AYLIK OKUMALAR - IIa

 

 

ondalık, sunu ve sadakaları kiliseye getirmeden önce Tanrı’ya adamak için dua:

Göklerdeki Babamız, Tanrısı RAB Sensin,

Mesih İsa aracılığındaki diri paydaşlık için Sana şükürler olsun; solmaz, lekesiz ve çürümez hazinelerinle dolu göksel yaşam armağanı için Sana şükürler olsun;

 

kutsal huzuruna aklımızı ve yüreğimizi getiririz; bizleri aydınlatıp kutsayan Kutsal Ruh’un diriliş getiren gücünde ondalık, sunu ve sadakalarımızı bereketle diye Sana dua ederiz;

 

Mesih Tanrımız, kilisenin tanıklığı ve ulusların iyiliği için kullanılsın diye Sana getirdiğimiz armağanlarımızı kabul et; balık ve ekmeği çoğalttığın günkü yüceliğinde yaşamlarımızı her bereketinle zenginleştir;

 

bütün yaşamımız Senin görkem ve yüceliğine adanmış olsun diye bizleri dünyasallıktan koru... Amin.

 

 

 

 

 

 

II. - 1. Gün

 

Tesniye 25: 15 Tartınız da ölçünüz de eksiksiz ve doğru olacak. Öyle ki, Tanrınız RAB'bin size vereceği ülkede ömrünüz uzun olsun.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 104

2 Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün.

Gökleri bir çadır gibi geren,

3 Evini yukarıdaki sular üzerine kuran,

Bulutları kendine savaş arabası yapan,

Rüzgarın kanatları üzerinde gezen,

4 Rüzgarları kendine haberci,

Yıldırımları uşak eden sensin.

5 Yeryüzünü temeller üzerine kurdun,

Asla sarsılmasın diye.

6 Engini ona bir giysi gibi giydirdin,

Sular dağların üzerinde durdu.

7 Sen kükreyince sular kaçtı,

Göğü gürletince hemen çekildi.

8 Dağları aşıp vadilere aktı,

Onlar için belirlediğin yerlere doğru.

9 Bir sınır koydun önlerine,

Geçmesinler, gelip yeryüzünü bir daha kaplamasınlar diye.

24 Ya RAB, ne çok eserin var!

Hepsini bilgece yaptın;

Yeryüzü yarattıklarınla dolu.

 

İtiraflar

Hayatımızda kendine güven ve bencillik geliştiren her alanı itiraf edelim.

 

Tesniye 10:12

"Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrınız RAB sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Tanrınız RAB'den korkun, O'nun yollarında yürüyün, O'nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk edin;

 

Bereketleme…

II.Selanikliler 2:16-17 Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi ve bizi sevip lütfuyla bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut veren Babamız Tanrı sizi yüreklendirsin, her iyi eylem ve sözde pekiştirsin.

I.Timoteos 6: 15-16 Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O'nun olsun! Amin.

 

 

 

 

 

II. - 2. Gün

 

Vaiz 5: 10 Parayı seven paraya doymaz,

Zenginliği seven kazancıyla yetinmez.

Bu da boştur.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 42

1 Geyik akarsuları nasıl özlerse,

Canım da seni öyle özler, ey Tanrı!

2 Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı;

Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü?

 

İşaya 26:9

Geceleri canım sana susar,

Evet, içimde ruhum seni özler;

Çünkü senin ilkelerin yeryüzünde oldukça

Orada oturanlar doğruluğu öğrenir

 

İtiraflar

Tanrı’nın yardımını reddettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Romalılar 16

25Tanrı, duyurduğum müjde ve İsa Mesih'le ilgili bildiri uyarınca, sonsuz çağlardan beri gizli tutulan sırrın açıklanışına uygun olarak sizi ruhça pekiştirecek güçtedir. 26O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve öncesiz Tanrı'nın buyruğuna göre peygamberlerin yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman ederek söz dinlemeleri için bildirilmiştir. 27Bilge olan tek Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik olsun. Amin.

 

 

 

II. - 3. Gün

 

Romalılar 13: 14 Rab İsa Mesih'i kuşanın. Benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 115:1

Bizi değil, ya RAB, bizi değil,

Sevgin ve sadakatin uğruna,

Kendi adını yücelt!

 

Mezmur 147:1

RAB'be övgüler sunun!

Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!

O'na övgü yaraşır.

 

İtiraflar

Tanrı’nın krallığına engel teşkil eden her türlü söz ya da hareketlerimizi itiraf edelim.

 

I.Timoteos 3

16Kuşkusuz, Tanrı yolunun sırrı büyüktür.

O, bedende göründü,

Ruh'ça doğrulandı,

meleklerce görüldü,

uluslara tanıtıldı,

dünyada O'na iman edildi,

yücelik içinde yukarı alındı.

 

 

 

II. - 4. Gün

 

Süleymanın Meselleri 27: 5 Açık bir azar,

Gizli tutulan sevgiden iyidir.

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 40

13 RAB'bin düşüncesine kim akıl erdirebildi?

O'na öğüt verip öğretebilen var mı?

14 Akıl almak, adalet yolunu öğrenmek için

RAB kime danıştı ki?

O'na bilgi veren, anlayış yolunu bildiren var mı?

15 RAB için uluslar kovada bir damla su,

Terazideki toz zerreciği gibidir.

Adaları ince toz gibi tartar.

17 RAB'bin önünde bütün uluslar bir hiç gibidir,

Hiçten bile aşağı, değersiz sayılır.

18 Öyleyse Tanrı'yı kime benzeteceksiniz?

Neyle karşılaştıracaksınız O'nu?

 

İtiraflar

Tanrı’ya karşı güvensizliğe düştüğümüz her konuyu itiraf edelim.

 

II.Korintliler 1

3Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli Baba'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun!

 

Romalılar 15

13Ümit kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh'un gücüyle ümitle dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizi tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.

 

 

 

 

II. - 5. Gün

 

I.Selanikliler 5: 22 Her çeşit kötülükten kaçının.

 

Tapınma Övgüsü

Yeremya 10.10

Ama gerçek Tanrı RAB'dir.

O yaşayan Tanrı'dır,

Sonsuza dek kral O'dur.

O öfkelenince yeryüzü titrer,

Uluslar dayanamaz gazabına.

 

Daniel 4.3

"Belirtileri ne büyük!

Şaşılası işleri ne yüce!

Krallığı sonsuza dek duracak,

Egemenliği kuşaklar boyunca sürecek.

 

İtiraflar

Yalnızca insan bilgeliği ve gücü ile devam etmeye çalıştığımız zamanları itiraf edelim.

 

Yuhanna 6

51Gökten inmiş olan diri ekmek ben'im. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir

 

Yuhanna 8

12İsa yine halka seslenip şöyle dedi: «Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.»

 

 

 

 

 

 

II. - 6. Gün

 

Koloseliler 3: 12 Öyleyse, Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin.

 

İşaya 40

25 "Bana benzeyen kim var ki, Eşitim olsun?" diyor Kutsal Olan.

26 Başınızı kaldırıp göklere bakın.

Kim yarattı bütün bunları? Cisimleri sırayla görünür kılıyor, Hepsini adlarıyla çağırıyor. Büyük kudreti, üstün gücü sayesinde hepsi yerli yerinde duruyor.

28 Bilmiyor musun, duymadın mı? Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan, Ne yorulur ne de zayıflar, O'nun bilgisi kavranamaz.

 

Yeremyanın Mersiyeleri 5

Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Egemenliğin kuşaklar boyu sürer.

 

İtiraflar

Tanrı’ya ait olan zamanı yanlış kullandığımız veya ısraf ettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

İbraniler 4

12Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı her kılıçtan keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar. 13Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözleri önünde her şey çıplak ve açıktır.

 

Yahuda

20 Ama siz, sevgili kardeşlerim, kendinizi tümden kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal Ruh'un yönetiminde dua edin. 21 Rabbimiz İsa Mesih'in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun.

 

 

 

II. - 7. Gün

 

I.Korintliler13: 7 Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır.

 

Tapınma Övgüsü

Yuhanna 1:1-2

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.

 

I.Korintliler 8

6 bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır ve biz O'nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih'tir. Her şey O'nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O'nun aracılığıyla yaşıyoruz.

 

İtiraflar

Çağrımızı ihmal ettiğimiz ya da korkuya kapıldığımız zamanları itiraf edelim.

 

Yuhanna 10

9Kapı ben'im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. 10Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.

 

Yuhanna 10

27Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. 28Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. 29Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba'nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. 30Ben ve Baba biriz.»

 

 

II. - 8. Gün

 

Yakup 4: 7 Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblis'e karşı direnin, sizden kaçacaktır.

 

Tapınma Övgüsü

Eyüp 38

31 "Ülker yıldızlarını bağlayabilir misin?

Oryon'un bağlarını çözebilir misin?

32 Mevsimlerinde çıkartabilir misin takımyıldızları?

Büyük ve Küçük Ayı'ya yol gösterebilir misin?

33 Biliyor musun göklerin yasalarını?

Tanrı'nın yönetimini yeryüzünde kurabilir misin?

 

Eyüp 42.2

"Senin her şeyi yapabileceğini biliyorum,

Hiçbir amacına engel olunmaz.

 

İtiraflar

Tanrı Sözü ve disiplin üzerinde ilgisiz kaldığımız zamanları itiraf edelim.

 

Mezmur 32

7 Sığınağım sensin,

Beni sıkıntıdan korur,

Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.

 

Süleymanın Meselleri 29

25 İnsandan korkmak tuzaktır,

Ama RAB'be güvenen güvenlikte olur.

 

 

 

 

II. - 9. Gün

 

Süleymanın Meselleri 9: 10 RAB korkusudur bilgeliğin temeli.

Akıl Kutsal Olan'ı tanımaktır.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 24

1 RAB'bindir yeryüzü ve içindekiler,

Dünya ve üzerinde yaşayanlar;

2 Çünkü O'dur denizler üzerinde onu kuran,

Sular üzerinde durduran.

 

İşaya 40

22 Gökkubbenin üstünde oturan RAB'dir,

Yeryüzünde yaşayanlarsa çekirge gibidir.

Gökleri perde gibi geren,

Oturmak için çadır gibi kuran O'dur.

23 O'dur önderleri bir hiç eden,

Dünyanın egemenlerini sıfıra indirgeyen.

 

İtiraflar

Tanrı’nın kurallarına karşı duyarsız kaldığımız alanları itiraf edelim.

 

Romalılar 8

1 Bu nedenle, Mesih İsa'ya ait olanlara karşı artık hiçbir mahkûmiyet yoktur. 2Çünkü yaşam veren Ruh'un yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı.

 

Efesliler 1

11Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacına göre önceden belirlenip Mesih'te seçildik. 12Öyle ki, Mesih'e ilk ümit bağlamış olan bizler, O'nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım.

 

 

II. - 10. Gün

 

II.Petrus 3: 13 Ama biz Tanrı'nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz.

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 48.12

Ey Yakup soyu, çağırdığım İsrail, beni dinle:

Ben O'yum; ilk Ben'im, son da Ben'im.

 

İbraniler 1

3Oğul, Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı ve O'nun varlığının öz görünümüdür. Kudretli sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturdu.

4Meleklerden ne kadar üstün bir adı miras aldıysa, onlardan o kadar da üstün olmuştur.

 

İtiraflar

Tanrı’nın koruyan sevgisine dua ederek vermek yerine hayatımızda acı çekerek taşımaya çalıştığımız alışkanlıklar, konular, zayıflıklar ve kaygılar olduğunu itiraf edelim.

 

Mezmur 16

8 Gözümü RAB'den ayırmam,

Hiç sarsılmam, O sağımda durduğu için.

9 Bu yüzden içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor,

Bedenim güven içinde.

11 Hep yaşam yolunu gösterirsin bana.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

 

 

 

II. - 11. Gün

 

Koloseliler 3: 17 Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, O'nun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 119

138 Buyurduğun öğütler doğru

Ve tam güvenilirdir.

139 Gayretim beni tüketti,

Çünkü düşmanlarım unuttu senin sözlerini.

140 Sözün çok güvenilirdir,

Kulun onu sever.

141 Önemsiz ve horlanan biriyim ben,

Ama koşullarını unutmuyorum.

142 Adaletin sonsuza dek doğrudur,

Yasan gerçektir.

 

Mezmur 108

1 Kararlıyım, ey Tanrı,

Bütün varlığımla sana ezgiler, ilahiler söyleyeceğim!

2 Uyan, ey lir, ey çenk,

Seheri ben uyandırayım!

3 Halkların arasında sana şükürler sunayım, ya RAB,

Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim.

4 Çünkü sevgin göklere erişir,

Sadakatin gökyüzüne ulaşır.

 

İtiraflar

Ondalık ve sunular konusunda Tanrı’nın istediği cesareti gösteremediğimizi itiraf edelim.

 

Mezmur 63

2 Kutsal Yer'de baktım sana,

Gücünü, görkemini görmek için.

3 Senin sevgin yaşamdan iyidir,

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

4 Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

5 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. - 12. Gün

 

I.Korintliler13: 4 Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 48

1 RAB büyüktür ve yalnız O övülmeye değer

Tanrımız'ın kentinde, kutsal dağında.

9 Ey Tanrı, tapınağında,

Ne kadar vefalı olduğunu düşünüyoruz.

10 Adın gibi, ey Tanrı, övgün de

Dünyanın dört bucağına varıyor.

Sağ elin doğruluk dolu.

 

Mezmur 95:6

Gelin, tapınalım, eğilelim,

Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim.

 

İtiraflar

Kalbimizin soğuk kaldığı konuları, kişileri itiraf edelim.

 

Efesliler 3:0-21

Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, her dilediğimiz ya da her düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. O'na, inanlılar topluluğunda ve Mesih İsa'da bütün kuşaklar boyunca, sonsuzlara dek yücelik olsun! Amin.

 

 

 

 

II. - 13. Gün

 

Luka 12: 15 Sonra onlara, "Dikkatli olun!" dedi. "Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı, malının çokluğuna bağlı değildir."

 

Tapınma Övgüsü

Amos 9

5 Her Şeye Egemen Rab Yahve

Yere dokununca yer erir,

Üzerinde yaşayan herkes yasa bürünür,

Bütün yeryüzü Nil gibi kabarır,

Mısır'ın ırmağı gibi yine alçalır.

6 Yukarı odalarını gökyüzünde yapan,

Kubbesini yeryüzünde kuran,

Denizin sularını çağırıp yeryüzüne döken O'dur;

O'nun adı RAB'dir.

 

Zekeriya 2

13 Ey insanlar, RAB'bin önünde sessiz durun! RAB kutsal konutundan kalkmış geliyor!

 

İtiraflar

Denenme ve ayartılardan kaçmaktaki zayıflığımız ve başarısızlığımızı itiraf edelim.

 

Mezmur 8

3 Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri,

Oraya koyduğun ayı ve yıldızları,

4 Soruyorum kendi kendime:

"İnsan ne ki, onu göz önüne alasın,

İnsan soyu ne ki, ona ilgi duyasın?"

5 Nerdeyse bir tanrı yaptın onu,

Başına şan şeref tacı koydun.

6 Ellerinin eserlerine onu egemen kıldın,

Her şeyi ayaklarının altına serdin;

 

 

 

 

 

 

II. - 14. Gün

 

II.Timoteyus 2: 15 Kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir

işçi olarak sunmaya gayret et.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 93

1 RAB egemenlik sürüyor, görkeme bürünmüş,

Kudret giyinip kuşanmış.

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

2 Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,

Varlığın öncesizliğe uzanır.

5 Koşulların hep geçerlidir;

Tapınağına kutsallık yaraşır

Sonsuza dek, ya RAB.

 

Mezmur 104:1

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

Ya RAB Tanrım, ne ulusun!

Görkem ve yücelik kuşanmışsın,

 

İtiraflar

İnançsızlık ve şüphe yüzünden Tanrı’nın gücünü sınırlı gördüğümüz zamanları itiraf edelim.

 

Mezmur 20

6 Şimdi anladım ki, RAB meshettiği* kralı kurtarıyor,

sağ elinin kurtarıcı gücüyle

Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor.

7 Bazıları savaş arabalarına,

Bazıları atlarına güvenir,

Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.

 

Mezmur 31

23 RAB'bi sevin, ey O'nun sadık kulları!

RAB kendisine bağlı olanları korur,

Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir.

24 Ey RAB'be umut bağlayanlar,

Güçlü ve yürekli olun!

 

 

 

II. - 15. Gün

 

Süleymanın Meselleri 4

7 Bilgeliğe ilk adım onu sahiplenmektir.

Bütün servetine mal olsa da akla sahip çık.

8 Onu el üstünde tut, o da seni yüceltecek,

Ona sarılırsan seni onurlandıracak.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 111

7 Yaptığı her işte sadık ve adildir,

Bütün koşulları güvenilirdir;

8 Sonsuza dek sürer,

Sadakat ve doğrulukla yapılır.

9 O halkının kurtuluşunu sağladı,

Antlaşmasını sonsuza dek geçerli kıldı.

Adı kutsal ve müthiştir.

 

Mezmur 135:13

Ya RAB, adın sonsuza dek sürecek,

Bütün kuşaklar seni anacak.

 

İtiraflar

Bizleri Tanrı ile paydaşlıktan alıkoyan itiraf edilmemiş günahları Rab’bin önüne getirelim.

 

Koloseliler 1

12Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Baba'ya şükretmeniz için dua ediyoruz. 13O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlunun egemenliğine aktardı. 14O'nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.

 

II.Korintliler 5

9Bu nedenle, ister bedende yaşayalım, ister bedenden uzak olalım, emelimiz Rab'bi hoşnut etmektir. 10Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü, yaptıklarımızın karşılığını almak için her birimizin Mesih'in yargı kürsüsü önünde görünmesi gerekir.

 

 

 

II. - 16. Gün

 

Romalılar 12: 12 Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin.

 

Tapınma Övgüsü

Daniel 4

17... her canlı Yüce Olan'ın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve onları dilediği kişiye, en hor görülen birine bile verebileceğini bilsin.'

34 ... O'nun egemenliği sonsuza dek duracak, Krallığı kuşaklar boyu sürecek. 35 Dünyada yaşayanlar bir hiç sayılır. gökteki güçlere de dünyada yaşayanlara da dilediğini yapar. O'nun elini durduracak, O'na, "Ne yapıyorsun?" diyecek kimse yoktur.

37 ... göklerin Kralı'na şükrederim. O'nu över, yüceltirim. Çünkü bütün yaptıkları gerçek, yolları doğrudur; kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter.

 

İtiraflar

Affetmekte zorlandığımız zamanlar olduğunu, bağışlamak yerine şikayet etmeye meyilli olduğumuzu itiraf edelim.

 

Nehemya 9

5 .... Başlangıçtan sonsuza kadar var olan Tanrınız RAB'be övgüler olsun. 'Ya Rab senin kutsal adın öyle yücedir ki, bizim yüceltmelerimiz, övgülerimiz yetersiz kalır.

 

Mezmur 17

15 Ama ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin, Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

 

 

II. - 17. Gün

 

I.Petrus 5: 8 Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. 9 Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis'e karşı direnin.

 

Tapınma Övgüsü

Yuhanna 1

3Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. 4Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.

 

Zekeriya 4:6

... Güçle kuvvetle değil, ancak benim Ruhum'la başaracaksın ... Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

 

İtiraflar

Bugün için taşıdığımız üzüntü, korku ve endişeleri Rab’be itiraf edelim.

 

I.Korintliler 1

30Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için Tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu.

 

Galatyalılar 3

11 Açıktır ki, hiç kimse Tanrı katında Yasa'yla aklanmaz. Çünkü «imanla aklanan insan yaşayacaktır.»

 

 

 

II. - 18. Gün

 

Tesniye 1: 17 Yargılarken kimseyi kayırmayın; küçüğe de, büyüğe de aynı gözle bakın.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur106

1 Övgüler sunun, RAB'be!

RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 RAB'bin büyük işlerini kim anlatabilir,

Kim O'na yeterince övgü sunabilir?

 

İtiraflar

Tanrı’nın isteğinden fazla, kendi isteğimize göre davranmaya meyilli olduğumuzu itiraf edelim.

 

Yuhanna 12

24«Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. 25Canını seven, onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran[], onu sonsuz yaşam için koruyacaktır.

 

 

 

II. - 19. Gün

 

Koloseliler 3: 15 Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun!

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 45

6 Ey Tanrı, tahtın sonsuza dek sürer,

Krallığının asası adalet asasıdır.

7 Sen doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin.

Bu yüzden Tanrı, senin Tanrın,

Çağdaşlarını değil,

Sevinç yağıyla seni meshetti.

 

Mezmur 145

4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,

Güçlü işlerin duyurulacak.

5 Düşüneceğim harika işlerini,

İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.

6 Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler,

Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım.

 

İtiraflar

Tanrıya ve diğer insanlara karşı bencillik içinde davrandığımız zamanları itiraf edelim.

 

Mezmur 42

5 Neden üzgünsün, ey gönlüm,

Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla,

Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

6-7 Gönlüm üzgün,

Bu yüzden seni anımsıyorum, ey Tanrım.

11 Neden üzgünsün, ey gönlüm,

Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla,

Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

 

 

 

II. - 20. Gün

 

Vaiz 7: 9 Çabuk öfkelenme,

Çünkü öfke akılsızların bağrında barınır.

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 8:13

"Her Şeye Egemen RAB'bi kutsal sayın.

Korkunuz, yılgınız O'ndan olsun.

 

İşaya 33:6

Yaşadığınız sürenin güvencesi O'dur.

Bol bol kurtuluş, bilgi ve bilgelik sağlayacak.

Halkın hazinesi RAB korkusudur.

 

İtiraflar

Tövbe ettiğimiz konularda dünyaya ve şeytana uyup tekrar başarısız olduğumuz zamanları itiraf edelim.

 

Mezmur 19

7 RAB'bin yasası yetkindir, cana can katar,

RAB'bin buyrukları güvenilirdir,

Saf adama bilgelik verir,

8 RAB'bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,

RAB'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.

9 RAB korkusu paktır, sonsuza dek kalır,

RAB'bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.

10 Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek

duyulur,

Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır.

11 Uyarırlar kulunu,

Onlara uyanların ödülü büyüktür.

 

 

 

II. - 21. Gün

 

Filipililer 4: 8 Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün.

 

Tapınma Övgüsü

Yeremya 10:12

Gücüyle yeryüzünü yaratan,

Bilgeliğiyle dünyayı kuran,

Aklıyla gökleri yayan RAB'dir.

 

Yeremya 51:19

Her şeye biçim veren O’dur,

Her şeye Egemen RAB’dir adı.

 

Yeremya 31:35

Gündüz ışık olsun diye güneşi sağlayan,

Gece ışık olsun diye ayı, yıldızları düzene koyan,

Dalgaları kükresin diye denizi kabartan RAB

O'nun adı Her Şeye Egemen Yahve'dir

 

İtiraflar

Tanrı’nın yerine insan bilgeliğine güvendiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Mezmur 29

1 Ey ilahi varlıklar, tanıyın RAB'bi,

Görkemini, kudretini tanıyın RAB'bin!

2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

 

I.Timoteos 1

17Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe ümit bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrı'ya ümit bağlasınlar.

 

 

 

II. - 22. Gün

 

Filimun 6 Mesih'te sahip olduğumuz her iyiliğin bilincine vararak imanını başkalarıyla paylaşmakta etkin olman için dua ediyorum.

 

Tapınma Övgüsü

II.Tarihler 20:6

"Ey atalarımızın Tanrısı RAB, sen göklerde oturan Tanrı değil misin?" … "Ulusların bütün krallıklarını yöneten sensin. Güç, kudret senin elinde. Kimse sana karşı duramaz.

 

Mezmur 9

1 Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım.

2 Sende sevinç bulacak, coşacağım,

Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!

 

İtiraflar

Hayatımızı ve kainatı var edenin Tanrı olduğunu unuttuğumuz zamanları itiraf edelim.

 

İbraniler 13

20Esenlik veren Tanrı, koyunların büyük Çobanını, Rabbimiz İsa'yı sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti. 21Tanrı, kendisini hoşnut eden şeyi İsa Mesih aracılığıyla bizde gerçekleştirerek kendi isteğini yerine getirebilmeniz için sizi her iyilikle donatsın. Mesih'e sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. - 23. Gün

 

Süleymanın Meselleri 6: 23 Bu buyruklar sana çıra,

Öğretilenler ışıktır.

Eğitici uyarılar yaşam yolunu gösterir.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 33:1

Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

 

İşaya 26:8

Evet, ya RAB, ilkelerinin çizdiği yolda sana umut bağladık, Adın ve ünündür yüreğimizin dileği ...

 

İtiraflar

Şeytana karşı kendi gücümüzle durmaya çalıştığımız zamanları itiraf edelim.

 

Mika 6

8 Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi.

Adil davranmanızdan, merhameti sevmenizden

Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka

Tanrınız RAB sizden ne istedi?

 

Romalılar 14

... Tanrı'nın yargı kürsüsü önüne hepimiz çıkacağız. 11Yazılmış olduğu gibi:

«Rab şöyle diyor:

`Varlığım hakkı için her diz önümde çökecek

ve her dil Tanrı olduğumu açıkça söyleyecek.'»

12Böylece her birimiz kendi adına Tanrı'ya hesap verecektir.

 

 

II. - 24. Gün

 

İbraniler 6:12 Tembel olmamanızı, vaat edilenleri iman ve sabır aracılığıyla mirasalanların örneğine uymanızı istiyoruz.

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 55

8 "Çünkü benim düşüncelerim Sizin düşünceleriniz değil, Sizin yollarınız benim yollarım değil" diyor RAB.

9 "Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse,

Yollarım da sizin yollarınızdan,

düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.

 

Yeremya 32:27

"Bütün insanlığın Tanrısı RAB benim. Var mı yapamayacağım bir şey?

 

İtiraflar

Başkalarına saygı ve şefkat göstermediğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Mezmur 63

6 Yatağıma uzanınca seni anarım,

Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.

7 Çünkü sen bana yardımcı oldun,

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

8 Canım sana sımsıkı sarılır,

Sağ elin bana destek olur.

 

 

 

 

II. - 25. Gün

 

I.Selanikliler 5: 5 Hepiniz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değiliz. 6 Öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım.

 

Tapınma Övgüsü

Daniel 7

9 ... Tahtlar kuruldu,

Eskiden beri var olan yerine oturdu.

Giysileri kar gibi beyaz,

Başındaki saçlar yün gibi apaktı.

Tahtı alev alev,

Tekerlekleri kızgın ateş gibiydi.

10 Önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu.

Binlerce binler Ona hizmet ediyordu;

On binlerce on binler Önünde duruyordu.

Mahkeme kuruldu, Kitaplar açıldı.

 

II.Krallar 19:15

"Ey Keruvlar arasında taht kuran İsrail'in

Tanrısı RAB, bütün dünya krallıklarının tek Tanrısı sensin. Yeri göğü sen yarattın.

 

İtiraflar

Dünyasal şeylere ve maddiyata İsa Mesih’te sahip olduğumuz mirastan daha fazla önem verdiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

I.Perus 5

10Sizi Mesih'te olan kendi sonsuz yüceliğine çağıran ve tüm lütfun kaynağı olan Tanrı, kısa bir süre acı çekmenizden sonra kendisi sizi yetkinleştirecek, pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir. 11Kudret sonsuzlara dek O'nun olsun. Amin.

 

 

 

II. - 26. Gün

 

İbraniler 12: 10 Babalarımız bizi kısa bir süre için, uygun gördükleri gibi terbiye ettiler. Ama Tanrı, kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi yararımıza terbiye ediyor. 11 Terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki, böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir.

 

Tapınma Övgüsü

Amos 4:13

Çünkü dağlara biçim veren, Rüzgarı yaratan, düşüncelerini insana bildiren, Şafağı karanlığa çeviren, Dünyanın yüksek yerlerine ayak basan işte O'dur,

O'nun adı RAB, Her Şeye Egemen Tanrı'dır.

 

Esinleme 7:12

«Amin. Övgü, yücelik ve bilgelik,

şükran ve saygı, güç ve kudret,

sonsuzlara dek Tanrımızın olsun.

Amin.»

 

İtiraflar

Tanrı’nın Sebt gününü ihmal ettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Esinleme 21

6Bana, «Tamam!» dedi. «Alfa ve Omega, başlangıç ve son ben'im. Susamış olana, yaşam suyunun pınarından karşılıksız olarak su vereceğim. 7Galip gelen bunları miras alacak. Ben ona Tanrı olacağım, o da bana oğul olacak.

 

Esinleme 22

12 «İşte tez geliyorum! Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese, yaptığının karşılığını vereceğim. 13Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son ben'im.

20Bütün bunlara tanıklık eden, «Evet, tez geliyorum!» diyor. Amin! Gel, ya Rab İsa!

 

 

 

II. - 27. Gün

 

I.Selanikliler 5: 21 Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun.

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 66

1 RAB diyor ki:

"Gökler tahtım,

Yer ayaklarımın taburesidir.

Nerede benim için yapacağınız ev,

Neresi dinleneceğim yer?

2 Çünkü bütün bunları benim ellerim yaptı,

Hepsi böylece var oldu" diyor RAB.

"Ancak ben alçakgönüllüye, ruhu ezik olana,

Sözümden titreyen kişiye değer veririm.

 

İşaya 48:13

Yeryüzünün temelini elimle attım,

Gökleri sağ elim gerdi.

Onları çağırdığımda

Birlikte önümde dikilirler.

 

İtiraflar

Pak olamayan her iş ve düşünceyi Rab’bin önüne getirelim.

 

Mezmur 103

19 RAB tahtını göklere kurmuştur,

O'nun egemenliği her yeri kapsar.

20 RAB'be övgüler sunun, ey sizler, O'nun melekleri,

O'nun sözünü dinleyen,

Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!

21 RAB'be övgüler sunun, ey sizler,

O'nun bütün göksel orduları,

İsteğini yerine getiren kulları!

22 RAB'be övgüler sunun,

Ey O'nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar!

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

 

 

 

II. - 28. Gün

 

Çıkış 23: 2 «Kötülük yapan kalabalığı izlemeyeceksiniz. Bir davada çoğunluktan yana konuşarak adaleti saptırmayacaksınız.

 

Tapınma Övgüsü

Efesliler 1:3

Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun.

 

Galatyalılar 1

3Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.

 4Mesih, Babamız Tanrı'nın isteğine uyarak, bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için günahlarımıza karşılık kendini feda etti.

5Tanrı'ya sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin

 

İtiraflar

Ruhsal olan yerine dünyasal olan şeylerde tatmin bulmaya çalıştığımız zamanları itiraf edelim.

 

Mezmur 95

3 Çünkü RAB ulu Tanrı'dır,

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.

4 Yerin derinlikleri O'nun elindedir,

Dağların dorukları da O'nun.

5 Deniz O'nundur, çünkü O yarattı,

Karaya da O'nun elleri biçim verdi.

7 Çünkü O Tanrımız'dır,

Bizse O'nun otlağının halkı,

Elinin altındaki koyunlarız.

 

 

 

 

II. - 29. Gün

 

Efesliler 4: 29 Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 84

1 Ey Her Şeye Egemen RAB,

Ne kadar severim konutunu!

2 Canım senin avlularını özlüyor,

İçim çekiyor,

Yüreğim, bütün varlığım

Sana, yaşayan Tanrı'ya sevinçle haykırıyor.

 

Mezmur 71:

19 Ey Tanrı, doğruluğun göklere erişiyor,

Büyük işler yaptın,

Senin gibisi var mı, ey Tanrı?

 

İtiraflar

İnsanlara Tanrısal olmayan düşüncelerle yaklaştığımız zamanları itiraf edelim.

 

Süleymanın Meselleri 2

6 Çünkü bilgeliğin kaynağı RAB'dir.

O'nun ağzından bilgi ve anlayış çıkar.

7 Doğru kişileri başarıya ulaştırır,

Kalkanıdır dürüst yaşayanların.

8 Adil olanların adımlarını korur,

Sadık kullarının yolunu gözetir.

 

 

 

 

II. - 30. Gün

 

Süleymanın Meselleri 27: 1 Yarınla övünme,

Çünkü ne getireceğini bilemezsin.

 

Tapınma Övgüsü

Yaratılış 15:1

Bundan sonra, RAB bir görümde Avram'a şöyle seslendi: "Korkma, Avram. Senin kalkanın benim. Ödülün çok büyük olacak."

 

Mezmur 18

30 Tanrı'nın yolu kusursuzdur,

RAB'bin sözü arıdır.

O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

31 Var mı RAB'den başka Tanrı?

Tanrımız'dan başka kaya var mı?

 

İtiraflar

Hristiyan konukseverliğini göstermek konusundaki isteksizliğimizi itiraf edelim.

 

Mezmur 19

14 Ağzımdan çıkan sözler,

Yüreğimdeki düşünceler,

Kabul görsün senin önünde,

Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim!

 

Çıkış 15

11 "Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya RAB?

Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer, Harikalar yaratan var mı?

 

 

 

II. - 31. Gün

 

I.Korintliler 13: 6 Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir.

 

Tapınma Övgüsü

Eyüp 34

13 "Benimle ters düştüklerinde

Kölemin ve hizmetçimin hakkını yemişsem,

14 Tanrı yargıladığında ne yaparım?

2 Hesap sorduğunda ne yanıt veririm?

15 Beni ana karnında yaratan onu da yaratmadı mı?

Rahimde bize biçim veren O değil mi?

 

Mezmur 50

10 Çünkü bütün orman yaratıkları,

Dağlardaki bütün hayvanlar benimdir.

11 Dağlardaki bütün kuşları korurum,

Kırlardaki bütün yabanıl hayvanlar benimdir.

 

İtiraflar

Tanrı’nın bize verdiği armağanlar ve yetenekler konusunda yeterli şükran sunmadığımızı irtiraf edelim.

 

İşaya 2

11 İnsanın küstah bakışları alçaltılacak,

Gururu kırılacak.

O gün yalnız RAB yüceltilecek.

 

Mezmur 18

27 Alçakgönüllüleri kurtarır,

Gururluların başını eğersin.

 

İşaya 45

23 Kendi üzerime ant içtim,

Ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz:

Her diz önümde çökecek,

Her dil bana ant içecek.

 

Mezmur 18

46 RAB yaşıyor! Kayama övgüler olsun!

Yücelsin kurtarıcım Tanrı!

 

I.Samuel 2

2 Kutsallıkta RAB'bin benzeri yok,

Evet, senin gibisi yok, ya RAB!

Tanrımız gibi dayanak yok.