KURTULUŞ BİLİMİNE GİRİŞ

(SOTERİOLOJİ)

 

 

 

I.1- Yaratılış ve Düşüş

 

II.Korintliler 11:3 Ne var ki, yılanın Havva'yı kurnazlığıyla aldatması gibi, düşüncelerinizin Mesih'e olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum.

Kutsal Kitap bugün bile bizlerin günaha düşmesini ilk günah ile ilişkili olarak, ilk günahın bir sonucu olarak görür ve öyle öğretir.

 

İlk Atamız, şeytanın ayartısıyla aldanıp günah işlediler (Tekvin 3:13). Bu ilk günahtan sonra doğruluğunu kaybeden insan aynı zamanda Tanrı’yla olan paydaşlığını da kaybetti:

Tekvin 3: 6 Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. Kocası da yedi. 7 İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. 8 Derken, günün serinliğinde bahçede yürüyen RAB Tanrı'nın sesini duydular. O'ndan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler.

Romalılar 3:23 Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.

 

Ve böylece ilk atamız günahları içinde öldü;

Tekvin 3: 17 Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.

Efesliler 2:1-2 Sizler bir zamanlar, içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız.

 

Bu ölüm günaha tutsaklığı getirdi ve insan Tanrı’yı hoşnut etme yeterliliğini kaybetti:[1]

Tekvin 6:5 RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte.

Romalılar 3:10 Yazılmış olduğu gibi:«Doğru olan kimse yok, bir kişi bile yoktur.

11 Anlayan kimse yok,Tanrı'yı arayan kimse yok.

12 Hepsi yoldan saptılar, birlikte yararsız oldular. İyilik eden yok, bir kişi bile yoktur.»

13 «Ağızları açık bir mezardır.Dilleriyle aldatırlar.» «Dudaklarının altında yılan zehiri var.»

14 «Ağızları lanet ve acı sözle doludur.»

15 «Ayakları kan dökmeye seğirtir.

16 Yollarında yıkım ve dert vardır.

17 Esenlik yolunu da bilmiyorlar.»

18 «Gözlerinde Tanrı korkusu yoktur.»

 

Adem ve Havva bütün insanlığın atası olarak ilk günahın getirdiği yargıyı, günah içinde ölmüşlük mirasını bütün insanlığa bıraktılar:[2]

Tekvin 1: 27 Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. 28 Onları kutsadı ve, "Verimli olun, çoğalın" dedi, "Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.

Tekvin 2: 16 Ve ona, "Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin" diye buyurdu, 17 "Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün."

Romalılar 5:12 Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.

Mezmur 51: 5 Nitekim suç içinde doğdum ben,

Günah içinde anam bana hamile kaldı.

Eyüp 15: 14 "İnsan gerçekten temiz olabilir mi?

Kadından doğan biri doğru olabilir mi?[3]

 

Böylece bu ilk günah bizleri iyilik yapamaz bir durumda, iyiliğe tümüyle isteksiz ve yeteneksiz, iyiliğe tamamen karşıt bir şekilde yetersiz bir halde bıraktı: halde bıraktı.

Romalılar 5:6 Evet, biz daha çaresizken Mesih, belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü.

Romalılar 8:7 Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır; Tanrı'nın Yasasına boyun eğmez, eğemez de...

Romalılar 7:18 İçimde, yani doğal benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi yapmaya istek var, ama güç yoktur.

19 İstediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum.

20 İstemediğim şeyi yapıyorsam, bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır.

Koloseliler 1:21 Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız.

 

Böylece insanlar kötülüğün her türüne tutsak hale geldiler:[4]

Tekvin 6: 5 RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte.

Romalılar 3:10 Yazılmış olduğu gibi:«Doğru olan kimse yok, bir kişi bile yoktur.

11 Anlayan kimse yok,Tanrı'yı arayan kimse yok.

12 Hepsi yoldan saptılar, birlikte yararsız oldular. İyilik eden yok, bir kişi bile yoktur.»

 

İşte bu kökten bozulmuşluk bütün günahların kaynağınıdır:[5]

Yakup 1:14 Herkes, kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır.

15 Sonra arzu gebe kalınca günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir.

Efesliler 2:1-2 Sizler bir zamanlar, içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız.

3 Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında, doğal benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Ötekiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık.

 

 

 

 

 

I.2- Seçilme

 

Tanrı kendi özgür kararı doğrultusunda, düşmüş olan insanların bazılarında yüceliğinin görülmesini istemiştir:

Matta 25:34 «O zaman Kral, sağındaki kişilere, `Sizler, Babamın kutsadıkları, gelin!' diyecek. `Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın!

Matta 25:41 «Sonra solundakilere şöyle diyecek: `Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis ile onun melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe yollanın!

I.Timoteyus 5:21 Bu söylediklerimi, taraf tutmadan ve hiç kimseyi kayırmadan yerine getirmen için seni Tanrı'nın, Mesih İsa'nın ve seçilmiş meleklerin önünde uyarıyorum.

 

Böylece Tanrı bu kimseleri önceden belirleyip Mesih’te seçmiştir:

Romalılar 9:22 Eğer Tanrı, gazabını göstermek ve gücünü tanıtmak isterken, gazabına hedef olup mahvolmaya hazırlananlara büyük sabırla katlandıysa, ne diyelim?

23 Yüceltmek üzere önceden hazırlayıp merhamet ettiği insanlara yüceliğinin zenginliklerini bildirmek için bunu yaptıysa, ne diyelim?

Efesliler 1:5 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.

6 Öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.

Süleymanın Meselleri 16: 4 RAB her şeyi amacına uygun yapar,

Kötü kişinin yıkım gününü de O hazırlar.

 

Tanrı’nın bu seçimi o denli keskindir ki, kurtulacakların sayısı değişemez:

II.Timoteyus 2:19 Ne var ki, Tanrı'nın attığı sağlam temel, «Rab kendine ait olanları bilir» ve «Rab'bin adını anan herkes kötülükten uzak dursun» sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor.

Yuhanna 13:18 «Hepiniz için söylemiyorum, ben seçtiklerimi bilirim. Ama, `Ekmeğimi yiyen bana el kaldırdı' diyen Kutsal Yazı'nın yerine gelmesi için böyle olacak.

 

Tanrı bu seçimi O’nun karşılıksız lütfuna ve sevgisine dayanır. Böylece Tanrı gizemli bilgeliği ile kişilerin imanına, işlerine, dayanma güçlerine bakmaksızın [dünyanın kuruluşundan önce] kurtulacakları belirlemiştir:

Romalılar 9:11-12 Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken, Tanrı Rebeka'ya, «Büyüğü, küçüğüne kulluk edecek» dedi. Öyle ki, Tanrı'nın bir seçim yapmaktaki amacı, yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün.

13 Yazılmış olduğu gibi, «Yakup'u sevdim, Esav'dan ise nefret ettim.»

14 Öyleyse ne diyelim? Tanrı'da adaletsizlik mi var? Kesinlikle hayır!

15 Çünkü Musa'ya şöyle diyor:«Merhamet ettiğime merhamet edeceğim ve acıdığıma acıyacağım.»

16 Demek ki seçilmek, insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı'nın merhametine bağlıdır.

Efesliler 2:4-5 Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. O'nun lütfuyla kurtuldunuz.

6 Tanrı bizi Mesih İsa'da, Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu.

7 Bunu, Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı.

8 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır.

9 Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.

 

Böylece Tanrı kilisesi için belirlenmiş olanları İsa Mesih’te seçerek yüce olan lütfunun övülmesini istedi:

Efesliler 1:4 O, kendi önünde, sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti.

1:9 Tanrı, Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize kendi isteğinin sırrını açıkladı.

1:11 Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacına göre önceden belirlenip Mesih'te seçildik.[6]

Efesliler 1:6 Öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.

1:12 Öyle ki, Mesih'e ilk ümit bağlamış olan bizler, O'nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım.

 

Tanrı, seçilmişleri için sadece önceden bir karar vermedi. Ancak bu şekilde belirlenmiş olanların yüceliğe kavuşması için gerekli olan her şeyi de önceden belirledi ve sağlayıp yerine getirdi:

Efesliler 1: 4 O, kendi önünde, sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti.

5 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.

Efesliler 2:10 Çünkü biz, Tanrı'nın önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratılmış olarak Tanrı'nın eseriyiz.

II.Selanikliler 2:13 Ama biz, ey Rab'bin sevdiği kardeşler, sizler için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı sizi, Ruh'un aracılığıyla kutsal kılınıp gerçeğe inanarak kurtulmanız için başlangıçtan seçti.

I.Petrus 1:2 İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz için ve O'nun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı'nın önbilgisine göre Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.

 

Böylece Adem’de düşmüş olanlardan seçilenlerin Mesih’teki kurtuluşları kesindir:

I.Selanikliler 5:9 Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi.

10 Mesih bizim için öldü; öyle ki, ister diri ister ölmüş olalım, O'nunla birlikte yaşayalım.

 

Mesih’teki kurtuluşumuzun kesin olarak yerine gelmesi için Kusal Ruh seçilmişleri Mesih’e iman etmeleri için etkin bir şekilde çağırır; böylece çağrılanlar aklanırlar, oğulluğa alınırlar, kutsal kılınırlar, ve iman aracılığıyla kurtuluşa erişsinler diye Mesih’te korunurlar.

Romalılar 8:28 Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz

29 Tanrı, önceden bildiği kişileri, Oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeşler arasında ilk doğan olsun.

30 Tanrı, önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdığı kişileri akladı ve akladığı kişileri yüceltti.[7]

I.Petrus 1:5 Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz.

 

Kurtuluş seçilmişler için kesindir [bu sebepten kilise dışında kurtuluş mümkün değildir]:[8]

Yuhanna 17: 9 Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir.

Yuhanna 6:64 Yine de aranızda iman etmeyenler var.» İsa iman etmeyenlerin ve kendisini ele verecek olanın kim olduğunu başlangıçtan biliyordu.

65 «Sizlere, `Baba'nın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez' dememin nedeni budur» dedi.

Yuhanna 8: 47 Tanrı'dan olan, Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz.»

I.Yuhanna 2: 19 Bunlar aramızdan çıktılar, ama bizden değildiler. Bizden olsalardı, bizimle kalırlardı. Ayrılmaları, hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı.

 

 

 

 

 

I.3- Günah, Yargı ve Tutsaklık (yetersizlik)

 

Tanrı yaratılışa ait işleri tamamladıktan sonra (Tekvin 1:1-25) insanı kendi suretinde yarattı (Tevkin 1:26-27).

 

[Tekvin 1:28-30] Böylece insan Tanrı’nın suretinde yaratılmış bir varlık olarak dünyaya egemen olacaktı. İnsan yaratılışa hükmedip çoğalarak yeryüzünü egemenliği altına alacaktı. Böylece Tanrı’nın göklerdeki egemenliği yeryüzüne gelecekti. Ancak ilk günah bu amaca karşıt teşkil eder bir durumda insanı bu yüce konumundan alıkoydu. Yaratılışa egemen olma konumlarını kaybettiler.

 

[Tekvin 3:14-15] Böylece dünyada esenlik içinde egemenlik süreceklerken kendilerini bir savaşın içinde buldular.

 

[Tekvin 3:16] İnsan soyuna ağrı egemen oldu ev canlarına acı yerleşti. Esenlik içinde hüküm süreceklerdi ve rahat bir şekilde her şeyi yiyebileceklerdi ama günah ve düşüş dünyaya da lanet getirdi.

 

[Tekvin 3:17-18, 19a] Artık toprak kolayca ürün vermeyecekti. Toprak zorlu bir çalışma, çileli bir şekilde emek vermeyi gerektiriyordu.

 

[Tekvin 2:17; 3:19b] İnsan benzeyişinde yaratıldığı Tanrı yüceliğinden düşünce tenleri ve canlı ölüm ile lekendi. Böylece dünyaya ölüm girdi ve Adem soyu ölümü, tamamen bozulmuşluk mirasını aldı.

 

Bozulmuş olan bu insan doğası, yeniden doğan insanlarda bu yaşam boyunca varlığını sürdürür:[9]

I.Yuhanna 1:8 Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz.

Romalılar 7:14 Yasa'nın ruhsal olduğunu biliriz. Ben ise bedenselim, günaha köle gibi satılmışım.

7:15 Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğim şeyi yapmıyorum; nefret ettiğim ne ise, onu yapıyorum.

7:17 O halde bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah yapıyor.

7:18 İçimde, yani doğal benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi yapmaya istek var, ama güç yoktur.

7:22 İç varlığımda Tanrı'nın Yasasından zevk alıyorum.

7:23 Ama bedenimin üyelerinde başka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor.

 

Kökten bozulmuş doğamızda, günah bedende ve iradede gücü zayıflamış olsa da hüküm sürmektedir:

Romalılar 7:5 Çünkü biz doğal benliğin denetimindeyken, Yasa'nın kışkırttığı günah tutkuları bedenlerimizin üyelerinde etkindiler. Bunun sonucu olarak ölüme götüren meyveler verdik.

7:6 Şimdiyse biz, daha önce tutsağı olduğumuz Yasa karşısında ölerek o Yasa'dan özgür kılındık. Öyle ki, yazılı yasanın eski yolunda değil, Ruh'un yeni yolunda kulluk edelim.

7:7 O halde ne diyelim? Kutsal Yasa günah mı oldu? Kesinlikle hayır! Ama Yasa olmasaydı, günahın ne olduğunu bilmeyecektim. Yasa, «Açgözlü olma» demeseydi, açgözlülüğün ne olduğunu bilmeyecektim.

7:8 Ama günah, bu buyruğun verdiği fırsatla içimde her türlü açgözlülüğü üretti. Kutsal Yasa olmadıkça günah ölüdür.

7:25 Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun! İşte ben aklımla Tanrı'nın yasasına, ama doğal benliğimle günahın yasasına kulluk ediyorum.

Galatyalılar 5:17 Çünkü benlik Ruh'a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. İstediğiniz şeyleri yapmayasınız diye bunlar birbirine karşıttır.

 

Bu yüzden de kurtuluşun tamamlanmasını, Mesih’in ikinci gelişini özlemle bekleriz:

Romalılar 8:23 Yalnız yaratılış değil, biz de, evet Ruh'un turfandasına sahip olan bizler de evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inleriz.

 

İster ilk günah, isterse sonraki günahlar olsun her günah, Tanrı’ya ve O’nun yasasına karşıdır:

I.Yuhanna 3: 4 Günah işleyen, yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek, yasaya karşı gelmek demektir.

 

Böylece Tanrı’nın kutsal yasası günah işleyen herkesi suçlar:

Romalılar 2:12 Kutsal Yasa'yı bilmeden günah işleyenler Kutsal Yasa olmadan da mahvolacaklar. Kutsal Yasa'yı bilerek günah işleyenler de bu Yasa'yla yargılanacaklar.

13 Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar Yasa'yı işitenler değil, Yasa'yı yerine getirenlerdir.

14 Kutsal Yasa'dan yoksun olan uluslar kendiliklerinden bu Yasa'nın gereklerini yaptıkça, Yasa'dan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar.

15 Böylelikle Kutsal Yasa'nın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri de onları ya suçlar, ya da savunur.

Romalılar 3:9 Şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler diğer uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz. Biz daha önce ister Yahudi ister Grek olsun, herkesi günahın buyruğunda olmakla suçladık.

3:19 Kutsal Yasa'da söylenenlerin, her ağız kapansın ve bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye bu Yasa'nın yönetiminde bulunanlara söylendiğini biliyoruz.

 

Böylece Kutsal Yasa günahkar insanlığı Tanrı’nın gazabına ve Yasanın laneti altına sokar:

Efesliler 2: 3 Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında, doğal benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Ötekiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık.

Galatyalılar 3: 10 Yasa'nın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır: «Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen her insan lanetlidir.»

 

Günah ruhsal olarak mahkumiyet getirmiştir:

Efesliler 4:17 Bunun için şunu söylüyor ve Rab adına sizi uyarıyorum: artık diğer ulusların yaşadığı gibi, onların boş düşüncelerine göre yaşamayın. 18 Onların zihinleri körleşmiştir. İçlerindeki bilgisizlikten ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü Tanrı'nın yaşamına yabancılaşmışlardır.

 

Günah sonsuz olarak mahkumiyet getirmiştir:

Matta 25:41 «Sonra solundakilere şöyle diyecek: `Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis ile onun melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe yollanın!

II.Selanikliler 1:6-8 Tanrı adil olanı yapacak; size sıkıntı verenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahatlatacaktır. Bütün bunlar, Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak.

9-10 Böyleleri, O'nun varlığından ve gücünün yüceliğinden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Tüm bunlar, Rab'bin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacaktır. Sizler ise iman edenlerdensiniz. Çünkü size ettiğimiz tanıklığa inandınız.

 

Böylece günahın getirdiği ölüme mahkumiyet getirmiştir:

Romalılar 6:23 Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.

 

 

 

 

 

I.4- Satın Alınma

 

İsa Mesih’e “Rab” dememizin bir sebebi de bizi satın almış olmasıdır. Çünkü Mesih İsa bizi

kutsal kanıyla kurtarmıştır: 

I.Petrus 1:18-19 Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan gümüş ya da altın gibi geçici şeylerle değil, Mesih'in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz.

 

“atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan” ifadesinin ilk atamızdan gelen günahın ve tutsaklığın bizi esir almaya çalışan şeytanın zulmü ve günahın olduğu çok açıktır.

 

Böylece bizi satın aldığında bizleri günahtan özgür kılmıştır:

I.Korintliler 6:20 Bir bedel karşılığı satın alındınız; bunun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin.

I.Timoteyus 2:5 Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir Aracı vardır. 6 Bu da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilmiş olan tanıklık budur.

 

Günah o kadar ciddi bir sorundu ki, ilk günah o kadar büyük bir şekilde tamamen bozulmuşluk getirmişti ki, Tanrı Oğlu İsa Mesih’in yüceliğinden soyunarak insan olup aramıza gelmesi gerekecekti. Böylece İsa Mesih’te günahın egemenliğinden kurtulabilmemiz için, beden ve can olarak O’na ait olmamız için Mesih İsa [günah dışında] bizimle aynı insan yapısını aldı:

Koloseliler 1:13 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlunun egemenliğine aktardı. 14 O'nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.

İbraniler 2:14 Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. 15 Bunu, yaşamları boyunca ölüm korkusu yüzünden köle olmuş olanların hepsini özgür kılmak için yaptı.

 

Mesih İsa bu satın alma işini tek bir seferde bütün seçilmişler için yapmıştır. Böylece O’nun bizleri sona kadar kendisinde tutar ve sona kadar korur. Bu yüzden de kiliseye yüce görevi verirken dünyanın sonuna kadar bizimle birlikte olacağın bildirmiştir:

Matta 28:18 İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: «Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. 19 Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. 20 Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.»

 

Mesih tarafından satın alınmamız sona kadar mahvolmayacağımızın güvencesidir:

Yuhanna 10:28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz (Vahiy 12:10-11).

 

Satın alınma bir bedel talep etmektedir. Bizler günaha satılmışken İsa Mesih kendisi uygun olan bir bedeli ödüyor ve böylece bizi satın alıyor:

Efesliler 1:7-8 Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı kendi lütfunun zenginliği sayesinde, Mesih'in kanının aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz.

Galatyalılar 3:13-14 İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh'u imanla alalım diye, Mesih uğrumuza lanetlenerek bizi Yasa'nın lanetinden kurtardı. Çünkü, «Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir» diye yazılmıştır.

 

Mesih’in bu satın alma işi bizleri sadece Baba Tanrı ile barıştırmış olmadı. Bu barıştırma işi geri dönülemez bir şekilde bütün çağları kapsadığından bizlere sonsuz mirası da satın almış oldu:[10]

Koloseliler 1:20 O'nun çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerde ve gökte olan her şeyi O'nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. 21 Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. 22 Şimdiyse Mesih, sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı.

Efesliler 1:14 Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

Yuhanna 17:2 Çünkü sen O'na tüm insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki, O'na verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin.

 

Ve İsa Mesih bu satın almayı seçilmişlerin tümüne uygular:

Yuhanna 6:37 Baba'nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni ben asla kovmam. 38 Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. 39 Beni gönderenin isteği şudur: bana verdiklerinden hiçbirini yitirmeyeyim, ama son günde hepsini dirilteyim.

 

Ve düşmanlarımız için Mesih İsa kendisi bizim yerimize savaşır:

I.Korintliler 15:25 Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını O'nun ayakları altına serinceye dek O'nun egemenlik sürmesi gerekir. 26 Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür.

Koloseliler 2:15 Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi.

 

 

 

 

 

I.5- Kefaret

 

Kutsal Kitap kölelerin satın alınması işinde bir bedel talep etmektedir. Günaha köle olan bizleri Rab satın almak için de bir bedel ödeyecektir. Bu durumda Kurtuluşumuz bir Satın Alınma olayıdır. Bu da bir kefaret ya da fidye ödemeyi gerekli kılmaktadır:

Mezmur 34: 22 RAB kullarını fidyeyle kurtarır,

O'na sığınanların hiçbiri ceza görmez.

Mezmur 130: 8 İsrail'i bütün suçlarından

O fidyeyle kurtaracaktır.

 

Bu kefaret bizim ödeyebileceğimiz bir bedel değildir. O halde Kutsal Yazılar boyunca tekrar ve tekrar her konuda yollarımız Mesih’e çıkıyor. İlk günahtan sonra Adem ve Havva kendilerini yapraklarla örtmeye çalıştılar (Tekvin 3:7, 8-11, 21). Ancak Tanrı onların bu işlerinden memnun olmadığı için kendisi deriden bir kaftan ile örttü. Çünkü Adem ve Havva’nın yaptığı işler sadece günahı örtmeye yarıyordu. Günahı kökten kaldıramıyordu. Tanrı’nın onlara kendisinin sağladığı deriden kaftan bir kurbanı [ve kanı] gerektiriyordu. Böylece bu kurbanı, yani kefareti Tanrı’nın kendisi sağladı.

 

Öyleyse kefaret konusunda da kendi doğruluklarımıza güvenemeyiz. Luka 18:9-14 ayetlerinde Ferisi ve Vergi görevlisi benzetmesini görüyoruz. Buradaki Ferisi kendi doğruluğuna güveniyor. Ferisiyi tapınakta görüyoruz, duada, ondalıkta, oruçta görüyoruz. Ancak Ferisi Tanrı’ya yönelme konusunda doğru işlerle meşgul olduğu halde sonuca ulaşamıyor. Bütün bunlar kendisinde bir gurur oluşturuyor. Böylece işlerine bakıp kendisini yüceltiyor “İyi işler yapıyorum, demek ki, günahkar değilim” şeklindeki bir düşünceye kendisini tutsak etmiş görüyoruz.

 

Ancak vergi görevlisi günahkar olduğunu itiraf ediyor ve günahları için Tanrı’dan bir kefaret talep ediyor: merhamet...

 

Böylece Eski Ahitte talep edilen kurbanın İsa olduğunu görüyoruz:

Efesliler 5:1 Bunun için, sevgili çocuklar olarak Tanrı'yı örnek alın. 2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve kendisini bizim için güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

 

Mesih’in kefaretinden dolayı, işlediğimiz günahlar[11] ve Ruh’a karşıt olan günahlı doğamızdan dolayı artık Tanrı önünde Mesih’in kanından dolayı suçlanmayacağız:

I.Yuhanna 1:7 Ama kendisi ışıkta olduğu gibi, biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve O'nun Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır.

I.Yuhanna 2:2 Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır.

Romalılar 7:21 Bundan şu kuralı çıkarıyorum: ben iyi olanı yapmak isterken, içimde hep kötülük vardır. 22 İç varlığımda Tanrı'nın Yasasından zevk alıyorum. 23 Ama bedenimin üyelerinde başka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor. 24 Ne zavallı insanım! Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? 25 Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun! İşte ben aklımla Tanrı'nın yasasına, ama doğal benliğimle günahın yasasına kulluk ediyorum.

 

Böylece Tanrı büyük lütfu ile Mesih’in doğruluğunu bize sayıyor. Bu da bizi sonsuz yargıdan özgür kılıyor:

Yuhanna 3:17 Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak için dünyaya göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. 18 O'na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik Oğlunun adına iman etmemiştir.

Yuhanna 5:24 «Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.

Romalılar 8:1 Bu nedenle, Mesih İsa'ya ait olanlara karşı artık hiçbir mahkûmiyet yoktur. 2 Çünkü yaşam veren Ruh'un yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı.

 

Bir kefaretin gerekliliğinde, İsa Mesih Tanrı’nın öfkesi kendi insanlığında taşıdı, kendi doğruluğunu bizim üzerime koydu ve bizlere yaşam kazandırdı:

II.Korintliler 5:21 Tanrı, Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı (İşaya 53, Yuhanna 3.16).

 

Böylece İsa Mesih, Tanrı’nın günaha karşı olan kızgınlığından[12] dolayı kurban olarak acı çekti[13] , bu şekilde bizlerin kefaretini ödeyip bizleri özgür kıldı.[14] Sonsuz yaşamı ve O’nun doğruluğunda kazandık.[15]

 

 

 

 

 

I.6- Barıştırılma

 

II.Korintliler 5:14 Bizi zorlayan, Mesih'in sevgisidir. Yargımız şu ki, bir kişi herkesin uğruna öldü; öyleyse hepsi öldü.

5:15 Evet, Mesih herkesin uğruna öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölmüş ve dirilmiş olan Mesih için yaşasınlar.

5:16 Bu nedenle biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i buna göre tanıdıksa da, artık şimdi öyle tanımıyoruz.

5:17 Bir kimse Mesih'te ise, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.

5:18 Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı, Mesih'in aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi.

5:19 şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti.

5:20 Böylece, Tanrı'nın kendisi aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih'in adına elçilik ediyoruz. Mesih'in adına yalvarıyoruz: Tanrı'yla barışın.

5:21 Tanrı, Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı.

II.Korintliler 6:1 Tanrı'yla birlikte çalışan bizler, O'nun lütfunu boş yere kabul etmemenizi ayrıca rica ediyoruz.

6:2 Çünkü Tanrı diyor ki, «Uygun zamanda seni işittim,kurtuluş gününde sana yardım ettim.» Uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir.

Tanrı ile barıştığımıza göre Tanrı için yaşarız. Bu durumda Tanrı ile barışmadan Tanrı için yaşanamaz.

 

Tanrı Kutsal olduğuna göre günaha bakar mı?

Tanrı kutsal olduğuna göre günahkar insan ile yan yana yaşar mı?

Düşmüş insanlık ile Kutsal olan Tanrı nasıl barışır?

(Westminster İnanç Açıklaması VIII/1) Günahkar insan ile Kutsal Tanrı’nın Barıştırılması işinde bir aracı gerekiyor. Böylece Tanrı Oğlu Rab İsa, Tanrı ve insan arasında Peygamber,[16] Kahin,[17] Kral,[18] Kilisesinin Başı ve Kurtarıcısı,[19] her şeyin Mirasçısı[20] ve dünyanın Yargıcı[21] olarak Aracılık[22] görevini üstleniyor.

İşaya 42:1 İşte kendisine destek olduğum,

Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum!

Ruhumu onun üzerine koydum.

Uluslara adaleti ulaştıracak.

I.Timoteyus 2:5 Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir Aracı vardır.

I.Petrus 1:18-19 Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan gümüş ya da altın gibi geçici şeylerle değil, Mesih'in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz. 20 Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı.

 

Barıştırma hizmetinde Mesih’in kahinlik rolüne dikkat etmemiz gerekir. İsa Mesih, Tanrı ve insan arasındaki aracılık yapan kahindir. Böylece de Tanrı’nın neden beden alarak aramıza geldiği daha açıklık kazanmaktadır. Çünkü bu aracı mükemmel kurban olduğu gibi, aynı zamanda da kurbanı sunan mükemmel kahindir. Böylece her iki doğanın işleri bizim yararımız için işlemiş oldu:

Matta 1:21 Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur.» 22-23 Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O'nun adını İmanuel koyacaklar.» İmanuel, `Tanrı bizimle' demektir.

Matta 3:17 Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi: «Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum.»

(Tanrı’nın bizimle olmasının neticesinde biz bütün bu iyilikleri kazanıyoruz)

İbraniler 9:14 Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının, diri Tanrı'ya kulluk edebilmeniz için vicdanınızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir!

 

Mesih İsa, halkını barıştırmak Tanrı olduğu halde insan oldu. Böylece aracılık edeceği kişileri tam ve mükemmel bir şekilde temsil edebildi:

İbraniler 2:17 Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı'ya olan hizmetinde merhametli ve sadık başkâhin olup halkın günahlarını Tanrı'ya bağışlatabilsin.

(barıştırılma işinin doğası bağışlanma işinidir)

 

İlk günahı yeniden hatırlarsak Adem ve Havva, Tanrı ile birlikteliklerini yitirmişti. Tanrı ile aramıza günahın sonucu olan yabancılaşma girmişti. Mesih İsa bu durumda dünyayı ve bizleri yaratılışın başındaki Tanrı’nın ilk planına yaklaştırıyor. Öyleyse Barışma işi bir yeniden bina edilme işidir. Bu barışın merkezinde de Mesih’in kendisi vardır (II.Korintliler 5:14-6:2).

 

 

 

 

 

I.7- Diriliş

 

Mesih İsa bakire Meryem’den doğarak aramıza geldi, bu dünyada yaşadı, acı çekti, öldü ve gömüldü. Buraya kadar olan süreç O’nun “yüceliğinden soyunarak aramıza gelmesi” yani alçaltılmasıdır.

 

İsa Mesih’in dirilişi, göğe çıkması Baba’nın sağında oturması, dünyayı yargılamak için tekrar gelmesi ise O’nun yüceltilmesi konumudur:

 

Mesih İsa, ölümünde çürümeyerek yüceliğini göstermiştir, bizim etimizden et, kemiklerimizden kemik almış olmasına rağmen, öldü ve çürümedi, üçüncü gün ölümden kendi gücüyle dirildi. Ölüm ve çürüme günahın sonucu olarak Adem’e bir lanet olarak verilmişti. Ancak İsa ölümü ve iblisi yendi:

İbraniler 2:14 Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı.

 

Tanrısal adaletinin talep ettiği cezayı tam olarak ödedi:

Romalılar 8:33 Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. 34 Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir.

 

Böylece İsa Mesih, Tanrı’nın sonsuz Oğlu, Kurtarıcı, ölülerin ve dirilerin Rab’bi olduğunu açıkça gösterdi:

I.Korintliler 15:21 Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. 22 Herkes nasıl Âdem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak.

 

Böylece Mesih İsa, ve kilisenin başı olarak, kendisine ait olan halkın aklanması, kutsanması, korunması ve son günde yüceltilmesi için gerekenleri yapmış ve bunları kutsal bir vaat [ve ümit] olarak kiliseye vermiştir.

 

Öyleyse kurtuluşumuz için gerekli olan her şey bizleri Mesih’in çarmıh ölümüne götürüyor:

Koloseliler 1:20 O'nun çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerde ve gökte olan her şeyi O'nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. 21 Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. 22 Şimdiyse Mesih, sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı.

 

Mesih İsa dirilmiştir, çünkü çarmıhta açı çekerek ölmüştür. Diriliş, ölümden sonra gelmektedir. Mesih’in dirilişinden önce bazı kimselerin dirilişine tanık oluyoruz (I.Krallar 17:8-24, Matta 9:18-19, 23-26). Ancak Mesih’in dirilişi tarihsel bir gerçek olduğu kadar da eşsiz bir olaydır. Diriliş ile Mesih çürümez bir beden alıyor. O’nun dirilişi bizim kişisel yaşamımızla yakından ilgilidir. O’nun dirilişi bu yaşamda ve ölümde bizimle ilgilidir.

 

Mesih’ten önce veya Mesih zamanında dirilen kimseler sonsuza kadar yaşamadılar, diğer insanlar gibi belirli bir zaman sonra yeniden öldüler. Onlar aynı beden ile dirildi. Mesih’in dirilişine kadar olan zamanda gördüğümüz diriliş örnekleri yeryüzüne gelecek olan Tanrı’nın Krallığının bir ön habercisiydiler. Ancak Mesih görkemli bir beden ile, göksel bir beden ile (yenilenmiş bir beden ile) diriliyor.

 

I.Korintliler 15:43 Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir.

44 Doğal bir beden olarak gömülür, ruhsal bir beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi, ruhsal beden de vardır.

45 Nitekim şöyle yazılmıştır: «İlk insan Âdem, yaşayan bir can oldu.» Son Âdem ise yaşam veren bir ruh oldu.

47 İlk adam yerden, yani topraktandır. İkinci adam göktendir.

48 Topraktan olan adam nasılsa, topraktan olanlar da öyledir. Göksel adam nasılsa, göksel olanlar da öyledir.

49 Bizler topraktan olana nasıl benzer idiysek, göksel olana da benzeyeceğiz.

50 Kardeşler, şunu demek istiyorum, et ve kan Tanrı'nın Egemenliğini miras alamaz. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz.

Böylece Mesih’in dirilişinin eşsizliği bizlerin dirilişinin de bir garantisidir. Mesih gümah içindeki halkını satın alıp kefaretini ödüyor ve böylece Tanrı ile barıştırılmış olan bizlere de kendisininkine benzer bir dirilişi veriyor.

 

I.Korintliler 15:51-52 İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz; son borazan çalınınca hepimiz bir anda, göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek, ve biz de değiştirileceğiz.

53 Çünkü bu çürüyen varlığımız çürümezliği, bu ölümlü varlığımız ölümsüzlüğü giyinmelidir.

Öyleyse bizler Mesih’in dirilişinde dirilişimizi görüyoruz. Bu aynı zamanda Tanrısal vaatlerin bizim yaşantımız için gerçek olması demek. Bu değişme bizlerin yüceltileceğinin de bir işaretidir.

 

Aynı şekilde Pavlus’un Psidya Antakyasındaki konuşmasına bakalım (Elçilerin İşleri 13:16-48). Pavlus bu konuşmayı hem Yahudilere hem de Yahudi olmayan diğer uluslara yapıyor [16]. Bundan sonra Tanrı halkının tarihteki kurtuluşundan (Mısır’dan) bahsediyor [17-18]. Ve Tanrı’nın onları vaat edilen topraklara getirişini [19-20], bir Kral olarak Davut’un Tanrı tarafından atanmasını anlatıyor [19-22]. Ayetler burada Davut’un Kral olarak seçilmesi ile Kurtarıcı İsa’nın gelmesini [23] Tanrı’nın tarih boyunca kendi halkı için yaptıklarının bir devamı olarak gösteriyor. Böylece ayetler Vaftizci Yahya’nın gelişine, İsa hakkındaki tanıklığına [24-25] değiniyor.

 

[26] bütün bunlar “İbrahim'in soyundan gelenler ve Tanrı'dan korkan diğerleri” yani uluslar için bu kurtuluş bildirisi (iyi haber-Müjde) olarak açıklanıyor.

[27-29] Böylece İsa’nın yargılanması, çarmıh ölümü meydana geliyor.

[30-31] Ama Mesih diriliyor, pek çok kimseye görünüyor. O’nun dirilişi ise MÜJDE olarak açıklanıyor:

Elçilerin İşleri 13:32-33 «Biz de size Müjde'yi duyuruyoruz: Tanrı İsa'yı diriltmekle, atalarımıza verdiği sözü, onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci Mezmur'da da yazıldığı gibi: `Sen benim Oğlumsun, bugün ben sana Baba oldum.'

 

Mesih’in dirilişi böylece Tanrı’nın geçmişten beri Tanrı halkı ile olan ilişkisinin, Tanrı halkı için yaptığı işin bir devamı olarak karşımıza çıkıyor (32-33).

[34] Böylece Mesih’in dirilişi Davut'a verilmiş olan kutsal ve güvenilir vaatlerin yerine gelmesi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Tanrı `Kutsalını çürümeye bırakmayacaktır' [35].

[36] Davut, ölüyor, ataları gibi gömülünce bedeni de çürüyüp gidiyor.

[37] Ancak çürümezliği Mesih’te görüyoruz.

[38-39] Mesih’in çürümezlik ile diriliş günahlar içinde kökten çürümüş olanların bağışlanması ile ilişkilendiriliyor.

[40-41] Böylece Tanrı, İsa Mesih’te şaşılacak bir iş yapıyor.

 

Davut bir kraldı, öldü ve çürüdü. İsa ise KRAL ve TANRI OĞLU idi; öldü ve dirildi. Ölü bir İsa bize kurtuluş getiremezdi, lütuf sağlayamazdı. Böylece Kurtuluş, Tanrı’nın İsa Mesih aracılığı ile yaptığı bir şey olarak karşımız çıkıyor. Yani HRİSTİYANLIK İsa’nın yaptığı bir iş ile ilgili bir şeydir.

 

 

 

 

 

I.8- Yeniden Doğuş

 

Tanrı, yeni yaşam ve diriliş vermek istediği kimseleri içinde bulundukları günah, ölüm ve kökten çürümüşlük konumundan Mesih’e çağırır. Günahtan lütuf ve kurtuluş konumuna Sözün ve Ruh’un etkin bir şekilde işleyişi ile çağırır:

II.Selanikliler 2:13 Ama biz, ey Rab'bin sevdiği kardeşler, sizler için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı sizi, Ruh'un aracılığıyla kutsal kılınıp gerçeğe inanarak kurtulmanız için başlangıçtan seçti. 14 Rabbimiz İsa Mesih'in yüceliğine kavuşasınız diye, bildirdiğimiz müjdeyle sizi bu kurtuluşa çağırdı.

Romalılar 8:30 Tanrı, önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdığı kişileri akladı ve akladığı kişileri yüceltti.

 

Tanrı bu kimselerin gerçeği anlamaları için düşüncelerini yenileyip aydınlatır. Böylece “bir zamanlar, içinde yaşadıkları suç ve günahlardan ötürü ölü olarak, dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani itaatsiz insanlarda şimdi bile etkin olan ruha uymakta olanlar” kurtuluşa erişmeleri için ruhsal olarak aydınlatılır (Efesliler 2:1-2):

I.Korintliler 2:10 Oysa Tanrı bunları bize Ruh aracılığıyla açıkladı. Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır.

12 Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen Ruh'u aldık.[23]

 

Böylece Tanrı, taş yürekleri alır ve et bir yürek yapar (Hezekiel 36:26). Kişilerin iradelerini yeniler ve onları iyi olana yönlendirir; günah konusunda ikna eder, zihinlerimizi Mesih'in bilgisinde aydınlatır:

Filipililer 2:13 Çünkü kendisini hoşnut eden şeyi hem istemeniz, hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır.

Hezekiel 11:19 Onlara tek bir yürek vereceğim, içlerine yeni bir ruh koyacağım. İçlerindeki taş yüreği çıkarıp onlara etten bir yürek vereceğim.

 

İradelerini kadir gücüyle yönlendirdiği kimseleri etkin bir şekilde İsa Mesih’e çeker:

Yuhanna 6:44 «Beni gönderen Baba bir kimseyi bana çekmedikçe, o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. 45 Peygamberlerin yazdığı gibi, `Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir.' Baba'yı işiten ve O'ndan öğrenen herkes bana gelir.

 

Böylece Yeniden Doğuşumuzu Etkin Bir Şekilde Çağrılmamızdan Ayıramayız.

 

Kişiler Tanrı tarafından çağrılıncaya dek günahta ölü konumdadırlar:

I.Korintliler 2:14 Doğal haliyle kişi, Tanrı'nın Ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için de bunları anlayamaz.

Romalılar 8:7 Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır; Tanrı'nın Yasasına boyun eğmez, eğemez de...

Efesliler 2:4-5 Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. O'nun lütfuyla kurtuldunuz.

 

Tanrı’nın Mesih’teki karşılıksız lütfuyla çağrılanlar Kutsal Ruh tarafından günahtan canlandırılıp [yani mezardan diriltilir]. Yeniden Doğuş Tanrı’nın insanda önceden gördüğü herhangi bir şeyden kaynaklanmaz:

II.Timoteyus 1:9-10 Tanrı bizi, yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize Mesih İsa'da zamanın başlangıcından önce bağışlanmış ve şimdi O'nun gelişiyle açığa çıkarılmıştır. Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü Müjde'nin aracılığıyla ışığa çıkarmıştır (Titus 3:4-5, Efesliler 2:4-5, 8-9).[24]

 

Kutsal Ruh’un yüreğine çağrı verdiği kişiye, bu çağrıya cevap verme ve lütfu kabul etme gücü de verilir:

Yuhanna 5:25 Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı Oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor, geldi bile.

Yuhanna 6:37 Baba'nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni ben asla kovmam.

 

Bu durumda Yeniden Doğuş, kişilerin içine doğruluk konması ya da doğalarına doğruluk karıştırılması değildir; Tanrı, kişilerin içlerinde gördüğü ya da onların yaptığı herhangi bir şeyden dolayı Yeniden Doğuşu vermiyor. Ancak kişilerin Mesih’te günahlarını bağışlayarak, ve onları doğru kişiler sayıp kabul ederek (bir armağan olarak) Yeniden Doğuş veriyor:

Romalılar 4:5 Oysa çalışmayan, ama tanrısızı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır. 6 Nitekim, iyi işlerine bakmaksızın Tanrı'nın aklanmış saydığı kişinin mutluluğunu Davut da şöyle anlatır: 7 «Suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlara ne mutlu! 8 Günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu!»

Galatyalılar 2:16 Yine de kişinin, Kutsal Yasa'nın gereklerini yapmakla değil, İsa Mesih'e olan imanla aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de, Yasa'nın gereklerini yapmakla değil, Mesih'e imanla aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse Yasa'nın gereklerini yapmakla aklanmaz.

Filipililer 3:8-9 Dahası var, kendisi uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki, Mesih'i kazanayım ve Kutsal Yasa'ya dayanan kendime özgü bir doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'le birleşmiş olayım.

 

Mesih’in Kurtarıcılığı için Yeniden Doğuş Gerekmektedir. Yuhanna 3:1-16 ayetlerinde İsa Mesih ile Nikodemus arasında geçen konuşmada Kurtuluş için Yeniden Doğuşun gerekliliği açıkça gösteriliyor.

 

Bir kimse gökten [yukarıdan] doğmadıkça karanlıktadır [günahta ölümdedir yani mezardadır]. Yeniden Doğuş insan için mümkün değildir; ancak Tanrı için mümkündür. Böylece Yeniden Doğuş için Tanrı’ya bağımlıyız. Böylece Yeniden Doğuşa inanmayan, İsa Mesih’e inanmayan insanlar Yeniden Doğuş ile imana davet edilmiş oluyor.

 

 

 

 

 

I.9 Mesih İle Birleşmek

 

Seçilmişlerin Mesih ile paydaşlıkları Tanrısal lütfun bir sonucudur. Ruhsal ve mistik anlamda ayrılamaz bir şekilde inananlar kilisenin başı olan Mesih’le birleşmişlerdir:[25]

I.Korintlier 6:17 Oysa Rab'le birleşen kişi, O'nunla tek bir ruh olur.

Yuhanna 10:28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.

Efesliler 5:23 Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak inanlılar topluluğunun başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.

5:30 Çünkü biz O'nun bedeninin üyeleriyiz.

I.Korintliler 1:30 Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için Tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu.

 

Kurtuluşumuz geçmişte başladı, şu anda devam ediyor ve gelecekte mükemmel bir şekilde tamamlanacaktır. Bütün bu aşamalar Mesih’le Birleşme merkezlidir. Yani Kurtuluş için yaşadığımız her aşama ve lütuf ile sahip olduğumuz her şey Mesih’le Birleşme ile ilişkilidir.

 

Mesih’in çarmıhta dökülen kanı aracılığı ile Tanrı’yla barıştırılıyoruz (Koloseliler 1:20). Böylece bu barıştırılma bizlere Mesih ile Birleşme getiriyor. Bu da bizleri Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için yaşamaya çağırıyor:

Efesliler 1:9 Tanrı, Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize kendi isteğinin sırrını açıkladı. 10 Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki tüm varlıkları Mesih'te birleştirecek. 11 Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacına göre önceden belirlenip Mesih'te seçildik. 12 Öyle ki, Mesih'e ilk ümit bağlamış olan bizler, O'nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım.

 

Böylece Tanrı, kurtuluş planı içinde her şeyi Mesih’te yapıyor, Kurtuluş ile ilgili herşeyin kaynağında Mesih vardır:

[Elçilerin İşleri 3:16] İsa'nın aracılığıyla etkin olan iman

[Elçilerin İşleri 13:38-39] İsa aracılığıyla günahların bağışlanması, her suçtan O'nun aracılığıyla aklanma

[Romalılar 6:11] Mesih İsa'da günaha ölüm ve Tanrı’da diriliş

[Romalılar 6:23] Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşam

[Romalılar 8:38-39] Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisi

[I.Korintliler 1:1-3] Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'da çağrılma, Tanrı'nın Mesih İsa'daki kilisesi, Tanrı'nın Mesih İsa'daki kutsal kılması

[Galatyalılar 3:28] bütün ulusların Mesih İsa'da birleştirilmesi

[Galatyalılar 5:6] Mesih İsa'da etkin olan iman

[Efesliler2:6] Tanrı’nın bizlere Mesih İsa'da, diriliş ve yüceltilme getirmesi

[Efesliler2:10] Mesih İsa'daki yeni yaratılış

[Filipililer 1:1] Mesih İsa’daki azizliğimiz

[Filipililer 4:19] Tanrı’nın Mesih İsa'daki sağlayışı

[I.Selanikliler 5:18] Tanrı'nın isteğini Mesih İsa aracılığı ile açıklaması

[II.Timoteyus 2:1-2] Tanrı'nın, Rabbimiz Mesih İsa'daki yaşam vaadi, lütuf, merhamet ve esenliği

[II.Timoteyus 2:10] Tanrı’nın Mesih İsa'daki kurtarışı

[Filimun 6] Mesih'te sahip olduğumuz her iyilik

[1Pe 5:10] Mesih'te sonsuz yüceliğe çağıran Tanrı

[I.Yuhanna 1:5] Mesih'ten işittiğimiz kurtuluş bildirisi

[I.Yuhanna 2:27] Mesih’ten aldığımız Ruh, Mesih'te yaşam

 

Müjde, Mesihten ve Mesih hakkında bir şeydir (Markos 1:1). Hristiyanlık ta Mesih ile ilişkili bir şeydir (Efesliler 1:12; 3:11). Bu sebepten Hristiyanlığımızı başlatan şey, devam ettiren ve tamamlayacak olan şey Mesih’in kendisidir.

 

Mesih’te olduğumuz için bereketleri, kurtuluşu, vaadi ve mirası alıyoruz. Sonsuz yaşamımız Mesih’te olduğumuz için vardır:

Elçilerin İşleri 4:12 Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.

 

Bizler Mesih’ten ayrı (Mesihsiz) iken İsrail’de vatandaşlıktan da ayrı olmuş oluyoruz; vatandaşlığımız yoksa vaat ve antlaşma da yoktur; öyleyse Mesihsiz olmak Tanrısız olmaktır (Efesliler 2:12). Mesih ile olan birleşmemiz geçmişte, dünyanın kuruluşundan önce yani biz daha var olmadan ve iman etmeden önce var olan bir şeydi (Efesliler 1:4). Bizler iman ettiğimizde ancak bu birleşmişliğin farkına vararak bunun tadını çıkarmaya başlıyoruz.

 

Mesih ile Birleşmemizden dolayı ondaki bereketler bizim oluyor. Mesih Başımız olarak ve esas beden olarak bizi temsil ediyor, bizi savunuyor. Böylece kurtuluşumuzu da Mesih ile Birleşmemizden ayrı olarak düşünemeyiz. Başımız göklerde olduğu için bizler de şimdiden Mesih’te göksel yerlerde oturmaktayız:

Efesliler 2:6 Tanrı bizi Mesih İsa'da, Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu.

 

Çünkü bizler Mesih ile birlikte öldük, bu yüzden de Mesih ile birlikte dirildik.

Romalılar 6:3 Mesih İsa'ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin O'nun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz? 4 Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük. 5 Eğer O'nunkine benzer bir ölümde O'nunla birleşmişsek, O'nunkine benzer bir dirilişte de O'nunla birleşeceğiz.

6:8 Mesih'le birlikte ölmüşsek, O'nunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz.

6:9 Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olup artık ölmeyeceğini, ölümün artık O'nun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliriz. 10 O'nun ölümü, günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Oysa sürdüğü yaşamı Tanrı için sürmektedir.

 

Böylece Tanrı bizlerin günahlarını Mesih’e yüklediğinde O’nun kutsallığını da bize yüklemiş oluyor:

II.Korintliler 5:21 Tanrı, Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı.

 

Böylece Kurtuluşumuzu, bağışlanmayı, sonsuz yaşamı Mesih’te ediniyoruz.

 

 

 

 

 

I.10- İman ve Tövbe

 

Tövbe olmadan iman olmayacağı gibi, iman olmadıkça da tövbe olamaz. Bunlar birbirine sıkı bir şekilde bağlıdır. İman ve Tövbe konusunda iki şeyi aklımızda tutmalıyız:

- günahımız ve bunun cezası ve cezamızın ıstırabı çok büyüktür:

Romalılar 3:9 Şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler diğer uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz. Biz daha önce ister Yahudi ister Grek olsun, herkesi günahın buyruğunda olmakla suçladık. 10 Yazılmış olduğu gibi:«Doğru olan kimse yok, bir kişi bile yoktur.

I.Yuhanna 1:10 Günah işlemedik dersek, O'nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz ve O'nun sözü içimizde olamaz.

 

- günahlarımızdan ve bunun ıstırabından özgür kılındık:

Yuhanna 17:3, Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır.

Elçilerin İşleri 4:12 Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.

Elçilerin İşleri 10:43 Peygamberlerin hepsi O'nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, O'na inanan herkesin günahları O'nun adıyla bağışlanır.

 

Samimi bir tövbe eski Ademin ölmesi, eski yollardan dönmeyi ve Yeni Ademin dirilmesini gerekli kılar:

II.Korintliler 5:17 Bir kimse Mesih'te ise, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.[26]

 

Eski benliğin ölmesi ile gittikçe artan bir şekilde günahtan nefret ederek, günahlardan üzüntü duyarak eski yollardan dönmeye başlarız:

II.Korintliler 7::10 Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı, kişiyi, kurtuluşla sonuçlanan ve pişmanlık vermeyen tövbeye götürür. Dünyanın acılarıysa ölüm getirir.[27]

 

İmandan gelen tövbenin meyvesi ise sevinçtir. Mesih İsa’da Tanrı’da olmanın yüreklerdeki sevinci ve esenliği...

Romalılar 14:17 Çünkü Tanrı'nın Egemenliği, yiyecek ve içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve Kutsal Ruh'ta sevinçtir.[28]

 

Böylece Tanrı’nın emirlerini bilmenin ve O’nun hoşnut olduğu yolda yürümenin hoşnutluğunu duyarız.

Romalılar 6:10 O'nun ölümü, günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Oysa sürdüğü yaşamı Tanrı için sürmektedir.:11 Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın.

Galatyalılar 2:20 20 Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı Oğluna imanla sürdürüyorum.

 

Tövbe ve İman hayatı için göz önünde tutmamız gereken diğer önemli bir unsur da şudur; bu yaşamda en kutsal olan kimse bile iman ve itaatte, Tanrı’yı onurlandırmada Tanrı’nın hak ettiği saygıyı ve itaati O’na sunmada çok az ilerleme yapmıştır:

Romalılar 7:14 Yasa'nın ruhsal olduğunu biliriz. Ben ise bedenselim, günaha köle gibi satılmışım. 15 Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğim şeyi yapmıyorum; nefret ettiğim ne ise, onu yapıyorum.[29]

 

Ancak İman ve Tövbe hayatında samimi olanlar kararlılıkla Tanrı’nın emirlerinin bazılarına göre değil, hepsine göre yaşamaya başlarlar:

Filipililer 3:12 Bunlara şimdiden kavuşmuş ya da şimdiden yetkinliğe erişmiş olduğumu söylemiyorum. Ama Mesih'in beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum. 13-14 Kardeşler, ben kendimi henüz bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum: geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. 15 Buna göre, olgun olanlarımızın hepsi bu düşüncede olsun. Herhangi bir konuda farklı bir düşünceniz varsa, Tanrı bunu da size açıkça gösterecek. 16 Yalnız, eriştiğimiz düzeye uygun bir yaşam sürelim.[30]

 

Gerçek tövbe Tanrı’nın bir lütfudur. Kutsal Tanrı’ya ve kutsal yasaya karşı olan günahların getirdiği ölümü, günahın kötülüğünü hissedemeyen bir günahkara Tanrı tövbe ve yaşam (Elçilerin İşleri 11:18) verdiğinde kişiler Mesih’teki merhametin bilincine varır, böylece işlediği günahlardan pişmanlık ve üzüntü duyar, günahtan nefret ederek bu günahlardan dönerek Tanrı’ya yönelir. [31]

Zekeriya 12:10 “Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, deştiklerine bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler.

 

İman inanılan şeye doğru yönelmedir. İman Tanrı’ya ve Mesih’in koruduğu Tanrısal vaatlere güvenir. Hristiyan imanı akıl, kalp ve iradeyi kapsayan tek gerçek Tanrı’ya yönelik kişisel bir eylemdir. İman bilgi ile ilişkilidir, Kutsal Kitap bilgisinden haberdar olmayı gerekli kılar. Bundan sonra bu bilginin kabul edilmesi söz konusudur, Kutsal Kitabın gerçek olduğunu tanımayı, Tanrı’nın Kutsal Sözleri ile aynı fikirde olmayı gerekli kılar. Bütün bunlar kendimizi Tanrı’ya adayabilme güveni ile birliktedir. Yani İncil bilinerek ve onun gerçekleri kabul edilerek Hristiyan imanı ortaya çıkar (Romalılar 10:14). İman bizi Mesih’le birleştirir, öyleyse iman yaşamdan ayrı bir şey değildir. İman Tanrı’ya yönelmek ve O’nda kalmaktır. Bu yüzden iman sevgi ile etkin olmalıdır (Galatyalılar 5:6).

Efesliler 2.10 Çünkü biz, Tanrı'nın önceden hazırladığı iyi işleri yolunda yürüyelim diye Mesih İsa'da yaratılmış olarak Tanrı'nın eseriyiz.

 

Yani iman sadece bilgi düzeyinde bir inanış olmadığı gibi bilinçsizce bir inanış da değildir. [32] İman Tanrı’nın Kutsal Sözleri ile birlikte çalışan Kutsal Ruh’un kişinin içinde yarattığı Mesih bilgisi, Mesih sevgisi ile kazanılan günahlardan bağışlanma ve Tanrı’nın yargısında aklanmış ve kurtuluş için kabul edilmiş olma güvenidir.

 

O zaman Mesih’teki imandan dolayı Tanrı önünde doğru olduğumuzu söyelbiliriz:

Efesliler 2:8 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. 9 Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.

Galatyalılar 2:16 Yine de kişinin, Kutsal Yasa'nın gereklerini yapmakla değil, İsa Mesih'e olan imanla aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de, Yasa'nın gereklerini yapmakla değil, Mesih'e imanla aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse Yasa'nın gereklerini yapmakla aklanmaz.[33]

 

Tanrı’nın önünde Mesih’teki iman ile doğru olduğumuzu söylediğimizde imanımızın kendi başına bir gücü, bir büyüklüğü ya da değeri olduğunu söylemekten farklıdır. Sonsuz yaşamı ve bütün diğer lütufları sağlayan şey imanımızın gücü, büyüklüğü ya da değeri değildir. Sadece Mesih’in doğruluğu, sadece Mesih’in kutsallığı, sadece Mesih’in yasanın talep ettiği cezayı benim yerime ödemesi beni Tanrı önünde doğru yapar:

I.Korintliler 1:30 Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için Tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. 31 Bunun için, yazılmış olduğu gibi, «Övünen, Rab ile övünsün.»

I.Korintliler 2:2 Aranızdayken, İsa Mesih'ten ve O'nun çarmıha gerilmiş olmasından başka bir şey bilmemeye kararlıydım.

 

Koloseliler 2:6 O halde Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, öylece O'nda yaşayın.

Tövbe ve İman konusunda soracağımız soru budur: Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettiniz? Bu sorunun cevabı da şudur: Rab Mesih İsa'yı tövbe ve iman ile kabul ettik. Böylece samimi iman sahipleri Tanrı Sözünde açıklanmış olan her şeye inanır, Tanrı Sözünde açıklanmış olan her şeyin gerçek olduğunu kabul eder, Tanrı Sözünde açıklanmış olan her şeyin Tanrı’nın kendi yetkisinde olduğunu kabul eder;

Yuhanna 4:42 Bunlar kadına: «Bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değildir» diyorlardı. «Kendimiz işittik, O'nun gerçekten dünyanın Kurtarıcısı olduğunu biliyoruz.[34]

 

Böylece her utsal Kitapta yazılanlara kayıtsız kalmaz, buna göre hareket eder; emirlere ve yasaklara itaat eder, vaatleri ve bereketleri sahiplenir, lütuf antlaşması aracılığıyla yüreğine, bilgisine, imanına değil, sadece Mesih’e güvenir:[35]

Yuhanna 1:12 Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.

Elçilerin İşleri 15:11 Bizler, Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz; onlar da öyle.»

 

İman bazen zayıf bazen de güçlü olabilir; iman değişik şekillerde saldırıya uğrayabilir, iman bazen düşebilir, ancak gerçek iman sonuçta zaferlidir. Çünkü İsa Mesih “imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı” olduğu için (İbraniler 12:2) güvencemiz sarsılmazdır (İbraniler 6:11-12; 10:22):[36]

Efesliler 6:16 Bunların hepsine ek olarak, Şeytan'ın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın.

I.Yuhanna 5:4 Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran, imanımızdır. 5 İsa'nın Tanrı Oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim vardır?

 

 

 

 

 

I.11 Evlat Edinilme

 

Evlat edinilme bereketi Mesih’le birleşmemizden ayrı bir şey değildir. Böylece Mesih’te seçildiğimiz için Mesih’te Tanrı’nın çocukları olmak üzere seçildiğimizi söyleyebiliriz

 

Tanrı’nın sonsuz Oğlu[37] İsa Mesih’te lütuf sayesinde Tanrı tarafından evlat edinildik:[38]

Efesliler 1:5 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. 6 Öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.

 

Tanrı bizi sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için Mesih'te seçti (Efesliler 1:4). Böylece Mesih’te evlat edinmek üzere önceden belirliyor (Efesliler 1:5). Böylece bizler Mesih’teki bereketleri alıyoruz: Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, lütfuna göre kurtarıyor (II.Timoteyus 1:9-10) bu yüzden de Kutsal kılınma ve kurtulma lütufları bize verilmiş oluyor.

 

Böylece bizler Tanrı tarafından evlat edinildiğimizde Tanrı’nın halkına dahil ediliyoruz. Bu yüzden de Tanrı’nın çocukları olduğumuzu ilan ettiğimiz gibi, Tanrı’ya da “Babamız” diyebilme ayrıcalığına kavuşuyoruz.

 

Tanrı’ya hizmet eden ruhsal varlıklar olduğu halde günahkar insanın aklanıp evlat edinilmesi ne kadar büyük bir lütuftur:

İbraniler 2:14 Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. 15 Bunu, yaşamları boyunca ölüm korkusu yüzünden köle olmuş olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. 16 Kuşkusuz O, meleklere değil, İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor.

 

Çünkü evlatlık edinilme de Yargıç tarafından aklanmak bir şeydir. Ama Baba Tarafından evlat edinilmek farklı bir şeydir. Evlat edinilmemiz için de Tanrı yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Böylece sevgili Oğul’da bizler de oğulluk Ruhunu aldık. Bu da bizleri kölelikten özgürlüğe getiren şey oldu (Romalılar 8:15-16, Galatyalılar 4:4-7).

 

Böylece bizler Tanrı’ya ve yasaya boyun eğmezken, yani Tanrı’ya düşman ve yabancıyken evlat edinilme bereketi ile mirasçılar konumuna geliyoruz:

Romalılar 8:7 Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır; Tanrı'nın Yasasına boyun eğmez, eğemez de...

8:17 Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı'nın mirasçılarıyız, Mesih'le ortak mirasçılarız.

 

Tanrı’nın çocuğu olmak dünyanın bilmediği bir berekettir (I.Yuhanna 3:1). Tanrı daha biz O’nu sevmezden önce bizi sevdiği için Oğlunu dünyaya göndermiştir (I.Yuhanna 4:10). Böylece layık olmadığımız bir hediye almış bir anlamda hiç hak etmediğimiz bir makama terfi ettirilmiş oluyoruz.

Evlat edinme aktif bir eylemdir. Baba yasal olarak yapılması gerekenleri yapar ve çocuğu evlat edinir. Evlat edinilen çocuğun bu iş için atabileceği bir imza yoktur. Ya da kağıtları hazırlayıp “hazırım beni şimdi evlat edinebilirsin” diyemez.

 

Böylece bizler evlat edinilme lütfu ile imanın ev halkına dahil oluyoruz, artık biliyoruz ki, Babamız bizi anlar (Mezmur 103:13-14),

Babamız bizi gözetir (Matta 6:32).

Babamız yiyeceğimizi verir (Matta 7:11).

Babamız bizler için göklerde çürümez, lekesiz ve solmaz bir miras hazırlamıştır (I.Petrus 1:3-4).

Babamız bizi sevdiği için terbiye eder (İbraniler 12:5-10).

 

Oğullar olarak Mesih’in acılarını ve görkemini paylaşıyoruz (Romalılar 8:17). Tanrı'nın çocukları olarak bizler Mesih göründüğü zaman O'na benzer olacağız (I.Yuhanna 3:2). Böylece Oğul’un şimdiki olduğu yerde olan vatanımıza gideceğimizi bilerekten bir gün Oğul’un gelip bizi almasını beklemekteyiz (Filipililer 3:20-21).

 

Diğer yandan oğulluk bizlerin birbirimiz ile olan ilişkisini de etkilemektedir.

I.Timoteyus 5:1-2 Yaşlı adama çıkışma, böylesine babanmış gibi öğüt ver. Genç erkeklere kardeşlerinmiş gibi, yaşlı kadınlara annenmiş gibi, genç kadınlara da tam bir yürek temizliğiyle kız kardeşlerinmiş gibi öğüt ver.

 

İçimizdeki Ruh Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eder ve böylece lütuf konumunda olduğumuzdan kurtuluşa erişmek üzere dayanabileceğimizden de kesin bir şekilde emin oluruz:

Romalılar 8:16 Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder.

I.Yuhanna 5:13 Ben bunları Tanrı Oğlunun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım.

 

 

 

 

 

I.12- Aklanma

 

Romalılar 3:24 İnsanlar, İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.

Aklanma günahların bağışlanması ile ilgilidir. Yani Tanrı günahkar insanın doğası içine doğruluk koyarak ya da karıştırarak değil karşılıksız olarak günahlarını bağışlayarak aklanma verir. Bu karşılıksız olan lütuf seçilmişler için aynı zamanda kurtuluşun mühürlenmesidir. Öyleyse kurtuluş ile mühürlenmek kurtuluşun bozulamaz bir doğası olduğunu ve değişemez bir kara olduğunu gösterir.[39] Bu karşılıksız olan lütuf seçilmişleri SADECE MESİH’e güvenmeyi yönlendirir.

 

İlk günah ile gelen düşüşten sonra Tanrı’nın sesinden korkup kaçan atamız kendisine ait olmayan bir şeyi çalma utancı içinde kendisini incir yapraklarıyla örtmeye çalışmıştı (Tekvin 3:1-10). Ancak Tanrı bu çalışmayı kabul etmeyip onlara kendi hazırladığı kaftanı giydirmişti. Lütfun karşılıksız olması işlerle ya da insan gücüne dayalı bir lütuf anlayışını ortadan kaldırır, aksi bir tutum da zaten ilk atamızın yaptığı şeyi yapmak olur. Böylece karşılıksız olan lütuf ile gelecek yaşama dair bir korkumuz olmadan güven duyarak yaşarız.

 

Mesih’in itaati ve ölümü, Yasanın talep ettiği bedeli tam olarak karşıladığından[40] aklanma lütfu bize Mesih’te verilmiştir:

II.Korintliler 5:19 şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti.

5:21 Tanrı, Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı.

Titus 3:4-6 Ama Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı. 7 Öyle ki, O'nun lütfuyla aklanmış olarak ümit içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım.

 

Böylece Tanrı’nın armağanı olan iman aracılığıyla Mesih’in doğruluğunu alır ve kurtuluş için iman aracılığıyla Mesih’e dayanırız:

Galatyalılar 2:16 Yine de kişinin, Kutsal Yasa'nın gereklerini yapmakla değil, İsa Mesih'e olan imanla aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de, Yasa'nın gereklerini yapmakla değil, Mesih'e imanla aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse Yasa'nın gereklerini yapmakla aklanmaz.

Filipililer 3:8-9 Dahası var, kendisi uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki, Mesih'i kazanayım ve Kutsal Yasa'ya dayanan kendime özgü bir doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'le birleşmiş olayım.

Efesliler 2: 8 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır.

 

Tanrı’nın bu karşılıksız lütfu[41] günahkarın aklanmasında yine Tanrı’ya yücelik getirir. Böylece aklanmış olan günahkarlar de Tanrı’nın yüceliği için yaşamaya çağrılmışlardır:[42]

Efesliler 1:6 Öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.

 

Aklanma lütfu seçilmişler için Tanrı’nın sonsuzlukta aldığı bir kararıdır:[43]

Galatyalılar 3:8 Kutsal Yazı, Tanrı'nın diğer ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e, «Bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacaktır» müjdesini önceden verdi.

I.Petrus 1:2 İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz için ve O'nun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı'nın önbilgisine göre Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz...

 

Böylece Mesih, uygun zamanda bu karar verilmiş kişilerin aklanmaları için öldü ve dirildi.[44] Kutsal Ruh da Mesih’in bu işini seçilmişlerin yaşamlarına aşıladı.[45]

 

Ancak aklanma lütfu sadece geçmişte olan bir şey değildir. Bizlerin şimdiki zamanını da kapsar ve böylece sonsuzlukta aklanan günahkarlar şimdiki zamanda günah işlediklerinde bağışlanma almaya devam ederler.[46] Bu şekilde aklanmış kişiler lütuftan düşmezler.[47] Ancak işlenen günahlar daima Tanrı’nın hoşnutsuzluğuna sebep olur. Bu da iman ve tövbede kişilerin yenilenmesini gerektirir.[48]

Belçika İnanç Açıklaması 23

... İşte bu yüzden herkes Davut ile beraber

şu sözleri tekrarlamalıdır:

“Kulunla yargıya girme,

Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz”

 

Heidelberg İlmihali 60. Tanrı’da nasıl doğru olursunuz?

Yalnızca İsa Mesih’teki gerçek iman aracılığı ile.

 

Vicdanım Tanrı’nın bütün emirlerine karşı ağır günahlar işlediğim

ve onlardan hiçbirini asla tutmadığıma

dair beni suçlamakla birlikte

ve halen kötü olan her şeye meyilli olduğum

yinede

bütün bunlara layık olmaksızın

ancak yalnızca lütuf ile

Mesih’in benim yerime olan itaatinden dolayı

sanki hiç günah işlememişim yada günahlı değilmişim gibi

sanki mükemmel bir şekilde itaat etmişim gibi

Tanrı beni kabul eder ve

Mesih’in mükemmel bedel ödemesini, doğruluğunu ve kutsallığını bana bağışlar.

 

 

 

 

 

I.13- Kutsanma

 

Kutsallık olmadan hiç kimse Rab’bi görmeyecektir:[49]

İbraniler 12:14 Herkesle barış içinde yaşamak ve kutsal olmak için gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab'bi göremeyecek.

 

I.Korintliler Mektubu (12:12-27) Mesih’in tek bir olduğu gibi (12) O’na iman edenlerin de Mesih’le tek bir beden olduğunu söylüyor:

I.Korintliler 12:13 İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi sağlandı.

 

Mesih’in bedeninde olmamız bizim değil Tanrı’nın bir işi olarak karşımıza çıkıyor:

I.Korintliler 12:18 Gerçekte Tanrı, bedenin her bir üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir.[50]

 

Böylece Mesih ile tek beden olmamız bizleri O’nun mesh edilişine paydaş kılıyor.[51] Yani bizler Mesih’in kutsallığına paydaş oluyoruz. Tanrı bize Mesih’in ölümünün ve dirilişinin kutsallığında, Mesih’in ölümünün ve dirilişinin mükemmelliğinde yeni bir yürek veriyor. Böylece  Tanrı Sözü, Ruh aracılığıyla içimizde yaşayarak bizi kutsallaştırıyor:[52]

II.Selanikliler 2:13 Ama biz, ey Rab'bin sevdiği kardeşler, sizler için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı sizi, Ruh'un aracılığıyla kutsal kılınıp gerçeğe inanarak kurtulmanız için başlangıçtan seçti.

 

Eski Ademin yeni yaratılışımız üzerindeki egemenliği de bu şekilde kaldırılıyor:

Romalılar 6:6 Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaradılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz.

6:7 Çünkü ölmüş olan, günahtan özgür kılınmıştır.

6:14 Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü Kutsal Yasa'nın yönetiminde değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız.

 

Kutsallık bir günde olup biten bir şey olmaktan öte Hristiyan kişinin bütün yaşamını kapsıyor. Mesih’te bize verilen kutsallık ile gittikçe eksi yaşam tutkuları ve zayıflıklarıyla öldürülür.[53] Bu şekilde Mesih’teki kutsallığı yaşayabilmek için lütuf ile güçlendiriliriz:[54]

Koloseliler 1:11 Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için O'nun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz.

 

Mesih’teki lütufla güçlenmiş olarak Ruhun yönetiminde ve Kutsal Yazıların öğretisi [ve teşviki] yönünde yaşar ve Tanrısal silahları kuşanarak da günaha, şeytana ve benliğe karşı durabiliriz.[55]

 

Kutsallık kişinin bütün varlığı ile ilişkili bir şey olduğu halde (I.Selanikliler 5:23) kökten bozulmuşluk o kadar güçlüdür ki, kutsallaşma bu yaşamda tam mükemmel değildir. Bu yüzden canımız ve tenimiz halen günahla lekelenmiştir (I.Yuhanna 1:10).[56] Böylece kutsallık henüz tamamlanmış ve bu yaşamda mükemmelliğe ulaşmamış bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.[57] Böylece bizler ruhta kutsallığın bedende ise ölümün izlerini taşıdığımızdan dolayı sürekli bir savaş halindeyiz:

Galatyalılar 5:17 Çünkü benlik Ruh'a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. İstediğiniz şeyleri yapmayasınız diye bunlar birbirine karşıttır.

 

Ancak bu dünyada eski benliğimiz galip gözükse de Yeniden Doğuşun bizi getirdiği kutsallıkta yıkanmışlık sonsuz yaşamda galip gelecektir. Ancak Hristiyan olgunluğu için sonsuz yaşamı gelecek yaşamı beklemiyoruz. Çünkü Kutsal Ruh bizi lütufta güçlendirip büyütmekte ve olgunlaştırmaktadır (II.Korintliler 7:1).

 

Bu yaşamdaki kutsallığımız sonsuzlukta yetkinleşecektir ve böylece bütün yaratılış üzerinde Mesih’le hüküm süreceğiz:

Matta 25:34 «O zaman Kral, sağındaki kişilere, `Sizler, Babamın kutsadıkları, gelin!' diyecek. `Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın!

II.Timoteyus 2:12 Eğer dayanırsak, O'nunla birlikte egemenlik süreceğiz. Eğer O'nu inkâr edersek, O da bizi inkâr edecek.

 

Şimdiden yaşamlarımızı Mesih’i hoşnut eden bir sunu gibi yaşayabilme arzusu da kutsallığın içimize ekilmiş olan bu tohumundan kaynaklanır. Başka bir açıdan söylersek bu yaşamdaki kutsallığa ait olarak tecrübe ettiklerimiz sonsuz yaşamda tamamlanacak olan kutsallığımızın bir ön görüntüsü ya da hazırlığıdır:

Efesliler 5:1 Bunun için, sevgili çocuklar olarak Tanrı'yı örnek alın. 2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve kendisini bizim için güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

Romalılar 12:1 Bunun için ey kardeşler, Tanrı'nın merhameti uğruna size yalvarırım: kendinizi Tanrı'ya diri, kutsal ve O'nu hoşnut eden bir kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur.

 

 

 

 

 

I.14- Korunma

 

Hristiyan kişi aklanma lütfunu kaybetmediği için (Luka 22:32, Yuhanna 10:28, İbraniler 10:14) Korunma lütfunu da kaybetmezler. Böylece Tanrı çağırdığı, akladığı, kutsadığı kişiyi sonsuz kurtuluşa kavuşması için sona kadar dayanmasını sağlayarak korur.

 

Tanrı’nın sevgili Oğlu’nda kabul ettiği, etkin bir şekilde çağırdığı ve Ruhuyla kutsallaştırdığı kişiler, ne tümüyle ne de en sonunda lütuf konumundan düşebilirler;  fakat kesinlikle bu konumda sona kadar dayanacaklar ve sonsuzluk boyunca kurtulacaklardır:[58]

I.Petrus 1:5 Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz.

 

Yani Korunma lütfu [ya da kutsalların dayanması] kişilerin kendilerine bağlı olmayıp, Tanrı’nın değişmez sevgisinin sonucu olan karşılıksız lütfun bize bağışladığı bir armağandır:

II.Timoteyus 2:18 Dirilişin olup bittiğini söyleyerek gerçek yoldan saptılar. Şimdi de bazılarının imanını altüst ediyorlar. 19 Ne var ki, Tanrı'nın attığı sağlam temel, «Rab kendine ait olanları bilir» ve «Rab'bin adını anan herkes kötülükten uzak dursun» sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor.

Yeremya 31: 3 Ona uzaktan görünüp şöyle dedim:

Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim,

Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim.

 

Bu durumda seçilmişliğin değişmezliğinde İsa Mesih’in yaşamında, ölümünde, dirilişinde ve yükselişinde kendi halkı için kazandıklarının tam ve Baba Tanrı’yı tatmin edecek yeterlilikte olması ve seçilmişler için olan yakarışının[59] bize verdiği güvencenin sonucu olarak KORUNMA LÜTFUna inanırız. Böylece seçilmemiz, aklanmamız ve kutsanmamız bir şeyi kaçınılmaz olarak gerekli kılar: korunma... [60],

İbraniler 10:10 Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık.

İbraniler 10:14 Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir.

İbraniler 13:20 Esenlik veren Tanrı, koyunların büyük Çobanını, Rabbimiz İsa'yı sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti. 21 Tanrı, kendisini hoşnut eden şeyi İsa Mesih aracılığıyla bizde gerçekleştirerek kendi isteğini yerine getirebilmeniz için sizi her iyilikle donatsın...

 

Kutsal Ruh sonsuza dek bizimle olsun, içimizde yaşasın diye verilmiştir (Yuhanna 14:16-17). Böylece Kutsal Ruh’un içimizde var ettiği Tanrısal tohumun bizde kalması ile sona kadar dayanabiliriz.[61] Tanrı’nın Mesih’teki lütfunun kesinliği ve değişmezliği kutsalların dayanmasının [veya korunmasının] kaynağını teşkil eder.[62]

Yuhanna 10:28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.

 

Ancak seçilmişler bazen benlik, dünya ve şeytanın saldırıları ile ciddi günahlara düşebilirler,[63] Tanrı’nın hoşnutsuzluğuna sebep olabilir[64] ve bunun neticesinde Kutsal Ruh’u kederlendirirler.[65] Böylece kişiler bir süre bereketlerden, teselli ve teşvikten uzakta yaşayabilirler,[66] ve bu da onların yüreklerini katılaştırır,[67] vicdanı yaralar.[68] Bu da üzerilerine yargı getirir.

I.Korintliler 11:32 Dünyayla birlikte mahkûm olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor.

Mezmur 89: 31 Kurallarımı bozar,

Buyruklarıma uymazsa,

32 İsyanlarını sopayla,

Suçlarını dayakla cezalandıracağım.

 

Azizlerin Korunması (Dayanması) Mesih’in bizim iyiliğimiz için[69] göklere çıkması ve orada Baba’nın önünde bizler için yakarması (I.Yuhanna2:1) ve O’nun şu anda devam eden işinin bir sonucudur.

Romalılar 8:33 Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. 34 Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir.

İbraniler 4:14 Gökleri aşmış olan büyük başkâhinimiz Tanrı'nın Oğlu İsa varken, açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım.

İbraniler 7:24 Ama İsa sonsuza dek yaşadığı için kâhinliği süreklidir. 25 Bu nedenle O'nun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tamamen kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır

İbraniler 9:24 Çünkü Mesih, asıl kutsal yerin örneği olup elle yapılmış kutsal yere değil, ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi.

 

Böylece Korunma Lütfunu Mesih’in yanına alınacağımızın bir garantisi olarak da görebiliriz.

Yuhanna 14:2 Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum.

 

 

 

 

 

I.15- Yüceltilme [a]

 

Filipililer1 :21 Çünkü benim için, yaşamak Mesih'tir, ölmek kazançtır.

Filipililer 1:23 İki seçenek arasında kaldım. Bu dünyadan ayrılmayı ve Mesih'le birlikte olmayı arzuluyorum; bu çok daha iyidir.

Kilisenin İman Açıklaması “ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum” diye öğreterek ölüm ve diriliş, diriliş ve sonsuz yaşam hakkında bir bağlantı kurmaktadır. Böylelikle yüceltilme umudu Hristiyan yaşamının ve Hristiyan imanının bir parçası olarak karşımıza çıkar.

 

I.Korintliler 15:12-29 Kutsal Yazılarda bedenin dirilişi ve yüceltilme Tanrı’nın bizde tamamladığı bir iş olarak karşımıza çıkar. Dirilişin olmuş bitmiş bir şey olduğunu düşünenler ve dirilişe inanmayanlara Pavlus öncelikle dirilişin canlı tanığı olduğunu söylüyor (15:3-8). Dirilişi inkar etmek Mesih’in Kurtarıcılığını yok saymak anlamına gelmektedir (15:13-14).

 

I.Korintliler 15:17-19 Bu durumda Mesih’in dirilişi ve kurtuluşumuz arasında bir bağ vardır. Çünkü iman ile Kurtarıcı olarak kabul ettiğimiz Mesih eğer dirilmemiş ise Hristiyan imanı da boştur. Böylece Mesih’in dirilişi Hristiyanların diriliş umudunun ve imanının da bir temelidir (Romalılar 6:5)

 

I.Korintliler 15:20-22 Mesih, ölümün aracılığı ile girdiği Adem’in soyunun ilk örneği olarak dirilmiştir. Mesih’le birleşmemizin bir sonucu olarak, Adem'de ölmüş olan bizler Mesih’te diriliş yaşamına, dolayısıyla yüceltilmiş bir yaşama geçeceğiz.

 

I.Korintliler 15:23 Mesih geldiğinde Mesih’e ait olanların hepsi dirilişi miras alacaklardır:[70]

I.Selanikliler 4:16 Rab'bin kendisi, bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek.

Yuhanna 6:39 Beni gönderenin isteği şudur: bana verdiklerinden hiçbirini yitirmeyeyim, ama son günde hepsini dirilteyim. 40 Çünkü Babamın isteği, Oğul'u gören ve O'na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim.»

6:44 «Beni gönderen Baba bir kimseyi bana çekmedikçe, o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim.

6:54 Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim.

 

I.Korintliler 15:24 Mesih geldiğinde her yönetim O’na tabi olacak ve O da egemenliği Baba’ya teslim edecektir:

Mattta 25:31 «İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. 32 Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, onları birbirinden ayıracak.

Vahiy 20:11 Büyük, beyaz bir taht ve tahtın üzerinde oturanı gördüm. Yer ve gök O'nun önünden kaçtılar ve yok olup gittiler. 12Tahtın önünde duran büyük küçük, bütün ölüleri gördüm. Sonra bazı kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler, kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. 13Deniz, kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri, yaptıklarına göre yargılandı. 14Ölüm ve ölüler diyarı, ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü, ikinci ölümdür. 15Adları yaşam kitabında yazılmamış olanların hepsi, ateş gölüne atıldı.[71]

 

Mesih Rab olarak ölüm üzerinde zaferli olduğu için bizlerin kurtuluşu için gerekli olan bedeli tam olarak ödeniştir. Ortadan kaldırılacak olan son düşman ‘ölüm’ yenilmiştir. (I.Korintliler 15:25-27). Bu da Eski Ahitte müjdelenmiştir. Artık Mesih’i yüz yüze göreceğiz (Eyüp 19:25-26; İşaya 26:19; Hezekiel 37:1-14). Ve Tanrı her şeyde bu şekilde Yüceltilmiş olacaktır (I.Korintliler 15:28).

 

Mesih’teki kurtuluşumuz bedenlerimizin de kurtuluşunu [yüceltilmesini] kapsar:[72]

Romalılar 8:11 Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan Ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir.

8:23 Yalnız yaratılış değil, biz de, evet Ruh'un turfandasına sahip olan bizler de evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inleriz.

 

Böylece dirilişimiz Mesih’in örneğinde olduğu gibi yüceltilmiş bir bedende olacak ve bizler Mesih’e benzeyeceğiz.

I.Korintliler 15:49 Bizler topraktan olana nasıl benzer idiysek, göksel olana da benzeyeceğiz.[73]

Filipililer 3:20 Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Ve oradan, Kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. 21 O, her şeyi kendine bağlı kılmaya yeterli olan gücünün etkinliğiyle bizim zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.

 

I.15.a-) Yüceltilmemiz ve Kutsal Üçlük

Ölümden diriliş Tanrı’dan gelir.

II.Korintliler 1:9 İçimizden, ölüme mahkûm olduğumuzu hissettik. Ama bu, kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrı'ya güvenmemiz için oldu.

 

Mirasımız Tanrı tarafından Mesih’te bize verilmiştir:

Romalılar 8:17 Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı'nın mirasçılarıyız, Mesih'le ortak mirasçılarız.

 

Bedenlerimizin dirilişine [ve yüceltilmesine] Mesih’te sahibiz:

I.Selanikliler 4:16 Rab'bin kendisi, bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek.

Yuhanna 5: 21 Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kimselere öylece yaşam verir..

 

Kutsal Ruh dirilişimizde etkindir:

Romalılar 8:11 Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan Ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir.

 

 

 

 

 

I.15.b-) DİRİLİŞ VE YÜCELTİLMEMİZİN SONUNDA

Vahiy 7:9 Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan ve her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu'nun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giyinmişti ve ellerinde hurma dalları vardı.

10 Yüksek sesle, «Kurtarış, taht üzerinde oturan Tanrımıza ve Kuzu'ya özgüdür» diye bağırıyorlardı.

11 Bütün melekler, tahtın, ihtiyarların ve dört yaratığın çevresinde duruyordu. Tahtın önünde yüzüstü yere kapanıp Tanrı'ya tapınarak şöyle diyorlardı:

12 «Amin. Övgü, yücelik ve bilgelik, şükran ve saygı, güç ve kudret, sonsuzlara dek Tanrımızın olsun. Amin.»

13 Bu sırada ihtiyarlardan biri bana şunu sordu: «Beyaz kaftan giyinmiş olan bu kişiler kimlerdir, nereden geldiler?»

14 «Sen bunu biliyorsun, efendim» dedim. Bana dedi ki, «Bunlar, o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarını Kuzu'nun kanında yıkamış bembeyaz etmişlerdir.

15 Bunun için, «Tanrı'nın tahtının önünde duruyor, O'nun tapınağında gece gündüz O'na tapınıyorlar. Taht üzerinde oturan, çadırını onların üzerine gerecektir.

16 Artık acıkmayacak, artık susamayacaklar. Ne güneş ne de kavurucu bir sıcaklık onları çarpacak.

17 Çünkü tahtın ortasında olan Kuzu onları güdecek ve yaşam sularının pınarlarına götürecek. Tanrı onların gözlerinden bütün yaşları silecektir.»

 

 

 

 

 

I.15.c-) Yüceltilme ve Kilise

 

Vahiy 7:9-17 ayetleri arasında bir kilise toplantısı görmekteyiz. Bu yeryüzündeki kiliseye Gözle Görülen Kilise diyoruz ve bu kilise Kutsal Kitap’ın yetkisi altında olup, doğru imanda devam eden her halktan, her ulustan insanlardan oluşmaktadır. Tanrı’nın ev halkının ve Mesih’in Rab olarak egemenliği olan bu Gözle Görülen Kilise zamanın sonunda Tanrısal plandaki görevini tamamlamış olarak dünyanın işlerinden, acılarından dinlenmeyi alacaktır. Vahiy kitabında gördüğümüz bu kilise artık sonsuz Sebtin tadını çıkarmakta ve Tanrı ile diri paydaşlık içinde bulunmaktadır. Artık düşüşten önceki Tanrı’nın Adem ve soyu için olan orijinal planı amacına ulaşmıştır.

 

Yaratılıştan ve Tanrı’dan zevk alan, çoğalarak yeryüzünü dolduran bu Gözle Görülen Kilisenin çağın sonunda Tanrı’nın Krallığının tam ve mükemmel bir şekilde tatmaktadır. Böylece şu anda “Egemenliğin gelsin” diye dua etmekte olan kilise bu özlemine kavuşmuş olacaktır.

 

 

 

 

 

I.15- Yüceltilme [b]

YÜCELTİLME

 

Tanrı’nın kendi kutsallarına verdiği yüceltilme vaadinin[74] kendisi bir ödül olup,[75] tam ve mükemmel bir yenilenmeyi kapsar;[76] ölümün yenildiği,[77] yeni bir düzen ve yeni yaratılışta,[78] sonsuz bir yüceltilme[79] ile Tanrı, Mesih’in kutsal varlığındaki sevinci tatsınlar[80] ve miras ödülünü alarak[81] acıların son bulduğu bir şekilde[82] bütün işlerden dinlensinler diye[83] kendi kutsallarını kesinlikle yüceltecektir.[84]

 

Tanrı’nın kutsallarına verdiği yüceltilme vaadi

Mezmur 91: 14 "Beni sevdiği için

Onu kurtaracağım" diyor RAB,

"Beni iyi tanıdığı için

Ona kale olacağım.

 

İşaya 58: 14 RAB'den zevk alırsınız.

O zaman sizi yeryüzünün yüksek yerlerine çıkarır,

Atanız Yakup'un mirasıyla doyururum."

Çünkü bu sözler RAB'bin ağzından çıktı.

 

İşaya 33: 14 Siyon'daki günahkârlar dehşet içinde,

Tanrısızları titreme aldı.

'Her şeyi yiyip bitiren ateşin yanında

Hangimiz oturabilir?

Sonsuza dek sönmeyecek alevin yanında

Hangimiz yaşayabilir?' diye soruyorlar.

15 Ama doğru yolda yürüyüp doğru dürüst konuşan,

Zorbalıkla edinilen kazancı reddeden,

Elini rüşvetten uzak tutan,

Kan dökenlerin telkinlerine kulak vermeyen,

Kötülük görmeye dayanamayan,

16 Yükseklerde oturacak;

Uçurumun başındaki kaleler onun korunağı olacak,

Ekmeği sağlanacak, hiç susuz kalmayacak.

 

Daniel 12: 3 Bilgeler gökkubbe gibi, birçoklarını doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar.

 

Habakuk 3:19 Rab Yahve gücümdür benim.

Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir.

Aşırtır beni yükseklerden.

 

Matta 19:28 İsa onlara, «Size doğrusunu söyleyeyim» dedi, «her şey yenilendiğinde, İnsanoğlu görkemli tahtına oturduğunda, siz, evet ardımdan gelmiş olan sizler, on iki tahta oturup İsrail'in on iki oymağını yargılayacaksınız.

 

Luka 19:17 «Efendisi ona, `Aferin, iyi köle!' demiş. `Küçücük bir işte güvenilir olduğunu gösterdiğin için sen on kent üzerinde yetkili olacaksın.'

 

I.Korintliler 6: 2 Kutsalların dünyayı yargılayacağını bilmez misiniz? Mademki dünyayı yargılayacaksınız, küçücük davaları görmeye yeterli değil misiniz?

 

Vahiy 3: 21 Ben nasıl galip gelerek Babamla birlikte Babamın tahtına oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim.

 

Vahiy 5: 9-10 Yeni bir ezgi söylüyorlardı: «Tomarı almaya ve mühürlerini açmaya layıksın! Çünkü boğazlandın, ve her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları kendi kanınla Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin, kâhinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler.»

 

Vahiy 11: 12 İki peygamber gökten gelen yüksek bir sesin, «Buraya çıkın!» dediğini işittiler ve düşmanlarının gözü önünde, bir bulut içinde göğe yükseldiler.

 

İşaya 25: 6 Her Şeye Egemen RAB bu dağda

Bütün uluslara yağlı yemeklerin

Ve dinlendirilmiş seçkin şarapların sunulduğu

Zengin bir şölen verecek.

7 Bütün halkların üzerindeki örtüyü,

Bütün ulusların üzerine örülmüş olan örtüyü

Bu dağda kaldıracak.

8 Ölümü sonsuza dek yutacak.

Rab Yahve bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek.

Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak.

Çünkü RAB böyle diyor.

9 O gün diyecekler ki,

"İşte Tanrımız budur;

O'na umut bağlamıştık, bizi kurtardı,

RAB O'dur, O'na umut bağlamıştık,

O'nun kurtarışıyla sevinip coşalım."

 

Hoşeya 13: 14 "Onları fidyeyle kurtaracağım

Ölüler diyarının elinden,

Ölümden fidyeyle kurtaracağım.

Felaketin nerede, ey ölüm?

Yıkıcılığın nerede, ey ölüler diyarı?

 

I.Korintliler 15:26 Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür.

 

I.Korintliler 15:54 Çürüyen ve ölümlü olan varlığımız çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince, «Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı!» diye yazılmış olan söz yerine gelecektir.

 

II.Timoteyus 1:9-10 Tanrı bizi, yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize Mesih İsa'da zamanın başlangıcından önce bağışlanmış ve şimdi O'nun gelişiyle açığa çıkarılmıştır. Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü Müjde'nin aracılığıyla ışığa çıkarmıştır.

 

İbraniler 2: 14 Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı.

 

Vahiy 20: 14 Ölüm ve ölüler diyarı, ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü, ikinci ölümdür.

 

Vahiy 21:4 Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalkmıştır.»

 

Tanrı’nın kutsalları yüceltilecek

Matta 13: 43 Doğru kişiler o zaman Babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin!

 

Luka 9: 30-31 O anda görkemli bir şekilde ortalıkta beliren iki kişi İsa'yla konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas'tı. İsa'nın yakında Kudüs'te gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı.

 

Romalılar 8:17 Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı'nın mirasçılarıyız, Mesih'le ortak mirasçılarız.

 

Filipililer 3: 21 O, her şeyi kendine bağlı kılmaya yeterli olan gücünün etkinliğiyle bizim zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.

 

Koloseliler 3:4 Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de O'nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.

 

I.Petrus 5:1 Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara, ben de onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların tanığı ve açığa çıkacak olan yüceliğin de paydaşı olarak rica ediyorum

 

Vahiy 7: 9 Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan ve her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu'nun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giyinmişti ve ellerinde hurma dalları vardı.

 

Vahiy 14: 1 Sonra Kuzu'nun Siyon dağı üzerinde durduğunu gördüm. O'nunla birlikte, alınlarında kendisinin ve Babasının adının yazılmış olduğu yüz kırk dört bin kişi vardı.

 

Vahiy 22: 5 Artık gece olmayacak. Ne çıra ışığına, ne de güneş ışığına gereksinmeleri olacak. Rab Tanrı onlara ışık olacak ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler.

 

sonsuz bir yüceltilme

Mezmur 73: 24 Öğütlerinle yol gösterir,

Beni sonunda yüceliğe eriştirirsin.

 

Romalılar 8: 18 Yargım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek olan yücelikle karşılaştırılmaya değmez.

 

II.Korintliler 4:17 Hafif ve geçici sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır.

 

Efesliler 1:18 O'nun çağrısından doğan ümidi, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın

 

II.Timoteyus 2:10 Bu nedenle, seçilmiş olanlar uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki, onlar da sonsuz yüceliğin yanısıra Mesih İsa'da olan kurtuluşa kavuşsunlar.

(I.Petrus 5:1)

 

Mesih’in varlığındaki sevinç

Luka 23:43 İsa ona, «Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın» dedi.

 

Yuhanna 12: 26 Bana hizmet etmek isteyen, ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır.

 

Yuhanna 14: 3 Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım.

 

Yuhanna 17: 24 Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin.

 

II.Korintliler 5:8 Cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta, Rab'bin yanında olmayı yeğleriz.

 

Filipililer 1: 23 İki seçenek arasında kaldım. Bu dünyadan ayrılmayı ve Mesih'le birlikte olmayı arzuluyorum; bu çok daha iyidir.

 

I.Selanikliler 4: 17 Ondan sonra biz yaşamakta olanlar, diri kalmış olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız.

 

ödülü aldığımız / Daniel 12:3

Matta 10: 42 Bu sıradan kişilerden herhangi birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile içiren, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır.»

Matta 25: 23 «Efendisi ona, `Aferin, iyi ve güvenilir köle!' demiş. `Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl!'

 

//Matta 25:34 «O zaman Kral, sağındaki kişilere, `Sizler, Babamın kutsadıkları, gelin!' diyecek. `Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın!

(Markos 9:41) Size doğrusunu söyleyeyim, Mesih'e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su içiren ödülsüz kalmayacaktır.//

 

//Luka 6: 35 Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak, en yüce Olan'ın oğulları olacaksınız. Çünkü O, nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir.

Yuhanna 4:36 Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye, biçen kişi şimdiden ücretini alır ve sonsuz yaşam için ürün toplar.//

 

Romalılar 2:9-10 Başta Yahudi'ye, sonra Yahudi olmayana olmak üzere, kötülük yapan her insana sıkıntı ve elem verecek; yine başta Yahudi'ye, sonra Yahudi olmayana olmak üzere, iyilik yapan herkese yücelik, saygınlık ve esenlik verecektir.

 

I.Korintliler 3:8 Ekenle sulayanın değeri birdir. Her biri kendi emeğinin karşılığını alacaktır.

 

// Efesliler 6: 8 Çünkü ister köle ister özgür olsun, herkesin, yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab'den alacağını biliyorsunuz.

Koloseliler 3: 23-24 Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz.//

 

acıların son bulduğu

Matta 5: 11 «Bana olan bağlılığınızdan ötürü insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! 12 Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşamış olan peygamberlere de böyle zulmettiler.

 

Romalılar 8:17 Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı'nın mirasçılarıyız, Mesih'le ortak mirasçılarız.

 

II.Timoteyus 2:12 Eğer dayanırsak, O'nunla birlikte egemenlik süreceğiz. Eğer O'nu inkâr edersek, O da bizi inkâr edecek.

 

İbraniler 10: 34 Hem hapistekilerin dertlerine ortak oldunuz, hem de daha iyi ve kalıcı bir malınız olduğunu bilerek mallarınızın yağma edilmesini sevinçle karşıladınız.

 

İbraniler 11:26 Mesih uğruna aşağılanmayı, Mısır'ın hazinelerinden daha büyük bir zenginlik saydı. Çünkü alacağı ödülü düşünüyordu.

 

Vahiy 20: 4 Bazı tahtlar ve bunların üzerinde oturanları gördüm. Onlara yargılama yetkisi verilmişti. İsa'ya tanıklık ve Tanrı sözü uğruna başı kesilmiş olanların canlarını da gördüm. Bunlar, canavara ve onun putuna tapmamış, alınları ve elleri üzerine onun işaretini almamış olanlardı. Hepsi dirilip Mesih'le birlikte bin yıl egemenlik sürdüler.

 

bütün işlerden dinlenme

Eyüp 3:17 Orada kötüler kargaşayı bırakır,

Yorgunlar rahat eder.

 

İşaya 57: 2 Doğru kişi esenliğe kavuşur,

Doğru yolda yürümüş olan mezarında rahat uyur.

 

II.Selanikliler 1: 6-8 Tanrı adil olanı yapacak; size sıkıntı verenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahatlatacaktır. Bütün bunlar, Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak.

 

İbraniler 4:9 İşte böylece, Tanrı'nın halkına bir sept günü dinlenmesi kalıyor.

 

Vahiy 14:13 Gökten bir ses işittim. «Şunu yaz: bundan böyle Rab'be ait olarak ölenlere ne mutlu!» diyordu. «Evet» diyor Ruh, «uğraşlarından dinlenecekler. Çünkü yaptıkları işler onları izleyecektir.»


 

[1] Titus 1:15, Yeremya 17:9

[2] Elçilerin İşleri 17:26; I.Korintliler 15:21-22, 45, 49

[3] Eyüp 14:4

[4] Tekvin 8:21

[5] Matta 15:19

[6] Romalılar 8:30; II.Timoteyus 1:9; I.Selanikliler 5:9

[7] Efesliler 1:5 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. II.Selanikliler 2:13 Ama biz, ey Rab'bin sevdiği kardeşler, sizler için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı sizi, Ruh'un aracılığıyla kutsal kılınıp gerçeğe inanarak kurtulmanız için başlangıçtan seçti.

[8] Romalılar 8:28 Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.

[9] Yakup 3:2; Süleymanın Meselleri 20:9; Vaiz 7:20

[10] Daniel 9:24, 26 İbraniler 9:12, 15

[11] Mezmur 103:3-4, 10, 12, Mika 7:18-19, II.Korintliler 5:18-21

[12] İşaya 53, I.Timoteyus 2:6, I.Petrus 2:24, 3:18

[13] Romalılar 3:25, I.Korintliler 5:7, Efesliler 5:2, İbraniler 10:14, I.Yuhanna 2:2, 4:10

[14] Romalılar 8:1-4, Galatyalılar 3:13, Koloseliler 1:13, İbraniler 9:12, I.Petrus 1:18-19

[15] Yuhanna 3:16, Romalılar 3:24-26, II.Korintliler 5:21, İbraniler 9:15

[16] Elçilerin İşleri 3:22

[17] İbraniler 5:5-6

[18] Mezmur 2:6; Luka 1:33

[19] Efesliler 5:23

[20] İbraniler 1:2

[21] Elçilerin İşleri 17:31

[22] Yuhanna 3:16;

[23] Mesih’in geliş amacı da zaten bu misyonu yerine getirmektir:

Elçilerin İşleri 26:17-18 Seni kendi halkının ve diğer ulusların elinden kurtaracağım. Seni, ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, Şeytan'ın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki, bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar.'

[24] Kişilerin kendisinde olan herhangi bir şey Yeniden Doğuş için Tanrı’nın öyle davranmasında yönlendirici bir unsur olmaz (Titus 3:4-5, Efesliler 2:4-5, 7-9, Romalılar 9:11).

[25] Kutsal Kitap’ta “Mesih’le, Mesih’te, Mesih aracılığında, Mesih aracılığı ile” şeklindeki ifadeler O’nun olan birleşmemizi güçlü bir şekilde ifade eder.

[26] Romalılar 6:1-11, (I.Korintliler 5:7), Efesliler 4:22-24, Koloseliler 3:5-10

[27] Mezmur 51:3-4, 17, Yoel 2:12-13, Romalılar 8:12-13,

[28] Mezmur 51:8, 12, İşaya 57:15, Romalılar 5:1

[29] Vaiz 7:20, I.Korintliler 13:9, I.Yuhanna 1:8-10

[30] Mezmur 1:1-2, Romalılar 7:22-25, Filipililer 3:12-16 Mezmur 119:6,59,106; Luka 1:6; II.Krallar 23:25

[31] Hezekiel 18:30-31; 36:31; İşaya 30:22; Mezmur 51:4; Yeremya. 31:18-19; Yoel 2:12-13,15; Amos 15; Mezmur 119:128; II.Korintliler 7:11

[32] Yuhanna 17.3, 17, İbraniler 11.1-3, Yakup 2.19

[33] Romalılar 3:21-28, Filipililer 3:8-11, Heidelberg İlmihali 60

[34] Yuhanna 4:42, I.Selanikliler. 2:13, 1. Yuhanna 5:10, Elçilerin İşleri 24:14

[35] Yuhanna 1:12, Elçilerin İşleri 16:31, Galatyalılar 2:20, Elçilerin İşleri 15:11

[36] Luka 22:31-32

[37] Yuhanna 1:1-3, 14, 18; 3:16; İbraniler 1, (Romalılar 8:32, I.Yuhanna 4:9)

[38] Yuhanna 1:12, Romalılar 8:14-17, Galatyalılar 4:6

[39] Böylece aklanmış kişi yüceliği sadece Tanrı’ya verir, insanın ne olduğunun bilincinde olarak vasıflarına, bilgisine imanına veya imanının gücüne güvenmeyip kendisini alçaltır, hakkı olmayan bir şeyin kendisine verildiğinden emindir.

[40] Romalılar 5: 8 Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor: biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.9 Böylece şimdi O'nun kanıyla aklandığımıza göre, O'nun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. 10 Çünkü eğer biz Tanrı'nın düşmanlarıyken Oğlunun ölümü sayesinde O'nunla barıştıksa, barışmış olarak Oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. Romalılar 5:19 Bir adamın sözdinlemezliği yüzünden birçoğu günahkâr kılındığı gibi, yine bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu doğru kılınacaktır. I.Timoteyus 2:5 Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir Aracı vardır. 6 Bu da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilmiş olan tanıklık budur (İbraniler 10:10-14, İşaya 53).

[41] Efesliler 1: 7-8 Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı kendi lütfunun zenginliği sayesinde, Mesih'in kanının aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz (Romalılar 3:24).

[42] Romalılar 3:25-26 Tanrı, Mesih'i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabrederek, daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Efesliler 2:7 Bunu, Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı.

[43] I.Petrus 1:18-19  Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan gümüş ya da altın gibi geçici şeylerle değil, Mesih'in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz. 20 Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı. Romalılar 8:30 Tanrı, önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdığı kişileri akladı ve akladığı kişileri yüceltti.

[44] Galatyalılar 4:4 Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi. Romalılar 4:25 İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.

[45] Koloseliler 1:21 Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. 22 Şimdiyse Mesih, sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı. Galatyalılar 2:16 Yine de kişinin, Kutsal Yasa'nın gereklerini yapmakla değil, İsa Mesih'e olan imanla aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de, Yasa'nın gereklerini yapmakla değil, Mesih'e imanla aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse Yasa'nın gereklerini yapmakla aklanmaz. Titus 3:4-6 Ama Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı. 7 Öyle ki, O'nun lütfuyla aklanmış olarak ümit içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım.

[46] I.Yuhanna 1:7 Ama kendisi ışıkta olduğu gibi, biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve O'nun Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. 1:9 Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.; I.Yuhanna 2:1 Yavrularım, bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama birimiz günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba'nın önünde savunur. 2:2 Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır (Matta 6:12).

[47] Luka 22:32 Ama ben, imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim... Yuhanna 10:28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz (İbraniler 10:14)

[48] Mezmur 89:31-33; 51:7-12; 33:5, Matta 26:75, I.Korintliler 11:30, 32, Luka 1:20

[49] II.Korintliler 7:1 Sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre, bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım; Tanrı korkusunda yaşayarak kutsallıkta yetkinleşelim.

[50] Hristiyanların Mesih’te tek bir beden olmaları aynı zamanda “Azizlerin Paydaşlığı” dediğimiz şeyi doğurmaktadır (I.Korintliler 12:19-27).

[51] I.Yuhanna 2: 27, Elçilerin İşleri 2:16-17

[52] Yuhanna 17:17 Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Efesliler 5:26 Mesih, inanlılar topluluğunu suyla yıkayıp Tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti.

[53] Galatyalılar 5:24 Mesih İsa'ya ait olanlar, doğal benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. Romalılar 8:13 Çünkü benliğe göre yaşarsanız, öleceksiniz; ama bedenin kötü işlerini Ruh'la öldürürseniz, yaşayacaksınız.

[54] Efesliler 3: 16-19 Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliğine göre Ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın tüm doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya ve bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

[55] Galatyalılar 5:16, 17; Efesliler 6:11; I.Timoteyus 1:18-19

[56] Romalılar 7:18 İçimde, yani doğal benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi yapmaya istek var, ama güç yoktur. Romalılar 7:23 Ama bedenimin üyelerinde başka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor.

[57] Filipililer 3:12 Bunlara şimdiden kavuşmuş ya da şimdiden yetkinliğe erişmiş olduğumu söylemiyorum. Ama Mesih'in beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum.

[58] Filimun 6, II.Petrus 1:10, I.Yuhanna 3:9, (I.Petrus 1:5-9)

[59] Yuhanna 17:11 Ben artık dünyada değilim, ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, onları bana verdiğin kendi adınla koru ki, bizim gibi bir olsunlar. Yuhanna 17:17 Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Yuhanna 17:24 Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin.

[60] İbraniler 9:12-15; Romalılar 8:33-39; Luka 22:32

[61] I.Yuhanna 2:27; 3:9

[62] Yuhanna. 10:28; II.Selanikliler 3:3; I.Yuhanna 2:19

[63] Petrus’un Mesih’i inkar etmesi gibi (Matta 26:70, 72, 74).

[64] İşaya 64:5, 7, 9; II.Samuel 11:27

[65] Efesliler 4:30

[66] Mezmur 51:8, 10, 12, Vahiy 2:4; Neşideler Neşidesi 5:2-4, 6

[67] İşaya 63:17; Markos 6:52; 16:14

[68] Mezmur 32:3-4; 51:8

[69] Yuhanna 16:7 ... benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim.

[70] I.Korintliler 15:51-52 İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz; son borazan çalınınca hepimiz bir anda, göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek, ve biz de değiştirileceğiz.

[71] İnananlar ve inanmayanlar son günde dirilecekler ve herkese yaptıklarının karşılığı adil olan bir mahkemede verilecek (Yuhannna 5:28-29, Elçilerin İşleri 24:15, Matta 25:31-46)

[72] Mesih’in fiziksel bir beden ile dirilmiştir (Yuhanna 20:24-29). O ölülerden ilk doğandır: [Vahiy 1:5] Koloseliler 1:18; I.Korintliler 15:20-23.

[73] Tanrı’nın bizi önceden belirlemesindeki (Romalılar 8:29) amacı da bizleri Mesih’in benzerliğine dönüştürmeyi kapsar (Filipililer 3:21, I.Yuhanna 3:2).

[74] Mezmur 91:14, İşaya 58:14, Matta 19:29, Luka 19:17, I.Korintliler 6:2, Vahiy 3:21; 5:9-10

[75] İşaya 33:14-16 [16], İşaya 25:6-9 [8], Hoşeya 13:14, Vahiy 5:9-10

[76] Daniel 12:3, Habakuk 3:19, Vahiy 11:12, Matta 13:43, Filipililer 3:21, Vahiy 22:5,

[77] I.Korintliler 15:26, 54, II.Timoteyus 1:9-10, İbraniler 2:14, Vahiy 20:14

[78] Vahiy 21:1, 4, Luka 9:30-31, II.Korintliler 3:18, I.Yuhanna 3:2 (Vahiy 22:5, Filipililer 3:20-21)

[79] Mezmur 73:24, Romalılar 8:18, II.Kor 4:17, Efesliler 1:18, II.Timoteyus 2:10 (I.Petrus 5:1-3)

[80] Luka 23:43, Yuhanna 12:26; 14:3; 17:24, II.Korintliler 5:8, Filipililer 1:23, I.Selanikliler 4:17

[81] Matta 10:42 (Markos 9:41), Matta 25:23, 34, Luka 6:35, Yuhanna 4:36, Romalılar 2:9-10, I.Korintliler 3:8, Efesliler 6:8, Koloseliler 3:23-24

[82] Matta 5:11-12, Romalılar 8:17, II.Timoteyus 2:12, İbraniler 10:34; 11:26, Vahiy 20:4

[83] Eyüp 3:17, İşaya 57:2, II.Selanikliler 1:6-8 [7], İbraniler 4:9, Vahiy 14:13

[84] Romalılar 8:17, Koloseliler 3:4, I.Petrus 5:1 [1-3], (Vahiy 7:9; 14:1),