Paskalya Akşam Duası

 

 

 (*Paskalya Akşamı ev halkı ile birlikte okumak için de uygundur)

 

 

 

I.Korintliler 15:

1 Şimdi, kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız

Müjde'yi anımsatmak istiyorum.

2 Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla

kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz.

3-4 Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün

ölümden dirildi.

 

(Topluluk) Mezmur 118:1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 "Sonsuzdur sevgisi!" desin İsrail halkı.

3 "Sonsuzdur sevgisi!" desin Harun'un soyu.

4 "Sonsuzdur sevgisi!" desin RAB'den korkanlar.

5 Sıkıntı içinde RAB'be seslendim;

Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.

6 RAB benden yana, korkmam;

İnsan bana ne yapabilir?

7 RAB benden yana, benim yardımcım,

Benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakacağım.

 

I.Korintliler 15:

16 Ölüler dirilmezse, Mesih de dirilmemiştir.

17 Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır, siz de hâlâ günahlarınızın içindesiniz.

18 Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır.

19 Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak, herkesten çok acınacak durumdayız.

20 Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir.

21 Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir.

22 Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak.

 

(Topluluk) Mezmur 118:8 RAB'be sığınmak

İnsana güvenmekten iyidir.

9 RAB'be sığınmak

Soylulara güvenmekten iyidir.

10 Bütün uluslar beni kuşattı,

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

13 İtilip kakıldım, düşmek üzereydim,

Ama RAB yardım etti bana.

14 RAB gücüm ve ezgimdir,

O kurtardı beni.

15 Sevinç ve zafer çığlıkları

Çınlıyor doğruların çadırlarında:

"RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!

16 RAB'bin sağ eli üstündür,

RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!"

17 Ölmeyecek, yaşayacağım,

RAB'bin yaptıklarını duyuracağım.

 

I.Korintliler 15:

42 Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkûm olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir.

43 Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir.

44 Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi, ruhsal beden de vardır.

45 Nitekim şöyle yazılmıştır: «İlk insan Adem yaşayan can oldu.» Son Adem'se yaşam veren ruh oldu.

 

(Topluluk) Mezmur 118:18 RAB beni şiddetle yola getirdi,

Ama ölüme terk etmedi.

19 Açın bana adalet kapılarını,

Girip RAB'be şükredeyim.

20 İşte budur RAB'bin kapısı!

Doğrular girebilir oradan.

21 Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin,

Kurtarıcım oldun.

22 Yapıcıların reddettiği taş,

Köşenin baş taşı oldu.

23 RAB'bin işidir bu,

Gözümüzde harika bir iş!

24 Bugün RAB'bin yarattığı gündür,

Onun için sevinip coşalım!

 

I.Korintliler 15:

51-52 İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz; son borazan çalınınca hepimiz bir anda, göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek, ve biz de değiştirileceğiz.

53 Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir.

54 Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince, «Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı!» diye yazılmış olan söz yerine gelecektir.

55 «Ey ölüm, zaferin nerede?

Ey ölüm, dikenin nerede?»

56 Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü Kutsal Yasa'dan alır.

57 Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun!

 

(Topluluk) Mezmur 118:25 Ne olur, ya RAB, kurtar bizi,

Ne olur, başarılı kıl bizi!

26 Kutsansın RAB'bin adıyla gelen!

Kutsuyoruz sizi RAB'bin evinden.

27 RAB Tanrı'dır, aydınlattı bizi.

İplerle bağlayın bayram kurbanını,

İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar.

28 Tanrım sensin, şükrederim sana,

Tanrım sensin, yüceltirim seni.

29 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

 

I.Korintliler 5

6 Övünmeniz yersizdir. Azıcık mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmiyor musunuz?

7 Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız. Çünkü Fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi.

8 Bunun için eski mayayla -kin ve kötülük mayasıyla- değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim.

 

Karşılıklı Övgü (Te Deum Laudamus –Seni Överiz)

Sen Tanrı'sın, Seni överiz,

Sen Rab'sin, Seni alkışlarız,

Bütün yaratılış Sana tapınır

Sen sonsuz Baba'sın.

 

Bütün melekler ve göklerin bütün güçleri

Keruvlar ve Seraflar Sana sonsuz övgüler söyler:

Kutsal, kutsal, kutsal Rab, kadir ve güçlü Tanrı,

Gök ve yer Senin görkeminle doludur.

 

Elçilerin görkemli paydaşlığı Seni över,

Peygamberlerin soylu birlikteliği Seni över

Ak giysili şehitler ordusu Seni över.

 

Bütün dünyadaki Kutsal Kilisen Seni alkışlar;

Sonsuz görkemli Baba,

Senin gerçek ve tek Oğlun övülmeye layıktır

Kutsal Ruh bizi savunur ve yol gösterir.

 

Sen, ey Mesih görkemli Kralsın,

Baba'nın sonsuz Oğlu'sun.

Bizi özgür kılmak için beden aldığında

Bakirenin rahminde alçalmayı seçtin.

 

Ölümün dikenine galip geldin

Göklerin Krallığının kapılarını inananlara açtın.

Görkem içinde Tanrı'nın sağında oturdun.

Tekrar geleceğine ve yargıcımız olacağına inanırız.

 

Öyleyse halkına yardıma gel ya Rab,

Onlar Senin kanınla satın alındılar

Bizleri azizlerinle birlikte

Sonsuz görkemine ulaştır.