evli kişilerin

evlerinin ve evliliğinin bereketi için

yapmaları gereken dualar

 

 

4. Hafta boyunca Her gün

Mezmur 103: 1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını ölüm çukurundan kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

15 İnsana gelince, ota benzer ömrü,

Kır çiçeği gibi serpilir;

16 Rüzgar üzerine esince yok olur gider,

Bulunduğu yer onu tanımaz.

17-18 Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

Antlaşmasına uyan

Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

 

Dua: övgü ve tapınmaya tek layık olan yüce Babamız,

bağışlayan ve şifa veren, sonsuz yaşamın sahibi Sensin.

büyük sevgin ve insanseverliğinle

canlarımızı çukurdan kurtaran lütfun için

Sana şükürler olsun.

yüce lütfun ile insanı kendi benzeyişinde yarattın.

 (kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

lütuf et ki,

Senin kutsal iraden hayatımızda yerine gelsin.

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

Süleymanın Meselleri 3

24 Korkusuzca yatar,

Tatlı tatlı uyursun.

25 Beklenmedik felaketten,

Ya da kötülerin uğradığı yıkımdan korkma.

26 Çünkü senin güvencen RAB'dir,

Tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır.

 

Serbest Dualar / Rab’bin Duası

 

4. Hafta / PAZAR; 

Yuhanna 2: 1 Üçüncü gün Celile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi oradaydı. 2 İsa ve öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. 3 Şarap tükenince İsa'nın annesi O'na, "Şarapları kalmadı" dedi. 4 İsa, "Anne, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi" dedi. 5 Annesi hizmet edenlere, "Size ne derse onu yapın" dedi. 6 Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş, her biri seksenle yüz yirmi litre alan altı taş küp vardı. 7 İsa hizmet edenlere, "Küpleri suyla doldurun" dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. 8 Sonra hizmet edenlere, "Şimdi bundan alın, şölen başkanına götürün" dedi. Onlar da götürdüler. 9-10 Şölen başkanı, şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilemedi, oysa suyu küpten alan hizmetkârlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp ona dedi ki, "Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın."11 İsa bu ilk mucizesini Celile'nin Kana köyünde yaptı ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de O'na iman ettiler.

 

Dua: Kutsal olan Rabbimiz,

her şey üzerinde Kral Sensin.

büyük mucizelerinle destek olduğun evlilik armağanı için

Sana şükürler olsun.

iyi armağanların sahibi olan Rabbimiz,

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

evlilik için olan desteğinle daima yol göster.

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

4. Hafta / PAZARTESİ;

Matta 19: 4-5 İsa şu karşılığı verdi: "Kutsal Yazılar'ı okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan 'İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı' ve şöyle dedi: 'Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.' 6 Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini, insan ayırmasın."

 

Dua: Yüce olan Tanrımız,

suretinde yarattığın insana

kutsal evlilik birliğini armağan ettin,

Sana övgüler olsun.

evlilik armağanı ile insan yaşantısına vermek istediğin

bütün bereketler için Sana şükürler olsun.

 (kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

sevinçli bir şekilde birbirimizi geliştirelim

ve Senin sonsuz krallığına

evliliğimiz aracılığı ile de tanıklık edelim diye

bizlere merhametli lütfun ve sevecen sağlayışınla destek ol.

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

4. Hafta / SALI;

Süleymanın Meselleri 3

3 Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma,

Bağla onları boynuna,

Yaz yüreğinin levhasına.

4 Böylece Tanrı'nın ve insanların gözünde

Beğeni ve saygınlık kazanacaksın.

5 RAB'be güven bütün yüreğinle,

Kendi aklına bel bağlama.

6 Yaptığın her işte RAB'bi an,

O senin yolunu düze çıkarır.

 

Dua: yüce olan Babamız,

iman, ümit ve sevgiyi yüreğimizin sert levhasına yaz.

öyle ki,

yeryüzündeki azizi kilisen

ulusların gözünde beğeni kazansın.

bizlere kendi aklımıza ve yüreğimize güvenmemeyi,

ancak gerçeği ve mutluluğu Senin yollarında aramayı öğret.

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

bu ölümlü hayat boyunca

kalıcı bir miras ve tanıklık için merhamet eyle.

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

4. Hafta / ÇARŞMABA;

Koloseliler 3: 12 Öyleyse, Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin.

13 Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

14 Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin.

15 Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun!

16 Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nağmeler yükseltin.

17 Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, O'nun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın.

 

Dua: Gerçek sevginin Tanrısı,

sonsuz sevecenliğinle halkına sevgi ve acıma gösterirsin.

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

Sendeki sevgiyi giyinmiş olarak

çarmıh yolunda yürümek için destek ol.

Mesih'teki esenlik

ve Mesih'teki zenginliğin bereketleri ile

bizleri bereketle.

evlilik yolu ile de

tek gerçek Tanrı olan Seni

tanımamak ve tanıtabilmek için

bizlere yol göster

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

4. Hafta / PERŞEMBE;

Vaiz 4:9 İki kişi bir kişiden iyidir,

Çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar.

10 Biri düşerse, öteki kaldırır.

Ama yalnız olup da düşenin vay haline!

Onu kaldıran olmaz.

11 Ayrıca iki kişi birlikte yatarsa, biribirini ısıtır.

Ama tek başına yatan nasıl ısınabilir?

12 Yalnız biri yenik düşer,

Ama iki kişi direnebilir.

Üç kat iplik kolay kolay kopmaz.

 

Dua: Sonsuz sevginin Tanrısı,

kutsadığın evlilik birliği ile

kadın ve erkek arasına sevinçli bir işbirliği

ve sevinçli bir uyum getirdin.

zorluklarda galip gelip

birbirlerini desteklesinler diye

evlilik birliğini kutsal varlığın ile güçlendirdin.

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

evlilik aracılığı ile

Sendeki kutsanmışlığın ayrıcalığını

gösterebilmek için bizleri bereketle.

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

4. Hafta / CUMA;

Romalılar 12: 1 Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım:

Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun.

Ruhsal tapınmanız budur.

2 Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.

 

11 Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rab'be kulluk edin.

12 Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin.

13 İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin.

 

15 Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın.

16 Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin; tersine, hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın.

17 Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin.

18 Mümkünse, elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın.

 

Dua: Yüce olan Babamız,

aklımızı, yüreğimizi ve bedenlerimizi

ruhsal bir tapınışın parçası olarak

Senin görkemine ve yüceliğine sunarız.

Senin iyi olan isteğini ayırt etmek için bizleri bereketle.

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

Mesih’teki umut ile sevinmeyi ve dayanmayı öğret;

duada, yardımseverlikte ve konukseverlikte

evlilik yoluyla da Sana hizmet ve tanıklık için

bilgeliğini, ve sevecenliğini bağışla.

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

4. Hafta / CUMARTESİ;

Markos 10: 2 Yanına gelen bazı Ferisiler O'nu denemek amacıyla, "Bir erkeğin, karısını boşaması Kutsal Yasa'ya uygun mudur?" diye sordular.

3 İsa karşılık olarak, "Musa size ne buyurdu?" dedi.

4 Onlar, "Musa, erkeğin bir boşanma belgesi yazarak karısını boşamasına izin vermiştir" dediler.

5 İsa onlara, "İnatçı olduğunuz için Musa bu buyruğu yazdı" dedi.

6 "Tanrı, yaratılışın başlangıcından 'İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.'

7-8 'Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.' Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir.

9 O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın."

 

Dua: Kutsal olan Tanrımız,

huzurunda itiraf ederiz ki,

günah ile lekelenen canlarımız

evlilik ile bize vermek istediğin

ve bize öğretmek istediğin şeyleri almaktan uzaklaştı;

dünyanın, benliğin ve şeytanın ayartısından bizleri koru;

hatalarımız, isyanlarımız günahlarımız Senden gizli değildir.

kadın ve erkeğin birbirlerini geliştirmelerine

sevinçli bir fırsat ortamı hazırlamak için

kutsadığın evlilik armağanı için Sana şükrederiz.

(kulun olan bana / bizlere / biz kullarına)

kadın ve erkek arasındaki özgürlüğe

sevinç ve gelişme getirmek için

kutsadığın evlilik birliği için Seni överiz.

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.