ÖZEL DUALARIMIZ

 

Alçalış Dönemi-Lent / Yatsı Duaları

Çarşamba / Yatsı

İşaya 51: 2-3

2 Atanız İbrahim'e, sizi doğuran Sara'ya bakın.

Çağırdığımda tek kişiydi İbrahim,

Ama ben onu kutsayıp çoğalttım."

3 RAB Siyon'u ve bütün yıkıntılarını avutacak.

Siyon Çölü'nü Aden'e, bozkırı RAB'bin bahçesine döndürecek.

Orada coşku, sevinç,

Şükran ve ezgi olacak.

 

Perşembe / Yatsı

Mezmur 27:9-11

9 Yüzünü benden gizleme,

Kulunu öfkeyle geri çevirme!

Bana hep yardımcı oldun;

Bırakma, terk etme beni,

Ey beni kurtaran Tanrı!

10 Anamla babam beni terk etseler bile,

RAB beni kabul eder.

11 Ya RAB, yolunu öğret bana,

Düşmanlarıma karşı

Düz yolda bana öncülük et.

 

(Kutsal Perşembe: Çıkış 24: 4 Musa RAB'bin bütün buyruklarını yazdı. Sabah erkenden kalkıp dağın eteğinde bir sunak kurdu, İsrail'in on iki oymağını simgeleyen on iki taş sütun dikti. 5 Sonra İsrailli gençleri gönderdi. Onlar da RAB'be yakmalık sunular sundular, esenlik sunusu olarak boğalar kestiler. 6 Musa kanın yarısını leğenlere doldurdu, öbür yarısını sunağın üzerine döktü. 7 Sonra antlaşma kitabını alıp halka okudu. Halk, "RAB'bin her söylediğini yapacağız, O'nu dinleyeceğiz" dedi. 8 Musa leğenlerdeki kanı halkın üzerine serpti ve, "RAB'bin sizinle yaptığı antlaşmanın bütün maddelerini işte bu kan geçerli kılıyor" dedi. )

 

Cuma / Yatsı

İşaya 51: 4-5

4 "Beni dinle, ey halkım,

Bana kulak ver, ey ulusum!

Yasa benden çıkacak,

Halklara ışık olarak adaletimi yerleştireceğim.

5 Doğruluğum yaklaştı,

Kurtarışım ortaya çıktı.

Halkları gücümle yöneteceğim.

Kıyı halkları bana umut bağladı,

Umutla gücümü bekliyorlar.

 

(Kutsal Cuma: İbraniler 4:14 Gökleri aşmış olan büyük başkâhinimiz Tanrı'nın Oğlu İsa varken, açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. 15 Çünkü zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan değil, tersine, her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememiş bir başkâhinimiz vardır. 16 Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım.)

 

Cumartesi / Yatsı

Mezmur 119:33-35

33 Kurallarını nasıl izleyeceğimi öğret bana, ya RAB,

Öyle ki, onları sonuna kadar izleyeyim.

34 Anlamamı sağla, yasana uyayım,

Bütün yüreğimle onu yerine getireyim.

35 Buyrukların doğrultusunda yol göster bana,

Çünkü yolundan zevk alırım.

 

(Kutsal Cuma: Yuhanna 2: 18 Yahudiler İsa'ya, «Bunları yaptığına göre, bize nasıl bir mucize göstereceksin?» diye sordular. 19 İsa şu cevabı verdi: «Bu tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden kuracağım.» 20 Yahudiler, «Bu tapınak kırk altı yılda yapıldı, sen onu üç günde mi kuracaksın?» dediler. 21 Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. 22 İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar, Kutsal Yazı'ya ve İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler.)

 

Pazar / Yatsı

İşaya 51: 7-8

7 "Ey sizler, doğruluğu bilenler,

Yasamı yüreğinde taşıyan halk, dinleyin beni!

İnsanların aşağılamasından korkmayın,

Yılmayın sövgülerinden.

8 Güvenin yediği giysi gibi,

Kurtçuğun yediği yapağı gibi yitecekler.

Oysa zaferim (doğruluğum?) sonsuza dek kalacak,

Kurtarışım kuşaklar boyu sürecek."

 

Pazartesi / Yatsı

Mezmur 119:97-99

97 Ne kadar severim yasanı!

Bütün gün düşünürüm onun üzerinde.

98 Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar,

Çünkü her zaman aklımdadır onlar.

99 Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım,

Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum.

 

Salı / Yatsı

İşaya 51:11

11 RAB'bin fidyeyle kurtardıkları dönecek,

Sevinçle haykırarak Siyon'a varacak.

Yüzlerinde sonsuz bir sevinç olacak.

Onların olacak coşku ve sevinç,

Üzüntü ve inilti kaçacak.