KÜTÜPHANE

 

 

KUTSAL YAZILAR

VE

İBADETİMİZ

- I -

 

Rev. İlhan Keskinöz

 

 

AYLIK OKUMALAR – III

 

 

 

III. - .1 Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 34.

1 Her zaman RAB'be övgüler sunacağım,

Övgüsü dilimden düşmeyecek.

2 RAB'le övünürüm,

Mazlumlar işitip sevinsin!

3 Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun,

Adını birlikte yüceltelim.

 

Mezmur 94.22

Ama RAB bana kale oldu,

Tanrım sığındığım kaya oldu.

 

İtiraflar

Ondalık ve sunularımızı Rab’be adamaktaki zayıflığımızı itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Efesliler 6.10-11

Son olarak Rab'de ve O'nun üstün gücüyle güçlenin. İblis'in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın.

 

I.Selanikliler 5.8

Gündüze ait olan bizler ise, iman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza miğfer olarak kurtuluş ümidini giyerek ayık kalalım.

 

Mezmur 84.1-7

 

2. Kısa okuma

Mezmur 141.

1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!

Sana yakarınca sesime kulak ver!

2 Duam önünde yükselen buhur gibi,

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

 

 

III. - 2. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Esinleme 19.

6Sonra büyük bir kalabalığın sesini, gürül gürül akan suların ve güçlü gök gürlemelerinin sesini andıran sesler işittim.

«Haleluya!» diyorlardı.

«Çünkü gücü her şeye yeten Rab Tanrımız

egemenlik sürüyor.

7Sevinelim ve coşalım!

O'nu yüceltelim!

Çünkü Kuzu'nun düğünü başlıyor,

O'nun gelini hazırlandı.

9… «Ne mutlu Kuzu'nun düğün şölenine çağrılmış olanlara!» ….«Bunlar gerçek sözlerdir, Tanrı'nın sözleridir.»

 

Esinleme 22.16

«Ben İsa, inanlı topluluklarıyla ilgili olan bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökünden ve soyundan olan ben'im, parlak sabah yıldızı ben'im.»

 

İtiraflar

Günlük dua, Kutsal Kitap okuma ve çalışma konusunda istikrarsız ve başarısız olduğumuz itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

I.Selanikliler 5.

16Her zaman sevinin.

17Durmadan dua edin.

18Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur.

 

Mezmur 102.16-21

 

2. Kısa okuma

Filipililer 3.

10‑11Ölümünde O'na benzeyerek O'nu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum.

 

 

III. - 3. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 119.7

Şükredeceğim sana temiz yürekle,

Adil hükümlerini öğrendikçe.

 

Mezmur 135.

5 Biliyorum, RAB büyüktür,

Efendimiz bütün ilahlardan üstündür.

6 RAB ne isterse yapar,

Göklerde, yeryüzünde,

Denizlerde, bütün derinliklerde.

 

İtiraflar

İnsanlara karşı günah işlemenin Tanrı’nın yasanına karşı gelmek olduğunu unuttuğumuzu itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Yakup 1.

22Tanrı sözünü yalnız duymakla kalarak kendinizi aldatmayın, bu sözün uygulayıcıları da olun.

23Bir kimse sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmazsa, aynada kendi doğal yüzüne bakan adama benzer. 24Adam kendini görür, sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur.

25Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakan ve ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan adam, yaptıklarıyla mutlu olacaktır.

 

I.Petrus 1.22

Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız ve kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Buna göre birbirinizi candan, yürekten sevin.

 

Mezmur 121

 

2. Kısa okuma

Yakup 1.

13Ayartılan kişi, «Tanrı beni ayartıyor» demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi, kendisi de kimseyi ayartmaz.

14Herkes, kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır.

15Sonra arzu gebe kalınca günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir.

 

 

III. - 4. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Zekeriya 13.1-2

O gün Davut soyunu ve Yeruşalim'de yaşayanları günahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar açılacak. O gün ülkeden putların adlarını kaldıracağım, bir daha anılmayacaklar…

 

Tekvin 18.14

RAB için olanaksız bir şey var mı? Belirlenen vakitte, gelecek yıl bu zaman yanına döndüğümde Sara'nın bir oğlu olacak."

 

İtiraflar

Kutsal Ruh’un gücü yerine kendimize güvenerek yaşamaya ve hizmet etmeye çalıştığımızı itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Levililer 19.37

Kurallarımın, ilkelerimin tümüne uyacak ve onları yerine getireceksiniz. RAB benim."

 

Tesniye 1.17

Yargılarken kimseyi kayırmayın; küçüğe de, büyüğe de aynı gözle bakın. Hiç kimseden korkmayın. Yargı Tanrı'ya özgüdür.

 

Mezmur 137.1-6

 

2. Kısa okuma

Mezmur 25.

3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmesin;

Nedensiz hainlik edenler utansın

4 Ya Rab yollarını bana öğret

Yönlerini bildir

5 Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni

Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin

Bütün gün umudum sende

 

 

III. - 5. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Eyüp 28.

20 Öyleyse bilgelik nereden geliyor?

Aklın yeri neresi?

21 O bütün canlıların gözünden uzaktır,

Gökteki kuşlardan bile saklıdır.

22 Yıkımla Ölüm:

"Kulaklarımız ancak fısıltısını duydu" der.

23 Onun yolunu Tanrı anlar,

Yerini bilen O'dur.

24 Çünkü O yeryüzünün uçlarına kadar bakar,

Göklerin altındaki her şeyi görür.

 

Eyüp 37.24

Bu yüzden insanlar O'na saygı duyar,

Çünkü O, bilgeleri dikkate almaz.

 

İtiraflar

Tanrı’nın her şeyi gören ve bilen varlığından kaçmaya çalıştığımız zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

II.Tarihler 1.

10 Şimdi bu halkı yönetebilmem için bana bilgi ve bilgelik ver. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir!

11 Tanrı Süleyman'a, "Demek yüreğinin dileği bu" dedi, "Zenginlik, mal mülk, ün ya da senden nefret edenlerin ölümünü istemedin, kendin için uzun ömür de istemedin. Bunların yerine seni başına kral yaptığım halkımı yönetmek için bilgi ve bilgelik istedin.

12 Sana bilgi ve bilgelik verilecektir. Sana ayrıca öyle bir zenginlik, mal mülk ve ün vereceğim ki, benzeri ne senden önceki krallarda görülmüştür, ne de senden sonrakilerde görülecektir."

 

Luka 10.

41Rab ona şu karşılığı verdi: «Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun.

42Oysa gerekli olan tek bir şey var. Meryem iyi olanı seçmiştir ve bu kendisinden alınmayacaktır.»

 

Mezmur 9.7-11

 

2. Kısa okuma

I.Korintliler 16.14

Her şeyi sevgiyle yapın.

 

 

III. - 6. Gün

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 43.10

"Tanıklarım sizlersiniz" diyor RAB,

"Seçtiğim kullar sizsiniz.

Öyle ki beni tanıyıp bana güvenesiniz,

Benim O olduğumu anlayasınız.

Benden önce bir tanrı olmadı,

Benden sonra da olmayacak.

 

İşaya 44.6

RAB, İsrail'in Kralı ve Kurtarıcısı, Her şeye

Egemen RAB diyor ki: "İlk ve son benim,

Benden başka Tanrı yoktur.

 

İtiraflar

Tanrı’nın gücüne ve görkemine hakkettiği yüceliği her zaman sunmadığımızı itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Luka 17.10

Siz de böylece, size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra, `Biz değersiz kullarız; sadece yapmamız gerekeni yaptık' deyin.»

 

Yuhanna 9.4.

Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz.

 

Mezmur 18.1-7

 

2. Kısa okuma

Çıkış 18.21

Bunun yanısıra halkın arasından Tanrı'dan korkan,

yetenekli, haksız kazançtan nefret eden dürüst adamlar seç; onları biner, yüzer, ellişer, onar kişilik toplulukların başına önder ata.

 

 

III. - 7. Gün

 

Tapınma Övgüsü

İbraniler 2.

9Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı, Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye, çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz.

10Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyin kendisi için ve kendi aracılığıyla var olduğu Tanrı'ya uygun düşüyordu.

 

Esinleme 19.16

Kaftanı ve kalçası üzerinde şu ad yazılıydı:

KRALLARIN KRALI VE RABLERİN RABBİ

 

İtiraflar

Tanrı’dan fazla insanlara güvendiğimiz zamanları ve konuları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

II.Korintliler 6.

Tanrı'yla birlikte çalışan bizler, O'nun lütfunu boş yere kabul etmemenizi ayrıca rica ediyoruz.

2Çünkü Tanrı diyor ki, «Uygun zamanda seni işittim, kurtuluş gününde sana yardım ettim.» Uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir.

 

I.Selanikliler 3.13

Öyle ki, Rabbimiz İsa tüm kutsallarıyla geldiğinde, Babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin.

 

Mezmur 18.32-38

 

2. Kısa okuma

Koloseliler 3.

22Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu, sırf insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetle değil, saf yürekle, Rab korkusuyla yapın.

23‑24Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz.

 

 

III. - 8. Gün

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 5.16

 ...Her Şeye Egemen RAB adaletinden ötürü yüceltilecek. Kutsal Tanrı doğruluğuyla kutsal olduğunu gösterecek.

 

İşaya 30.18

 "Yine de RAB size lütfetmeyi özlemle bekliyor,

Size merhamet göstermek için harekete geçiyor.

Çünkü RAB adil Tanrı'dır. Ne mutlu O'nu özlemle bekleyenlere!" Rab Halkını Kutsayacak

 

İtiraflar

Tanrısal sağlayışa karşı sorumsuzca davrandığımız zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

I.Petrus 1.

6Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız. 7Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğü zaman size övgü, yücelik ve onur kazandıracak. Bu imanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir.

 

II.Petrus 3.

10Ne var ki, Rab'bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp bitecek.

11‑12Her şey bu şekilde yok olacağına göre, sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı ve Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyecektir.

13Ama biz Tanrı'nın vaadine göre, doğruluğun barınacağı yeni gökleri ve yeni yeryüzünü bekliyoruz.

14Bunun için sevgili kardeşlerim, mademki bunları bekliyorsunuz, Tanrı'nın önünde lekesiz, kusursuz ve barış içinde bulunmaya gayret edin.

 

Mezmur 148.1-4, 12-13

 

2. Kısa okuma

Luka 16.

8... Gerçekten bu çağın insanları, kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde, ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar.

9Size şunu söyleyeyim, dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki, bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak konutlara kabul etsinler

 

 

III. - 9. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Tesniye4.24

Çünkü Tanrınız RAB yakıp yok eden bir ateştir; kıskanç bir Tanrı'dır.

 

I.Krallar 22.19

... RAB'bin sözünü dinle! Gördüm ki, RAB tahtında oturuyor, bütün göksel varlıklar da sağında, solunda duruyordu.

 

II.Tarihler 2.6 / 6.18

6 Ama O'na bir tapınak yapmaya kimin gücü yeter? Çünkü O göklere, göklerin enginliğine bile sığmaz. Ben kimim ki O'na bir tapınak yapayım! Ancak önünde buhur yakılabilecek bir yer yapabilirim.

# 18 "Tanrı gerçekten yeryüzünde, insanlar arasında yaşar mı? Sen göklere, göklerin enginliğine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki!

 

İtiraflar

Tanrı’nın vermek istediği esenlik ve sevinçten geri kaldığımızı itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

II.Tarihler 14.2

Asa Tanrısı RAB'bin gözünde iyi ve doğru olanı yaptı.

 

II.Tarihler 17.6

Yüreği RAB'de cesaret buldu, puta tapılan yerleri ve Tanrıça Aşera'yı simgeleyen sütunları Yahuda'dan kaldırdı.

 

Mezmur 113

 

2. Kısa okuma

Süleymanın Meselleri 4.24

Yalan çıkmasın ağzından,

Uzak tut dudaklarını sapık sözlerden.

 

 

III. - 10. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 35.9

O zaman RAB'de sevinç bulacağım,

Beni kurtardığı için coşacağım.

 

Mezmur 63.1

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım,

Seni çok özlüyorum,

Canım sana susamış,

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda,

Bütün varlığımla seni arıyorum.

 

İtiraflar

Tanrı’nın on emri karşısında pak olmadığımızı itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Luka 12.

15...Dikkatli olun! ... Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı, malının çokluğundan ibaret değildir.

 

İbraniler 13.5

Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi:

Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam.

 

Mezmur 78.57-62

 

2. Kısa okuma

Mezmur 141.8

Ancak gözlerim sende, ya Rab Yahve,

Sana sığınıyorum, beni savunmasız bırakma!

 

 

III. - 11. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 66.

1 Ey yeryüzündeki bütün insanlar,

Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın!

2 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin,

O'na görkemli övgüler sunun!

3 "Ne müthiş işlerin var!" deyin Tanrı'ya,

"Öyle büyük gücün var ki,

Düşmanların eğiliyor önünde.

4 Bütün yeryüzü sana tapınıyor,

İlahiler okuyor, adına ezgiler söylüyor."

 

Mezmur 71.8

Ağzımdan sana övgü eksilmez,

Gün boyu yüceliğini anarım.

 

İtiraflar

Kendi bilgi, tecrübe ve gücümüze çok fazla güvendiğimizi itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

II.Tarihler 31.

20 Hizkiya bütün Yahuda'da böyle davrandı; Tanrısı RAB'bin önünde iyi, doğru ve hakça olanı yaptı.

21 Tanrı'nın Tapınağı'nda üstlendiği görevi bütün yüreğiyle yerine getirdi; Kutsal Yasa'ya, buyruklara uydu; Tanrısı'na yöneldi. Bu sayede başarılı oldu.

 

Mezmur 118.14-18

 

2. Kısa okuma

Mezmur 16.

1 Koru beni, ey Tanrı,

Çünkü sana sığınıyorum.

2 RAB'be dedim ki, "Efendim sensin.

Senden öte mutluluk yok benim için."

 

 

III. - 12. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 99.9

Tanrımız RAB'bi yüceltin,

Tapının O'na kutsal dağında!

Çünkü Tanrımız RAB kutsaldır.

 

Mezmur 34.8-9

Tadın da görün, RAB ne iyidir,

Ne mutlu O'na sığınan adama!

RAB'den korkun, ey O'nun kutsalları,

Çünkü O'ndan korkanın eksiği olmaz.

 

İtiraflar

Hayatımızın Rab’be sorulmadan alınmış pekçok kararlarla dolu olduğunu itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Yuhanna 14.1

«Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin.

 

Yuhanna 15.

9«Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın.

10Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi...

11Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim

 

Galatyalılar 6.14

Bana gelince, Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. O'nun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için.

 

Mezmur 73.23-28

 

2. Kısa okuma

Koloseliler 4.

5Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin.

6Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi, her zaman lütufkâr olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz.

 

 

III. - 13. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 103.

6 RAB bütün düşkünlere

Hak ve adalet sağlar.

8 RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

 

Mezmur 89.14

Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu,

Sevgi ve sadakat önünsıra gider.

 

İtiraflar

Kalbimizin katılığını ve bağışlamaktaki zorluğumuzu itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Romalılar 13.

13Çılgınca eğlencelere ve sarhoşluğa, cinsel ahlaksızlığa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim.

14Rab İsa Mesih'i kuşanın. Doğal benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin.

 

II.Korintliler 7.1

Sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre, bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım; Tanrı korkusunda yaşayarak kutsallıkta yetkinleşelim.

 

Mezmur 116.11-19

 

2. Kısa okuma

I.Selanikliler 5.

5Siz hepiniz ışığın oğulları, gündüzün oğullarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değiliz.

6Öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım.

 

 

III. - 14. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 36.

5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

Mezmur 69.30

Tanrı'nın adını ezgilerle öveceğim,

Şükranlarımla O'nu yücelteceğim.

 

İtiraflar

Tanrı’nın üzerimizdeki otoritesine karşı geldiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Efesliler 6.

Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bundan dolayı, kötü günde dayanabilmek, gerekli olan her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın.

 

Koloseliler 3.

Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor.

2Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün.

3Çünkü siz öldünüz, yaşamınız da Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır.

4Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de O'nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.

 

Mezmur 107.1-8

 

2. Kısa okuma

II.Tarihler 33.

12 Ne var ki, Manaşşe sıkıntısında Tanrısı RAB'be yakardı ve atalarının Tanrısı önünde son derece alçakgönüllü davrandı.

13 RAB'be yalvarınca RAB yakarışını, duasını duydu ve onu yine Yeruşalim'e, krallığına getirdi. İşte o zaman Manaşşe Yahve'nin Tanrı olduğunu anladı.

 

 

III. - 15. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 92.15

"RAB doğrudur! Kayamdır benim!

O'nda haksızlık bulunmaz!" diye duyuracaklar.

 

Mezmur 104.

4 Rüzgarları kendine haberci,

Yıldırımları uşak eden sensin.

5 Yeryüzünü temeller üzerine kurdun,

Asla sarsılmasın diye.

 

İtiraflar

Tanrı’nın işlediği yollara karşı itiraz ve şüphe içinde olduğumuz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Tesniye 8.

12 Yiyip doyduğunuzda, güzel evler yapıp yerleştiğinizde,

13 sığırlarınız, davarlarınız çoğaldığında, altınınız, gümüşünüz ve her şeyiniz arttığında,

14 böbürlenmemeye ve sizi Mısır'dan, köle olduğunuz ülkeden çıkaran Tanrınız RAB'bi unutmamaya dikkat edin.

17 'Bu serveti toplayan kendi yeteneğimiz, güçlü elimizdir' diye düşünebilirsiniz.

 

Mezmur 40.1-7

 

2. Kısa okuma

Mezmur 4.1

Sana seslenince yanıt ver bana,

Ey adil Tanrım!

Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,

Lütfet bana, kulak ver duama.

 

 

III. - 16. Gün

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 37.16

"Ey Keruvlar arasında taht kuran İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB, bütün dünya krallıklarının tek Tanrısı sensin. Yeri, göğü sen yarattın.

 

Mezmur 50.1

Güçlü olan Tanrı, RAB konuşuyor;

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

Yeryüzünün tümüne sesleniyor.

 

İtiraflar

Tanrısal cesareti almak yerine, dünyasal kaygı ve korkuyu aldığımız zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Koloseliler 3.17

Söylediğiniz ve yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, O'nun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın.

 

I.Yuhanna 2.28

Evet yavrularım, şimdi Mesih'te yaşayın ki, kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde bizler O'nun önünde utanç içinde kalmayalım.

 

Mezmur 39.1-9

 

2. Kısa okuma

Mezmur 56.

3 Sana güvenirim korktuğum zaman.

4 Tanrı'ya, sözünü övdüğüm Tanrı'ya

Güvenirim ben, korkmam.

İnsan bana ne yapabilir?

 

 

III. - 17. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 107.43

Aklı olan bunları göz önünde tutsun,

RAB'bin sevgisini dikkate alsın.

 

Mezmur 119.160

Sözlerinin temeli gerçektir,

Doğru ilkelerinin tümü sonsuza dek sürecektir.

 

İtiraflar

Tanrı’nın sesine karşı umursamaz olduğumuz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

İşaya 2.22

Ölümlü insana güvenmekten vazgeçin.

Onun ne değeri var ki?

 

II.Korintliler 12.

9Ama O bana dedi ki, «Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır.» İşte, Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim.

10Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem, o zaman güçlüyüm.

 

Mezmur 98

 

2. Kısa okuma

Süleymanın Meselleri 30.

8 Sahtekârlığı, yalanı benden uzak tut,

Bana, ne yoksulluk ne de zenginlik ver;

Payıma düşen ekmeği ver, yeter.

9 Yoksa bolluktan, 'Kimmiş RAB?' diye seni yadsır,

Ya da yoksulluktan çalar

Ve Tanrım'ın adını lekelemiş olurum.

 

 

III. - 18. Gün

 

Tapınma Övgüsü

II.Samuel 7.28

Ya Rab Yahve, sen Tanrı'sın! Sözlerin gerçektir ve kuluna bu iyi sözü verdin.

 

Mezmur 101.1

Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım,

Seni ilahilerle öveceğim, ya RAB.

 

İtiraflar

Söz ve eylemlerimizle İsa Mesih’te olan güzellikleri yansıtmadığımız zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Tesniye 11.

13 "Tanrınız RAB'bi sevmek, bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk etmek için bugün size bildirdiğim buyruklara iyice kulak verirseniz,

14 RAB ülkenize ilk ve son yağmuru vaktinde yağdıracak. Öyle ki, tahılınızı, yeni şarabınızı, zeytinyağınızı toplayasınız. 

15 RAB tarlalarda hayvanlarınız için ot sağlayacak, siz de yiyip doyacaksınız.

 

Matta 4.10

İsa ona şöyle karşılık verdi: «Çekil git, Şeytan! `Tanrın olan Rab'be tap, yalnız O'na kulluk et' diye yazılmıştır.

 

Mezmur 128

 

2. Kısa okuma

Markos 6.50

Hepsi O'nu görmüş ve dehşete kapılmıştı. Ama kendisi hemen onlara seslenerek, «Cesur olun! Ben'im, korkmayın!» dedi.

 

 

III. - 19. Gün

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 28.29

Bu işteki bilgelik de Her Şeye Egemen RAB'den gelir. O'nun öğütleri harikadır, bilgelikte üstündür.

 

İşaya 43.

11 "Ben, yalnız ben Yahve'yim,

Benden başka kurtarıcı yoktur.

13 Gün gün olalı Ben O'yum.

Elimden kimse kurtaramaz.

Ben yaparım, kim engel olabilir?"

 

İtiraflar

Öfkelenmekte çabuk, bağışlamakta yavaş olduğumuzu itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Galatyalılar 6.9

9İyilik yapmaktan usanmayalım. Cesaretimizi yitirmezsek, mevsiminde biçeriz.

10Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım.

 

Filipililer 2.

12Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi, yalnız ben aranızdayken değil, ama şimdi yokluğumda da saygı ve korkuyla kurtuluşunuzu sonuca götürmek için daha çok gayret edin.

13Çünkü kendisini hoşnut eden şeyi hem istemeniz, hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır.

 

Mezmur 145.1-7

 

2. Kısa okuma

Efesliler 6.5-8

Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih'in sözünü dinler gibi, saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin. Bunu, sırf insanları hoşnut etmek isteyenler gibi, göze hoş görünmek için yapmayın. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin. İnsanlara değil, Rab'be hizmet eder gibi gayretle hizmet edin. Çünkü ister köle ister özgür olsun, herkesin, yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab'den alacağını biliyorsunuz.

 

 

III. - 20. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Esinleme 7.12

«Amin. Övgü, yücelik ve bilgelik,

şükran ve saygı, güç ve kudret,

sonsuzlara dek Tanrımızın olsun. Amin.»

 

Esinleme 5.12

Boğazlanmış Kuzu,

gücü, zenginliği, bilgeliği ve kudreti,

saygıyı, yüceliği ve övgüyü

almaya layıktır.

 

İtiraflar

Tanrı’nın bizler için istediği şeyleri başkaları için istemediğimizi itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Tesniye 28.58-59

58 "Bu kitapta yazılı yasanın bütün sözlerine uymaz, Tanrınız Yahve'nin yüce ve heybetli adından korkmazsanız,

59 RAB sizi ve soyunuzu korkunç belalarla, büyük ve sürekli belalarla, ağır, iyileşmez hastalıklarla vuracak.

 

Mezmur 2.11

RAB'be korkuyla hizmet edin,

Titreyerek sevinin.

 

Mezmur 33.6-12

 

2. Kısa okuma

Filipililer 4.

11Bunları, herhangi bir ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben bulunduğum her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim.

12Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bollukta yaşamayı da. İster tok ister aç olayım, ister bollukta ister ihtiyaçta olayım, her durumda ve her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim.

 

 

III. - 21. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 145.

7 Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacak,

Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu.

8 RAB lütufkar ve sevecendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 RAB herkese iyi davranır,

Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

 

İşaya 47.4

Bizim kurtarıcımız

İsrail'in Kutsalı'dır.

O'nun adı 'Her Şeye Egemen Yahve'dir!'

 

İtiraflar

Tanrı’nın yenileyen ve bina eden gücüne olan imanımızı kaybettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Romalılar 6.

8Mesih'le birlikte ölmüşsek, O'nunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz.

9Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olup artık ölmeyeceğini, ölümün artık O'nun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliriz.

10O'nun ölümü, günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Oysa sürdüğü yaşamı Tanrı için sürmektedir.

11Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın.

 

Galatyalılar 3.3

Bu kadar akılsız mısınız? Ruh'la başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz?

 

Mezmur 33.12-14, 19-22

 

2. Kısa okuma

Levililer 19.17

"Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın. Yoksa sen de günah işlemiş olursun.

 

 

III. - 22. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Malaki 3.6

"Ben RAB'bim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız, ey Yakup soyu!

 

I.Yuhanna 1.5

Mesih'ten işitmiş olduğumuz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır ve O'nda hiç karanlık yoktur.

 

Esinleme 14.7

«Tanrı'dan korkun! O'nu yüceltin! Çünkü O'nun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi ve su pınarlarını yaratana tapının!»

 

İtiraflar

İsa Mesih’in ikinci defa geleceği ümidini kaybettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Efesliler 4.29

Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin.

 

I.Petrus 1.23 / 2.1

23Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. # 1Bu nedenle her kötülüğü, her hile ve ikiyüzlülüğü, kıskançlıkları ve bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın.

 

Mezmur 96.7-13

 

2. Kısa okuma

Çıkış 23.2

"Kötülük yapan kalabalığı izlemeyeceksiniz. Bir davada çoğunluktan yana konuşarak adaleti saptırmayacaksınız.

 

 

III. - 23. Gün

 

Tapınma Övgüsü

I.Krallar 8.27

"Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin enginliğine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki!

 

Eyüp 37.5

Tanrı'nın sesi şaşılacak biçimde gürler,

O, anlayışımızın ötesinde büyük işler yapar.

 

İtiraflar

Tanrı’nın koruyucu merhametli elinden şüphelendiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

I.Petrus 5.

8Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis, yutacak birini arayarak kükreyen aslan gibi dolaşıyor.

9Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis'e karşı direnin.

 

Efesliler 6.

14‑15Böylece, belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. 16Bunların hepsine ek olarak, Şeytan'ın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın.

17Kurtuluş miğferini ve Tanrı sözü olan Ruh'un kılıcını alın.

18Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, tüm kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.

 

Mezmur 145.10-17

 

2. Kısa okuma

I.Tarihler 4.10

Yabes, İsrail'in Tanrısı'na, "Ne olur, beni kutsa,

sınırlarımı genişlet!" diye yakardı, "Elin üzerimde olsun, beni kötülükten koru. Öyle ki, acı çekmeyeyim." Tanrı onun yakarışını duydu.

 

 

III. - 24. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 146.

1 RAB'be övgüler sunun!

Ey gönlüm, RAB'be övgüler sun.

2 Yaşadıkça RAB'be övgüler sunacak,

Var oldukça Tanrım'a ilahiler dizeceğim.

 

Mezmur 145.21

RAB'be övgüler sunsun ağzım!

Bütün canlılar O'nun kutsal adına,

Sonsuza dek övgüler dizsin.

 

İtiraflar

Gerçek ihtiyacımızı değil, yürek kötülüğü ile Tanrı’dan istediğimiz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Filipililer 2.5-8

5Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun.

6Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı.

7‑8Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

 

Filipililer 2.21

Herkes kendi işlerini düşünüyor, Mesih İsa'nınkini değil

 

Mezmur 24.1-6

 

2. Kısa okuma

II.Tarihler 15.7

Ama siz güçlü olun, cesaretinizi yitirmeyin. Yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız."

 

 

III. - 25. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Eyüp 12.13

"Bilgelik ve güç Tanrı'ya özgüdür,

O'ndadır öğüt ve akıl.

 

Mezmur 22.3

Oysa sen kutsalsın,

İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran sensin.

 

İtiraflar

Tanrı’nın gücünün büyüklüğünden korkmak yerine başka kaygıların hayatımızı bozmasına müsaade ettiğimizi itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

II.Timoteos 2.

23Saçma ve cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin.

24Rab'bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese karşı sevecen ve öğretmeye yetenekli olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalı.

 

Mezmur 45.10-17

 

2. Kısa okuma

I.Selanikliler 4.

3‑6Tanrı'nın isteği şudur: kutsal olmanız, cinsel ahlaksızlıktan kaçınmanız, her birinizin, Tanrı'yı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla değil, kutsallık ve saygınlık içinde kendine bir eş alması ve bu konuda haksızlık edip kardeşini aldatmamasıdır. Daha önce de size söylediğimiz ve sizi uyardığımız gibi, Rab bütün bu suçlardan ötürü insanları cezalandıracaktır.

7Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsallık içinde yaşamaya çağırdı.

 

 

III. - 26. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 86.15

Oysa sen, ya Rab,

Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen,

Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı'sın.

 

Mezmur 119.120

Bedenim ürperiyor dehşetinden,

Korkuyorum hükümlerinden.

 

İtiraflar

Tanrı’nın üzerimize atadığı her otoriden hoşnutsuzluk duyup itaatsizlik ettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Süleymanın Meselleri 7.1-4

1 Oğlum, sözlerimi yerine getir,

2 Aklında tut buyruklarımı.

Buyruklarımı yerine getir ki, yaşayasın.

Öğrettiklerimi gözünün bebeği gibi koru.

3 Onları yüzük gibi parmaklarına geçir,

Yüreğinin levhasına yaz.

4 Bilgeliğe, "Sen kızkardeşimsin",

Akla, "Akrabamsın" de.

 

Tesniye 11.

22 "Uymanız için size bildirdiğim bu buyrukları eksiksiz yerine getirir, Tanrınız RAB'bi sever, yollarında yürür, O'na bağlı kalırsanız,

23 RAB bu ulusların tümünü önünüzden kovacak. Sizden daha

büyük, daha güçlü ulusların topraklarını mülk edineceksiniz.

24 Ayak basacağınız her yer sizin olacak.

 

Mezmur 145.17-21

 

2. Kısa okuma

I.Timoteos 4.12

Gençsin diye kimse seni küçümsemesin. Söz söylemekte, yaşayışta, sevgide, imanda ve paklıkta, iman edenlere örnek ol.

 

 

III. - 27. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 145.17

RAB bütün davranışlarında adil,

Yaptığı bütün işlerde sevecendir.

 

İşaya 46.10

Sonu ta başlangıçtan,

Henüz olmamış olayları çok önceden bildiren,

'Tasarım gerçekleşecek,

İstediğim her şeyi yapacağım' diyen benim.

 

İtiraflar

İsa Mesih’ten aldığımız ışığı dünyaya yansıtamadığımız zamanlar olduğunu itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Hoşea 12.6

Bu yüzden Tanrın'a dön sen,

Sevgiye, adalete sarıl,

Sürekli Tanrın'ı bekle.

 

Matta 4.4

… «Kutsal Yazılarda, `İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar' diye yazılmıştır.»

 

Mezmur 149.1-5

 

2. Kısa okuma

Titus 1.6-8

6İhtiyar seçilecek kişi, eleştirilecek yönü olmayan, tek karılı biri olsun. Çocukları imanlı olmalı, sefahatle suçlanan ya da asi çocuklar olmamalı.

7Gözetmen, Tanrı evinin kâhyası olduğuna göre, eleştirilecek yönü olmamalı. Dikbaşlı, tez öfkelenen, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinde koşan biri olmamalı.

 

 

III.Ay - 28. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Esinleme 4.8

«Kutsal, kutsal, kutsaldır,

var olmuş, var olan ve var olacak olan,

gücü her şeye yeten Rab Tanrı!»

 

Esinleme 19.5

Sonra tahttan yükselen bir ses şöyle dedi:

«Ey Tanrımızın bütün kulları!

Küçük büyük, O'ndan korkan hepiniz,

O'nu övün!»

 

İtiraflar

Kutsal Yazıları başkalarını incitmek için kullandığımızı itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Matta 5.

44Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.

 

Matta 7.12

«İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Kutsal Yasa'nın ve peygamberlerin söylediği budur.

 

Mezmur 2

 

2. Kısa okuma

İbraniler 4.

14Gökleri aşmış olan büyük başkâhinimiz Tanrı'nın Oğlu İsa varken, açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım.

15Çünkü zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan değil, tersine, her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememiş bir başkâhinimiz vardır.

16Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım.

 

 

III. - 29. Gün

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 93.

1 RAB egemenlik sürüyor, görkeme bürünmüş,

Kudret giyinip kuşanmış.

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

2 Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,

Varlığın öncesizliğe uzanır.

5 Koşulların hep geçerlidir;

Tapınağına kutsallık yaraşır

Sonsuza dek, ya RAB.

 

İşaya 40.

22 Gökkubbenin üstünde oturan RAB'dir,

Yeryüzünde yaşayanlarsa çekirge gibidir.

Gökleri perde gibi geren,

Oturmak için çadır gibi kuran O'dur.

23 O'dur önderleri bir hiç eden,

Dünyanın egemenlerini sıfıra indirgeyen.

 

İtiraflar

İsa Mesih’in kurtaran lütfuna tanıklığımızı engelleyen hatalar, zayıflıklar ve günahlarımız olduğunu itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Matta 25.21

«Efendisi ona, `Aferin, iyi ve güvenilir köle!' demiş. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl!

 

Luka 1.38

«Ben Rab'bin kuluyum» dedi Meryem, «bana dediğin gibi olsun.» Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı.

 

Mezmur 8

 

2. Kısa okuma

İbraniler 10.

35Onun için cesaretinizi yitirmeyin; bu cesaretin ödülü büyüktür.

36Çünkü Tanrı'nın isteğini yerine getirmek ve vaat edilene kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacınız vardır.

 

 

III. - 30. Gün

 

Tapınma Övgüsü

I.Korintliler 8.6

bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır ve biz O'nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih'tir. Her şey O'nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O'nun aracılığıyla yaşıyoruz.

 

İbraniler 1.

3Oğul, Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı ve O'nun varlığının öz görünümüdür. Kudretli sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturdu.

4Meleklerden ne kadar üstün bir adı miras aldıysa, onlardan o kadar da üstün olmuştur.

 

İtiraflar

Tanrı’nın hayatımız için olan sağlyışlarından tatminsizlik duyduğumuz zamanlar olduğunu itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Yakup 1.

6Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgârın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer.

7‑8Tüm yaşamında böyle değişken, kararsız olan adam Rab'den bir şey alacağını ummasın.

 

Romalılar 8.

13Çünkü benliğe göre yaşarsanız, öleceksiniz; ama bedenin kötü işlerini Ruh'la öldürürseniz, yaşayacaksınız.

14Tanrı'nın Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır.

 

Mezmur 127

 

2. Kısa okuma

İbraniler 12.

İşte bizi çevreleyen bu denli büyük bir tanıklar kalabalığı olduğuna göre, biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atarak önümüze konan yarışı sabırla koşalım.

2Gözümüzü, imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O, kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu.

3Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkârların bunca karşı koymasına katlanmış Olan'ı düşünün.

 

 

III. - 31. Gün

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 48.12

Ey Yakup soyu, çağırdığım İsrail, beni dinle:

Ben O'yum; ilk Ben'im, son da Ben'im.

 

Yuhanna 1.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. 2Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.

 

İtiraflar

Kendimizin ve başkasının ihtiyaçları karşısında kendi gücümüze dayandığımız zamanları itiraf edelim.

 

1. Kısa okuma

Süleymanın Meselleri 4.23

Her şeyden önce de yüreğini koru,

Çünkü yaşam ondan kaynaklanır.

 

Matta 6.34

O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.

 

Matta 24.44

Bunun için siz de hazır olun! Çünkü İnsanoğlu, ummadığınız bir saatte gelecektir.

 

Mezmur 40.8-13

 

2. Kısa okuma

I.Petrus 4.

2Sonuç olarak, dünyadaki yaşamının geriye kalan bölümünü artık insan tutkularına göre değil, Tanrı'nın isteğine göre sürdürür.

3İnanmayanların hoşlandıklarını yapıp sefahat, şehvet, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler, içki âlemleri ve iğrenç putperestlik içinde yaşayarak geçmişte harcadığınız günler yeter!

 

 

HATIRLATMA

Günlük Okumalar bittiği zaman

önünüzdeki diğer üç ay için bu bölümün başına tekrar dönerek her gün için belirlenmiş ayetlerin öncesindeki veya sonrasındaki ayetleri araştırarak ilave üç aylık günlük okuma programınızı kendinizin oluşturması

tavsiye edilir.