ÖZEL DUALARIMIZ

 

Alçalış Dönemi-Lent / Günlük Dua Takvimi-III

Pazar Sabah Okumaları için “Alçalış Dönemi-Lent / Mezmur Okumaları-II” bölümüne bakınız.

 

Pazar / Gündüz

Mezmur 84: 8 Ya RAB,

Her Şeye Egemen Tanrı, duamı dinle,

Kulak ver, ey Yakup'un Tanrısı!

9 Ey Tanrı, kalkanımıza bak, Meshettiğin krala lütfet!

10 Senin avlularında bir gün,

Başka yerdeki bin günden iyidir;

Kötülerin çadırında yaşamaktansa,

Tanrım'ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.

11 Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır.

Lütuf ve yücelik sağlar;

Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.

12 Ey Her Şeye Egemen RAB,

Ne mutlu sana güvenen insana!

 

Pazar / Akşam

Mezmur 42:8 Gündüz RAB sevgisini gösterir,

Gece ilahi söyler, dua ederim Yaşamımın Tanrısı'na.

9 Kayam olan Tanrım'a diyorum ki: "Neden beni unuttun?

Niçin düşmanlarımın baskısı altında Yaslı gezeyim?"

10 Gün boyu hasımlarım: "Nerede senin Tanrın?" diyerek

Bana sataştıkça, Kemiklerim kırılıyor sanki.

11 Neden üzgünsün, ey gönlüm, Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla, Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

 

Pazartesi / Sabah

Mezmur 119: 73 Senin ellerin beni yarattı, biçimlendirdi.

Anlamamı sağla ki buyruklarını öğreneyim.

74 Senden korkanlar beni görünce sevinsin,

Çünkü senin sözüne umut bağladım.

75 Biliyorum, ya RAB, hükümlerin adildir;

Bana acı çektirirken bile sadıksın.

76 Ben kuluna verdiğin söz uyarınca, Sevgin beni avutsun.

77 Sevecenlik göster bana, yaşayayım,

Çünkü yasandan zevk alıyorum.

78 Utansın küstahlar beni yalan yere suçladıkları için.

Bense senin koşullarını düşünüyorum.

79 Bana dönsün senden korkanlar, Öğütlerini bilenler.

80 Yüreğim kusursuz uysun kurallarına,

Öyle ki, utanç duymayayım.

 

Pazartesi / Gündüz

Mezmur 6: 2 Lütfet bana, ya RAB, bitkinim;

Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,

4 Gel, ya RAB, kurtar beni, Yardım et sevginden dolayı.

5 Çünkü ölüler arasında kimse seni anmaz,

Kim şükür sunar sana ölüler diyarından?

8 Ey suç işleyenler, Uzak durun benden,

Çünkü RAB ağlayışımı işitti.

9 Yalvarışımı duydu, Duamı kabul etti.

10 Bütün düşmanlarım utanacak, Hepsini dehşet saracak,

Ansızın geri dönecekler utanç içinde.

 

Pazartesi / Akşam

Mezmur 121: Gözlerimi dağlara kaldırıyorum,

Nereden yardım gelecek bana?

2 Yeri göğü yaratan RAB'den gelecek yardımım.

3 O ayaklarının kaymasına izin vermez,

Seni koruyan uyuklamaz.

4 İsrail'in koruyucusu ne uyur ne uyuklar.

5 Senin koruyucun RAB'dir, O sağ yanında sana gölgedir.

6 Gündüz güneş, Gece ay sana zarar vermez.

7 RAB her kötülükten seni korur, Esirger canını.

8 Şimdiden sonsuza dek RAB koruyacak gidişini, gelişini.

 

Salı / Sabah

Mezmur 34: Her zaman RAB'be övgüler sunacağım,

Övgüsü dilimden düşmeyecek.

2 RAB'le övünürüm, Mazlumlar işitip sevinsin!

3 Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun,

Adını birlikte yüceltelim.

4 RAB'be yöneldim, yanıt verdi bana,

Bütün korkularımdan kurtardı beni.

5 O'na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar,

Yüzleri utançtan kızarmaz.

6 Bu mazlum yakardı, RAB duydu,

Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.

7 RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar, Kurtarır onları.

8 Tadın da görün, RAB ne iyidir,

Ne mutlu O'na sığınan adama!

9 RAB'den korkun, ey O'nun kutsalları,

Çünkü O'ndan korkanın eksiği olmaz.

 

Salı / Gündüz

Mezmur 25: Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,

2 Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni,

Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın!

3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmesin;

Nedensiz hainlik edenler utansın.

4 Ya RAB, yollarını bana öğret, Yönlerini bildir.

5 Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;

Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.

Bütün gün umudum sende.

6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,

Sevgine göre anımsa beni, Çünkü sen iyisin, ya RAB.

8 RAB iyi ve doğrudur, Onun için günahkârlara yol gösterir.

9 Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder,

Kendi yolunu öğretir onlara.

10 RAB'bin bütün yolları sevgi ve gerçeğe dayanır

Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.

11 Ya RAB, adın uğruna Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

 

Salı / Akşam

Mezmur 91: Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,

"Tanrım'dır, O'na güvenirim."

3 Çünkü O seni avcı tuzağından, Ölümcül hastalıktan kurtarır.

9 Sen RAB'bi kendine sığınak,

Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,

10 Başına kötülük gelmeyecek, Çadırına felaket yaklaşmayacak.

11 Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek,

Gideceğin her yerde seni korusunlar diye.

14 "Beni sevdiği için Onu kurtaracağım" diyor RAB,

"Beni iyi tanıdığı için Ona kale olacağım.

15 Bana seslenince ona yanıt vereceğim,

Sıkıntıda onun yanında olacağım, Kurtarıp yücelteceğim onu.

16 Onu uzun ömürle doyuracak, Ona kurtarışımı göstereceğim."

 

Çarşamba / Sabah

Mezmur 5: Sözlerime kulak ver, ya RAB, İniltilerimi işit.

2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım! Duam sanadır.

3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,

Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

4 Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,

Kötülük senin yanında barınmaz.

5 Böbürlenenler önünde duramaz,

Bütün suç işleyenlerden nefret duyar,

6 Yalan söyleyenleri yok edersin;

Ya RAB, sen eli kanlılardan, Aldatıcılardan tiksinirsin.

7 Bense bol sevgin sayesinde Kutsal tapınağına gireceğim;

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı! Yolunu önümde düzle.

 

Çarşamba / Gündüz

Mezmur 27: 7 Sana yakarıyorum, ya RAB,

kulak ver sesime, Lütfet, yanıt ver bana!

8 Ya RAB, içimden bir ses duydum:

"Yüzümü ara!" dedin, İşte yüzünü arıyorum.

9 Yüzünü benden gizleme, Kulunu öfkeyle geri çevirme!

Bana hep yardımcı oldun; Bırakma, terk etme beni,

Ey beni kurtaran Tanrı!

10 Anamla babam beni terk etseler bile,

RAB beni kabul eder.

11 Ya RAB, yolunu öğret bana, Düşmanlarıma karşı

Düz yolda bana öncülük et.

12 Beni hasımlarımın keyfine bırakma,

Çünkü yalancı tanıklar dikiliyor karşıma,

Ağızları şiddet saçıyor.

13 Yaşam ülkesinde

RAB'bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

14 Umudunu RAB'be bağla, Güçlü ve yürekli ol;

Umudunu RAB'be bağla!

 

Çarşamba / Akşam

Mezmur 34: 11 Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni:

Size RAB korkusunu öğreteyim.

12 Kim yaşamı seviyorsa, İyi günler görmek istiyorsa,

13 Dilini kötülükten, Dudaklarını yalandan sakınsın.

14 Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın;

Barış için çalışın, barışın ardından koşun.

15 RAB'bin gözleri doğru insanların üzerindedir,

Kulakları onların yakarışına açıktır.

16 RAB'bin yüzü kötülere karşıdır,

Onların anısını yeryüzünden siler.

17 Doğrular yakarır, RAB duyar;

Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.

18 RAB gönlü kırıklara yakındır, Ruhu ezginleri kurtarır.

19Doğrunun dertleri çoktur,

Ama RAB hepsinden kurtarır onu.

20 Bütün kemiklerini korur, Hiçbiri kırılmaz.

21 Kötü insanın sonu kötülükle biter,

Cezasını bulur doğrulardan nefret edenler.

22 RAB kullarını fidyeyle kurtarır,

O'na sığınanların hiçbiri ceza görmez.

 

Perşembe / Sabah

Mezmur 25: 11 Ya RAB, adın uğruna Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

12 Kim RAB'den korkarsa, 

RAB ona seçeceği yolu gösterir.

13 Gönenç içinde yaşayacak o insan,

Soyu ülkeyi sahiplenecek.

14 RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını,

Onlara açıklar antlaşmasını.

15 Gözlerim hep RAB'dedir,

Çünkü ayaklarımı ağdan O çıkarır.

16 Halime bak, lütfet bana; Çünkü garip ve mazlumum.

17 Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor,

Kurtar beni dertlerimden!

18 Üzüntüme, acılarıma bak, Bütün günahlarımı bağışla!

19 Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar,

Nasıl da benden nefret ediyorlar!

20 Canımı koru, kurtar beni! Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!

21 Dürüstlük, doğruluk korusun beni,

Çünkü umudum sendedir.

22 Ey Tanrı, kurtar İsrail'i Bütün sıkıntılarından!

 

Perşembe / Gündüz

Mezmur 5: 6 Yalan söyleyenleri yok edersin;

Ya RAB, sen eli kanlılardan, Aldatıcılardan tiksinirsin.

7 Bense bol sevgin sayesinde Kutsal tapınağına gireceğim;

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı! Yolunu önümde düzle.

9 Çünkü onların sözüne güvenilmez,

Yürekleri yıkım dolu. Yaltaklanır dururlar,

Boğazları açık birer mezar.

10 Ey Tanrı, onları suçlu çıkar!

Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın.

Kov onları sayısız isyanları yüzünden.

Çünkü sana karşı ayaklandılar.

11 Sevinsin sana sığınan herkes,

Sevinç çığlıkları atsın sürekli, Kanat ger üzerlerine;

Sevinçle coşsun adını sevenler sende.

12 Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB,

Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

 

Perşembe / Akşam

Mezmur 102: 11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte, Ot gibi sararmaktayım.

12 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Ünün kuşaklar boyu sürer.

13 Kalkıp Siyon'a sevecenlik göstereceksin,

Çünkü onu kayırmanın zamanıdır, beklenen zaman geldi.

15 Uluslar RAB'bin adından,

Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.

16 Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak,

Görkem içinde görünecek.

17 Yoksulların duasına kulak verecek,

Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.

18 Bunlar gelecek kuşak için yazılsın,

Öyle ki, henüz doğmamış insanlar

RAB'be övgüler sunsun.

19 RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı,

Göklerden yeryüzünü gözetledi,

20 Tutsakların iniltisini duymak,

Ölüm mahkûmlarını kurtarmak için.

21-22 Böylece halklar ve krallıklar

RAB'be tapmak için toplanınca, O'nun adı Siyon'da,

Övgüsü Yeruşalim'de duyurulacak.

 

Cuma / Sabah

Mezmur 22: Tanrım, Tanrım, neden beni terk ettin?

Niçin bana yardım etmekten,

Haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun?

2 Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, yanıt vermiyorsun,

Gece sesleniyorum, yine rahat yok bana.

3 Oysa sen kutsalsın,

İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran sensin.

4 Sana güvendiler atalarımız, Sana dayandılar,

onları kurtardın.

6 Ama ben insan değil, toprak kurduyum,

İnsanlar beni küçümsüyor, halk hor görüyor.

7 Beni gören herkes alay ediyor,

Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki:

9 Oysa beni ana rahminden çıkaran,

Ana kucağındayken sana güvenmeyi öğreten sensin.

10 Doğuşumdan beri sana teslim edildim,

Ana rahminden beri Tanrım sensin!

16 Köpekler kuşatıyor beni, Kötüler sürüsü çevremi sarıyor,

Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar.

19 Ama sen, ya RAB, uzak durma;

Ey gücüm benim, yardımıma koş!

20 Canımı kılıçtan,

Biricik hayatımı köpeğin pençesinden kurtar!

21 Kurtar beni aslanın ağzından,

Yaban öküzlerinin boynuzundan. Yanıt ver bana!

22 Adını kardeşlerime duyurayım,

Topluluk ortasında sana övgüler sunayım:

23 Ey sizler, RAB'den korkanlar, O'na övgüler sunun!

Ey Yakup soyu, O'nu yüceltin!

Ey İsrail soyu, O'na saygı gösterin!

 

Cuma / Gündüz

Mezmur 105: RAB'be şükredin, O'na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını!

2 O'nu ezgilerle, ilahilerle övün, Bütün harikalarını anlatın!

3 Kutsal adıyla övünün, Sevinsin RAB'be yönelenler!

4 RAB'be ve O'nun gücüne bakın,

Durmadan O'nun yüzünü arayın!

5-6 Ey sizler, kulu İbrahim'in soyu, Seçtiği Yakupoğulları,

O'nun yaptığı harikaları, Olağanüstü işlerini

Ve ağzından çıkan yargıları anımsayın!

7 Tanrımız RAB O'dur, Yargıları bütün yeryüzünü kapsar.

8-9 O antlaşmasını, Bin kuşak için verdiği sözü,

İbrahim'le yaptığı antlaşmayı,

İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsar.

10-11 "Hakkınıza düşen miras olarak

Kenan ülkesini size vereceğim" diyerek,

Bunu Yakup için bir kural,

İsrail'le sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı.

 

Cuma / Akşam

Mezmur 32: 5 Günahımı açıkladım sana, Suçumu gizlemedim.

"RAB'be isyanımı itiraf edeceğim" deyince,

Günahımı, suçumu bağışladın.

6 Bu nedenle her sadık kulun

Ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin.

Azgın sular taşsa bile ona erişemez.

7 Sığınağım sensin, Beni sıkıntıdan korur,

Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.

8 Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim,

Öğüt vereceğim sana, Gözüm sendedir.

9 At ya da katır gibi anlayışsız olmayın;

Onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir,

Yoksa sana yaklaşmazlar.

10 Kötülerin acısı çoktur,

Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.

11 Ey doğru insanlar, sevinç kaynağınız RAB olsun, coşun;

Ey yüreği temiz olanlar, Hepiniz sevinç çığlıkları atın!

 

Cumartesi / Sabah

Mezmur 43: Hakkımı ara, ey Tanrı,

Savun beni vefasız ulusa karşı, Kurtar hileci, haksız insandan.

2 Çünkü sen Tanrım, kalemsin; Neden beni reddettin?

Niçin düşmanlarımın baskısı altında Yaslı gezeyim?

3 Gönder ışığını, gerçeğini, Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.

4 O zaman Tanrı'nın sunağına,

Neşe, sevinç kaynağım Tanrı'ya gideceğim

Ve sana, ey Tanrı, Tanrım benim, Lirle şükredeceğim.

5 Neden üzgünsün, ey gönlüm, Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla, Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

 

Cumartesi / Gündüz

Mezmur 31: Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman! Adaletinle kurtar beni!

2 Kulak ver bana, Çabuk yetiş, kurtar beni;

Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana Kendi adın uğruna.

4 Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni,

Çünkü sığınağım sensin.

9 Acı bana, ya RAB, sıkıntıdayım,

Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor.

10 Ömrüm acıyla, Yıllarım iniltiyle tükeniyor,

Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor, Kemiklerim eriyor.

14 Ama ben sana güveniyorum, ya RAB,

"Tanrım sensin!" diyorum.

15 Hayatım senin elinde,

Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden,

Ardıma düşenlerden.

16 Yüzün kulunu aydınlatsın, Sevgi göster, kurtar beni!

17 Utandırma beni, ya RAB, sana sesleniyorum;

Kötüler utansın, ölüler diyarında sesleri kesilsin.

19 İyiliğin ne büyüktür, ya RAB,

Onu senden korkanlar için saklarsın,

Herkesin gözü önünde, Sana sığınanlara iyi davranırsın.

20 İnsanların düzenlerine karşı,

Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;

Saldırgan dillere karşı Onları çardağında gizlersin.

21 RAB'be övgüler olsun, Kuşatılmış bir kentte

Sevgisini bana harika biçimde gösterdi.

23 RAB'bi sevin, ey O'nun sadık kulları!

RAB kendisine bağlı olanları korur,

Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir.

24 Ey RAB'be umut bağlayanlar, Güçlü ve yürekli olun!

 

Cumartesi / Akşam

Mezmur 143: Duamı işit, ya RAB,

Yalvarışlarıma kulak ver!

Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana!

2 Kulunla yargıya girme,

Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.

6 Ellerimi sana açıyorum,

Canım kurak toprak gibi sana susamış.

7 Çabuk yanıt ver bana, ya RAB, Tükeniyorum.

Çevirme benden yüzünü,

Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim.

9 Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB;

Sana sığınıyorum.

10 Bana istemini yapmayı öğret, Çünkü Tanrım'sın benim.

Senin iyi Ruhun, Düz yolda bana öncülük etsin!

11 Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana,

Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.

12 Sevginden ötürü, Öldür düşmanlarımı,

Yok et bütün hasımlarımı, Çünkü senin kulunum ben.

 

CUMARTESİ / Yatsı

İşaya 51: 7 "Ey sizler, doğruluğu bilenler,

Yasamı yüreğinde taşıyan halk, dinleyin beni!

İnsanların aşağılamasından korkmayın, Yılmayın sövgülerinden.

8 Güvenin yediği giysi gibi, Kurtçuğun yediği yapağı gibi yitecekler. Oysa zaferim (doğruluğum?) sonsuza dek kalacak,

Kurtarışım kuşaklar boyu sürecek."

 

PAZAR / Yatsı

Mezmur 119:97 Ne kadar severim yasanı!

Bütün gün düşünürüm onun üzerinde.

98 Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar,

Çünkü her zaman aklımdadır onlar.

99 Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım,

Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum.

 

PAZARTESİ—CUMA / Yatsı

İşaya 51:11 RAB'bin fidyeyle kurtardıkları dönecek,

Sevinçle haykırarak Siyon'a varacak.

Yüzlerinde sonsuz bir sevinç olacak.

Onların olacak coşku ve sevinç,

Üzüntü ve inilti kaçacak.

 

Cumartesi-Sabah Duası

Mezmur 86: 5 Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab,

Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.

6 Kulak ver duama, ya RAB, Yalvarışlarımı dikkate al!

 

Pazar-Sabah Duası

Mezmur 86: 11 Ya RAB, yolunu bana öğret,

Senin gerçeğine göre yürüyeyim,

Kararlı kıl beni, yalnız senin adından korkayım.

12 Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

 

Pazartesi-Cuma / Sabah Duası

Matta 16:24 «Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin.

 

Cumartesi-Akşam Duası

Vahiy 15:3-4  «Gücü her şeye yeten Rab Tanrı, senin işlerin büyük ve şaşılacak işlerdir. Ey ulusların kralı, senin yolların doğru ve adildir. Rab, senden korkmayıp adını yüceltmeyecek olan kim var? Çünkü kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar gelip senin önünde tapınacaklar. Çünkü senin adil işlerin açıkça görüldü.»

 

Pazar-Akşam Duası

Filipililer 2: Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. 7-8 Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

 

Pazartesi-Cuma / Akşam Duası

Mezmur 143: 10 Bana istemini yapmayı öğret,

Çünkü Tanrım'sın benim.

Senin iyi Ruhun,

Düz yolda bana öncülük etsin!