Selamlama/Bereketleme

 

bizleri günahtan ve ölümden kurtaran

Tanrımız Rab’bin adı kutsaldır

İsa Mesih bedene büründü

çarmıh ölümüne boyun eğdi, kendini alçalttı

acılarımızı yüklendi, suçlarımız yüzünden eziyet çekti.

 

İlahi: 60 benim için ey Rabbim

 

Merhametli Tanrımız, çarmıh utancında acı çeksin diye bizlere İsa Mesih’i verdin.

bizleri yürek katılığından koru;

öyle ki, Mesih’in bizler için öldüğünü daima hatırlayalım,

pişmanlıkla günahlarımızı itiraf edelim

ve Rabbimiz İsa Mesih’teki ^sevginin bolluğunda yaşayalım. AMİN.

 

İlahi: 388 (ya da 387 ya da 460 yada 381)

 

İşaya 52:13-15

krie eleison, krie eleison, krie eleison

İşaya 53:1-3

krie eleison, krie eleison, krie eleison

İşaya 53:4-6

krie eleison, krie eleison, krie eleison

İşaya 53:7-9

krie eleison, krie eleison, krie eleison

İşaya 53:10-12

krie eleison, krie eleison, krie eleison

 

Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Allah

Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur.

Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana

en yücelerde hamtlar olsun.

Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun,

başlangıçta olduğu gibi şimdi, daima ve ebediyen.

AMİN.

 

Mezmur 22.1-8

Kutsalsın ey Allah, Kutsasın ey Güçlü, Kutsalsın ey Ölmeyen,

bizim için haça Gerilen bize merhamet eyle

Mezmur 22.9-18

merhamet, merhamet, merhamet ey Baba

Mezmur 22.19-24

merhamet, merhamet, merhamet ey İsa

Mezmur 22.25-31

merhamet, merhamet, merhamet Kutsal Ruh

 

Bakire Meryem’den doğan

Tanrı’nın sonsuz Sözü

beden alıp aramızda yaşadın.

bizim için çarmıha gerildin.

Sana secde ederiz.

 

yücelerde oturan Tanrı’nın Sözü

sevginin ateşini yaktın,

göklerin kapılarını açtın

bizim için haça gerildin

Sana secde ederiz.

 

Rabbimiz Mesih İsa,

adaletin ve kutsallığın,

merhametin ve sevginin kaynağısın.

bizim için haça gerildin

Sana secde ederiz.

 

iyi armağanların kaynağı Rab,

şifanın ve kurtarışın,

mucizelerin ve bereketlerin sahibi Sensin.

bizim için haça gerildin

Sana secde ederiz.

 

Kral olan Rabbimiz,

akılları Sen bilirsin, yürekleri Sen denersin,

bilginin ve bilgeliğin hazineleri Sendedir.

bizim için haça gerildin

Sana secde ederiz.

 

Tanrı kuzusu Mesih İsa

bize merhamet eyle.

günahımızı Sen kaldırsın

bize merhamet eyle.

baba’nın sağında oturdun

bize merhamet eyle.

 

TÖVBE ve ALÇALIŞ

Rab Tanrımız, Sonsuz ve her şeye kadir Baba, Senin kutsal varlığın huzurunda saygıyla itirafla ve ilan ederiz ki, bizler zavallı birer günahkarlarız, günah içinde doğduk, bozulmuş doğamızla daima kötülük yaptık, kötülüğe meyilliyiz, iyi bir şey yapma gücümüz yok, kökten bozulmuşluğumuz ile kutsal emirlerini ihlal ettik. Sadece Senin doğru yargılarınla kurtulduk. Ancak Seni üzdük ve gücendirdik, şimdi gerçek tövbe ile kendimizi kınıyor ve huzurunda utanıyoruz. Lütfundan diliyoruz, acılarımızı iyileştir. Tanrımız ve Babamız, lütfun ve merhametin boldur, Kutsal Oğlun Rabbimiz İsa Mesih adıyla bize merhamet eyle. Günahı ve günahın lekesini bizlerden kaldır, bütün kalbimizle haksızlığını itiraf eden bizlerde günden güne artan bir şekilde Kutsal Ruh’unun lütfunu çoğalt; pişmanlıklarımız bizi gerçek tövbeye yönlendirsin, acı veren günahlarımız doğruluğun meyvelerini üretsin ve paklık içinde Seni hoşnut etmeyi arayalım. Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin.

 

İlahi: 116 sığınağım Sensin

 

İbraniler 10:16-25

 

DOXOLOGY (İLAHİ 198)

 

Yuhanna 18:1-14

İlahi: 56.1  Tanrı kuzusu, günahımı kaldıran,

// Efendilerin efendisi, kralların Kralısın//

Yuhanna 18:15-24

İlahi: 56.2 Tanrı kuzusu, elem yolundan giden,

// Efendilerin efendisi, kralların Kralısın//

Yuhanna 18:25-40

İlahi: 56.3 Tanrı kuzusu, ağzını hiç açmayan,

// Efendilerin efendisi, kralların Kralısın//

Yuhanna 19:1-16

İlahi: 56.4 Tanrı kuzusu, çarmıhta boyun eğen,

// Efendilerin efendisi, kralların Kralısın//

Yuhanna 19:1-16

İlahi: 56.5 Tanrı kuzusu, benim yerime ölen,

// Efendilerin efendisi, kralların Kralısın//

Yuhanna 19:17-27

İlahi: 56.6 Tanrı kuzusu, babasının sağında,

// Efendilerin efendisi, kralların Kralısın//

Yuhanna 19:28-37

İlahi: 56.7 Tanrı kuzusu, sana yetki verildi.

// Efendilerin efendisi, kralların Kralısın//

Yuhanna 19:37-42

İlahi: 56.8 Tanrı kuzusu, evet dedim yoluna.

// Efendilerin efendisi, kralların Kralısın//

Tanrı kuzusu, olsun senin isteğin.

// Efendilerin efendisi, kralların Kralısın//

Tanrı kuzusu, övsün seni varlığım!

// Efendilerin efendisi, kralların Kralısın//

 

VAAZ

 

İlahi 185 arınmak için geldin mi İsa’ya

 

DUALARIMIZ / YAKARIŞLARIMIZ

- Bu göğün altındaki Mesih’in bütün kiliseleri için dua edelim:

kilisenin hizmeti ve tanıklığının birliği için,

öğreten ve yöneten önderler için,

sadık hizmetkarlar için,

atanmış önderlerin hizmet ettiği Tanrı halkı için,

İsa Mesih adına vaftiz olan bütün canlar için...

 

¥/ Rab Tanrı kilisenin imanını güçlendirsin

sevgisini büyütsün ve halkını esenlikte korusun

 

Sonsuzluğun Tanrısı, Kutsal Ruhunla imanın ev halkı olan kiliseyi koru.

halkını kutsa, huzuruna getirdiğimiz dualarımızı kabul et. bu geçici yolculuğumuzda Seni doğrulukla düşünüp Sana korkuyla hizmet edebilelim. Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin.

 

- acı ve sıkıntı çekenler için dua edelim:

aç ve evsiz insanlar için,

yoksullar kimsesizler ve toplum dışına itilmişler için,

eziyet altında ve umutsuz insanlar için,

acılı ve yaralanmış kimseler için,

mahkumlar, köleler ve göçmenler için,

tehlikeli işlerde çalışanlar için...

 

¥/ Her şeye kadir Tanrımız, insanlara esenlik ve rahatlık versin,

Tanrısal sevginin bilgisini onlara bağışlasın,

kendi kutsal iradesini yaşamlarımıza getirsin,

sabır ve sevinç bağışlasın,

muhtaç olanların ihtiyaçlarına sağlayışını döksün.

 

Lütuf Tanrısı, sıkıntı çekenleri teselli et,

acı çekenleri güçlendir,

kederli olanlara merhamet göster,

bizler için acı çeken Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile

kiliseni hizmet için güçlendir. Amin.

 

- yeryüzünün bütün halkları, bütün ulusları için dua edelim:

her halktan, her ulustan, her dilden insanlar için,

dünyanın önderleri, yöneticileri için,

insanlığın barışı ve refahı için ,

doğruluk ve adalet için,

dünyanın kaynaklarının korunması için...

 

¥/ Rab Tanrı adaleti ve gerçeği arayanlara yardım etsin,

dünya uluslarını esenlik ve bereket içinde saklasın.

 

her şeye kadir Tanrımız, gerçek sevginin esenliğinde önderleri ve yöneticileri yönlendir. adaleti ve refahı güçlendir, esenliği çoğalt, Mesih bilgisi yeryüzünün bütün uçlarına yayılsın. Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin.

 

- Mesih’in Müjdesinden ayrı yaşayanlar için dua edelim:

kurtuluş sözünü duymamış kimseler için,

imanda uykuda olan kimseler için,

günahın Mesih’e yabacılaştırdığı kimseler için,

sözle ve işle Mesih’e karşı kimseler için,

Mesih’in çarmıhına düşman kimseler için,

kiliseye ve insanlık ailesine eziyet eden kimseler için...

 

¥/ Kutsal Tanrımız, yürekleri gerçeğine açsın,

karanlıkta yaşayanları aydınlatsın

ve onları itaat ve imana yönlendirsin.

 

Merhametli Tanrımız, yeryüzü halklarının Yaratıcısı, Seni tanımayanlara kutsal sevgini Rabbimiz İsa Mesih’te açıkladın. Lütuf et ki, kutsal Müjden büyük güçle hiç duymamış halklara vaaz edilsin. itaatsiz yürekleri kendine çağır, yoldan sapmışları eve döndür, Kurtarıcımız Mesih’te tek sürü tek çoban olsunlar. Amin. 

 

- çarmıh yolunda kutsal bir yaşam için dua edelim:

her durumda Rabbi uyanık bir şekilde karşılamaya hazır olmak için,

bu hayattan imanda uyanık bir şekilde ayrılmak için,

esenlik içinde bir dua ve tanıklık hayatı için,

Mesih’teki sevincin ve bereketlerin bolluğunda diriliş gününe hazır olmak için,

iman, ümit ve sevgide pak bir tanıklık için,

doğruluk ve kutsallıkta adanmışlık için...

 

¥/ yüce olan Tanrımız, günlerimiz bereketlesin,

imanımızı arttırsın, duamıza ve hizmetimize,

tanıklığımıza, vaazımıza ve işlerimize Kutsal Ruhun gücüyle destek olsun.

aklımızı ve yüreğimizi göksel bereketlerle yıkasın.

 

Sonsuzluğun Babası,

Senin gücün sonsuzdur, Senin ışığınla aydınlanırız.

yüce merhametinle kiliseni hatırla,

kurtaran için kilisende güçle ve görkemle açıkla.

bütün dünya düşenlerin kalktığı,

eskinin yeni olduğu, bozulmuşluğun yenilendiği,

her şeyin aracılığında yaratıldığı Rab İsa Mesih’te

Sana övgüler sunsun. bizler için acı çekip çarmıha çıkan Rab’be yücelik olsun;

Kutsal Ruh ve tek Tanrı’nın birliğinde, Amin.

 

dua edelim:

Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın,

Egemenliğin gelsin, Gökte olduğu gibi

yeryüzünde de Senin isteğin olsun.

Gündelik ekmeğimizi bugün bize ver,

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

Sen de bizim suçlarımızı bağışla.

Ayartılmamıza izin verme, Kötü olandan bizleri kurtar,

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. Amin

 

BEREKETLEME

 

( İlahi )