EVLİLİK – C

 

 

Bu bölümdeki dualar GÜNLÜK DUALARA İLAVE YAPILIRAK KULLANILIR.

GÜNLÜK DUALARDAN SONRA, serbest dualar ve Rab’bin Duasından Önce Kullanınız.

 

Bu Bölümdeki Dualar EVLİLİĞE HAZIRLANMAKTA OLAN veya EVLİLİK İÇİN HAZIR OLDUĞUNU DÜŞÜNEN kimseler için hazırlanmıştır.

- doğru karar vermek için aklınızı öncelikle bir kişiye değil Tanrı’ya odaklamanız önemlidir. Bu programdaki duaları takip ederek Tanrı’nın öncelikle duygularınızı sınamasını dileyin,

- ilgilendiğiniz veya sevdiğinizi düşündüğünüz kişiye olan ilginizi doğru bir şekilde yönlendirmesini için Tanrı’dan yardım dileyin.

- Tanrı’dan esenlik alana kadar dualarına devam edin. ve ciddi olarak düşündüğünüz “o kişi” ile daha sonra bu konuda konuşun.

- günlük dualarınıza kendi duanızı ekleyerek Tanrı’dan size bir yol göstermesini; kendi isteğinizi değil ama Tanrı’nın gözünde doğru olanı bulmanıza yardımcı olmasını dileyin.

- doğru zaman ve doğru kişi için yüreklerinizin hazırlanması için, bilgelik için dua edin.

 

1. Hafta boyunca Her gün

Mezmur 1: 1 Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez,

Günahkârların yolunda durmaz,

Alaycıların arasında oturmaz.

2 Ancak zevkini RAB'bin Yasası'ndan alır

Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür.

3 Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer,

Meyvesini mevsiminde verir,

Yaprağı hiç solmaz.

Yaptığı her işi başarır.

4 Kötüler böyle değil,

Rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler.

 

Dua: ya Rab,

benliğe, dünyaya ve şeytana karşı savaşan,

alaycıların arasında oturmayan kullarını bereketle.

yaşamda ve ölümde tek kurtarıcı İsa Mesih’e ait olan

(ben kuluna)

kutsal evlilik birliği içinde de Seni onurlandırmayı ve yasandan zevk almayı öğret…

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Mezmur 20

7 Bazıları savaş arabalarına,

Bazıları atlarına güvenir,

Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.

 

Mezmur 46

1 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

2 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,

Dağlar denizlerin bağrına devrilse,

3 Sular kükreyip köpürse,

Kabaran deniz dağları titretse bile.

 

Mezmur 56

1 Acı bana, ey Tanrı,

2 Düşmanlarım ayak altında çiğniyor beni her gün,

Küstahça saldırıyor çoğu.

3 Sana güvenirim korktuğum zaman.

4 Tanrı'ya, sözünü övdüğüm Tanrı'ya

Güvenirim ben, korkmam.

İnsan bana ne yapabilir?

 

Serbest Dualar / Rab’bin Duası

 

2. Hafta boyunca Her gün

Mezmur 103: 1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını ölüm çukurundan kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

15 İnsana gelince, ota benzer ömrü,

Kır çiçeği gibi serpilir;

16 Rüzgar üzerine esince yok olur gider,

Bulunduğu yer onu tanımaz.

17-18 Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

Antlaşmasına uyan

Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

 

Dua: övgü ve tapınmaya tek layık olan yüce Babamız,

bağışlayan ve şifa veren, sonsuz yaşamın sahibi Sensin.

büyük sevgin ve insanseverliğinle

canlarımızı çukurdan kurtaran lütfun için Sana şükürler olsun.

yüce lütfun ile insanı benzeyişinde yarattın.

lütuf et ki,

(kulun olan ben)

Senin sağlayışın aracılığı ile doğru eş ile tanışsın.

canlarımızı cennete götürebilecek tek Rab İsa Mesih aracılığı ile Sana dua ederim...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

Süleymanın Meselleri 3

24 Korkusuzca yatar,

Tatlı tatlı uyursun.

25 Beklenmedik felaketten,

Ya da kötülerin uğradığı yıkımdan korkma.

26 Çünkü senin güvencen RAB'dir,

Tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır.

 

Serbest Dualar / Rab’bin Duası

 

3. Hafta boyunca Her gün

Mezmur 86: 1 Kulak ver, ya RAB, yanıtla beni,

Çünkü mazlum ve yoksulum.

Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum.

Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu!

3 Acı bana, ya Rab,

Çünkü gün boyu sana yakarıyorum.

4 Sevindir kulunu, ya Rab,

Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum.

5 Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab,

Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.

7 Sıkıntılı günümde sana yakarırım,

Çünkü yanıtlarsın beni.

8 İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab,

Eşsizdir işlerin.

9 Yarattığın bütün uluslar gelip

Sana tapınacaklar, ya Rab,

Adını yüceltecekler.

10 Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın,

Tek Tanrı sensin.

12 Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

13 Çünkü bana sevgin büyüktür,

Canımı ölüler diyarının derinliklerinden sen kurtardın.

16 Yönel bana, acı halime,

Kuluna kendi gücünü ver,

17 İyiliğinin bir belirtisini göster bana;

Benden nefret edenler görüp utansın; Çünkü sen, ya RAB, bana yardım ettin,  Beni avuttun.

 

Dua: yüce ve harikalar yaratan Tanrımız

(kulun olan benim)

hayatında yeni bir şey yap diye,

yeni ve iyi bir şey yap diye Sana dua ederim.

Sana olan hizmetimde

sevinci ve zorlukları paylaşabileceğim,

hayatımın günleri boyunca sıkıntı ve zorluklara birlikte dayanıp

bereketleri birlikte paylaşacağım bir yaşam için

kuluna uygun bir hayat arkadaşı ver diye dua ederim...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

Eyüp 5

8 "Oysa ben Tanrı'ya yönelir,

Davamı O'na bırakırdım.

15 Yoksulu onların kılıç gibi ağzından

Ve güçlünün elinden O kurtarır.

20 Kıtlıkta ölümden,

Savaşta kılıçtan seni O koruyacak.

21 Kamçılayan dillerden uzak kalacak,

Yıkım gelince korkmayacaksın.

22 Yıkıma, açlığa gülüp geçecek,

Yabanıl hayvanlardan ürkmeyeceksin.

24 Çadırının güvenlik içinde olduğunu bilecek,

Yurdunu yoklayınca eksik bulmayacaksın.

 

Serbest Dualar / Rab’bin Duası

 

4. Hafta boyunca Her gün

Mezmur 33

12 Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa,

Kendisi için seçtiği halka!

13 RAB göklerden bakar,

Bütün insanları görür.

16 Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var,

Ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit.

18 ama RAB’bin gözü kendisinden korkanların,

Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;

19 Böylece onları ölümden kurtarır,

Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.

20 Umudumuz RAB'dedir,

Yardımcımız, kalkanımız O'dur.

21 O'nda sevinç bulur yüreğimiz,

Çünkü O'nun kutsal adına güveniriz.

22 Madem umudumuz sende,

Sevgin üzerimizde olsun, ya RAB!

 

Dua: ya Rab,

yasandan zevk almayı,

yasana göre yaşamayı bizlere öğret ki,

Senin kulların için hazırladığım iyi armağanlardan

ve kutsal bereketlerinden pay alarak

bu dünyasal yolculuğumuza iman, ümit ve sevgi içinde devam edebilelim.

Sana umut bağlayanları korur ve onları ölümden kurtarırsın.

Bu dünyada kalkanımız ve sığınacak yerimiz olan Sana yalvarırım

(kulun olan bana)

evlilik yoluyla da yasanı sevmeyi ve Sana itaat etmeyi öğret…

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

I.Tarihler 4

10 İsrail'in Tanrısı, "Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet! "

Elin üzerimde olsun, beni kötülükten koru..."

 

İşaya 12

2 Tanrı kurtuluşumuzdur.

O'na güvenecek, yılmayacağız.

Çünkü Rab Yahve gücümüz ve ezgimizdir,

Bize O kurtuluş oldu."

 

Serbest Dualar / Rab’bin Duası