DİRİLİŞ BAYRAMINA (PASKALYA YORTUSUNA) HAZIRLIK

 

Karşılama Pazarı

(Paskalya Yortusundan önceki Pazar)

 

Tesniye 6:1-9

6: 1 "Tanrınız RAB'bin size öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Mülk edinmek için gideceğiniz ülkede onlara uyun.

2 Yaşamınız boyunca siz, çocuklarınız ve torunlarınız, size verdiğim bütün kurallara, buyruklara uyarak Tanrınız RAB'den korkun ki, ömrünüz uzun olsun.

3 Kulak ver, ey İsrail! Söz dinleyin ki, üzerinize iyilik gelsin, atalarınızın Tanrısı RAB'bin size verdiği söz uyarınca süt ve bal akan ülkede bol bol çoğalasınız.

4 "Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir.

5 Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz.

6 Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun.

7 Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.

8 Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak takın.

9 Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın."

 

38:1 Ya RAB, öfkelenip azarlama,

Gazapla yola getirme beni

3 Öfken yüzünden sağlığım bozuldu,

Günahım yüzünden rahatım kaçtı.

4 Çünkü suçlarım başımdan aştı,

Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı.

9 Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin,

İniltilerim senden gizli değil.

15 Umudum sende, ya RAB,

Sen yanıt vereceksin, ya Rab, Tanrım benim!

16 dua ediyorum: "Halime sevinmesinler,

Ayağım kayınca böbürlenmesinler!"

18 Suçumu itiraf ediyorum,

Günahım yüzünden kaygılanıyorum.

51: 1 Ey Tanrı inayetine göre bana acı

Rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımız sil.

2 Fesadımdan beni büsbütün yıka

Ve suçumdan beni temizle

38: 21 Beni terk etme, ya RAB!

Ey Tanrım, benden uzak durma!

22 Yardımıma koş,

Ya Rab, kurtuluşum benim!

 

İşaya 50:4-10

4 Yorgunlara sözle destek olmayı bileyim diye Egemen RAB bana eğitilmişlerin dilini verdi. Eğitilenler gibi dinleyeyim diye kulağımı uyandırır her sabah.

5 Egemen RAB kulağımı açtı,

Karşı koymadım, geri çekilmedim.

6 Bana vuranlara sırtımı açtım,

Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara.

Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim.

7 Egemen RAB bana yardım ettiği için

Utanç duymam.

Kararımdan dönmem,

Utandırılmayacağımı bilirim.

8 Beni haklı çıkaran yakınımda.

Benden davacı olan kim, yüzleşelim,

Kimdir hasmım, karşıma çıksın.

9 Bana yardım eden Egemen RAB'dir,

Kim suçlu çıkaracak beni?

Onların hepsi giysi gibi eskiyecek,

Tümünü güve yiyip bitirecek.

10 Aranızda RAB'den korkan,

Kulunun sözünü dinleyen kim var?

Karanlıkta yürüyen, ışığı olmayan,

RAB'bin adına güvensin, Tanrısı'na dayansın.

 

Pazartesi

 

Tesniye 6:10-19

10-11 "Tanrınız RAB atalarınıza, İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a içtiği ant uyarınca, sizi vereceği ülkeye -inşa etmediğiniz büyük ve güzel kentleri, biriktirmediğiniz iyi eşyalarla dolu evleri, siz emek vermeden kazılmış sarnıçları, dikmediğiniz bağları, zeytinlikleri olan ülkeye- götürecek. Orada yiyip doyacaksınız.

12 O zaman dikkat edin! Sizi Mısır'dan, köle olduğunuz ülkeden çıkaran RAB'bi unutmayın.

13 "Tanrınız RAB'den korkacaksınız; O'na kulluk edecek ve O'nun adıyla ant içeceksiniz.

14 Başka ilahların, çevrenizdeki ulusların taptığı hiçbir ilahın ardınca gitmeyeceksiniz.

15 Çünkü aranızda olan Tanrınız RAB kıskanç bir Tanrı'dır. Öfkelenirse sizi yeryüzünden yok eder.

16 Massa'da olduğu gibi, Tanrınız RAB'bi denemeyeceksiniz.

17 Tanrınız RAB'bin buyruklarına, size verdiği yasalara, kurallara uymaya dikkat edeceksiniz.

18 RAB'bin gözünde iyi ve doğru olanı yapacaksınız. Öyle ki, üzerinize iyilik gelsin, RAB'bin atalarınıza ant içerek söz verdiği verimli ülkeyi mülk  edinesiniz.

19 RAB de sözü uyarınca bütün düşmanlarınızı önünüzden kovacak.

 

51:10 Bende temiz yürek yarat ey Tanrı;

Ve içimde doğru ruh tazale

11 Beni önünden atma

Ve Mukaddes Ruh’unu benden alma.

102: 1Ya RAB, duamı işit,

Yakarışım sana erişsin.

2 Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme,

Kulak ver sesime,

Seslenince yanıt ver bana hemen.

11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte,

Ot gibi sararmaktayım.

12 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Ünün kuşaklar boyu sürer.

13 Kalkıp Siyon'a sevecenlik göstereceksin,

Çünkü onu kayırmanın zamanıdır, beklenen zaman geldi.

15 Uluslar RAB'bin adından,

Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.

16 Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak,

Görkem içinde görünecek.

17 Yoksulların duasına kulak verecek,

Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.

21-22 Böylece halklar ve krallıklar

RAB'be tapmak için toplanınca,

O'nun adı Siyon'da,

Övgüsü Yeruşalim'de duyurulacak.

 

Yeremyanın Mersiyeleri 1: 1-2, 6-12

O kent ki, insan doluydu,

Nasıl da tek başına kaldı şimdi!

Büyüktü uluslar arasında,

Dul kadına döndü!

Soyluydu iller arasında,

Angarya altına düştü!

2 Geceleyin acı acı ağlıyor,

Yanaklarında gözyaşı;

Avutan tek kişi bile yok

Bunca oynaşı arasında.

Dostları ona hainlik etti,

Düşman oldu.

6 Siyon kızının bütün güzelliği uçtu,

Önderleri otlak bulamayan geyiklere döndü,

Dermanları kesildi

Kendilerini kovalayanların önünde.

7 Yeruşalim sıkıntı içinde başıboş dolaşırken

Eski günlerdeki varlığını anımsıyor.

Halkı hasmının eline düşüp de

Yardımına koşan çıkmayınca,

Hasımları haline bakıp

Yıkılışına güldüler.

8 Yeruşalim büyük günah işledi,

Bu yüzden kirlendi.

Ona saygı duyanların hepsi

Şimdi onu hor görüyor,

Çünkü onu çıplak gördüler.

O da inleyip öbür yana dönüyor.

9 Kirliliği eteklerindeydi,

Sonunu düşünmedi;

Bu yüzden düşüşü korkunç oldu,

Avutanı yok.

"Ya RAB, düşkün halimi gör,

Çünkü düşmanım kazandı!"

10 Değerli her şeyine düşman el uzattı.

Tapınağına başka ulusların girdiğini gördü,

Topluluğuna girmesini yasakladığın uluslar.

11 Halkı inleyip ekmek arıyor,

Yeniden güçlerine kavuşmak için

Değerli neleri varsa ekmekle değiştiler;

"Bak da gör, ya RAB, ne kadar sefil oldum."

12 "Ey sizler, yoldan geçenler,

Sizin için önemi yok mu bunun?

Bakın da görün, başıma gelen dert gibisi var mı?

Öyle bir dert ki, RAB öfkesinin alevlendiği gün

Başıma yağdırdı onu.

 

Salı

Tesniye 6:20-25

6: 20 "Gelecekte çocuklarınız size, 'Tanrımız RAB'bin size verdiği yasaların, kuralların, ilkelerin anlamı nedir? Diye sorunca,

21 onlara şöyle diyeceksiniz: 'Mısır'da firavunun köleleriydik. RAB bizi güçlü eliyle oradan çıkardı.

22 Gözlerimizin önünde Mısır'a, firavuna, ailesine karşı belirtiler, büyük ve korkunç işler yaptı.

23 Atalarımıza ant içerek söz verdiği ülkeye götürmek ve orayı bize vermek için bizi Mısır'dan çıkardı.

24 Sürekli üzerimize iyilik gelmesi ve bugün olduğu gibi sağ kalmamız için Tanrımız RAB bütün bu kurallara uymamızı ve kendisinden korkmamızı buyurdu.

25 Tanrımız RAB'bin önünde, verdiği bu buyruklara uymaya

dikkat edersek, bunu bize doğruluk sayacaktır."

 

50: 1Güçlü olan Tanrı, RAB konuşuyor;

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

Yeryüzünün tümüne sesleniyor.

14 Tanrı'ya şükran kurbanı sun,

Yüceler Yücesi'ne adadığın adakları yerine getir.

51: 1 Ey Tanrı inayetine göre bana acı

Rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımız sil.

2 Fesadımdan beni büsbütün yıka

Ve suçumdan beni temizle

3 Çünkü isyanlarımı bilirim

Ve suçum daima önümdedir

4 Sana, ancak Sana karşı ben suç ettim,

Ve Senin gözlerinde kötü olanı işledim

5 İşte ben fesat içinde doğdum

Ve anam günah içinde bana gebe kaldı

6 İşte, Sen gönülde hakikat istersin

Ve bana içimde hikmet bildirirsin

7 Beni zufa ile temizle de pak olurum

Beni yıka da kardan ak olurum

8 Bana meserret ve sevinç işittir

Ezdiğin kemikler mesrur olsun

9 Suçlarıma karşı yüzünü ört,

Ve bütün fesatlarımı sil

10 Bende temiz yürek yarat ey Tanrı;

Ve içimde doğru ruh tazale

11 Beni önünden atma

Ve Mukaddes Ruh’unu benden alma.

12 Bana kurtarışının meserretini geri ver

Ve istekli ruh ile bana destek ol.

13 Asilere Senin yollarını öğreteyim

Ve suçlular Sana geri dönerler

 

Yeremyanın Mersiyeleri 1:17-22

17 "Siyon ellerini açmış, Ama onu avutan yok.

RAB Yakup soyuna karşı buyruk verdi,

Komşuları ona hasım olsun, dedi.

Yeruşalim aralarında paçavraya döndü.

18 "RAB haklıdır, çünkü buyruğuna karşı geldim.

Şimdi dinleyin, ey halklar, çektiğim acıyı görün;

Erden kızlarım, gençlerim sürgüne gitti.

19 Oynaşlarımı çağırdım,

Ama aldattılar beni.

Yeniden güçlerine kavuşmak için yiyecek ararken

Kâhinlerimle önderlerim kentte can verdi.

20 "Gör, ya RAB, ne sıkıntılar çektiğimi,

İçim kanıyor,

Yüreğim buruk, çünkü çok asilik ettim;

Dışarıda kılıç beni çocuklarımdan ayırmakta,

İçerdeyse ölüm kol gezmekte.

21 İnlediğimi duydular,

Beni avutan olmadı.

Bütün düşmanlarım başıma gelen felaketi duydu,

Sen yaptın diye sevinçten coştular.

İlan ettiğin günü getir,

Onlar da benim gibi olsunlar.

22 Yaptıkları her kötülüğü anımsa,

İsyanlarımdan ötürü bana ne yaptınsa onlara da yap;

Çünkü sürekli inliyor, baygınlık geçiriyorum."

 

Çarşamba

 

Tesniye 7:6-11

6 "Siz Tanrınız RAB için kutsal bir halksınız. Tanrınız RAB, öz halkı olmanız için, yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti.

7 RAB'bin sizi sevmesinin ve seçmesinin nedeni öbür halklardan

daha kalabalık olduğunuzdan değil. Siz sayıca öbür halklardan azdınız.

8 RAB size sevgisini göstermek ve atalarınıza ant içerek verdiği sözü yerine getirmek için güçlü eliyle sizi Mısır'dan çıkardı; köle olduğunuz ülkeden, Mısır Firavunu'nun elinden sizi kurtardı.

9 Tanrınız RAB'bin Tanrı olduğunu bilin. O güvenilir Tanrı'dır. Kendisini sevenlerin, buyruklarına uyanların bininci kuşağına kadar antlaşmasına bağlı kalır.

10 Kendisinden nefret edenlere ise üzerlerine yıkım göndererek

karşılık verir. RAB kendisinden nefret edene karşılık vermekte gecikmeyecek.

11 Onun için, bugün size bildirdiğim buyruklara, kurallara, ilkelere uymaya dikkat edin."

 

57:1 Acı bana, ey Tanrı, acı,

Çünkü sana sığınıyorum;

Felaket geçinceye kadar,

Kanatlarının gölgesine sığınacağım.

2 Yüce Tanrı'ya,

Benim için her şeyi yapan Tanrı'ya sesleniyorum.

3 Gökten gönderip beni kurtaracak,

Beni ezmek isteyenleri azarlayacak,

Sevgisini, sadakatini gösterecektir.

5 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

9 Halkların arasında sana şükürler sunayım, ya Rab,

Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim.

10 Çünkü sevgin göklere erişir,

Sadakatin gökyüzüne ulaşır.

11 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

51: 1 Ey Tanrı inayetine göre bana acı

Rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımız sil.

2 Fesadımdan beni büsbütün yıka

Ve suçumdan beni temizle

7 Beni zufa ile temizle de pak olurum

Beni yıka da kardan ak olurum

9 Suçlarıma karşı yüzünü ört,

Ve bütün fesatlarımı sil

10 Bende temiz yürek yarat ey Tanrı;

Ve içimde doğru ruh tazale

 

Yeremyanın Mersiyeleri 2: 1-9, 14-17

Rab öfkelenince Siyon kızını nasıl bulutla kapladı! İsrail'in görkemini gökten yere fırlattı, Öfkelendiği gün ayağını dayadığı iskemleyi anımsamadı.

2 Yakup soyunun yaşadığı her yeri acımadan yuttu, Yahuda kızının surlu kentlerini gazabıyla yıktı, Yerle bir etti onları, Krallığını ve önderlerini alçalttı.

3 Kızgın öfkesiyle İsrail'in gücünü kökünden kesti, Düşmanın önünde sağ elini onların üstünden çekti, Çevresini yiyip bitiren alevli ateş gibi Yakup soyunu yaktı.

4 Düşman gibi yayını gerdi, Hasım gibi sağ elini kaldırdı, Göz zevkini okşayan herkesi öldürdü, Gazabını Siyon kızının çadırı üstüne ateş gibi döktü.

5 Rab adeta bir düşman olup İsrail'i yuttu, Bütün saraylarını yutup surlu kentlerini yıktı, Yahuda kızının feryadını, figanını arşa çıkardı.

6 Bahçe çardağını söker gibi kendi çardağını söküp attı, Buluşma Yeri'ni yok etti, RAB Siyon'da bayram ve Şabat günlerini unutturdu, Şiddetli öfkesi yüzünden kralı da kâhini de reddetti.

7 Rab sunağını attı, Tapınağını terk etti;

Siyon saraylarını çeviren surları düşman eline bıraktı. Bayram gününde olduğu gibi, Düşman RAB'bin Tapınağı'nda sevinç çığlıkları attı.

8 RAB Siyon kızının surlarını yıkmaya karar verdi, İpi gerdi ve yıkmaktan el çekmedi, İç ve dış surlara yas tutturdu,

İkisinin de gücü tükendi.

9 Siyon'un kapıları yere battı, RAB kapı sürgülerini kırıp yok etti, Kralıyla önderleri başka ulusların arasında kaldı,

Kutsal Yasa uygulanmaz oldu,

Peygamberlerine RAB'den görüm gelmiyor artık.

14 Peygamberlerin senin için boş ve anlamsız görümler gördüler,

Seni eski haline kavuşturmak için suçunu ortaya çıkarmadılar,

Seni ayartacak boş görümler gördüler.

15 Yoldan geçen herkes el çırparak seninle alay ediyor,

Yeruşalim kızına baş sallayıp ıslık çalarak,

'Bütün dünyanın sevinci, güzellik simgesi dedikleri kent bu mu?' diyorlar.

16 Düşmanlarının hepsi seninle alay etti,

Islık çalıp diş gıcırdatarak,

'Onu yuttuk' diyorlar,

'İşte beklediğimiz gün, sonunda gördük onu.'

17 RAB düşündüğünü yaptı,

Geçmişte söylediği sözü yerine getirdi,

Yıktı, acımadı,

Düşmanı senin haline sevindirdi,

Hasımlarını güçlü kıldı.

 

Perşembe

CANLARIN ÇOBANI MESİH

I.Petrus 2:21... Mesih, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu.

22 "O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı."

23 Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi;

davasını, adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı.

24 Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye,

günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz.

25 Çünkü yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz,

şimdiyse canlarınızın Çobanı'na ve Gözetmeni'ne döndünüz.

 

43: 1Duamı işit, ya RAB,

Yalvarışlarıma kulak ver!

Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana!

2 Kulunla yargıya girme,

Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.

6 Ellerimi sana açıyorum,

Canım kurak toprak gibi sana susamış.

7 Çabuk yanıt ver bana, ya RAB,

Tükeniyorum.

Çevirme benden yüzünü,

Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim.

9 Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB;

Sana sığınıyorum.

10 Bana istemini yapmayı öğret,

Çünkü Tanrım'sın benim.

Senin iyi Ruhun,

Düz yolda bana öncülük etsin!

11 Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana,

Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.

12 Sevginden ötürü,

Öldür düşmanlarımı,

Yok et bütün hasımlarımı,

Çünkü senin kulunum ben.

51: 11 Beni önünden atma

Ve Mukaddes Ruh’unu benden alma.

12 Bana kurtarışının meserretini geri ver

Ve istekli ruh ile bana destek ol.

 

Yeremyanın Mersiyeleri 3:1-9, 19-33

RAB'bin gazap değneği altında acı çeken adam benim.

2 Beni güttü, Işıkta değil karanlıkta yürüttü.

3 Evet, dönüp dönüp bütün gün bana elini kaldırıyor.

4 Etimi, derimi yıprattı, kemiklerimi kırdı.

5 Beni kuşattı, Acı ve zahmetle sardı çevremi.

6 Çoktan ölmüş ölüler gibi Beni karanlıkta yaşattı.

7 Çevreme duvar çekti, dışarı çıkamıyorum,

Zincirimi ağırlaştırdı.

8 Feryat edip yardım isteyince de

Duama set çekiyor.

9 Yontma taşlarla yollarımı kesti,

Dolaştırdı yollarımı.

19 Acımı, başıboşluğumu,

Pelinotuyla ödü anımsa!

20 Hâlâ onları düşünmekte

Ve sıkılmaktayım.

21 Ama şunu anımsadıkça umutlanıyorum:

22 RAB'bin sevgisi hiç tükenmez,

Merhameti asla son bulmaz;

23 Her sabah tazelenir onlar,

Sadakatin büyüktür.

24 "Benim payıma düşen RAB'dir" diyor canım,

"Bu yüzden O'na umut bağlıyorum."

25 RAB kendisini bekleyenler,

O'nu arayan canlar için iyidir.

26 RAB'bin kurtarışını sessizce beklemek iyidir.

27 İnsan için boyunduruğu gençken taşımak iyidir.

28 RAB insana boyunduruk takınca,

İnsan tek başına oturup susmalı;

29 Umudunu kesmeden yere kapanmalı,

30 Kendisine vurana yanağını dönüp Utanca doymalı;

31 Çünkü Rab kimseyi sonsuza dek geri çevirmez.

32 Dert verse de,

Büyük sevgisinden ötürü yine merhamet eder;

33 Çünkü isteyerek acı çektirmez, İnsanları üzmez.

 

Cuma

Rab’bin Kulu İşaya’nın Duası

55: 6 Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın,

Yakındayken O'na yakarın.

7 Kötü kişi yolunu,

Fesatçı düşüncelerini bıraksın;

RAB'be dönsün, merhamet bulur,

Tanrımız'a dönsün, bol bol bağışlanır.

8 "Çünkü benim düşüncelerim

Sizin düşünceleriniz değil,

Sizin yollarınız benim yollarım değil" diyor RAB.

9 "Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse,

Yollarım da sizin yollarınızdan,

Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.

10 Gökten inen yağmur ve kar,

Toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden,

Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden

Nasıl göğe dönmezse,

11 Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır.

Bana boş dönmeyecek,

İstemimi yerine getirecek,

Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.

 

31: Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

2 Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

4 Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni,

Çünkü sığınağım sensin.

5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

14 Ama ben sana güveniyorum, ya RAB,

"Tanrım sensin!" diyorum.

15 Hayatım senin elinde,

Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden,

Ardıma düşenlerden.

16 Yüzün kulunu aydınlatsın,

Sevgi göster, kurtar beni!

17 Utandırma beni, ya RAB, sana sesleniyorum;

Kötüler utansın, ölüler diyarında sesleri kesilsin.

19 İyiliğin ne büyüktür, ya RAB,

Onu senden korkanlar için saklarsın,

Herkesin gözü önünde,

Sana sığınanlara iyi davranırsın.

20 İnsanların düzenlerine karşı,

Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;

Saldırgan dillere karşı

Onları çardağında gizlersin.

23 RAB'bi sevin, ey O'nun sadık kulları!

RAB kendisine bağlı olanları korur,

Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir.

51: 14 Kandan beni kurtar, ey Tanrı, Kurtuluşumun Tanrısı

Dilimde Senin adaletini terennüm etsin

15 Ya Rab dudaklarımı aç;

Ve ağzım Senin hamdini bildirsin.

 

Yeremyanın Mersiyeleri 3:37-58

37 Rab buyurmadıkça kim bir şey söyler de yerine gelir?

38 İyilikler gibi felaketler de Yüceler Yücesi'nin ağzından çıkmıyor mu?

39 İnsan, yaşayan insan

Niçin günahlarının cezasından yakınır?

40 Davranışlarımızı sınayıp gözden geçirelim,

Yine RAB'be dönelim.

41 Ellerimizin yanısıra yüreklerimizi de göklerdeki Tanrı'ya açalım:

42 "Biz karşı çıkıp başkaldırdık,

Sen bağışlamadın.

43 Öfkeyle örtünüp bizi kovaladın,

Acımadan öldürdün.

44 Dualar sana erişmesin diye

Bulutları örtündün.

45 Uluslar arasında bizi pisliğe, süprüntüye çevirdin.

46 Düşmanlarımızın hepsi bizimle alay etti.

47 Dehşet ve çukur, kırgın ve yıkım çıktı önümüze.

48 Kırılan halkım yüzünden

Gözlerimden sel gibi yaşlar akıyor.

49 Durup dinmeden yaş boşanıyor gözümden,

50 RAB göklerden bakıp görünceye dek.

51 Kentimdeki kızların halini gördükçe

Yüreğim sızlıyor.

52 Boş yere bana düşman olanlar bir kuş gibi avladılar beni.

53 Beni sarnıca atıp öldürmek istediler,

Üzerime taş attılar.

54 Sular başımdan aştı, 'Tükendim' dedim.

55 "Sarnıcın dibinden sana yakardım, ya RAB;

56 Sesimi, 'Ahıma, çağrıma kulağını kapama!' dediğimi duydun.

57 Seni çağırınca yaklaşıp, 'Korkma!' dedin.

58 Davamı sen savundun, ya Rab,

Canımı fidyeyle kurtardın.

 

Cumartesi

Yunus’un Duası

2 "Ya RAB, sıkıntı içinde sana yakardım,

Yanıt verdin bana.

Yardım istedim ölüler diyarının bağrından,

Kulak verdin sesime.

3 Beni engine, denizin ta dibine fırlattın.

Sular sardı çevremi.

Azgın dalgalar geçti üzerimden.

4 'Huzurundan kovuldum' dedim,

'Yine de bakacağım kutsal tapınağına.'

5 Sular boğacak kadar kuşattı beni,

Çevremi enginler sardı,

Yosunlar dolaştı başıma.

6 Dağların köklerine kadar battım,

Dünya sonsuza dek sürgülendi arkamdan;

Ama, ya RAB, Tanrım,

Canımı sen kurtardın çukurdan.

7 Soluğum tükenince seni andım, ya RAB,

Duam sana, kutsal tapınağına erişti.

8 Değersiz putlara tapanlar,

Nankörlük etmiş olurlar.

9 Ama şükranla kurban sunacağım sana,

Adağımı yerine getireceğim.

Kurtuluş senden gelir, ya RAB!"

 

Mezmur 57: Acı bana, ey Tanrı, acı,

Çünkü sana sığınıyorum;

Felaket geçinceye kadar,

Kanatlarının gölgesine sığınacağım.

2 Yüce Tanrı'ya,

Benim için her şeyi yapan Tanrı'ya sesleniyorum.

5 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

119: 5 Keşke kararlı olsam

Senin kurallarına uymakta!

6 Hiç utanmayacağım,

Bütün buyruklarını izledikçe.

10 Bütün yüreğimle sana yöneliyorum,

İzin verme buyruklarından sapmama!

13 Ağzından çıkan bütün hükümleri

Dudaklarımla yineliyorum.

16 Zevk alıyorum kurallarından,

Sözünü unutmayacağım.

18 Gözlerimi aç,

Yasandaki harikaları göreyim.

21 Buyruklarından sapan

Lanetli küstahları azarlarsın.

30 Ben sadakat yolunu seçtim,

Hükümlerini uygun gördüm.

32 İçime huzur verdiğin için

Buyrukların doğrultusunda koşacağım.

38:9 Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin,

İniltilerim senden gizli değil.

17 Düşmek üzereyim,

Acım hep içimde.

18 Suçumu itiraf ediyorum,

Günahım yüzünden kaygılanıyorum.

 

Eyüp 14:1-14

"İnsanı kadın doğurur,

Günleri sayılı ve sıkıntı doludur.

2 Çiçek gibi açıp solar,

Gölge gibi gelip geçer.

3 Gözlerini böyle birine mi dikiyorsun,

Yargılamak için önüne çağırıyorsun?

4 Kim temizi kirliden çıkarabilir?

Hiç kimse!

5 Madem insanın günleri belirlenmiş,

Aylarının sayısı saptanmış,

Sınır koymuşsun, öteye geçemez;

6 Gözünü ondan ayır da,

Çalışma saatini dolduran gündelikçi gibi rahat etsin.

7 "Oysa bir ağaç için umut vardır,

Kesilse, yeniden sürgün verir,

Eksilmez filizleri.

8 Kökü yerde kocasa,

Kütüğü toprakta ölse bile,

9 Su kokusu alır almaz filizlenir,

Bir fidan gibi dal budak salar.

10 İnsan ise ölüp yok olur,

Son soluğunu verir ve her şey biter.

11 Suyu akıp giden göl

Ya da kuruyan ırmak nasıl çöle dönerse,

12 İnsan da öyle, yatar, bir daha kalkmaz,

Gökler yok oluncaya dek uyanmaz,

Uyandırılmaz.

13 "Keşke beni ölüler diyarına gizlesen,

Öfken geçinceye dek saklasan,

Bana bir süre versen de, beni sonra anımsasan.

14 İnsan ölür de dirilir mi?

Başka biri nöbetimi devralıncaya dek

Savaş boyunca umutla beklerdim.