

1. Hafta / PAZAR

Mezmur 89

1 RAB'bin sevgisini sonsuza dek ezgilerle öveceğim,

Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim.

2 Sevgin sonsuza dek ayakta kalır diyeceğim,

Sadakatini gökler kadar kalıcı kıldın.

8 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,

Senin gibi güçlü RAB var mı?

Sadakatin çevreni sarar.

11 Gökler senindir, yeryüzü de senin;

Dünyanın ve içindeki her şeyin temelini sen attın.

14 Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu,

Sevgi ve sadakat önünsıra gider.

15 Ne mutlu bayram çığlıkları atmasını bilen halka, ya RAB!

Yüzünün ışığında yürürler.

16 Gün boyu senin adınla sevinir,

Doğruluğunla yücelirler.

17 Çünkü sen onların gücü ve yüceliğisin,

Lütfun sayesinde gücümüz artar.

18 Kalkanımız RAB'be,

Kralımız İsrail'in Kutsalı'na aittir.

52 Sonsuza dek övgüler olsun RAB'be!

Amin! Amin!

 

Dua: ya Rab,

benliğe, dünyaya ve şeytana karşı savaşan,

alaycıların arasında oturmayan kullarını bereketle.

Sen her şeye hükmedersin,

gökler ve yeryüzü Senindir.

yaşamda ve ölümde tek kurtarıcı İsa Mesih’e ait olan

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

kutsal evlilik birliği içinde de Seni onurlandırmayı

ve yasandan zevk almayı öğret.

öyle ki, gün boyu kutsal adın sevincimiz olsun.

ey İsrail’in Kralı Rab,

gücümüzün Sende olduğu,

korumana ve kurtarışın Senden geldiği ilan edilsin diye

hayatlarımızı bereketle…

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

1. Hafta / PAZARTESİ

Mezmur 3

1 Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı,

Hele bana karşı ayaklananlar!

2 Birçoğu benim için:

“Tanrı katında ona kurtuluş yok!” diyor.

3 Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın,

Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.

4 RAB'be seslenirim,

Yanıt verir bana kutsal dağından.

5 Yatar uyurum,

Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.

6 Korkum yok

Çevremi saran binlerce düşmandan.

7 Ya RAB, kalk, ey Tanrım, kurtar beni!

8 Kurtuluş RAB'dedir,

Halkının üzerinde olsun bereketin!

 

Dua: ya RAB,

çevremde kalkanım Sensin,

Sana seslenip ellerimi Sana açtığımda

kutsal dağından bana cevap ver.

uyandığım her yeni gün ile birlikte

tek güvendiğim ve desteğim Sen ol ki,

dünyadan, benlikten ve şeytandan korunabileyim.

ayaklarımı kaymaya bırakma diye Sana dua ederim.

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

evlilik yolundaki adımlarımda da destek ol

ve yol göster ki, yaşamımız daima Seni övsün,

kurtuluşun daima Senden geldiği yaşamımızda görülsün...

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

1. Hafta / SALI

Mezmur 118

1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 "Sonsuzdur sevgisi!" desin İsrail halkı.

3 "Sonsuzdur sevgisi!" desin Harun'un soyu.

4 "Sonsuzdur sevgisi!" desin RAB'den korkanlar.

5 Sıkıntı içinde RAB'be seslendim;

Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.

6 RAB benden yana, korkmam;

İnsan bana ne yapabilir?

8 RAB'be sığınmak

İnsana güvenmekten iyidir.

16 RAB'bin sağ eli üstündür,

RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!

25 Ne olur, ya RAB, kurtar bizi,

Ne olur, başarılı kıl bizi!

28 Tanrım sensin, şükrederim sana,

Tanrım sensin, yüceltirim seni.

29 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

 

Dua: ya Rab,

Sana şükrederim,

çünkü Sen iyisin,

adını överim,

çünkü sevgin sonsuzdur.

sıkıntılarımda ve sevinçlerimde Sana yönelirim.

Seninle korkuları yenerim.

merhametli sağ elinle beni bereketle,

bana yol göster diye Sana dua ederim.

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

her yeni adımlarım[ız]da,

her kararım[ız]da başarı için destek ol.

Senin arzun olan evliliği doğru anlamak için

bana/bizlere sonsuz sevgin ile yardım et...

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

1. Hafta / ÇARŞAMBA

Mezmur 106

1 Övgüler sunun, RAB'be!

RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 RAB'bin büyük işlerini kim anlatabilir,

Kim O'na yeterince övgü sunabilir?

3 Ne mutlu adalete uyanlara,

Sürekli doğru olanı yapanlara!

4 Ya RAB, halkına lütfettiğinde anımsa beni,

Onları kurtardığında ilgilen benimle.

5 Öyle ki, seçtiklerinin gönencini göreyim,

Ulusunun sevincini,

Öz halkının kıvancını paylaşayım.

6 Atalarımız gibi biz de günah işledik,

Suç işledik, kötülük ettik.

8 Buna karşın RAB gücünü göstermek için,

Adı uğruna kurtardı onları.

10 Kendilerinden nefret edenlerin elinden aldı onları,

Düşmanlarının pençesinden kurtardı.

47 Kurtar bizi, ey Tanrımız RAB,

Topla bizi ulusların arasından.

Kutsal adına şükredelim,

Yüceliğinle övünelim.

48 Öncesizlikten sonsuza dek,

İsrail'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun!

Bütün halk, "Amin!" desin.

RAB'be övgüler olsun!

 

Dua: ya Rab,

adına övgüler olsun,

iyiliklerine şükrederim,

sevginin sonsuzluğu için Seni överim.

her durumda iyilik için işleyen Seni

büyük ve şaşılacak işlerin için överim.

adaletinde yürümek,

yollarında kalmak için beni/bizi bereketle.

bereketlerin hayatımızda görülsün ki,

uluslar Senin koruma, kutsama ve kurtarışına tanık olsunlar.

suçlarımızı bağışlayan büyük merhametinle yollarımızı aç.

rica ederiz karşımıza iyi niyetli insanlar çıkar

ve rica ederiz işlerimiz ve günlerimiz Sende esenlikli devam etsin.

rica ederiz

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

evlilik içinde lütfunla destek ol...

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

1. Hafta / PERŞEMBE

Mezmur 32

1 Ne mutlu isyanı bağışlanan,

Günahı örtülen insana.

2 ne mutlu RAB’bin kötülüklerini saymadığı

Ruhunda hile bulunmayan insana.

5 Günahımı açıkladım sana,

Suçumu gizlemedim.

"RAB'be isyanımı itiraf edeceğim" deyince,

Günahımı, suçumu bağışladın.

6 Bu nedenle her sadık kulun

Ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin.

Azgın sular taşsa bile ona erişemez.

7 Sığınağım sensin,

Beni sıkıntıdan korur,

Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.

10 Kötülerin acısı çoktur,

Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.

 

Dua: yüce olan Babamız,

Mesih’teki bağışlanma armağanı için Sana şükrederiz.

Mesih’te sürekli yenilenen merhametlerinin çokluğunda

hayatımızı hileden koru diye dua ederiz.

sığınağımız olan Sana hayatlarımızı sıkıntılardan koruman

ve kutsal armağanlarının bolluğunda bereketlemen için dua ederiz.

kutsal evlilik tacını giymiş olarak

çağrılmışlığımızı, günlerimizi Sen yönlendir.

aklımızı ve yüreğimizi

Seni hoşnut eden pak ve doğru olan şeylere çevir...

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

1. Hafta / CUMA

Mezmur 40

1 RAB'bi sabırla bekledim;

Bana yönelip yakarışımı duydu.

4 Ne mutlu RAB'be güvenen insana,

Gururluya, yalana sapana ilgi duymayana.

5 Ya RAB, Tanrım,

Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için;

Sana eş koşulmaz!

Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını,

Saymakla bitmez.

6 Ne kurban istedin, ne sunu,

Ne yakmalık sunu istedin, ne günah sunusu.

Ama kulaklarımı açtın.

8 Ey Tanrım, istemini yapmaktan zevk alırım ben,

Yasan yüreğimin derinliğindedir."

10 Doğruluğunu içimde gizlemem,

Bağlılığını ve kurtarışını duyururum,

Sevgini, sadakatini saklamam büyük topluluktan.

11 Ya RAB, esirgeme sevecenliğini benden!

Sevgin, sadakatin hep korusun beni!

12 Sayısız belalar çevremi sardı,

Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum;

Başımdaki saçlardan daha çoklar, Çaresiz kaldım.

13 Ne olur, ya RAB, kurtar beni!

Yardımıma koş, ya RAB!

14 Utansın canımı almaya çalışanlar,

Yüzleri kızarsın! Geri dönsün zararımı isteyenler,

Rezil olsunlar!

16 Sende neşe ve sevinç bulsun Bütün sana yönelenler!

"RAB yücedir!" desin hep

Senin kurtarışını özleyenler!

17 Bense mazlum ve yoksulum, Düşün beni, ya Rab.

Yardımcım ve kurtarıcım sensin,

Geç kalma, ey Tanrım!

 

Dua: yüce olan Rabbimiz,

Senin hayatımız için olan planını sabırla beklemeyi

ve daima Sana güvenmeyi bize öğret.

iyi ve mükemmel olan armağanlar hazırladığının güvencesinde

canımızı, uykumuzu, günlerimizi esenlikli kıl.

bu dünyanın gurur ve yalanından bizleri büyük sevginle koru.

hayatımızın günleri boyunca kutsal sağlayışınla

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

yol göster ve kutsal yardımını gönder... 

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

1. Hafta / CUMARTESİ

Mezmur 65

4 Ne mutlu avlularında otursun diye

Seçip kendine yaklaştırdığın kişiye!

Evinin, kutsal tapınağının

Nimetlerine doyacağız.

5 Ey bizi kurtaran Tanrı,

Müthiş işler yaparak

Doğruluğun uyarınca yanıt verirsin bize.

Sen yeryüzünün dört bucağında,

Uzak denizlerdekilerin umudusun;

6 Kudret kuşanan,

Gücüyle dağları kuran,

7 Denizlerin kükremesini,

Dalgaların gümbürtüsünü,

Halkların kargaşasını yatıştıran sensin.

8 Dünyanın öbür ucunda yaşayanlar

Korkuya kapılır senin belirtilerin karşısında.

Doğudan batıya kadar insanlara

Sevinç çığlıkları attırırsın.

9 Toprağa bakar, çok verimli kılarsın,

Onu zenginliğe boğarsın.

Ey Tanrı, ırmakların suyla doludur,

İnsanlara tahıl sağlarsın,

Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın:

11 İyiliklerinle yılı taçlandırırsın,

Arabalarının geçtiği yollardan bolluk akar,

 

Dua: yüce olan Babamız,

Senin avlularında oturmanın mutluluğunu bilenleri

koru ve kutsa;

evinin güzelliğini sevenleri

doğruluğunla cevapla;

umudu Sende olanlara mucizelerini göster.

yeryüzünü bereketleyen

ve dünyayı devam ettiren sağlayışınla

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

lutfu et ki,

kutsanmış evlilik birliği içinde

Sana olan tanıklığımız artarak güçlensin...

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.