AYLIK OKUMALAR - III

 

 

ondalık, sunu ve sadakaları kiliseye getirmeden önce Tanrı’ya adamak için dua:

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, yaratan ve kurtaran RAB Sensin, Sana şükürler olsun her iyi ve mükemmel armağan Senden gelir; ölümü yenmiş RAB İsa Mesih’teki sonsuz yaşam armağanı için Sana şükürler olsun;

 

ondalık, sunu ve sadakalarımızla kutsal huzuruna yaklaştığımızda evlerimizi ve işlerimizi de bereketle diye Sana dua ederiz; duamız, ilahimiz, orucumuz, tanıklığımızla birlikte ellerimizin işlerini de Senin sonsuz bereketlerine teslim ederiz;

 

bizleri paha biçilemez kutsal bedeni ve kanı ile çarmıhta satın alan Mesih Rabbimiz, Kutsal Kitap’ın bildirisi ve Kilisenin tanıklığı imanla, ümitle, sevgi ile bütün uluslara yayılsın diye Sana sunduğumuz armağanlarımızı kabul et; Kutsal Ruh’un bize bağışladığı ölümsüzlüğü giyinmiş olarak gerçek zenginliği Sende arayanlara bereket olsun;

 

canlarımızı ve bedenlerimizi dünyadan, benlikten ve şeytandan koru... Amin.

 

 

 

III. - .1 Gün

 

Süleymanın Meselleri 29: 25 İnsandan korkmak tuzaktır,

Ama RAB'be güvenen güvenlikte olur.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 34

1 Her zaman RAB'be övgüler sunacağım,

Övgüsü dilimden düşmeyecek.

2 RAB'le övünürüm,

Mazlumlar işitip sevinsin!

3 Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun,

Adını birlikte yüceltelim.

 

Mezmur 94

22 Ama RAB bana kale oldu,

Tanrım sığındığım kaya oldu.

 

İtiraflar

Ondalık ve sunularımızı Rab’be adamaktaki zayıflığımızı itiraf edelim.

 

Tesniye 10:12

"Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrınız RAB sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Tanrınız RAB'den korkun, O'nun yollarında yürüyün, O'nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk edin;

 

Bereketleme…

II.Selanikliler 2:16-17 Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi ve bizi sevip lütfuyla bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut veren Babamız Tanrı sizi yüreklendirsin, her iyi eylem ve sözde pekiştirsin.

I.Timoteos 6: 15-16 Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O'nun olsun! Amin.

 

 

 

 

 

 

 

III. - 2. Gün

 

Yeremya 17: 5 RAB diyor ki,

"İnsana güvenen,

İnsanın gücüne dayanan,

Yüreği RAB'den uzaklaşan kişi lanetlidir.

7 "Ne mutlu RAB'be güvenen insana,

Güveni yalnız RAB olana!

 

Tapınma Övgüsü

Esinleme 19

6Sonra büyük bir kalabalığın sesini, gürül gürül akan suların ve güçlü gök gürlemelerinin sesini andıran sesler işittim.

«Haleluya!» diyorlardı.

«Çünkü gücü her şeye yeten Rab Tanrımız

egemenlik sürüyor.

7Sevinelim ve coşalım!

O'nu yüceltelim!

Çünkü Kuzu'nun düğünü başlıyor,

O'nun gelini hazırlandı.

9… «Ne mutlu Kuzu'nun düğün şölenine çağrılmış olanlara!» ….«Bunlar gerçek sözlerdir, Tanrı'nın sözleridir.»

 

Esinleme 22

16 «Ben İsa, inanlı topluluklarıyla ilgili olan bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökünden ve soyundan olan ben'im, parlak sabah yıldızı ben'im.»

 

İtiraflar

Günlük dua, Kutsal Kitap okuma ve çalışma konusunda istikrarsız ve başarısız olduğumuz itiraf edelim.

 

Yuhanna 6

37Baba'nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni ben asla kovmam. 38Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. 39Beni gönderenin isteği şudur: bana verdiklerinden hiçbirini yitirmeyeyim, ama son günde hepsini dirilteyim. 40Çünkü Babamın isteği, Oğul'u gören ve O'na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim.»

 

 

III. - 3. Gün

 

Hoşeya 6: 6 Çünkü ben kurbandan değil, bağlılıktan hoşlanırım,

Yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı isterim.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 119

7 Şükredeceğim sana temiz yürekle,

Adil hükümlerini öğrendikçe.

 

Mezmur 135

5 Biliyorum, RAB büyüktür,

Efendimiz bütün ilahlardan üstündür.

6 RAB ne isterse yapar,

Göklerde, yeryüzünde,

Denizlerde, bütün derinliklerde.

 

İtiraflar

İnsanlara karşı günah işlemenin Tanrı’nın yasanına karşı gelmek olduğunu unuttuğumuzu itiraf edelim.

 

I.Yuhanna 4

9Tanrı, biricik Oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye O'nu dünyaya gönderdi ve böylece bize olan sevgisini gösterdi. 10Tanrı'yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.

 

 

 

 

 

 

 

III. - 4. Gün

 

 

Mezmur 69:6 Ya Rab, Her Şeye Egemen RAB,

Utanmasın sana umut bağlayanlar benim yüzümden!

Ey İsrail'in Tanrısı,

Benim yüzümden sana yönelenler rezil olmasın!

 

Tapınma Övgüsü

Zekeriya 13:1-2

O gün Davut soyunu ve Yeruşalim'de yaşayanları günahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar açılacak. O gün ülkeden putların adlarını kaldıracağım, bir daha anılmayacaklar…

 

Tekvin 18:14

RAB için olanaksız bir şey var mı? Belirlenen vakitte, gelecek yıl bu zaman yanına döndüğümde Sara'nın bir oğlu olacak."

 

İtiraflar

Kutsal Ruh’un gücü yerine kendimize güvenerek yaşamaya ve hizmet etmeye çalıştığımızı itiraf edelim.

 

Süleymanın Meselleri 3

5 RAB'be güven bütün yüreğinle,

Kendi aklına bel bağlama.

6 Yaptığın her işte RAB'bi an,

O senin yolunu düze çıkarır.

7 Kendini bilge biri olarak görme,

RAB'den kork, kötülükten uzak dur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. - 5. Gün

 

Süleymanın Meselleri 12

1 Terbiye edilmeyi seven bilgiyi de sever,

Azarlanmaktan nefret eden budaladır.

 

Tapınma Övgüsü

Eyüp 28

20 Öyleyse bilgelik nereden geliyor?

Aklın yeri neresi?

21 O bütün canlıların gözünden uzaktır,

Gökteki kuşlardan bile saklıdır.

22 Yıkımla Ölüm:

"Kulaklarımız ancak fısıltısını duydu" der.

23 Onun yolunu Tanrı anlar,

Yerini bilen O'dur.

24 Çünkü O yeryüzünün uçlarına kadar bakar,

Göklerin altındaki her şeyi görür.

 

Eyüp 37:24

Bu yüzden insanlar O'na saygı duyar,

Çünkü O, bilgeleri dikkate almaz.

 

İtiraflar

Tanrı’nın her şeyi gören ve bilen varlığından kaçmaya çalıştığımız zamanları itiraf edelim.

 

Yeremya 9

23 RAB şöyle diyor:

"Bilge kişi bilgeliğiyle,

Güçlü kişi gücüyle,

Zengin kişi zenginliğiyle övünmesin.

24 Dünyada iyilik yapanın,

Adaleti, doğruluğu sağlayanın

Ben RAB olduğumu anlamakla

Ve beni tanımakla övünsün övünen.

Çünkü ben bunlardan hoşlanırım" diyor RAB.

 

 

 

III. - 6. Gün

 

Mika 6: 8 Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi;

Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden

Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka

Tanrınız RAB sizden ne istedi?

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 43:10

"Tanıklarım sizlersiniz" diyor RAB,

"Seçtiğim kullar sizsiniz.

Öyle ki beni tanıyıp bana güvenesiniz,

Benim O olduğumu anlayasınız.

Benden önce bir tanrı olmadı,

Benden sonra da olmayacak.

 

İşaya 44:6

RAB, İsrail'in Kralı ve Kurtarıcısı, Her şeye

Egemen RAB diyor ki: "İlk ve son benim,

Benden başka Tanrı yoktur.

 

İtiraflar

Tanrı’nın gücüne ve görkemine hakkettiği yüceliği her zaman sunmadığımızı itiraf edelim.

 

I.Tarihler 16

10 Kutsal adıyla övünün,

Sevinsin RAB'be yönelenler!

11 RAB'be ve O'nun gücüne bakın,

Durmadan O'nun yüzünü arayın!

12-13 Ey sizler, kulu İsrail'in soyu,

Seçtiği Yakupoğulları,

O'nun yaptığı harikaları,

Olağanüstü işlerini

Ve ağzından çıkan yargıları anımsayın!

 

 

 

III. - 7. Gün

 

Matta 6: 34 O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.

 

Tapınma Övgüsü

İbraniler 2

9Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı, Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye, çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz.

10Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyin kendisi için ve kendi aracılığıyla var olduğu Tanrı'ya uygun düşüyordu.

 

Esinleme 19:16

Kaftanı ve kalçası üzerinde şu ad yazılıydı:

KRALLARIN KRALI VE RABLERİN RABBİ

 

İtiraflar

Tanrı’dan fazla insanlara güvendiğimiz zamanları ve konuları itiraf edelim.

 

Mezmur 9

7 Oysa RAB sonsuza dek egemenlik sürer,

Yargı için kurmuştur tahtını;

8 O yönetir doğrulukla dünyayı,

O yargılar adaletle halkları.

9 RAB ezilenler için bir sığınak,

Sıkıntılı günlerde bir kaledir.

10 Seni tanıyanlar sana güvenir,

Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.

 

 

 

III. - 8. Gün

 

Süleymanın Meselleri 12: 22 RAB yalancı dudaklardan iğrenir,

Ama gerçeğe uyanlardan hoşnut kalır.

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 5:16

... Her Şeye Egemen RAB adaletinden ötürü yüceltilecek. Kutsal Tanrı doğruluğuyla kutsal olduğunu gösterecek.

 

İşaya 30:18

 "Yine de RAB size lütfetmeyi özlemle bekliyor,

Size merhamet göstermek için harekete geçiyor.

Çünkü RAB adil Tanrı'dır. Ne mutlu O'nu özlemle bekleyenlere!" Rab Halkını Kutsayacak

 

İtiraflar

Tanrısal sağlayışa karşı sorumsuzca davrandığımız zamanları itiraf edelim.

 

Romalılar 8

38‑39Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka herhangi bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.

 

 

 

III. - 9. Gün

 

İşaya 2: 11 İnsanın küstah bakışları alçaltılacak,

Gururu kırılacak.

O gün yalnız RAB yüceltilecek.

 

Tapınma Övgüsü

Tesniye4:24

Çünkü Tanrınız RAB yakıp yok eden bir ateştir; kıskanç bir Tanrı'dır.

 

I.Krallar 22:19

... RAB'bin sözünü dinle! Gördüm ki, RAB tahtında oturuyor, bütün göksel varlıklar da sağında, solunda duruyordu.

 

II.Tarihler 2:6 # / 6:18

2:6 Ama O'na bir tapınak yapmaya kimin gücü yeter? Çünkü O göklere, göklerin enginliğine bile sığmaz. Ben kimim ki O'na bir tapınak yapayım! Ancak önünde buhur yakılabilecek bir yer yapabilirim.

#

6:18 "Tanrı gerçekten yeryüzünde, insanlar arasında yaşar mı? Sen göklere, göklerin enginliğine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki!

 

İtiraflar

Tanrı’nın vermek istediği esenlik ve sevinçten geri kaldığımızı itiraf edelim.

 

Mezmur 66

16 Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrı'dan korkanlar,

Benim için neler yaptığını size anlatayım.

17 Ağzımla O'na yakardım,

Övgüsü dilimden düşmedi.

18 Yüreğimde kötülüğe yer verseydim,

Rab beni dinlemezdi.

19 Oysa Tanrı dinledi beni,

Kulak verdi duamın sesine.

20 Övgüler olsun Tanrı'ya,

Çünkü duamı geri çevirmedi,

Sevgisini benden esirgemedi.

 

 

 

III. - 10. Gün

 

İbraniler 12: 5 Size oğullar diye seslenen şu öğüdü de unuttunuz: "Oğlum, Rab'bin terbiye edişini hafife alma, Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 35:9

O zaman RAB'de sevinç bulacağım,

Beni kurtardığı için coşacağım.

 

Mezmur 63:1

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım,

Seni çok özlüyorum,

Canım sana susamış,

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda,

Bütün varlığımla seni arıyorum.

 

İtiraflar

Tanrı’nın on emri karşısında pak olmadığımızı itiraf edelim.

 

İşaya 40

29 Yorulanı güçlendirir,

Takati olmayanın kudretini artırır.

30 Gençler bile yorulup zayıf düşer,

Yiğitler tökezleyip düşerler.

31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

 

 

 

 

 

III. - 11. Gün

 

Koloseliler 3: 12 Öyleyse, Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 66

1 Ey yeryüzündeki bütün insanlar,

Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın!

2 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin,

O'na görkemli övgüler sunun!

3 "Ne müthiş işlerin var!" deyin Tanrı'ya,

"Öyle büyük gücün var ki,

Düşmanların eğiliyor önünde.

4 Bütün yeryüzü sana tapınıyor,

İlahiler okuyor, adına ezgiler söylüyor."

 

Mezmur 71:8

Ağzımdan sana övgü eksilmez,

Gün boyu yüceliğini anarım.

 

İtiraflar

Kendi bilgi, tecrübe ve gücümüze çok fazla güvendiğimizi itiraf edelim.

 

Romamlılar 8

28Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.

31Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yana ise, kim bize karşı olabilir? 32Öz Oğlunu bile esirgemeyen, O'nu hepimizin uğruna ölüme teslim eden Tanrı, O'nunla birlikte bize her şeyi de bağışlamayacak mı?

 

 

 

III. - 12. Gün

 

Süleymanın Meselleri 10: 12 Nefret çekişmeyi azdırır,

Sevgi her suçu bağışlar.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 99

9 Tanrımız RAB'bi yüceltin,

Tapının O'na kutsal dağında!

Çünkü Tanrımız RAB kutsaldır.

 

Mezmur 34:8-9

Tadın da görün, RAB ne iyidir,

Ne mutlu O'na sığınan adama!

RAB'den korkun, ey O'nun kutsalları,

Çünkü O'ndan korkanın eksiği olmaz.

 

İtiraflar

Hayatımızın Rab’be sorulmadan alınmış pekçok kararlarla dolu olduğunu itiraf edelim.

 

Mezmur 84

10 Senin avlularında bir gün,

Başka yerdeki bin günden iyidir;

Kötülerin çadırında yaşamaktansa,

Tanrım'ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.

11 Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır.

Lütuf ve yücelik sağlar;

Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.

12 Ey Her Şeye Egemen RAB,

Ne mutlu sana güvenen insana!

 

 

 

III. - 13. Gün

 

Mezmur 33: 1 Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 103

6 RAB bütün düşkünlere

Hak ve adalet sağlar.

8 RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

 

Mezmur 89:14

Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu,

Sevgi ve sadakat önünsıra gider.

 

İtiraflar

Kalbimizin katılığını ve bağışlamaktaki zorluğumuzu itiraf edelim.

 

II.Samuel 22

31 Tanrı'nın yolu kusursuzdur,

RAB'bin sözü arıdır.

O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

32 Var mı RAB'den başka Tanrı?

Tanrımız'dan başka kaya var mı?

 

 

 

III. - 14. Gün

 

Süleymanın Meselleri 27: 6 Düşmanın öpücükleri aldatıcıdır,

Ama dostun seni iyiliğin için yaralar.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 36

5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

Mezmur 69:30

Tanrı'nın adını ezgilerle öveceğim,

Şükranlarımla O'nu yücelteceğim.

 

İtiraflar

Tanrı’nın üzerimizdeki otoritesine karşı geldiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

II.Samuel 22

2 ... "RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,

3 Tanrım, kayamdır, O'na sığınırım,

Kalkanım, güçlü kurtarıcım,

Korunağım, sığınacak yerimdir.

Kurtarıcım, zorbalıktan beni sen kurtarırsın!

4 Övgüye değer RAB'be seslenir,

Kurtulurum düşmanlarımdan.

 

 

 

 

 

III. - 15. Gün

 

I Timoteyus 1: 15 "Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi" sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkârların en kötüsü benim.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 92

15 "RAB doğrudur! Kayamdır benim!

O'nda haksızlık bulunmaz!" diye duyuracaklar.

 

Mezmur 104

4 Rüzgarları kendine haberci,

Yıldırımları uşak eden sensin.

5 Yeryüzünü temeller üzerine kurdun,

Asla sarsılmasın diye.

 

İtiraflar

Tanrı’nın işlediği yollara karşı itiraz ve şüphe içinde olduğumuz zamanları itiraf edelim.

 

Esinleme 5

9‑10Yeni bir ezgi söylüyorlardı:

«Tomarı almaya

ve mühürlerini açmaya layıksın!

Çünkü boğazlandın,

ve her oymaktan, her dilden,

her halktan, her ulustan

insanları kendi kanınla

Tanrı'ya satın aldın.

Onları Tanrımızın hizmetinde

bir krallık haline getirdin,

kâhinler yaptın.

Dünya üzerinde egemenlik sürecekler.»

 

 

 

III. - 16. Gün

 

Süleymanın Meselleri 29: 20 Sözünü tartmadan konuşan birini tanıyor musun?

Akılsızın durumu bile onunkinden daha umut vericidir.

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 37:16

"Ey Keruvlar arasında taht kuran İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB, bütün dünya krallıklarının tek Tanrısı sensin. Yeri, göğü sen yarattın.

 

Mezmur 50:1

Güçlü olan Tanrı, RAB konuşuyor;

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

Yeryüzünün tümüne sesleniyor.

 

İtiraflar

Tanrısal cesareti almak yerine, dünyasal kaygı ve korkuyu aldığımız zamanları itiraf edelim.

 

Daniel 2

20…."Tanrı'nın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun! Bilgelik ve güç O'na özgüdür.

21 O'dur zamanları ve mevsimleri değiştiren.

Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır.

Bilgelere bilgelik, Anlayışlılara bilgi verir.

22 Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır,

Karanlıkta neler olduğunu bilir,

Çevresi ışıkla kuşatılmıştır.

 

 

III. - 17. Gün

 

Efesliler 5: 8 Bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. 9 Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 107:43

Aklı olan bunları göz önünde tutsun,

RAB'bin sevgisini dikkate alsın.

 

Mezmur 119:160

Sözlerinin temeli gerçektir,

Doğru ilkelerinin tümü sonsuza dek sürecektir.

 

İtiraflar

Tanrı’nın sesine karşı umursamaz olduğumuz zamanları itiraf edelim.

 

Mezmur 102

11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte,

Ot gibi sararmaktayım.

12 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Ünün kuşaklar boyu sürer.

25 Çok önceden attın yeryüzünün temellerini,

Gökler de senin ellerinin yapıtı.

26 Onlar gidici, ama sen kalıcısın;

Hepsi bir giysi gibi eskiyecek.

Onları bir kaftan gibi değiştireceksin,

Geçip gidecekler.

27 Ama sen hep aynısın,

Yılların hiç tükenmeyecek.

 

 

 

III. - 18. Gün

 

Mezmur 119: 105 Sözün adımlarım için çıra,

Yolum için ışıktır.

112 Kararlıyım

Sonuna kadar senin kurallarına uymaya.

 

Tapınma Övgüsü

II.Samuel 7:28

Ya Rab Yahve, sen Tanrı'sın! Sözlerin gerçektir ve kuluna bu iyi sözü verdin.

 

Mezmur 101:1

Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım,

Seni ilahilerle öveceğim, ya RAB.

 

İtiraflar

Söz ve eylemlerimizle İsa Mesih’te olan güzellikleri yansıtmadığımız zamanları itiraf edelim.

 

Romalılar 15

5Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı'nın, sizleri Mesih İsa'nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim. 6Öyle ki, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısını ve Babasını birlik içinde hep bir ağızdan yüceltesiniz.

 

 

 

III. - 19. Gün

 

Efesliler 4: 26 Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. 27 İblis'e de fırsat vermeyin.

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 28:29

Bu işteki bilgelik de Her Şeye Egemen RAB'den gelir. O'nun öğütleri harikadır, bilgelikte üstündür.

 

İşaya 43

11 "Ben, yalnız ben Yahve'yim,

Benden başka kurtarıcı yoktur.

13 Gün gün olalı Ben O'yum.

Elimden kimse kurtaramaz.

Ben yaparım, kim engel olabilir?"

 

İtiraflar

Öfkelenmekte çabuk, bağışlamakta yavaş olduğumuzu itiraf edelim.

 

II.Timoteos 2

11Şu söz güvenilirdir:

«Eğer O'nunla birlikte öldüysek,

O'nunla birlikte yaşayacağız.

12 Eğer dayanırsak,

O'nunla birlikte egemenlik süreceğiz.

Eğer O'nu inkâr edersek,

O da bizi inkâr edecek.

13 Biz sadık kalmasak da,

O sadık kalacak.

Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz.»

 

 

 

 

III. - 20. Gün

 

I.Korintliler 13: 5 Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz.

 

Tapınma Övgüsü

Esinleme 7:12

«Amin. Övgü, yücelik ve bilgelik,

şükran ve saygı, güç ve kudret,

sonsuzlara dek Tanrımızın olsun. Amin.»

 

Esinleme 5:12

Boğazlanmış Kuzu,

gücü, zenginliği, bilgeliği ve kudreti,

saygıyı, yüceliği ve övgüyü

almaya layıktır.

 

İtiraflar

Tanrı’nın bizler için istediği şeyleri başkaları için istemediğimizi itiraf edelim.

 

I.Yuhanna 3

2Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki, Mesih göründüğü zaman O'na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O'nu olduğu gibi göreceğiz. 3Mesih'te bu ümide sahip olan herkes, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar.

 

 

 

III. - 21. Gün

 

II.Timoteyus 1: 13 Benden işitmiş olduğun doğru sözleri örnek alarak imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle bunlara bağlı kal.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 145

7 Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacak,

Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu.

8 RAB lütufkar ve sevecendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 RAB herkese iyi davranır,

Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

 

İşaya 47:4

Bizim kurtarıcımız

İsrail'in Kutsalı'dır.

O'nun adı 'Her Şeye Egemen Yahve'dir!'

 

İtiraflar

Tanrı’nın yenileyen ve bina eden gücüne olan imanımızı kaybettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Koloseliler 1:19-20

19Çünkü Tanrı, tüm doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü. 20O'nun çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerde ve gökte olan her şeyi O'nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.

 

 

 

III. - 22. Gün

 

I.Korintliler 6: 14 Rab'bi dirilten Tanrı, kudretiyle bizi de diriltecek.

 

Tapınma Övgüsü

Malaki 3

6 "Ben RAB'bim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız, ey Yakup soyu!

 

I.Yuhanna 1

5 Mesih'ten işitmiş olduğumuz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır ve O'nda hiç karanlık yoktur.

 

Esinleme 14

7 «Tanrı'dan korkun! O'nu yüceltin! Çünkü O'nun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi ve su pınarlarını yaratana tapının!»

 

İtiraflar

İsa Mesih’in ikinci defa geleceği ümidini kaybettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

II.Korintliler 5

Biliyoruz ki, içinde yaşadığımız bu dünyasal çadır[] yıkılırsa, göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut, elle yapılmamış ve sonsuza dek kalacak evimiz vardır. 2şimdiyse göksel evimizi giyinmeyi özleyerek inliyoruz. 3Onu giyinirsek çıplak kalmayız. 4Dünyasal çadırda yaşayan bizler ağır bir yük altında inliyoruz. Asıl istediğimiz soyunmak değil, giyinmektir. Öyle ki ölümlü olan, yaşam tarafından yutulsun. 5İşte bizi tam bu amaç için hazırlamış ve bize güvence olarak Ruh'u vermiş olan Tanrı'dır.

 

 

 

III. - 23. Gün

 

Yeremya 9: 23 RAB şöyle diyor:

"Bilge kişi bilgeliğiyle,

Güçlü kişi gücüyle,

Zengin kişi zenginliğiyle övünmesin.

24 Dünyada iyilik yapanın,

Adaleti, doğruluğu sağlayanın

Ben RAB olduğumu anlamakla

Ve beni tanımakla övünsün övünen.

Çünkü ben bunlardan hoşlanırım" diyor RAB.

 

Tapınma Övgüsü

I.Krallar 8

27 "Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin enginliğine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki!

 

Eyüp 37

5 Tanrı'nın sesi şaşılacak biçimde gürler,

O, anlayışımızın ötesinde büyük işler yapar.

 

İtiraflar

Tanrı’nın koruyuc merhametli elinden şüphelendiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Koloseliler 3

9Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız, 10 eksiksiz bilgiye erişmek üzere Yaratıcısının benzeyişinde tazelenen yeni yaradılışı giyindiniz.

 

 

 

 

III. - 24. Gün

 

Süleymanın Meselleri 1: 7 RAB korkusudur bilginin temeli.

Ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 146

1 RAB'be övgüler sunun!

Ey gönlüm, RAB'be övgüler sun.

2 Yaşadıkça RAB'be övgüler sunacak,

Var oldukça Tanrım'a ilahiler dizeceğim.

 

Mezmur 145

21 RAB'be övgüler sunsun ağzım!

Bütün canlılar O'nun kutsal adına,

Sonsuza dek övgüler dizsin.

 

İtiraflar

Gerçek ihtiyacımızı değil, yürek kötülüğü ile Tanrı’dan istediğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Mezmur 42

8 Gündüz RAB sevgisini gösterir,

Gece ilahi söyler, dua ederim

Yaşamımın Tanrısı'na.

 

Mezmur 72

18 RAB Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun,

Harikalar yaratan yalnız O'dur.

19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,

Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun!

Amin! Amin!

 

 

 

 

III. - 25. Gün

 

Koloseliler 3: 13 Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. 14 Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin.

 

Tapınma Övgüsü

Eyüp 12

13 "Bilgelik ve güç Tanrı'ya özgüdür,

O'ndadır öğüt ve akıl.

 

Mezmur 22

3 Oysa sen kutsalsın,

İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran sensin.

 

İtiraflar

Tanrı’nın gücünün büyüklüğünden korkmak yerine başka kaygıların hayatımızı bozmasına müsaade ettiğimizi itiraf edelim.

 

Mezmur 119

162 Ganimet bulan biri gibi

Verdiğin sözlerde sevinç bulurum.

163 Tiksinir, iğrenirim yalandan,

Ama senin yasanı severim.

165 Yasanı sevenler büyük esenlik bulur,

Hiçbir şey sendeletmez onları.

166 Ya RAB, kurtarışına umut bağlar,

Buyruklarını yerine getiririm.

167 Öğütlerine candan uyar,

Onları çok severim.

168 Öğütlerini, koşullarını uygularım,

Çünkü bütün davranışlarımı görürsün sen.

 

 

 

III. - 26. Gün

 

Romalılar 14: 17 Çünkü Tanrı'nın Egemenliği, yiyecek içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve Kutsal Ruh'ta sevinçtir.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 86

15 Oysa sen, ya Rab,

Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen,

Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı'sın.

 

Mezmur 119

120 Bedenim ürperiyor dehşetinden,

Korkuyorum hükümlerinden.

 

İtiraflar

Tanrı’nın üzerimize atadığı her otoriden hoşnutsuzluk duyup itaatsizlik ettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Yeremyanın Mersiyeleri 3

24 "Benim payıma düşen RAB'dir" diyor canım,

"Bu yüzden O'na umut bağlıyorum."

25 RAB kendisini bekleyenler,

O'nu arayan canlar için iyidir.

26 RAB'bin kurtarışını sessizce beklemek iyidir.

 

 

 

III. - 27. Gün

 

I.Selanikliler 5: 16 Her zaman sevinin.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 145

17 RAB bütün davranışlarında adil,

Yaptığı bütün işlerde sevecendir.

 

İşaya 46

10 Sonu ta başlangıçtan,

Henüz olmamış olayları çok önceden bildiren,

'Tasarım gerçekleşecek,

İstediğim her şeyi yapacağım' diyen benim.

 

İtiraflar

İsa Mesih’ten aldığımız ışığı dünyaya yansıtamadığımız zamanlar olduğunu itiraf edelim.

 

Romalılar 8

35Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? 36Yazılmış olduğu gibi: «Senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz, kasaplık koyunlar sayılmışız.» 37Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz.

 

 

 

III.Ay - 28. Gün

 

Yakup 4: 8 Tanrı'ya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın.

 

Tapınma Övgüsü

Esinleme 4:8

«Kutsal, kutsal, kutsaldır,

var olmuş, var olan ve var olacak olan,

gücü her şeye yeten Rab Tanrı!»

 

Esinleme 19:5

Sonra tahttan yükselen bir ses şöyle dedi:

«Ey Tanrımızın bütün kulları!

Küçük büyük, O'ndan korkan hepiniz,

O'nu övün!»

 

İtiraflar

Kutsal Yazıları başkalarını incitmek için kullandığımızı itiraf edelim.

 

II.Petrus 1

3Bizi kendi yüceliği ve erdemiyle[] çağıranın Tanrısal gücü, kendisini tanımamızın sonucu olarak, yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize vermiştir. 4O'nun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verilmiştir. Öyle ki, dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla Tanrısal özyapıya ortak olasınız.

 

 

III. - 29. Gün

 

I.Timoteyus 6: 12 İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 93

1 RAB egemenlik sürüyor, görkeme bürünmüş,

Kudret giyinip kuşanmış.

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

2 Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,

Varlığın öncesizliğe uzanır.

5 Koşulların hep geçerlidir;

Tapınağına kutsallık yaraşır

Sonsuza dek, ya RAB.

 

İşaya 40

22 Gökkubbenin üstünde oturan RAB'dir,

Yeryüzünde yaşayanlarsa çekirge gibidir.

Gökleri perde gibi geren,

Oturmak için çadır gibi kuran O'dur.

23 O'dur önderleri bir hiç eden,

Dünyanın egemenlerini sıfıra indirgeyen.

 

İtiraflar

İsa Mesih’in kurtaran lütfuna tanıklığımızı engelleyen hatalar, zayıflıklar ve günahlarımız olduğunu itiraf edelim.

 

Mezmur 104

33 Ömrümce RAB'be ilahiler okuyacak,

Var oldukça Tanrım'ı ezgilerle öveceğim.

34 Düşüncem ona hoş görünsün,

Sevincim RAB olsun!

 

II.Korintliler 1

24Bu, imanınıza egemen olduğumuzdan değildir. Sevinmeniz için sizinle birlikte çalışıyoruz. Çünkü imanda dimdik duruyorsunuz.

 

 

III. - 30. Gün

 

Süleymanın Meselleri 4: 18 Oysa doğruların yolu şafak ışığı gibidir, Giderek öğle güneşinin parlaklığına erişir.

 

Tapınma Övgüsü

I.Korintliler 8:6

bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır ve biz O'nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih'tir. Her şey O'nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O'nun aracılığıyla yaşıyoruz.

 

İbraniler 1

3Oğul, Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı ve O'nun varlığının öz görünümüdür. Kudretli sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturdu.

4Meleklerden ne kadar üstün bir adı miras aldıysa, onlardan o kadar da üstün olmuştur.

 

İtiraflar

Tanrı’nın hayatımız için olan sağlyışlarından tatminsizlik duyduğumuz zamanlar olduğunu itiraf edelim.

 

Mezmur 18

1 Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB!

2 RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,

Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir,

Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!

3 Övgüye değer RAB'be seslenir,

Kurtulurum düşmanlarımdan.

 

Mezmur 32

10 Kötülerin acısı çoktur,

Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.

 

 

III. - 31. Gün

 

I.Korintliler 13: 3 Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı olmaz.

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 48

12 Ey Yakup soyu, çağırdığım İsrail, beni dinle:

Ben O'yum; ilk Ben'im, son da Ben'im.

 

Yuhanna 1

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. 2Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.

 

İtiraflar

Kendimizin ve başkasının ihtiyaçları karşısında kendi gücümüze dayandığımız zamanları itiraf edelim.

 

İşaya 2

11 İnsanın küstah bakışları alçaltılacak,

Gururu kırılacak.

O gün yalnız RAB yüceltilecek.

 

Mezmur 18

27 Alçakgönüllüleri kurtarır,

Gururluların başını eğersin.

 

İşaya 45

23 Kendi üzerime ant içtim,

Ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz:

Her diz önümde çökecek,

Her dil bana ant içecek.

 

Mezmur 18

46 RAB yaşıyor! Kayama övgüler olsun!

Yücelsin kurtarıcım Tanrı!

 

I.Samuel 2

2 Kutsallıkta RAB'bin benzeri yok,

Evet, senin gibisi yok, ya RAB!

Tanrımız gibi dayanak yok.