Göklerdeki Babamız adın kutsal kılınsın

Egemenliğin gelsin

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin isteği olsun

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,

Sen de bizim suçlarımızı bağışla

Ayartılmamıza izin verme,

kötü olandan bizi kurtar

Çünkü egemenlik,

güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir

Amin.

 

 

 

Rab’bin Duası ve Kutsal Yazılar ile Dua -II-

 

1.Gün

 

Göklerdeki Babamız,

kutsal babalık iyiliğinle bizimle ilgilenirsin;

Kutsal Ruhunla bizlere iyi armağanlar verirsin.

Mesih İsa’da Senin çocukların olarak Sana yaklaşırız;

 

Babamız sensin, ya RAB,

biz kiliz, sen çömlekçisin.

Hepimiz senin ellerinin eseriyiz.

Suçlarımızı sonsuza dek anma.

Lütfun ile bak bize,

hepimiz Senin halkınız [İşaya 64:8-9].

 

Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır [Mezmur 103:13].

Yücelerde oturan Babamız

yeryüzünde olanlara bakmak için eğilirsin;

düşkünü yerden kaldırır,

yoksulu çöplükten çıkarırsın [Mezmur 113:5-7].

 

Gözlerimi sana kaldırıyorum,

ey göklerde taht kuran [Mezmur 123:1].

Büyük gücün,

görkemin ve merhametin bizimle olsun;

ya RAB, gökten bak,

kutsal, görkemli ve yüce yerinden bizi gör!

Babamız sensin, ya RAB,

ezelden beri adın 'Kurtarıcımız'dır. [İşaya 63:15-16].

 

… BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’un adıyla. Amin. 

 

 

 

2.Gün

 

Adın kutsal kılınsın

Yerde ve gökte egemen olan Sana

daima yücelik olsun;

ya Rab, aç dudaklarımı,

ağzım senin övgülerini duyursun [Mezmur 51:15].

 

Bize zafer veren tek Tanrı Sensin.

yeryüzünde egemen Tanrı olan Sana yücelik olsun;

Senin adın RAB'dir,

yalnız Sensin yeryüzüne egemen olan;

bilinsin en yüce Tanrı olduğunun her yerde [Mezmur 83:18].

 

harika işlerinle tek yüce olan Tanrı sensin;

çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın,

tek Tanrı sensin.

ya RAB, yolunu bana öğret,

Senin gerçeğine göre yürüyeyim,

kararlı kıl beni,

yalnız Senin adından korkayım.

ya Rab Tanrım,

bütün yüreğimle Sana şükredeceğim,

adını sonsuza dek yücelteceğim.

Çünkü bana sevgin büyüktür,

canımı ölüler diyarının derinliklerinden Sen kurtardın.

Sen, ya Rab, sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen,

sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı'sın [Mezmur 86:10-13, 15].

 

Bizleri Mesih'in zafer alayında yürütürsün,

Sana şükürler olsun [II.Korintliler 2:14-15].

 

Sözünü Yakup'a,

kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirirsin.

Başka hiçbir ulus için yapmadın bunu,

Sana övgüler olsun [Mezmur 147:19-20].

 

Bütün yüreğimle Sana şükrederim, ya RAB,

ilahlar önünde Seni ilahilerle överim.

Kutsal tapınağına doğru eğilir,

adına şükrederim,

sevgin, sadakatin için.

Çünkü adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun.

Seslendiğim gün bana cevap verdin,

içime güç koydun, beni yüreklendirdin [Mezmur 138:1-3].

 

Harika işlerini bize açıklayan,

harikaları ile bizleri kurtaran Tanrı Sensin;

ya RAB adını ilahilerle övmek iyidir.

kendine Yakup'u,

öz halkın olarak İsrail'i seçtin.

Göklerde, yeryüzünde,

ne istersen yaparsın,

ya RAB, adın sonsuza dek sürecek,

bütün kuşaklar Seni anacak.

 

Halkını haklı çıkar,

kullarına acı [Mezmur 135:3-4, 13-14].

Ya Rab, Yahve,

adın bütün yeryüzünde yücedir [Mezmur 8:1].

 

Sana her şey için şükürler olsun;

yeryüzünde yolun,

bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

Bütün halklar sana şükretsin [Mezmur 67:2-3].

Sözlerimizle, işlerimizle Sana şükürler olsun.

… BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’un adıyla. Amin. 

 

 

 

3.Gün

 

Egemenliğin gelsin

suç ve günahlarımızdan bizi kurtardın,

ölümden bizlere diriliş verdin,

benliğin tutkularından bizleri Mesih’te kurtardın [Efesliler 2:1-4],

Sana övgüler olsun.

 

Kutsal gücünün egemenliği ile

günahın ve şeytanın krallığı yıkılsın;

ya Rab Tanrımız, düşmanları dağıt,

kaçsın önünden kötü olanlar [Mezmur 68:1].

 

kurtarışını, gücücü, egemenliğini göster,

Mesih’in yetkisi dünyada gerçekleşsin.

Kilisenin suçlayıcısı aşağı atılsın.

Kuzu'nun kanı ve tanıklığın vaazı ile

kilisen kötü olana galip gelsin [Vahiy 12:10-11].

 

Kutsal sözün bütün dünyaya yayılsın

ve Kutsal sözün daima yüceltilsin [II.Selanikliler 3:1].

İbrahim soyuna

ve Mesih’e verdiğin bütün ulusların

kurtuluşunun zaferini ilan et [Romalılar 10:1, Yuhanna 17:9].

Öyle ki, yeryüzünde yolun,

bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin [Mezmur 67:2].

 

Müjde’nin her yerde yayılması için kiliseni bereketle;

Müjde’nin işçilerini büyük hasat için hazırla [Matta 9:38, II.Selanikliler 3:1],

Kutsal Kitabın tanıklığı,

kilisenin duası ve hizmeti ile ulusları aydınlat.

 

Kiliseni hatalardan, zayıflıktan, çürümekten koru;

yerin bütün uçlarında adının gücü ilan edilsin,

bütün uluslar arasında egemenliğin duyulsun,

her yerde Sana pak kurbanlar sunulsun [Malaki 1:11]

birlikte Sana yakarmak,

omuz omuza Sana hizmet etmek için,

halkların dudaklarını pak kıl [Tsefanya 3:9].

Krallar ve tüm üst yöneticileri

kilisenin korunması için kullan [I.Timoteyus 2:1-2].

 

Mesih’in kilisesini her işte bereketle,

paklıkla etkin kıl;

başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,

ve günahkârlar geri dönsün sana [Mezmur 51:13].

 

Kiliseni her durumda teselli ve bina et;

ya Rab, Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için

biz kullarına güç ver.

Kutsal kulun İsa'nın adıyla

hastaları iyileştirmek için,

mucizeler ve harikalar yaratmak için

elini uzat [Elçilerin İşleri 4:29-30].

 

Her zaman Kutsal Ruh'un yönetiminde

dua, tanıklık ve hizmet için halkını bereketle,

tam bir adanmışlıkla

Müjde'nin sırrını cesaretle bildirebilmek için

bizleri yönlendir [Efesliler 6:18-20].

 

Müjde’nin hizmetkarlarını

Mesih'in bereketinin doluluğuyla bereketle,

Rabbimiz İsa Mesih’in

ve Kutsal Ruh'un sevgisinde

vaaz ve tanıklık için

kiliseni güçlendir [Romalılar 15:29-30].

Çağrısına layık kullar olmak için bizleri bereketle,

imandan gelen işlerimizi

büyük gücünle tamamla [II.Selanikliler 1:11].

 

Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrımız,

bizi sevdin; bize sonsuz cesaret

ve sağlam bir umut verdin,

halkını güçlü tut,

bizleri her iyi eylem ve sözde pekiştir diye

Sana dua ederiz [II.Selanikliler 2:16-17.

 

Göklerdeki Babamız,

her zaman ve her yerde

Mesih’in yüreklerimizde egemenlik sürmesi için

Sana dua ederiz;

aldatıcı düzenlerden,

dünyasal öğretiyle sürüklenmekten

biz çocuklarını koru [Efesliler 4:14].

 

Kendi yüceliğinin zenginliğine göre

Kutsal Ruhunla bizleri aydınlat,

büyük kudretinle bizleri güçlendir,

Rabbimiz Mesih İsa iman yoluyla yüreklerimizde yaşasın diye

sevgide köklenmek için bizleri bereketle,

Mesih'in sevgisinin yüceliğinde yaşamak için

kiliseni güçlendir [Efesliler 3:16-19].

 

Her dilediğimizden,

her düşündüğümüzden fazlasını yapabilecek gücünle

her zaman kilisende etkin ol [Efesliler 3:20].

 

Kurtarıcı Mesih’le

sonsuza dek hüküm sürmek için seçtiğin kiliseni bereketle;

Mesih İsa’nın ikinci gelişinin yollarını hazırlamak için

yüreklerimizi hazırla,

Mesih’in güçlü krallığı tez zamanda gelsin [Vahiy 22:20].

 

Kutsal, kutsal, kutsalsın,

var olmuş, var olan ve gelecek olacak olan,

gücü her şeye yeten Rab Tanrı

Rabbimiz ve Tanrımız!

Yüceliği, saygıyı ve gücü almaya layıksın,

çünkü her şeyi Sen yarattın.

Hepsi Senin isteğinle yaratılıp var oldu [Vahiy 4:8-11].

… BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’un adıyla. Amin. 

 

 

 

4.Gün

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun

bütün insanlar Senin isteğini bilmek için yeteneksiz,

bütün insanlar Senin kutsal isteğini yapmak için isteksiz;

benliğimizde iyi bir şey yok,

içimizde iyiyi yapmaya güç yok [Romalılar 7:18].

 

Senin kutsal isteğini,

adil yollarını öğrenmekte zayıf kaldık [Eyüp 21:14].

Senin Kutsal Ruhunla ilgili gerçekleri anlamak bizden uzak [I.Korintliler 2:14].

Senin Kutsal Sözlerine karşı isyanımız çoktur.

 

Senin Kutsal sağlayışına

pek çok kez söylenip homurdandık [Çıkış 17:7 Sayılar 14:2].

Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı,

yüce Baba, Seni tanımanız için

bilgelik ve vahiy ruhunu bizlere daima ver [Efesliler 1:17].

 

Kutsal Ruh’unla körlüğümüzü kaldır;

çağrılmışlığımızdan doğan ümidi anlamak için,

kutsallara verdiğin mirasın yüce zenginliğini anlamak için

yüreklerimizin gözlerini aydınlat [Efesliler 1:18-20].

 

Göklerdeki Babamız, zayıflığımızı iyileştir;

yüceliğinin zenginliğine göre

Kutsal Ruh’ta iç varlığımızı kudretinle güçlendir;

Kurtarıcı İsa Mesih iman yoluyla yüreklerimizde yaşasın diye

halkını bereketle [Efesliler 3:16].

dua, tapınma, hizmet konusunda

her isteksizliğimizi iyileştir [Matta 26:40-41].

 

yürek sapkınlığından bizleri koru;

beni geri getir, döneyim,

çünkü RAB Tanrım sensin [Yeremya 31:18].

 

Bizleri lütfunla

Senin isteğini bilmeye ve yapmaya yönlerdir,

kutsal iradene sevinçle itaat etmek için bizleri yenile;

yasana göre yaşamak için

yollarımızı temiz tut [Mezmur 119:1].

Kurallarını yerine getirmek için

bizleri bırakma [Mezmur 119:8].

 

Buyrukların doğrultusunda yol göster bana,

Çünkü yolundan zevk alırım.

Yüreğimi haksız kazanca değil,

Kendi öğütlerine yönelt. [Mezmur 119:35-36].

 

Her zaman senin isteğine göre dilemeyi

bizlere öğret [Elçilerin İşleri 21:14].

Her zaman ve her şeyde

Senin yüzüne bakabilmeyi bizlere öğret; [İşaya 6:2-3, Matta 18:10].

Senin yolunda bizlere alçakgönüllülükle

ve sadakatle hizmeti aramayı,

sevinçle ve gayretle krallığında yürümeyi

bizlere öğret.

… BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’un adıyla. Amin. 

 

 

 

5.Gün

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver

Göklerdeki Babamız,

bize verdiğin yaşam armağanı için

Sana şükürler olsun,

günahlarımızla Senin kutsal adaletine ölüm borçluyuz,

bereketlerine layık değiliz;

ağzından çıkan her sözle yaşam buluruz,

gündelik lütfunun desteği için Sana şükürler olsun [Tesniye 8:3].

 

bereketlerini iyiliklerimizle kazanamayız.

bereketlerini uygun olmayan bir şekilde,

pek çok yürek tutkularımıza göre

kullanmaya meyilli olduğumuzu

Sana itiraf ederiz [Yakup 4:3].

kendimiz ve başkaları için olan

karşılıksız armağanların için Sana şükürler olsun,

babalık hikmetini açıkladığın her bereketin için

Sana şükürler olsun.

hayatımız için olan gündelik sağlayışına

kutsallıkla cevap verebilmek için bizleri bereketle.

… BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’un adıyla. Amin. 

 

 

 

6.Gün

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,

sende bizim suçlarımızı bağışla

ya RAB, sen suçların hesabını tutsan,

kim ayakta kalabilir, ya Rab?

Ama sen bağışlayıcısın,

öyle ki senden korkulsun [Mezmur 130:3-4].

 

Günahlarımız senden gizli değildir,

suçluyuz,

kutsal adaletine borcumuzu

kendimizin ödeyecek gücü yoktur.

Bütün insan soyu senin önünde suçludur;

doğru olan kimse yok, bir kişi bile yoktur.

anlayan kimse yok,Tanrı'yı arayan kimse yok.

Hepsi yoldan saptılar,

birlikte yararsız oldular.

İyilik eden yok, bir kişi bile yoktur [Romalılar 3:10-12].

 

Suçlarımızı Mesih’te bağışladın,

Mesih’in kutsal itaatinde borçlarımızı sildin,

lütfunla imanımızı güçlendir;

İsa Mesih'teki kurtuluş için Sana şükürler olsun,

büyük lüttfunla bizleri akladın [Romalılar 3:24].

 

Mesih'in kanıyla günahlarımızı bağışladın,

Mesih kanıyla adaleti açıkladın,

borcumuzu ödedin [Romalılar 3:25-26].

 

Huzuruna geldiğimiz günler boyunca

Mesih’te bizleri kabul et;

öyle ki, sevgili Oğlunda

bize bağışladığın yüce lütfun

her zaman ve her yerde övülsün [Efesliler 1:6].

 

Bilgelik ve anlayışla

üzerimize yağdırdığın büyük lütfunun zenginliği için

Sana şükürler olsun,

Mesih'in kanındaki kurtuluş

ve suçlarımızın bağışı için

Sana övgüler olsun [Efesliler 1:7-8 ].

 

Mesih’in lütfunu,

esenliğini ve iyiliğini halkının üzerinde tut [II.Petrus 1:2];

gündelik hatalarımızı bağışla,

yalvarışla Sana döneriz,

bağışla bütün suçlarımızı

dudakların kurbanını Sana sunarız

lütfet, kabul et bizi [Hoşeya 14:2].

 

Suçlarımız bize karşı tanıklık etse de,

adın uğruna bir şeyler yap, ya RAB!

Pek çok döneklik ettik,

Sana karşı günah işledik [Yeremya 14:7].

 

Bağışlanma güvencesiyle,

kurtuluş tesellisiyle bizleri her gün yenile,

Kutsal Ruh’un gücüyle

bizleri esenlik ve sevinçle doldur [Romalılar 15:13];

beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,

yıka beni, kardan beyaz olayım.

Neşe, sevinç sesini duyur bana,

bayram etsin ezdiğin kemikler.

Bakma günahlarıma,

sil bütün suçlarımı.

ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

yeniden kararlı bir ruh var et içimde [Mezmur 51:7-10].

bize karşı suç işleyenleri yürekten bağışlamak için

bizleri güçlendir,

yürekten bağışlayanları

Sen de bağışlarsın [Matta 18:35].

… BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’un adıyla. Amin. 

 

 

 

7.Gün

Ayartılmamıza izin verme. Kötü olandan bizi kurtar

en bilge, en doğru ve en lütufkar Tanrı sensin,

kutsal ve adil işlerinle

her şeyi yöneten, düzenleyen sensin.

Ayartıların tutsaklığından bizleri koru,

ruhani hayatımızı kötü olanın engellemesine izin verme.

Yüreğimiz bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaştığı zaman

bizleri güçlendir [Luka 21:34-35].

Şeytanın kışkırtmalarından bizleri koru [I.Tarihler 21:1].

 

Şeytanın ve dünyanın bizleri yoldan çıkarmasına izin verme,

benliğin bizleri tuzağa düşürmesine izin verme.

kendi arzularımızla sürüklenip aldanarak ayartıya düşmekten bizleri koru [Yakup 1:14].

 

günahlarımızı bağışlayan lütfun için sana şükürler olsun.

ayartıya düşmemek için uyanık olmayı ve dua etmeyi bizlere öğret [Matta 26:41].

Zayıflığımız ve dikkatsizliğimizle ayartılara kapılmaktan bizi koru.

Hayatımızda ayartılara karşı açık kalmış yönlerimizi düzelt.

 

Ayartılardan kaçmakta zayıf olduğumuzu bilirsin,

ayartılardan ders almakta zayıf olduğumuzu bilirsin.

Bedenimizin üyelerinde başka bir yasanın hükmünü kaldır,

bedenimizin üyelerini günah yasasına tutsaklıktan koru [Romalılar 7:23].

Mesih’in kilisesini dünyadan uzaklaştırmadan

kötü olandan koru [Yuhanna 17:15].

 

Benliğimizi Mesih’in hafif olan boyunduruğunda tut,

kötü olanı bağla ve bizlerden uzaklaştır,

hayatımıza krallık gücünle ve babalık sevginle hükmet;

Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde [Mezmur 51:10].

Adımlarımı pekiştir verdiğin söz uyarınca,

Hiçbir suç bana egemen olmasın [Mezmur 119:133]

 

Mesih Rabbimiz,

dirilişin gücünde

hayatımıza her şeyde hükmet,

dirilişinin ve yükselişinin gücünde

her şeyi düzenle ve yönet;

gücümüzü aşan denenmelere izin verme,

denemelerde bize yol göster [I.Korintliler 10:13].

 

Kutsal sağlayışının gücünde

günahın kışkırtmasından ve ayartılmaktan bizleri koru;

Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum [Mezmur 19:13]

 

Kutsal Ruh’un gücüyle

ayartılarda dayanmamız için bizleri bereketle;

Rabbimiz İsa’nın tüm kutsallarıyla gelişine bizleri hazırla,

yüreklerimizi kutsallıkta kusursuz olmak için pekiştir [I.Selanikliler 3:13].

Bizi düşmekten alıkoy,

kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkmamız için

bizleri bereketle [Yahuda 24-25].

 

düştüğümüzde bizleri kaldır,

bizlere günahtan iyileşme bağışla,

her durumda Senin kutsamanı alarak

günaha galip gelmeyi,

imanda güçlenmeyi bize bağışla;

duada ve hizmette

ayık ve uyanık olmayı bizlere öğret [I.Petrus 5:8]

imanda sarsılmazlıkla

iblise karşı direnebilme gücünü bizlere bağışla [I.Petrus 5:9].

Kendi sonsuz yüceliğine çağırdığın halkını

acılarda yetkinleştir,

imanda pekiştirip güçlendir [I.Petrus 5:10].

 

Kurtulmuşlukta süren bir yaşam için bizleri bereketle,

ayartıdan ve kötülükten özgür bir yaşam için bizleri yenile,

önümüzdeki yarışı tamamlamak için elinle bizi yönlendir,

esenlik veren gücünle kötülük güçlerini ayaklarımızın altında ez [Romalılar 16:20].

Günahtan, ayartıdan ve kötülüklerden kilisene özgürlük bağışla.

… BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’un adıyla. Amin. 

 

 

 

8.Gün

Çünkü egemenlik güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin

dua ve yakarışla huzuruna geldiğimizde bizleri güçlendir,

kutsallığın ve sevginle,

kendi yüceliğinden dolayı bizleri kabul et,

ihtiyaçlarımızı karşıla,

dualarımızı cevapla;

günahlarımızı itiraf ettiğimizde kutsal antlaşmanı hatırla.

Sen adaletlisin, merhametlisin ya Rab!

halkının üzerinden utancı uzak tut,

atalarımız gibi Sana karşı işlediğimiz günahların utancını

acıyan, bağışlayan lütfunla kaldır [Daniel 9:4, 7-9].

Kullarının duasını, yakarışını işit.

Adın uğruna, ya Rab, yüzünü kilisene çevir;

aydınlat ve kutsa.

doğruluğumuzdan değil,

Senin büyük merhametinden diliyoruz;

ya Rab, dinle! ya Rab, bağışla!

adının hatırı için gecikme!

Çünkü bizler senin halkınız [Daniel 9:17-19].

 

Kilisenin övgüleri üzerinde egemenlik süren Babamız,

sonsuz egemenliğin, sonsuz gücün işlerimizle ve sözlerimizle

hayatımızın bütün günlerinde övülsün.

Merhametini, krallığının ve görkemini daima överiz:

Ey atamız İsrail'in Tanrısı RAB,

Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun!

Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik,

Zafer ve görkem senindir.

Gökte ve yerde olan her şey senindir.

Egemenlik senindir, ya RAB!

Sen her şeyden yücesin.

Zenginlik ve onur senden gelir.

Her şeye egemensin.

Güç ve yetki senin elindedir.

Birini yükseltmek ve güçlendirmek Senin elindedir.

Ey Tanrımız, sana şükrederiz, Görkemli adını överiz [I.Tarihler 29:10-13].

 

Göklerdeki Babamız,

Senden dileyenlere Kutsal Ruhunu

ve bereketlerini bağışlarsın [Luka 11:13].

Her durumda bize yardımcı olan gücün için Sana şükürler olsun;

Sana kilisende ve Mesih İsa'da

bütün kuşaklar boyunca, sonsuzlara dek yücelik olsun! [Efesliler 3:21]

 

Mesih’teki iman aracılığı ile Sana daima yalvarış için cesaretimiz vardır.

Mesih adıyla dileyenlere çözdüğün bereketlerin için Sana şükürler olsun;

Ey atalarımızın Tanrısı RAB,

Sen göklerde oturan Tanrı değil misin?

Ulusların bütün krallıklarını yöneten sensin.

Güç, kudret senin elinde.

Kimse sana karşı duramaz.

Ey Tanrımız,

bu ülkede yaşayanları

halkın İsrail'in önünden kovan

ve ülkeyi sonsuza dek

dostun İbrahim'in soyuna veren Sen değil misin?

Başımıza bela, savaş, yargı, salgın hastalık, kıtlık gelirse,

adının bulunduğu bu tapınağın ve senin önünde duracağız.

Sıkıntıya düştüğümüzde Sana yakaracağız,

Sen de duyup bizi kurtaracaksın [II.Tarihler 20:6-7, 9].

 

Kutsal Ruh’ta ve kutsal gerçeğinde kalarak Sana dualarımızı yükseltiriz;

Ya RAB, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek Senden başka kimse yoktur.

Ey Tanrımız RAB, bize yardım et, çünkü Sana güveniyoruz [II.Tarihler 14:11]. Rab İsa Mesih’in lütfu ile. Amin.

… BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’un adıyla. Amin.