Çocuğa İsim verilmesi (Okuma Ayini)

 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ver şeref olsun;

Başlangıçta olduğu gibi, şimdi, daima ve sonsuza kadar. amin.

 

İnanç Açıklaması (Efesliler 3:14-19)

göklerde ve yeryüzünde her ailenin adını kendisinden

aldığı Baba Tanrı’ya inanıyorum.

iman aracılığı ile yüreklerimizde yaşayıp yüreklerimizi sevgisiyle dolduran Tanrı Oğlu İsa Mesih’e inanıyorum.

iç varlığımızı kudretle güçlendiren

Kutsal Ruh’a inanıyorum.

 

Bereketleme: İbraniler 6:10 Tanrı adaletsiz değildir;

emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve etmeye

devam ederek O'nun adına gösterdiğiniz sevgiyi unutmaz.

 

Mezmur 8, Galatyalılar 4:4-7

İlahi: 330-a] İsmin üstündür tüm isimlerden.

Sana tapınır, seni överiz.

İsmin üstündür tüm isimlerden.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

 

Mezmur 62:1-8, Efesliler 2:11-16

İlahi: 330-b] İzzetin için seçilmiş halkız.

Sana tapınır, seni överiz.

İzzetin için seçilmiş halkız.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

 

Mezmur 98, Romalılar 4:8-14

İlahi: 330-c] Tüm uluslardan bizi kurtardın.

Sana tapınır, seni överiz.

Tüm uluslardan bizi kurtardın.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

 

Kutsal İsim Övgüsü (I)[1]

ya RAB, sana övgüler olsun Göklerde, en yücelerde

ve yerin bütün uçlarında Sana övgüler olsun!

bütün melekler ve bütün göksel ordular,

güneş, ay, ve yıldızlar Sana övgüler sunar,

göklerin en yüce katları ve göklerin üstündeki sular,

Sana övgüler sunar.

Kanat gerersin sana sığınanlar üzerine;

adını sevenler sevinçle coşar Sende.

Sen doğru kişiyi kutsarsın, Adın uğruna,

sadık kullarını kalkan gibi lütfunla sararsın.

 

Her Şeye Egemen RAB,

kuluna -çocuğa verilen isim- ismini veriyoruz

yargıcımız Sensin;

Her Şeye Egemen RAB,

kuluna iyi bir ad ve uzun bir ömür bağışla,

yasamızı koyan Sensin;

Her Şeye Egemen RAB,

kuluna merhamet eyle,

Kralımız Sensin.

(Zekerya 1:3, İşaya 33:22)

 

Kutsal İsim Övgüsü (II)[2]

adına övgüler olsun ya Rab,

Sen buyruk verdin

gökleri, göklerin göklerini,

yeri ve derinlikleri yarattın

onları sonsuza dek yerlerine oturttun.

adına övgüler olsun ya Rab

yerde ve gökte yaratılmış her şey

Sana övgüler sunar;

şimşek, dolu, kar ve bulutlar,

Senden emir bekleyen fırtınalar,

dağlar, tepeler, meyve ağaçlar

adına övgüler sunar;

yabanıl ve evcil hayvanlar,

sürüngenler ve uçan kuşlar,

krallar, soylular ve bütün halklar,

delikanlılar ve genç kızlar,

yaşlılar ve çocuklar

kutsal adına övgüler sunar;

çünkü yalnız Senin adın yücedir,

halkını güçlü kılarsın,

sadık kullarına sığınak olursun,

lütfunun kalkanıyla halkını korursun,

Sana övgüler olsun.

 

-çocuğa verilen isim- kulunu Senin ellerine bırakıyoruz

Mesih kutsal adıyla onu koru ve kutsa,

Mesih kutsal adıyla

ve Kutsal Ruh’un gücünde onu aydınlat

Mesih kutsal adıyla ona esenlik ver.

ya Rab, dinle! ya Rab, bağışla! ya Rab, işit ve davran,

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. amin. (Daniel 9:19)

 

Kutsal İsim Övgüsü (III)[3]

yüce olan Rabbimiz,

Senin adınla dünyada dayanırız,

Senin adınla dünyayı yeneriz,

Senin adınla zaferliyiz.

adına bağlı kalanlara sadıksın

Sana şükürler olsun. Kutsal adına övgüler olsun.

bizlere yeni yaşam verdin,

Yeni Kudüs’ün adını bizlere verdin

ve kendi adını üzerimize koydun.

adından korkanlara kutsal bir ödül sakladın

ve yeryüzünü mahvedenleri mahvoluşa ayırdın.

Sana şükürler olsun. Kutsal adına övgüler olsun.

alınlarında adın yazılı olan

bütün hizmetkarların Seni över,

Senin adın Sadık’tır, Senin adın Gerçek’tir.

Sen adaletle yargılarsın, adaletli savaşırsın.

Sana şükürler olsun. Kutsal adına övgüler olsun.

Senin adınla kilise toplanır,

Senin adınla yakarışlar, övgüler sunarız.

kutsal adını taşıyanları zaferli kılarsın.

Kutsal adına övgüler olsun. Sana yücelik olsun.

Kurtarıcı Rabbimiz,

Sen Mesih’in, Sen Kralsın,

Seni yüz yüze göreceğimiz güne kadar

Kutsal adına övgüler olsun. Sana yücelik olsun. 

 

Mezmur 103

1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

 O'nun kutsal adına övgüler sun,

ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

 İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

 Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını ölüm çukurundan kurtaran,

 Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

 Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

1a RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

2b İyiliklerinin hiçbirini unutma!

6 RAB bütün düşkünlere

 Hak ve adalet sağlar.

7 Kendi yöntemlerini Musa'ya,

 İşlerini İsrailliler'e açıkladı.

8 RAB sevecen ve lütfedendir,

 Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 Sürekli suçlamaz,

 Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

 Suçlarımızın karşılığını vermez.

1a RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

2b İyiliklerinin hiçbirini unutma!

11 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,

 Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de

o kadar büyüktür.

12 Doğu batıdan ne kadar uzaksa,

 O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.

13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

 RAB de kendisinden korkanlara

öyle sevecen davranır.

14 Çünkü mayamızı bilir,

 Toprak olduğumuzu anımsar.

15 İnsana gelince, ota benzer ömrü,

 Kır çiçeği gibi serpilir;

16 Rüzgar üzerine esince yok olur gider,

 Bulunduğu yer onu tanımaz.

1a RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

2b İyiliklerinin hiçbirini unutma!

17-18 Ama RAB kendisinden korkanları

sonsuza dek sever, Antlaşmasına uyan

 Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına

adil davranır.

19 RAB tahtını göklere kurmuştur,

 O'nun egemenliği her yeri kapsar.

20 RAB'be övgüler sunun, ey sizler,

O'nun melekleri, O'nun sözünü dinleyen,

 Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!

21 RAB'be övgüler sunun, ey sizler,

 O'nun bütün göksel orduları,

 İsteğini yerine getiren kulları!

22 RAB'be övgüler sunun,

 Ey O'nun egemen olduğu yerlerdeki

bütün yaratıklar!

 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

1a RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

2b İyiliklerinin hiçbirini unutma!

 

(Yağ ile Mesh Edilme [isteğe bağlı] -Mezmur 121:4-5, 7-8)

4 İsrail'in koruyucusu ne uyur ne uyuklar.

5 Senin koruyucun RAB'dir,

O sağ yanında sana gölgedir.

7 RAB her kötülükten seni korur,

Esirger canını.

8 Şimdiden sonsuza dek

RAB koruyacak gidişini, gelişini.

+ yağ ile mesh edilme

+El koyma...

Rab, Kutsal Ruh’unla

-çocuğa verilen isim- kulunu destekle,

ona bilgelik ve anlayış Ruh’u ile bereket ol,

tek Tanrı olan Seni tanısın diye

öğüt ve güç Ruh’u ile kulunu aydınlat,

Senin varlığındaki sevinçle dolu olarak

bilgi ve Rab korkusu Ruh’u ile onu büyüt;

boyda ve bilgide büyüsün diye

bedenini ve canını Sana sunuyoruz;

Sende kalsın ve Seninle devam etsin.

Senin varlığındaki sevinçle şimdi ve daima Amin.

 

İlahi:

Hamdim sana şükrüm sana Göğü yeri yaradana

İlahiler ezgilerle Tüm övgüler ya Rab sana

Hamdim sana şükrüm sana Seni beni kurtarana

Yalvarışlar yakarışlar Tüm dualar ya Rab sana

 

Kutsal İsim Övgüsü (IV)[4]

ey Yakup’un Tanrısı,

sıkıntılı günde adınla bizleri korursun,

doğruluğun için Sana şükrederiz,

adını ilahilerle överiz.

inananları Mesih’in bedeninde birleştirdin.

Mesih’te kilisene yeni bir yürek verdin.

Mesih’te yüreklere gizli olan sünneti verdin.

Mesih’te bizleri birleştirdin.

Mesih’le birlikte öldük,

Mesih’le birlikte dirildik.

doğruluğun için Sana şükrederiz,

adını ilahilerle överiz.

kilisen Sana şükreder,

kilisen Sende sevinir.

adını ilahilerle överiz

ey Yüceler Yücesi.

Sen bizi tazelersin,

adın uğruna kilisene öncülük edersin. [AMİN.]

 

bereketleme: II.Korintliler 13:14

Rab İsa Mesih'in lütfu,

Tanrı'nın sevgisi

ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı

hepinizle birlikte olsun. [Amin]

 


 

[1] I. Mezmur 148:1-4; 5:11-12

[2] Mezmur 148:5-14; 5:11-12

[3] Vahiy 2:3; 3:5-12; 11:18; 14:1, 19:11; 22:4

[4] Mezmur 20:1; 7:17; 9:12; 23:3