Göklerdeki Babamız adın kutsal kılınsın

Egemenliğin gelsin

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin isteği olsun

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,

Sen de bizim suçlarımızı bağışla

Ayartılmamıza izin verme,

kötü olandan bizi kurtar

Çünkü egemenlik,

güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir

Amin.

 

 

Rab’bin Duası ve Mezmurlar ile Dua –I–

(7:17; 9:2, 11; 18:46, 49; 21:13; 22:3; [41:13; 72:19; 89:52; 106:48])

 

1.Gün

 

BABA’ya, OĞUL’a ve KUTSAL RUH’a Şan ve Şeref Olsun;

Başlangıçta Olduğu Gibi; Şimdi, Daima ve Ebediyen. Amin.  

 

Göklerdeki Babamız adın kutsal kılınsın:

Kral olan Babamız,

Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

 

Sana yücelik sunmaya gücümüz yetmez, Senin kutsal adını övmeye sözümüz yetmez. kutsal olan adını daima onurlandırmak için bizleri lütfunla yönlendir.

 

Senin emirlerine itaat ederek daima Seni onurlandırmak için bizleri bereketle. Büyük işlerini ilan ederek Seni daima onurlandırmak için bizleri yenile. Düşüncemizle, sözlerimizle, işlerimizle Seni daima yüceltelim diye bizleri destekle.

 

Bilgisizliğin karanlığı yıkılsın ve inkarcılık kalksın diye her şeyi egemen gücünle yenile; ve bizleri kutsal adının yüceliği için kullan.İyi olan Babamız, Sen kutsalsın. Mesih adıyla, Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua ederiz.

…

7:17 Doğruluğun için şükrederiz

Yüce adını ilahilerle överiz.

 

 

 

2.Gün

 

BABA’ya, OĞUL’a ve KUTSAL RUH’a Şan ve Şeref Olsun;

Başlangıçta Olduğu Gibi; Şimdi, Daima ve Ebediyen. Amin.  

 

Egemenliğin gelsin:

Kral olan Babamız,

Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

 

Günahın ve şeytanın baskısından bizleri koru. Zayıflığımızı, kötülüğü ve bencilliği seven doğamızı gücünle değiştir.

 

Şeytanın, benliğin ve dünyanın karanlığını Kutsal Müjde’nin ışığı ile dağıt; Kutsal Müjde dünyada yayılsın diye kiliseni Müjde’ye hizmetinde güçlendir. Tövbemiz meyve versin, tövbekar kulların kutsallıkta bütün uluslara teşvik olsun; zayıflıklarımızı gücünle bina et ki, Mesih aklımızda, Mesih yüreğimizde olsun; Mesih yaşamlarımızda görülsün diye kiliseni güçlensindir; Senin egemenliğin yüreklere gelsin ve yaşamlarımızda görülsün. Kutsal egemenliğin yaşamlarımızda övülsün; kutsal egemenliğin yaşamlarımız aracılığı ile dünyada görünsün. Kutsal olan Babamız, dua ve yalvarışları duyan Sana övgü, yücelik ve tapınma sunarız. Mesih adıyla, Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua ederiz.

…

9:2 ey sevinç veren Yüceler Yücesi Rab,

adını ilahilerle överiz.

 

 

 

3.Gün

 

BABA’ya, OĞUL’a ve KUTSAL RUH’a Şan ve Şeref Olsun;

Başlangıçta Olduğu Gibi; Şimdi, Daima ve Ebediyen. Amin.  

 

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin isteği olsun:

Kral olan Babamız,

Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

 

Senin kutsal olan isteğini aramakta zayıfız; Senin kutsal olan isteğini bilmekte ve kutsal emirlerini yapmakta güçsüzüz.

 

Kutsal emirlerini yapmaktan zevk almayı bizlere öğret. Kutsal emirlerin karşısında yetersiz olduğumuz Senden gizli değildir; Kutsal emirlerine itaatsizlikten bizleri koru.

 

Halına kutsal sağlayışına daima şükreden bir yürek bağışla. Bizleri ruhsal körlükten, şikayet etmekten, isyandan koru; ağzımızı hamt ve övgüye aç.

 

Dünyanın yollarını bizlerden uzaklaştır ve krallığının yollarında adımlarımızı pekiştir. İşlerimizle, sözlerimizle Senin ışığında yürüyelim diye bizi bereketle; Senin emirlerinin kutsallığını dünyaya yansıtmak için bizleri yönlendir.

 

Her şeyde ve her zamanda kutsal olan isteğini bilmek ve boyun eğmek için bizi lütfun ile destekle. Bizlerde alçakgönüllülük çoğalt ki, sevinçle, sadakat, içtenlik ve adanmışlıkla göklerdeki melekler gibi Sana hizmet edebilelim. Göklerdeki Babamız, kutsal iradeni açtığın kilisen Seni daima över, kutsallığına övgüler sunar. Mesih adıyla, Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua ederiz.

…

9:11 Siyon'da oturan RAB,

harikalarını ilan ederiz

adını ilahilerle överiz.

 

 

 

4.Gün

 

BABA’ya, OĞUL’a ve KUTSAL RUH’a Şan ve Şeref Olsun;

Başlangıçta Olduğu Gibi; Şimdi, Daima ve Ebediyen. Amin.  

 

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver:

Kral olan Babamız,

Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

 

Günah ile bozulmuş doğamızı Sen bilirsin; suçlarımız Senden gizli değildir, bereketlerini yitirdik, iyiliklerine layık değiliz.

 

Kendi iyiliğimizle Seni hoşnut eden şeyi yapamayız, zayıfız; bütün iyi işlerimiz yetersiz; kendi iyiliğimizle bereketlerine layık olamayız.

 

Gündelik ekmeğimizi yüce lütfundan dileriz. Gündelik yaşamımıza yüce lütfunun desteğini dileriz. Bizlerde Senin kutsal sağlayışından hoşnut bir yürek yarat. Sadece Senden geleni kabul edebilmemiz için bizleri bereketle. Yaratan ve kurtaran Babamız, kutsal sağlayışının desteği için Sana şükürler olsun. Mesih adıyla, Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua ederiz.

…

18:46 Kayamız RAB’be övgüler olsun!

18:49 O’nun kutsal adını ezgilerle överiz.

 

 

 

5.Gün

 

BABA’ya, OĞUL’a ve KUTSAL RUH’a Şan ve Şeref Olsun;

Başlangıçta Olduğu Gibi; Şimdi, Daima ve Ebediyen. Amin.  

 

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,

Sen de bizim suçlarımızı bağışla:

Kral olan Babamız,

Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

 

Senin önünde daima suçluyuz, günahlarımız çoktur; Senin kutsal adaletine ölüm borçluyuz; kendi gücümüzle kurtulamayız, kendi işlerimizle kurtulamayız, Sana daima borçluyuz; iyiliklerini şükranla ilan edelim diye halkını bereketle.

 

Kutsal huzurunda Mesih aracılığında bağışlanma ve günahtan özgürlük diliyoruz; bizi Sevgili’de kabul et, gündelik hatalarımızı Mesih’in itaatinde ört, bizleri merhametinin esenliğindeki sevinçle doldur.

 

Başkalarını bağışlayabilmek için bizleri Mesih’in gücüyle kuşandır; öyle ki, Senden bağışlanma dilenmeye cesaretimiz tam olsun, Senin huzuruna geldiğimizde sevincimiz tam olsun. İyi olan Babamız, sonsuz merhametin ve lütufkar şefkatin için Sana övgüler olsun. Mesih adıyla, Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua ederiz.

…

21:13 ya Rab, büyük gücünle yüceliğini göster,

sonsuz kudretini ezgiler, ilahilerle överiz.

 

6.Gün

 

BABA’ya, OĞUL’a ve KUTSAL RUH’a Şan ve Şeref Olsun;

Başlangıçta Olduğu Gibi; Şimdi, Daima ve Ebediyen. Amin.  

 

Ayartılmamıza izin verme,

kötü olandan bizi kurtar:

Kral olan Babamız,

Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

 

Bilge olan Babamız, en doğru ve en kutsal Sensin, lütufkar elin ile her şeyi yönetirsin, her şeye hükmedersin, daima iyilik için işlersin. Koruyan gücün için Sana şükürler olsun.

 

Her şeyi kutsal ve adil isteğine göre düzenlersin. Şeytana, dünyaya ve benliğe yenildiğimizde, saldırıya uğrayıp ayartıya düşütüğümüzde Senin adını çağırırız; Sana sığınırız, koruyan ve kayıran gücün için Sana şükürler olsun.

 

Benliğimizin düşkünlüğü yüzünden her zaman düşütük; zayıflık ve dikkatsizlikle her ayartı yolarına saptık; direnmek için gücümüz yoktur, Senin adını çağırırız; güvenimiz Sanadır.

 

Kötü olana karşı kendi gücümüzle savaşamayız, Kutsal Baba, kötülüğün gücünü bağla, zayıf benliğimizi sakin ve güçlü kıl. Bizim için Sen savaş.

 

Düşmemek için etrafımıza kutsal meleklerinin ordugahını kur. Günahtan, ayartıdan, kötülükten bizleri özgür kıl. Bizim yerimize Sen savaş. Kutsal orduların Rabbi, sığınağımız ve zaferimiz Sensin; Sana övgüler olsun. Mesih adıyla, Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua ederiz.

…

22:3 Sen kutsal Babasın,

İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran Sensin;

Sen kutsalsın.

 

 

 

7.Gün

 

BABA’ya, OĞUL’a ve KUTSAL RUH’a Şan ve Şeref Olsun;

Başlangıçta Olduğu Gibi; Şimdi, Daima ve Ebediyen. Amin.  

 

Çünkü egemenlik,

güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir:

Kral olan Babamız,

Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

 

Yüce olan Babamız, Dualarımızı, yakarışlarımızı bizlerin iyiliğinden dolayı değil sonsuz sevginle kabul edersin. Övgülerimizi ve şükranlarımızı büyük merhametinle kabul edersin.

 

Sonsuz egemenliğin, sonsuz gücün sahibi Sensin. İsa Mesih’te bizleri kendi halkın olarak seçtin. Sana şükürler olsun; bizler Senin halkınız, otlağının koyunlarıyız. Sana övgüler olsun, büyük gücünle halkına yardım edersin. Sana övgüler olsun, adından korkanları, Sana imanla yaklaşanları bereketlersin.

 

İsteğine uygun dileklerimize cevap verirsin. Mesih adıyla, Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua ederiz.

…

Egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir,

ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh;

şimdi ve sonsuza kadar tek olan Tanrımız,

Sana yücelik olsun.

Şimdi ve daima,

kilisenin övgüleri üzerinde taht kuran Rabbimiz

Sana övgüler olsun.

 

 

 

8.Gün

 

BABA’ya, OĞUL’a ve KUTSAL RUH’a Şan ve Şeref Olsun;

Başlangıçta Olduğu Gibi; Şimdi, Daima ve Ebediyen. Amin.  

 

Amin:

Kral olan Babamız,

Sen iyi ve kutsal Babasın.

 

Kutsal lan Babamız, Sana yakaranlara, Sana ima ile el açanlara daima lütufkarsın; Senden dileyenlere iyi armağanlar veririsin. Sana övgüler olsun, Sen kutsalsın.

 

Bizleri yakarışlarını dinlersin. Kullarına hor bakmazsın. Bizim Sana olan sevgimizden daha büyük bir ölçüde bizlere bereketler bağışlarsın.

 

Kutsal olan isteğine uygun olan yakarışlarımıza duy ve bereketle. Kutsal isteğine uygun bir şekilde yaşamamız için bizleri bereketle. Amin.

 

Mesih adıyla, Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua ederiz.

…

41:13 Öncesizlikten sonsuza dek,

Övgüler olsun İsrail'in Tanrısı RAB'be!

Amin! Amin!

72:19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,

Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun!

Amin! Amin!

89:52 Sonsuza dek övgüler olsun RAB'be!

Amin! Amin!

106:48 Öncesizlikten sonsuza dek,

İsrail'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun!

Bütün halk, "Amin!" desin.

RAB'be övgüler olsun!