KÜTÜPHANE

 

 

KUTSAL YAZILAR

VE

İBADETİMİZ

- I -

 

Rev. İlhan Keskinöz

 

 

AYLIK OKUMALAR - II

 

 

I. - 1. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 104.

2 Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün.

Gökleri bir çadır gibi geren,

3 Evini yukarıdaki sular üzerine kuran,

Bulutları kendine savaş arabası yapan,

Rüzgarın kanatları üzerinde gezen,

4 Rüzgarları kendine haberci,

Yıldırımları uşak eden sensin.

5 Yeryüzünü temeller üzerine kurdun,

Asla sarsılmasın diye.

6 Engini ona bir giysi gibi giydirdin,

Sular dağların üzerinde durdu.

7 Sen kükreyince sular kaçtı,

Göğü gürletince hemen çekildi.

8 Dağları aşıp vadilere aktı,

Onlar için belirlediğin yerlere doğru.

9 Bir sınır koydun önlerine,

Geçmesinler, gelip yeryüzünü bir daha kaplamasınlar diye.

24 Ya RAB, ne çok eserin var!

Hepsini bilgece yaptın;

Yeryüzü yarattıklarınla dolu.

 

İtiraflar

Hayatımızda kendine güven ve bencillik geliştiren her alanı itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Mezmur 26.

2 Dene beni, ya RAB, sına;

Duygularımı, düşüncelerimi yokla.

3 Çünkü sevgini hep göz önünde tutuyor,

Senin gerçeğini yaşıyorum ben.

 

Hoşea 10.12

Doğruluk ekin kendiniz için,

Sevgi meyveleri biçin.

Nadasa bıraktığınız toprağı işleyin;

Çünkü RAB'be yönelme zamanıdır,

Gelip üzerinize doğruluk yağdırıncaya dek.

 

Mezmur 19.7-10

 

2. Kısa okuma

Mezmur 86.

6 Kulak ver duama, ya RAB,

Yalvarışlarımı dikkate al!

7 Sıkıntılı günümde sana yakarırım,

Çünkü yanıt verirsin bana.

10 Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın,

Tek Tanrı sensin.

 

 

II. - 2. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 42.

1 Geyik akarsuları nasıl özlerse,

Canım da seni öyle özler, ey Tanrı!

2 Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı;

Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü?

 

İşaya 26.9

Geceleri canım sana susar,

Evet, içimde ruhum seni özler;

Çünkü senin ilkelerin yeryüzünde oldukça

Orada oturanlar doğruluğu öğrenir

 

İtiraflar

Tanrı’nın yardımını reddettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Efesliler 4.22-24

Buna göre, önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atın. Düşüncede ve ruhta yenilenin. Gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'nın benzerliğine göre yaratılmış yeni yaradılışı giyinin.

 

II.Petrus 1.

5‑7İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize özdenetimi, özdenetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bu bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın.

8Çünkü bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız, Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız.

 

Mezmur 85.8-13

 

2. Kısa okuma

I.Timoteos 4.

7Kocakarılara yaraşan bayağı masalları reddet. Kendini Tanrı yolunda eğit.

8Bedeni eğitmenin az bir yararı var; ama şimdiki ve gelecek yaşamın vaadini içeren Tanrı yolunda yürümek her yönden yararlıdır.

 

 

II. - 3. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 115.1

Bizi değil, ya RAB, bizi değil,

Sevgin ve sadakatin uğruna,

Kendi adını yücelt!

 

Mezmur 147.1

RAB'be övgüler sunun!

Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!

O'na övgü yaraşır.

 

İtiraflar

Tanrı’nın krallığına engel teşkil eden her türlü söz ya da hareketlerimizi itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

I.Timoteos 6.

12İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin.

13‑14Her şeye yaşam veren Tanrı'nın ve Pontiyus Pilatus önünde yüce inanca tanıklık etmiş olan Mesih İsa'nın huzurunda sana şunu buyuruyorum: Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine dek Tanrı buyruğunu lekesiz ve kusursuz olarak koru.

15‑16Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O'nun olsun. Amin.

 

II.Timoteos 2.15

Gerçeğin bildirisini doğru kullanarak kendini Tanrı'ya makbul ve alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et.

 

Mezmur 63.1-9

 

2. Kısa okuma

Mezmur 109.21

Ama sen, ya Rab Yahve,

Adın uğruna bana ilgi göster;

Kurtar beni, iyiliğin, sevgin uğruna!

 

 

II. - 4. Gün

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 40.

13 RAB'bin düşüncesine kim akıl erdirebildi?

O'na öğüt verip öğretebilen var mı?

14 Akıl almak, adalet yolunu öğrenmek için

RAB kime danıştı ki?

O'na bilgi veren, anlayış yolunu bildiren var mı?

15 RAB için uluslar kovada bir damla su,

Terazideki toz zerreciği gibidir.

Adaları ince toz gibi tartar.

17 RAB'bin önünde bütün uluslar bir hiç gibidir,

Hiçten bile aşağı, değersiz sayılır.

18 Öyleyse Tanrı'yı kime benzeteceksiniz?

Neyle karşılaştıracaksınız O'nu?

 

İtiraflar

Tanrı’ya karşı güvensizliğe düştüğümüz her konuyu itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Levililer 18.

4 Benim kurallarımı yerine getirecek, ilkelerime göre

yaşayacaksınız. Tanrınız RAB benim.

5 Kurallarıma, ilkelerime sarılın. Çünkü onları yerine getiren onlar sayesinde yaşayacaktır. RAB benim.

 

I.Samuel 12.14

Eğer RAB'den korkar, O'na kulluk ederseniz, O'nun sözünü dinleyip buyruklarına karşı gelmezseniz, hem siz hem de önderiniz olacak kral Tanrınız RAB'bin ardınca giderseniz, ne âlâ!

 

Mezmur 145.2-9

 

2. Kısa okuma

III.Yuhanna 11

Sevgili kardeşim, kötüyü değil, iyiyi örnek al. İyilik yapan, Tanrı'dandır. Kötülük yapan, Tanrı'yı görmüş değildir.

 

 

II. - 5. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Yeremya 10.10

Ama gerçek Tanrı RAB'dir.

O yaşayan Tanrı'dır,

Sonsuza dek kral O'dur.

O öfkelenince yeryüzü titrer,

Uluslar dayanamaz gazabına.

 

Daniel 4.3

"Belirtileri ne büyük!

Şaşılası işleri ne yüce!

Krallığı sonsuza dek duracak,

Egemenliği kuşaklar boyunca sürecek.

 

İtiraflar

Yalnızca insan bilgeliği ve gücü ile devam etmeye çalıştığımız zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Mezmur 90.12

Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki,

Bilgelik kazanalım.

 

Süleymanın Meselleri 4.

25 Gözlerin hep ileriye baksın,

Dosdoğru önüne!

26 Gideceğin yolu düzle,

O zaman bütün işlerin sağlam olur.

27 Sapma sağa sola,

Ayağını kötülükten uzak tut.

 

Mezmur 103.8-12

 

2. Kısa okuma

Mezmur 143.1

Duamı işit, ya RAB,

Yalvarışlarıma kulak ver!

sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana!

 

 

II. - 6. Gün

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 40.

25 "Bana benzeyen kim var ki, Eşitim olsun?" diyor Kutsal Olan.

26 Başınızı kaldırıp göklere bakın.

Kim yarattı bütün bunları? Cisimleri sırayla görünür kılıyor, Hepsini adlarıyla çağırıyor. Büyük kudreti, üstün gücü sayesinde hepsi yerli yerinde duruyor.

28 Bilmiyor musun, duymadın mı? Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan, Ne yorulur ne de zayıflar, O'nun bilgisi kavranamaz.

 

Yeremyanın Mersiyeleri 5.19

Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Egemenliğin kuşaklar boyu sürer.

 

İtiraflar

Tanrı’ya ait olan zamanı yanlış kullandığımız veya ısraf ettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Süleymanın Meselleri 23.12

Uyarıları zihnine işle,

Bilgi dolu sözlere kulak ver.

 

Matta 26.41

«Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür.»

 

Mezmur 115.3-10

 

2. Kısa okuma

Tesniye 4.40 / 5.32

 Size ve sizden sonra gelen çocuklarınıza iyilik sağlaması ve Tanrınız RAB'bin sonsuza dek size vereceği bu topraklarda uzun yıllar yaşamanız için bugün size bildirdiğim RAB'bin kurallarına, buyruklarına uyun."

 # "Tanrınız RAB'bin size buyurduklarına uymaya özen gösterin. Onlardan sağa sola sapmayın.

 

 

II. - 7. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Yuhanna 1.1-2

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.

 

I.Korintliler 8.6

bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır ve biz O'nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih'tir. Her şey O'nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O'nun aracılığıyla yaşıyoruz.

 

İtiraflar

Çağrımızı ihmal ettiğimiz ya da korkuya kapıldığımız zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Markos 4.

16‑17Kayalık yerlere ekilenler ise, işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden, ama kök salamadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Böyleleri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler.

18‑19Yine bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler, ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller.

20İyi toprağa ekilenler ise, sözü işiten, onu benimseyen, kimi otuz, kimi altmış, kimi de yüz kat ürün veren kişilerdir.

 

Mezmur 105.1-7

 

2. Kısa okuma

Efesliler 4.30

Tanrı'nın Kutsal Ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh'la mühürlendiniz.

 

 

II. - 8. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Eyüp 38.

31 "Ülker yıldızlarını bağlayabilir misin?

Oryon'un bağlarını çözebilir misin?

32 Mevsimlerinde çıkartabilir misin takımyıldızları?

Büyük ve Küçük Ayı'ya yol gösterebilir misin?

33 Biliyor musun göklerin yasalarını?

Tanrı'nın yönetimini yeryüzünde kurabilir misin?

 

Eyüp 42.2

"Senin her şeyi yapabileceğini biliyorum,

Hiçbir amacına engel olunmaz.

 

İtiraflar

Tanrı Sözü ve disiplin üzerinde ilgisiz kaldığımız zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Süleymanın Meselleri 2.

1-2 Oğlum, bilgeliğe kulak verip

Yürekten akla yönelerek

Sözlerimi kabul eder,

Buyruklarımı aklında tutarsan,

3 Evet, aklı çağırır,

Ona gönülden seslenirsen,

4 Gümüş ararcasına onu ararsan,

Onu ararsan define arar gibi,

5 RAB korkusunu anlar

Ve Tanrı'yı yakından tanırsın.

9 O zaman anlarsın her iyi yolu,

Neyin doğru, haklı ve adil olduğunu.

10 Çünkü yüreğin bilgelikle dolacak,

Zevk alacaksın bilgiden.

11 Sağgörü sana bekçilik edecek,

Ve akıl seni koruyacak.

 

Mezmur 80.1-7

 

2. Kısa okuma

Mezmur 30.

10 Dinle, ya RAB, acı bana;

Yardımcım ol, ya RAB!"

11 Yasımı şenliğe döndürdün,

Çulumu çıkarıp beni sevinçle kuşattın.

12 Öyle ki, gönlüm seni ilahilerle övsün, susmasın!

Ya RAB Tanrım, sana sürekli şükredeceğim.

 

 

II. - 9. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 24.

1 RAB'bindir yeryüzü ve içindekiler,

Dünya ve üzerinde yaşayanlar;

2 Çünkü O'dur denizler üzerinde onu kuran,

Sular üzerinde durduran.

 

İşaya 40.

22 Gökkubbenin üstünde oturan RAB'dir,

Yeryüzünde yaşayanlarsa çekirge gibidir.

Gökleri perde gibi geren,

Oturmak için çadır gibi kuran O'dur.

23 O'dur önderleri bir hiç eden,

Dünyanın egemenlerini sıfıra indirgeyen.

 

İtiraflar

Tanrı’nın kurallarına karşı duyarsız kaldığımız alanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

I.Tarihler 28.9

"Sen, ey oğlum Süleyman, babanın Tanrısı'nı tanı. Bütün yüreğinle ve istekle O'na kulluk et. Çünkü RAB her yüreği araştırır, her düşüncenin ardındaki amacı saptar. Eğer O'na yönelirsen, kendisini sana buldurur. Ama O'nu bırakırsan, seni sonsuza dek reddeder.

 

Efesliler 5.1-2

Bunun için, sevgili çocuklar olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve kendisini bizim için güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

 

Mezmur 51.1-7

 

2. Kısa okuma

I.Yuhanna 2.

15Dünyayı ve dünyaya ait şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevenin Baba'ya sevgisi yoktur.

16Çünkü dünyaya ait olan her şey, doğal benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın verdiği gurur Baba'dan değil, dünyadandır.

17Dünya ve dünyasal tutkular geçer, ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.

 

 

II. - 10. Gün

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 48.12

Ey Yakup soyu, çağırdığım İsrail, beni dinle:

Ben O'yum; ilk Ben'im, son da Ben'im.

 

İbraniler 1.

3Oğul, Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı ve O'nun varlığının öz görünümüdür. Kudretli sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturdu.

4Meleklerden ne kadar üstün bir adı miras aldıysa, onlardan o kadar da üstün olmuştur.

 

İtiraflar

Tanrı’nın koruyan sevgisine dua ederek vermek yerine hayatımızda acı çekerek taşımaya çalıştığımız alışkanlıklar, konular, zayıflıklar ve kaygılar olduğunu itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Galatyalılar 5.

25Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh'un izinde yürüyelim. 26Boş yere övünen, birbirlerine meydan okuyan, birbirlerini kıskanan kişiler olmayalım.

 

Koloseliler 1.

9Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizin için dua etmekten, tüm bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini tam olarak bilmenizi dilemekten geri kalmadık.

10Rab'be yaraşır biçimde yaşamanız ve O'nu her yönden hoşnut etmeniz için, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz.

11Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için O'nun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz.

 

Mezmur 119.57-64

 

2. Kısa okuma

Mezmur 142.5

Sana haykırıyorum, ya RAB:

"Sığınağım,

Yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin" diyorum.

 

 

II. - 11. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 119.

138 Buyurduğun öğütler doğru

Ve tam güvenilirdir.

139 Gayretim beni tüketti,

Çünkü düşmanlarım unuttu senin sözlerini.

140 Sözün çok güvenilirdir,

Kulun onu sever.

141 Önemsiz ve horlanan biriyim ben,

Ama koşullarını unutmuyorum.

142 Adaletin sonsuza dek doğrudur,

Yasan gerçektir.

 

Mezmur 108.

1 Kararlıyım, ey Tanrı,

Bütün varlığımla sana ezgiler, ilahiler söyleyeceğim!

2 Uyan, ey lir, ey çenk,

Seheri ben uyandırayım!

3 Halkların arasında sana şükürler sunayım, ya RAB,

Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim.

4 Çünkü sevgin göklere erişir,

Sadakatin gökyüzüne ulaşır.

 

İtiraflar

Ondalık ve sunular konusunda Tanrı’nın istediği cesareti gösteremediğimizi itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Yaratılış 17.1

Avram doksan dokuz yaşındayken RAB ona görünerek, "Ben Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'yım" dedi, "Benim yolumda yürü, kusursuz ol.

 

Luka 6.

35Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak, en yüce Olan'ın oğulları olacaksınız. Çünkü O, nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir.

36Babanız merhametli olduğu gibi, siz de merhametli olun.

 

Mezmur 119.89-96

 

2. Kısa okuma

Levililer 19.

35 "Yargılarken, uzunluk ve sıvı ölçerken, ağırlık tartarken haksızlık yapmayın.

36 Doğru terazi, ağırlık taşı, efa ve hin kullanın. Mısır'dan sizi çıkaran Tanrınız RAB benim.

 

 

II. - 12. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 48.

1 RAB büyüktür ve yalnız O övülmeye değer

Tanrımız'ın kentinde, kutsal dağında.

9 Ey Tanrı, tapınağında,

Ne kadar vefalı olduğunu düşünüyoruz.

10 Adın gibi, ey Tanrı, övgün de

Dünyanın dört bucağına varıyor.

Sağ elin doğruluk dolu.

 

Mezmur 95.

Gelin, tapınalım, eğilelim,

Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim.

 

İtiraflar

Kalbimizin soğuk kaldığı konuları, kişileri itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

I.Korintliler13.

4Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez.

5Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz.

6Sevgi haksızlığa sevinmez, ama gerçek olanla sevinir.

7Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır. 8Sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ortadan kalkacak, diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacaktır.

 

Filipililer 1.

9Duam şu ki sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle arttıkça artsın.

10‑11Öyle ki, üstün değerleri ayırt edebilesiniz ve böylece, Tanrı'nın yüceliği ve övgüsü için, Mesih'in aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız.

 

Mezmur 75.6-10

 

2. Kısa okuma

Koloseliler 2.20

Madem Mesih’le birlikte dünyanın ilkel öğeleri karşısında öldünüz, öyleyse niçin dünyada yaşıyormuş gibi dinsel kurallar ardından gidersiniz.

 

 

II. - 13. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Amos 9.

5 Her Şeye Egemen Rab Yahve

Yere dokununca yer erir,

Üzerinde yaşayan herkes yasa bürünür,

Bütün yeryüzü Nil gibi kabarır,

Mısır'ın ırmağı gibi yine alçalır.

6 Yukarı odalarını gökyüzünde yapan,

Kubbesini yeryüzünde kuran,

Denizin sularını çağırıp yeryüzüne döken O'dur;

O'nun adı RAB'dir.

 

Zekeriya 2.13

Ey insanlar, RAB'bin önünde sessiz durun! RAB kutsal konutundan kalkmış geliyor!

 

İtiraflar

Denenme ve ayartılardan kaçmaktaki zayıflığımız ve başarısızlığımızı itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Yuhanna 6.

27Geçici olan yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalan yiyecek için çalışın. Bunu size İnsanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı O'na bu onayı vermiştir.»

 

Filipililer 3.

7Ama bana kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım.

8‑9Dahası var, kendisi uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki, Mesih'i kazanayım ve Kutsal Yasa'ya dayanan kendime özgü bir doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'le birleşmiş olayım.

 

Mezmur 48.1-7

 

2. Kısa okuma

Sayılar 10.35

…"Ya RAB, kalk! Düşmanların dağılsın,

Senden nefret edenler önünden kaçsın!"

 

 

II. - 14. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 93.

1 RAB egemenlik sürüyor, görkeme bürünmüş,

Kudret giyinip kuşanmış.

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

2 Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,

Varlığın öncesizliğe uzanır.

5 Koşulların hep geçerlidir;

Tapınağına kutsallık yaraşır

Sonsuza dek, ya RAB.

 

Mezmur 104.1

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

Ya RAB Tanrım, ne ulusun!

Görkem ve yücelik kuşanmışsın,

 

İtiraflar

İnançsızlık ve şüphe yüzünden Tanrı’nın gücünü sınırlı gördüğümüz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Mezmur 143.10

Bana istemini yapmayı öğret,

Çünkü Tanrım'sın benim.

Senin iyi Ruhun,

Düz yolda bana öncülük etsin!

 

Süleymanın Meselleri 19.20

Öğüde kulak ver, terbiyeyi kabul et ki,

Ömrünün kalan kısmı boyunca bilge olasın.

 

Mezmur 102.13-20

 

2. Kısa okuma

II.Tarihler 32.

7 "Güçlü ve yürekli olun! Asur Kralı'ndan ve yanındaki büyük ordudan korkmayın, yılmayın. Çünkü bizimle olan onunla olandan daha üstündür.

8 Ondaki güç insansaldır; bizdeki güç ise bize yardım eden ve bizden yana savaşan Tanrımız RAB'dir…

 

 

II. - 15. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 111.

7 Yaptığı her işte sadık ve adildir,

Bütün koşulları güvenilirdir;

8 Sonsuza dek sürer,

Sadakat ve doğrulukla yapılır.

9 O halkının kurtuluşunu sağladı,

Antlaşmasını sonsuza dek geçerli kıldı.

Adı kutsal ve müthiştir.

 

Mezmur 135.13

Ya RAB, adın sonsuza dek sürecek,

Bütün kuşaklar seni anacak.

 

İtiraflar

Bizleri Tanrı ile paydaşlıktan alıkoyan itiraf edilmemiş günahları Rab’bin önüne getirelim.

 

1. Kısa okuma

Çıkış 20.3

"Benden başka tanrın olmayacak.

 

Çıkış 20.4

"Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın.

 

Çıkış 20.7

"Tanrın Yahve'nin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Yahve, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.

 

Mezmur 94.5-11

 

2. Kısa okuma

Mezmur 27.

7 Sana yakarıyorum, ya RAB, kulak ver sesime,

Lütfet, yanıt ver bana!

8 Ya RAB, içimden bir ses duydum:

"Yüzümü ara!" dedin,

İşte yüzünü arıyorum.

 

 

II. - 16. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Daniel 4.

17... her canlı Yüce Olan'ın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve onları dilediği kişiye, en hor görülen birine bile verebileceğini bilsin.'

34 ... O'nun egemenliği sonsuza dek duracak, Krallığı kuşaklar boyu sürecek. 35 Dünyada yaşayanlar bir hiç sayılır. gökteki güçlere de dünyada yaşayanlara da dilediğini yapar. O'nun elini durduracak, O'na, "Ne yapıyorsun?" diyecek kimse yoktur.

37 ... göklerin Kralı'na şükrederim. O'nu över, yüceltirim. Çünkü bütün yaptıkları gerçek, yolları doğrudur; kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter.

 

İtiraflar

Affetmekte zorlandığımız zamanlar olduğunu, bağışlamak yerine şikayet etmeye meyilli olduğumuzu itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Çıkış 20.12

"Annene, babana saygı göstereceksin ki, Tanrın RAB'bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.

 

Çıkış 20.13

"Adam öldürmeyeceksin.

 

Çıkış 20.14

"Zina etmeyeceksin.

 

Mezmur 32.1-8

 

2. Kısa okuma

Mezmur 71.

1 Ya RAB, sana sığınıyorum,

Utandırma beni hiçbir zaman!

2 Adaletinle kurtar beni, tehlikeden uzaklaştır,

Kulak ver bana, kurtar beni!

3 Sığınacak kayam ol,

Her zaman başvurabileceğim;

Buyruk ver, kurtulayım,

Çünkü kayam ve kalem sensin.

 

 

II. - 17. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Yuhanna 1.

3Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.

4Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.

 

Zekeriya 4.6

... Güçle kuvvetle değil, ancak benim Ruhum'la başaracaksın ... Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

 

İtiraflar

Bugün için taşıdığımız üzüntü, korku ve endişeleri Rab’be itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Çıkış 20.15

"Çalmayacaksın.

 

Çıkış 20.16

"Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.

 

Çıkış 20.17

"Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin."

 

Mezmur 30.1-5

 

2. Kısa okuma

Mezmur 130.

1 Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB,

2 Sesimi işit, ya Rab,

Yalvarışıma iyi kulak ver!

 

 

II. - 18. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur106.

1 Övgüler sunun, RAB'be!

RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 RAB'bin büyük işlerini kim anlatabilir,

Kim O'na yeterince övgü sunabilir?

 

İtiraflar

Tanrı’nın isteğinden fazla, kendi isteğimize göre davranmaya meyilli olduğumuzu itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Matta 5.

3Ne mutlu ruhta yoksul olanlara!

Göklerin Egemenliği onlarındır.

4Ne mutlu yaslı olanlara!

Onlar teselli edilecekler.

5Ne mutlu yumuşak huylu olanlara!

Onlar yeryüzünü miras alacaklar.

 

Matta 5.6

Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara!

Onlar doyurulacaklar.

 

Matta 5.7

Ne mutlu merhametli olanlara!

Onlar merhamet bulacaklar.

 

Mezmur 112

 

2. Kısa okuma

Süleymanın Meselleri 23.

4 Zengin olmak için didinip durma,

Çıkar bunu aklından.

5 Servet göz açıp kapayana dek yok olur,

Kanatlanıp kartal gibi göklere uçar.

 

II. - 19. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 45.

6 Ey Tanrı, tahtın sonsuza dek sürer,

Krallığının asası adalet asasıdır.

7 Sen doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin.

Bu yüzden Tanrı, senin Tanrın,

Çağdaşlarını değil,

Sevinç yağıyla seni meshetti.

 

Mezmur 145.

4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,

Güçlü işlerin duyurulacak.

5 Düşüneceğim harika işlerini,

İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.

6 Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler,

Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım.

 

İtiraflar

Tanrıya ve diğer insanlara karşı bencillik içinde davrandığımız zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Matta 5.

8Ne mutlu yüreği temiz olanlara!

Onlar Tanrı'yı görecekler.

9Ne mutlu barışı sağlayanlara!

Onlara Tanrı oğulları denecek.

10Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere!

Göklerin Egemenliği onlarındır.

 

Mezmur 1

 

2. Kısa okuma

Yeremyanın Mersiyeleri 3.

55 "Sarnıcın dibinden sana yakardım, ya RAB;

56 Sesimi, 'Ahıma, çağrıma kulağını kapama!' dediğimi duydun.

57 Seni çağırınca yaklaşıp, 'Korkma!' dedin.

58 Davamı sen savundun, ya Rab,

Canımı fidyeyle kurtardın.

 

 

II. - 20. Gün

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 8.13

"Her Şeye Egemen RAB'bi kutsal sayın.

Korkunuz, yılgınız O'ndan olsun.

 

İşaya 33.6

Yaşadığınız sürenin güvencesi O'dur.

Bol bol kurtuluş, bilgi ve bilgelik sağlayacak.

Halkın hazinesi RAB korkusudur.

 

İtiraflar

Tövbe ettiğimiz konularda dünyaya ve şeytana uyup tekrar başarısız olduğumuz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Luka 1.6

Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi, Rab'bin tüm buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı.

 

Luka 6.

27‑28«Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.

31İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın.

 

Mezmur 15

 

2. Kısa okuma

Matta 6.

11Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

12Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,

sen de bizim suçlarımızı bağışla.

13Ayartılmamıza izin verme.

Kötü olandan bizi kurtar.

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

sonsuzlara dek senindir. Amin.

 

 

II. - 21. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Yeremya 10.12

Gücüyle yeryüzünü yaratan,

Bilgeliğiyle dünyayı kuran,

Aklıyla gökleri yayan RAB'dir.

 

Yeremya 51.19

Her şeye biçim veren O’dur,

Her şeye Egemen RAB’dir adı.

 

Yeremya 31.35

Gündüz ışık olsun diye güneşi sağlayan,

Gece ışık olsun diye ayı, yıldızları düzene koyan,

Dalgaları kükresin diye denizi kabartan RAB

O'nun adı Her Şeye Egemen Yahve'dir

 

İtiraflar

Tanrı’nın yerine insan bilgeliğine güvendiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Romalılar 6.19

Doğal benliğinizin güçsüzlüğünden dolayı insan ölçülerine göre konuşuyorum. Bedenlerinizin üyelerini ahlaksızlığa ve kötülük yapmak üzere kötülüğe nasıl köle olarak sundunuzsa, şimdi de bu üyelerinizi kutsal olmak üzere doğruluğa köle olarak sunun.

 

Romalılar 8.

5Doğal benliğe uyanlar benlikle ilgili işleri, Ruh'a uyanlar ise Ruh'la ilgili işleri düşünürler.

6Benliğe dayanan düşünce ölüm, Ruh'a dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir.

 

Mezmur 70

 

2. Kısa okuma

Efesliler 5.15-17

Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilge kişiler gibi yaşayın. Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Bunun için akılsız olmayın, Rab'bin isteğinin ne olduğunu anlayın.

 

 

II. - 22. Gün

 

Tapınma Övgüsü

II.Tarihler 20.6

"Ey atalarımızın Tanrısı RAB, sen göklerde oturan Tanrı değil misin?" … "Ulusların bütün krallıklarını yöneten sensin. Güç, kudret senin elinde. Kimse sana karşı duramaz.

 

Mezmur 9.

1 Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım.

2 Sende sevinç bulacak, coşacağım,

Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!

 

İtiraflar

Hayatımızı ve kainatı var edenin Tanrı olduğunu unuttuğumuz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Efesliler 4.31-32

Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve sövgü sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

 

Filipililer 2.

14‑16Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın ki, yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız. Öyle ki, boş yere koşmadığımı ve boş yere emek vermediğimi görerek Mesih'in gününde övünecek bir nedene sahip olayım.

 

Mezmur 36.5-10

 

2. Kısa okuma

Koloseliler 3.

12Böylece, Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabır ve yumuşaklığı giyinin. 13Birbirinize hoşgörülü davranın. Eğer birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

 

 

II. - 23. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 33.1

Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

 

İşaya 26.8

Evet, ya RAB, ilkelerinin çizdiği yolda sana umut bağladık, Adın ve ünündür yüreğimizin dileği ...

 

İtiraflar

Şeytana karşı kendi gücümüzle durmaya çalıştığımız zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Çıkış 33.

12 Musa RAB'be şöyle dedi: "Bana, 'Bu halka öncülük et'

diyorsun, ama kimi benimle göndereceğini söylemedin. Bana, 'Seni adınla tanıyorum, senden hoşnudum' demiştin.

13 Eğer benden hoşnutsan, lütfen şimdi bana yollarını göster ki, seni daha iyi tanıyıp hoşnut etmeye devam edeyim. Unutma, bu ulus senin halkındır."

 

Levililer 20.

7 Kendinizi kutsayın, kutsal olun. Tanrınız RAB benim.

8 Kurallarıma uyacak, onları yerine getireceksiniz. Sizi kutsal kılan RAB benim.

 

Mezmur 23

 

2. Kısa okuma

I.Selanikliler 5.

21Her şeyi sınayın. İyi olana sımsıkı tutunun.

22Her çeşit kötülükten kaçının.

 

 

II. - 24. Gün

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 55.

8 "Çünkü benim düşüncelerim Sizin düşünceleriniz değil, Sizin yollarınız benim yollarım değil" diyor RAB.

9 "Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse,

Yollarım da sizin yollarınızdan,

düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.

 

Yeremya 32.27

"Bütün insanlığın Tanrısı RAB benim. Var mı yapamayacağım bir şey?

 

İtiraflar

Başkalarına saygı ve şefkat göstermediğimiz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Levililer 22.32

Kutsal adıma leke sürmeyeceksiniz. İsrail halkı arasında kutsal tanınacağım. Sizi kutsal kılan RAB benim.

 

Tesniye 6.

4 "Kulak ver, ey İsrail! Yahve Tanrımız'dır, O tektir.

5 Tanrınız Yahve'yi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz.

 

Mezmur 84.1-7

 

2. Kısa okuma

II.Timoteos 4.

7Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum.

8Bundan böyle, doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab, o gün bu tacı bana, ve yalnız bana değil, O'nun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir.

 

 

II. - 25. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Daniel 7.

9 ... Tahtlar kuruldu,

Eskiden beri var olan yerine oturdu.

Giysileri kar gibi beyaz,

Başındaki saçlar yün gibi apaktı.

Tahtı alev alev,

Tekerlekleri kızgın ateş gibiydi.

10 Önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu.

Binlerce binler Ona hizmet ediyordu;

On binlerce on binler Önünde duruyordu.

Mahkeme kuruldu, Kitaplar açıldı.

 

II.Krallar 19.15

"Ey Keruvlar arasında taht kuran İsrail'in

Tanrısı RAB, bütün dünya krallıklarının tek Tanrısı sensin. Yeri göğü sen yarattın.

 

İtiraflar

Dünyasal şeylere ve maddiyata İsa Mesih’te sahip olduğumuz mirastan daha fazla önem verdiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Süleymanın Meselleri 3.

21 Oğlum, sağlam öğüde, sağgörüye tutun.

Sakın gözünü ayırma onlardan.

22 Onlar sana yaşam verecek

Ve boynuna güzel bir süs olacak.

 

Yeşu 1.8

Yasa Kitabı'nda yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın.

 

Mezmur 62

 

2. Kısa okuma

İbraniler 11.

13Bu kişilerin hepsi, ölünceye dek imandan ayrılmadılar. Vaat edilenlere kavuşamamış, ama bunları uzaktan görüp selamlamış olarak yeryüzünde yabancılar ve konuklar olduklarını açıkça kabul ettiler.

16Oysa onlar daha iyisini, yani göksel olanı arzu ediyorlardı. Bundan dolayı Tanrı, onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor. Çünkü onlara bir kent hazırlamıştır.

 

 

II. - 26. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Amos 4.13

Çünkü dağlara biçim veren, Rüzgarı yaratan, düşüncelerini insana bildiren, Şafağı karanlığa çeviren, Dünyanın yüksek yerlerine ayak basan işte O'dur,

O'nun adı RAB, Her Şeye Egemen Tanrı'dır.

 

Esinleme 7.12

«Amin. Övgü, yücelik ve bilgelik,

şükran ve saygı, güç ve kudret,

sonsuzlara dek Tanrımızın olsun.

Amin.»

 

İtiraflar

Tanrı’nın Sebt gününü ihmal ettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Luka 12.

4«Siz dostlarıma söylüyorum, bedeni öldüren, ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın.

5Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım: kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, O'ndan korkun.

 

Tesniye 6.13

"Tanrınız RAB'den korkacaksınız; O'na kulluk edecek ve O'nun adıyla ant içeceksiniz.

 

Mezmur 82

 

2. Kısa okuma

I.Petrus 2.

13‑14İnsanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma, gerek her şeyin üstünde olan krala, gerek kötülük yapanların cezalandırılması ve iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere Rab'bin adına bağımlı olun.

15Çünkü Tanrı'nın isteği, iyilik yaparak akılsızların bilgisizliğini susturmanızdır.

 

 

II. - 27. Gün

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 66.

1 RAB diyor ki:

"Gökler tahtım,

Yer ayaklarımın taburesidir.

Nerede benim için yapacağınız ev,

Neresi dinleneceğim yer?

2 Çünkü bütün bunları benim ellerim yaptı,

Hepsi böylece var oldu" diyor RAB.

"Ancak ben alçakgönüllüye, ruhu ezik olana,

Sözümden titreyen kişiye değer veririm.

 

İşaya 48.13

Yeryüzünün temelini elimle attım,

Gökleri sağ elim gerdi.

Onları çağırdığımda

Birlikte önümde dikilirler.

 

İtiraflar

Pak olamayan her iş ve düşünceyi Rab’bin önüne getirelim.

 

1. Kısa okuma

II.Krallar 22.2 / 23.25

2 Yoşiya RAB'bin gözünde doğru olanı yaptı. Sağa sola sapmadan atası Davut'un bütün yollarını izledi.

25 Ne ondan önce, ne de sonra onun gibi candan ve yürekten var gücüyle RAB'be yönelen ve Musa'nın yasasına uyan bir kral çıktı.

 

Zekeriya 8.

…Birbirinize doğruyu söyleyin, kent kapılarınızda esenliği sağlayan gerçek adaletle yargılayın,

17 yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın, yalan yere ant içmekten tiksinin. Çünkü ben bütün bunlardan nefret ederim. Böyle diyor RAB.

 

Mezmur 79.8-13

 

2. Kısa okuma

Nehemya 4.14

Durumu görünce ayağa kalktım; soylulara, görevlilere ve geri kalan herkese, "Onlardan korkmayın!" dedim, "Yüce ve görkemli Rab'bi anımsayın. Kardeşleriniz, oğullarınız,

kızlarınız, karılarınız, evleriniz için savaşın."

 

 

II. - 28. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Efesliler 1.3

Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun.

 

Galatyalılar 1.

3Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.

 4Mesih, Babamız Tanrı'nın isteğine uyarak, bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için günahlarımıza karşılık kendini feda etti.

5Tanrı'ya sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin

 

İtiraflar

Ruhsal olan yerine dünyasal olan şeylerde tatmin bulmaya çalıştığımız zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Matta 6.1

«Dikkat edin! Yapmanız gereken doğru işleri gösteriş için insanların gözü önünde yapmayın. Öyle yaparsanız, göklerdeki Babanızdan ödül alamazsınız.

 

Matta 10.28

Bedeni öldüren, ama canı öldürmeye gücü yetmeyenlerden korkmayın. Hem canı hem de bedeni cehennemde mahvedecek güçte olan Tanrı'dan korkun.

 

Mezmur 59.1-4

 

2. Kısa okuma

Mezmur 31.

1 Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

 

 

II. - 29. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 84.

1 Ey Her Şeye Egemen RAB,

Ne kadar severim konutunu!

2 Canım senin avlularını özlüyor,

İçim çekiyor,

Yüreğim, bütün varlığım

Sana, yaşayan Tanrı'ya sevinçle haykırıyor.

 

Mezmur 71.19

Ey Tanrı, doğruluğun göklere erişiyor,

Büyük işler yaptın,

Senin gibisi var mı, ey Tanrı?

 

İtiraflar

İnsanlara Tanrısal olmayan düşüncelerle yaklaştığımız zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Romalılar 13.

11... Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şimdi kurtuluşumuz, ilk iman ettiğimiz zamandan daha yakındır.

12Gece ilerlemiş, gündüz yaklaşmıştır. Bunun için, karanlığın işlerini üzerimizden sıyırıp atarak ışığın silahlarını kuşanalım.

 

II.Korintliler 10.3-5

3Bedende yaşıyorsak da, bedene dayanarak savaşmıyoruz. 4Çünkü savaşımızın silahları dünyasal silahlar değil, kaleleri yıkan Tanrısal güce sahip silahlardır.

5Safsataları ve Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyoruz, her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz.

 

Mezmur 146.1-5

 

2. Kısa okuma

Koloseliler 2.

6O halde Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, öylece O'nda yaşayın.

7Şükranla dolup taşarak O'nda köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin.

 

 

II. - 30. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Yaratılış 15.1

Bundan sonra, RAB bir görümde Avram'a şöyle seslendi: "Korkma, Avram. Senin kalkanın benim. Ödülün çok büyük olacak."

 

Mezmur 18.

30 Tanrı'nın yolu kusursuzdur,

RAB'bin sözü arıdır.

O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

31 Var mı RAB'den başka Tanrı?

Tanrımız'dan başka kaya var mı?

 

İtiraflar

Hristiyan konukseverliğini göstermek konusundaki isteksizliğimizi itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Efesliler 5.3-4

Aranızda hiçbir cinsel ahlaksızlık, pislik ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu. Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin.

 

Filipililer 4.

8Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli ve hayranlık uyandıran ne varsa, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün.

9Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa, onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır.

 

Mezmur 69.4-9

 

2. Kısa okuma

Mezmur 69.16

Yanıt ver bana, ya RAB,

Çünkü sevgin iyidir.

Yüzünü çevir bana büyük merhametinle!

 

 

II. - 31. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Eyüp 34.13-15

13 "Benimle ters düştüklerinde

Kölemin ve hizmetçimin hakkını yemişsem,

14 Tanrı yargıladığında ne yaparım?

2 Hesap sorduğunda ne yanıt veririm?

15 Beni ana karnında yaratan onu da yaratmadı mı?

Rahimde bize biçim veren O değil mi?

 

Mezmur 50.10-11

10 Çünkü bütün orman yaratıkları,

Dağlardaki bütün hayvanlar benimdir.

11 Dağlardaki bütün kuşları korurum,

Kırlardaki bütün yabanıl hayvanlar benimdir.

 

İtiraflar

Tanrı’nın bize verdiği armağanlar ve yetenekler konusunda yeterli şükran sunmadığımızı irtiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Levililer 20.26

Benim için kutsal olacaksınız. Çünkü ben RAB kutsalım. Bana ait olmanız için sizi öbür halklardan ayrı tuttum.

 

Tesniye 4.10

Horev'de Tanrınız RAB'bin önünde durduğunuz günü anımsayın. RAB bana şöyle dedi: 'Sözlerimi dinlemesi için halkı topla. Öyle ki, yaşamları boyunca benden korkmayı öğrensinler, çocuklarına da öğretsinler.'

 

Tesniye 8.11

Tanrınız RAB'bi unutmamaya dikkat edin. Bugün size bildirdiğim buyruklarını, ilkelerini, kurallarını savsaklamayın.

 

Mezmur 69.13-19

 

2. Kısa okuma

Mezmur 119.10

Bütün yüreğimle sana yöneliyorum,

İzin verme buyruklarından sapmama!

 

HATIRLATMA

Günlük Okumalar bittiği zaman

önünüzdeki diğer üç ay için bu bölümün başına tekrar dönerek her gün için belirlenmiş ayetlerin öncesindeki veya sonrasındaki ayetleri araştırarak ilave üç aylık günlük okuma programınızı kendinizin oluşturması

tavsiye edilir.