KÜTÜPHANE

 

 

KUTSAL YAZILAR

VE

İBADETİMİZ

- I -

 

Rev. İlhan Keskinöz

 

İÇİNDEKİLER

 

 

Sunuş ………………………………... 

 

I. BÖLÜM

Aylık Okumalar - I …………………...

Aylık Okumalar - II ………………..... 

Aylık Okumalar - III ……………….... 

 

II. BÖLÜM: Vakit Duaları

Haftalık Sabah Duası ....................................    

Haftalık Gündüz Duası .................................     

Haftalık Akşam Duası ..................................           

Haftalık Yatsı Duası .....................................           

 

III. BÖLÜM

Genel Dualar-I

Rab’bin Duası..........................................   

On Emir.................................................    

Dinle Ey İsrail..........................................   

Davut’un Övgüsü .................................

Tanrı’nın Tek Seçtiği . . . . . . . . .. . . . .. .      

Rabbin Kulu Musa’nın Şükran İlahisi...... 

Rabbin Kulu İşaya’nın Şükran İlahisi-1     

Rabbin Kulu İşaya’nın Şükran İlahisi-2     

Rabbin Kulu İşaya’nın Şükran İlahisi-3     

Meryem’in Şükran İlahisi.....................   

Zekerya’nın Şükran İlahisi....................  

Simon’un Şükran İlahisi (Nunc Dimittis .....    

Gerçek Mutluluk (Beatitudes) . . . . . . . .. .    

Sevgiye Övgü . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .      

Kurtarıcı Rab Mesih  ..............................

Mesih Kul Özünü Aldı ................................ 

Yaratılışın Başı olan Mesih . . . . . . . . . . . .. . .

İmanın Sırrı . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canların Çobanı Mesih . . . . . . . . .

İbadette Önce.........................................    

Kuzu’ya Şükran .....................................    

Fısıh Kuzusuna Şükran..........................     

Yunus’un Duası.....................................     

Habakuk’un Duası.................................

Levililerin Rab’be Övgüsü....................   

Kutsal Kitap’tan Seçmeler.................... 

Diriliş (Paskalya) Arifesi . . . . . . . . . . . . .     

 

Genel Dualar-2

Elçilerin İman Açıklaması.....................  

İznik İman Açıklaması ............................    

Te Deum Laudamus ...............................    

Gloria in Excelsis ...................................    

Ekümenik Dualar ...................................    

Kilise Tarihinden Dualar.......................  

Yemek Duaları –I .......................................

Yemek Duaları –II ......................................

Yemek Duaları –II ......................................

Günlük Övgü Mezmurları.....................   

Koruma Mezmurları ............................. 

Yuvamız için Dua .................................

Hastalar İçin Dualar...............................

Hasta Duaları İçin Genel Okumalar.......  

Hasta Dualarında Tövbe.........................

Hasta Dualarında Yağ Sürülecekse ....... 

Hasta Dualarında Rab’bin Sofrası............

Hasta Duaları İçin İlave Okumalar........   

Tövbe ve İtiraflarımız ..............................     

Ondalık ve Sunularımız . . . . . . . . . . . . . .    

 

IV. BÖLÜM

Sabah ve Akşam Duaları …………......    

Kişisel Dualar ……………………….. 

Yakarışlar ………………………….....

 

 

 

SUNUŞ

 

‘DUA’ her bir Hristiyanın hayatında vazgeçilmez bir unsur olmalıdır. Kutsal Kitap bizlere duayı Tanrı ile konuşmak olarak öğretir. Ancak günümüz insanları çağımızın hızlı akışı içinde kendi bireysel yaşamlarında duayı uygulamakta nerdeyse zorlanır hale gelmiştir. Günlük işlerin koşuşturması içinde duaya vakit ayırmak nerdeyse bizlere en son yapılacak bir işmiş gibi gelmektedir. Dua çiçeğe verilen su gibidir. Yani bize canlılık, esenlik ve zafer getirecektir. Günlük yaşamın tüm denenme ve saldırılarında bizleri güçlü kılacak tek silah Tanrı’nın Sözünü okuyup ‘Dua’ etmektir. Bir Hristiyan yalnızca kiliseye gittiği zaman dua etmez; dua günlük hayatının bir parçası olmalıdır. Ancak çağımız Hristiyanları nerdeyse dua etmek yerine birbirlerine dua mektupları yazar duruma gelmiştir.

 

Bu kitap Tanrı halkının Rab ile baş başa vakit geçirmesine ve Tanrı’nın Sözleri üzerinde derin düşünmesine yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Kutsal Kitaptan seçilen kısa bölümler ayet ezberlemek isteyenlere de bir kolaylık olacaktır.

 

Bazılarımızın bölümleri kısa bulabileceği düşünülerek her gün için ayrıca bir Mezmur referans verilmiştir.

 

Dua Kitabı kullanmayı seven biri olarak belli bir düzen ve program takip etmenin ayrıca bir bereket olduğuna inanmaktayım. Gece yatarken ya da sabah erken kalktığımda nereyi okuyayım diye Kutsal Kitap’ı karıştırıp bölüm aramaktansa, zaman kazandırıcı ve daha verimli olduğu için hazır metinler tercih etmekteyim. Pek çok defa Narses Şınarhali’nin dualarında gördüğüm içtenlik beni her gün ne kadar çok konuda tövbe etmem gerektiği konusunda düşündürmüştür. Bu yüzden kitabıma ‘İtiraflar’ başlığı altında her gün için bir tövbe konusu yazmayı gerekli gördüm.

 

Bir Hristiyan aile evde yemekten önce veya yemekten sonra Kutsal Kitap’tan bir bölüm okumak isteğinde ya da kiliseye gitmeden önce ev halkının yüreğini ibadete hazırlamak istediğinde I.Bölümdeki okumaların yardımcı olacağını düşünüyorum.

 

Her gün için olan bölümün sonuna biraz boşluk ekleyerek okuyucuları Kutsal Ruh’la dolu olarak dua etmeleri ya da dini şiirler yazmaları konusunda teşvik etmek istedim. I.Bölümdeki günlük okumaları kişisel dua ve sessiz zaman için kullananlar bu bölümün sonundaki boşluğa kendi dua ve yakarışlarını yazarak uzun vadede Tanrı’nın onları nasıl bereketlediğini ve dualarını nasıl cevapladığını görme imkanı bulacaklardır.

 

II.Bölüm Rabbe düzenli vakit ayırmak isteyenlere rehber olacaktır. Sabah, Gündüz, Akşam ve Yatsı vakitleri olarak yüzyıllardır uygulanan ibadet vakitlerini çağımızın Hristiyanlarının unutmaya başladığı gözlenmektedir. Katılabilenlere bereket olacağı kanaatiyle bu bölümü eklemeyi gerekli gördüm. I.Bölümdeki günlük okumaların bu bölümdeki vakit dualarında kullanılması vakit dualarımızı daha zengin hale getirecektir.

 

III.Bölüm çoğunluğunu Kilise İbadetlerinde ve kişisel dualarda sıklıkla kullanılan Kutsal Kitap okumalarından oluşturmaktadır. Bu bölümde ayrıca kilise tarihinden dualar ve Ekümenik dualar yer almaktadır. Hasta ziyaretlerinde kullanılmak üzere seçilmiş Kutsal Kitap ayetleri bulunmaktadır. Tövbe ve İtiraflarımız, Ondalık ve Sunularımız başlığı altında ise Tanrı’ya manevi ve maddi olarak sunduğumuz kurbanları bereketlemek amacıyla Kutsal Yazılardan kısa ayetler ekleyerek Hristiyan İbadetinin zenginliğini her yönüyle bir arada toplamaya çalıştım.

 

 

IV. Bölüm içindeki Sabah ve Akşam Duaları, Kişisel Dualar, Yakarışlar başlığı altında topladığım bölümler sessiz zamanlarda Rab ile olan diyaloglarımın bazılarıdır. Bunlar ezberlenerek okunmaktan çok bir konu hatırlatmak içindir. Buradaki dua ve övgülere kendi dualarınızı ekleyerek kullandığınızda bu metin amacına ulaşmış olacaktır.

 

Dua hayatınızı zenginleştirmede ve Tanrı ile sessiz zaman geçirmenizde yardımcı olmasını diliyorum.

 

Saygılarımla,

 

Rev. İlhan Keskinöz

 

I. BÖLÜM

 

AYLIK OKUMALAR - I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. - 1. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 8.1

Ya Efendimiz Rab!

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde

Gökyüzünü görkeminle kapladın.

 

Esinleme 15.3-4

Gücü her şeye yeten Rab Tanrı

Senin işlerin büyük ve şaşılacak işlerdir.

Ey ulusların Kralı, Senin yolların doğru ve adildir.

Rab, Senden korkmayıp adını yüceltmeyecek olan kim var? Çünkü kutsal olan yalnız Sensin.

Bütün uluslar gelip Senin önünde tapınacaklar.

Çünkü Senin adil işlerin açıkca görüldü.

 

İtiraflar

Dua hayatımızı güçsüz ve zayıf kılan her davranış ve alışkanlıklarımızı itiraf edelim.

 

Kısa okuma

Tesniye 10.12

"Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrınız RAB sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Tanrınız RAB'den korkun, O'nun yollarında yürüyün, O'nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk edin;

 

Filipililer 3.12-14

Bunlara şimdiden kavuşmuş ya da şimdiden yetkinliğe erişmiş olduğumu söylemiyorum. Ama Mesih'in beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum. Kardeşler, ben kendimi henüz bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum: geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum.

 

Mezmur 145.8-15

 

2. Kısa okuma

I.Korintliler 6.19-20

Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve içinizde olan Kutsal Ruh'un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Siz kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız; bunun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin.

 

I. - 2. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 92.

5 Yaptıkların ne büyüktür, ya RAB,

Düşüncelerin ne derin!

6 Aptal insan bilemez,

Budala akıl erdiremez:

7 Kötüler mantar gibi bitse,

Suçlular pıtrak gibi açsa bile,

Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir.

 

İşaya 42.8

Ben Yahve'yim, adım budur.

Yüceliğimi bir başkasına,

Övgülerimi putlara bırakmam.

 

İtiraflar

Tanrı’nın lütfunu aramak yerine kendi çabamızla birşeyler yapmaya pekçok kez meyilli olduğumuzu itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Yuhanna 3.30

O büyümeli, bense küçülmeliyim

 

Yuhanna 15.1-2, 4

«Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. 2Bende olup meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, her meyve vereni de daha çok versin diye budayıp temizler.

4Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz.

 

Mezmur 18.22-25

 

2. Kısa okuma

Galatyalılar 5.25-26

Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh'un izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirlerine meydan okuyan, birbirlerini kıskanan kişiler olmayalım.

 

1. Ay - 3.Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 47.

2 Ne müthiştir ulu RAB,

Bütün dünyanın yüce Kralı.

7 Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır,

Maskil sunun!

8 Tanrı kutsal tahtına oturmuş,

Krallık eder uluslara.

 

Levililer 10.3

…'Bana hizmet edenler kutsallığıma saygı duyacak

Ve halkın tümü beni yüceltecek.'…

 

İtiraflar

Zayıfken Tanrı’nın gücüne güvenmekte zorlandığımız zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

I.Samuel 12.20-21

Samuel, halka, "Korkmayın" dedi, "Siz bu büyük kötülüğü yaptınız, ama yine de RAB'bin ardınca gitmekten vazgeçmeyin; tersine, bütün yüreğinizle RAB'be kulluk edin. Kimseyi kurtaramayan yararsız putların ardınca gitmeyin; çünkü onlar değersizdir.

 

Galatyalılar 5.19-24

Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı'nın Egemenliğini miras alamayacaklar. Ruh'un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar, doğal benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir.

 

Mezmur 33.1-6

 

2. Kısa okuma

Matta 7.7-8

Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır.

 

 

I. - 4.Gün

 

Tapınma Övgüsü

I.Tarihler 16.

25 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,

İlahlardan çok O'ndan korkulur.

26 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,

Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

27 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve sevinç O'nun konutundadır.

28 Ey bütün halklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

29 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Sunular getirip O'nun önüne çıkın!

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

30 Titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

 

İtiraflar

Hayatımızda imanımızla çelişen her konuyu itiraf edelim.

 

Yaratılış 31.42

Babamın ve İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın taptığı Tanrı benden yana olmasaydı, beni eli boş gönderecektin. Tanrı çektiğim zorluğu, verdiğim emeği gördü ve dün gece seni uyardı."

 

1. Kısa okuma

Mezmur 37.

3 Sen RAB'be güven, iyilik yap,

Ülkede otur, sadakatle çalış.

4 RAB'den zevk al,

O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.

5 Her şeyi RAB'be bırak,

O'na güven, O gerekeni yapar.

6 O senin doğruluğunu ışık gibi,

Hakkını öğle güneşi gibi

Aydınlığa çıkarır.

7 RAB'bin önünde sakin dur, sabırla bekle;

Kızıp üzülme işi yolunda olanlara,

Kötü amaçlarına kavuşanlara.

 

Mezmur 104.31-36

 

2. Kısa okuma

Tesniye 16.19

Yargılarken haksızlık yapmayacak, kimseyi

kayırmayacaksınız. Rüşvet almayacaksınız. Çünkü rüşvet bilge kişinin gözlerini kör eder, haklıyı haksız çıkarır.

 

 

I. - .5 Gün

 

Tapınma Övgüsü

Tesniye 10.

17 Çünkü Tanrınız Yahve, tanrıların Tanrısı, rablerin

Rabbi'dir. O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Tanrı'dır.

18 Öksüzlerin, dul kadınların hakkını gözetir. Yabancıları sever, onlara yiyecek, giyecek sağlar.

 

Luka 1.46-47, 49-50

... «Canım Rab'bi yüceltir;

ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.

Çünkü güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı.

O'nun adı kutsaldır. Kuşaktan kuşağa kendisinden korkanlara merhamet eder.

 

İtiraflar

Tanrı’nın sevgisinden ayrı kalmamıza sebep olan her davranışımız için tövbe edelim.

 

1. Kısa okuma

I.Korintliler 6.18

Cinsel ahlaksızlıktan kaçın. İnsanın işlediği tüm diğer günahlar bedenin dışındadır, ama cinsel ahlaksızlıkta bulunan, kendi bedenine karşı günah işler.

 

I.Korintliler 10.

6Bu olaylar, onlar gibi kötü şeyler arzu etmememiz için bize ders olsun diye oldu.

7Onlardan bazıları gibi, puta tapanlar olmayın. Nitekim şöyle yazılmıştır: «Halk yiyip içmeye oturdu, sonra kalkıp çılgınca eğlendi.»

 8Cinsel ahlaksızlığa düşmeyelim. Onlardan bazıları böyle yaptı ve yirmi üç bini bir günde yere serildi.

 

Mezmur 146.1-5,12

 

2. Kısa okuma

Mezmur 143.8

Sabahları duyur bana sevgini,

Çünkü sana güveniyorum;

Bana gideceğim yolu bildir,

Çünkü duam sanadır.

 

 

I. - 6. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Romalılar 11.

33Tanrı'nın zenginliği, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! O'nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır!

34«Rab'bin düşüncesini kim bildi? Ya da kim O'nun öğütçüsü oldu?»

35«Kim O'na bir şey verdi ki, kendisine geri ödensin?» 36Her şeyin kaynağı O'dur; her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var oldu. Sonsuza dek O'na yücelik olsun. Amin.

 

Esinleme 19.1-2

«Haleluya!»

«Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza özgüdür.

Çünkü O'nun yargıları doğru ve adildir.

Yeryüzünü cinsel ahlaksızlığıyla yozlaştıran

büyük fahişeyi yargılayıp

kendi kullarının kanının öcünü aldı.»

 

İtiraflar

Kendimizde olan her gurur ve bencilliği itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

II.Tarihler 34.

1 Yoşiya sekiz yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de otuz bir yıl krallık yaptı.

2 RAB'bin gözünde doğru olanı yaptı. Sağa sola sapmadan atası Davut'un yollarını izledi.

 

II.Tarihler 34.

27 Madem burası ve burada yaşayanlarla ilgili sözlerimi duyunca yüreğin yumuşadı, kendini alçalttın, evet, önümde kendini alçalttın, üstünü başını yırtıp huzurumda ağladın, ben de yalvarışını işittim. Böyle diyor RAB.

 

Mezmur 117

 

2. Kısa okuma

II.Korintliler 1.

12Dünyaya ve özellikle size karşı, insan bilgeliğiyle değil, Tanrı'nın lütfuyla, Tanrı'dan gelen kutsallık ve içtenlikle davrandığımıza vicdanımız tanıktır. Ve biz bununla övünüyoruz.

 

 

I. - 7. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Yeşu 2.11

Bunları duyduğumuzda korkudan dizlerimizin bağı çözüldü. Sizin korkunuzdan kimsede derman kalmadı. Çünkü Tanrınız RAB hem yukarıda göklerde, hem de aşağıda yeryüzünde Tanrı'dır.

 

Eyüp 26.7

O boşluğun üzerine kuzey göklerini yayar,

Hiçliğin üzerine dünyayı asar.

 

Amos 5.8

Ülker ve Oryon burcunu yaratan,

Zifiri karanlığı sabaha çeviren,

Gündüzü geceyle karartan,

Deniz sularını çağırıp

Yeryüzüne dökenin adı RAB'dir.

 

İtiraflar

Tanrı’ya karşı nankörlük yaptığımız zamanları ve konuları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Elçilerin İşleri 19.17

Bu haber, Efes'te yaşayan bütün Yahudilerle Greklere ulaştı. Hepsini bir korku aldı ve Rab İsa'nın adı büyük bir saygınlık kazandı.

 

Romalılar 12.1

Bunun için ey kardeşler, Tanrı'nın merhameti uğruna size yalvarırım: kendinizi Tanrı'ya diri, kutsal ve O'nu hoşnut eden bir kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur.

 

Mezmur 93

 

2. Kısa okuma

Levililer 19.15

"Yargılarken haksızlık yapmayacaksın. Yoksula ayrıcalık göstermeyecek, güçlüyü kayırmayacaksın. Komşunu adil biçimde yargılayacaksın.

 

 

I. - 8. Gün

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 45.

21 Konuşun, davanızı sunun,

Birbirinize danışın.

Bunları çok önceden duyurup bildiren kim?

Ben RAB, bildirmedim mi?

Benden başka Tanrı yok, adil Tanrı ve Kurtarıcı benim. Yok benden başkası.

22 "Ey dünyanın dört bucağındakiler,

Bana dönün, kurtulursunuz.

Çünkü Tanrı benim, başkası yok.

 

Mezmur 71.

5 Çünkü umudum sensin, ya Rab Yahve,

Gençliğimden beri dayanağım sensin.

14 Ama ben her zaman umutluyum,

Sana övgü üstüne övgü dizeceğim.

 

İtiraflar

Vermekten çok almaya meyilli olduğumuzu; hizmet etmekten çok, hizmet edilmeyi beklediğimiz itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Tekvin 5.

23 Hanok toplam üç yüz altmış beş yıl yaşadı.

24 Tanrı yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu, çünkü Tanrı onu yanına almıştı.

 

Mezmur 97

 

2. Kısa okuma

Koloseliler 3.

3Çünkü siz öldünüz, yaşamınız da Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır.

4Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de O'nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.

5Bu nedenle iç varlığınızın dünyasal yönlerini cinsel ahlaksızlığı, pisliği, tutkuları, kötü arzuları ve putperestlik anlamına gelen açgözlülüğü öldürün.

6Bunlardan dolayı Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor.

7Geçmişte böyle insanların arasında yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz.

8Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir sövgü ya da edepsiz söz çıkmasın.

 

 

I. - 9. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 90.

1 Ya Rab, barınak oldun bize

Kuşaklar boyunca.

2 Dağlar var olmadan,

Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,

Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

3 İnsanı toprağa döndürürsün,

"Ey insanoğulları, toprağa dönün!" diyerek.

4 Çünkü senin gözünde bin yıl

Geçmiş bir gün, dün gibi,

Bir gece nöbeti gibidir.

 

İbraniler 13.8

İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır.

 

İtiraflar

Tanrı’nın isteğine karşı durduğumuz zamanları ve konuları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Yeremya 2.

11 Hiçbir ulus ilahlarını değiştirdi mi?

(Ki onlar zaten tanrı değildirler.)

Ama benim halkım görkemini

İşe yaramaz putlara değişti.

13 "Çünkü halkım iki kötülük yaptı:

Beni, diri suların pınarını bıraktı,

Kendilerine sarnıçlar,

Su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdı.

 

Mezmur 5.1-5

 

2. Kısa okuma

Yeşu 1.7

Yeter ki, güçlü ve yürekli ol. Kulum Musa'nın sana buyurduğu Kutsal Yasa'nın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma, sağa sola sapma.

 

 

I. - 10. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 145.

1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

2 Seni her gün övecek,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

3 RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır,

Akıl ermez büyüklüğüne.

 

Eyüp 37.

22 Altın parıltısı geliyor kuzeyden,

Tanrı korkunç görkeme bürünmüş.

23 Her Şeye Gücü Yeten'e biz ulaşamayız.

Gücü yücedir,

Adaleti ve eşsiz doğruluğuyla kimseyi ezmez.

 

İtiraflar

Tanrı’nın vaatlerine ve sağlayışına olan herhangi bir şüphe ya da ümitsizlik çektiğimiz zamanları itiraf edelim

 

1. Kısa okuma

II.Tarihler 19.7

Onun için RAB'den korkun, dikkatle yargılayın. Çünkü Tanrımız RAB kimsenin haksızlık yapmasına, kimseyi kayırmasına, rüşvet almasına göz yummaz."

 

Mezmur 95.1-7

 

Mezmur 119.

15 Koşullarını derin derin düşünüyorum,

Yollarını izlerken.

16 Zevk alıyorum kurallarından,

Sözünü unutmayacağım.

17 Ben kuluna iyilik et ki yaşayayım,

Sözüne uyayım.

18 Gözlerimi aç,

Yasandaki harikaları göreyim.

 

Mezmur 51.1-9

 

2. Kısa okuma

Süleymanın Meselleri 4.14

Kötülerin yoluna ayak basma,

Yürüme alçakların yolunda,

 

 

I. - 11. Gün

 

Tapınma Övgüsü

I.Krallar 8.23

Ya RAB, İsrail'in Tanrısı, yerde ve gökte sana benzer başka tanrı yoktur" dedi, "Bütün yürekleriyle yolunu izleyen kullarınla yaptığın antlaşmaya uyar, iyiliğini onlardan esirgemezsin.

 

Mezmur 83.18

Senin adın RAB'dir, Anlasınlar yalnız senin yeryüzüne egemen en yüce Tanrı olduğunu.

 

İtiraflar

Günah ve hatalarımızı görmekte ve kabullenmekte yavaş ve isteksiz olduğumuzu itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Filipililer 4.

6Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin.

7O zaman her türlü kavrayışı aşan Tanrı'nın esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.

 

I.Petrus 1.13

Bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayın. Ayık olun. Ümidinizi tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın.

 

Mezmur 31.21-24

 

2. Kısa okuma

II.Timoteos 1.8

Bunun için Rabbimize tanıklık etmekten ya da O'nun uğruna tutuklu olan benden utanma. Tanrı'nın gücüyle, Müjde'nin uğruna benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger.

 

 

I. - 12. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Nahum 1.

2 RAB kıskanç, öç alıcı bir Tanrı'dır.

Öç alır ve gazapla doludur.

Karşıtlarından öç alır,

Düşmanlarına karşı öfkesi süreklidir.

3 RAB tez öfkelenmez

Ve çok güçlüdür.

Suçlunun suçunu asla yanına koymaz.

Geçtiği yerde kasırgalar, fırtınalar kopar.

O'nun ayaklarının tozudur bulutlar.

 

Yeremya 23.

23 Ben yalnızca yakındaki Tanrı mıyım?

Uzaktaki Tanrı da değil miyim?" diyor RAB,

24 "Kim gizli yere saklanır da Onu görmem?" diyor RAB, "Yeri göğü doldurmuyor muyum?" diyor RAB.

 

İtiraflar

Hristiyan ismini lekeyen her söz, davranış ve günahı itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Luka 18.

            9‑10Kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazı kişilere İsa şu benzetmeyi anlattı: «Biri Ferisi, öbürü vergi görevlisi iki kişi dua etmek üzere tapınağa çıkmış.

11Ferisi ayakta dikilip kendi kendine şöyle dua etmiş: `Tanrım, diğer insanlar gibi soyguncu, hak yiyici ve zina edici olmadığım için, hatta şu vergi görevlisi gibi olmadığım için sana şükrederim.

12Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum.'

13«Vergi görevlisi ise uzakta durmuş, gözlerini göğe doğru kaldırmak bile istemiyor, ancak göğsünü döverek, `Tanrım, ben günahkâra merhamet et' diyormuş.

14«Size şunu söyleyeyim, Ferisi'den çok, bu adam aklanmış olarak evine dönmüş. Çünkü kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan ise yüceltilecektir.»

 

Mezmur 52.7

"İşte bu adam, Tanrı'ya sığınmak istemedi,

Servetinin bolluğuna güvendi,

Başkalarını yıkarak güçlendi!"

 

Mezmur 43

 

2. Kısa okuma

Mezmur 25.

16 Halime bak, lütfet bana;

Çünkü garip ve mazlumum.

17 Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor,

Kurtar beni dertlerimden!

18 Üzüntüme, acılarıma bak,

Bütün günahlarımı bağışla!

 

 

I. - 13. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 139.

1 Ya RAB, sınayıp tanıdın beni.

2 Oturup kalkışımı bilirsin,

Niyetimi uzaktan anlarsın.

3 Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin,

Bütün yaptıklarımdan haberin var.

4 Daha sözü ağzıma almadan,

Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB.

5 Beni çepeçevre kuşattın,

Elini üzerime koydun.

6 Kaldıramam böylesi bir bilgiyi,

Başa çıkamam, erişemem.

 

İtiraflar

Tanrı’nın hoşnutsuzluğuna sebep olan yönlerimizi itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Matta 6.

…Ne yiyip ne içeceğiz?' diye canınız için, ya da `Ne giyeceğiz?' diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi?

26Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?

27Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir?

28Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın! Ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler.

29Ama size şunu söyleyeyim, tüm görkemine rağmen Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi.

30Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi, ey imanı kıt olanlar?

31«Öyleyse, `Ne yiyeceğiz?' `Ne içeceğiz?' ya da `Ne giyeceğiz?' diyerek kaygılanmayın.

32Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız tüm bunları gereksindiğinizi bilir.

33Siz önce O'nun egemenliğinin ve O'ndaki doğruluğun ardından gidin, o zaman size tüm bunlar da verilecektir.

 

Mezmur 107.1-8

 

2. Kısa okuma

Tesniye 4.

5 "İşte, Tanrım RAB'bin buyruğu uyarınca size kurallar, ilkeler verdim. Öyle ki, mülk edinmek için gideceğiniz ülkede bunlara uyasınız.

6 Onlara sımsıkı bağlanın. Çünkü ne denli bilge ve anlayışlı olduğunuzu uluslara bunlar gösterecek. Bu kuralları duyunca, uluslar, 'Bu büyük ulus gerçekten bilge ve anlayışlı bir halk!' diyecek.

 

 

I. - 14. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 139.

7 Nereye gidebilirim senin Ruhun'dan,

Nereye kaçabilirim huzurundan?

8 Göklere çıksam, oradasın,

Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.

9 Seherin kanatlarını alıp uçsam,

Denizin ötesine konsam,

10 Orada bile elin yol gösterir bana,

Sağ elin tutar beni.

11 Desem ki: "Karanlık beni kaplasın,

Çevremdeki aydınlık geceye dönsün."

12 Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için,

Gece, gündüz gibi ışıldar,

Karanlıkla aydınlık birdir senin için.

 

İtiraflar

Tanrı’ya bakışımızda ben-merkezli olan her alanı itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

II.Tarihler 19.9

Görevinizi RAB korkusuyla, bağlılıkla, bütün yüreğinizle yapmalısınız.

 

Markos 12.

29İsa şöyle karşılık verdi: «En önemlisi şudur: `Dinle, ey İsrail! Tanrımız olan Rab tek Rab'dir.

30Tanrın olan Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev.'

31İkincisi de şudur: `Komşunu kendin gibi sev.' Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.»

33İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, tüm yakılmalık adaklardan ve sunulan kurbanlardan daha önemlidir.»

 

Mezmur 132.1-4, 10-12

 

2. Kısa okuma

I.Tarihler 28.20

Sonra oğlu Süleyman'a, "Güçlü ve yürekli ol!" dedi, "İşe giriş. Korkma, yılma. Çünkü benim Tanrım, RAB Tanrı seninledir. RAB'bin Tapınağı'nın bütün yapım işleri bitinceye dek seni başarısızlığa uğratmayacak, seni bırakmayacaktır.

 

 

I. - 15. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 139.

13 İç varlığımı sen yarattın,

Anamın rahminde beni sen ördün.

14 Sana övgüler sunarım,

Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.

Ne harika işlerin var!

Bunu çok iyi bilirim.

15 Gizli yerde yaratıldığımda,

Yeryüzünün derinliklerinde örüldüğümde,

Bedenim senden gizli değildi.

16 Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni;

Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden,

Hepsi senin kitabına yazılmıştı.

 

İtiraflar

Hayatımızda olmuş olan her türlü yalan ve imansızlığı itiraf edelim. 

 

1. Kısa okuma

Efesliler 3.16-19

Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliğine göre Ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın tüm doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya ve bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

 

II.Timoteos 2.1

Oğlum, Mesih İsa'da olan lütufla güçlen.

 

Mezmur 119.161-168

 

2. Kısa okuma

Efesliler 5.8-10

Bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işığın çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her tür iyilik, doğruluk ve gerçekte görülür. Rab'bi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin.

 

I. - 16. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 139.

17 Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı,

Sayıları ne çok!

18 Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam.

Uyanıyorum, hâlâ seninleyim.

 

İşaya 46.5

"Beni kime benzetecek,

Kime denk tutacaksınız?

Kiminle karşılaştıracaksınız ki, benzer olalım?

 

İtiraflar

Başkalarının yaşamlarına verdiğimiz her acı ve rahatsızlığı itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

 

I.Samuel 12.

24 Yalnız RAB'den korkun, O'na bağlılıkla ve bütün yüreğinizle kulluk edin. O'nun sizler için ne görkemli işler yaptığını bir düşünün!

 

II.Tarihler 24.20

O zaman Tanrı'nın Ruhu Kâhin Yehoyada oğlu Zekarya'nın üzerine indi. Zekarya, halkın önünde durup seslendi: "Tanrı şöyle diyor: 'Niçin buyruklarıma karşı geliyorsunuz? İşleriniz iyi gitmeyecek. Çünkü siz beni bıraktınız, ben de sizi bıraktım.'"

 

Mezmur 80.1-7

 

2. Kısa okuma

I.Timoteos 3.

8Aynı şekilde topluluğun görevlileri, özü sözü ayrı, şarap tutkunu ve haksız kazanç peşinde koşan kişiler değil, ağırbaşlı kişiler olmalı.

9Temiz vicdanla imanın sırrına sarılmalıdırlar.

 

 

I. - 17. Gün

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 57.

15 Yüce ve görkemli olan, sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal olan diyor ki: 'Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde, alçakgönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım.

 

Matta 21.9

«Davut Oğluna hozana! Rab'bin adıyla gelene övgüler olsun, en yücelerde hozana!»

 

İtiraflar

Tanrı’nın Kutsal Ruh’unu kederlendirdiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

I.Petrus 1.

14Söz dinleyen çocuklar olarak, bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın.

15Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre, siz de her davranışınızda kutsal olun.

16Nitekim şöyle yazılmıştır: «Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.»

 

Levililer 11.

44 Tanrınız RAB benim. Kendinizi kutsayın ve kutsal olun. Çünkü ben kutsalım. Küçük kara hayvanlarının hiçbiriyle kendinizi kirletmeyin.

45 Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkaran RAB benim. Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.

 

Mezmur 95.1-7

 

2. Kısa okuma

Nehemya 1.11

Ya Rab, bu kulunun, adını yüceltmekten sevinç duyan öbür kullarının dualarına kulak ver. Beni bugün başarılı kıl ve kralın önerimi kabul etmesini sağla."

 

 

I. - 18. Gün

 

Tapınma Övgüsü

I.Tarihler 29.

"Ey atamız İsrail'in Tanrısı RAB,

Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun!

11 Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik,

Zafer ve görkem senindir.

Gökte ve yerde olan her şey senindir.

Krallık senindir, ya RAB!

Sen her şeyden yücesin.

12 Zenginlik ve onur senden gelir.

Her şeye egemensin.

Güç ve yetki senin elindedir.

Birini yükseltmek ve güçlendirmek

Senin elindedir.

13 Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz,

Görkemli adını överiz.

 

Tesniye 32.3

RAB'bin adını açıklayacağım.

Ululuğu için Tanrımızı övün!

 

İtiraflar

Duada zayıf olduğumuzu itiraf edelim

 

1. Kısa okuma

I.Korintliler 4.

Böylece insanlar bizi Mesih'in hizmetkârları ve Tanrı'nın sırlarının kâhyaları saysın.

2Kâhyalarda aranan başlıca nitelik güvenilir olmalarıdır.

 

I.Timoteos 6.

9Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler, insanları çöküşe ve yıkıma götüren birçok anlamsız ve zararlı arzulara kapılırlar.

10Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Bazıları zengin olmak hevesiyle imandan saptılar ve kendi kendilerine çok acı çektirdiler.

11Ama sen, ey Tanrı adamı, bu şeylerden kaç. Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın ve uysallığın ardından koş.

 

Mezmur 135.1-6

 

2. Kısa okuma

Koloseliler 3.8

Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir sövgü ya da edepsiz söz çıkmasın.

 

 

I. - 19. Gün

 

Tapınma Övgüsü

II.Samuel 7.22

"Yücesin, ya Rab Yahve! Bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok! Bunu kendi kulaklarımızla duyduk.

 

Nehemya 9.6

… "Tek RAB sensin. Gökleri, göklerin en yüce katlarını, bütün yıldızları, yeryüzünü ve içindeki her şeyi, denizleri ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen can verdin. Bütün gök cisimleri sana tapınır.

 

İtiraflar

Tanrı’nın hayatımızdan alması gereken her hata ve zayıflığımızı itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

İşaya 29.13

Rab diyor ki, "Bu halk bana yaklaşıp

Ağızlarıyla, dudaklarıyla beni yüceltiyor,

Ama yürekleri benden uzak. Benden korkmaları da

İnsanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur.

 

Luka 6.

46«Niçin beni `Rab, Rab' diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz?

47Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım.

48Böyle bir kişi, evini yaparken toprağı kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırmışsa da, onu sarsamamış. Çünkü ev sağlam yapılmış.

 

Mezmur 60.1-5, 11-12

 

2. Kısa okuma

Mezmur 25.

20 Canımı koru, kurtar beni!

Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!

21 Dürüstlük, doğruluk korusun beni,

Çünkü umudum sendedir.

 

 

I. - 20. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 150.

1 RAB'be övgüler sunun!

Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!

Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!

Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

3 Boru çalarak O'na övgüler sunun!

Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!

4 Tef ve dansla O'na övgüler sunun!

Saz ve kavalla O'na övgüler sunun!

5 Zillerle O'na övgüler sunun!

Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!

6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun!

RAB'be övgüler sunun!

 

Çıkış 15.18

RAB sonsuza dek egemen olacak."

 

İtiraflar

Günaha düşmemize sebep olan kızgınlıklarımızı itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

I.Petrus 1.17

Kimseyi kayırmadan, kişiyi, yaptıklarına bakarak yargılayan Tanrı'yı Baba diye çağırdığınıza göre, gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusunda geçirin.

 

Tesniye 13.4

Tanrınız RAB'bin ardınca yürüyün, O'ndan korkun.

Buyruklarına uyun, O'nun sözüne kulak verin. O'na kulluk edin, O'na bağlı kalın.

 

Mezmur 48.1-2,8-14

 

2. Kısa okuma

Tesniye 4. 9

"Ancak gördüklerinizi unutmamaya, yaşamınız boyunca aklınızdan çıkarmamaya dikkat edin ve uyanık olun. Bunları çocuklarınıza, torunlarınıza anlatın.

 

 

I. - 21. Gün

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 6.3

"Her Şeye Egemen RAB

Kutsal, kutsal, kutsaldır.

Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor."

 

Esinleme 1.8

Var olan, var olmuş ve var olacak olan, gücü her şeye yeten Rab Tanrı diyor ki, «Alfa ve Omega ben'im.»

 

İtiraflar

Tanrı’nın ışığına getirilmesi gereken karanlıkta kalmış olan her günahı itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Matta 22.

37İsa ona şu karşılığı verdi: «`Tanrın olan Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev.'

38İşte ilk ve en önemli buyruk budur.

39İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: `Komşunu kendin gibi sev.'

40Kutsal Yasa'nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.»

 

I.Yuhanna 3.

18Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim.

19‑20Böylelikle gerçeğe ait olduğumuzu bileceğiz. Yüreğimiz bizi ne zaman suçlarsa, onu Tanrı'nın önünde yatıştıracağız. Çünkü Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir.

21‑22Sevgili kardeşlerim, yüreğimiz bizi suçlamazsa, Tanrı'nın önünde cesaretimiz olur ve O'ndan her ne dilersek alırız. Çünkü O'nun buyruklarını yerine getiriyor ve O'nu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz.

 

Mezmur 119.33-40

 

2. Kısa okuma

Yakup 4.13-15

… «Bugün ya da yarın filan kente gideceğiz, orada bir yıl kalıp ticaret yapacağız ve para kazanacağız» diyen sizler, yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa bir süre görünen ve sonra kaybolan bir buğu gibisiniz. Bunun yerine, «Rab dilerse yaşayacağız, şunu şunu yapacağız» demelisiniz.

 

 

I. - 22. Gün

Tapınma Övgüsü

Esinleme 7.

9Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan ve her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu'nun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giyinmişti ve ellerinde hurma dalları vardı.

10Yüksek sesle, «Kurtarış, taht üzerinde oturan Tanrımıza ve Kuzu'ya özgüdür»  diye bağırıyorlardı.

 

Luka 19.38

«Rab'bin adıyla gelen Kral'a övgüler olsun! Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun!» …

 

İtiraflar

Tanrı’nın ismini saygın olamayan şekilde kullandığımız zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Yaratılış 13.4

(İbrahim) Önceden yapmış olduğu sunağın bulunduğu yere gidip orada RAB'be yakardı.

 

Çıkış 15.26

"Ben, Tanrınız Yahve'nin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız, Mısırlılar'a verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim" …

"Çünkü size şifa veren RAB benim."

 

Mezmur 22.19

Ama sen, ya RAB, uzak durma;

Ey gücüm benim, yardımıma koş!

 

İtiraflar

Hayatımızda Tanrı’nın kurallarına karşı gelen herşeyi itiraf edelim.

 

Mezmur 125

 

2. Kısa okuma

Mezmur 119.76

Ben kuluna verdiğin söz uyarınca,

Sevgin beni avutsun.

 

 

I. - 23. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 96.

4 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,

İlahlardan çok O'ndan korkulur.

5 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,

Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

6 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve güzellik O'nun tapınağındadır.

7 Ey bütün halklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

8 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Sunular getirip avlularına girin!

9 Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

Titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!

 

Mezmur 112.1

Övgüler sunun RAB'be!

Ne mutlu RAB'den korkan insana,

O'nun buyruklarından büyük zevk alana!

 

İtiraflar

Tanrı’nın isteğine karşı durduğumuz her günahı ve zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Nehemya 7.2

Kardeşim Hanani'yle kale komutanı Hananya'yı Yeruşalim'e yönetici atadım. Hananya güvenilir bir kişiydi. Çoğu insandan daha çok Tanrı'dan korkardı.

 

Elçilerin İşleri 24.15-16

Aynı bu adamların kabul ettiği gibi, hem doğru kişilerin hem doğru olmayanların ölümden dirileceğine dair Tanrı'ya ümit bağlamışımdır. Bu nedenle ben gerek Tanrı, gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum.

 

Mezmur 18.33-37

 

2. Kısa okuma

Romalılar 12.

19Sevgili kardeşler, kendi öcünüzü kendiniz almayın; bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: «Rab diyor ki, `Öç benimdir, kötülüğün karşılığını ben vereceğim.»

20Ama, «Düşmanın acıkmışsa onu doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın.»

21Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen. «Düşmanın acıkmışsa onu doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın.»

 

 

I. - 24. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Daniel 7.

13 "Gece görümlerimde göğün bulutlarıyla İnsanoğlu'na benzer birinin geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi, onun önüne getirildi.

14 Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.

 

Yuhanna 20.28

Tomas O'na, «Rabbim ve Tanrım!» diye cevap verdi.

 

İtiraflar

Kalbimize giren her şüphe, kaygı ve endişeyi itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

I.Krallar 8.

57 Tanrımız RAB atalarımızla olduğu gibi bizimle de olsun ve bizi hiç bırakmasın, bizden ayrılmasın.

58 Bütün yollarını izlememiz, atalarımıza verdiği buyruklara, kurallara, ilkelere uymamız için RAB yüreklerimizi kendine yöneltsin.

60 Sonunda dünyanın bütün ulusları bilsinler ki, tek Tanrı RAB'dir ve ondan başka Tanrı yoktur.

61 Bugünkü gibi O'nun kurallarına göre yaşamak ve buyruklarına uymak için bütün yüreğinizi Tanrımız RAB'be adayın."

 

İşaya 51.7

"Ey sizler, doğruluğu bilenler, Yasamı yüreğinde taşıyan halk, dinleyin beni! İnsanların aşağılamasından korkmayın, yılmayın sövgülerinden.

 

Mezmur 137.1-6

 

2. Kısa okuma

Yaratılış 45.

5 Beni buraya sattığınız için üzülmeyin. Kendinizi suçlamayın. Tanrı insanlığı korumak için beni önden gönderdi.

7 Tanrı yeryüzünde soyunuzu korumak ve harika biçimde canınızı kurtarmak için beni önünüzden gönderdi.

8 Beni buraya gönderen siz değilsiniz, Tanrı'dır. Beni Firavun'un baş danışmanı, sarayının efendisi, bütün Mısır ülkesinin yöneticisi yaptı.

 

 

I. - 25. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Eyüp 38.

4 "Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin?

Anlıyorsan söyle.

5 Kim saptadı onun ölçülerini? Kuşkusuz biliyorsun!

Kim çekti ipi üzerine?

6 Neyin üstüne yapıldı temelleri?

Kim koydu köşe taşını,

7 Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken,

İlahi varlıklar sevinçle çığrışırken?

 

Çıkış 3.14

Tanrı, "Ben Ben'im" dedi, "İsrailliler'e de ki: 'Beni size Ben Ben'im diyen gönderdi.'

 

İtiraflar

Baba Allah’ın sevgisine, Kurtarıcımız İsa Mesih’in lütfuna ve Kutsal Ruh’un içsel çalışmasına izin vermeyen davranışlarımızı itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Yuhanna 15.7 / 16.24

7Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir.

24Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun.

 

Galatyalılar 5.

16Şunu diyorum: Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin arzularını asla yerine getirmezsiniz.

17Çünkü benlik Ruh'a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. İstediğiniz şeyleri yapmayasınız diye bunlar birbirine karşıttır.

18Ruh'un yönetimindeyseniz, Yasa'ya bağımlı değilsiniz.

 

Mezmur 74.1-3, 22-23

 

2. Kısa okuma

I.Timoteos 3.

2Ancak gözetmen, ayıplanacak bir yönü olmayan, tek karılı, davranışlarında ölçülü, sağduyulu, saygın, konuksever, öğretmeye yetenekli biri olmalı.

3Şarap düşkünü ve zorba olmamalı; uysal, kavgadan ve para sevgisinden uzak biri olmalı.

4Kendi evini iyi yönetmeli, çocuklarına söz dinletip kendisine tam bir saygı göstermelerini sağlamalıdır.

7Ayıplanacak bir duruma ve İblis'in tuzağına düşmemesi için topluluğun dışında olanlarca da iyi bir insan olarak tanınmalıdır.

 

 

I. - 26. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Tesniye 32.39

Artık anlayın ki, Ben, evet Ben O'yum,

Benden başka tanrı yoktur!

Öldüren de, yaşatan da,

Yaralayan da, iyileştiren de Benim.

Kimse elimden kurtaramaz.

 

İşaya 46.9

Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın.

Çünkü Tanrı benim, başkası yok.

Tanrı benim, benzerim yok.

 

İtiraflar

Etrafımızda yaşayan insanların ihtiyaçlarına karşı sağır olduğumuz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Romalılar 12.2

Bu çağın gidişine uymayın; Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.

 

Efesliler 1.17-19

Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve Tanrısal esin ruhunu versin diye dua ediyorum. O'nun çağrısından doğan ümidi, kutsallara verdiği mirasın] yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum.

 

Mezmur 44.1-9

 

2. Kısa okuma

I.Korintliler 10.31

Özet olarak, her ne yer ve içerseniz, her ne yaparsanız, her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın.

 

 

I. - 27. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmurr 113.

1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

 

İtiraflar

Tanrı’nın otoritesine karşı sorumsuzca yaşadığımız zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Eyüp 1.1

Uts ülkesinde Eyüp adında bir adam yaşardı. Kusursuz, doğru bir adamdı. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınırdı.

 

Mezmur 101.

2 Dürüst davranmaya özen göstereceğim,

Ne zaman geleceksin bana?

Temiz bir yaşam süreceğim evimde,

3 Önümde alçaklığa izin vermeyeceğim.

Tiksinirim döneklerin işinden,

Etkilemez beni.

 

Mezmur 139.1-11

 

2. Kısa okuma

Mezmur 71.18

18 Yaşlanıp saçlarıma ak düşse bile

Terk etme beni, ey Tanrı,

Gücünü gelecek kuşağa,

Kudretini sonrakilere anlatana dek.

 

 

I. - 28. Gün

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 40.12

Kim denizleri avucuyla,

Gökleri karışıyla ölçebildi?

Yerin toprağını ölçeğe sığdıran,

Dağları kantarla,

Tepeleri teraziyle tartabilen var mı?

 

İşaya 45.

5 Yahve Ben'im, başkası yok,

Benden başka Tanrı yok.

Sen beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım.

6 Öyle ki, doğudan batıya dek

Benden başkası olmadığını herkes bilsin.

Yahve Ben'im, başkası yok.

 

İtiraflar

Hayatımızda saklı olarak tuttuğumuz tüm utançları Rab’bin ışığına getirelim.

 

1. Kısa okuma

Matta 5.

13«Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse, ona tekrar nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp insanların ayakları altında çiğnenmekten başka bir şeye yaramaz.

14«Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepenin üzerine kurulan kent gizlenemez.

15İnsanlar da kandil yakıp tahıl ölçeği altına koymazlar. Tersine, kandilliğe koyarlar; oradan da evdekilerin hepsine ışık verir.

16Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerde olan Babanızı yüceltsinler!

 

Efesliler 4.1-2

Bu nedenle, Rab'bin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her zaman alçakgönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın.

 

Mezmur 31.1-5

 

2. Kısa okuma

Yeşu 1.9

Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın RAB gideceğin her yerde seninle birlikte olacak."

 

 

I. - 29. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Esinleme 5.

11Sonra tahtın, canlı yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm ve seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, onbinlerce onbinlerdi.

12Yüksek sesle şöyle diyorlardı:

«Boğazlanmış Kuzu,

gücü, zenginliği, bilgeliği ve kudreti,

saygıyı, yüceliği ve övgüyü

almaya layıktır.»

 

II.Petrus 1.17

Mesih, yüce ve görkemli Olan'dan kendisine, «Benim sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum» diye gelen sesle, Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı

 

İtiraflar

Tanrı’ya ve O’nun krallığına karşı kapılmış olduğumuz endişeleri itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Vaiz 12.13

Her şey duyuldu, sonuç şu:

Tanrı'ya saygı göster, buyruklarını yerine getir,

Çünkü insanın bütün görevi budur.

 

Mezmur 119.

34 Anlamamı sağla, yasana uyayım,

Bütün yüreğimle onu yerine getireyim.

35 Buyrukların doğrultusunda yol göster bana,

Çünkü yolundan zevk alırım.

36 Yüreğimi haksız kazanca değil,

Kendi öğütlerine yönelt.

37 Gözlerimi boş şeylerden çevir,

Beni kendi yolunda yaşat.

 

Mezmur 5.7-12

 

2. Kısa okuma

Ezra 7.10

Ezra kendini RAB'bin Yasası'nı inceleyip uygulamaya ve İsrail'de kuralları, ilkeleri öğretmeye adamıştı.

 

 

I. - 30. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Tesniye 10.20

Tanrınız RAB'den korkun, O'na kulluk edin. O'na bağlı kalın ve O'nun adıyla ant için. 

21 O övgünüzdür. Gözlerinizle gördüğünüz o büyük, heybetli belirtileri sizin için yapan Tanrınız'dır.

 

Nehemya 9.32

"Ey Tanrımız! Sen antlaşmana bağlı kaldın ve hep sevgi gösterdin. Güçlü, görkemli, yüce bir Tanrı'sın. Asur krallarının döneminden bugüne kadar krallarımız, önderlerimiz, kâhinlerimiz, peygamberlerimiz, atalarımız ve bütün halk acı çekti. Çektiklerimizi küçümseme.

 

İtiraflar

Tanrı ile sağlıklı bir ilişkiye engel teşkil eden konuları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Romalılar 6.

12Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin.

13Bedenlerinizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın; bedenlerinizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun.

 

Yakup 1.21

Bunun için her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak, içinize ekilmiş ve canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçakgönüllülükle kabul edin.

 

Mezmur 50.7-14

 

2. Kısa okuma

Mezmur 17.

6 Sana yakarıyorum, ey Tanrı,

Çünkü bana yanıt verirsin;

Kulak ver bana, dinle söylediklerimi!

7 Göster harika sevgini,

Ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle kurtaran!

8 Koru beni gözbebeği gibi;

Kanatlarının gölgesine gizle

 

 

I. - 31. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 33.

4 Çünkü RAB'bin sözü doğrudur,

Her işi sadakatle yapar.

5 Doğruluğu, adaleti sever,

RAB'bin sevgisi yeryüzünü doldurur.

 

Mezmur 62.

11 Tanrı bir şey söyledi,

Ben iki şey duydum:

Güç Tanrı'nındır,

12 Sevgi de senin, ya Rab!

Çünkü sen herkese yaptığının karşılığını verirsin.

 

İtiraflar

Tanrı’nın sevgisine ihanet ettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Yaratılış 6.

9 ... Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü.

 

Çıkış 39.42 / 40.16

42 Her şeyi tıpkı RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar. / 16 Musa her şeyi RAB'bin kendisine buyurduğu gibi yaptı.

 

Mezmur 1

 

2. Kısa okuma

Romalılar 5.

3‑4Yalnız bu kadarla değil, sıkıntılarla bile övünürüz. Çünkü biliriz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini ve Tanrı'nın beğenisi ümidi yaratır.

5Ümit de düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilmiş olan Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.

 

HATIRLATMA

Günlük Okumalar bittiği zaman

önünüzdeki diğer üç ay için bu bölümün başına tekrar dönerek her gün için belirlenmiş ayetlerin öncesindeki veya sonrasındaki ayetleri araştırarak ilave üç aylık günlük okuma programınızı kendinizin oluşturması

tavsiye edilir.