Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;

başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza kadar. Amin.

 

Mezmur 32: 1 Ne mutlu isyanı bağışlanan,

Günahı örtülen insana!

2 Suçu RAB tarafından sayılmayan,

Ruhunda hile bulunmayan insana ne mutlu!

 

On Emir (1-4)

(1) Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

Yüce olan Tanrımız,

sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımaktır. Mesih’in egemenliğindeki kutsal mirasını bizlere layık gördün, Seni överiz. Her zaman Sana güvenmeyi bizlere aşıla, her mükemmel armağanın sahibi olan Seni alçak gönülle ve sabırla beklemeyi bizlere öğret. Seni bütün kalbimizle sevmeyi ve Senden korkmayı bizlere öğret, öyle ki, sözlerimiz ve işlerimiz Sana layık olduğun saygıyı sunsun... 

 ya Rab merha-met eyle...

 

(2) Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

Yüce olan Tanrımız,

Gökte ve yerde olan her şeyin Sahibi olan Senin görkemini överiz.

Seni yaratılmış olan şeylerle aramaktan korkarız, Sana yaratılmış şeyler aracılığı yaklaşmaktan korkarız. Övülmeye ve tapılmaya tek layık olan Sana her zaman ve her yerde ruhta ve gerçekte tapınma sunarız. Yerde ve gökte Sana benzeyen bir şey yoktur, Sen her şeye egemensin, Senin gibi güçlü bir Rab yok. Sen bütün kurbanlardan daha fazla kullarının itaatinden hoşnut kalırsın. Sana olduğumuz gibi geliriz; övgümüzle ve tövbemizle. Sana olduğumuz gibi geliriz; zayıflıklarımız, güçsüzlüklerimiz ve günahlarımızla Sana Mesih aracılığında Sana geliriz; Bizleri yürek tutkularımızdan, putlardan koru...

 ya Rab merhamet eyle...

 

(3) Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.

Yüce olan Tanrımız,

Senin görkemli adını överiz. Senin kutsal adını doğruluk ve kutsallıkta kullanmayı bizlere öğret. Ağzımızı kötü sözlere, yanlış sözlere değil, kutsal adınla övgüye aç diye dua ederiz. Halkını lanet etmekten, yalandan, küfürden koru. Öyle ki, Senin adın bütün yaşamımızda kutsal kılınsın. Öyle ki, Senin kutsal adına her zaman övgü getirelim; Sana daima saygı ve korkuyla tapınalım...

 ya Rab merhamet eyle...

 

(4) Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

Yüce olan Tanrımız,

bize armağan ettiğin sebt günü için Sana şükürler olsun. Seni aramamız, Seni düşünmemiz, Seni öğretmemiz, Sana tanıklık vermemiz için verdiğin sebt günleri boyunca Sana olan hizmetimizi yenile. Her sabah yenilenen lütfun ile bizleri haftanın günleri boyunca Sana adanmış bir yaşam için bereketle. Merhameti yoksullarla paylaşmak için bizlere Mesih’in yüreğini bağışla. Öyle ki, hatalardan, yanlışlardan dönmüş ve yenilenmiş olarak Mesih’in egemenliğindeki sonsuz sebti şükran ve sevinçle bekleyelim...

 ya Rab merhamet eyle...

 

31: Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

2 Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

4 Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni,

Çünkü sığınağım sensin.

5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

14 Ama ben sana güveniyorum, ya RAB,

"Tanrım sensin!" diyorum.

15 Hayatım senin elinde,

Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden,

Ardıma düşenlerden.

16 Yüzün kulunu aydınlatsın,

Sevgi göster, kurtar beni!

17 Utandırma beni, ya RAB, sana sesleniyorum;

Kötüler utansın, ölüler diyarında sesleri kesilsin.

19 İyiliğin ne büyüktür, ya RAB,

Onu senden korkanlar için saklarsın,

Herkesin gözü önünde,

Sana sığınanlara iyi davranırsın.

20 İnsanların düzenlerine karşı,

Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;

Saldırgan dillere karşı

Onları çardağında gizlersin.

23 RAB'bi sevin, ey O'nun sadık kulları!

RAB kendisine bağlı olanları korur,

Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir.

51: 14 Kandan beni kurtar, ey Tanrı, Kurtuluşumun Tanrısı

Dilimde Senin adaletini terennüm etsin

15 Ya Rab dudaklarımı aç;

Ve ağzım Senin hamdini bildirsin.

 

On Emir (5-10)

(5) Babana ve annene saygı göster.

Yüce olan Tanrımız,

anne ve babamızı onurlandırmamızı istedin. Sana olan sevgimizi güçlendir ve itaatimizi yenile diye dua ederiz. Öyle ki, büyüklere hürmette, yardımda ve onları onurlanmada da Sana hizmet sunmuş olabilelim. Üzerimizdeki bütün yetkililere, üzerimizdeki yönetime daima isyankarlıktan uzak bir şekilde bakabilelim diye Tanrı halkını bereketle ve halkına sabırlı bir şekilde yaşamayı öğret...

 ya Rab merhamet eyle...

 

(6) Katletmeyeceksin.

Yüce olan Tanrımız,

yaşam armağanı için Sana şükrederiz. düşüncelerimizle, sözlerimizle bizleri hakaretten koru, insanların öfkesini uyandırmaktan koru. Öldürme fikrinin aklımızı ve yüreğimizi lekelemesine izin verme. Öfkenin yüreklerimizi Kutsal Yazılara körleştirmesine izin verme. Başkaları da Senin kutsal emirlerine itaat edebilsin diye  Tanrı halkını uluslara teşvik için kullan. Pak sözlerle iyilik ve kutsallığın başka kimselerde de etkin olması için adımlarımızı bereketle, tanıklığımızı güçlendir. Yaşam tehlikesi yaratmaktan bizleri koru. İnsanları kendimiz gibi sevebilmeyi bizlere öğret...

ya Rab merhamet eyle...

 

(7) Zina etmeyeceksin.

Yüce olan Tanrımız,

bizler Senin otlağının koyunlarıyız, bu yaşamda ve sonraki yaşamda Senin halkınız. bizleri Kutsal Ruh’un tapınağı olarak seçtin, günlerimizin kirlilikten uzak olmasını istedin. Canımızı ve bedenimizi pak tutmamızı istersin, iffetsizliği yargılarsın. Halkını her kötülükten koru, günlerimizi mesh et ki, kötü işlere karışmayalım, gözlerimizi mesh et ki, kötü bakışlar bizden uzak olsun. sözlerimizi, düşüncelerimizi mesh et ki, kötü arzularla yüreğimiz kirlenmesin... 

 

 ya Rab merhamet eyle...

 

(8) Çalmayacaksın.

Yüce olan Tanrımız,

bizlere Kutsal Yasayı verdin, bizleri kutsal antlaşman ile kendine ayırdın, Sana yücelik olsun. hile ve yalanı bizden uzaklaştır, doğru ölçü ile malımız artsın, pak yaşamlar ile Sözünün gerçekliği ilan edilsin diye Sana dua ederiz. Senin emirlerinde yasaklanmış olan şeyler evimize ve soframıza girmesin diye yüreklerimize paklık ver, gerçek zenginliği göklerde aramak için bizleri bereketle. Yaşamlarımızı komşularımızın iyiliği ve zenginliği için bereket olarak kullan, ihtiyacı olan ile paylaşan yürekler ver. Öyle ki, atamız İbrahim gibi bizler de başkalarına bereket olabilelim...

 ya Rab merhamet eyle...

 

(9) Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

Yüce olan Tanrımız,

kötülükten nefret eder, yalan söyleyenleri yok edersin, iyiliği seversin. sözlerimizi ve tanıklığımızı doğrulukla, alçak gönüllülükle bereketle; iftirayı, dedikoduyu, adaletsiz yargıyı bizlerden uzaklaştır. kötü yollardan kaçmayı ve Senin kutsal öfkenden korkmayı bizlere öğret. Senin kutsal gerçeğini sevmeyi, gerçeğinde kalıp gerçeğine tanıklık vermeyi bizlere öğret...

 ya Rab merhamet eyle...

 

(10) Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

Kutsal olan Babamız, canımızı tazeleyen ve bize bilgelik veren yasan için Sana şükürler olsun.

Kutsal Yazılardan yanlışlarımızı görmeyi bizlere öğret. öyle ki, Senin emirlerine karşı isyandan, itaatsizlikten canımız uzak olsun. Seni gücendiren kaygılarımızdan bizi kurtar. sahip olduklarımızla hoşnut olmayı bizlere öğret. başkalarında olanı kıskanmaktan halkını koru. günahtan nefret etmeyi, kötü yürek arzularından kaçınmayı, açgözlülük ile bencil isteklerden halkını koru... 

ya Rab merhamet eyle...

 

Mezmur 57: Acı bana, ey Tanrı, acı,

Çünkü sana sığınıyorum;

Felaket geçinceye kadar,

Kanatlarının gölgesine sığınacağım.

2 Yüce Tanrı'ya,

Benim için her şeyi yapan Tanrı'ya sesleniyorum.

5 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

119: 5 Keşke kararlı olsam

Senin kurallarına uymakta!

6 Hiç utanmayacağım,

Bütün buyruklarını izledikçe.

10 Bütün yüreğimle sana yöneliyorum,

İzin verme buyruklarından sapmama!

13 Ağzından çıkan bütün hükümleri

Dudaklarımla yineliyorum.

16 Zevk alıyorum kurallarından,

Sözünü unutmayacağım.

18 Gözlerimi aç,

Yasandaki harikaları göreyim.

21 Buyruklarından sapan

Lanetli küstahları azarlarsın.

30 Ben sadakat yolunu seçtim,

Hükümlerini uygun gördüm.

32 İçime huzur verdiğin için

Buyrukların doğrultusunda koşacağım.

38:9 Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin,

İniltilerim senden gizli değil.

17 Düşmek üzereyim,

Acım hep içimde.

18 Suçumu itiraf ediyorum,

Günahım yüzünden kaygılanıyorum.

 

[*ilahi]

 

Matta 11:25-30

 

43: 1Duamı işit, ya RAB,

Yalvarışlarıma kulak ver!

Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana!

2 Kulunla yargıya girme,

Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.

6 Ellerimi sana açıyorum,

Canım kurak toprak gibi sana susamış.

7 Çabuk yanıt ver bana, ya RAB,

Tükeniyorum.

Çevirme benden yüzünü,

Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim.

9 Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB;

Sana sığınıyorum.

10 Bana istemini yapmayı öğret,

Çünkü Tanrım'sın benim.

Senin iyi Ruhun,

Düz yolda bana öncülük etsin!

11 Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana,

Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.

12 Sevginden ötürü,

Öldür düşmanlarımı,

Yok et bütün hasımlarımı,

Çünkü senin kulunum ben.

51:11 Beni önünden atma

Ve Mukaddes Ruh’unu benden alma.

12 Bana kurtarışının meserretini geri ver

Ve istekli ruh ile bana destek ol.

 

[*ilahi]

 

Mesih’teki Bağışlanmanın İlanı:

İyi Haber budur:

Romalılar 6:9 Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümün artık O'nun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz.

10 O'nun ölümü günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Sürmekte olduğu

yaşamı ise Tanrı için sürmektedir.

11 Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı

karşısında diri sayın.

Kololoseliler 2:13 Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı.

II.Korintliler 5:17 Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.

 

Elçilerin İman Açıklaması

ya da İznik İman Açıklaması okunur.

 

ADANMA DUASI

Baba Tanrımız, Sana övgüler olsun;

Ölümden zafer Sendedir

Mesih’in mezardan dirilişi için,

sonsuz yaşam armağanı için

kurtuluş bağışladığın lütfun için

Sana övgüler olsun.

 

Rabbimiz İsa Mesih’te,

Kutsal Ruh’un ölümsüzlük bağışlayan gücü ile

Yüreklerimizi, düşüncelerimizi yenile,

Mesih’teki bilgelik ve ayndınlanışla

Yaşamlarımızı yenile;

Tek olan Tanrımız, Görkemli Kutsal Üçlük,

Şimdi ve daima Sana övgüler olsun. Amin.

 

Rabbin Duası…

 

Bereketleme