evli kişilerin

evlerinin ve evliliğinin bereketi için

yapmaları gereken dualar

 

 

3. Hafta boyunca Her gün

Mezmur 9: 1 Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım.

2 Sende sevinç bulacak, coşacağım,

Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!

9 RAB ezilenler için bir sığınak,

Sıkıntılı günlerde bir kaledir.

14 Öyle ki, övgüye değer işlerini anlatayım,

Siyon Kenti'nin kapılarında

Sağladığın kurtuluşla sevineyim.

10 Seni tanıyanlar sana güvenir,

Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.

Mezmur 10: 17 Mazlumların dileğini duyarsın, ya RAB,

Yüreklendirirsin onları,

Kulağın hep üzerlerinde;

 

3. Hafta / PAZAR;

Mezmur 103:1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını ölüm çukurundan kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

15 İnsana gelince, ota benzer ömrü, Kır çiçeği gibi serpilir;

16 Rüzgar üzerine esince yok olur gider,

Bulunduğu yer onu tanımaz.

17-18 Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

Antlaşmasına uyan

Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

 

Dua: yüce olan Babamız,

sonsuz iyiliklerine övgüler olsun; bağışlayan, şifa veren,

canımızı ölümden kurtaran iyiliklerine övgüler olsun.

büyük sevgi ve sevecenlik ile

hayatımız için olan sağlayışına şükürler olsun.

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

birbirimize destek olup korumak

ve sevinçle Sana olan hizmetimizde

birbirimize ve başkalarına teşvik olabilelim diye

bereketlerinle destek ol, bize merhamet eyle.

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

3. Hafta / PAZARTESİ;

Mezmur 86: 1 Kulak ver, ya RAB, yanıtla beni,

Çünkü mazlum ve yoksulum.

Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum.

Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu!

3 Acı bana, ya Rab,

Çünkü gün boyu sana yakarıyorum.

4 Sevindir kulunu, ya Rab,

Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum.

5 Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab,

Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.

7 Sıkıntılı günümde sana yakarırım,

Çünkü yanıtlarsın beni.

8 İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab,

Eşsizdir işlerin.

9 Yarattığın bütün uluslar gelip

Sana tapınacaklar, ya Rab,

Adını yüceltecekler.

10 Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın,

Tek Tanrı sensin.

12 Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

13 Çünkü bana sevgin büyüktür,

Canımı ölüler diyarının derinliklerinden sen kurtardın.

16 Yönel bana, acı halime,

Kuluna kendi gücünü ver,

17 İyiliğinin bir belirtisini göster bana;

Benden nefret edenler görüp utansın; Çünkü sen, ya RAB, bana yardım ettin,  Beni avuttun.

 

Dua: kendisine yakaranlara cevap veren Tanrımız,

sadık kullarına kuşaklar boyunca merhamet edersin.

Sana yaşamlarımızı ve tanıklığımızı sunarız

düşüncemizde, işlerimizde Sen yücel,

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

dünyanın kaygılarından ögürlük

ve sevinçli bir iman bağışla;

Seni tanımanın ayrıcalığında

bütün dünyaya bizleri bir bereket olarak kullan

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

3. Hafta / SALI;

Tekvin 2: 15 RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu.

16 Ona, "Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin" diye buyurdu,

17 "Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün."

18 Sonra, "Adem'in yalnız kalması iyi değil" dedi, "Ona uygun bir yardımcı yaratacağım."

19 RAB Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem'e getirdi. Adem her birine ne ad verdiyse, o canlı o adla anıldı.

20 Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara ad koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulunmadı.

21 RAB Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, RAB Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı.

22 Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi.

23 Adem, "İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik, Etimden alınmış ettir" dedi,

"Ona `Kadın denilecek,  Çünkü o adamdan alındı." türemiştir.

24 Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.

 

Dua: yüce Rab,

evliliği Sen yarattın ve Sen kutsadın.

kutsal evlilik armağanı için Sana şükrederiz;

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

Sana her zamanda övgü, tapınma ve tanıklı sunmak için

merhamet ve sevecenliğinle destek ol.

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

3. Hafta / ÇARŞAMBA;

Mezmur 85: 1 Ya RAB, ülkenden hoşnut kaldın,

2 Yakup soyunu eski gönencine kavuşturdun.

Halkının suçlarını bağışladın,

Bütün günahlarını yok saydın.

3 Bütün gazabını bir yana koydun,

Kızgın öfkenden vazgeçtin.

7 Ya RAB, sevgini göster bize,

Kurtarışını bağışla!

8 Kulak vereceğim RAB Tanrı'nın ne diyeceğine;

Halkına, sadık kullarına esenlik sözü verecek,

Yeter ki, bir daha akılsızlık etmesinler.

9 Evet, O kendisinden korkanları kurtarmak üzeredir,

Görkemi ülkemizde yaşasın diye.

10 Sevgiyle sadakat buluşacak,

Doğrulukla esenlik öpüşecek.

11 Sadakat yerden bitecek,

Doğruluk gökten bakacak.

12 Ve RAB iyi olan neyse, onu verecek,

Toprağımızdan ürün fışkıracak.

 

Dua: halkının suçlarını bağışlayan yüce Rab,

korkunç gazabın ve kızgın öfkenin Tanrısı olan Sana

iman ile secde ederiz.

itaatkar kullarına merhametlisin.

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

Seni hoşnut eden öncelikleri görelim diye

merhamet eyle;

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

3. Hafta / PERŞEMBE;

Mezmur 77: 1 Yüksek sesle Tanrı'ya yakarıyorum,

Haykırıyorum beni duysun diye.

Sıkıntılı günümde Rab'be yönelir,

Gece hiç durmadan ellerimi açarım, Gönlüm avunmaz bir türlü.

11 RAB'bin işlerini anacağım,

Evet, geçmişteki harikalarını anacağım.

 1 Yaptıkları üzerinde derin derin düşüneceğim, Bütün işlerinin üzerinde dikkatle duracağım.

13 Ey Tanrı, yolun kutsaldır!

Hangi ilah Tanrı kadar uludur?

14 Harikalar yaratan Tanrı sensin,

Halklar arasında gücünü gösterdin.

15 Güçlü bileğinle kendi halkını,

Yakup ve Yusuf oğullarını kurtardın.

16 Sular seni görünce, ey Tanrı,

Sular seni görünce çalkalandı,

Enginler titredi.

17 Bulutlar suyunu boşalttı,

Gökler gürledi,

Her yanda okların uçuştu.

18 Kasırgada gürleyişin duyuldu,

Şimşekler dünyayı aydınlattı,

Yer titreyip sarsıldı.

19 Kendine denizde,

Derin sularda yollar açtın,

Ama ayak izlerin belli değildi.

20 Musa ve Harun'un eliyle

Halkını bir sürü gibi güttün.

 

Dua: yüce Rab,

Senin yolun kutsaldır.

Sen ulusun ve harikalar yaratırsın.

halkını bir sürü gibi güdersin.

kutsallık yolunda devam eden bir evlilik hayatı için

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

Sana hizmet ve tanıklığımızı güçlendir

Ruhunla yönlendir ve koru.

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

3. Hafta / CUMA;

Efesliler 5: 22 Ey kadınlar, Rab'be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun.

23 Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin* başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.

24 Kilise Mesih'e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar.

25 Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin.

26 Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti.

27 Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır.

28 Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever.

29 Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine, onu besler ve kayırır; tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi.

30 Çünkü bizler O'nun bedeninin üyeleriyiz.

31 "Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak."

32 Bu sır büyüktür; ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum.

33 Size gelince, her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin.

 

Dua: yüce olan Babamız,

kullarının Sana olan itaatini,

hizmet ve sevincini

her sabahında Mesih’teki dirilişin gücü ile yenile.

gücünü Mesih’ten alan sevgi ve itaat ile

Hristiyan evliliklerini güçlendir.

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

doğruluk yollarında yürüyelim diye

hazırladığın iyi işler ve tanıklıklar için

sadık bir şekilde hizmet edelim diye,

birbirimize destek olup sevincimiz çoğalsın diye,

kutsal bereketlerinden birlikte pay alarak yürüyebilelim diye

Sana dua ederiz; bize merhamet eyle.

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

3. Hafta / CUMARTESİ;

Matta 5.3 "Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Göklerin Egemenliği onlarındır.

4 Ne mutlu yaslı olanlara! Onlar teselli edilecekler.

5 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Onlar yeryüzünü miras alacaklar.

6 Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Onlar doyurulacaklar.

7 Ne mutlu merhametli olanlara! Onlar merhamet bulacaklar.

8 Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Onlar Tanrı'yı görecekler.

9 Ne mutlu barışı sağlayanlara! Onlara Tanrı oğulları denecek.

10 Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Göklerin Egemenliği onlarındır.

 

Dua: yüce olan Babamız,

tek gerçek İsrailli olan İsa Mesih’in egemenliğinde yaşayan kullarını

göksel zenginliklerinle bereketle.

Seni tanımanın ve Sana ait olmanın hoşnutluğunda

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

teselli ve yumuşak huyluluk bağışla;

Sendeki doğruluğa acıkmışlığımızı her zaman yenile,

aklımıza kutsal ışığını, yüreğimize paklığını ver.

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.