KURTULUŞ BİLİMİNE GİRİŞ

(SOTERİOLOJİ)

 

 

 

 

 

V.- KURTULUŞ VE TAPINMA HAYATI

 

Dua ve Tapınma hayatına ilişkin Westminster Uzun İlmihal 108. Soru şöyle der:

Tanrı’nın kendi sözünde düzenlediğine uygun olarak tüm dinsel tapınışı ve kuralları almak, yerine getirmek, saf ve bir bütün halinde korumak; özellikle Mesih’in isminde dua etmek ve şükran sunmak; sözü okumak, vaaz etmek ve dinlemek; sakramentleri uygulamak ve almak; kilise yönetimi ve disiplini; ve bunun hizmeti ve korunması; dinsel oruç; Tanrı’nın isminde and etmek; O’na adak adamak; tüm sahte tapınışı reddetmek, nefret etmek, ve buna karşı çıkmak; ve herkesin içinde bulundu konuma ve çağrısına uygun olarak bunu ve tüm putperestlik heykellerini ortadan kaldırmak.

 

Hristiyanların dua ve tapınma hayatının önemli bir bölümünü Tanrı’ya şükran sunma oluşturur.[1] Dua etmek “Tanrı’ya emretmek” değildir. Dua etmek, sadece Tanrı’dan bir şeyler dilemek için yaptığımız bir şey değildir. Ama şükran ifade etmek Tanrı’nın sözünde olduğunu belirttiği her şeyin kesinliğinden emin olmanın, Tanrı’nın sözünde olacağını belirttiği her şeyin kesinliğinden emin olmanın verdiği güvence ile ortaya çıkar. Çünkü şükran “vaatleri ve mirası” aldığımızın güvencesinde ifade edilen bir şeydir:

I.Selanikliler 5:16 Her zaman sevinin. 17 Durmadan dua edin. 18 Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur.

Mezmur 50: 14 Tanrı'ya şükran kurbanı sun,

Yüceler Yücesi'ne adadığın adakları yerine getir.

15 Sıkıntılı gününde seslen bana,

Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin (116:1-2).

 

Çünkü Tanrı Kutsal Ruh’unu ve armağanlarını üzerimize dökmüştür. Öyleyse her zaman yakarış ve şükran ile Tanrı’dan dilekte bulunabiliriz:

Matta 7:7 «Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. 8 Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır.

Luka 11:9 «Ben size şunu söyleyeyim: dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. 10 Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır. 11 «Aranızda hangi baba, ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse ona balık yerine yılan verir? 12 Ya da yumurta isterse ona akrep verir? 13 Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Baba'nın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh'u vereceği çok daha kesin değil mi?»

 

Kurtulmuş kimseler olarak Kutsal Kitap’ta kendisini açıklamış olan tek gerçek Tanrı’ya dua ederiz. O’nun isteğine uygun olarak şeyleri yürekten isteyerek dua ederiz:

Mezmur 145: 18 RAB kendisini çağıran,

İçtenlikle çağıran herkese yakındır.

19 Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların,

Feryatlarını işitir, onları kurtarır.

20 RAB korur kendisini seven herkesi,

Yok eder kötülerin hepsini.

Yuhanna 4: 22 Siz bilmediğinize tapınıyorsunuz, biz bildiğimize tapınıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. 23 Ama içtenlikle tapınanların Baba'ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. 24 Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.»

Romalılar 8: 26 Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamayan iniltilerle bizim için aracılık eder. 27 İnsanların yüreklerini araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteğine göre kutsallar için aracılık eder.

Yakup 1:5 Sizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin; Tanrı ona verecektir.

 

Böylece dua ve tapınma hayatımızda hem Tanrı’nın isteğini arayıp, O’nun bize vermek istediği armağanlara uygun olarak dileklerimizi sunarız hem de Tanrı’nın görkemli varlığı karşında fakirliğimizi ve sefaletimizi saklamadan O’nun önünde kendimizi alçaltarak dileklerimizi sunarız:

I.Yuhanna 5:14 Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. 15 Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilemiş olduklarımızı aldığımızı da biliriz.

İşaya 66: 2 Çünkü bütün bunları benim ellerim yaptı,

Hepsi böylece var oldu" diyor RAB.

"Ancak ben alçakgönüllüye, ruhu ezik olana,

Sözümden titreyen kişiye değer veririm.

II.Tarihler 7: 14 adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.

Mezmur 34: 18 RAB gönlü kırıklara yakındır,

Ruhu ezginleri kurtarır.

 

Böylece hem Tanrı’nın önüne gelmeye hem de O’ndan dilenmeye layık kimseler olmadığımız bilincinde olarak, İsa Mesih’in aracılığına ve sağlayışına güvenerek, lütuf dolu Tanrımızın bizlerin yakarışını dinlediğinden emin olarak O’nun önüne geliriz:

Daniel 9:17 "Şimdi, ey Tanrımız, kulunun duasını, yakarışını işit. Adın uğruna, ya Rab, yüzünü viran tapınağına çevir. 18 Ey Tanrım, kulak ver ve işit! Gözlerini aç, senin olan viran kenti gör. Doğruluğumuzdan değil, senin büyük merhametinden ötürü dilekte bulunuyoruz. 19 Ya Rab, dinle! Ya Rab, bağışla! İşit ve davran, ya Rab! Ey Tanrım, adının hatırı için gecikme! Çünkü kent ve halk senindir."

Matta 7:8 Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır.

Yuhanna 14:13 Baba Oğul'da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. 14Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.

Yuhanna 16:23 O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, benim adımla Baba'dan ne dilerseniz, onu size verecektir.

 

Böylece kurtulmuşluğun sevincinde ve güvencesinde yürekleri tanıyıp araştıran, yakarışları duyup günahları bağışlayan; iman, itaat ve tapınmaya layık olan Tanrı’ya Mesih’in adında dua ederiz.

 

Mesih adında dua etmek, O’nun emirlerinin altında olduğumuzu kabul ve ilan etmek, O’nun emirlerine ve vaatlerine güvenerek dua etmek demektir.

 

Böylece bizler Mesih adıyla Tanrı’nın huzuruna geldiğimizde insan olarak günah ve düşüş yüzünden Tanrı’dan ayrılığı hak ettiğimizi ve Mesih’in günaha bakamayan Tanrı’yı, bize yaklaştırdığını, Mesih’in aracılığı olmaksızın Tanrı’ya yaklaşamayacağımızı hem kabul hem de ilan etmiş oluruz.

 

Diğer yandan Mesih adıyla dua ettiğimizde Kutsal Ruh’un içsel varlığımızda dua etmesini aramış oluruz. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmediğimiz zamanlarda Kutsal Ruh’un bizlere zayıflığımızda yardım eder ve içsel varlığımızda çalışarak bizi aydınlatır, Tanrı’yı hoşnut eden bir şekilde dua edebilmemiz için bize anlayış, güç ve lütuf verir.

 

İsa Mesih’in bizlere öğrettiği duada ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarımızı Tanrı’nın önüne getirmemizi öğretir. Bu dua ile Tanrı’nın görkemini arar, Tanrı’nın lütfu ve kurtarışı karşısında kendi değersizliğimizi bilerek, ihtiyaçlarımızın ve günahlarımızı farkında olarak dua ederiz. Tövbekar bir şekilde şükran ile Tanrı’nın huzuruna gelir, her durumda ruhani anlayış, iman, sevgi ve dayanma gücüyle Tanrı’yı bekleyerek, Tanrı’nın isteğine alçakgönüllülükle boyun eğmeye razı bir şekilde dua ederiz.

Matta 6:33 Siz önce O'nun egemenliğinin ve O'ndaki doğruluğun ardından gidin, o zaman size tüm bunlar da verilecektir.

Yakup 1:17 Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası'ndan[] gelir.

 

Ölüme ve sonsuz yargıya mahkum olmuşken Mesih İsa sayesinde aldığımız kurtuluştan dolayı Tanrı’ya “Babamız” olarak yaklaşırız. “Göklerdeki Babamız’ın” görkemini düşünerek O’ndan bedenimiz ve canımız için dileklerde bulunuruz.

Yeremya. 23: 23 Ben yalnızca yakındaki Tanrı mıyım?

Uzaktaki Tanrı da değil miyim?" diyor RAB,

24 "Kim gizli yere saklanır da

Onu görmem?" diyor RAB,

"Yeri göğü doldurmuyor muyum?" diyor RAB.

Elçilerin İşleri 17:24 «Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, göğün ve yerin Rabbi olan Tanrı, elle yapılmış tapınaklarda oturmaz. 25 Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre, bir şeye gereksinmesi varmış gibi O'na insan eliyle hizmet edilmez. Tanrı, tüm ulusları bir tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bir bucağına yerleştirdi.

 

Böylece Göklerdeki Babamız’a “Adın kutsal kılınsın” diye seslendiğimizde O’nun her şeye kadir gücünün, bilgeliğinin, şefkatinin, adaletinin, merhametinin ve gerçeğin bizlerde doğru bir şekilde bilinmesini ve her zaman aracılığımızla ilan edilmesini aramış oluruz. Diğer yandan da “Göklerdeki Babamız’ı” Kutsal Kitabında açıkladığı şekilde tanıyabilmemize, tanıtabilmemize ve övebilmemize yardım etmesini talep etmiş oluruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaynakçalar:

- Reform İnanç Açıklamaları

- Kurtuluş Bilimine Giriş: Rev. Philip Graham Ryken, Kurtuluş Bilimi Üzerine Seminer Notu

- Mesih’le Birleşme, www.monergism.com, Matt Perman, The Blessing of Union With Christ

- Evlat Edinilme, www.monergism.com, Dustin Shramek, Adopted by God: The Pinnacle of God's Grace

Rev. Donald Cobb, Elçilerin İnanç Açıklması Üzerine Seminer Notu, www.presbiteryen.org

- Yüceltilme, www.monergism.com, Dustin Shramek, Glorification: The Resurrection of Our Bodies

 


 

[1] Westminster Kısa İlmihal S. 98. Dua nedir? Dua, günahlarımızı itiraf ederek ve O'nun merhametlerini minnettar bir şekilde kabul ederek O'nun isteğine uygun şeylerde Mesih'in ismiyle arzularımızı Tanrı'ya sunmaktır.