3/

 

Kutsal Kitap Okumak Zaman Kaybıdır!

 

Nehemya 9:3 Oldukları yerde durup günün dörtte biri boyunca Tanrıları RAB'bin Yasa Kitabı'nı okudular. Günün öbür dörtte birindeyse günahlarını itiraf ederek Tanrıları RAB'be tapındılar.

 

Kilise Tanrı Sözüne olan dikkatini dua ve tapınma pratiği içine yerleştirmeyi öncelikli bir iş ve tanıklık olarak benimsemelidir.

 

*Tapınma içinde ilahilerimiz, her türlü dualarımız Kutsal Yazıların üzerine bina edilirse; Yani Kutsal Yazılar okunur, ilan edilir; Tanrı halkı öğrenir, teşvik ya da uyarı alarak bereketlenir ve Tanrı halkı buna göre tövbesini, övgüsünü ve dileklerini sunar.

 

*Kutsal Yazılar okunur; Tanrı halkı Tanrı’ya olan hayranlığını, Tanrı’ya olan bağımlılığını yeniden keşfeder; dua ve ilahilerle birlikte okunan Kutsal Yazıları sevinç içinde kabul eden kişiler diğer bütün Tanrı halkıyla birlikte Tanrı’ya hizmet için yeniden bina olur.

 

*Kutsal Yazılar okunur; Tanrı halkı kendi kimliğini, ayrıcalığını ve Tanrı’nın kişiliğini öğrenir. Çünkü kişilerin ruhaniyeti bir anlamda Kutsal Yazılarla ilişkilidir. Böylece Kutsal Yazılar hayata dair gerçeklerle yüzleşmek veya savaşmak için inananları bina ederken diğer taraftan da Tanrı’ya dair gerçekleri açığa çıkarır.

 

*Kelam Göre Yaşama gayreti ve istekliliğinin oluşmasında ve güçlenmesinde temel alınması gereken şey yine Kutsal Yazılar’dır.

 

Kilisenin tapınış hayatının merkezinde Kilise Takvimi olarak adlandırdığımız, yüzyıllar boyunca kilisenin tapınma tecrübeleriyle oluşmuş olan, belirli bir düzen içinde sıralanmış Kutsal Kitap okumaları vardır. Böylece Kilise Takvimi (Düzenli Kelam Okumaları) Mesih İsa’nın hayatını ve öğretilerini, karşılaştığı olayları belirli bir düzen içinde tarih boyunca tekrar ve tekrar hatırlatıp kilise tarafından kutlanmasına ve böylece Müjde’nin uluslara ilanına yardımcı olur.

 

Bugün Kilisenin böyle bir takvimsel düzenleme ile tecrübe ettiği şey şudur: geçmişte Tanrı halkının Tanrı’dan Peygamberler ve Elçiler aracılığı ile işitip esenlik ve güvence alarak ya da azarlanarak, sevinerek ya da tövbe ederek bereketlendiği gibi; ibadet içinde ve buna bağlı olarak Hristiyan kişinin gündelik yaşamında Tanrı’nın nefesini yanında hissederek, hayatın her alanında iman adımlarıyla yürümesidir.

 

Kilisenin bu tarihi uygulamasına katıldığımızda topluluğun her bir ferdinin aynı motivasyonu kazanmasına yardımcı olmuş oluruz. Diğer yandan kilise takvimi ile kurtuluş tarihi içindeki olayların tamamı göz önüne çıkar ve Mesih’le birlikte yürüdüğümüz bu dünyasal hac yolculuğunun bazı esasları gözümüzde daha da keskinleşir.

 

Kilisede Kutsal Yazıların Bir Bütünlük İçinde Okunması için düzenlenmiş olan Kilise Takvimi Tanrı’nın her şeye kadir işlerini, halkına olan seslenişini bizlere verdiği gibi Tanrı halkının Tanrı’nın yaptığı şeyler için olan karşılık verişini de içerir. Bu anlamda Kilise Takviminin Tanrı’nın konuşması ve Tanrı halkının cevap vermesi gibi bir diyalog içerdiğini söyleyebiliriz.

 

Böylece Kelam Okumaları ile şekillenen bir Tapınma kilisenin önemli bir aktivitesi olup aynı zamanda doğru bir şekilde öğretmesi gereken bir uygulamasıdır. Kelam Okuma ve Tapınmayı Tanrı halkı ile birlikte ve kişisel olarak hayatımızın bir parçası yapmak aynı zamanda yaratılışımızın da bir amacıdır.

 

Tapınma yaşama bakışımızı, dünyayı yorumlayışımızı, Mesih’in merhametini içselleştirmeyi, Tanrı’nın adaletinin kutsallığını ve kutsal korkusunu ve kutsal saygısını duyabildiğimiz; dolayısı ile Mesih benzerliğinde yenilenerek ilerleyebildiğimiz bir yaşamsal pratik olcaksa; Tapınma yaşamları etkileyen ve yenilen bir etkinlik olacaksa; bu, Kelam Okumaları ile şekillenen bir Tapınma olacaktır.

 

Tanrı'nın Sözü olan Kutsal Kitap yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılayacak kadar güçlüdür, diri ve iki ağızlı kılıçtan keskindir (İbraniler 4:12), karanlık yerde ışık saçan çıra gibi yürekleri aydınlatan bir mesajdır (II.Petrus 1:19), Tanrı’nın insanlara İsa Mesih hakkındaki yazılı bir tanıklığıdır (I.Yuhanna 5:9, I.Selanikliler 2:13). Bu yüzden de kilise Müjde’yi, Tanrı’nın Sözü olarak ilan eder ve öyle okur.

 

Kilisede Kutsal Yazıların Bir Bütünlük İçinde Okunması için düzenlenmiş olan Kilise Takvimi bu gerçeği güçlü bir şekilde ön plana çıkarır ve Tanrı Sözü içindeki gerçekleri her defasında yeni bir mesaj olarak keşfetmemize yardım eder.