GÜNDÜZ DUALARI

 

Pazar – Gündüz

 

Yeremya 17.21-22 RAB diyor ki: Şabat Günü yük taşımamaya, Yeruşalim kapılarından içeri bir şey sokmamaya dikkat edin. Şabat Günü evinizden yük çıkarmayın, hiç iş yapmayın. Atalarınıza buyurduğum gibi Şabat Günü'nü kutsal sayacaksınız.

 

w Allah’ın adı bizim gücümüzdür

Göğü ve yeri yaratan O’dur.

Rab’bin ismi yüceltilsin.

 

w Mezmur 19:1-6

Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta,

Gök kubbe ellerinin eserini duyurmakta.

Gün güne söz söyler,

Gece geceye bilgi verir.

Ne söz geçer orada, ne de konuşma,

Sesleri duyulmaz.

Ama sözleri yeryüzünü dolaşır,

Söyledikleri dünyanın dört bucağına ulaşır.

Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı.

Gerdekten çıkan güveye benzer güneş,

Koşmaya başlayacak atlet gibi sevinir.

Göğün bir ucundan çıkar,

Öbür ucuna döner,

Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından.

 

Dua

Sonsuzluk Allah’ı,

Kalbimize Kutsal Ruh’unun doluluğunu çöz

ve Senin isteğine göre bizleri yönet ve yönlendir,

her acımızı rahatlat,

her hatalarımızda bizleri koru

ve bizleri kendi gerçeğine yönelt.

Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

İşaya 43: 24 Benim için güzel kokulu kamış satın almadınız,

Doyurmadınız beni kurbanlarınızın yağıyla.

Tersine, beni günahlarınızla uğraştırdınız,

Suçlarınızla usandırdınız.

25 Kendi uğruna suçlarınızı silen benim, evet benim,

Günahlarınızı anmaz oldum.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 73

25 Senden başka kimim var göklerde?

İstemem senden başkasını yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,

Ama Tanrı yüreğimde güç,

Bana düşen paydır sonsuza dek.

27 Kuşkusuz yok olacak senden uzak duranlar,

Ortadan kaldıracaksın sana vefasızlık edenleri.

28 Ama benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır;

Bütün işlerini duyurayım diye

Sığınak yaptım Rab Yahve'yi kendime.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

Pazartesi – Gündüz

 

w Allah’ın adı bizim gücümüzdür

Göğü ve yeri yaratan O’dur.

Rab’bin ismi yüceltilsin.

 

w Mezmur 67

Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin,

Yüzünün ışığı üzerimize parlasın.

Öyle ki, yeryüzünde yolun,

Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,

Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,

Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin.

Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

Toprak ürününü verdi,

Tanrı, Tanrımız, bizi bolluğa kavuştursun.

Tanrı bize bolluk versin,

Dünyanın dört bucağındakiler O'ndan korksun!

 

Dua

Yaratıcımız olan Allah,

bizlere yapacak işler verdin

armağanlarımızı başkalarının iyiliği için kullanmaya

bizleri çağırıyorsun.

Bizleri kardeş yapan bir Ruh’ta,

bizleri kardeş yapan bir sevgide

çalıştığımız zamanlarda bizleri yönet,

ve bizlere doğru yaşamayı öğret,

Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

İşaya 54: 7 'Bir an için seni terk ettim,

Ama büyük sevecenlikle geri getireceğim.

8 Bir anlık taşkın öfkeyle senden yüz çevirmiştim,

Ama sonsuz sadakatle sana sevecenlik göstereceğim."

Seni kurtaran RAB böyle diyor.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 73

25 Senden başka kimim var göklerde?

İstemem senden başkasını yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,

Ama Tanrı yüreğimde güç,

Bana düşen paydır sonsuza dek.

27 Kuşkusuz yok olacak senden uzak duranlar,

Ortadan kaldıracaksın sana vefasızlık edenleri.

28 Ama benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır;

Bütün işlerini duyurayım diye

Sığınak yaptım Rab Yahve'yi kendime.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

Salı – Gündüz

 

w Allah’ın adı bizim gücümüzdür

Göğü ve yeri yaratan O’dur.

Rab’bin ismi yüceltilsin.

 

w Mezmur 113

Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

Düşkünü yerden kaldırır,

Yoksulu çöplükten çıkarır;

Soylularla,

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

Kısır kadını evde oturtur,

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

RAB'be övgüler sunun!

 

Dua

Ey Allah,

Her şeyi Senin önünde yapmamıza yardım et,

küçük şeyleri büyüklükle doldur,

büyük şeyleri alçakgönüllülükle taçlandır.

Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

İşaya 50: 10 Aranızda RAB'den korkan,

Kulunun sözünü dinleyen kim var?

Karanlıkta yürüyen, ışığı olmayan,

RAB'bin adına güvensin, Tanrısı'na dayansın.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 73

25 Senden başka kimim var göklerde?

İstemem senden başkasını yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,

Ama Tanrı yüreğimde güç,

Bana düşen paydır sonsuza dek.

27 Kuşkusuz yok olacak senden uzak duranlar,

Ortadan kaldıracaksın sana vefasızlık edenleri.

28 Ama benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır;

Bütün işlerini duyurayım diye

Sığınak yaptım Rab Yahve'yi kendime.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

 

 

Çarşamba – Gündüz

 

w Allah’ın adı bizim gücümüzdür

Göğü ve yeri yaratan O’dur.

Rab’bin ismi yüceltilsin.

 

w Mezmur 119:97-104

Ne kadar severim yasanı!

Bütün gün düşünürüm onun üzerinde.

Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar,

Çünkü her zaman aklımdadır onlar.

Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım,

Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum.

Yaşlılardan daha bilgeyim,

Çünkü Senin koşullarına uyuyorum.

Sakınırım her kötü yoldan,

Senin sözünü tutmak için.

Ayrılmam hükümlerinden,

Çünkü bana Sen öğrettin.

Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma,

Baldan tatlı geliyor ağzıma!

Senin koşullarına uymakla bilgelik kazanıyorum,

Bu yüzden nefret ediyorum her yanlış yoldan.

 

Dua

Sonsuzluk Allah’ı,

Lütfunla ellerin yaşamlarımıza şekil verdi

ve Senin elin sevgiyle bizleri günahtan kurtardı.

Doğru olanı yapmamız ve sevmemiz için

gün boyunca Senin elin bizleri yönlendirsin

ve bütün kötülüklerden bizi korusun,

Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Süleymanın Meselleri 15: 3 RAB'bin gözü her yerde olanı görür,

Kötüleri de iyileri de gözler.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 73

25 Senden başka kimim var göklerde?

İstemem senden başkasını yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,

Ama Tanrı yüreğimde güç,

Bana düşen paydır sonsuza dek.

27 Kuşkusuz yok olacak senden uzak duranlar,

Ortadan kaldıracaksın sana vefasızlık edenleri.

28 Ama benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır;

Bütün işlerini duyurayım diye

Sığınak yaptım Rab Yahve'yi kendime.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

Perşembe – Gündüz

 

w Allah’ın adı bizim gücümüzdür

Göğü ve yeri yaratan O’dur.

Rab’bin ismi yüceltilsin.

 

w Mezmur 119.129-136

Harika öğütlerin var,

Bu yüzden onlara candan uyuyorum.

Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar,

Saf insanlara akıl verir.

Ağzım açık, soluk soluğayım,

Çünkü buyruklarını özlüyorum.

Bana lütufla bak,

Adını sevenlere her zaman yaptığın gibi.

Adımlarımı pekiştir verdiğin söz uyarınca,

Hiçbir suç bana egemen olmasın.

Kurtar beni insan baskısından,

Koşullarına uyabileyim.

Yüzün aydınlık saçsın kulunun üzerine,

Kurallarını öğret bana.

Oluk oluk yaş akıyor gözlerimden,

Çünkü uymuyorlar yasana.

 

Dua

Işığın yüce Allah’ı,

her yeni gün Senin sevgindir

ve dünyada gün boyunca iyilik için işlersin.

Komşularımızla esenlik içinde yaşamak için

ve her gün Oğlun İsa’yı düşünmek için

bizlerde Sana hizmet etme arzumusu uyandır

Kurtarıcı Rab İsa adıyla. Amin.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Süleymanın Meselleri 17: 3 Altın ocakta, gümüş potada arıtılır,

Yüreği arıtansa RAB'dir.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 73

25 Senden başka kimim var göklerde?

İstemem senden başkasını yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,

Ama Tanrı yüreğimde güç,

Bana düşen paydır sonsuza dek.

27 Kuşkusuz yok olacak senden uzak duranlar,

Ortadan kaldıracaksın sana vefasızlık edenleri.

28 Ama benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır;

Bütün işlerini duyurayım diye

Sığınak yaptım Rab Yahve'yi kendime.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

Cuma – Gündüz

 

w Allah’ın adı bizim gücümüzdür

Göğü ve yeri yaratan O’dur.

Rab’bin ismi yüceltilsin.

 

w Mezmur 121

Gözlerimi dağlara kaldırıyorum,

Nereden yardım gelecek bana?

Yeri göğü yaratan

RAB'den gelecek yardımım.

O ayaklarının kaymasına izin vermez,

Seni koruyan uyuklamaz.

İsrail'in koruyucusu ne uyur ne uyuklar.

Senin koruyucun RAB'dir,

O sağ yanında sana gölgedir.

Gündüz güneş,

Gece ay sana zarar vermez.

RAB her kötülükten seni korur,

Esirger canını.

Şimdiden sonsuza dek

RAB koruyacak gidişini, gelişini.

 

Dua

Kutsal Kurtarıcı,

Sevgi dolu kollarını uzatarak

Sen bu saatte çarmıha gerildin.

Yeryüzü halklarını kabul et ki,

Senin bedelimizi ödeyen sevgine yaklaşsınlar. Amin.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Nehemya 9: 33 Başımıza gelen bütün olaylarda sen hep adil davrandın, doğru olanı yaptın, bizse kötülük yaptık.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 73

25 Senden başka kimim var göklerde?

İstemem senden başkasını yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,

Ama Tanrı yüreğimde güç,

Bana düşen paydır sonsuza dek.

27 Kuşkusuz yok olacak senden uzak duranlar,

Ortadan kaldıracaksın sana vefasızlık edenleri.

28 Ama benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır;

Bütün işlerini duyurayım diye

Sığınak yaptım Rab Yahve'yi kendime.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

Cumartesi – Gündüz

 

w Allah’ın adı bizim gücümüzdür

Göğü ve yeri yaratan O’dur.

Rab’bin ismi yüceltilsin.

 

w Mezmur 122

Bana: "RAB'bin evine gidelim" dendikçe

Sevinirim.

Ayaklarımız senin kapılarında,

Ey Yeruşalim!

Bitişik nizamda kurulmuş bir kenttir

Yeruşalim!

Oymaklar çıkar oraya, RAB'bin oymakları,

İsrail'e verilen öğüt uyarınca,

RAB'bin adına şükretmek için.

Çünkü orada yargı tahtları,

Davut soyunun tahtları kurulmuştur.

Esenlik dileyin Yeruşalim'e:

"Huzur bulsun seni sevenler!

Surlarına esenlik,

Saraylarına huzur egemen olsun!"

Kardeşlerim, dostlarım için,

"Esenlik olsun sana!" derim.

Tanrımız RAB'bin evi için

İyilik dilerim sana.

 

( secde )

 

Dua

Merhamet Allah’ı,

Günün geri kalan anı Senin armağanındır.

Başladığımız işleri kutsa,

işlerimizin hatalarını düzelt

ve Seni hoşnut eden bir şekilde bitirmemizi sağla.

Rabbimiz Mesih aracılığı ile kabul et. Amin.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Yeremyanın Mersiyeleri 3: 39 İnsan, yaşayan insan

Niçin günahlarının cezasından yakınır?

40 Davranışlarımızı sınayıp gözden geçirelim,

Yine RAB'be dönelim.

41 Ellerimizin yanısıra yüreklerimizi de göklerdeki Tanrı'ya

açalım

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 73

25 Senden başka kimim var göklerde?

İstemem senden başkasını yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,

Ama Tanrı yüreğimde güç,

Bana düşen paydır sonsuza dek.

27 Kuşkusuz yok olacak senden uzak duranlar,

Ortadan kaldıracaksın sana vefasızlık edenleri.

28 Ama benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır;

Bütün işlerini duyurayım diye

Sığınak yaptım Rab Yahve'yi kendime.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası