EVLİLİK – E

 

 

Bu bölümdeki dualar GÜNLÜK DUALARA İLAVE YAPILIRAK KULLANILIR.

GÜNLÜK DUALARDAN SONRA, serbest dualar ve Rab’bin Duasından Önce Kullanınız.

 

Bu Bölümdeki Dualar EVLİLİĞE HAZIRLANMAKTA OLAN veya EVLİLİK İÇİN HAZIR OLDUĞUNU DÜŞÜNEN kimseler için hazırlanmıştır.

- doğru karar vermek için aklınızı öncelikle bir kişiye değil Tanrı’ya odaklamanız önemlidir. Bu programdaki duaları takip ederek Tanrı’nın öncelikle duygularınızı sınamasını dileyin,

- ilgilendiğiniz veya sevdiğinizi düşündüğünüz kişiye olan ilginizi doğru bir şekilde yönlendirmesini için Tanrı’dan yardım dileyin.

- Tanrı’dan esenlik alana kadar dualarına devam edin. ve ciddi olarak düşündüğünüz “o kişi” ile daha sonra bu konuda konuşun.

- günlük dualarınıza kendi duanızı ekleyerek Tanrı’dan size bir yol göstermesini; kendi isteğinizi değil ama Tanrı’nın gözünde doğru olanı bulmanıza yardımcı olmasını dileyin.

- doğru zaman ve doğru kişi için yüreklerinizin hazırlanması için, bilgelik için dua edin.

 

PAZAR;  2/4 HAFTA

Yuhanna 2: 1 Üçüncü gün Celile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi oradaydı. 2 İsa ve öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. 3 Şarap tükenince İsa'nın annesi O'na, "Şarapları kalmadı" dedi. 4 İsa, "Anne, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi" dedi. 5 Annesi hizmet edenlere, "Size ne derse onu yapın" dedi. 6 Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş, her biri seksenle yüz yirmi litre alan altı taş küp vardı. 7 İsa hizmet edenlere, "Küpleri suyla doldurun" dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. 8 Sonra hizmet edenlere, "Şimdi bundan alın, şölen başkanına götürün" dedi. Onlar da götürdüler. 9-10 Şölen başkanı, şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilemedi, oysa suyu küpten alan hizmetkârlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp ona dedi ki, "Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın."11 İsa bu ilk mucizesini Celile'nin Kana köyünde yaptı ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de O'na iman ettiler.

 

Dua: Kutsal olan Rabbimiz,

her şey üzerinde Kral Sensin.

büyük mucizelerinle destek olduğun evlilik armağanı için Sana şükürler olsun.

iyi armağanların sahibi olan Rabbimiz,

(kulun olan bana) evlilik için olan mucizeni göster.

ve aklımı ve yüreğimi evlilik için hazırla...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

PAZARTESİ; 2/4 HAFTA

Matta 19: 4‑5İsa şu karşılığı verdi: «Kutsal Yazıları okumadınız mı? Yaradan, ta başlangıçtan insanları `erkek ve dişi olarak yarattı' ve şöyle dedi: `Bu nedenle adam annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar.' 6Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini, insan ayırmasın.»

 

Dua: Yüce olan Tanrımız,

suretinde yarattığın insana kutsal evlilik birliğini armağan ettin,

Sana yücelik ve övgüler olsun.

evlilik armağanı ile insan yaşantısına vermek istediğin

bütün bereketler için Sana şükürler olsun.

hayatım için olan bütün sağlayışına şükürler olsun.

şimdi (kulun olan bana)

uygun bir eş ver diye Sana dua ederim.

öyle ki, sevinçli bir şekilde birbirimizi geliştirelim

ve Senin sonsuz Krallığına evlilik aracılığı ile de tanıklık edelim...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

SALI; 2/4 HAFTA

Süleymanın Meselleri 3.3-6

Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma, Bağla onları boynuna,

Yaz yüreğinin levhasına.

öylece Tanrı'nın ve insanların gözünde

Beğeni ve saygınlık kazanacaksın.

RAB'be güven bütün yüreğinle,

Kendi aklına bel bağlama.

Yaptığın her işte RAB'bi an,

senin yolunu düze çıkarır.

 

Dua: yüce olan Babamız,

iman ümit ve sevgiyi yüreğimizin sert levhasına yaz.

öyle ki, yeryüzündeki kilisen ulusların gözünde beğeni kazansın.

bizlere kendi aklımıza ve yüreğimize güvenmemeyi,

ancak gerçeği ve mutluluğu Senin yollarında aramayı öğret.

(kulun olan bana)

bu yolda destek olsun diye uygun bir hayat arkadaşı hazırla...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

ÇARŞMABA; 2/4 HAFTA

Koloseliler 3 12 Öyleyse, Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin.

13 Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa,

Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

14 Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin.

15 Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri

olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun!

16 Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle

birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nağmeler yükseltin.

17 Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, O'nun aracılığıyla

Baba Tanrı'ya şükrederek yapın.

 

Dua: Gerçek sevginin Tanrısı,

sonsuz sevecenliğinle halkına sevgi ve acıma gösterirsin.

kutsal evlilik birliği için hazır olduğunu düşünen (ben kulunu)

sevgiyi giyinmiş olaraktan

çarmıh yolunda yürümeye devam edebilmem için bereketle.

Mesih'in esenliği ile

ve Mesih'in sözünün bütün zenginliğinin bereketleri ile

beni bereketle.

kutsal bilgeliğinden öğrenip

ve başkalarına da öğretip öğüt vererek

güçlü bir iman tanıklığını dünyada bırakalım diye

halkını bereketle.

evliliğin tek gerçek Tanrı olan Seni tanımada bana destek olmasını sağla...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

PERŞEMBE; 2/4 HAFTA

Vaiz 4:9

İki kişi bir kişiden iyidir,

Çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar.

10 Biri düşerse, öteki kaldırır.

Ama yalnız olup da düşenin vay haline!

Onu kaldıran olmaz.

11 Ayrıca iki kişi birlikte yatarsa, biribirini ısıtır.

Ama tek başına yatan nasıl ısınabilir?

12 Yalnız biri yenik düşer,

Ama iki kişi direnebilir.

Üç kat iplik kolay kolay kopmaz.

 

Dua: Sonsuz sevginin Tanrısı,

kutsadığın evlilik birliği ile

kadın ve erkek arasına sevinçli bir işbirliği

ve sevinçli bir uyum getirdin.

zorluklarda galip gelip birbirlerini desteklesinler diye

evlilik birliğini kutsal varlığın ile güçlendirdin.

(kulun olan ben)

evlilik aracılığı ile

dünyaya kutsanmış evliliğin güzelliğini gösterebilmek için Sana dua ederim...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

CUMA; 2/4 HAFTA

 

Romalılar 12: 1 Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım:

Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun.

Ruhsal tapınmanız budur.

2 Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.

 

11 Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rab'be kulluk edin.

12 Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin.

13 İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin.

 

15 Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın.

16 Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin; tersine, hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın.

17 Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin.

18 Mümkünse, elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın.

 

Dua: Yüce olan Babamız,

aklımızı, yüreğimizi ve bedenlerimizi

ruhsal bir tapınışın parçası olarak

Senin görkemine ve yüceliğine sunarız.

Senin iyi olan isteğini ayırt etmek için bizleri bereketle.

(kulun olan bana)

Mesih’teki umut ile sevinmeyi öğret,

tek Tanrı olan Sana hizmetimde, sıkıntılara dayanmada, duada,

yardımseverlikte ve konukseverlikte

uygun bir eş hazırla diye dua ederim...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

 

CUMARTESİ; 2/4 HAFTA

Markos 10: 2 Yanına gelen bazı Ferisiler O'nu denemek amacıyla, "Bir erkeğin, karısını boşaması Kutsal Yasa'ya uygun mudur?" diye sordular.

3 İsa karşılık olarak, "Musa size ne buyurdu?" dedi.

4 Onlar, "Musa, erkeğin bir boşanma belgesi yazarak karısını boşamasına izin vermiştir" dediler.

5 İsa onlara, "İnatçı olduğunuz için Musa bu buyruğu yazdı" dedi.

6 "Tanrı, yaratılışın başlangıcından 'İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.'

7-8 'Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.' Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir.

9 O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın."

 

Dua: Kutsal olan Tanrımız,

huzurunda itiraf ederiz ki,

günah ile lekelenen canlarımız

evlilik ile bize vermek istediğin

ve bize öğretmek istediğin şeyleri almaktan uzaklaştı.

hatalarımız, isyanlarımız günahlarımız Senden gizli değildir.

kadın ve erkek arasındaki özgürlüğe

sevinç ve gelişme getirmek için

kutsadığın evlilik birliği için Seni överiz.

kadın ve erkeğin birbirlerini geliştirmelerine

sevinçli bir fırsat ortamı hazırlamak için

kutsadığın evlilik armağanı için Sana şükrederiz.

(kulun olan beni)

uygun bir kişi ile birlikte

evlilik armağanı için hazırla diye Sana dua ederim...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.