Tövbekârîn Günlüğü

–itiraf, tövbe ve yenilenme ile

yeni bir başlangıç yapmak isteyen herkese–

(büyük oruç dönemi)

 

 

Çarşamba – Sabah

Mezmur 42:2 Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı;

Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü?

Yunus 3:1-4:11, Mezmur 95:6-11

 

Mezmur 42:2 Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı;

Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü?

Sabah: Kül Çarşambasından Sonra / Perşembe

Tesniye 7:6-11, Mezmur 37:1-18

 

Mezmur 42:2 Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı;

Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü?

Sabah: Kül Çarşambasından Sonra / Cuma

Tesniye 7: 12-16, Mezmur 31:1-24

 

Mezmur 42:2 Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı;

Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü?

Sabah: Kül Çarşambasından Sonra / Cumartesi

Tesniye 7:17-26, Mezmur 32:1-11

 

[Alçalış Dönemi] Kül Çarşambası-Cumartesi günleri boyunca her gün okunur:

Mezmur 57: Acı bana, ey Tanrı, acı,

Çünkü sana sığınıyorum;

Felaket geçinceye kadar,

Kanatlarının gölgesine sığınacağım.

2 Yüce Tanrı'ya,

Benim için her şeyi yapan Tanrı'ya sesleniyorum.

5 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

119: 5 Keşke kararlı olsam

Senin kurallarına uymakta!

6 Hiç utanmayacağım,

Bütün buyruklarını izledikçe.

10 Bütün yüreğimle sana yöneliyorum,

İzin verme buyruklarından sapmama!

13 Ağzından çıkan bütün hükümleri

Dudaklarımla yineliyorum.

16 Zevk alıyorum kurallarından,

Sözünü unutmayacağım.

18 Gözlerimi aç,

Yasandaki harikaları göreyim.

21 Buyruklarından sapan

Lanetli küstahları azarlarsın.

30 Ben sadakat yolunu seçtim,

Hükümlerini uygun gördüm.

32 İçime huzur verdiğin için

Buyrukların doğrultusunda koşacağım.

38:9 Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin,

İniltilerim senden gizli değil.

17 Düşmek üzereyim,

Acım hep içimde.

18 Suçumu itiraf ediyorum,

Günahım yüzünden kaygılanıyorum.

 

veya

 

Mezmur 119: 5 Keşke kararlı olsam

Senin kurallarına uymakta!

6 Hiç utanmayacağım,

Bütün buyruklarını izledikçe.

10 Bütün yüreğimle sana yöneliyorum,

İzin verme buyruklarından sapmama!

13 Ağzından çıkan bütün hükümleri

Dudaklarımla yineliyorum.

16 Zevk alıyorum kurallarından,

Sözünü unutmayacağım.

18 Gözlerimi aç,

Yasandaki harikaları göreyim.

21 Buyruklarından sapan

Lanetli küstahları azarlarsın.

30 Ben sadakat yolunu seçtim,

Hükümlerini uygun gördüm.

31 Öğütlerine dört elle sarıldım, ya RAB,

Utandırma beni!

32 İçime huzur verdiğin için

Buyrukların doğrultusunda koşacağım.

34 Anlamamı sağla, yasana uyayım,

Bütün yüreğimle onu yerine getireyim.

38: 9 Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin,

İniltilerim senden gizli değil.

17 Düşmek üzereyim,

Acım hep içimde.

18 Suçumu itiraf ediyorum,

Günahım yüzünden kaygılanıyorum.

 

 

Alçalış Dönemi-1 / Lent 1

 

1. Hafta boyunca her gün okunur:* * *

38:1 Ya RAB, öfkelenip azarlama,

Gazapla yola getirme beni

3 Öfken yüzünden sağlığım bozuldu,

Günahım yüzünden rahatım kaçtı.

4 Çünkü suçlarım başımdan aştı,

Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı.

9 Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin,

İniltilerim senden gizli değil.

15 Umudum sende, ya RAB,

Sen yanıt vereceksin, ya Rab, Tanrım benim!

16 dua ediyorum: "Halime sevinmesinler,

Ayağım kayınca böbürlenmesinler!"

18 Suçumu itiraf ediyorum,

Günahım yüzünden kaygılanıyorum.

51: 1 Ey Tanrı inayetine göre bana acı

Rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımız sil.

2 Fesadımdan beni büsbütün yıka

Ve suçumdan beni temizle

38: 21 Beni terk etme, ya RAB!

Ey Tanrım, benden uzak durma!

22 Yardımıma koş,

Ya Rab, kurtuluşum benim!

 

 

 

[İbraniler 2:18] Mesih denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir.

[1. Okuma] Çıkış 34:1-7, 11-12, 15-16, 27-28

[2. Okuma] Hakimler 2:10-22

[3. Okuma] Hakimler 8:22-28, 33-34

[4. Okuma] II.Tarihler 21:5-6, 11-15, 19-20

[5. Okuma] İşaya 57:1-5, 8-9, 11, 13

[6. Okuma] İşaya 57:2, 11, 13-15, 20-21

[7. Okuma] Yeremya 2:4-9, 11, 13, 19-22, 32, 35

 

*** ilave / alternatif okumalar

Pazar/Sabah: Mezmur 84

Pazartesi/Sabah: Mezmur 119:73-80

Salı/Sabah: Mezmur 34

Çarşamba/Sabah: Mezmur 5

Perşembe/Sabah: Mezmur 27

Cuma/Sabah: Mezmur 22

Cumartesi/Sabah: Mezmur 43

 

 

 

Alçalış Dönemi-2 / Lent 2

 

2. Hafta boyunca her gün okunur: ***

51:10 Bende temiz yürek yarat ey Tanrı;

Ve içimde doğru ruh tazale

11 Beni önünden atma

Ve Mukaddes Ruh’unu benden alma.

102: 1Ya RAB, duamı işit,

Yakarışım sana erişsin.

2 Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme,

Kulak ver sesime,

Seslenince yanıt ver bana hemen.

11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte,

Ot gibi sararmaktayım.

12 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Ünün kuşaklar boyu sürer.

13 Kalkıp Siyon'a sevecenlik göstereceksin,

Çünkü onu kayırmanın zamanıdır, beklenen zaman geldi.

15 Uluslar RAB'bin adından,

Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.

16 Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak,

Görkem içinde görünecek.

17 Yoksulların duasına kulak verecek,

Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.

21-22 Böylece halklar ve krallıklar

RAB'be tapmak için toplanınca,

O'nun adı Siyon'da,

Övgüsü Yeruşalim'de duyurulacak.

 

 

 

Mezmur 31:1b] Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

[8. Okuma] Yeremya 29:1, 4-14

[9. Okuma] II.Samuel 7:2-16

[10. Okuma] Yeremya 3:1-3, 13-15, 19-20, 22

[11. Okuma] Yeremya 5:1-2, 6-7, 11, 14, 17-25  

[12. Okuma] Yeremya 7:1-2, 5-11, 15, 25-26, 29

[13. Okuma] Yeremya 13:15-16, 22-27

[14. Okuma] Hezekiel 6:1, 3-5, 7-11, 14

 

*** ilave / alternatif okumalar

Pazar/Sabah: Mezmur 84

Pazartesi/Sabah: Mezmur 119:73-80

Salı/Sabah: Mezmur 34

Çarşamba/Sabah: Mezmur 5

Perşembe/Sabah: Mezmur 27

Cuma/Sabah: Mezmur 22

Cumartesi/Sabah: Mezmur 43

 

 

 

Alçalış Dönemi-3 / Lent 3

 

3. Hafta boyunca her gün okunur: ***

50: 1Güçlü olan Tanrı, RAB konuşuyor;

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

Yeryüzünün tümüne sesleniyor.

14 Tanrı'ya şükran kurbanı sun,

Yüceler Yücesi'ne adadığın adakları yerine getir.

51: 1 Ey Tanrı inayetine göre bana acı

Rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımız sil.

2 Fesadımdan beni büsbütün yıka

Ve suçumdan beni temizle

3 Çünkü isyanlarımı bilirim

Ve suçum daima önümdedir

4 Sana, ancak Sana karşı ben suç ettim,

Ve Senin gözlerinde kötü olanı işledim

5 İşte ben fesat içinde doğdum

Ve anam günah içinde bana gebe kaldı

6 İşte, Sen gönülde hakikat istersin

Ve bana içimde hikmet bildirirsin

7 Beni zufa ile temizle de pak olurum

Beni yıka da kardan ak olurum

8 Bana meserret ve sevinç işittir

Ezdiğin kemikler mesrur olsun

9 Suçlarıma karşı yüzünü ört,

Ve bütün fesatlarımı sil

10 Bende temiz yürek yarat ey Tanrı;

Ve içimde doğru ruh tazale

11 Beni önünden atma

Ve Mukaddes Ruh’unu benden alma.

12 Bana kurtarışının meserretini geri ver

Ve istekli ruh ile bana destek ol.

13 Asilere Senin yollarını öğreteyim

Ve suçlular Sana geri dönerler

 

 

Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

 

[15. Okuma] Hezekiel 16:1-10, 14-16, 20-22, 52, 58-63

[16. Okuma] Hezekiel 23: 1-2, 4-6, 11-13, 35-39, 46-49

[17. Okuma] Hoşeya 1: 2-10

[18. Okuma] Hoşeya 2:2-3, 5-7, 9-10, 13-20, 23

[19. Okuma] Hoşeya 4:1-4, 12-19

[20. Okuma] Hoşeya 5:2-7, 12-15

[21. Okuma] Hoşeya 6

 

*** ilave / alternatif okumalar

Pazar/Sabah: Mezmur 84

Pazartesi/Sabah: Mezmur 119:73-80

Salı/Sabah: Mezmur 34

Çarşamba/Sabah: Mezmur 5

Perşembe/Sabah: Mezmur 27

Cuma/Sabah: Mezmur 22

Cumartesi/Sabah: Mezmur 43

 

 

 

Alçalış Dönemi-4 / Lent 4

 

4. Hafta boyunca her gün okunur: ***   

57:1 Acı bana, ey Tanrı, acı,

Çünkü sana sığınıyorum;

Felaket geçinceye kadar,

Kanatlarının gölgesine sığınacağım.

2 Yüce Tanrı'ya,

Benim için her şeyi yapan Tanrı'ya sesleniyorum.

3 Gökten gönderip beni kurtaracak,

Beni ezmek isteyenleri azarlayacak,

Sevgisini, sadakatini gösterecektir.

5 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

9 Halkların arasında sana şükürler sunayım, ya Rab,

Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim.

10 Çünkü sevgin göklere erişir,

Sadakatin gökyüzüne ulaşır.

11 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

51: 1 Ey Tanrı inayetine göre bana acı

Rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımız sil.

2 Fesadımdan beni büsbütün yıka

Ve suçumdan beni temizle

7 Beni zufa ile temizle de pak olurum

Beni yıka da kardan ak olurum

9 Suçlarıma karşı yüzünü ört,

Ve bütün fesatlarımı sil

10 Bende temiz yürek yarat ey Tanrı;

Ve içimde doğru ruh tazale

 

 

 

Mezmur 43:3 Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.

[22. Okuma] Tekvin 2:15-17; 3:1-7; 17:1-7, 15-16

[23. Okuma] Hoşeya 9:1, 7, 11-17

[24. Okuma] Nahum 3:4-7, 11-12, 15-19

[25. Okuma] İşaya 1:10-18

[26 Okuma] Yeremya 18:1-11

[27. Okuma] Mika 6:1-8

[28. Okuma] Yeremya 22

 

*** ilave / alternatif okumalar

Pazar/Sabah: Mezmur 84

Pazartesi/Sabah: Mezmur 119:73-80

Salı/Sabah: Mezmur 34

Çarşamba/Sabah: Mezmur 5

Perşembe/Sabah: Mezmur 27

Cuma/Sabah: Mezmur 22

Cumartesi/Sabah: Mezmur 43

 

 

 

Alçalış Dönemi-5 / Lent 5

 

5. Hafta boyunca her gün okunur: ***   

43: 1Duamı işit, ya RAB,

Yalvarışlarıma kulak ver!

Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana!

2 Kulunla yargıya girme,

Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.

6 Ellerimi sana açıyorum,

Canım kurak toprak gibi sana susamış.

7 Çabuk yanıt ver bana, ya RAB,

Tükeniyorum.

Çevirme benden yüzünü,

Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim.

9 Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB;

Sana sığınıyorum.

10 Bana istemini yapmayı öğret,

Çünkü Tanrım'sın benim.

Senin iyi Ruhun,

Düz yolda bana öncülük etsin!

11 Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana,

Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.

12 Sevginden ötürü,

Öldür düşmanlarımı,

Yok et bütün hasımlarımı,

Çünkü senin kulunum ben.

51: 11 Beni önünden atma

Ve Mukaddes Ruh’unu benden alma.

12 Bana kurtarışının meserretini geri ver

Ve istekli ruh ile bana destek ol.

 

 

 

Mezmur 68:20 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır,

Ölümden kurtarış yalnız Egemen RAB'be özgüdür.

[29. Okuma] 14 Mart / İşaya 51:1-11

[30. Okuma] 15 Mart / Yeremya 9:2-5, 7-9, 11, 13-17, 23-24

[31. Okuma] 16 Mart / Amos 7:10-17

[32. Okuma] 17 Mart / II.Samuel 7:2-16

[33. Okuma] 18 Mart / İşaya 52:13-53:6

[34. Okuma] 19 Mart / Yeremya 31:27-27

[35. Okuma] Hoşeya 7:1-4, 7-10, 13-16

 

*** ilave / alternatif okumalar

Pazar/Sabah: Mezmur 84

Pazartesi/Sabah: Mezmur 119:73-80

Salı/Sabah: Mezmur 34

Çarşamba/Sabah: Mezmur 5

Perşembe/Sabah: Mezmur 27

Cuma/Sabah: Mezmur 22

Cumartesi/Sabah: Mezmur 43

 

 

 

Alçalış Dönemi-6 / Lent 6

 

6. Hafta boyunca her gün okunur: ***

31: Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

2 Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

4 Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni,

Çünkü sığınağım sensin.

5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

14 Ama ben sana güveniyorum, ya RAB,

"Tanrım sensin!" diyorum.

15 Hayatım senin elinde,

Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden,

Ardıma düşenlerden.

16 Yüzün kulunu aydınlatsın,

Sevgi göster, kurtar beni!

17 Utandırma beni, ya RAB, sana sesleniyorum;

Kötüler utansın, ölüler diyarında sesleri kesilsin.

19 İyiliğin ne büyüktür, ya RAB,

Onu senden korkanlar için saklarsın,

Herkesin gözü önünde,

Sana sığınanlara iyi davranırsın.

20 İnsanların düzenlerine karşı,

Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;

Saldırgan dillere karşı

Onları çardağında gizlersin.

23 RAB'bi sevin, ey O'nun sadık kulları!

RAB kendisine bağlı olanları korur,

Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir.

51: 14 Kandan beni kurtar, ey Tanrı, Kurtuluşumun Tanrısı

Dilimde Senin adaletini terennüm etsin

15 Ya Rab dudaklarımı aç;

Ve ağzım Senin hamdini bildirsin.

 

 

I.Korintliler1:23 Ama biz, çarmıha gerilmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz. Yahudiler bunu bir yüzkarası, diğer uluslar da saçmalık sayarlar.

24 Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için, ister Yahudi ister Grek olsunlar, Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir.

[36. Okuma] İşaya 50:4-10

 

 

İşaya 56 : 4 Çünkü RAB diyor ki,

"Şabat günlerimi tutan,

Beni hoşnut edeni seçen,

Antlaşmama sımsıkı bağlı kalan hadıma

5 Evimde, evimin dört duvarı arasında

Oğullardan da kızlardan da daha iyi bir anıt ve ad vereceğim;

Yok edilemez, ebedi bir ad olacak bu.

56: 7 Kutsal dağıma getirip

Dua evimde sevindireceğim.

Yakmalık sunularıyla kurbanları

Sunağımda kabul edilecek,

Çünkü evime 'Bütün ulusların dua evi denecek."

[37. Okuma] Yeremyanın Mersiyeleri 1:1-2, 6-12

 

 

Koloseliler 3:16 Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tüm bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nağmeler yükseltin.

[38. Okuma] 22 Mart / Yeremyanın Mersiyeleri 1:17-22

 

 

Mezmur 61: 1 Ey Tanrı, yakarışımı işit,

Duama kulak ver!

2 Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan,

Yüreğime hüzün çökünce.

Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni,

[39. Okuma] 23 Mart / Yeremyanın Mersiyeleri 2:1-9, 14-17

 

 

I.Korintliler 5:8 Bunun için eski mayayla, kin ve kötülük mayasıyla değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim.

[40. Okuma] 24 Mart / Yeremyanın Mersiyeleri 3:1-9, 19-33

 

 

Yeremyanın Mersiyeleri 5: 15 Yüreğimizin sevinci durdu,

Oyunumuz yasa döndü.

16 Taç düştü başımızdan,

Vay başımıza!

Çünkü günah işledik.

[41. Okuma] 25 Mart / Yeremyanın Mersiyeleri 3:37-58

 

 

Mezmur 13: 3 Gör halimi, ya RAB, yanıtla Tanrım,

Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım.

4 Düşmanlarım, "Onu yendik!" demesin,

Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin.

[42. Okuma] 26 Mart / Eyüp 14:1-14

 

*** ilave / alternatif okumalar

Pazar/Sabah: Mezmur 84

Pazartesi/Sabah: Mezmur 119:73-80

Salı/Sabah: Mezmur 34

Çarşamba/Sabah: Mezmur 5

Perşembe/Sabah: Mezmur 27

Cuma/Sabah: Mezmur 22

Cumartesi/Sabah: Mezmur 43

 

 

 

Akşam Duası

 

Kül Çarşambası Ayini / Ash Wednesday

İşaya 58:1-12, I.Yuhanna 1:5-9

Mezmur 32 [57:1-2; 32:1-10, 21-22], Matta 6:1-6, 16-21

 

Kül Çarşambasından Sonra / Perşembe

Mezmur 37:19-42, Filipililer 3:12-21

 

Kül Çarşambasından Sonra / Cuma

Mezmur 35; Filipililer 4:1-9

 

Kül Çarşambasından Sonra / Cumartesi

Mezmur 42; 43, Filipililer 4:10-20

 

Kül Çarşambasından Sonra 1. Pazar

Lent-1 / Alçalış Dönemi 1. Pazar

Akşam: Mezmur 103, İbraniler 2:10-18

 

Pazartesi

Mezmur 44, I.Korintliler 1:1-19

 

Salı

Mezmur 47; 48, I.Korintliler 1:20-31

 

Çarşamba

Mezmur 49; [53], I.Korintliler 2:1-13

 

Perşembe

Mezmur [59, 60] ya da 19; 46,

I.Korintliler 2:14-3:15

 

Cuma

Mezmur 51, I.Korintliler 3:16-23

 

Cumartesi

Mezmur 138; 139:1-17 (18-23), I.Korintliler 4:1-7

 

Kül Çarşambasından Sonra 2. Pazar

Lent-2 / Alçalış Dönemi 2. Pazar

Mezmur 42; 32, I.Korintliler 3:11-23

 

Pazartesi

Mezmur 8; 84, Romalılar 6:3-14

 

Salı

Mezmur 64; 65, I.Korintliler 4:8-20 (21)

 

Çarşamba

Mezmur 119:73-96, I.Korintliler 5:9-6:11

 

Perşembe

Mezmur 74, I.Korintliler 6:12-20

 

Cuma

Mezmur 73, I.Korintliler 7:1-9

 

Cumartesi

Mezmur 23; 27, I.Korintliler 7:10-24

 

Kül Çarşambasından Sonra 3. Pazar

Lent-3 / Alçalış Dönemi 3. Pazar

Mezmur 34, Romalılar 8:1-10

 

Pazartesi

Mezmur 77; [79], I.Korintliler 7:25-31

 

Salı

Mezmur 25; 91, Romalılar 4:13-25

 

Çarşamba

Mezmur 81; 82, I.Korintliler 8:1-13

 

Perşembe

Mezmur 85; 86,I.Korintliler 9:1-15

 

Cuma

Mezmur 91; 92, I.Korintliler 9:16-27

 

Cumartesi

Mezmur 136, I.Korintliler 10:1-13

 

Kül Çarşambasından Sonra 4. Pazar

Lent-4 / Alçalış Dönemi 4. Pazar

Mezmur 19; 46, Romalılar 8:11-25

 

Pazartesi

Mezmur 89:19-52, I.Korintliler 10:14-11:1

 

Salı

Mezmur 94; [95],

I.Korintliler 11:2-34 (17-34)

 

Çarşamba

Mezmur 119:121-144,

I.Korintliler 12:1-11

 

Perşembe

Mezmur 73, I.Korintliler 12:12-26

 

Cuma

Mezmur 107:1-32, I.Korintliler 12:27-13:3

 

Cumartesi

Mezmur 33, I.Korintliler 13:1-13

 

Kül Çarşambasından Sonra 5. Pazar

Lent-5 / Alçalış Dönemi 5. Pazar

Mezmur 145, Romalılar 12:1-21

 

Pazartesi

Mezmur 35, I.Korintliler 14:1-19

 

Salı

Mezmur 124; 125; 126; [127],

I.Korintliler 14:20-33a, 39-40

 

Çarşamba

Mezmur 128; 129; 130,

II.Korintliler 2:14-3:6

 

Perşembe

Mezmur 140; 142, II.Korintliler 3:7-18

 

Cuma

Mezmur 141, 143:1-11 (12) ,

II.Korintliler 4:1-12

 

Cumartesi

Mezmur 42; 43, II.Korintliler 4:13-18

 

Kül Çarşambasından Sonra 6. Pazar

Lent-6 / Alçalış Dönemi 6. Pazar

Mezmur 103, Zekeriya 12:9-11, 13:1, 7-9

 

Pazartesi

Mezmur 69:1-23, II.Korintliler 1:1-7

 

Salı

Mezmur 94, II.Korintliler 1:8-22

 

Çarşamba

Mezmur 74, II.Korintliler 1:23-2:11

 

Perşembe

Mezmur 142; 143,

I.Korintliler 10:14-17, 11:27-32

 

Cuma

Mezmur 42, I.Petrus 1:10-20

 

Cumartesi

Mezmur 27, Romalılar 8:1-11

 

 

 

Kül Çarşambası – Cumartesi Günleri Boyunca:

*Haftanın Ezgisi:

Mezmur 80: 1 Kulak ver, ey İsrail'in çobanı,

Mezmur 88: 6 Beni çukurun dibine,

Karanlıklara, derinliklere attın.

I.Krallar 8:38 halkından bir kişi

başına gelen felaketi ayrımsar,

dua edip yakararak ellerini bu sana doğru açarsa,

39 göklerden, oturduğun yerden

kulak ver ve bağışla.

İnsanların yüreklerini yalnızca sen bilirsin.

Mezmur 142: 3 Bunalıma düştüğümde,

Gideceğim yolu sen bilirsin.

 

 

 

 

[Kül Çarşambasından Sonra] I/II. Haftanın Ezgisi (canticle):

Rab’bin Kulu İşaya’nın Duası

55: 6 Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın,

Yakındayken O'na yakarın.

7 Kötü kişi yolunu,

Fesatçı düşüncelerini bıraksın;

RAB'be dönsün, merhamet bulur,

Tanrımız'a dönsün, bol bol bağışlanır.

8 "Çünkü benim düşüncelerim

Sizin düşünceleriniz değil,

Sizin yollarınız benim yollarım değil" diyor RAB.

9 "Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse,

Yollarım da sizin yollarınızdan,

Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.

10 Gökten inen yağmur ve kar,

Toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden,

Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden

Nasıl göğe dönmezse,

11 Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır.

Bana boş dönmeyecek,

İstemimi yerine getirecek,

Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.

 

 

 

[Kül Çarşambasından Sonra] III/IV. Haftanın Ezgisi (canticle):

CANLARIN ÇOBANI MESİH

I.Petrus 2:21... Mesih, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu.

22 "O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı."

23 Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi;

davasını, adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı.

24 Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye,

günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz.

25 Çünkü yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz,

şimdiyse canlarınızın Çobanı'na ve Gözetmeni'ne döndünüz.

 

 

 

[Kül Çarşambasından Sonra] V/VI. Haftanın Ezgisi (canticle):

Yunus’un Duası

2 "Ya RAB, sıkıntı içinde sana yakardım,

Yanıt verdin bana.

Yardım istedim ölüler diyarının bağrından,

Kulak verdin sesime.

3 Beni engine, denizin ta dibine fırlattın.

Sular sardı çevremi.

Azgın dalgalar geçti üzerimden.

4 'Huzurundan kovuldum' dedim,

'Yine de bakacağım kutsal tapınağına.'

5 Sular boğacak kadar kuşattı beni,

Çevremi enginler sardı,

Yosunlar dolaştı başıma.

6 Dağların köklerine kadar battım,

Dünya sonsuza dek sürgülendi arkamdan;

Ama, ya RAB, Tanrım,

Canımı sen kurtardın çukurdan.

7 Soluğum tükenince seni andım, ya RAB,

Duam sana, kutsal tapınağına erişti.

8 Değersiz putlara tapanlar,

Nankörlük etmiş olurlar.

9 Ama şükranla kurban sunacağım sana,

Adağımı yerine getireceğim.

Kurtuluş senden gelir, ya RAB!"

 

 

 

Gündüz Duası

 

Alçalış Dönemi 1./.3 Haftalar

Pazar: Mezmur 150, Tesniye 6:1-12

Pazartesi: Mezmur 145, Tesniye 6:13-25

Salı: Mezmur 146 Tesniye, Tesniye 8:1-20

Çarşamba: Mezmur 147:1-11 Tesniye 9:(1-3) 4-12

Perşembe: Mezmur 147:12-20, Tesniye 9:13-10:5

Cuma: Mezmur 148; Tesniye 10:12-22

Cumartesi: Mezmur 149 Tesniye 11:18-28

 

Alçalış Dönemi 2./4. Haftalar

Pazar: Mezmur 150; 121

Pazartesi: Mezmur 145; 122

Salı: Mezmur 146; 123

Çarşamba: Mezmur 147:1-11; 124

Perşembe: Mezmur 147:12-20; 125

Cuma: Mezmur 148; 126

Cumartesi: Mezmur 149; 127

 

Alçalış Dönemi 5./6. Haftalar

Pazar: Mezmur 150; 128

Pazartesi: Mezmur 145; 129

Salı: Mezmur 146; 130

Çarşamba: Mezmur 147:1-11; 131

Perşembe: Mezmur 147:12-20; 132

Cuma: Mezmur 148; 133; 134

Cumartesi: Mezmur 149; 120

 

[alternatif] Gündüz Duası

 

Pazar

Mezmur 95; 150; 92

 

Pazartesi

Mezmur 96; 145; 48

 

Salı

Mezmur 97; 146; 82

 

Çarşamba

Mezmur 98; 147:1-11; 94

 

Perşembe

Mezmur 99; 147:12-20; 81

 

Cuma

Mezmur 100; 148; 93

 

Cumartesi

Mezmur 67; 149; 24

 

 

 

Yatsı Duası Okumaları

 

Kül Çarşambası – Cumartesi / Yatsı Duaları

Mezmur 90:13 Vazgeç, ya RAB! Öfken ne zamana dek sürecek?

Acı kullarına!

14 Sabah bizi sevginle doyur,

Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.

15 Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa,

Kaç yıl çile çektirdinse,

O kadar sevindir bizi.

16 Yaptıkların kullarına,

Görkemin onların çocuklarına görünsün.

17 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın.

Ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 

Luka 2:29-32

29 Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

İbranileri 12:10 Babalarımız bizi kısa bir zaman için, uygun gördükleri gibi terbiye ettiler. Ama Tanrı, kendisinin kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi yararımıza terbiye ediyor.

11 Terbiye edilmek önceleri hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ama bu, böyle eğitilenler için daha sonra esenlik veren doğruluğu üretir.

12-13 Bunun için sarkık ellerinizi kaldırın, bükük dizlerinizi doğrultun, ayaklarınız için düz yollar yapın ki, kötürüm olan yoldan sapmasın, tersine şifa bulsun.

 

Luka 1:78 Çünkü Tanrımızın yüreği merhamet doludur.

79 O'nun merhameti sayesinde, yücelerden doğan Güneş, karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir.

 

 

Kül Çarşambasından Sonra 1. Pazar / Lent-1 / Yatsı Duaları

Mezmur 77:13 Ey Tanrı, yolun kutsaldır!

Hangi ilah Tanrı kadar uludur?

14 Harikalar yaratan Tanrı sensin,

Halklar arasında gücünü gösterdin.

15 Güçlü bileğinle kendi halkını,

Yakup ve Yusuf oğullarını kurtardın.

 

Luka 2:29-32

29 Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Romalılar 6:4 Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük.

5 Eğer O'nunkine benzer bir ölümde O'nunla birleşmişsek, O'nunkine benzer bir dirilişte de O'nunla birleşeceğiz.

 

Çıkış 34:5 RAB bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu ve adını

RAB olarak açıkladı.

6 Musa'nın önünden geçerek, «Ben RAB'bim» dedi, «RAB, acıyan,

lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı.

7 Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Babaların işlediği suçun hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.»

 

 

Kül Çarşambasından Sonra 2. Pazar / Lent-2 / Yatsı Duaları

Mezmur 74:18 Anımsa, ya RAB, düşmanın sana nasıl sövdüğünü,

Akılsız bir halkın, adını nasıl hor gördüğünü.

19 Canavara teslim etme kumrunun canını,

Asla unutma düşkün kullarının yaşamını.

21 Düşkünler boynu bükük geri çevrilmesin,

Mazlumlar, yoksullar adına övgüler dizsin.

 

Luka 2:29-32

29 Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Levililer 20: 6 Kim cincilere, ruh çağıranlara danışır, bana ihanet ederse, ona öfkeyle bakacak, halkımın arasından atacağım. 7 Kendinizi kutsayın, kutsal olun. Tanrınız RAB benim. 8 Kurallarıma uyacak, onları yerine getireceksiniz. Sizi kutsal kılan RAB benim.

 

Luka 1:50 Kuşaktan kuşağa kendisinden korkanlara merhamet eder.

51 Eliyle güçlü işler yaptı; kibirlileri yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti.

 

 

Kül Çarşambasından Sonra 3. Pazar / Lent-3 / Yatsı Duaları

Mezmur 18: 1 Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB!

2 RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,

Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir,

Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!

3 Övgüye değer RAB'be seslenir,

Kurtulurum düşmanlarımdan.

 

Luka 2:29-32

29 Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Romalılar 4:11 İbrahim daha sünnetsizken imanla aklandığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Öyle ki, sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin manevi babası olsun ve böylece onlar da aklanmış sayılsın.

12 Böylelikle atamız İbrahim, yalnız sünnetli olmakla kalmayan, ama kendisi sünnetsizken sahip olduğu imanın izinden yürüyen sünnetlilerin de babası oldu.

 

Luka 1:52 Hükümdarları tahtlarından indirdi, sıradan insanları yükseltti.

53 Aç olanları iyiliklerle doyurdu, zenginleri ise elleri boş çevirdi.

 

 

Kül Çarşambasından Sonra 4. Pazar / Lent-4 / Yatsı Duaları

Mezmur 23: 1 RAB çobanımdır,

Eksiğim olmaz.

2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,

Sakin suların kıyısına götürür.

3 İçimi tazeler,

Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.

4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,

Kötülükten korkmam.

Çünkü sen benimlesin.

Çomağın, değneğin güven verir bana.

 

Luka 2:29-32

29 Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Hoşeya 3: 1 RAB bana şöyle dedi: "İsrailliler'in başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine gönül vermelerine karşın, RAB onları nasıl seviyorsa, sen de git, o kadını sev, başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile."

2 Böylece onu on beş şekel gümüş, bir homer bir letek arpa karşılığında satın aldım kendime.

3 Ona, "Uzun süre benimle yaşayacaksın" dedim, "Zina etmeyecek, başka bir erkekle dostluk kurmayacaksın. Ben de sana öyle davranacağım."

4 Çünkü İsrailliler uzun süre kral, önder, kurban, dikili taş, efod, aile putu olmadan yaşayacak.

5 Sonra dönüp Tanrıları RAB'bi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak RAB'be ve O'nun iyiliğine yönelecekler.

 

Luka 1:54-55 Atalarımıza söz verdiği gibi, İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti.

 

 

Kül Çarşambasından Sonra 5. Pazar / Lent-5 / Yatsı Duaları

 

Mezmur 30: 1 Seni yüceltmek istiyorum, ya RAB,

Çünkü beni kurtardın,

Düşmanlarımı bana güldürmedin.

2 Ya RAB Tanrım,

Sana yakardım, bana şifa verdin.

3 Ya RAB, beni ölüler diyarından çıkardın,

Yaşam verdin bana, ölüm çukuruna düşürmedin.

 

Luka 2:29-32

29 Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Hezekiel 18:21 "Kötü kişi işlediği bütün günahlardan döner, buyruklarıma uyar, adil ve doğru olanı yaparsa, kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir.

22 İşlediği günahlardan hiçbiri ona karşı anılmayacaktır. Doğruluğu sayesinde yaşayacaktır.

31 İsyanlarınızı kendinizden uzaklaştırın. Yeni bir yürek, yeni bir ruh edinin. Neden öleceksin, ey İsrail halkı?

32 Çünkü ben kimsenin ölümünden sevinç duymam. Egemen RAB böyle diyor. Öyleyse günahınızdan dönün de yaşayın!"

 

Luka 1:68 İsrail'in Tanrısı olan Rab'be övgüler olsun! Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı.

69-71 Eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, kulu Davut'un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı; düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı.

 

Kül Çarşambasından Sonra 6. Pazar / Lent-6 / Yatsı Duaları

Mezmur 31: 1 Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

2 Kulak ver bana,

Çabuk yetiş, kurtar beni;

Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

4 Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni,

Çünkü sığınağım sensin.

5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, kurtar beni.

 

Luka 2:29-32

29 Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Matta 16:24 Sonra İsa, öğrencilerine şunları söyledi: «Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin.

25 Canını kurtarmak isteyen, onu yitirecek; canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır.

26 İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? İnsan, kendi canına karşılık ne verebilir?

 

Eyüp 19: 25 Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını,

Sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum.

26 Derim yok olduktan sonra,

Yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim.

27a] O'nu kendim göreceğim,

Kendi gözlerimle, başkası değil.

 

 

 

alternatif Akşam Duası

 

İlave/Alternatif Okumalar:

Pazartesi: Mezmur 44 [24]

Salı: Mezmur 47; [48]

Çarşamba: Mezmur 53 [82]

Perşembe: Mezmur 59; 60 [94:1-95:3]

Cumartesi: Mezmur 138 [81]

Cumartesi: Mezmur 139:1-17 ya da 139:1-23, [93]

 

Kül Çarşambasından Sonra / Perşembe

Akşam: Mezmur 46; 102, Titus 1:1-16

 

Kül Çarşambasından Sonra / Cuma

Mezmur 105; 49, Titus 2:1-15

 

Kül Çarşambasından Sonra / Cumartesi

Mezmur 31; 143, Titus 3:1-15

 

Kül Çarşambasından Sonra 1. Pazar

Lent-1 / Alçalış Dönemi 1. Pazar

Mezmur 42; 32, I.Korintliler 1:18-31

 

Pazartesi

Mezmur 103; 6, İbraniler 2:11-18

 

Salı

Mezmur 25; 91, İbraniler 3:1-11

 

Çarşamba

Mezmur 27; 51, İbraniler 3:12-19

 

Perşembe

Mezmur 46; 102, İbraniler 4:1-10

 

Cuma

Mezmur 105; 49; İbraniler 4:11-16

 

Cumartesi

Mezmur 31; 143, İbraniler 5:1-10

 

Kül Çarşambasından Sonra 2. Pazar

Lent-2 / Alçalış Dönemi 2. Pazar

Mezmur 42; 32, I.Korintliler 3:11-23

 

Pazartesi

Mezmur 103; 6, Romalılar 1:1-15

 

Salı

Mezmur 25; 91, Romalılar 1:16-25

 

Çarşamba

Mezmur 27; 51,

Romalılar 1:(26-27) 28-2:11

 

Perşembe

Mezmur 46; 102, Romalılar 2:12-24

 

Cuma

Mezmur 105; 49; Romalılar 2:25-3:18

 

Cumartesi

Mezmur 31; 143, Romalılar 3:19-31

 

Kül Çarşambasından Sonra 3. Pazar

Lent-3 / Alçalış Dönemi 3. Pazar

Mezmur 42; 32, I.Korintliler 6:12-20

 

Pazartesi

Mezmur 103; 6, Romalılar 4:1-12

 

Salı

Mezmur 25; 91, Romalılar 4:13-25

 

Çarşamba

Mezmur 27; 51 Romalılar 5:1-11

 

Perşembe

Mezmur 46; 102, Romalılar 5:12-21

 

Cuma

Mezmur 105; 49; Romalılar 6:1-11

 

Cumartesi

Mezmur 31; 143, Romalılar 6:12-23

 

Kül Çarşambasından Sonra 4. Pazar

Lent-4 / Alçalış Dönemi 4. Pazar

Mezmur 42; 32, Galatyalılar 4:21-5:1

 

Pazartesi

Mezmur 121; 6, Romalılar 7:1-12

 

Salı

Mezmur 25; 91, Romalılar 7:13-25

 

Çarşamba

Mezmur 27; 51, Romalılar 8:1-11

 

Perşembe

Mezmur 46; 102, Romalılar 8:12-27

 

Cuma

Mezmur 105; 49; Romalılar 8:28-39

 

Cumartesi

Mezmur 31; 143, Romalılar 9:1-18

 

Kül Çarşambasından Sonra 5. Pazar

Lent-5 / Alçalış Dönemi 5. Pazar

Mezmur 42; 32, I.Korintliler 9:19-27

 

Pazartesi

Mezmur 121; 6, Romalılar 9:19-33

 

Salı

Mezmur 25; 91, Romalılar 10:1-13

 

Çarşamba

Mezmur 27; 51, Romalılar 10:14-21

Perşembe

Mezmur 46; 102, Romalılar 11:1-12

 

Cuma

Mezmur 105; 49; Romalılar 11:13-24

 

Cumartesi

Mezmur 31; 143, Romalılar 11:25-36

 

Kül Çarşambasından Sonra 6. Pazar

Lent-6 / Alçalış Dönemi 6. Pazar

Mezmur 42; 32, Matta 21:12-17

 

Pazartesi

Mezmur 121; 6, Yuhanna 12:9-19

 

Salı

Mezmur 25; 91, Yuhanna 12:20-26

 

Çarşamba

Mezmur 27; 51, Yuhanna 12:27-36

 

Perşembe

Mezmur 46; 102,

Yuhanna 17:1-11 (12-26)

 

Cuma

Mezmur 105; 49; Yuhanna 19:38-42

 

Cumartesi

Efesliler 5:14,

Mezmur 31; 143, Romalılar 8:1-11