Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;

başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza kadar. Amin.

 

Mezmur 10:17 Mazlumların dileğini duyarsın, ya RAB,

Yüreklendirirsin onları,

Kulağın hep üzerlerinde;

 

On Emir (1-4)

(1) Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

Merhametin ve gerçek tesellinin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla Sana geliriz, daima Sana yücelik sunmakta, daima Seni aramakta, daima Seni düşünmekte zayıf kaldık, Sana olan saygıyı ihmal ettik, Sana güvenmeyi unuttuk, bütün varlığımızla Seni aramadık. Seni hoşnut eden bir şekilde yürümedik. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle;

ya Rab merhamet eyle...

 

(2) Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve alçalışla Sana geliriz, hoşnut olduğun tapınmayı daima Sana sunamadık, Kutsal Sözlerine itaatimiz zayıf kaldı, ruhani hayatımızın yollarını temiz tutamadık. En temiz sevgiyi Sana sunamadık. Sana Ruh’ta ve gerçekte tapınma sunamadık. Hayatımızda başka öncelikler oldu, kendi yürek tutkularımızın (putlarımızın) peşinden gittiğimiz Senden gizli değildir. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle;

ya Rab merhamet eyle...

 

(3) Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.

Merhametin ve gerçek tesellinin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla Sana geliriz, Senin kutsal adını alışkanlıkla, fark etmeden kullandığımız, yalan yeminlere bulaştırdığımız Senden gizli değildir. Emir ve yasaklarını bildiğimiz halde adını boş ve geçersiz şeyler için kullandık. Senin kutsal adını saygısızca ve batıl anlamda kullandık. Günlerimize suçluluk ve günah bulaştı, Kral olduğunu unuttuk. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle;

ya Rab merhamet eyle...

 

(4) Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla Sana geliriz, bize Şabat gününü verdin, Senden hoşnut olmamızı, yaratılıştan ve işlerinden öğrenmemizi, Senden zevk alıp Seni daima yüceltmemizi istedin. Kendimize ayırdığımız zamana daha fazla önem verdik. Kutsadığın Şabatı hatalarımızla, günahlarımızla doğru bir şekilde tutmadık, Sana olan tapınışımız yetersiz kaldı. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle,

ya Rab merhamet eyle...

 

Aydınlanma Duası

yüce olan Tanrımız, Sen kutsalsın,

sonsuzluğun Tanrısı; sen dün, bugün ve yarın aynısın,

Sana övgüler olsun.

 

geçmişte halkına konuştun,

kutsal sözünle onları aydınlattın,

halkına sürgünde, çölde ve her sıkıntıda

kutsal sözünle öncülük ettin;

Sana övgüler olsun.

 

Rabbimiz İsa Mesih'in yüce Babası, Seni tanımanız için bize bilgelik ver;

Kutsal Yazıları bağışladığın vahiy ruhu ile halkını aydınlat;

Hristiyan çağrımızda ve kutsal umudumuzda bizleri yenile,

halkına verdiğin mirasın yüce zenginliğini

ve iman eden kullarında etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerimizin gözlerini aydınlant;

Kurtarıcı Rab Mesih adıyla. Amin.

 

On Emir (5-10)

(5) Babana ve annene saygı göster.

Merhametin ve gerçek tesellinin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla Sana geliriz, yaş bakımından, armağan ve bilgi bakımından büyüklere saygıda kusur ettik. Sorumluluk ve yetki sahibi kimselere saygı ve yardım göstermekte zayıf kaldık. Sözlerimizle ve davranışlarımızla insanları onurlandırmadık. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle;

ya Rab merhamet eyle...

 

(6) Katletmeyeceksin.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla Sana geliriz, kendimizin ve başkalarının hayatını tehlikeye attık, aklımızda dolaşan öfke, kıskançlık ve öldürme düşüncelerine kutsal bir direniş göstermekte zayıf kaldık. Senin adil eline sabırla katlanmadık. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle,

ya Rab merhamet eyle...

 

(7) Zina etmeyeceksin.

Merhametin ve gerçek tesellinin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla Sana geliriz, bedenimizde ve zihnimizde paklığa önem vermedik. Duygularımızla, sözlerimizle ve davranışlarımızla canımızı kirlettik, kendimizi pak tutmadık. Başkalarının paklığını korumaya çalışmadık, gözlerimiz Senin kutsal antlaşmana ihanet etti. Lütfet ki, kulaklarımız kötü şeyler duymaya daima kapalı olsun. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve ver-sin diye bizleri bereketle;

ya Rab merhamet eyle...

 

(8) Çalmayacaksın.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla Sana geliriz, sözlerimize ve yeminlerimize dikkat etmedik, her konuda gerçeğe ve adalete sadık olamadık. Hakkı olana hakkını vermedik. Bize emanet edileni koruyamadık, sahibinden aldığımızı sahibine vermedik. Dünyanın hazinelerine yüreğimizde yer verdik; ödünç vermekten, karşılıksız vermekten kaçındık. kendi dünyasal mallarımız konusunda adaleti yerine getirmedik. Yasana karşı işlerle mal edindiğimiz oldu. Sahip olduklarımız konusunda bazen cimrilik yaptık, sahip olduklarımızı savurganca bazen boşa harcadık. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle;

ya Rab merhamet eyle...

 

(9) Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

Merhametin ve gerçek tesellinin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla Sana geliriz, insanlar arasında gerçeği korumak için çalışmadık, doğru olanı desteklemedik, komşumuzun saygınlığını kendi onurumuz gibi koruyamadık, adaletin ve gerçeğin ya-nında olmaktan kaçındığımız zamanlar oldu. Gerçeği konuşmaktan kaçındık, insanlara saygıyı ihmal ettik. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle;

ya Rab merhamet eyle...

 

(10) Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla Sana geliriz, sağlayışınla yetinmedik, bize verdiklerinden hoşnut olmadık, başkalarında olan şeyleri istedik. Armağanlarımızı, sahip olduklarımızı komşularımızın iyiliğine hizmet etmeye sunamadık. İşlerimizle dürüst davranamadık. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle;

ya Rab merhamet eyle...

 

Tövbe Duası

Mezmur 25:6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,

Sevgine göre anımsa beni,

Çünkü sen iyisin, ya RAB.

11 Ya RAB, adın uğruna

Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

Mezmur 19:12 Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

14 Ağzımdan çıkan sözler,

Yüreğimdeki düşünceler,

Kabul görsün senin önünde,

Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim.

ya Rab, merhamet eyle…

 

[*ilahi]

 

Tesyniye 28:1-14

 

38:1 Ya RAB, öfkelenip azarlama,

Gazapla yola getirme beni

3 Öfken yüzünden sağlığım bozuldu,

Günahım yüzünden rahatım kaçtı.

4 Çünkü suçlarım başımdan aştı,

Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı.

9 Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin,

İniltilerim senden gizli değil.

15 Umudum sende, ya RAB,

Sen yanıt vereceksin, ya Rab, Tanrım benim!

16 dua ediyorum: "Halime sevinmesinler,

Ayağım kayınca böbürlenmesinler!"

18 Suçumu itiraf ediyorum,

Günahım yüzünden kaygılanıyorum.

51: 1 Ey Tanrı inayetine göre bana acı

Rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımız sil.

2 Fesadımdan beni büsbütün yıka

Ve suçumdan beni temizle

38: 21 Beni terk etme, ya RAB!

Ey Tanrım, benden uzak durma!

22 Yardımıma koş,

Ya Rab, kurtuluşum benim!

 

[*ilahi]

 

Romalılar 7:14-25

 

[*ilahi]

 

Mezmur 59

 

[*ilahi]

 

Luka 18:9-14

 

… her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik; On Emrin karşısında suçluyuz; yapmamız gerekenleri yapmadık; yapmamamız gerekenleri yaptık; tövbemiz meyve versin diye bizi yenile; adaletin ve kutsallığın Tanrısı Sensin; merhamet ve teselli Senden gelir;

ya Rab, merhamet eyle…

 

Elçilerin İman Açıklaması

ya da İznik İman Açıklaması okunur.

 

ADANMA DUASI

Baba Tanrımız, Sana övgüler olsun;

Ölümden zafer Sendedir

Mesih’in mezardan dirilişi için,

sonsuz yaşam armağanı için

kurtuluş bağışladığın lütfun için

Sana övgüler olsun.

 

Rabbimiz İsa Mesih’te,

Kutsal Ruh’un ölümsüzlük bağışlayan gücü ile

Yüreklerimizi, düşüncelerimizi yenile,

Mesih’teki bilgelik ve ayndınlanışla

Yaşamlarımızı yenile;

Tek olan Tanrımız, Görkemli Kutsal Üçlük,

Şimdi ve daima Sana övgüler olsun. Amin.

 

Rabbin Duası…

 

Bereketleme