KÜTÜPHANE

 

 

KUTSAL YAZILAR

VE

İBADETİMİZ

- I -

 

Rev. İlhan Keskinöz

 

 

III. BÖLÜM

 

 

GENEL DUALAR – I

 

 

 

- RAB’BİN DUASI

- ON EMİR

- DİNLE EY İSRAİL

- DAVUT'UN ÖVGÜSÜ

- TANRI'NIN TEK SEÇTİĞİ

- Rab’bin Kulu Musa’nın Şükran İlahisi

- Rab’bin Kulu İşaya’nın Şükran İlahisi - I

- Rab’bin Kulu İşaya’nın Şükran İlahisi - II

- Rab’bin Kulu İşaya’nın Şükran İlahisi - III

- Meryem’in Şükran İlahisi (Magnificat)

- Zekerya’nın Şükran İlahisi (Benedictus)

- Şimon’un Şükran İlahisi (Nunc Dimittis)

- GERÇEK MUTLULUK  ( BEATITUDES )

- SEVGİYE ÖVGÜ

- KURTARICI RAB MESİH

MESİH KUL ÖZÜNÜ ALDI

YARATILIŞIN BAŞI OLAN MESİH

İMANIN SIRRI

CANLARIN ÇOBANI MESİH

İBADETTEN ÖNCE

KUZUYA ŞÜKRAN

FISIH KUZUSUNA ŞÜKRAN

Yunus’un Duası

Habakuk’un Duası

Levililerin Rab’be Övgüsü

Kutsal Kitap’tan Seçmeler

Diriliş Bayramı (Paskalya Yortusu) Arifesi

 

GENEL DUALAR - II

 

ELÇİLERİN İMAN AÇIKLAMASI

İZNİK İMAN AÇIKLAMASI

Te Deum Laudamus

Gloria in Excelsis

Ekümenik Dualar

Kilise Tarihinden Dualar

Yemek Duaları

Günlük Övgü Mezmurları

Koruma Mezmurları

 

Yuvamız için dua

HASTALAR İÇİN DUALAR

TÖVBE VE İTİRAFLARIMIZ

ADANMA DUASI

Ondalık & Sunularımız

 

 

RAB’BİN DUASI

Ey Göklerdeki Babamız

Adın kutsal kılınsın

Egemenliğin gelsin

Gökte olduğu gibi yeryüzünde de

Senin isteğin olsun

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

Sende bizim suçlarımızı bağışla

Ayartılmamıza izin verme

Kötü olandan bizi kurtar

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

Sonsuzlara dek Senindir. Amin.  (Matta 6)

 

 

ON EMİR

1. Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

2. Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

3. Tanrın Rabbin adını boşyere ağzına almayacaksın. .

4. Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

5. Babana ve annene saygı göster.

6. Katletmeyeceksin.

7. Zina etmeyeceksin.

8. Çalmayacaksın.

9. Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

10. Komşunun evine göz dikmeyeceksin. (Çıkış 20)

 

DİNLE EY İSRAİL

Dinle ey İsrail: Allahımız Rab bir olan Rabdir;

Allahın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün kuvvetinle seveceksin.

Bugün sana emretmekte olduğum bu sözler senin yüreğinde olacaklar;

onları oğullarının zihnine iyice koyacaksın,evinde oturduğun,

yolda yürüdüğün, ve yattığın ve kalktığın zaman onlar hakkında konuşacaksın.

Ve onları alamet olarak elinin üzerine bağlayacaksın

ve onlar gözlerinin arasında alın bağı olacaklar

Ve onları evinin kapı süveleri üzerine, kapılarının üzerine yazacaksın.      (Tesniye 6)

 

DAVUT'UN ÖVGÜSÜ

I.Tarihler 29: 11 Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik,

Zafer ve görkem senindir.

Gökte ve yerde olan her şey senindir.

Egemenlik senindir, ya RAB!

Sen her şeyden yücesin.

12 Zenginlik ve onur senden gelir.

Her şeye egemensin.

Güç ve yetki senin elindedir.

Birini yükseltmek ve güçlendirmek Senin elindedir.

13 Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz,

Görkemli adını överiz.

 

TANRI'NIN TEK SEÇTİĞİ

İşaya 11: 1 İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak,

Kökünden bir fidan meyve verecek.

2 RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,

Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu

Onun üzerinde olacak.

3 RAB korkusu hoşuna gidecek.

Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak,

Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.

4 Yoksulları adaletle yargılayacak,

Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek.

Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak,

Kötüleri soluğuyla öldürecek.

6 Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak,

Parsla oğlak birlikte yatacak,

Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak,

Onları küçük bir çocuk güdecek.

7 İnekle ayı birlikte otlayacak,

Yavruları bir arada yatacak.

Aslan sığır gibi saman yiyecek.

8 Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak,

Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak.

9 Kutsal dağımın hiçbir yerinde

Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek.

Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa,

Dünya da RAB'bin bilgisiyle dolacak.

 

Rab’bin Kulu Musa’nın Şükran İlahisi

Ezgiler sunacağım RAB'be,

Çünkü yüceldikçe yüceldi;

2 Atları da, atlıları da denize döktü.

Rab gücüm, ezgim, Kurtuluşum oldu benim.

O'dur Tanrım,

Övgüler sunacağım O'na.

O'dur babamın Tanrısı,

Yücelteceğim O'nu.

3 Savaş eridir RAB, Adı Yahve'dir.

4 Denize attı Firavun'un ordusunu,

Savaş arabalarını.

Kamış Denizi'nde boğuldu seçme subayları.

5 Derin sulara gömüldüler,

Taş gibi dibe indiler.

6 Senin sağ elin, ya RAB,

Senin sağ elin korkunç güce sahiptir.

Altında düşmanlar kırılır.

11 "Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya RAB?

Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer,

Harikalar yaratan var mı?

12 Sağ elini uzattın,

Yer yuttu onları.

13 Öncülük edeceksin sevginle kurtardığın halka,

Kutsal konutunun yolunu göstereceksin gücünle onlara.

17 Halkını içeri alacak ve kendi dağına,

Yaşamak için seçtiğin yere, ya RAB,

Ellerinle kurduğun kutsal yere dikeceksin.

18 RAB sonsuza dek egemen olacak. 

(Çıkış 15.1-6, 11-13, 17-18)

 

Rab’bin Kulu İşaya’nın Şükran İlahisi - I

2 Ya RAB, sana şükrederiz

Bize öfkelenmiştin ama öfken dindi,

Bizi avuttun.

Tanrı kurtuluşumuzdur.

O'na güvenecek, yılmayacağız.

Çünkü Rab Yahve gücümüz ve ezgimizdir,

Bize O kurtuluş oldu."

3 Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız.

4 O gün diyeceksiniz ki:

"RAB'be şükredin, O'nun adıyla yakarın.

Halklar arasında yaptıklarını ilan edin,

Adının yüce olduğunu duyurun.

5 RAB'be ezgiler söyleyin,

Çünkü görkemli işler yaptı.

Bütün dünya bilsin bunu.

6 Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır!

Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür."

                   (İşaya 12.2-6)

 

Rab’bin Kulu İşaya’nın Şükran İlahisi - II

6 Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın,

Yakındayken O'na yakarın.

7 Kötü kişi yolunu,

Fesatçı düşüncelerini bıraksın;

RAB'be dönsün, merhamet bulur,

Tanrımız'a dönsün, bol bol bağışlanır.

8 "Çünkü benim düşüncelerim

Sizin düşünceleriniz değil,

Sizin yollarınız benim yollarım değil" diyor RAB.

9 "Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse,

Yollarım da sizin yollarınızdan,

Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.

10 Gökten inen yağmur ve kar,

Toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden,

Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden

Nasıl göğe dönmezse,

11 Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır.

Bana boş dönmeyecek,

İstemimi yerine getirecek,

Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.        

(İşaya 55.6-11)

 

 

Rab’bin Kulu İşaya’nın Şükran İlahisi - III

1 Kalk, parla;

2 Çünkü Işığın geliyor,

RAB'bin yüceliği üzerine doğuyor.

Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor;

Oysa RAB senin üzerine doğacak,

Yüceliği üzerinde görünecek.

3 Uluslar senin Işığına,

Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.

11 Kapıların hep açık duracak.

Ulusların serveti ve zafer alayları ardında yürütülen yenik krallar

Gece gündüz açık kalan bu kapılardan girsin diye.

18 Ülkenden şiddet, sınır boylarından

Soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık.

Surlarına Kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin.

19 "Gündüz ışığın güneş olmayacak artık,

Ay da aydınlatmayacak seni;

Çünkü RAB sonsuz ışığın,

Tanrın görkemin olacak.    (İşaya 60.1-3, 11, 18-19)

 

Meryem’in Şükran İlahisi (Magnificat)

Canım Rab'bi yüceltir;

ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.

Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi.

İşte, bundan böyle tüm kuşaklar beni mutlu sayacak.

Çünkü güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı.

O'nun adı kutsaldır.

Kuşaktan kuşağa kendisinden korkanlara merhamet eder.

Eliyle güçlü işler yaptı;

kibirlileri yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti.

Hükümdarları tahtlarından indirdi,

sıradan insanları yükseltti.

Aç olanları iyiliklerle doyurdu,

zenginleri ise elleri boş çevirdi.

Atalarımıza söz verdiği gibi,

İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek

merhamet etmeyi unutmayarak

kulu İsrail'in yardımına yetişti.      (Luka 1.46-55)

 

Zekerya’nın Şükran İlahisi (Benedictus)

İsrail'in Tanrısı olan Rab'be övgüler olsun!

Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı.

Eski çağlardan beri

kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,

kulu Davut'un soyundan

bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;

düşmanlarımızdan,

bizden nefret edenlerin hepsinin elinden

kurtuluşumuzu sağladı.

Böylece atalarımıza merhamet ederek

kutsal antlaşmasını anmış oldu.

Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına

ve ömrümüz boyunca

kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,

korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair

atamız İbrahim'e ant içerek söz vermişti.

 

Sen de, ey çocuk,

en yüce Olan'ın peygamberi diye anılacaksın.

Rab'bin yollarını hazırlamak üzere önünden gidecek

ve O'nun halkına,

günahlarının bağışlanmasıyla kurtulacaklarını bildireceksin.

Çünkü Tanrımızın yüreği merhamet doludur.

O'nun merhameti sayesinde,

yücelerden doğan Güneş,

karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak

ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere

yardımımıza gelecektir.   (Luka 1.67-79)

 

Şimon’un Şükran İlahisi (Nunc Dimittis)

( gece yatmadan önce okunabilir )

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm. (Luka 2.29-32)

 

GERÇEK MUTLULUK  ( BEATITUDES )

Ne mutlu ruhta yoksul olanlara!

Göklerin Egemenliği onlarındır.

Ne mutlu yaslı olanlara!

Onlar teselli edilecekler.

Ne mutlu yumuşak huylu olanlara!

Onlar yeryüzünü miras alacaklar.

Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara!

Onlar doyurulacaklar.

Ne mutlu merhametli olanlara!

Onlar merhamet bulacaklar.

Ne mutlu yüreği temiz olanlara!

Onlar Tanrı'yı görecekler.

Ne mutlu barışı sağlayanlara!

Onlara Tanrı oğulları denecek.

Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere!

Göklerin Egemenliği onlarındır.    (Matta 5)

 

SEVGİYE ÖVGÜ

I.Yuhanna 4: 7 Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim.

Çünkü sevgi Tanrı'dandır.

Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır.

8 Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir.

 

I.Korintliler 13: 4 Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir.

Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez.

5 Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz,

kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz.

6 Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir.

7 Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır,

her şeyi umut eder, her şeye dayanır.

8 Sevgi asla son bulmaz.

Ama peygamberlikler ortadan kalkacak,

diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacaktır.

9 Çünkü bilgimiz de peygamberliğimiz de sınırlıdır.

10 Ne var ki, yetkin olan geldiğinde

sınırlı olan ortadan kalkacaktır.

12 Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz,

ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz.

Şimdi bilgim sınırlıdır, ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim.

13 İşte kalıcı olan üç şey vardır: İman, umut, sevgi.

Bunların en üstünü de sevgidir

 

KURTARICI RAB MESİH

Efesliler 1: 3 Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla

göksel yerlerde kutsamış olan

Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun.

4 O kendi önünde

sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için

dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti.

5 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca

İsa Mesih aracılığıyla kendisine

Oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.

6 Öyle ki, sevgili Oğlu'nda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.

7-8 Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı

lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla

Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.

9 Tanrı sır olan isteğini,

Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı.

10 Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre,

yerdeki ve gökteki her

şeyi Mesih'te birleştirecek.

 

MESİH KUL ÖZÜNÜ ALDI

Filipililer 2: 6 Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde,

Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı.

7-8 Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana

bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme,

çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

9 Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve O'na her adın üstünde olan adı bağışladı.

10-11 Öyle ki, İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin

hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab

olduğunu açıkça söylesin.

 

YARATILIŞIN BAŞI OLAN MESİH

Koloseliler 1: 3... Rabbimiz İsa Mesih'in Babası'na her zaman

şükrediyoruz.

12 Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Baba'ya

şükretmeniz için dua ediyoruz.

13 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu'nun egemenliğine aktardı.

14 O'nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.

15 Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur.

16 Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey -tahtlar,

egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- O'nda yaratıldı. Her şey O'nun

aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı.

17 Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir.

18 Bedenin, yani kilisenin* başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye

başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur.

19 Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü.

20 Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak

yerdeki ve gökteki her şeyi O'nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.

 

İMANIN SIRRI

I.Timoteyus 3: 16 Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür.

O, bedende göründü,

Ruh'ça doğrulandı,

Meleklerce görüldü,

Uluslara tanıtıldı,

Dünyada O'na iman edildi,

Yücelik içinde yukarı alındı.

15-16 Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi,

ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan,

hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı,

Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır.

Onur ve kudret sonsuza dek O'nun olsun! Amin.

 

CANLARIN ÇOBANI MESİH

I.Petrus 2:21... Mesih, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu.

22 "O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı."

23 Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi;

davasını, adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı.

24 Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye,

günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz.

25 Çünkü yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz,

şimdiyse canlarınızın Çobanı'na ve Gözetmeni'ne döndünüz.

 

İBADETTEN ÖNCE

Mezmur 95

Gelin, RAB'be sevinçle haykıralım,

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,

Şükranla huzuruna çıkalım,

O'na sevinç ilahileri yükseltelim!

Çünkü RAB ulu Tanrı'dır,

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.

Yerin derinlikleri O'nun elindedir,

Dağların dorukları da O'nun.

Deniz O'nundur, çünkü O yarattı,

Karaya da O'nun elleri biçim verdi.

Gelin, tapınalım, eğilelim,

Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim.

Çünkü O Tanrımız'dır,

Bizse O'nun otlağının halkı,

Elinin altındaki koyunlarız.

 

Bugün sesini duyarsanız,

Meriva'da, o gün çölde, Massa'da olduğu gibi,

İnatçılık etmeyin.

Yaptıklarımı görmelerine karşın,

Atalarınız orada beni sınayıp denediler.

Kırk yıl o kuşaktan iğrendim,

"Bu vefasız bir halktır" dedim,

"Yollarımı bilmiyorlar."

Bu yüzden öfkeyle ant içtim:

"Huzur diyarıma asla girmeyecekler!"

 

İBADETTEN ÖNCE

Mezmur 100

Ey bütün dünya, sevinç çığlıkları atın RAB'be!

O'na neşeyle kulluk edin,

Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!

Bilin ki RAB Tanrı'dır.

Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz,

O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız.

Kapılarına şükranla,

Avlularına övgüyle girin!

Şükredin O'na, adına övgüler sunun!

Çünkü RAB iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Sadakati kuşaklar boyunca sürer.

 

KUZUYA ŞÜKRAN

Rabbimiz ve Tanrımız!

Yüceliği, saygıyı ve gücü almaya layıksın.

Çünkü her şeyi sen yarattın.

Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.

Tomarı almaya

ve mühürlerini açmaya layıksın!

Çünkü boğazlandın,

ve her oymaktan, her dilden,

her halktan, her ulustan

insanları kendi kanınla

Tanrı'ya satın aldın.

Onları Tanrımızın hizmetinde

bir krallık haline getirdin,

kâhinler yaptın.

Dünya üzerinde egemenlik sürecekler.

Boğazlanmış Kuzu,

gücü, zenginliği, bilgeliği ve kudreti,

saygıyı, yüceliği ve övgüyü

almaya layıktır. (Esinleme 4.11, 5.9-10, 13)

 

FISIH KUZUSUNA ŞÜKRAN

(Diriliş Bayramı (Paskalya) Övgüsü)

( I.Korintliler 5.7-8, Romalılar 6.9-11, I.Korintliler 15.20-22 )

Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Nitekim mayasızsınız. Çünkü Fısıh kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir. Bunun için eski mayayla, kin ve kötülük mayasıyla değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim.

Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olup artık ölmeyeceğini, ölümün artık O'nun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliriz. O'nun ölümü, günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Oysa sürdüğü yaşamı Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın.

Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak.

 

Yunus’un Duası

2 "Ya RAB, sıkıntı içinde sana yakardım,

Yanıt verdin bana.

Yardım istedim ölüler diyarının* bağrından,

Kulak verdin sesime.

3 Beni engine, denizin ta dibine fırlattın.

Sular sardı çevremi.

Azgın dalgalar geçti üzerimden.

4 'Huzurundan kovuldum' dedim,

'Yine de bakacağım kutsal tapınağına.'

5 Sular boğacak kadar kuşattı beni,

Çevremi enginler sardı,

Yosunlar dolaştı başıma.

6 Dağların köklerine kadar battım,

Dünya sonsuza dek sürgülendi arkamdan;

Ama, ya RAB, Tanrım,

Canımı sen kurtardın çukurdan.

7 Soluğum tükenince seni andım, ya RAB,

Duam sana, kutsal tapınağına erişti.

8 Değersiz putlara tapanlar,

Nankörlük etmiş olurlar.

9 Ama şükranla kurban sunacağım sana,

Adağımı yerine getireceğim.

Kurtuluş senden gelir, ya RAB!"

(Yunus 2)

 

Habakuk’un Duası

17 Tomurcuklanmasa incir ağaçları,

Asmalar üzüm vermese,

Boşa gitse de zeytine verilen emek,

Tarlalar ürün vermese de,

Boşalsa da davar ağılları,

Sığır kalmasa da ahırlarda,

18 Ben yine RAB'le sevineceğim,

Kurtuluşumun Tanrısı'yla sevinçten coşacağım.

19 Rab Yahve gücümdür benim.

Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir.

Aşırtır beni yükseklerden.

                           (Habakuk 3)

 

Levililerin Rab’be Övgüsü

Başlangıçtan sonsuza kadar var olan Tanrınız RAB'be övgüler olsun. 'Ya Rab senin kutsal adın öyle yücedir ki, bizim yüceltmelerimiz, övgülerimiz yetersiz kalır.

 

Tek RAB sensin. Gökleri, göklerin en yüce katlarını, bütün yıldızları, yeryüzünü ve içindeki her şeyi, denizleri ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen can verdin. Bütün gök cisimleri sana tapınır.

                           (Nehemya 9.5-6)

 

Kutsal Kitap’tan Seçmeler

 

 

BANA YOL GÖSTER RAB’BİM

1Koru beni, ey Tanrı,

Çünkü sana sığınıyorum.

2 RAB'be dedim ki, "Efendim sensin.

Senden öte mutluluk yok benim için."

5 Benim payıma,

Benim kâseme düşen sensin, ya RAB;

Yaşamım senin ellerinde.

7 Övgüler sunarım bana öğüt veren RAB'be,

Geceleri bile vicdanım uyarır beni.

8 Gözümü RAB'den ayırmam,

Hiç sarsılmam, O sağımda durduğu için.

9 Bu yüzden içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor,

Bedenim güven içinde.

10 Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin,

Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin

11 Hep yaşam yolunu gösterirsin bana.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez (Mezmur 16).

 

 

RAB KUTSALDIR

Kutsal, kutsal, kutsaldır,

var olmuş, var olan ve var olacak olan,

gücü her şeye yeten Rab Tanrı!   (Esinleme 5.8)

 

RAB BEDELİMİZİ ÖDEDİ

Gücü her şeye yeten Rab Tanrı,

senin işlerin büyük ve şaşılacak işlerdir.

Ey ulusların kralı,

senin yolların doğru ve adildir.

Rab, senden korkmayıp

adını yüceltmeyecek olan kim var?

Çünkü kutsal olan yalnız sensin.

Bütün uluslar gelip

senin önünde tapınacaklar.

Çünkü senin adil işlerin açıkça görüldü.

                         (Esinleme 15.3-4)

 

RAB BANA DESTEK OLUR

2 Kutsal Yer'de baktım sana,

Gücünü, görkemini görmek için.

3 Senin sevgin yaşamdan iyidir,

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

4 Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

5 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.

7 Çünkü sen bana yardımcı oldun,

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

8 Canım sana sımsıkı sarılır,

Sağ elin bana destek olur (Mezmur 63).

 

RAB’BİN YÜZÜNÜ ARARIM

1 RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

RAB yaşamımın kalesidir,

Kimseden yılmam.

7 Sana yakarıyorum, ya RAB, kulak ver sesime,

Lütfet, yanıt ver bana!

8 Ya RAB, içimden bir ses duydum:

"Yüzümü ara!" dedin,

İşte yüzünü arıyorum.

9 Yüzünü benden gizleme,

Kulunu öfkeyle geri çevirme!

Bana hep yardımcı oldun;

Bırakma, terk etme beni,

Ey beni kurtaran Tanrı!

13 Yaşam ülkesinde

RAB'bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

14 Umudunu RAB'be bağla,

Güçlü ve yürekli ol;

Umudunu RAB'be bağla! (Mezmur 27)

 

CANIM RAB’BE SIĞINIR

4 RAB'be yöneldim, yanıt verdi bana,

Bütün korkularımdan kurtardı beni.

5 O'na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar,

Yüzleri utançtan kızarmaz.

6 Bu mazlum yakardı, RAB duydu,

Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.

7 RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar,

Kurtarır onları.

9 RAB'den korkun, ey O'nun kutsalları,

Çünkü O'ndan korkanın eksiği olmaz.

 

17 Doğrular yakarır, RAB duyar;

Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.

18 RAB gönlü kırıklara yakındır,

Ruhu ezginleri kurtarır.

19 Doğrunun dertleri çoktur,

Ama RAB hepsinden kurtarır onu.

20 Bütün kemiklerini korur,

Hiçbiri kırılmaz.

21 Kötü insanın sonu kötülükle biter,

Cezasını bulur doğrulardan nefret edenler.

22 RAB kullarını fidyeyle kurtarır,

O'na sığınanların hiçbiri ceza görmez (Mezmur 34).

 

RAB’BİN SEVGİSİ BİZİMLE OLSUN-I.

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını çukurdan fidyeyle kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

                             (Mezmur 103)

 

RAB’BİN SEVGİSİ BİZİMLE OLSUN-II.

8 RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 Sürekli suçlamaz,

Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.

13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

14 Çünkü mayamızı bilir,

Toprak olduğumuzu anımsar.

                             (Mezmur 103)

 

RAB’BİN SEVGİSİ BİZİMLE OLSUN-III.

15 İnsana gelince, ota benzer ömrü,

Kır çiçeği gibi serpilir;

16 Rüzgar üzerine esince yok olur gider,

Bulunduğu yer onu tanımaz.

17 Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

18 Antlaşmasına uyan

Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

19 RAB tahtını göklere kurmuştur,

O'nun egemenliği her yeri kapsar

(Mezmur 103)

 

RAB’BİN MERHAMETİ SONSUZDUR

(Rab’den yardım çağrısı)

1 Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB,

2 Sesimi işit, ya Rab,

Yalvarışıma iyi kulak ver!

3 Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan,

Kim ayakta kalabilir, ya Rab?

4 Ama sen bağışlayıcısın,

Öyle ki senden korkulsun.

5 RAB'bi gözlüyorum,

Canım RAB'bi gözlüyor,

Umut bağlıyorum O'nun sözüne.

6 Sabahı gözleyenlerden,

Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok,

Canım Rab'bi gözlüyor.

7 Ey İsrail, RAB'be umut bağla!

Çünkü RAB'de sevgi,

Tam kurtuluş vardır.

8 İsrail'i bütün suçlarından

O fidyeyle kurtaracaktır

(Mezmur 130).

 

YA RAB DUAMA CEVAP VER

(Rab’den yardım çağrısı)

1 Duamı işit, ya RAB,

Yalvarışlarıma kulak ver!

Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana!

2 Kulunla yargıya girme,

Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.

6 Ellerimi sana açıyorum,

Canım kurak toprak gibi sana susamış.

7 Çabuk yanıt ver bana, ya RAB,

Tükeniyorum.

Çevirme benden yüzünü,

Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim.

 

8 Sabahları duyur bana sevgini,

Çünkü sana güveniyorum;

Bana gideceğim yolu bildir,

Çünkü duam sanadır.

9 Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB;

Sana sığınıyorum.

10 Bana istemini yapmayı öğret,

Çünkü Tanrım'sın benim.

Senin iyi Ruhun,

Düz yolda bana öncülük etsin!

11 Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana,

Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan (Mezmur 143).

 

Diriliş Bayramı (Paskalya Yortusu) Arifesi

 

Diriliş arifesi ayini Yahudilikten gelen ilk Hristiyanların kilisede yaptıktıkları bir uygulamadır. Bu ayin tarih boyunca Tanrı’nın yapmış olduğu kurtarıcı işinin evrensel önemini dört bölümde hatırlatır.

 

Işık Ayini:

Bu ayin gecenin karanlığında (ilerlemiş bir saatte) başlar. Paskalya Mumunun yakılmasıyla İsa Mesih’in karanlıkta parlayan ışık olduğu (Yuhanna 1:5) hatırlanır. Mumlarla aydınlanmış gecede Okumalar, İlahiler ve Dualar ile tapınan topluluk kendini, geçmişte geceleyin bir ateş sütunu içindeki ışığı takip eden Tanrı Halkı ile özdeşleştirir (Çıkış 23:21). Pakalya Mumu dünyanın ışığı olan İsa Mesih’i simgelediğinden (Yuhanna 8:12) bütün ayin boyunca her aşamada öne çıkarılır.

 

Okuma Ayini:

Bu ayin Eski ve Yeni Ahit okumarından oluşur. Bu okumalar Tanrı’nın yaptığı evrensel işi resmeder:

Yaratılış,

Kölelikten Kurtuluş,

Tanrı’nın Peygamberler Aracılığı ile Bizleri Çağırması,

Tanrı’nın İsa Mesih’te Aramıza Gelmesi,

İsa Mesih’in Mezardan Dirilmesi

Kutsal Yazı okumalarının ana konusunu oluşturur. Bu okumlar Tanrı’nın çocukları olarak vaftiz edildiğimiz ‘Kutsal Öykü’müzü bize yeniden hatırlatır.

 

Vaftiz Ayini:

İlk kilisede vaftiz bu ayinde yapılırdı. Bu ayinde vaftiz yapılcak kimse yoksa Vaftizli Hristiyanlar kendi vaftiz antlarını ve vaftizin antlaşmasal olarak getirdiği yenilemeyi hatırlarlardı. Su da bu ayinin bir parçasıydı. Suyun yaşam veren yönü –ürününlerin yetişmesi, hayatın devamı, bedenimizi temizlemesi- ve Tanrı’nın su ile yaptığı barıştırma (tufan, Çıkış ve Ürdün nehrindeki vaftiz) hatırlanırdı (Vaftiz Suyunun Kutsanması). Su aynı zamanda yaşam ve ölüm getirdiği gibi vaftizde de ölüm ve yaşam vardır: günaha ölmek ve yeni hayata dirilmek. Vaftiz, inananları İsa Mesih’in ölümüne ve dirilişine bağlar.

 

Rab’bin Sofrası Ayini:

Dirilmiş Rab İsa Mesih kendi hazırladığı bu sofraya her katılan kişiyi yeni hayata devet eder. Böylece katılımcılar Rab’bin Sofrasında, Tanrı’nın Krallığında Rab İsa Mesih’in antlaşmasal şölen sofrasını (Luka 13:29) hatırlayarak daha ileriye bakarlar.

 

Paskalya Arifesi Ayinini şu ifade çok iyi tanımlar: Tanrı’nın geçmişte yapmış olduğu, Tanrı’nın biz yaşamakta olanlarda şu anda yaptığı ve Tanrı’nın gelecekte yapacağı işlerin hatırlanarak kutlanmasıdır.

 

Diriliş Bayramı (Paskalya Yortusu) Arife Ayini

 

a-) Işık Ayini

 

Yöneten: Rabbimiz İsa Mesih’ten size lütuf ve esenlik olsun.

Topluluk: Ve Sizinle olsun.

 

Yöneten: Bu gecede Kurtarıcı İsa Mesih’in ölümden dirilişi ve bizlere sonsuz hayata getirişi üzerinde düşünmek ve bunu kutlamak için buradayız. Mesih’in bu büyük Çıkışını su, ekmek ve şarapta hatırlıyoruz. Kutsal Sakramentler bizleri Rab İsa Mesih’in ölümüne ve dirilişine yeniden çağırıyor; Kutsal Sakramentler ile Rab İsa Mesih’in günah ve ölüm üzerindeki zaferine paydaş oluyoruz. Böylece yaşayan bir umula; çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasın sahipleri olarak Rabbimiz İsa Mesih’in gelişini bekliyoruz.

 

Tanrı’nın Sözlerini dinleyin:

Yuhanna 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

2 Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.

3 Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.

4 Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.

5 Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.

 

Açılış Duası

Sonsuzluğun Tanrı’sı

İsa Mesih aracılığı ile dünyaya Yaşam Işığını verdin.

Bizleri yeni ateş ile kutsa

Senin önünde yürüyen kulların olarak

İsa Mesih’in dirilişinin ışığında

parlama tutkusunu yüreklerimizde yak.

Doğruluğun güneşi Rabbimiz İsa Mesih aracılığında. Amin.

 

Paskalya Mumu [ya da kandili] yakılır:

Matta 4:16 Karanlıkta yaşayan halk,

Büyük bir ışık gördü.

Ölümün gölgelediği diyarda

Yaşayanlara ışık doğdu.

 

Paskalya Mumu herkes tarafından görülebilecek şekilde kaldırılır ve uygun bir yere konur (Ayin dışarda başlamış ise mumun yakılması ile birlikte ilahi söyleyerek kiliseye girilir).

 

Paskalya İlahisi okunur.

 

Yöneten: Rabbimiz İsa Mesih’ten size lütuf ve esenlik olsun.

Topluluk: Ve Sizinle olsun.

Yöneten: Yüreklerimizi Rabbe kaldıralım.

Topluluk: Yüreklerimiz Rab iledir.

Yöneten: Rabbe şükranlar sunalım.

Topluluk: Rabbi övmek iyidir ve doğrudur.

 

Yöneten: Güçlü Yaratıcımız

Seni ve Kutsal Oğlun, Rabbimiz İsa Mesih’i

bütün aklımızla ve kalbimizle

övmek iyidir ve doğrudur.

Görkem Tanrısı

Seni seslerimizle övmek iyidir ve doğrudur.

Rabbimiz İsa Mesih kutsal kanıyla

Adem’in günahının bedelini ödedi.

Sana yücelik olsun. Amin.

 

Topluluk: Göksel güçler sevinir

Melekler ilahi söyler:

Kralımız İsa Mesih dirildi

 

Yöneten: Bu Fısıh Bayramıdır

Mesih kuzu gibi kurban edildi,

kanı ile inananların evlerini kutsadı.

Önceden kurtarılmamızın kutlaması bu gecedir:

İsrail kölelikten kurtuldu

Yarılmış olan denizden, kuru topraktan geçtiler.

Dünyanın her yerindeki Hristiyanlar

Mesih’te günahtan ve murdarlıktan temizlendiler

böylece kutsallıkta büyümek için lütuf ile güçlendiler

Mesih ölüm zincirlerini kırdı

ve mezardan zafer ile dirildi.

 

Topluluk: Göksel güçler sevinir

Melekler ilahi söyler:

Kralımız İsa Mesih dirildi

 

Yöneten: Rab Tanrımız,

harikaların çoktur ve sevgin çok büyüktür.

Bizleri özgür kılmak için sevgili Oğlunu verdin.

Bu gece lütfunun gücü ile

Şeytanı sınırlarımızdan kov, suçlarımızı yıka,

kaybettiğimiz masumiyetimizi bina et, yasımıza sevinç getir,

nefreti kaldır ve bize esenlik ver,

dünyadan gururumuzu alçalt.

Tanrı ile barıştığımız,

gökyüzü ve yeryüzünün evliliğinde

bu zamanı gerçeğinle kutsal kıl.

Lütufkar olan Tanrı’mız

bu gecenin sevincinde övgü kurbanlarımızı

ve sunularımızı kabul et.

Paskalyanın ışığı daima gecenin karanlığını dağıtsın!

 

Topluluk: Göksel güçler sevinir

Melekler ilahi söyler:

Kralımız İsa Mesih dirildi

 

Yöneten: Sabah yıldızı doğmasa da

Paskalyanın ışığı daima parlar.

Mesih İsa ölümden dirilen Sabah Yıldızıdır.

Yaratılışa ışığının esenliğini döker.

Baba ve Kutsal Ruh ile birlikte

şimdi ve daima yaşar,

şimdi, daima ve sonsuza dek hüküm sürer.

 

Topluluk: Göksel güçler sevinir

Melekler ilahi söyler:

Kralımız İsa Mesih dirildi

 

b-) Okuma Ayini

 

Paskalya Mumu yerinden alınarak okumaların yapılacağı yere getirlir.

 

Bu bölümde şöyle bir sıra izlenir:

1-) Okuma yapılır,

2-) Kısa bir sessiz zaman ile okunan ayetleri cemaat düşünür,

3-) Mezmurlardan ya da Kutsal Kitap’tan bir ezgi okunur;

4-) Dua edilir.

 

Okuyucu: Tanrı’nın sözlerini dinleyin ve O’nun tarihte kurtuluşumuz için yaptıklarını hatırlayın:

 

Yöneten: Tanrı Sözü beden aldı ve aramızda yaşadı

Beden almış Tanrı Sözü olan İsa Mesih kilisenin kurtarıcısıdır.

 

1. Okuma: Yaratılışın Öyküsü

Tekvin 1:1-2:4a

 

Sessizlik

 

Mezmur 136:1-9, 23-26

 

DUA: Her şeye kadir olan sonsuzluğun Tanrısı,

Sen her şeyi harika bir güzellikte

ve bir düzen içinde yarattın.

Senin yaratılışın hala harikadır.

Zaman dolduğunda

şimdi ve daima hüküm süren,

Fısıh kuzumuz aracılığı ile

halkını kurtardın. Amin.

 

2. Okuma:Tufan

Tekvin 7:1-5, 11-18; 8:6-18; 9:8-13

 

Sessizlik

 

Mezmur 46

 

DUA: Doğruluğun Tanrısı,

Yaşayan canlarla antlaşmanın simgesi olarak

gökyüzüne gökkuşağını koydun.

Sudan ve ruhtan doğmuş olan bizler

İsa Mesih aracılığı ile Sana övgü kurbanları sunarız. Amin.

 

3. Okuma:İbrahim’in İshak’ı Tanrı’ya sunması

Tekvin 22:1-18

 

Sessizlik

 

Mezmur 16

 

DUA: İman edenlere lütufkar olan Tanrımız,

İbrahim’in itaati aracılığı ile

yeryüzünün bütün halklarına

kutsal sevgini bildirdin.

Mesih’in gerçekleştirdiği kutsal kurban aracılığı ile

kiliseni ve dünyayı Yeni Antlaşma’nın

vaatleriyle dolu tut. Amin.

 

4. Okuma:İsrail Halkının Kurtuluşu

Çıkış 14:10-31; 15:20-21

 

Sessizlik

 

Çıkış 15:1b-6, 11-13, 17-18

 

DUA: Değişmez sevginin Tanrı’sı

geçmişte olan harika işlerin

günümüzde bizlerin önünde parlıyor.

Bütün ulusların kurtuluşunun işareti olarak

Denizin suları aracılığı ile vaftiz olan seçilmiş olan halkını

kölelikten kurtardın.

Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile

Yeryüzünün bütün halklarını İbrahim’in çocukları

ve İsrail’in sevindiği mirasın yaptın.

Sana yücelik olsun. Amin.

 

5. Okuma:Karşılıksız Olarak Verilen Kurtuluş

İşaya 55:1-11

 

Sessizlik

 

İşaya 12:2-6

 

DUA: Sonsuzluk Tanrı’sı,

Sözünün gücüyle her şeyi yarattın

ve Ruh’un ile yeryüzünü yeniledin.

Senin için susayanlara yaşam suyu ver,

Sana acıkanları ruhsal gıda ile besle.

Kutsal Ruh ve tek Tanrı’nın birliğinde yaşayan ve hüküm süren,

ölümü yenmiş olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile

Yaşamımız Senin Göksel Krallığının bol meyvesiyle dolsun. Amin.

 

6. Okuma:Tanrı’nın Bilgeliği

Süleymanın Meselleri 8:1-8, 19-21; 9:4b-6

 

Sessizlik

 

Mezmur 19

 

DUA: Bilgelik kaynağı olan Tanrımız,

Sen kainatı sözünle kurdun

ve kendi suretinde olarak yerin toprağından bizi yarattın,

her yerde Senin tatlı sevginin işaretini görürüz.

Sendeki bilgelik ile bol yaşamda kalalım

ve sonsuza dek harika görkemin ışığında yaşayalım diye

Kendi yollarında bize öncülük et;

Yol, gerçek ve yaşam olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin. 

 

7. Okuma:Yeni Bir Yürek ve Yeni Bir Ruh

Hezekiel 36:24-28

 

Sessizlik

 

Mezmur 42; 43

 

DUA: Kutsallık ve ışığın Tanrısı,

Mesih’in ölümünün ve dirilişinin gizinde

barış getiren Yeni Antlaşmayı kurdun.

Senin kurtaran lütfun ilan edilebilsin

ve bütün dünyaya vaaz edilebilsin diye

kalplerimizi temizle ve halkını Ruhunun gücüyle yenile.

Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin.

 

8. Okuma:Kuru Kemikler Vadisi

Hezekiel 37:1-14

 

Sessizlik

 

Mezmur 143

 

DUA: Yaşayan Tanrımız,

Kutsal Oğlun’un geçişi (Fıshı) aracılığı ile

bizleri günahtan doğruluğa,

ölümden yaşama getirdin.

Kutsal Ruh’unla mühürlenmiş olanlara lütuf et ki,

Seni bütün dünyaya vaaz etmek için güç ve istek bulsunlar.

Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin.

 

9. Okuma:Tanrı’nın Halkının Toplanması

Tsefanya 3:14-20

 

Sessizlik

 

Mezmur 98

 

DUA: Işığın ve değişmeyen gücün Tanrısı,

yeryüzündeki kilisene merhatinle bak.

kurtaran işini tamamla,

bütün dünya görebilsin diye

düşenler kalksın, eski olan yenilensin

ve her şeyin aracılığı ile yaratıldığı

kutsal Oğlun Rabbimiz İsa Mesih’in

kendi mükemmeliğinde bizleri kutsa. Amin.

 

Yücelerdeki Tanrı’ya Övgü (Gloria in Excelsis)

veya

Seni Överiz (Te Deum Laudamus)

 

DUA: Işığı ve hayatı veren Tanrı,

Sana ayrılmış olasn bu zaman

dirilmiş olan Mesih’in görkemi ile parlar.

Sana Ruh’ta ve gerçekte tapınalım diye

vaftiz ile bize verdiğin Ruh aracığıyla Kiliseni yenile ki

Senin ışığın olarak bu dünyada parlasın;

yaşayan ve hükmeden, Kutsal Ruh ve tek Tanrı’nın birliğinde

şimdi ve daima Sana yücelik olsun. Amin.

 

Romalılar 6:3-11

Mezmur 114

 

Matta 28:1-10

ya da

Markos 16:1-8

ya da

Luka 24:1-12

 

VAAZ

 

Mezmur ya da İlahi söylenir

 

Kilise kendi geleneğine göre Vaftiz ve Rabbin Sofrası ayinlerini yapar:

c-) Vaftiz Ayini

 

eğer vaftiz olacak kimse yoksa cemaat vaftiz andını tekrarlar

 

d-) Rabbin Sofrası Ayini

 

RAB’BİN DUASI (Göklerdeki Babamız)

 

Bereketleme; II.Korintler 2: 11 Son olarak hoşça kalın, kardeşlerim. Yaşantınızı düzeltin, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır.

12 Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın.

13 Bütün kutsallar size selam eder.

14 Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi

ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı

hepinizle birlikte olsun.

 

Mesih Dirildi

Mesih Dirildi

 

Mesih Dirildi

Mesih Dirildi! Halleluya!

 

Mesih Dirildi

Gerçekten Mesih Dirildi! Halleluya!

 

 

GENEL DUALAR - II

 

 

ELÇİLERİN İMAN AÇIKLAMASI

Göğün ve yerin Yaradanı, herşeye gücü yeten Baba, Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum. O, Kutsal Ruh’tan vücüt buldu ve bakire Meryem’den doğdu. Pontius Platus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi; öldü ve gömüldü; ölüler diyarına indi, üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, herşeye gücü yeten Baba’nın sağında oturdu; oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir. Kutsal Ruh’a, Kutsal evrensel kiliseye, kutsalların birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin.

 

İZNİK İMAN AÇIKLAMASI

Yeri ve göğü,

görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı,

her şeye kadir tek Baba Tanrı’ya inanıyoruz.

 

Bütün çağlardan önce Baba’da olan

Tanrı’dan Tanrı,

Işıktan Işık,

Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı,

kendiliğinden var olan, yaratılmamış,

Baba ile aynı özden olan,

Tanrı’nın Oğlu tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz.

Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden geldi.

Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den vücut buldu ve insan oldu. Pontius Platus zamanında çarmıha gerildi, acı çekti ve gömüldü,

Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi,

göğe yükseldi ve Baba’nın sağında oturdu.

Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde tekrar gelecek

ve O’nun krallığına hiç son olmayacaktır.

 

Baba ve Oğul’dan gelen, Rab olan, hayat veren,

Baba ve Oğul’la birlikte tapınılıp yüceltilen,

peygamberler aracılığı ile konuşmuş Kutsal Ruh’a inanıyoruz.

 

Tek kutsal evrensel ve elçisel kiliseye inanıyoruz.

Günahların affı için tek bir vaftiz tanıyoruz.

Ölülerin dirilişini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin.

 

Te Deum Laudamus

(Seni överiz)

 

Sen Tanrı'sın, Seni överiz,

Sen Rab'sin, Seni alkışlarız,

Bütün yaratılış Sana tapınır

Sen sonsuz Baba'sın.

Bütün melekler ve göklerin bütün güçleri

Keruvlar ve Seraflar Sana sonsuz övgüler söyler:

Kutsal, kutsal, kutsal Rab, kadir ve güçlü Tanrı,

Gök ve yer Senin görkeminle doludur.

Elçilerin görkemli paydaşlığı Seni över,

Peygamberlerin soylu birlikteliği Seni över

Ak giysili şehitler ordusu Seni över.

Bütün dünyadaki Kutsal Kilisen Seni alkışlar;

Sonsuz görkemli Baba,

Senin gerçek ve tek Oğlun övülmeye layıktır

Kutsal Ruh bizi savunur ve yol gösterir.

Sen, ey Mesih görkemli Kralsın,

Baba'nın sonsuz Oğlu'sun.

Bizi özgür kılmak için beden aldığında

Bakirenin rahminde alçalmayı seçtin.

Ölümün dikenine galip geldin

Göklerin Krallığının kapılarını inananlara açtın.

Görkem içinde Tanrı'nın sağında oturdun.

Tekrar geleceğine ve yargıcımız olacağına inanırız.

Öyleyse halkına yardıma gel ya Rab,

Onlar Senin kanınla satın alındılar

Bizleri azizlerinle birlikte

Sonsuz görkemine ulaştır.

 

Gloria in Excelsis

(Tanrı'ya yücelik)

 

En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun,

Yeryüzünde halkına esenlik olsun.

 

Rab Tanrı, Göksel Kral,

Herşeye kadir Tanrı Baba,

Sana tapar, şükrederiz,

Görkemin için Seni överiz.

 

Rab İsa Mesih, Baba'nın tek Oğlu,

Rab Tanrı, Tanrı Kuzusu,

Dünyanın günahını kaldırırsın:

bize merhamet eyle;

 

Baba'nın sağında oturdun:

Dualarımızı kabul et.

 

Mesih İsa

Baba'nın görkemi içinde

Kutsal Ruh’la birlikte

Yalnız Sen kutsal olansın,

Yalnız Sen Rab'sin,

Yalnız Sen en yücesin. Amin.

 

 

Ekümenik Dualar-1

 

 

DEVLETİMİZ VE YÖNETİCİLER İÇİN DUA EDELİM :

Ebedi ve Kadir Allah,

İnsanlık ailesine barış getirmek için çalışanların ruhlarını ve kaplerini aydınlat.

Ülkemizi yönetenlere bilgelik ve hikmet ver.

Bu ülkenin zenginlik ve geleceği için onların aldıkları her kararda Senin isteğin olsun.

İnsanlığın emniyet, barış ve refahı için çalışanlara yol göster.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamını koru ve yönet.

Büyük Millet Meclisini, Bakanlıkları,

Ordu ve Emniyet Teşkilatını koru ve bereketle.

Tüm yasa koyucular ve tüm yasa uygulayıcılarının yüreklerini Kendi adaletin, Kendi sevgin ve merhametin ile doldur. Ya RAB bugün ülkemiz ve insanlık ailesi için savaş, açlık ve diğer felaketlerden Sana sığınıyoruz.

İnsanlık onuru, adalet ve barış düzeni için çalışacak yöneticileri Sen sağla.

Bunu Rabbimiz Mesih İsa adına Senden dileriz. AMİN.

 

 

DİN GÖREVLİLERİ VE KİLİSELER İÇİN DUA EDELİM :

Ebedi ve her şeye kadir Allah

Mesih İsa ile yüceliğini bütün milletlere gösterdin.

kutsal kilisenin imana sadık kalıp

Senin adını her zaman yüceltmesi için onu koru.

Kendi Kutsal iradene göre seçip, kutsal göreve çağırdığın tüm görevlilerine hakikat ve sevgi ver ki,

sadakat ve bağlılıkla müminlere hizmet edebilsinler.

İman, ümit ve sevgide her gün daha da büyüyüp

Kilisenin Birliğini koruyup,

Senin Halkına hizmet edebilsinler.

İmana uygun hayat sürmek için

Senin halkını bina edebilsinler.

Bunu Rabbimiz Mesih İsa adına Senden dileriz. AMİN.

 

// Yüce Allah Kilise’ye birlik ve barış bağışlasın,

yeryüzünde onu korusun,

bizlere de Allahımıza şükredebilmek için

sakin ve huzur dolu bir hayat sağlasın.

Kutsal Ruh’uyla Kilisenin bütün üyelerini kutsal kılan ve ğerçeğe yönlendiren Ebedi ve her şeye kadir Allah,

bütün din görevlileri ve cemaatimiz için sunduğumuz duaları kabul et.

Bunu Rabbimiz Mesih İsa adına Senden dileriz. AMİN. //

 

 

SIKINTI ÇEKEN TÜM İNSANLAR İÇİN DUA EDELİM :

Ya Rab Allahım

Yalnız Sen mutsuzların sevincisin

Yalnız Sen çaresizlerin kudretisin.

ülkemizi ve dünyamızı hatalardan koru.

Hastalık ve Salgınları uzaklaştır,

her türlü felaket ve afetlerden halkını koru.

Hastanede ve hapishanede olanları,

askerlikte, yolculukta ve gurbette olanları,

yoksulları ve kimsesizleri koru.

İhtiyaç içinde olan tüm canlara esenlik ve sağlık ver.

Nefreti ve şiddeti kaldır.

Sana yönelen her bir canın sevginden ve merhametinden bereket bulmalarını sağla.

Bunu Rabbimiz Mesih İsa adına Senden dileriz. AMİN.

 

 

AİLELER, ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN DUA EDELİM :

Ebedi ve her şeye kadir ALLAH,

Evlilik bağının sevgi ve işbirliği olduğunu eşlere öğret.

Sorunlu tüm evlilikleri bugün kutsa. Aile birliğini ve huzurunu göksel zenginliklerle bereketle. Dargınlık ve çekişmeleri, anlayış ve bağışlamaya dönüştür.

Aile içinde büyüyen çocukları şiddetten ve hastalıktan koru.

Çocukların ahlaki ve manevi zenginlik içinde büyümelerini sağla.

Ülkemizin ve kilisemizin geleceği olan gençliği şiddetten,

kötü alışkanlıklardan koru. İyi, güvenilir, saygıdeğer, çalışkan ve vatansever gençlerin ülkemizi daha ileriye götürmelerini sağla. Türkiye’yi yönetecek gençliği bereketle.

Bunu Rabbimiz Mesih İsa adına Senden dileriz. AMİN.

 

 

DÜNYANIN BARIŞ VE ESENLİĞİ İÇİN DUA EDELİM :

Tanrım,

Her yerde huzuru ve barışı sağlamak için bana

yardım et ki,

Kinin bulunduğu yere sevgi,

hakaretin bulunduğu yere af;

Anlaşmazlığın bulunduğu yere birlik,

yanlışlığın bulunduğu yere, hakikat

İmansızlığın olduğu yere iman,

ümitsizliğin olduğu yere, ümit

Karanlığın olduğu yere aydınlık

kederin olduğu yere neşe getireyim.

RAB’bim lütfet!

Avutulmaktan çok avutmayı;

anlaşılmaktan çok anlamayı

Sevilmekten çok sevmeyi dileyeyim

Çünkü insan verince, alır

benliğini unutunca benliğini bulur

Affedince affedilir; ölünce sonsuz hayata erişir. AMİN.

(Aziz Fransua)

 

 

Kilise Tarihinden Dualar

 

İyi olan her şeyin ötesinde iyisin,

doğru olan her şeyin ötesinde doğrusun;

sakinlik, esenlik ve birlik sende Tanrım.

Bizleri birbirimizden ayıran anlaşmazlıkları iyileştir,

bizleri sevgindeki birliğe geri getir.

Sevginin kucaklamasıyla

ve Tanrısal şefkatin birliğinde

her şeyi huzur dolu yapan esenliğinle

bizleri Ruh'ta bir yap.

Bütün bunları Oğlun, Rabbimiz

Mesih İsa'daki lütuf, merhamet ve şefkat

aracılığı ile diliyoruz. Amin.

(- 264; Dionysius of Alexandria)

 

 

gel Kutsal Ruh,

gel, Kutsal Ateş, bizleri yak,

gel, Kutsal Rüzgar, içimizi temizle,

gel, Kutsal Işık, karanlıkta bize öncülük et,

gel, Kutsal Gerçek, cehaletimizi dağıt,

gel, Kutsal Güç, zayıflıklarımızı kaldır,

gel, Kutsal Yaşam, bizde yaşa,

dünyaya Senin bir hizmetçin olmamız için

kendi kendimize hizmetten bizi özgür kıl. AMİN.

                   (Desiderius Erasmus 1466-1536)

 

Yücelik ve iyilik Allah’ı,

Seni görebilelim diye bizlere pak kalpler ver,

Seni duyabilelim diye gururumuzu kır,

Sevgi dolu kalplerle Sana hizmet edebilelim,

iman dolu kalplerle Sende yaşayabilelim,

saygı dolu kalplerle Sana tapınabilelim,

Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile burada

ve dünyanın her yerinde. AMİN.

                             (Dag Hammarskjöld 1905-1961)

 

 

Rab,

karanlığıma ışığını,

korkularıma cesaretini,

umutsuzluğuma umudunu,

karmaşıklığıma esenliğini,

üzüntülerime sevincini

zayıflığıma gücünü,

şaşkınlığıma bilgeliğini,

nefretime sevgini,

benliğime kendini aç.

Rab, bana kendini aç. AMİN.

(Howard Thurman 1900-1981)

 

 

Sevgi dolu Allahımız

Senden uzaklaşmak düşmektir

Sana doğru dönmek kalkmaktır

Senin önünde durmak sonsuza dek yaşamaktır.

Ya Rab,

bütün işlerimizde yardımını,

sıkıntılarımıza rehberliğini,

tehlikelerde korumanı,

üzüntülerimizde esenliğini

Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizlere bağışla.

                   Hippo’lu Augustine (354-430)

 

 

Merhamet Allah’ı

yaşıyorum ve biliyorum ki, benliğimi sana

adıyorum ve emanet ediyorum.

Öyle ki bu hac yolculuğum boyunca hedefim Sen ol.

dünyasal düşüncelerin karmaşıklığından

canım kanatlarının gölgesi altına sığınır.

İzin ver ki, kalbim bu hırçın dalgalar denizinde

Senin esenliğini bulsun.

          Hippo’lu Augustine (354-430)

 

 

Merhamet ve Kutsallık Allah’ı

Seni aramakta istek,

Seni anlamakta bilgelik,

Ve Seni beklemekte bizlere sabır ver.

 

Rabbimiz İsa Mesih’in Ruh’unun gücü aracılığı ile

Tanrım bizlere lütuf et ki,

Seni seven bir kalp ve Seni ilan eden bir yaşam için

aklımız Seni derin düşünsün,

gözlerimiz Seni kavrasın,

kulaklarımız Senin sözünü duysun. AMİN.

          Benedict of Nursia (480-547)

 

 

sonsuz ışık kalplerimizi aydınlat

sonsuz iyilik kötülükten bizi kurtar

sonsuz güç bize destek ol

sonsuz bilgelik cahilliğimizin karanlığımızı dağıt

sonsuz merhamet, bize merhamet eyle

öyle ki bütün kalbimizle, bütün aklımızla, bütün gücümüzle senin yüzünü arayalım ve Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz merhametinle kutsal huzuruna gelmemizi sağla.

          Alcuin of Tours(735-804)

 

 

Rabbimiz İsa Mesih’in Babası, her şeye kadir olan Allah

dua ediyoruz ki,

kalbimize inen Kutsal Ruh’un aracılığıyla

Senin gerçeğinde durmak ve kararlı olmak için dua ediyoruz.

Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla

bilmediğimiz şeyleri açığa kavuştur,

isteklerimizi cevapla

bildiklerimizi onayla

bizleri kendi hizmetinde utançsız kıl. 

Roma’lı Klement (-99)

 

 

Tanrım, kafamda ve anlayışımda ol,

Tanrım, gözlerimde ve bakışımda ol,

Tanrım, ağzımda ve sözlerimde ol,

Tanrım, kalbimde ve düşüncemde ol,

Tanrım, ölümümde ve Sana dönüşümde ol. Amin.

                                      (Sarum Primer 1514)

 

 

Rabbimiz İsa Mesih bizi kabul et

Seni duyan kulaklarımızı

çekişmelerden uzak tut

Senin büyük sevgini gören gözlerimizin

kutsal umudunu fark etmesini sağla

Sana öven dillerimizin sevgindeki gerçeği konuşmasını sağla

Senin avlularında yürüyen ayaklarımızın ışıkta (aydınlık diyarında)

dolaşmasını sağla.

Senin yaşayan bedenini alan bedenlerimizin

yeni yaşamından yenilenmesini sağla.

Akıl sır ermeyen armağanların Sana için yücelik olsun

          Malabar Liturjisi (5.yy)

 

 

Yemek Duaları-I

 

 

Yemekten Önce

- Ya Rab, bu sofrada bizimle beraber ol ki, canlarımız senin esenliğinde yenilenme bulsunlar. Bu zaman ve bu nimetler için, sevgi, sağlık ve her güzel sağlayışın için Sana şükürler olsun. (İsa Mesih adıyla. Amin.)

 

- Ya Rab, bu sofrada bulunan nimetlerinle birlikte bu sofraya hizmet eden ve emek verenleri kutsa. Bize verdiğin her yeni için, Sana ümit bağlamış tüm kullarına sevinçli ve bereketli sofralar nasip et. (İsa Mesih adıyla. Amin.)

 

Yemekten Sonra

- Ya Rab bizleri doyuran ve koruyan merhametli sağ elin için Sana hamd olsun. Gündelik ekmeğimiz gibi, ruhsal açlığımıza da Sen elini uzat. Canımızı ve bedenimiz hem sağlıkta hem esenlikte tut. (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.)

 

- Yüce olan Rabbimiz, evimizde daima yemek ve yüreklerimizde daima Sana hizmet etme arzusu olsun. Bizlerin aklını ve yüreğini de iyi olan gıdalarınla doyur ki, Senin sağlayışına nankörlük etmek ve açgözlü olmak bizlerden uzak olsun.

(Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.)

 

 

Yemek Duaları-II

 

 

Mezmur 19: 1 Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta,

Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.

2 Gün güne söz söyler,

Gece geceye bilgi verir.

 

Mezmur 24: 1 RAB'bindir yeryüzü ve içindeki her şey,

Dünya ve üzerinde yaşayanlar;

 

Mezmur 100: 1 Ey bütün dünya,

RAB'be sevinç çığlıkları yükseltin!

2 O'na neşeyle kulluk edin,

Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!

4 ... Şükredin O'na, adına övgüler sunun!

 

Mezmur 103: 1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

 

 

Yemek Duaları-III

 

 

133-118 Mezmurlarına Hallel Mezmurları denir. İsrail halkı Mezmur 113; 114'ü Fısıh Bayramında yemekten önce Mezmur 115; 116; 117; ve 118'i yemekten sonra okurdu (Bir Mezmurun tamamını değil de kısa bir bölüm okumak isteyenlere yardımcı olsun diye bölümlere ayrılmıştır. İstenirse bölümler karşılıklı okunabilir).

 

Mezmur 113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

 

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

7 Düşkünü yerden kaldırır,

Yoksulu çöplükten çıkarır;

8 Soylularla,

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

9 Kısır kadını evde oturtur,

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

RAB'be övgüler sunun!

 

 

Mezmur 114: 1 İsrail Mısır'dan çıktığında,

Yakup'un soyu yabancı dil konuşan bir halktan ayrıldığında,

2 Yahuda Rab'bin kutsal yeri oldu,

İsrail de O'nun krallığı.

3 Deniz olanı görüp geri çekildi,

Şeria Irmağı tersine aktı.

4 Dağlar koç gibi,

Tepeler kuzu gibi sıçradı.

5 Ey deniz, sana ne oldu da kaçtın?

Ey Şeria, neden tersine aktın?

6 Ey dağlar, niçin koç gibi,

Ey tepeler, niçin kuzu gibi sıçradınız?

7-8 Titre, ey yeryüzü,

Kayayı havuza,

Çakmaktaşını pınara çeviren Rab'bin önünde,

Yakup'un Tanrısı'nın huzurunda.

 

Mezmur 115: 1 Bizi değil, ya RAB, bizi değil,

Sevgin ve sadakatin uğruna,

Kendi adını yücelt!

2 Niçin uluslar:

"Hani, nerede onların Tanrısı?" desin.

3 Bizim Tanrımız göklerdedir,

Ne isterse yapar.

4 Oysa onların putları altın ve gümüşten yapılmış,

İnsan elinin eseridir.

5 Ağızları var, konuşmazlar,

Gözleri var, görmezler,

6 Kulakları var, duymazlar,

Burunları var, koku almazlar,

7 Elleri var, hissetmezler,

Ayakları var, yürümezler,

Boğazlarından ses çıkmaz.

8 Onları yapan, onlara güvenen herkes

Onlar gibi olacak!

 

9 Ey İsrail halkı, RAB'be güven,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

10 Ey Harun soyu, RAB'be güven,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

11 Ey RAB'den korkanlar, RAB'be güvenin,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

12 RAB bizi anımsayıp kutsayacak,

İsrail halkını,

Harun soyunu kutsayacak.

13 Küçük, büyük,

Kendisinden korkan herkesi kutsayacak.

14 RAB sizi,

Sizi ve çocuklarınızı çoğaltsın!

15 Yeri göğü yaratan RAB

Sizleri kutsasın.

 

16 Göklerin öteleri RAB'bindir,

Ama yeryüzünü insanlara vermiştir.

17 Ölüler, sessizlik diyarına inenler,

RAB'be övgüler sunmaz;

18 Biziz RAB'bi öven,

Şimdiden sonsuza dek.

RAB'be övgüler sunun!

 

 

Mezmur 116: 1 RAB'bi seviyorum,

Çünkü O feryadımı duyar.

2 Bana kulak verdiği için,

Yaşadığım sürece O'na sesleneceğim.

3 Ölüm iplerine dolaşmıştım,

Ölüler diyarının kâbusu yakama yapışmıştı,

Sıkıntıya, acıya gömülmüştüm.

4 O zaman RAB'be yakardım,

"Aman, ya RAB, kurtar canımı!" dedim.

 

5 RAB lütufkâr ve adildir,

Sevecendir Tanrımız.

6 RAB saf insanları korur,

Tükendiğim zaman beni kurtardı.

7 Ey canım, yine huzura kavuş,

Çünkü RAB sana iyilik etti.

8 Sen, ya RAB, canımı ölümden,

Gözlerimi yaştan,

Ayaklarımı sürçmekten kurtardın.

9 Yaşayanların diyarında,

RAB'bin huzurunda yürüyeceğim.

116: 10 İman ettim,

"Büyük acı çekiyorum" dediğim zaman bile

11 Şaşkınlık içinde,

"Bütün insanlar yalancı" dedim.

12 Ne karşılık verebilirim RAB'be,

Bana yaptığı onca iyilik için?

13 Kurtuluş sunusu olarak kadeh kaldırıp

RAB'be sesleneceğim.

 

14 Bütün halkının önünde,

RAB'be adadıklarımı yerine getireceğim.

15 RAB'bin gözünde değerlidir*fy*

Sadık kullarının ölümü.

16 Ya RAB, ben gerçekten senin kulunum;

Kulun, hizmetçinin oğluyum,

Sen çözdün bağlarımı.

17 Ya RAB, sana seslenecek,

Şükran kurbanı sunacağım.

18 RAB'be adadıklarımı yerine getireceğim

Bütün halkının önünde,

19 RAB'bin Tapınağı'nın avlularında,

Senin orta yerinde, ey Yeruşalim!

RAB'be övgüler sunun!

 

Mezmur 117: 1 Ey bütün uluslar, RAB'be övgüler sunun!

Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!

2 Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür,

RAB'bin sadakati sonsuza dek sürer.

RAB'be övgüler sunun!

 

Mezmur 118: 1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 "Sonsuzdur sevgisi!" desin İsrail halkı.

3 "Sonsuzdur sevgisi!" desin Harun'un soyu.

4 "Sonsuzdur sevgisi!" desin RAB'den korkanlar.

5 Sıkıntı içinde RAB'be seslendim;

Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.

6 RAB benden yana, korkmam;

İnsan bana ne yapabilir?

 

7 RAB benden yana, benim yardımcım,

Benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakacağım.

8 RAB'be sığınmak

İnsana güvenmekten iyidir.

9 RAB'be sığınmak

Soylulara güvenmekten iyidir.

10 Bütün uluslar beni kuşattı,

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

11 Kuşattılar, sardılar beni,

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

12 Arılar gibi sardılar beni,

Ama diken ateşi gibi sönüverdiler;

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

13 İtilip kakıldım,

Ama RAB yardım etti bana.

 

 

14 RAB gücüm ve ezgimdir,

O kurtardı beni.

15 Sevinç ve zafer çığlıkları

Çınlıyor doğruların çadırlarında:

"RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!

16 RAB'bin sağ eli üstündür,

RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!"

17 Ölmeyecek, yaşayacağım,

RAB'bin yaptıklarını duyuracağım.

18 RAB beni şiddetle yola getirdi,

Ama ölüme terk etmedi.

19 Açın bana adalet kapılarını,

Girip RAB'be şükredeyim.

20 İşte budur RAB'bin kapısı!

Doğrular girebilir oradan.

21 Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin,

Kurtarıcım oldun.

 

22 Yapıcıların reddettiği taş,

Köşenin baş taşı oldu.

23 RAB'bin işidir bu,

Gözümüzde harika bir iş!

24 Bugün RAB'bin yarattığı gündür,

Onun için sevinip coşalım!

25 Ne olur, ya RAB, kurtar bizi,

Ne olur, başarılı kıl bizi!

26 Kutsansın RAB'bin adıyla gelen!

Kutsuyoruz sizi RAB'bin evinden.

27 RAB Tanrı'dır, aydınlattı bizi.

İplerle bağlayın bayram kurbanını,

İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar.

 

28 Tanrım sensin, şükrederim sana,

Tanrım sensin, yüceltirim seni.

29 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

 

 

Günlük Övgü Mezmurları

 

 

PAZAR

1 RAB'be övgüler sunun!

Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!

2 Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!

Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

3 Boru çalarak O'na övgüler sunun!

Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!

4 Tef ve dansla O'na övgüler sunun!

Saz ve kavalla O'na övgüler sunun!

5 Zillerle O'na övgüler sunun!

Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!

6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun!

RAB'be övgüler sunun!

                             (Mezmur 150)

 

 

PAZARTESİ

1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

2 Seni her gün övecek,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

3 RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır,

Akıl ermez büyüklüğüne.

4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,

Güçlü işlerin duyurulacak.

5 Düşüneceğim harika işlerini,

İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.

6 Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler,

Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım.

7 Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacak,

Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu.

8 RAB lütufkar ve sevecendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 RAB herkese iyi davranır,

Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

10 Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB,

Sadık kulların sana övgüler sunar.

11 Krallığının yüceliğini anlatır,

Kudretini konuşur;

12 Herkes senin gücünü,

Krallığının yüce görkemini bilsin diye.

13 Senin krallığın sonsuz bir krallıktır,

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

RAB verdiği bütün sözleri tutar,

Her davranışı sevgi doludur.

 

 

PAZARTESİ

14 RAB her düşene destek olur,

İki büklüm olanları doğrultur.

15 Herkesin umudu sende,

Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.

16 Elini açar,

Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.

17 RAB bütün davranışlarında adil,

Yaptığı bütün işlerde sevecendir.

18 RAB kendisini çağıran,

İçtenlikle çağıran herkese yakındır.

19 Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların,

Feryatlarını işitir, onları kurtarır.

20 RAB korur kendisini seven herkesi,

Yok eder kötülerin hepsini.

21 RAB'be övgüler sunsun ağzım!

Bütün canlılar O'nun kutsal adına,

Sonsuza dek övgüler dizsin.

(Mezmur 145)

 

 

SALI

1 RAB'be övgüler sunun!

Ey gönlüm, RAB'be övgüler sun.

2 Yaşadıkça RAB'be övgüler sunacak,

Var oldukça Tanrım'a ilahiler dizeceğim.

3 Önderlere,

Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.

4 O son soluğunu verince toprağa döner,

O gün tasarıları da biter.

5 Ne mutlu yardımcısı Yakup'un Tanrısı olan insana,

Umudu Tanrısı RAB'de olana!

6 Yeri göğü,

Denizi ve içindeki her şeyi yaratan,

Sonsuza dek sadık kalan,

7 Ezilenlerin hakkını alan,

Açlara yiyecek sağlayan O'dur.

RAB tutsakları özgür kılar,

8 Körlerin gözünü açar,

İki büklüm olanları doğrultur,

Doğruları sever.

9 RAB garipleri korur,

Öksüze, dul kadına yardım eder,

Kötülerin yolunuysa saptırır.

10 RAB Tanrın sonsuza dek, ey Siyon,

Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek.

RAB'be övgüler sunun!

                             (Mezmur 146)

 

 

ÇARŞAMBA

1 RAB'be övgüler sunun!

Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!

O'na övgü yaraşır.

2 RAB yeniden kuruyor Yeruşalim'i,

Bir araya topluyor İsrail'in sürgünlerini.

3 O kırık kalplileri iyileştirir,

Yaralarını sarar.

4 Yıldızların sayısını belirler,

Her birini adıyla çağırır.

5 Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür,

Sınırsızdır anlayışı.

6 RAB mazlumlara yardım eder,

Kötüleri yere çalar.

7 RAB'be şükran ezgileri okuyun,

Tanrımız'ı lirle, ilahilerle övün.

8 O'dur gökleri bulutlarla kaplayan,

Yeryüzüne yağmur sağlayan,

Dağlarda ot bitiren.

9 O yiyecek sağlar hayvanlara,

Bağrışan kuzgun yavrularına.

10 Ne atın gücünden zevk alır,

Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır.

11 RAB kendisinden korkanlardan,

Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.

(Mezmur 147.1-11)

 

 

PERŞEMBE

12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!

Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!

13 Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar,

İçindeki halkı kutsar.

14 Sınırlarını esenlik içinde tutar,

Seni en iyi buğdayla doyurur.

15 Yeryüzüne buyruğunu gönderir,

Sözü çarçabuk yayılır.

16 Yapağı gibi kar yağdırır,

Kırağıyı kül gibi saçar.

17 Aşağıya iri iri dolu savurur,

Kim dayanabilir soğuğuna?

18 Buyruk verir, eritir buzları,

Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar.

19 Sözünü Yakup'a,

Kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirir.

20 Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu,

Onlar O'nun ilkelerini bilmezler.

RAB'be övgüler sunun!

(Mezmur 147.12-20)

 

 

CUMA

1 RAB'be övgüler sunun!

Göklerden RAB'be övgüler sunun,

Yücelerde O'na övgüler sunun!

2 Ey bütün melekleri, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey bütün göksel orduları!

3 Ey güneş, ay, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey ışıldayan bütün yıldızlar!

4 Ey göklerin en yüce katı

Ve göklerin üstündeki sular,

O'na övgüler sunun!

 

 

5 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü O buyruk verince, var oldular;

6 Bozulmayacak bir kural koyarak,

Onları sonsuza dek yerlerine oturttu.

7 Yeryüzünden RAB'be övgüler sunun,

Ey deniz canavarları, bütün enginler,

8 Şimşek, dolu, kar, bulutlar,

O'nun buyruğuna uyan fırtınalar,

9 Dağlar, bütün tepeler,

Meyve ağaçları, sedir ağaçları,

10 Yabanıl ve evcil hayvanlar,

Sürüngenler, uçan kuşlar,

11 Yeryüzünün kralları, bütün halklar,

Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri,

12 Delikanlılar, genç kızlar,

Yaşlılar, çocuklar!

13 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü yalnız O'nun adı yücedir.

O'nun yüceliği yerin göğün üstündedir.

14 RAB kendi halkını güçlü kıldı,

Bütün sadık kullarına,

Kendisine yakın olan halka,

İsrailoğulları'na ün kazandırdı.

RAB'be övgüler sunun!

(Mezmur 148)

 

 

CUMARTESİ

1 RAB'be övgüler sunun!

RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,

Sadık kullarının toplantısında

O'na övgüler yükseltin!

İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun,

Siyon halkı Kralları'yla coşsun!

Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına,

Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler!

4 Çünkü RAB halkından hoşlanır,

Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,

Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!

6 Ağızlarında Tanrı'ya yüce övgüler,

Ellerinde iki ağızlı kılıçla

7 Uluslardan öç alsınlar,

Halkları cezalandırsınlar,

8 Krallarını zincire,

Soylularını prangaya vursunlar!

9 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!

Bütün sadık kulları için onurdur bu.

RAB'be övgüler sunun!

(Mezmur 149)

 

Koruma Mezmurları - 1

(şeytani etkilerden korunmak için okunabilir)

 

Mezmur 5

1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,

İniltilerimi işit.

2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!

Duam sanadır.

3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,

Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

4 Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,

Kötülük senin yanında barınmaz.

5 Böbürlenenler önünde duramaz,

Bütün suç işleyenlerden nefret duyar,

6 Yalan söyleyenleri yok edersin;

Ya RAB, sen eli kanlılardan,

Aldatıcılardan tiksinirsin.

7 Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim;

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı!

Yolunu önümde düzle.

9 Çünkü onların sözüne güvenilmez,

Yürekleri yıkım dolu.

Yaltaklanır dururlar,

Boğazları açık birer mezar.

10 Ey Tanrı, onları suçlu çıkar!

Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın.

Kov onları sayısız isyanları yüzünden.

Çünkü sana karşı ayaklandılar.

 

11 Sevinsin sana sığınan herkes,

Sevinç çığlıkları atsın sürekli,

Kanat ger üzerlerine;

Sevinçle coşsun adını sevenler sende.

12 Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB,

Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

 

Mezmur 7

1 Sana sığınıyorum, ya RAB Tanrım!

Peşime düşenlerden kurtar beni,

Özgür kıl.

2 Yoksa aslan gibi parçalayacaklar beni,

Kurtaracak biri yok diye,

Lime lime edecekler etimi.

6 Öfkeyle kalk, ya RAB!

Düşmanlarımın gazabına karşı çık!

Benim için uyan!

Buyur, adalet olsun.

7 Uluslar topluluğu çevreni sarsın,

Onları yüce katından yönet.

8 RAB halkları yargılar;

Beni de yargıla, ya RAB,

Doğruluğuma, dürüstlüğüme göre.

9 Ey adil Tanrım!

Kötülerin kötülüğü son bulsun,

Doğrular güvene kavuşsun,

Sen ki akılları, gönülleri sınarsın.

10 Tanrı kalkan gibi yanıbaşımda,

Temiz yüreklileri O kurtarır.

11 Tanrı adil bir yargıçtır,

Öyle bir Tanrı ki, her gün öfke saçar.

12 Kötüler yola gelmezse,

Tanrı kılıcını biler,

Yayını gerip hedefine kurar.

13 Hazır bekler ölümcül silahları,

Alevli okları.

 

14 İşte kötü insan fesat sancıları çekiyor,

Kötülüğe gebe kalmış,

Yalan doğuruyor.

15 Bir kuyu açıp kazıyor,

Kazdığı kuyuya kendisi düşüyor.

16 Kötülüğü kendi başına gelecek,

Zorbalığı kendi tepesine inecek.

17 Şükredeyim doğruluğu için RAB'be,

Yüce RAB'bin adını ilahilerle öveyim.

 

Mezmur 9

1 Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım.

2 Sende sevinç bulacak, coşacağım,

Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!

3 Düşmanlarım geri çekilirken,

Sendeleyip ölüyorlar senin önünde.

4 Çünkü hakkımı, davamı sen savundun,

Adil yargıç olarak tahta oturdun.

5 Ulusları azarladın, kötüleri yok ettin,

Sonsuza dek adlarını sildin.

6 Yok olup gitti düşmanlar sonsuza dek,

Kökünden söktün kentlerini,

Anıları bile silinip gitti.

7 Oysa RAB sonsuza dek egemenlik sürer,

Yargı için kurmuştur tahtını;

8 O yönetir doğrulukla dünyayı,

O yargılar adaletle halkları.

9 RAB ezilenler için bir sığınak,

Sıkıntılı günlerde bir kaledir.

10 Seni tanıyanlar sana güvenir,

Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.

11 Siyon'da oturan RAB'bi ilahilerle övün!

Yaptıklarını halklar arasında duyurun!

12 Çünkü dökülen kanın hesabını soran anımsar,

Ezilenlerin feryadını unutmaz.

 

13 Acı bana, ya RAB!

Ey beni ölümün eşiğinden kurtaran,

Benden nefret edenler yüzünden çektiğim derde bak!

14 Öyle ki, övgüye değer işlerini anlatayım,

Yeruşalim kapılarında

Sağladığın kurtuluşla sevineyim.

15 Uluslar kendi kazdıkları kuyuya düştü,

Ayakları gizledikleri ağa takıldı.

16 Adil yargılarıyla RAB kendini gösterdi,

Kötüler kendi kurdukları tuzağa düştü.

17 Kötüler ölüler diyarına gidecek,

Tanrı'yı unutan bütün uluslar...

18Ama yoksul hiç unutulmayacak,

Mazlumun umudu sonsuza dek kırılmayacak.

19 Kalk, ya RAB! İnsan galip çıkmasın,

Huzurunda yargılansın uluslar!

20 Onlara dehşet saç, ya RAB!

Sadece insan olduklarını bilsin uluslar.

 

Mezmur 10

1 Ya RAB, neden uzak duruyorsun,

Sıkıntı günlerinde kendini gizliyorsun?

2 Kötüler gururla mazlumları avlıyor,

Mazlumlar kötülerin kurduğu tuzağa düşüyor.

3 Kötü insan içindeki isteklerle övünür,

Açgözlü insan RAB'be lanet okur, O'nu hor görür.

6 İçinden, "Ben sarsılmam" der,

"Hiçbir zaman sıkıntıya düşmem."

7 Ağzı lanet, hile ve zulüm dolu,

Dilinin altında kötülük ve fesat saklı.

8 Köylerin çevresinde pusu kurar,

Masumu gizli yerlerde öldürür,

Çaresizi sinsice gözler.

9 Gizli yerlerde pusuya yatar

Çalılıktaki aslan gibi,

Kapmak için mazlumu bekler

Ve ağına düşürüp yakalar.

10 Kurbanları çaresiz çöker,

Saldıranın üstün gücü altında ezilir.

11 Kötü insan içinden, "Tanrı unuttu" der,

"Örttü yüzünü, asla göremez."

12 Kalk, ya RAB, kaldır elini, ey Tanrı!

Mazlumları unutma!

13 Neden kötü insan seni hor görsün,

İçinden, "Tanrı hesap sormaz" desin?

 

14 Oysa sen sıkıntı ve acı çekenleri görürsün,

Yardım etmek için onları izlersin;

Çaresizler sana dayanır,

Öksüzün yardımcısı sensin.

15 Kötünün, haksızın kolunu kır,

Sormadık hesap kalmasın yaptığı kötülükten.

16 RAB sonsuza dek kral kalacak,

Uluslar O'nun ülkesinden temizlenecek.

17 Mazlumların dileğini duyarsın, ya RAB,

Yüreklendirirsin onları,

Kulağın hep üzerlerinde;

18 Öksüze, düşküne hakkını vermek için,

Bir daha dehşet saçmasın ölümlü insan.

 

 

Mezmur 17

6 Sana yakarıyorum, ey Tanrı,

Çünkü bana yanıt verirsin;

Kulak ver bana, dinle söylediklerimi!

7 Göster harika sevgini,

Ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle kurtaran!

8 Koru beni gözbebeği gibi;

Kanatlarının gölgesine gizle

9 Kötülerin saldırısından,

Çevremi saran ölümcül düşmanlarımdan.

10 Yürekleri yağ bağlamış,

Ağızları büyük laflar ediyor.

11 İzimi buldular, üzerime geliyorlar,

Yere vurmak için gözetliyorlar.

12 Tıpkı parçalamak için sabırsızlanan bir aslan,

Pusuya yatan genç bir aslan gibi.

13 Kalk, ya RAB, kes önlerini, eğ başlarını!

Kılıcınla kurtar canımı kötülerden,

 

 

Mezmur 18

1 Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB!

2 RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,

Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir,

Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!

3 Övgüye değer RAB'be seslenir,

Kurtulurum düşmanlarımdan.

4 Ölüm iplerine dolanmıştım,

Yıkım selleri basmıştı beni,

5 Ölüler diyarının bağları sarmıştı,

Ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma.

6 Sıkıntı içinde RAB'be yakardım,

Yardıma çağırdım Tanrım'ı.

Tapınağından sesimi duydu,

Haykırışım kulaklarına ulaştı.

14 Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı,

Şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi.

16 RAB yukarıdan elini uzatıp tuttu,

Çıkardı beni derin sulardan.

17 Beni güçlü düşmanımdan,

Benden nefret edenlerden kurtardı,

28 Işığımın kaynağı sensin, ya RAB, Tanrım!

Karanlığımı aydınlatırsın.

29 Desteğinle akıncılara saldırır,

Seninle surları aşarım, Tanrım.

 

30 Tanrı'nın yolu kusursuzdur,

RAB'bin sözü arıdır.

O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

32 Tanrı beni güçle donatır,

Yolumu kusursuz kılar.

47 O'dur öcümü alan,

Halkları bana bağımlı kılan.

48 Düşmanlarımdan kurtarır,

Başkaldıranlardan üstün kılar beni,

Zorbaların elinden alır.

49 Bu yüzden uluslar arasında seni öveceğim, ya RAB,

Adına ezgiler dizeceğim.

 

 

Mezmur 28

1 Ya RAB, sana yakarıyorum,

Kayam benim, kulak tıkama sesime;

Çünkü sen sessiz kalırsan,

Ölüm çukuruna inen ölülere dönerim ben.

2 Seni yardıma çağırdığımda,

Ellerimi en kutsal katına doğru açtığımda,

Kulak ver yalvarışlarıma.

3 Beni kötülerle, haksızlık yapanlarla

Aynı kefeye koyup cezalandırma.

Onlar komşularıyla dostça konuşur,

Ama yüreklerinde kötülük beslerler.

4 Eylemlerine,

Yaptıkları kötülüklere göre onlara yanıt ver;

Yaptıklarının,

Hak ettiklerinin karşılığını ver.

5 Onlar RAB'bin yaptıklarına,

Ellerinin eserine önem vermezler;

Bu yüzden RAB onları yıkacak,

Bir daha ayağa kaldırmayacak.

6 RAB'be övgüler olsun!

Çünkü yalvarışımı duydu.

7 RAB benim gücüm, kalkanımdır,

O'na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.

Yüreğim coşuyor,

Ezgilerimle O'na şükrediyorum.

 

 

Yuvamız için dua

 

Tek olan Allah, gerçek merhamet, gerçek adalet ve gerçek doğruluk sahibi Sensin.

Bu evi ve bizleri tüm sıkıntı ve tehlikelerden koru. Bu evi ve bizleri bereketle. Bizlerin bugünkü ve yarınki sıkıntılarını, dertlerini teselli et. Aydınlat bu evi Rabbim.

Canımıza ve bedenimize şifa ver, esenlik ver, yenile ve tazele bizleri Rabbim. Bu eve sevinç ver, huzur ver ya Rab. Bu ev öfke ve gururdan, kavgadan ve bencillikten uzakta kalsın. Bu eve çekişme ve ahlaksızlık, düşmanlık ve yalan girmesin.

Bu eve iblis ve onun cinleri İsa Mesih'in kutsal adından dolayı giremesin. Bu evde yapılan dua, eve ve bizlere yönelik her türlü büyünün gücünü kırsın.

Bu ev ve bizim için yapılan dua her lanetin ve bereketsizliğin gücünü kırsın. Bu ev esenlik ve bereketle dolsun Rabbim.

Uyurken ve uyanıkken ev halkını kutsal meleklerinle koru Rabbim.

Bu ev dua için, tövbe için bize sığınak olsun.

Bu ev halkının her durumda sevgisini, dostluğunu sıcak tut ey Kurtarıcı Rab Allah.

Tanrım, bu ev halkının yüreğini, düşüncesi, her durumda kötülükten koru.

Tanrım, bu ev halkının yaşantısını ve işlerini kötü olandan koru.

Tanrım Nasıralı İsa Mesih adıyla evimizi kötü güçlerin saldırısından koru.

Tanrım bu evi İsa Mesih adıyla esenlik içinde tut. Amin.

 

HASTALAR İÇİN DUALAR

(Duaya başlamadan önce ya da bir hasta için yapılacak toplu ibadete başlamadan önce dua ve tapınmayı teşvik için ayetlerin biri yada birkaçı okunabilir)

 

Tesniye 33.27

Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrı'dır, Seni taşıyan O'nun yorulmaz kollarıdır

 

Yeşu 1.9

Korkma, yılma. Çünkü Tanrın RAB gideceğin her yerde seninle birlikte olacak

 

Mezmur 23.1,4

1 RAB çobanımdır,

Eksiğim olmaz.

4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,

Kötülükten korkmam.

Çünkü sen benimlesin.

Çomağın, değneğin güven verir bana.

 

Mezmur 27.1

1 RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

RAB yaşamımın kalesidir,

Kimseden yılmam.

 

Mezmur 27.5

Çünkü O kötü günde beni çardağında gizleyecek,

Çadırının emin yerinde saklayacak,

Yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni.

 

 

Mezmur 46.1

1 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

 

Mezmur 46.10

"Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim!

Uluslar arasında yüceleceğim,

Yeryüzünde yüceleceğim!"

 

Mezmur 102.1-2

Ya RAB, duamı işit,

Yakarışım sana erişsin.

Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme,

Kulak ver sesime,

Seslenince yanıt ver bana hemen.

 

Mezmur 124.8

Yeri göğü yaratan

RAB'bin adı yardımcımızdır.

 

İşaya 26.3

Sana güvendiği için

Düşüncelerinde sarsılmaz olanı

Tam bir esenlik içinde korursun.

 

İşaya 40.31

RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

İşaya 41.10

Korkma, çünkü ben seninleyim,

Yılma, çünkü Tanrın benim.

Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim;

Doğruluğu sağlayan sağ elimle sana destek olacağım.

 

Matta 11.28

Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size huzur veririm.

 

Markos 10.14

Bırakın, çocuklar bana gelsin. Onlara engel olmayın! Çünkü Tanrı'nın Egemenliği böylelerinindir.

 

Yuhanna 6.35

Yaşam ekmeği ben'im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz

 

Yuhanna 11.25-26

Diriliş ve yaşam ben'im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek.

 

Yuhanna 14.1

Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin

 

Yuhanna 14.27

Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

 

Yuhanna 16.33

Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim

 

Romalılar 8.18

Yargım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek olan yücelikle karşılaştırılmaya değmez

 

II.Korintliler 1.4-5

Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Çünkü Mesih'in acılarını nasıl büyük ölçüde çekiyorsak, Mesih'in sayesinde büyük teselli de buluyoruz.

 

II.Korintliler 12.9

Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır.

 

HASTA DUALARI İÇİN GENEL OKUMALAR

 

- RAB SIKINTILARI TESELLİ EDER

3Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli Baba'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun! 4Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. 5Çünkü Mesih'in acılarını nasıl büyük ölçüde çekiyorsak, Mesih'in sayesinde büyük teselli de buluyoruz. (II.Korintliler 1.3-5)

 

 

- RAB MELEKLERİYLE KORUR

1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,

"Tanrım'dır, O'na güvenirim."

3 Çünkü O seni avcı tuzağından,

Ölümcül hastalıktan kurtarır.

4 Seni kanatlarının altına alır,

Onların altına sığınırsın.

O'nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

5-6 Ne gecenin dehşetinden korkarsın,

Ne gündüz uçan oktan,

Ne karanlıkta dolaşan ölümcül hastalıktan,

Ne öğleyin yok eden kırgından.

7 Yanında bin kişi,

Sağında on bin kişi kırılsa bile,

Sana dokunmaz.   

( MEZMUR 91 )

 

 

8 Sen yalnız kendi gözlerinle seyredecek,

Kötülerin cezasını göreceksin.

9 Sen RAB'bi kendine sığınak,

Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,

10 Başına kötülük gelmeyecek,

Çadırına felaket yaklaşmayacak.

11 Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek,

Gideceğin her yerde seni korusunlar diye.

12 Elleri üzerinde taşıyacaklar seni,

Ayağın bir taşa çarpmasın diye.

13 Aslanın, kobranın üzerine basıp geçeceksin,

Genç aslanı, yılanı çiğneyeceksin.

14 "Beni sevdiği için

Onu kurtaracağım" diyor RAB,

"Beni iyi tanıdığı için

Ona kale olacağım.

15 Bana seslenince ona yanıt vereceğim,

Sıkıntıda onun yanında olacağım,

Kurtarıp yücelteceğim onu.

16 Onu uzun ömürle doyuracak,

Ona kurtarışımı göstereceğim.

( MEZMUR 91 )

 

 

- İMANIN SENİ İYİLEŞTİRDİ

11Kudüs'e doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ile Celile arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. 12‑13Köyün birine girerken O'nu cüzamlı on adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak, «İsa, Efendimiz, halimize acı!» diye seslendiler. 14İsa onları görünce, «Gidin, kâhinlere görünün» dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. 15‑16Onlardan biri, iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü, yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp O'na teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi.

17İsa, «İyileşenler on kişi değil miydi?» diye sordu. «Diğer dokuzu nerede? 18Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı?» 19Sonra adama, «Ayağa kalk, git» dedi. «İmanın seni kurtardı.»

                  (LUKA 17.11-19)

 

 

HASTA DUALARINDA TÖVBE

 

- İSA İMANIMIZI TAMAMLAR

İşte bizi çevreleyen bu denli büyük bir tanıklar kalabalığı olduğuna göre, biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atarak önümüze konan yarışı sabırla koşalım. 2Gözümüzü, imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O, kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu.

(İBRANİLER 12)

 

- RAB GÜNAHLARI BAĞIŞLAR

1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını çukurdan fidyeyle kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

(MEZMUR 103)

 

 

6 RAB bütün düşkünlere

Hak ve adalet sağlar.

7 Kendi yöntemlerini Musa'ya,

İşlerini İsrailoğulları'na açıkladı.

8 RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 Sürekli suçlamaz,

Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.

11 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,

Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.

12 Doğu batıdan ne kadar uzaksa,

O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.

(MEZMUR 103)

 

 

13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

14 Çünkü mayamızı bilir,

Toprak olduğumuzu anımsar.

15 İnsana gelince, ota benzer ömrü,

Kır çiçeği gibi serpilir;

16 Rüzgar üzerine esince yok olur gider,

Bulunduğu yer onu tanımaz.

17 Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

18 Antlaşmasına uyan

Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

19 RAB tahtını göklere kurmuştur,

O'nun egemenliği her yeri kapsar.

20 RAB'be övgüler sunun, ey sizler, O'nun melekleri,

O'nun sözünü dinleyen,

Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!

21 RAB'be övgüler sunun, ey sizler,

O'nun bütün göksel orduları,

İsteğini yerine getiren kulları!

22 RAB'be övgüler sunun,

Ey O'nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar!

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

(MEZMUR 103)

 

 

- GÜNAHLARIN BAĞIŞLANDI

İsa bir kayığa binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. 2Kendisine, şilteye yatırılmış felçli bir adam getirdiler. Onların imanını gören İsa felçliye, «Oğlum, cesur ol, günahların bağışlandı» dedi.

3Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden, «Bu adam Tanrı'ya küfrediyor!» dediler.

4Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki, «Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? 5Hangisi daha kolay? `Günahların bağışlandı' demek mi, yoksa `Kalk, yürü' demek mi? 6Ne var ki, İnsanoğlu'nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye...» Sonra felçliye, «Kalk, şilteni topla ve evine git!» dedi. 7Adam da kalkıp evine gitti. 8Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler.

                  ( MATTA 9)

 

 

HASTA DUALARINDA YAĞ SÜRÜLECEKSE

 

- HASTA OLDUĞUNUZ ZAMAN

13İçinizden biri sıkıntıda mı? Dua etsin. Biri sevinçli mi? İlahi söylesin. 14İçinizden biri hasta mı? İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırtsın, Rab'bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. 15İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracak. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacak. 16Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir      (YAKUP 5).

 

 

- RAB ÇOBANIMDIR

1 RAB çobanımdır,

Eksiğim olmaz.

2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,

Sakin suların kıyısına götürür.

3 İçimi tazeler,

Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.

4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,

Kötülükten korkmam.

Çünkü sen benimlesin.

Çomağın, değneğin güven verir bana.

5 Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın,

Başıma yağ sürersin,

Kâsem taşıyor.

6 Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni,

Hep RAB'bin evinde oturacağım

(Mezmur 23).

 

- HASTALAR YAĞ SÜRDÜLER

İsa, çevredeki köyleri dolaşıp ders veriyordu. 7On iki öğrencisini yanına çağırdı ve onları ikişer ikişer halk arasına göndermeye başladı. Onlara, kötü ruhları kovma yetkisini verdi. 12Böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. 13Birçok cin kovdular; birçok hastayı, üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler.

                  ( MARKOS 6)

 

 

HASTA DUALARINDA

RAB’BİN SOFRASI İÇİN OKUMALAR

 

 

- MESİH’TE SONSUZ YAŞAM VARDIR

13Ben bunları Tanrı Oğlunun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım. 14Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. 15Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilemiş olduklarımızı aldığımızı da biliriz.

                  (I.YUHANNA 5)

 

- UMUDUMUZ SENDE RAB

14 RAB her düşene destek olur,

İki büklüm olanları doğrultur.

15 Herkesin umudu sende,

Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.

16 Elini açar,

Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.

17 RAB bütün davranışlarında adil,

Yaptığı bütün işlerde sevecendir.

18 RAB kendisini çağıran,

İçtenlikle çağıran herkese yakındır.

19 Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların,

Feryatlarını işitir, onları kurtarır.

20 RAB korur kendisini seven herkesi,

Yok eder kötülerin hepsini.

21 RAB'be övgüler sunsun ağzım!

Bütün canlılar O'nun kutsal adına,

Sonsuza dek övgüler dizsin.

( MEZMUR 145 )

 

- YAŞAM EKMEĞİ

47Size doğrusunu söyleyeyim, iman edenin sonsuz yaşamı vardır. 48Yaşam ekmeği ben'im. 49Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. 50Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek. 51Gökten inmiş olan diri ekmek ben'im. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir.»

                  (YUHANNA 6)

 

HASTALAR İÇİN İLAVE OKUMALAR

 

YA RAB BANA ŞİFA VER

2 Lütfet bana, ya RAB, bitkinim;

Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,

3 Çok acı çekiyorum.

Ah, ya RAB!

Ne zamana dek sürecek bu?

4 Gel, ya RAB, kurtar beni,

Yardım et sevginden dolayı.

6 İnleye inleye bittim,

Döşeğim su içinde bütün gece ağlamaktan,

Yatağım sırılsıklam gözyaşlarımdan.

7 Kederden gözlerimin feri sönüyor,

Zayıflıyor gözlerim düşmanlarım yüzünden.

8 Ey suç işleyenler,

Uzak durun benden,

Çünkü RAB ağlayışımı işitti.

9 Yalvarışımı duydu,

Duamı kabul etti    

(MEZMUR 6)

 

RAB GÜCÜM SENSİN YARDIMIMA KOŞ

1 Tanrım, Tanrım, neden beni terk ettin?

Niçin bana yardım etmekten,

Haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun?

2 Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, yanıt vermiyorsun,

Gece sesleniyorum, yine rahat yok bana.

 

14 Su gibi dökülüyorum,

Bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor;

Yüreğim balmumu gibi içimde eriyor.

15 Gücüm çömlek parçası gibi kurudu,

Dilim damağıma yapışıyor;

Beni ölüm toprağına yatırdın.

19 Ama sen, ya RAB, uzak durma;

Ey gücüm benim, yardımıma koş!

22 Adını kardeşlerime duyurayım,

Topluluk ortasında sana övgüler sunayım:

23 Ey sizler, RAB'den korkanlar, O'na övgüler sunun!

Ey Yakup soyu, O'nu yüceltin!

Ey İsrail soyu, O'na saygı gösterin!

24 Çünkü O mazlumun çektiği sıkıntıyı hafife almadı,

Ondan tiksinmedi, yüz çevirmedi;

Kendisini yardıma çağırdığında ona kulak verdi

 (MEZMUR 22)

 

IŞIĞIM VE KURTULUŞUM RAB’DİR

1 RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

RAB yaşamımın kalesidir,

Kimseden yılmam.

 

4 RAB'den tek dileğim, tek isteğim şu:

RAB'bin güzelliğini seyretmek,

Tapınağında O'na hayran olmak için

Ömrümün bütün günlerini O'nun evinde geçirmek.

5 Çünkü O kötü günde beni çardağında gizleyecek,

Çadırının emin yerinde saklayacak,

Yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni.

6 O zaman çevremi saran düşmanlarıma karşı başım yukarı kalkacak,

Sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım O'nun çadırında,

O'nu ezgilerle, ilahilerle öveceğim. (MEZMUR 27)

 

7 Sana yakarıyorum, ya RAB, kulak ver sesime,

Lütfet, yanıt ver bana!

8 Ya RAB, içimden bir ses duydum:

"Yüzümü ara!" dedin,

İşte yüzünü arıyorum.

9 Yüzünü benden gizleme,

Kulunu öfkeyle geri çevirme!

Bana hep yardımcı oldun;

Bırakma, terk etme beni,

Ey beni kurtaran Tanrı!

13 Yaşam ülkesinde

RAB'bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

14 Umudunu RAB'be bağla,

Güçlü ve yürekli ol;

Umudunu RAB'be bağla!

(MEZMUR 27)

 

CANIM RAB’Bİ ÖZLER

1 Geyik akarsuları nasıl özlerse,

Canım da seni öyle özler, ey Tanrı!

2 Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı;

Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü?

3 Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz,

Gün boyu, "Nerede senin Tanrın?" dedikleri için.

4 Anımsayınca içim içimi yiyor,

Nasıl toplulukla birlikte yürür,

Tanrı'nın evine kadar alaya öncülük ederdim,

Sevinç ve şükran sesleri arasında,

Bayram eden bir kalabalıkla birlikte.

 5 Neden üzgünsün, ey gönlüm,

Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla,

Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır (MEZMUR 42).

 

SEN KURTARAN RAB’SİN

1 Kurtar beni, ey Tanrı,

Sular boyuma ulaştı.

2 Dipsiz batağa gömülüyorum,

Basacak yer yok.

Derin sulara battım,

Sellere kapıldım.

3 Tükendim feryat etmekten,

Boğazım kurudu;

Gözlerimin feri sönüyor

Tanrım'ı beklemekten.

13 Ama benim duam sanadır, ya RAB.

Ey Tanrı, sevginin bolluğuyla,

Güvenilir kurtarışınla uygun gördüğünde

Yanıt ver bana.

 

14 Beni çamurdan kurtar,

İzin verme batmama;

Benden nefret edenlerden,

Derin sulardan kurtulayım.

15 Seller beni sürüklemesin,

Engin beni yutmasın,

Ölüm çukuru ağzını üstüme kapamasın.

16 Yanıt ver bana, ya RAB,

Çünkü sevgin iyidir.

Yüzünü çevir bana büyük merhametinle!

(MEZMUR 69).

 

17 Kulundan yüzünü gizleme,

Çünkü sıkıntıdayım, hemen yanıt ver bana!

29 Bense ezilmiş ve kederliyim,

Senin kurtarışın, ey Tanrı, bana bir kale olsun!

30 Tanrı'nın adını ezgilerle öveceğim,

Şükranlarımla O'nu yücelteceğim (MEZMUR 69).

 

SIKINTIMDA RAB’Bİ ARARIM

1 Kulak ver, ya RAB, yanıtla beni,

Çünkü mazlum ve yoksulum.

2 Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum.

Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu!

3 Acı bana, ya Rab,

Çünkü gün boyu sana yakarıyorum.

4 Sevindir kulunu, ya Rab,

Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum.

5 Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab,

Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.

6 Kulak ver duama, ya RAB,

Yalvarışlarımı dikkate al!

7 Sıkıntılı günümde sana yakarırım,

Çünkü yanıt verirsin bana.

11 Ya RAB, yolunu bana öğret,

Senin gerçeğine göre yürüyeyim,

Kararlı kıl beni, yalnız senin adından korkayım.

(MEZMUR 86).

 

12 Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

13 Çünkü bana sevgin büyüktür,

Canımı ölüler diyarının derinliklerinden sen kurtardın.

14 Ey Tanrı, küstahlar bana saldırıyor,

Zorbalar sürüsü, sana aldırmayanlar

Canımı almak istiyor,

15 Oysa sen, ya Rab,

Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen,

Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı'sın.

16 Yönel bana, acı halime,

Kuluna kendi gücünü ver,

Kurtar hizmetçinin oğlunu                    (MEZMUR 86).

 

GÖZLERİM RAB’Bİ ARAR

1 Gözlerimi dağlara kaldırıyorum,

Nereden yardım gelecek bana?

2 Yeri göğü yaratan

RAB'den gelecek yardımım.

3 O ayaklarının kaymasına izin vermez,

Seni koruyan uyuklamaz.

4 İsrail'in koruyucusu ne uyur ne uyuklar.

5 Senin koruyucun RAB'dir,

O sağ yanında sana gölgedir.

6 Gündüz güneş,

Gece ay sana zarar vermez.

7 RAB her kötülükten seni korur,

Esirger canını                            (MEZMUR 121).

 

SENİ ÇAĞIRIYORUM YA RAB

1 Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB,

2 Sesimi işit, ya Rab,

Yalvarışıma iyi kulak ver!

3 Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan,

Kim ayakta kalabilir, ya Rab?

4 Ama sen bağışlayıcısın,

Öyle ki senden korkulsun.

5 RAB'bi gözlüyorum,

Canım RAB'bi gözlüyor,

Umut bağlıyorum O'nun sözüne.

6 Sabahı gözleyenlerden,

Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok,

Canım Rab'bi gözlüyor.

7 Ey İsrail, RAB'be umut bağla!

Çünkü RAB'de sevgi,

Tam kurtuluş vardır

(MEZMUR 130).

 

YA RAB SEN BENİ BİLİRSİN

1 Ya RAB, sınayıp tanıdın beni.

2 Oturup kalkışımı bilirsin,

Niyetimi uzaktan anlarsın.

3 Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin,

Bütün yaptıklarımdan haberin var.

4 Daha sözü ağzıma almadan,

Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB.

5 Beni çepeçevre kuşattın,

Elini üzerime koydun.

6 Kaldıramam böylesi bir bilgiyi,

Başa çıkamam, erişemem.

7 Nereye gidebilirim senin Ruhun'dan,

Nereye kaçabilirim huzurundan?

8 Göklere çıksam, oradasın,

Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.

9 Seherin kanatlarını alıp uçsam,

Denizin ötesine konsam,

10 Orada bile elin yol gösterir bana,

Sağ elin tutar beni.

 

11 Desem ki: "Karanlık beni kaplasın,

Çevremdeki aydınlık geceye dönsün."

12 Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için,

Gece, gündüz gibi ışıldar,

Karanlıkla aydınlık birdir senin için.

13 İç varlığımı sen yarattın,

Anamın rahminde beni sen ördün.

14 Sana övgüler sunarım,

Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.

Ne harika işlerin var!

Bunu çok iyi bilirim.

15 Gizli yerde yaratıldığımda,

Yeryüzünün derinliklerinde örüldüğümde,

Bedenim senden gizli değildi.

16 Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni;

Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden,

Hepsi senin kitabına yazılmıştı.

17 Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı,

Sayıları ne çok!

18 Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam.

Uyanıyorum, hâlâ seninleyim.

23 Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi,

Sına beni, öğren kaygılarımı.

24 Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,

Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!

(MEZMUR 139)

 

ÇÖLDE SEVİNÇ OLACAK

1 Çöl ve kurak toprak sevinecek,

2 Bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek.

Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak,

Sevincini haykıracak.

Lübnan'ın yüceliği,

Karmel ve Şaron'un görkemi ona verilecek.

İnsanlar RAB'bin yüceliğini,

Tanrımız'ın görkemini görecek.

3 Gevşek elleri güçlendirin,

Pekiştirin çözülen dizleri.

4 Yüreği kaygılı olanlara,

"Güçlü olun, korkmayın" deyin,

"İşte Tanrınız geliyor!

Öç almaya, karşılık vermeye geliyor.

Sizi O kurtaracak."

5 O zaman körlerin gözleri,

Sağırların kulakları açılacak;

6 Topallar geyik gibi sıçrayacak,

Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili.

Çünkü çölde sular fışkıracak,

Irmaklar akacak bozkırda.

7 Kızgın kum havuza,

Susuz toprak pınara dönüşecek.

Çakalların yattığı yerlerde

Kamış, saz ve ot bitecek.

8 Orada bir yol, bir anayol olacak,

'Kutsal yol' diye anılacak,

Murdar kişiler geçemeyecek oradan.

O yol kurtulmuş olanların yoludur.

O yolda yürüyenler, bön kişiler de olsa yoldan sapmayacak.

9 Aslan olmayacak orada,

Yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak;

Orada bulunmayacaklar.

Ancak kurtulmuş olanlar yürüyecek o yolda.

10 RAB'bin fidyeyle kurtardıkları dönecek,

Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar.

Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak.

Onların olacak neşe ve mutluluk,

Üzüntü ve inilti kaçacak

(İŞAYA 35).

 

ZAYIFLIKLARIMZI O YÜKLENDİ

            14İsa Petrus'un evine geldiğinde, onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. 15İsa kadının eline dokununca ateşi düşüverdi. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı.

            16Akşam olunca cine tutsak birçok kişiyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları bir sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi. 17Bu, Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen şu sözün yerine gelmesi için oldu:

      «Zayıflıklarımızı O kaldırdı,

      hastalıklarımızı O yüklendi.»

(MATTA 8)

 

RAB’Bİ BEKLEYENLER YENİLENİR

1 "Avutun halkımı" diyor Tanrınız,

2 "Avutun!

Yeruşalim halkına dokunaklı sözler söyleyin.

Angaryanın bittiğini,

Suçlarının cezasını ödediklerini,

Günahlarının cezasını RAB'bin elinden

İki katıyla aldıklarını ilan edin.

7 RAB'bin soluğu esince üzerlerine,

Ot kurur, çiçek solar.

Gerçekten de halk ot gibidir.

8 Ot kurur, çiçek solar,

Ama Tanrımız'ın sözü sonsuza dek durur.

 

LÜTFUM SANA YETER

7Aldığım esinlerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için bir şeytan meleği verildi, gururlanmayayım diye. 8Bundan kurtulmak için Rab'be üç kez yalvardım. 9Ama O bana dedi ki, «Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır.» İşte, Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. 10Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem, o zaman güçlüyüm.

(II.KORİNTLİLER 12)

 

28 Bilmiyor musun, duymadın mı?

Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan,

Ne yorulur ne de zayıflar,

O'nun bilgisi kavranamaz.

29 Yorulanı güçlendirir,

Takati olmayanın kudretini artırır.

30 Gençler bile yorulup zayıf düşer,

Yiğitler tökezleyip düşerler.

31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar

(İŞAYA 40).

 

RAB’BİN RUHU ÜZERİMDEDİR

1-3 Rab Yahve'nin Ruhu üzerimde.

Çünkü yoksullara müjde iletmem için beni O meshetti.

Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için,

Tutsaklara serbest bırakılacaklarını,

Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını,

RAB'bin lütuf yılını,

Tanrımız'ın öç alacağı günü ilan etmek,

Yas tutanların hepsini avutmak,

Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak

Kül yerine çelenk,

Yas yerine sevinç yağı,

Çaresizlik ruhu yerine

Onlara övgü giysisini vermek için

Gönderdi beni RAB.

Öyle ki, RAB'bin görkemini yansıtmak için,

Onlara 'RAB'bin diktiği doğruluk ağaçları' densin.

4 O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek,

Çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak,

Kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri onaracaklar

(İŞAYA 61).

 

RAB İÇİN YAŞARIZ

7Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız, hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. 8Yaşarsak, Rab için yaşarız; ölürsek, Rab için ölürüz. Böylece yaşasak da, ölsek de Rabbin'iz. 9Mesih, hem ölülerin hem de yaşayanların Rabbi olmak üzere ölüp dirildi.

(ROMALILAR 14)

 

İŞİTTİKLERİNİZİ YAHYA’YA BİLDİRİN

2‑3Tutukevinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca, O'na gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu: «Gelecek Olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?» 4İsa onlara şöyle karşılık verdi: «Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. 5Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. 6Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu!»

(MATTA 11)

 

YÜKLERİ AĞIR OLANLAR

28«Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size huzur veririm. 29Ben yumuşak huylu ve alçakgönüllüyüm. Boyunduruğuma girin ve benden öğrenin, böylece canlarınız huzur bulur. 30Boyunduruğum kolay taşınır, vereceğim yük de hafiftir.» (MATTA 11)

 

İSA TEMİZ KILAR

12İsa kentlerden birindeyken, her yanını cüzam kaplamış bir adamla karşılaştı. Adam İsa'yı görünce yüzüstü yere kapanıp O'na yalvardı: «Rab, eğer istersen beni temiz kılabilirsin» dedi.

13İsa, elini uzatıp adama dokundu. «İsterim, temiz ol!» dedi. Adam hemen o anda cüzamdan kurtuldu.

14İsa ona, bundan hiç kimseye söz etmemesini buyurdu. «Git, kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu adakları sun» dedi. 15Ne var ki, İsa'yla ilgili haber daha da çok yayıldı. Kalabalık halk toplulukları İsa'yı dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak amacıyla akın akın geliyordu. 16Kendisi ise ıssız yerlere çekiliyor, dua ediyordu

(LUKA 5)

 

ÇOCUKLARI BANA GETİRİN

(Küçük çocuklar için)

13Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki, öğrenciler onları azarladılar. 14İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, «Bırakın, çocuklar bana gelsin» dedi. «Onlara engel olmayın! Çünkü Tanrı'nın Egemenliği böylelerinindir. 15Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen, bu egemenliğe asla giremez.» 16Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı (MARKOS 10).

 

İSA İYİLEŞTİRİR

40Güneş batarken herkes, çeşitli hastalıklara tutulmuş olan yakınlarını İsa'ya getirdi. O da her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi                       (LUKA 4).

 

KANAMASI OLAN KADIN

43On iki yıldır kanaması olan bir kadın da oradaydı. Varını yoğunu hekimlere harcamıştı; ama hiçbiri onu iyileştirememişti. 44İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu ve o anda kanaması kesildi.

45İsa, «Bana kim dokundu?» dedi.

Herkes inkâr ederken Petrus, «Efendimiz, kalabalık seni çepeçevre sarmış sıkıştırıyor» dedi. 46Ama İsa, «Birisi bana dokundu» dedi. «İçimden bir gücün akıp gittiğini hissettim.» 47Yaptığını gizleyemeyeceğini anlayan kadın titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı. Bütün halkın önünde, O'na neden dokunduğunu ve o anda nasıl iyileştiğini anlattı. 48İsa ona, «Kızım» dedi, «imanın seni kurtardı. Esenlikle git.»                                 (LUKA 8)

 

YÜREĞİNİZ SIKILMASIN

«Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. 2Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. 3Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. 4Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.»

5Tomas, «Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?» dedi. 6İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben'im» dedi. «Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.

25«Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. 26Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. 27Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın

(YUHANNA 14)

 

TAPINAĞIN KAPSINDAKİ SAKAT ADAM

Bir gün Petrus'la Yuhanna, dua vakti olan saat üçte tapınağa çıkıyorlardı. 2O sırada, doğuştan kötürüm olan bir adam, tapınağın `Güzel Kapı' diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı. 3Tapınağa girmek üzere olan Petrus'la Yuhanna'yı gören adam, kendilerinden sadaka istedi. 4Petrus'la Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus, «Bize bak» dedi. 5Adam, onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti.

6Petrus ona, «Bende gümüş ve altın yok, ama bende olanı sana veriyorum» dedi. «Nasıralı İsa Mesih'in adıyla, yürü!» 7Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. 8Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak ve Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. 9Bütün halk, onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. 10Onun, tapınağın Güzel Kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler

(ELÇİLERİN İŞLERİ 3)

 

RUH ZAYIFLIĞIMAZA YARDIM EDER

26Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamayan iniltilerle bizim için aracılık eder. 27İnsanların yüreklerini araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteğine göre kutsallar için aracılık eder. 28Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.                                                     (ROMALILAR 8)

 

RAB’DE SEVİNİN

4Rab'de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin!

6Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. 7O zaman her türlü kavrayışı aşan Tanrı'nın esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.

8Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli ve hayranlık uyandıran ne varsa, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün. 9Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa, onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır.                 (FİLİPİLİLER 4)

 

TANRI BİZDEN YANA

31Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yana ise, kim bize karşı olabilir? 32Öz Oğlunu bile esirgemeyen, O'nu hepimizin uğruna ölüme teslim eden Tanrı, O'nunla birlikte bize her şeyi de bağışlamayacak mı? 33Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. 34Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. 35Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? 36Yazılmış olduğu gibi:

«Senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz,

kasaplık koyunlar sayılmışız.»

37Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. 38‑39Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka herhangi bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir

(ROMALILAR 8).

 

BEDENLERİNİZİ RAB’BE SUNUN

Bunun için ey kardeşler, Tanrı'nın merhameti uğruna size yalvarırım: kendinizi Tanrı'ya diri, kutsal ve O'nu hoşnut eden bir kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. 2Bu çağın gidişine uymayın; Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin (ROMALILAR 12)

 

ACILARDAN İTAATİ ÖĞRENMEK

14Gökleri aşmış olan büyük başkâhinimiz Tanrı'nın Oğlu İsa varken, açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. 15Çünkü zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan değil, tersine, her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememiş bir başkâhinimiz vardır. 16Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım.

#

7Mesih, yeryüzünde olduğu günlerde kendisini ölümden kurtaracak güçte olan Tanrı'ya büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua ve yakarışlarda bulunmuş ve Tanrı korkusu nedeniyle işitilmişti. 8Oğul olduğu halde, çektiği acılardan söz dinlemeyi öğrendi. 9‑10Yetkin kılınmış olarak Tanrı tarafından Melkisedek düzenine göre başkâhin atanan Mesih, sözünü dinleyenlerin hepsi için sonsuz kurtuluş kaynağı olmuştur (İBRANİLER 4 / 5)

 

YAŞAYAN ÜMİDİMİZ

3‑4Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun. Çünkü O, kendi büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir ümide, çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. 5Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. 6Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız. 7Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğü zaman size övgü, yücelik ve onur kazandıracak. Bu imanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. 8Mesih'i görmemiş olsanız da O'nu seviyorsunuz. Şimdi O'nu görmediğiniz halde O'na iman ediyor ve sözle anlatılamayacak yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. 9Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz.    (I.PETRUS 1)

 

BİR SÖZ SÖYLE YETER

5‑6İsa Kefernahum'a varınca bir yüzbaşı O'na gelip, «Ya Rab» diye yalvardı, «felçli uşağım korkunç acılar içinde evde yatıyor.»

            7İsa, «Gelip onu iyileştireceğim» dedi.

            8Ama yüzbaşı, «Rab, ben layık değilim ki, çatımın altına giresin!» karşılığını verdi. «Sen yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. 9Ben de buyruk altında bir adamım, benim de buyruğumda askerlerim var. Birine, `Git' derim, gider; bir diğerine, `Gel' derim, gelir; köleme, `Şunu yap' derim, yapar.»

            10İsa, duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere, «Size doğrusunu söyleyeyim» dedi, «ben böyle imanı İsrail'de kimsede görmedim. 11Size şunu söyleyeyim, doğudan ve batıdan birçok insan gelecek, Göklerin Egemenliğinde İbrahim, İshak ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. 12Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıya, karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.» 13Sonra İsa yüzbaşıya, «Git, inandığın gibi olsun» dedi.

      Ve uşak o anda iyileşti.

(MATTA 8.5-13)

 

 

TÖVBE VE İTİRAFLARIMIZ

 

(Tövbe ve itiraflar dualarımızda yüreklerimizi Tanrı Sözü ile hazırlarız)

 

Mezmur 11.4

Rab kutsal tapınağındadır,

Onun tahtı göklerdedir,

Bütün insanları görür,

herkesi sınar.

 

İbraniler 12.7-9

7Terbiye edilmek uğruna acılara katlanıyorsunuz. Tanrı size, oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? 8Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız oğullar değil, yasadışı evlatlarsınız. 9Kaldı ki, bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. O halde ruhlar Babasına bağımlı olup yaşamamız çok daha önemli değil mi?

 

Habakuk 3.2

2 Ya RAB, şimdiye dek yaptıklarını duydum ve ürperdim. Günümüzde de aynı şeyleri yap, ya RAB,

Herkes bilsin neler yapabildiğini.

Öfkeliyken merhametini anımsa!

 

Mezmur 51.14-17

14 Kurtar beni kan dökme suçundan,

Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,

Dilim senin doğruluğunu ilahilerle övsün.

15 Ya Rab, aç dudaklarımı,

Ağzım senin övgülerini duyursun.

16 Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın,

Yoksa sunardım sana,

Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.

17 Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur,

Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.

 

Eyüp 34.21-23

Tanrı'nın gözleri insanların yolundan ayrılmaz,

Attıkları her adımı görür.

Kötülük yapanların gizlenebileceği

Ne karanlık bir yer vardır, ne de ölüm gölgesi.

Yargılanmak için önüne gelsinler diye,

Tanrı insanları sorgulamaya pek gerek duymaz.

 

II.Tarihler 30.9

RAB'be dönerseniz, kardeşlerinizi, oğullarınızı tutsak edenler onlara acıyıp bu ülkeye dönmelerine izin vereceklerdir. Çünkü Tanrınız RAB lütfeden, acıyan bir Tanrı'dır. O'na dönerseniz, O da yüzünü sizden çevirmeyecektir."

 

Sayılar 14.17-18

"Şimdi gücünü göster, ya Rab. Demiştin ki:

'RAB tez öfkelenmez, sevgisi engindir, suçu ve başkaldırıyı bağışlar. Ancak suçluyu cezasız bırakmaz; babaların suçunun hesabını üçüncü, dördüncü kuşak çocuklarından sorar.'

 

Mezmur 5.4

4 Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,

Kötülük senin yanında barınmaz.

 

Mezmur 33.15

15 Herkesin yüreğini yaratan,

Yaptıkları her şeyi tartan O'dur.

 

Mezmur 103.9-13

Sürekli suçlamaz,

Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.

Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,

Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.

Doğu batıdan ne kadar uzaksa,

O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.

Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

 

Yeremya 2.19

Seni kendi kötülüğün yola getirecek,

Dönekliğin seni paylayacak.

Tanrın RAB'bi bırakmanın,

Benden korkmamanın

Ne kadar kötü, ne kadar acı olduğunu gör de anla."

Her Şeye Egemen Rab Yahve böyle diyor.

 

Süleymanın Meselleri 8.13

RAB'den korkmak kötülükten nefret etmek demektir.

Kibirden, küstahlıktan,

Kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim.

 

Mezmur 41.4

"Acı bana, ya RAB!" dedim,

"Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim!"

 

Esinleme 3.19

Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel ve tövbe et.

 

İşaya 59.12-13

Çünkü sana çok kez başkaldırdık,

Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor,

İsyanlarımız hep yanıbaşımızda.

Suçlarımızı kabul ediyoruz.

Başkaldırıp RAB'bi yadsıdık,

Tanrımız'ı izlemez olduk.

Zorbalık, isyan dolu sözler söyledik,

Yüreğimizde tasarladığımız yalanları mırıldandık.

Mezmur 106.6

Atalarımız gibi biz de günah işledik,

Suç işledik, kötülük ettik.

 

Mezmur 38.1-4

Ya RAB, öfkelenip azarlama beni,

Gazapla yola getirme!

Okların içime saplandı,

Elin üzerime indi.

Öfken yüzünden sağlığım bozuldu,

Günahım yüzünden rahatım kaçtı.

Çünkü suçlarım başımdan aştı,

Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı.

 

Matta 18.21-22

Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, «Ya Rab» dedi, «kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? Yedi kez mi?» İsa ona, «Yedi kez değil» dedi. «Yetmiş kere yedi kez derim sana. 23Şöyle ki, Göklerin Egemenliği, köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer.

 

Yeremya 17.14

Şifa ver bana, ya RAB,

O zaman iyi olurum;

Kurtar beni, kurtuluş bulurum,

Çünkü övgüm sensin.

 

İşaya 43.25

Kendi uğruna suçlarınızı silen Ben'im, evet Ben'im,

Günahlarınızı anmaz oldum.

 

Süleymanın Meselleri 15.3

RAB'bin gözü her yerde olanı görür,

Kötüleri de iyileri de gözler.

 

Mezmur 38.18, 21-22

Suçumu itiraf ediyorum,

Günahım yüzünden kaygılanıyorum.

Beni terk etme, ya RAB!

Ey Tanrım, benden uzak durma!

Yardımıma koş,

Ya Rab, kurtuluşum benim!

 

Mezmur 24.3-4

RAB'bin dağına kim çıkabilir,

Kutsal Yer'inde kim durabilir?

Elleri pak, yüreği temiz olan,

Gönlünü putlara kaptırmayan,

Yalan yere ant içmeyen.

 

Süleymanın Meselleri 5.21

RAB insanın tuttuğu yolu gözler,

Attığı her adımı denetler.

 

İşaya 54.7-8

'Bir an için seni terk ettim,

Ama büyük sevecenlikle geri getireceğim.

Bir anlık taşkın öfkeyle senden yüz çevirmiştim,

Ama sonsuz vefayla sana sevecenlik göstereceğim.'"

Seni fidyeyle kurtaran RAB böyle diyor.

 

Yunus 2.7-9

Soluğum tükenince seni andım, ya RAB,

Duam sana, kutsal tapınağına erişti.

Değersiz putlara tapanlar,

Nankörlük etmiş olurlar.

Ama şükranla kurban sunacağım sana,

Adağımı yerine getireceğim.

Kurtuluş senden gelir, ya RAB!"

 

İbraniler 12.5-6

Oğlum, Rab'bin terbiye edişini hafife alma,

Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme.

Çünkü O, sevdiğini terbiye eder,

oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır.

 

Markos 7.21-23

Çünkü kötü düşünceler, cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.

 

I.Krallar 8.33-34, 36,

"Sana karşı günah işlediği için düşmanlarına yenik düşen halkın İsrail yine sana döner, adını anar, bu tapınakta dua edip yakararak önüne çıkarsa,

göklerden kulak ver, halkın İsrail'in günahını bağışla. Onları atalarına verdiğin ülkeye yine kavuştur.

göklerden kulak ver; kullarının, halkın İsrail'in

günahlarını bağışla. Onlara doğru yolda yürümeyi öğret, halkına miras olarak verdiğin ülkene yağmurlarını gönder.

 

I.Krallar 8.46, 48

"Sana karşı günah işlediklerinde - günah işlemeyen tek kişi yoktur - sen öfkelenip onları yakın ya da uzak bir ülkeye tutsak olarak götürecek düşmanlarının eline teslim edersen, tutsak oldukları ülkede candan ve yürekten sana dönerlerse, atalarına verdiğin ülkelerine, seçtiğin kente ve adına yaptırdığım tapınağına yönelip dua ederlerse,

 

Eyüp 9.4

O'nun bilgisi derin, gücü eşsizdir,

Kim O'na direndi de ayakta kaldı?

 

Mezmur 7.9

Ey adil Tanrım!

Kötülerin kötülüğü son bulsun,

Doğrular güvene kavuşsun,

Sen ki akılları, gönülleri sınarsın.

 

Süleymaını Meselleri 20.27

İnsanın ruhu RAB'bin ışığıdır,

İç varlığın derinliklerine işler.

 

Mezmur 90.8

Suçlarımızı önüne,

Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.

 

İşaya 50.10

Aranızda RAB'den korkan,

Kulunun sözünü dinleyen kim var?

Karanlıkta yürüyen, ışığı olmayan,

Yahve'nin adına güvensin, Tanrısı'na dayansın.

 

Matta 3.8

Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin.

 

Yeremyanın Mersiyeleri 3.39-40

İnsan, yaşayan insan

Niçin günahlarının cezasından yakınır?

Davranışlarımızı sınayıp gözden geçirelim,

Yine RAB'be dönelim.

 

Yunus 4.2

RAB'be şöyle dua etti: "Ah, ya RAB, ben daha ülkemdeyken böyle olacağını söylemedim mi? Bu yüzden Tarşiş'e kaçmaya kalkıştım. Biliyordum, sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, yapacağı kötülükten vazgeçen bir Tanrısın.

 

Süleymanın Meselleri 17.3

Altın ocakta, gümüş potada arıtılır,

Yüreği arıtansa RAB'dir.

 

Mezmur 19.12-13

Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

 

I.Yuhanna 1.8-10

Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Günah işlemedik dersek, O'nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz ve O'nun sözü içimizde olamaz.

 

I.Korintliler 10.13

Her insanın karşılaştığı denemelerden başka türlü denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.

 

Yeremya 10.23-24

İnsanın yaşamının kendi elinde olmadığını,

Adımlarına yön vermenin ona düşmediğini

Biliyorum, ya RAB.

Beni öfkenle değil,

Yalnız adaletinle yola getir, ya RAB,

Yoksa beni hiçe indirirsin.

 

Yeremya 33.8

Onları bana karşı işledikleri bütün günahlardan arındıracak, bana karşı işledikleri günahları da isyanlarını da bağışlayacağım.

 

İşaya 55.7

Kötü kişi yolunu,

Fesatçı düşüncelerini bıraksın;

RAB'be dönsün, merhamet bulur,

Tanrımız'a dönsün, bol bol bağışlanır.

 

Mezmur 30.4-5

Ey RAB'bin sadık kulları, O'nu ilahilerle övün,

Kutsallığını anarak O'na şükredin.

Çünkü öfkesi bir an sürer,

Lütfu ise bir ömür;

Gözyaşlarınız belki bir gece akar,

Ama sabahla sevinç doğar.

 

Nehemya 1.5-6

"Ey Göklerin Tanrısı RAB! Yüce ve görkemli Tanrı! Seni sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığın antlaşmaya bağlı kalır, lütfunu esirgemezsin.

Ya RAB, halimi gör, gece gündüz kulların İsrail halkı için ettiğim duaya kulak ver. İtiraf ediyorum, İsrail halkı günah işledi, ben ve atalarım günah işledik.

 

I.Samuel 15.22-23

"RAB kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar

yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı?

İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Çünkü başkaldırma, falcılık kadar günahtır ve büyüklenme, putatapıcılık kadar kötüdür. Sen RAB'bin buyruğunu reddettiğin için, RAB de senin kral olmanı reddetti."

 

İşaya 6.5

"Vay başıma! Mahvoldum" dedim, "Çünkü dudakları murdar bir adamım, dudakları murdar bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın Kral'ı, Her Şeye Egemen RAB'bi gözlerimle gördüm."

 

Yeremya 17.9-10

Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez,

Onu kim anlayabilir?

"Ben RAB, herkesi davranışlarına,

Yaptıklarının sonucuna göre ödüllendirmek için

Yüreği yoklar, düşünceyi denerim."

 

Yoel 2.12-13

RAB diyor ki,

"Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak

Bütün yüreğinizle bana dönün.

Giysilerinizi değil,

Yüreklerinizi paralayın

Ve Tanrınız RAB'be dönün.

Çünkü RAB lütufkâr ve merhametlidir;

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

Cezalandırmaktan vazgeçebilir.

 

İbraniler 12.10-13

Babalarımız bizi kısa bir zaman için, uygun gördükleri gibi terbiye ettiler. Ama Tanrı, kendisinin kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi yararımıza terbiye ediyor. Terbiye edilmek önceleri hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ama bu, böyle eğitilenler için daha sonra esenlik veren doğruluğu üretir. Bunun için sarkık ellerinizi kaldırın, bükük dizlerinizi doğrultun, ayaklarınız için düz yollar yapın ki, kötürüm olan yoldan sapmasın, tersine şifa bulsun.

 

Mezmur 25.6-7

Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,

Sevgine göre anımsa beni,

Çünkü sen iyisin, ya RAB.

 

Süleymanın Meselleri 21.2

İnsan izlediği her yolun doğru olduğunu sanır,

Ama niyetlerini tartan RAB'dir.

 

Eyüp 4.17

'Tanrı karşısında insan doğru olabilir mi?

Kendisini yaratanın karşısında temiz çıkabilir mi?

 

Mezmur 139.23-24

Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi,

Sına beni, öğren kaygılarımı.

Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,

Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!

 

İşaya 1.18

RAB diyor ki:

"Gelin, şimdi davamızı görelim.

Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa

Kar gibi ak pak olacaksınız.

Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da

Yapağı gibi bembeyaz olacak.

 

Hoşea 6.1-2

"Gelin, RAB'be dönelim.

Bizi O parçaladı,

O iyileştirecek.

Bizi O yaraladı,

Yaramızı O saracak.

İki gün sonra bizi diriltecek,

Üçüncü gün ayağa kaldıracak,

Huzurunda yaşayalım diye.

 

I.Yuhanna 1.6-7

Eğer O'nunla paydaşlığımız var der ve karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş ve gerçeğe uymamış oluruz. Ama kendisi ışıkta olduğu gibi, biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve O'nun Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır.

 

Süleymanın Meselleri 15.11

RAB, ölüm ve yıkım diyarında olup biteni bilir,

Nerde kaldı ki insanın yüreği!

 

Süleymanın Meselleri 6.16-19

RAB'bin nefret ettiği altı şey,

İğrendiği yedi şey vardır:

Gururlu gözler,

Yalancı dil,

Suçsuz kanı döken eller,

Düzenbaz yürek,

Kötülüğe seğirten ayaklar,

Yalan soluyan yalancı tanık

Ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.

 

İşaya 30.15

Rab Yahve, İsrail'in Kutsalı şöyle diyor:

"Bana dönüp huzur bulun, kurtulursunuz.

Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz.

Ama bunu yapmak istemiyorsunuz.

 

Mika 7.18-19

Senin gibi suçları silen,

Halkından artakalanların başkaldırılarını bağışlayan başka tanrı var mı?

Sonsuza dek öfkeli kalmazsın,

Çünkü merhametli olmaktan hoşlanırsın.

Bize yine acıyacaksın,

Çiğneyeceksin suçlarımızı ayak altında.

Bütün günahlarımızı denizin dibine atacaksın.

 

Süleymanın Meselleri 18.12

Yürekteki gururu düşüş,

Alçakgönüllülüğü ise onur izler.

 

I.Yuhanna 2.1-2

Yavrularım, bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama birimiz günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba'nın önünde savunur. Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır.

 

Mezmur 69.5-6

Akılsızlığımı biliyorsun, ey Tanrı,

Suçlarım senden gizli değil.

Ya Rab, Her Şeye Egemen RAB,

Utanmasın sana umut bağlayanlar benim yüzümden!

Ey İsrail'in Tanrısı,

Benim yüzümden sana yönelenler rezil olmasın!

 

Tesniye 8.5

Tanrınız RAB'bin, çocuğunu eğiten bir baba gibi, sizi nasıl eğittiğini anlayın.

 

Mezmur 25.10-11

RAB'bin bütün yolları sevgi ve gerçeğe dayanır

Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.

Ya RAB, adın uğruna

Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

 

İşaya 53.3-6

İnsanlarca hor görüldü,

Yapayalnız bırakıldı.

Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı.

İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü,

Ona değer vermedik.

Aslında hastalıklarımızı o taşıdı,

Acılarımızı o yüklendi.

Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını,

Vurulup ezildiğini sandık.

Oysa, bizim başkaldırılarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.

Esenliğimiz için gerekli olan ceza

Ona verildi.

Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık,

Her birimiz kendi yoluna döndü.

Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

 

Süleymanın Meselleri 16.2

İnsan her yaptığını temiz sanır,

Ama niyetlerini tartan RAB'dir.

 

Eyüp 42.5-6

Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında,

Şimdiyse gözlerimle gördüm seni.

Bu yüzden kendimi hor görüyor,

Toz ve kül içinde tövbe ediyorum."

 

Mezmur 6.1-3

Ya RAB, öfkeyle azarlama beni,

Gazapla yola getirme.

Lütfet bana, ya RAB, bitkinim;

Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,

Çok acı çekiyorum.

Ah, ya RAB!

Ne zamana dek sürecek bu?

 

Süleymanın Meselleri 16.18

Gururun ardından yıkım,

Kibirli ruhun ardından da düşüş gelir.

 

İşaya 44.22

Başkaldırılarınızı bulut gibi,

Günahlarınızı sis gibi sildim.

Bana dönün, çünkü sizi fidyeyle kurtardım."

 

İşaya 66.2b

"Ancak ben alçakgönüllüye, ruhu ezik olana,

Sözümden titreyen kişiye değer veririm.

 

Ezra 9.6

"Ey Tanrım, yüzümü sana çevirmeye utanıyorum, sıkılıyorum. Ey Tanrım, günahlarımız başımızdan aşkın. Suçlarımız göklere ulaştı.

 

Eyüp 7.17-18

"İnsan ne ki, onu büyütesin,

Üzerinde kafa yorasın,

Her sabah onu yoklayasın,

Her an onu sınayasın?

 

Mezmur 25.8-9

RAB iyi ve doğrudur,

Onun için günahkârlara yol gösterir.

Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder,

Kendi yolunu öğretir onlara.

 

II.Samuel 24.10

Davut sayım yaptıktan sonra kendisini suçlu buldu ve

RAB'be, "Bunu yapmakla büyük günah işledim!" dedi, "Ya RAB, lütfen kulunun suçunu bağışla. Çünkü çok akılsızca davrandım."

 

Tesniye 32.18

Seni oluşturan Kaya'yı savsakladın,

Seni yaratan Tanrı'yı unuttun.

 

Sayılar 12.11

Musa'ya, "Ey efendim, lütfen akılsızca işlediğimiz günahtan ötürü bizi cezalandırma" dedi,

 

I.Samuel 15.22

"RAB kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar

yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı?

İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir.

 

I.Samuel 16.7

Ama RAB, Samuel'e, "Onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma" dedi, "Ben onu reddettim. Çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar."

 

İşaya 53.5-6

Oysa, bizim başkaldırılarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.

Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi.

Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

 

Mezmur 34.18

RAB gönlü kırıklara yakındır,

Ruhu ezginleri kurtarır.

 

Mezmur 51.1-4

Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

Tümüyle yıka beni suçumdan,

Arıt beni günahımdan.

Çünkü biliyorum isyanlarımı,

Günahım sürekli karşımda.

Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,

Senin gözünde kötü olanı yaptım.

Öyle ki, konuşurken haklı,

Yargılarken adil olasın.

 

Mezmur 51.7-13

Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,

Yıka beni, kardan beyaz olayım.

Neşe, sevinç sesini duyur bana,

Bayram etsin ezdiğin kemikler.

Bakma günahlarıma,

Sil bütün suçlarımı.

Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

Beni huzurundan atma,

Kutsal Ruhun'u benden alma.

Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini,

İstekli bir ruhla bana destek ol.

Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,

Günahkârlar geri dönsün sana.

 

Mezmur 32.1-5

Ne mutlu isyanı bağışlanan,

Günahı örtülen insana.

Ne mutlu RAB'bin kötülüklerini saymadığı,

Ruhunda hile bulunmayan insana.

Sustuğum sürece

Kemiklerim eridi,

Gün boyu inlemekten.

Çünkü gece gündüz

Elin üzerimde ağırlaştı.

Dermanım tükendi yaz sıcağında gibi.

Günahımı açıkladım sana,

Suçumu gizlemedim.

"RAB'be isyanımı itiraf edeceğim" deyince,

Günahımı, suçumu bağışladın.

 

İşaya 30.15

Rab Yahve, İsrail'in Kutsalı şöyle diyor:

"Bana dönüp huzur bulun, kurtulursunuz.

Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz.

Ama bunu yapmak istemiyorsunuz.

 

Mezmur 6.1-3

Ya RAB, öfkeyle azarlama beni,

Gazapla yola getirme.

Lütfet bana, ya RAB, bitkinim;

Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,

Çok acı çekiyorum.

Ah, ya RAB!

Ne zamana dek sürecek bu?

 

Vaiz 7.20

Çünkü yeryüzünde hep iyilik yapan,

Hiç günah işlemeyen doğru insan yoktur.

 

Mezmur 130.1-4

Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB,

Sesimi işit, ya Rab,

Yalvarışıma iyi kulak ver!

Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan,

Kim ayakta kalabilir, ya Rab?

Ama sen bağışlayıcısın,

Öyle ki senden korkulsun.

 

Nehemya 9.33

Başımıza gelen bütün olaylarda sen hep adil davrandın, doğru olanı yaptın, bizse kötülük yaptık.

 

Yeremya 33.8

Onları bana karşı işledikleri bütün günahlardan arındıracak, bana karşı işledikleri günahları da isyanlarını da bağışlayacağım.

 

Mezmur 103.8-14

RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

Sürekli suçlamaz,

Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.

Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,

Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.

Doğu batıdan ne kadar uzaksa,

O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.

Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

Çünkü mayamızı bilir,

Toprak olduğumuzu anımsar.

 

Kendi yolunu öğretir onlara.

RAB'bin bütün yolları sevgi ve gerçeğe dayanır

Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.

Ya RAB, adın uğruna

Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

 

Hoşea 14.1-2

Tanrın RAB'be dön, ey İsrail,

Çünkü suçlarından ötürü tökezledin.

Dualarla gidin, RAB'be dönün,

O'na, "Bağışla bütün suçlarımızı" deyin,

"Lütfet, kabul et bizi,

Öyle ki, dudaklarımızın kurbanını sunalım.

 

Mezmur 41.4

"Acı bana, ya RAB!" dedim,

"Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim!"

 

Yeremya 17.4

Sana verdiğim mirası kendi suçunla yitireceksin.

Bilmediğin bir ülkede

Düşmanlarına köle edeceğim seni.

Çünkü öfkemi alevlendirdiniz,

Tutuşup sonsuza dek yanacak."

 

Mezmur 25.6-11

Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,

Sevgine göre anımsa beni,

Çünkü sen iyisin, ya RAB.

RAB iyi ve doğrudur,

Onun için günahkârlara yol gösterir.

Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder,

 

Hezekiel 18.27

Kötü adam da işlemiş olduğu kötülükten döner ve hak olanı, doğru olanı yaparsa o adam canın yaşatır

 

Mezmur 51.3

Çünkü isyanlarımı bilirim

Suçum daima önümdedir

 

Mezmur 51.17

Allahın Kurbanları kırılmış Ruhtur

Ey Allah kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin

 

Yoel 2.13

Fakat şimdi bile Rab diyor bana bütün yüreğinizle, oruçla ve ağlayışla ve dövünme ile dönün, esvabınınızı değil yüreğinizi yırtın ve Allahınız Rabbe dönün; çünkü O lütfeder ve çok acır, inayeti çoktur ve beladan ötürü nadim olur.

 

Daniel 9.9-10

Rahmetler ve bağışlama Allahımız Rabbindir; çünkü Ona karşı biz asi olduk ve peygamber kulları eliyle önümüze koymuş olduğu şeriatlaeinde yürümek üzere, Allahımız Rabbin sözünü dinlemedik.

 

Yeremya 10.24

Ya Rab beni öfkenle değil, ölçü ile tedip et, yoksa beni hiçe indirirsin.

 

Luka 15.18-19

Kalkıp babamın yanına döneceğim ve ona, Baba diyeceğim, Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et.

 

Mezmur 143.2

Ve kulun ile mahkemeye girme

Çünkü yaşayanlardan hiçbiri Senin önünde salih çıkmaz

 

I.Yuhanna 1.8-9

Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz.Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

 

ADANMA DUASI

(Tövbe dualarından sonra okumak için)

Ya Rab, Sen ulusun, tövbemi kabul et,

Ya Rab, Sen adından korkanlara merhamet edersin, beni bağışla,

Ya Rab, Sen sevinç ve tesellinin kaynağısın, sevgimi yenile,

Ya Rab, sonsuz merhamet ve sevginle kalbimi doldur,

Sana sadakatle hizmet etmek için Kutsal Sözlerine olan adanmışlığımı yenile.

Senin Kutsal emirlerini tutmak için beni iman, ümit ve sevgide yenile. İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

 

 

Ondalık & Sunularımız

 

 

Ondalık: Kişilerin kazançlarından düzenli olarak kiliseye verdikleri sabit bağışlardır.

 

Sunu: Kişilerin kiliseye gittiği zaman gönülden bıraktıkları her hangi bir miktarda olan bağışlardır.

(toplanacak kilisesi olmayan yerlerde yaşayan Hristiyanlar ise dua ve ruhani hizmet talebinde bulunacakları bir kiliseyi önceden belirleyip, düzenli olarak ayırdıkları miktarı o kiliseye gönderirler)

 

Tanrı’ya adanmış yaşamlar ondalık ve sunu kurbanlarıyla Tanrı’ya olan şükran ve güvenlerini ilan ederler. Ondalık ve sunuları gönülden veren kişiler kiliseye gelmeden önce ya da ibadetten önce ayırdıkları miktarı yaşamlarının ve geçimlerinin bereketi için dua ve şükran ile Tanrı’ya kaldırırlar. Böylece Kutsal Yazıları dualarına ekleyerekten Tanrı’ya bütün armağanları ve bereketleri için şükreder; Müjde’nin yayılması, ellerinin işlerinin bereketlenmesi, sağlık, pak kazanç, kutsanmış bir yaşam, Tanrı halkının bereketlenmesi, kilisenin ihtiyaçları, Müjde hizmetinde çalışanların sonraki kuşaklara iyi bir miras hazırlaması, kilisenin devamı ve imanda derinliği, Tanrı ile yakın bir paydaşlık, uluslar için merhamet yüreğine sahip olmak, konuksever ve yardımsever bir yürekle ihtitiyaç içinde olan herkesin bu sunu ve ondalıklarla bereketlenmesini Tanrı’dan dileyerek kilisenin bağış torbasına bırakırlar.

 

 

Süleymanın Meselleri 8.

10 Gümüş yerine terbiyeyi,

Saf altın yerine bilgiyi edinin.

11 Çünkü bilgelik mücevherden değerlidir,

Dilediğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz.

 

Süleymanın Meselleri 22.

1 İyi ad büyük servetten,

Saygınlık gümüş ve altından yeğdir.

2 Zenginle yoksulun ortak yönü şu:

Her ikisini de RAB yarattı.

 

İşaya 60.

1 Kalk, parla;

Çünkü Işığın geliyor,

RAB'bin yüceliği üzerine doğuyor.

5 Bunu görünce yüzün parlayacak,

Yüreğin heyecandan hızlı hızlı çarpacak;

Çünkü denizin zenginlikleri senin olacak,

Ulusların serveti sana akacak.

 

I.Petrus 1.

18‑19Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan gümüş ya da altın gibi geçici şeylerle değil, Mesih'in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz.

 

Yeremya 9.

23 RAB şöyle diyor:

"Bilge kişi bilgeliğiyle,

Güçlü kişi gücüyle,

Zengin kişi zenginliğiyle övünmesin.

24 Dünyada iyilik yapanın,

Adaleti, doğruluğu sağlayanın

Ben RAB olduğumu anlamakla

Ve beni tanımakla övünsün övünen.

Çünkü ben bunlardan hoşlanırım" diyor RAB.

 

Koloseliler 2.

2‑3Yüreklerinin cesaret bulmasını ve sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki, anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün zenginliğine kavuşsunlar ve Tanrı'nın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin tüm hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar.

 

Mezmur 145

15 Herkesin umudu sende,

Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.

16 Elini açar,

Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.

 

Koloseliler 3.

23‑24Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz.

 

Matta 6.

19«Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. 20Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. 21Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacak.

 

II.Korintliler 8.

9Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. O'nun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye, zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu.

 

Matta 2.

9Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösterdi ve gelip çocuğun bulunduğu yerin üzerinde durdu. 10Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. 11Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak O'na tapındılar. Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, tütsü ve mür sundular.

 

Luka 1.68

İsrail’in Tanrı’sı olan Rabbe övgüler olsun. Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı.

 

Luka 2.14

En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun,

yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun.

Süleymanın Meselleri 3

9 Servetinle ve ürününün turfandasıyla

RAB'bi onurlandır.

 

Romalılar 12

8Öğüt veren, öğütte bulunsun. Bağışta bulunan, bunu cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle yönetsin. Merhamet eden, güler yüzle etsin.

 

Hagay 2.

7 Bütün ulusları sarsacağım, değerli eşyalarını buraya

getirecekler. Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım.' Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

 8 'Gümüş de, altın da benim' diyor Her Şeye Egemen RAB.

 

Mezmur 37

25 Gençtim, ömrüm tükendi,

Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini,

Soyunun ekmek dilendiğini.

26 O hep cömertçe ödünç verir,

Soyu kutsanır.

 

Mezmur 23

1 RAB çobanımdır,

Eksiğim olmaz.

5 Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın,

Başıma yağ sürersin,

Kâsem taşıyor.

 

Çıkış 35

21 Her istekli, hevesli kişi Buluşma Çadırı'nın yapımı,

hizmeti ve kutsal giysiler için RAB'be armağan getirdi.

22 Kadın erkek herkes istekle geldi, RAB'be her çeşit altın takı, broş, küpe, yüzük, kolye getirdi. RAB'be armağan ettikleri bütün takılar altındı.

 

Çıkış 35

21 Her istekli, hevesli kişi Buluşma Çadırı'nın yapımı,

hizmeti ve kutsal giysiler için RAB'be armağan getirdi.

23 Ayrıca kimde lacivert, mor, kırmızı iplik; ince keten, keçi kılı, deri, kırmızı boyalı koç derisi varsa getirdi.

 

Çıkış 35

21 Her istekli, hevesli kişi Buluşma Çadırı'nın yapımı,

hizmeti ve kutsal giysiler için RAB'be armağan getirdi.

24 Gümüş ve tunç armağanlar sunan herkes onları RAB'be adadı.Herhangi bir işte kullanılmak üzere kimde akasya ağacı varsa getirdi.

 

Çıkış 35

21 Her istekli, hevesli kişi Buluşma Çadırı'nın yapımı,

hizmeti ve kutsal giysiler için RAB'be armağan getirdi.

25 Bütün becerikli kadınlar

elleriyle eğirdikleri lacivert,

mor, kırmızı ipliği, ince keteni getirdiler.

26 İstekli, becerikli kadınlar da keçi kılı eğirdiler.

 

Çıkış 35

21 Her istekli, hevesli kişi Buluşma Çadırı'nın yapımı,

hizmeti ve kutsal giysiler için RAB'be armağan getirdi.

27 Önderler efod ve göğüslük için oniks, kakma taşlar,

28 kandil, mesh yağı ve güzel kokulu buhur için baharat ve zeytinyağı getirdiler.

 

Çıkış 35

21 Her istekli, hevesli kişi Buluşma Çadırı'nın yapımı,

hizmeti ve kutsal giysiler için RAB'be armağan getirdi.

29 Kadın, erkek bütün istekli İsrailliler RAB'bin Musa

aracılığıyla yapmalarını buyurduğu işler için RAB'be gönülden verilen sunu sundular.

 

Elçilerin İşleri 20.

34Siz de bilirsiniz ki, bu eller hem benim, hem de benimle birlikte olanların gereksinmelerini karşılamak için hizmet etmiştir. 35Yaptığım her işte sizlere, böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın, `Vermek, almaktan daha büyük mutluluktur' diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim.

 

II.Korintliler 8.

12Çünkü istek varsa, bir kimsenin elinde olmayana göre değil, elindekine göre yardımda bulunması uygundur. 13‑15Amacımız sizi sıkıntıya sokup başkalarını rahatlatmak değildir. Ama eşitlik olsun diye, şimdi elinizdeki fazlalık onların eksiğini tamamladığı gibi, başka zaman onların elindeki fazlalık sizin eksiğinizi tamamlasın. Öyle ki, «Çok toplayanın artığı, az toplayanın da eksiği yoktu» diye yazılmış olduğu gibi, eşitlik olsun.

 

II Korintliler 8.

7İmanda, söz söylemekte, bilgi ve her türlü gayrette, bize beslediğiniz sevgide, her şeyde üstün olduğunuz gibi, bu hayırlı işte de üstün olmaya bakın.

 

Markos 12

41İsa tapınaktaki bağış kutusunun karşısında oturmuş, kutuya para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya büyük paralar attı. 42Yoksul bir dul kadın da geldi, birkaç kuruş değerinde iki bakır para attı. 43Öğrencilerini yanına çağıran İsa onlara şöyle dedi: «Size doğrusunu söyleyeyim, bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. 44Çünkü diğerlerinin hepsi, zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna rağmen, varını yoğunu, geçinmek için elinde bulunanın tümünü verdi.»

 

II.Korintliler 9.

15Sözle anlatılamayan armağanı için Tanrı'ya şükürler olsun!

 

Mezmur 90.

17 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın.

Ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 

Mezmur 103.

1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

 

Mezmur 103

1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

 

İbraniler 6.

10Tanrı adaletsiz değildir. Emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve etmeye devam ederek O'nun adına gösterdiğiniz sevgiyi unutmaz.

 

II.Korintliler 9

7İsteksizce ya da zorlaymış gibi değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever.

 

Koloseliler 3.

Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor. 2Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün.

 

II.Korintliler 9

8Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı size her nimeti artıracak güçtedir. 9Nitekim şöyle yazılmıştır:

«Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi;

doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır.»

 

II.Korinliler 9.

10Ekinciye tohum ve yiyecek ekmek sağlayan, sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak ve doğruluğunuzun ürünlerini artıracaktır.

 

II.Korintliler 9.

11Her durumda cömert olasınız diye her yönden zenginleştiriliyorsunuz. Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrı'ya şükran nedeni oluyor. 12Yaptığınız bu hizmet yalnız kutsalların eksiklerini gidermekle kalmıyor, aynı zamanda birçoklarının Tanrı'ya şükretmesiyle zenginleşiyor.

 

Süleymanın Meselleri 22.

9 Cömert olan kutsanır,

Çünkü yemeğini yoksullarla paylaşır.

 

Tesniye 16.

16 "Bütün erkekleriniz yılda üç kez - Mayasız Ekmek

Bayramı'nda, Haftalar Bayramı'nda ve Çardak Bayramı'nda - Tanrınız RAB'bin önünde bulunmak üzere O'nun seçeceği yere gitmeli. Kimse RAB'bin önüne eli boş gitmemeli. 17 Her biriniz Tanrınız RAB'bin sizi kutsadığı oranda armağanlar götürmeli."

 

Mezmur 54.

6 Ya RAB, sana gönülden bir kurban sunacağım,

Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir.

 

Galatyalılar 6.

9İyilik yapmaktan usanmayalım. Cesaretimizi yitirmezsek, mevsiminde biçeriz. 10Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım.

 

II.Korintliler 9

8Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı size her nimeti artıracak güçtedir.

 

Filipililer 4

18Benim her şeyim var, bolluktayım. Epafrodit'in eliyle gönderdiğiniz hediyeleri alınca bir eksiğim kalmadı. Bunlar güzel kokulu sunular, Tanrı'nın beğenisini kazanan, O'nu hoşnut eden kurbanlardır. 19Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır.

 

İbraniler 7.

1Bu Melkisedek, Salem kralı ve yüce Tanrı'nın kâhiniydi. Kralları bozguna uğratmaktan dönen İbrahim'i karşılamış ve onu kutsamıştı. 2İbrahim de ona her şeyin ondalığını verdi.

 

Tesniye 15

7 "Tanrınız RAB'bin size vereceği ülkenin herhangi bir kentinde yaşayan kardeşlerinizden biri yoksulsa, yüreğinizi katılaştırmayın, yoksul kardeşinize elisıkı davranmayın. 8 Tersine, eliniz açık olsun; gereksinimlerini karşılayacak kadar ona ödünç verin.

 

Tekvin 28.

20 Sonra bir adak adayarak şöyle dedi: "Tanrı benimle olur, gittiğim yolda beni korur, bana yiyecek ve giyecek sağlarsa, 21 esenlik içinde babamın evine dönersem, RAB benim Tanrım olacak. 22 Anıt olarak diktiğim bu taş Tanrı'nın evi olacak. Bana vereceğin her şeyin ondalığını sana vereceğim."

 

Tesniye 14.22

22 "Her yıl tarlalarınızda yetişen ürünlerin ondalığını bir yana ayıracaksınız.  23 Tahılınızın, yeni şarabınızın, zeytinyağınızın ondalığını, sığırlarınızın ve davarlarınızın ilk doğanlarını, Tanrınız RAB'bin adını yerleştirmek için seçeceği yerde O'nun önünde yiyeceksiniz. Bunu yapın ki, her zaman O'ndan korkmayı öğrenesiniz.

 

I.Tarihler 16

29 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Sunular getirip O'nun önüne çıkın!

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

 

Sayılar 18.

25 RAB Musa'ya şöyle dedi:

26 "Levililer'e de ki: 'Miras olarak size verdiğim ondalıkları İsrailliler'den alınca, aldığınız ondalığın ondalığını RAB'be armağan olarak sunacaksınız.

 

Malaki 3.10

10 Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın" diyor Her Şeye Egemen RAB. "Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım.

 

Matta 6.3

3Siz sadaka verdiğiniz zaman, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin.

 

Levilier 27.

30 "İster toprağın ürünü, ister ağacın meyvesi olsun, toprakta yetişen her şeyin ondalığı RAB'be aittir. RAB için kutsaldır.

 

Matta 6.

1«Dikkat edin! Yapmanız gereken doğru işleri gösteriş için insanların gözü önünde yapmayın. Öyle yaparsanız, göklerdeki Babanızdan ödül alamazsınız.

 

Matta 6.

2«Bu nedenle, birisine sadaka vereceğiniz zaman bunu ilan etmek için önünüzde borazan çaldırmayın. İkiyüzlü kişiler, insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.

 

Matta 6.

24«Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz.

 

Tesniye 14.

28 Her üç yılın sonunda, o yılın ürününün bütün ondalığını getirip kentlerinizde toplayın.  29 Öyle ki, sizin gibi payları ve mirasları olmayan Levililer, kentlerinizde yaşayan yabancılar, öksüzler, dul kadınlar gelsinler, yiyip doysunlar. Bunu yaparsanız, Tanrınız RAB el attığınız her işte sizi kutsayacaktır."

 

Matta 6.

25«Bu nedenle size şunu söylüyorum: `Ne yiyip ne içeceğiz?' diye canınız için, ya da `Ne giyeceğiz?' diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? 26Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?

 

Matta 6.

31«Öyleyse, `Ne yiyeceğiz?' `Ne içeceğiz?' ya da `Ne giyeceğiz?' diyerek kaygılanmayın. 32Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız tüm bunları gereksindiğinizi bilir.

 

Yakup 1.17

17Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası'ndan gelir.

 

Mezmur 24.

1 RAB'bindir yeryüzü ve içindekiler,

Dünya ve üzerinde yaşayanlar;

 

Efesliler 5.2

2Mesih bizi nasıl sevdiyse ve kendisini bizim için güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

 

Matta 6.3-4

3Siz sadaka verdiğiniz zaman, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. 4Öyle ki, verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.

 

I.Timoteyus 6.

18Onlara, iyilik yapmalarını, iyilikten yana zengin olmalarını, cömert ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur.

 

Romalılar 12.

13İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmaya bakın.

 

I.Timoteyus 6.

10Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Bazıları zengin olmak hevesiyle imandan saptılar ve kendi kendilerine çok acı çektirdiler.

 

I.Timoteyus 6.

18Onlara, iyilik yapmalarını, iyilikten yana zengin olmalarını, cömert ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur. 19Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için kendilerine sağlam temel olacak bir hazine biriktirmiş olurlar.

 

Mezmur 62.

10 Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin;

Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.

 

I.Timoteyus 6.

7Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik, ne de ondan bir şey götürebiliriz. 8Yiyeceğimiz ve giyeceğimiz varsa, bunlarla yetiniriz.

 

Süleymanın Meselleri 3

13 Bilgeliğe erişene,

Aklı bulana ne mutlu!

14 Gümüş kazanmaktansa onu kazanmak daha iyidir.

Onun yararı altından daha çoktur.

 

Süleymanın Meselleri 3

13 Bilgeliğe erişene,

Aklı bulana ne mutlu!

15 Daha değerlidir mücevherden,

Dileyeceğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz.

 

Süleymanın Meselleri 3

13 Bilgeliğe erişene,

Aklı bulana ne mutlu!

16 Sağ elinde uzun ömür,

Sol elinde servet ve onur vardır.

 

Süleymanın Meselleri 11

27 İyiliği amaç edinen beğeni kazanır,

Kötülüğü amaç edinense kötülüğe uğrar.

28 Zenginliğine güvenen tepetaklak gidecek,

Oysa doğrular dalındaki yaprak gibi gelişecek.