KURTULUŞ BİLİMİNE GİRİŞ

(SOTERİOLOJİ)

 

 

 

 

 

IV.- KURTULUŞ VE HRİSTİYAN ÖZGÜRLÜĞÜ

Mesih İsa çarmıhta kilisesi için büyük bir kurtuluş kazanmış olduğu gibi onları kölelikten kurtararak onlar için özgürlük de satın almış oldu.

- Böylece bizler günahın suçluluğundan özgür kılındık.

- Tanrı’nın gazabından özgür kılındık.

- Günahımızın hak ettiği lanetten özgür kılındık:

Titus 2:14 Mesih, bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait ve iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak için kendini bizim uğrumuza feda etti.

I.Selanikliler 1:9-10 Çünkü herkes bizi ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Tanrı'ya kulluk etmek, O'nun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran Oğlu İsa'nın göklerden gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı'ya nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar.

Galatyalılar 3:13-14 İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh'u imanla alalım diye, Mesih uğrumuza lanetlenerek bizi Yasa'nın lanetinden kurtardı. Çünkü, «Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir» diye yazılmıştır.

 

Böylece kötü dünyanın kötülüğüne kapılmaktan, Şeytan’a tutsaklıktan, günahın boyunduruğundan[1] ölümün dikeninden ve mezarın karanlığından özgür kılındık.[2]

I.Korintliler 15:54 Çürüyen ve ölümlü olan varlığımız çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince, «Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı!» diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. 55 «Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede?» 56 Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü Kutsal Yasa'dan alır. 57 Tanrı'ya şükürler olsun! Rabbimiz İsa Mesih'in aracılığıyla bizi zafere ulaştıran O'dur.

Romalılar 8:1 Bu nedenle, Mesih İsa'ya ait olanlara karşı artık hiçbir mahkûmiyet yoktur.

 

Böylece Kurtulmuş olarak Tanrı’ya özgür kimselerin gelmesi gerektiği gibi yaklaşmaya cesaretimiz vardır:

Romalılar 5:1 Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. 5:2 İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk. Ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek ümidiyle övünürüz.

 

Böylece Tanrı’nın İsa Mesih aracılığı ile Babamız olduğu bilmenin güvencesinde, Tanrı’ya bir köle korkusuyla değil, Tanrı’nın çocukları olmanın ayrıcalığında yaklaşırız:

Romalılar 8:14 Tanrı'nın Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. 15 Çünkü sizi tekrar korkuya götüren kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, «Abba, Baba!» diye sesleniriz.

I.Yuhanna 4:18 Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi, korkuyu siler atar. Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi, sevgide yetkin kılınmış değildir.

 

Kurtulmuşluğun bize verdiği özgürlükle her durumda Tanrı’ya yaklaşmaya cesaretimiz vardır:

İbraniler 10:19-20 Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın, kendi kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. 21 Tanrı'nın evinden sorumlu büyük bir kâhinimiz bulunmaktadır. 22 Buna göre yüreklerimiz kötü vicdandan arınmış ve bedenimiz temiz su ile yıkanmış olarak, imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım.

 


 

[1] Galatyalılar 1:4; Koloseliler 1:13; Elçilerin İşleri 26:18; Romalılar 6:14

[2] Romalılar 8:28; Mezmur 119:71