Paskalya Akşam Duası

 

 

 (*Paskalya Akşamı ev halkı ile birlikte okumak için de uygundur)

 

Eyüp 19:23 "Keşke şimdi sözlerim yazılsa,

Kitaba geçseydi,

24 Demir kalemle, kurşunla

Sonsuza dek kalsın diye kayaya kazılsaydı!

25 Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını,

Sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum.

26 Derim yok olduktan sonra,

Yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim.

27 O'nu kendim göreceğim,

Kendi gözlerimle, başkası değil.

Yüreğim bayılıyor bağrımda!

 

(Topluluk) Mezmur 78:1 Dinle, ey halkım, öğrettiklerimi,

Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere.

3 Duyduğumuzu, bildiğimizi,

Atalarımızın bize anlattığını.

4 Torunlarından bunları gizlemeyeceğiz;

RAB'bin övgüye değer işlerini,

Gücünü, yaptığı harikaları

Gelecek kuşağa duyuracağız.

5 RAB Yakup soyuna koşullar bildirdi,

İsrail'e yasa koydu.

Bunları çocuklarına öğretsinler diye

Atalarımıza buyruk verdi.

6 Öyle ki, gelecek kuşak, yeni doğacak çocuklar bilsinler,

Onlar da kendi çocuklarına anlatsınlar,

7 Tanrı'ya güven duysunlar,

Tanrı'nın yaptıklarını unutmasınlar,

O'nun buyruklarını yerine getirsinler;

8 Ataları gibi inatçı, başkaldırıcı,

Yüreği kararsız,

Tanrı'ya sadakatsiz bir kuşak olmasınlar.

 

I.Korintliler 15:

16 Ölüler dirilmezse, Mesih de dirilmemiştir.

17 Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır, siz de hâlâ günahlarınızın içindesiniz.

18 Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır.

19 Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak, herkesten çok acınacak durumdayız.

20 Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir.

21 Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir.

22 Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak.

 

(Topluluk) Mezmur 78:12 Mısır'da, Soan bölgesinde

Tanrı harikalar yapmıştı atalarının önünde.

13 Denizi yarıp geçirmişti onları,

Bir duvar gibi ayakta tutmuştu suları.

14 Gündüz bulutla,

Gece ateş ışığıyla onlara yol göstermişti.

15 Çölde kayaları yarmış,

Sanki dipsiz kaynaklardan

Onlara kana kana su içirmişti.

16 Kayadan akarsular fışkırtmış,

Suları ırmak gibi akıtmıştı.

17 Ama onlar çölde Yüceler Yücesi'ne başkaldırarak

 Günah işlemeye devam ettiler.

18 Canlarının çektiği yiyeceği isteyerek

İçlerinde Tanrı'yı denediler.

23 Yine de RAB buyruk verdi bulutlara,

Kapaklarını açtı göklerin;

24 Man yağdırdı onları beslemek için,

Göksel tahıl verdi onlara.

25 Meleklerin ekmeğini yedi her biri,

Doyasıya yiyecek gönderdi onlara.

 

İbraniler 2:5 Tanrı, sözünü ettiğimiz gelecek dünyayı meleklere bağlı kılmadı.

6 Ama biri bir yerde şöyle tanıklık etmiştir:

"Ya Rab, insan ne ki, onu anasın,

Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?

7 Onu meleklerden biraz aşağı kıldın,

Başına yücelik ve onur tacını koydun,

Ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin.

8 Her şeyi ayakları altına sererek

Ona bağımlı kıldın."

Tanrı her şeyi insana bağımlı kılmakla insana bağımlı olmayan hiçbir şey bırakmadı. Ne var ki, her şeyin insana bağımlı kılındığını henüz görmüyoruz.

9 Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı, Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz.

10 Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyi kendisi için ve kendi aracılığıyla var eden Tanrı'ya uygun düşüyordu.

11 Çünkü hepsi -kutsal kılan da kutsal kılınanlar da- aynı Baba'dandır. Bunun içindir ki, İsa onlara "kardeşlerim" demekten utanmıyor.

12 "Adını kardeşlerime duyuracağım,

Topluluğun ortasında

Seni ilahilerle öveceğim" diyor.

 

(Topluluk) Mezmur 66:1 Ey yeryüzündeki bütün insanlar,

Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın!

2 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin,

O'na görkemli övgüler sunun!

3 "Ne müthiş işlerin var!" deyin Tanrı'ya,

 "Öyle büyük gücün var ki,

 Düşmanların eğiliyor önünde.

4 Bütün yeryüzü sana tapınıyor,

 İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor."

5 Gelin, bakın Tanrı'nın neler yaptığına!

 Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında:

6 Denizi karaya çevirdi,

Atalarımız yaya geçtiler ırmaktan.

Yaptığına sevindik orada.

8 Ey halklar, Tanrımız'a şükredin,

Övgülerini duyurun.

9 Hayatımızı koruyan,

 Ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen O'dur.

 

I.Korintliler 15:

51-52 İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz; son borazan çalınınca hepimiz bir anda, göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek, ve biz de değiştirileceğiz.

53 Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir.

54 Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince, «Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı!» diye yazılmış olan söz yerine gelecektir.

55 «Ey ölüm, zaferin nerede?

Ey ölüm, dikenin nerede?»

56 Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü Kutsal Yasa'dan alır.

57 Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun!

 

(Topluluk) Mezmur 118:1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 "Sonsuzdur sevgisi!" desin İsrail halkı.

4 "Sonsuzdur sevgisi!" desin RAB'den korkanlar.

6 RAB benden yana, korkmam;

 İnsan bana ne yapabilir?

7 RAB benden yana, benim yardımcım,

 Benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakacağım.

8 RAB'be sığınmak

 İnsana güvenmekten iyidir.

10 Bütün uluslar beni kuşattı,

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

14 RAB gücüm ve ezgimdir,

O kurtardı beni.

17 Ölmeyecek, yaşayacağım,

RAB'bin yaptıklarını duyuracağım.

19 Açın bana adalet kapılarını,

Girip RAB'be şükredeyim.

24 Bugün RAB'bin yarattığı gündür,

Onun için sevinip coşalım!

29 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

 

I.Korintliler 5

6 … Azıcık mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmiyor musunuz?

7 Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız. Çünkü Fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi.

8 Bunun için eski mayayla -kin ve kötülük mayasıyla- değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim.

 

Karşılıklı Övgü

Te Deum Laudamus –Seni Överiz ya da Kurtuluş Ezgisi (Çıkış 15)