Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;

başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza kadar. Amin.

 

Mezmur 43:3 Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.

 

On Emir (1-4)

(1) Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

Merhametin ve gerçek tesellinin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla Sana geliriz, hayatımızda tek Tanrı olan Seni inkar eden söz-ler ve davranışlar oldu. Sana ait olduğumuzu gösteremedik, her şeyde Sana borçlu olduğumuzu unuttuk, kendi arzularımız peşinden koştuk, ahlaki tanıklığımızda zayıf kaldık. Düşüncelerimiz, duygularımız ve kendi çıkarlarımız Sana olan tapınma ve hizmetimizi kirletti. Dünyasal güvenliğin peşinden gittik, yüreklerimizi katılaştırdık, kötü olana kulak verdik. Vicdanın Rab’bi olan Senden korkmayı unuttuk, dünyasal övgülere ve insan tavsiyelerine kulak verdik. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle,

ya Rab merha-met eyle...

 

(2) Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla Sana geliriz, yüreğimizde başka tanrılara yer verdik ve tapınışımızın paklığını koruyamadık. Senin düzenlediğin tapınmayı ihmal ettik, Senin kıskanç bir Tanrı olduğunu unuttuk, tapınışımızla Kutsal Üçlük’te tek Tanrı olan Sana hak ettiğin yüceliği sunamadık. Uygunsuz bir şekilde sakramentlere katıldık. Emirle-rine uyup Seni sevenlere vaat ettiğin merhamete layık olamadık. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle,

ya Rab merhamet eyle...

 

(3) Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.

Merhametin ve gerçek tesellinin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla Sana geliriz, Sen her şeye kadirsin, her şeye egemensin, iyiliklerin boldur, bereketlerin sonsuzdur. Sözlerini ihmal ettik, yaşayışımız ve tanıklığımız adını küçük düşürdü. Adından korkmayı unuttuk, Sana saygıyı ihmal ettik. Kötü yollarımızla adını kirlettik. Kutsal Müjde’ye layık bir yaşam süremedik; başkalarının ve kendimizin iyiliği için adını doğru kullanmayı ihmal ettik. Kutsal sevginin Tanrısı olan Senin korkunç yargılarından ve adaletinden adının iyiliğine sığınırız. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle,

 ya Rab merhamet eyle...

 

(4) Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla Sana geliriz, gökleri, yeri Sen yarattın, Şabat gününü Sana hizmet etmemiz için ayırdın, bir bereket yolu olarak Şabat gününü bize verdin. İsa Mesih’in dirilişinin sevincinde Şabatı’ını tutamadık. İsa Mesih’in dirilişinin gücünde Şabat’ını öğretemedik; kutsadığın gününde merhameti ihmal ettik, Tanrı halkı ile birlikte toplanmayı ihmal ettik, dünyasal işlerimiz ve dünyasal eğlencelerimizle Şabat gününü değiştirdik. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle,

 ya Rab merhamet eyle...

 

Aydınlanma Duası

yüce olan Tanrımız, Sen kutsalsın,

sonsuzluğun Tanrısı; sen dün, bugün ve yarın aynısın,

Sana övgüler olsun.

 

geçmişte halkına konuştun,

kutsal sözünle onları aydınlattın,

halkına sürgünde, çölde ve her sıkıntıda

kutsal sözünle öncülük ettin;

Sana övgüler olsun.

 

Rabbimiz İsa Mesih'in yüce Babası, Seni tanımanız için bize bilgelik ver;

Kutsal Yazıları bağışladığın vahiy ruhu ile halkını aydınlat;

Hristiyan çağrımızda ve kutsal umudumuzda bizleri yenile,

halkına verdiğin mirasın yüce zenginliğini

ve iman eden kullarında etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerimizin gözlerini aydınlant;

Kurtarıcı Rab Mesih adıyla. Amin.

 

On Emir (5-10)

(5) Babana ve annene saygı göster.

Merhametin ve gerçek tesellinin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla Sana geliriz, büyüklerin sahip oldukları erdemleri izlemedik; kutsal öğretiş verenlerin öğütlerine itaatsizlik ettik; öğretenlere ve yönetenlere karşı sorumluluklarımızı ihmal ettik, saygımızı gurur ve kıskançlık lekeledi, yetkiye karşı isyankar olduk. Kutsamaya ve uyarıya, bilgiye ve öğüde doğru karşılık vermedik. Azarlanma ve cezalandırılmaya karşı alçak gönüllü olmadık. Büyüklerimizle ve küçüklerimizle olan ilişkilerde yücelik Tanrısı olan Sana övgü sunamadık. Ya Rab, bizi yeni-le, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle,

 ya Rab merhamet eyle...

 

(6) Katletmeyeceksin.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla Sana geliriz, zihnimizin sakinliğine, ruhumuzun esenliğine önem vermedik, ayartının getirdiği intikam duyguları canımızın paklığı lekelendi, Seninle ve insanlık ailesi ile olan ilişkilerimizi zayıflattı. Mesih’in sabrını gösteremedik. Hayatımızda daima pak düşüncelere, sevgiye ve merhamete, uysallığa, yumuşak huyluluğa, iyiliğe ve barışçıllığa yer veremedik. Sözlerimiz ve davranışlarımızla Mesih’in karakterini sergileyemedik. Haksızlıklara katlanmaya, bağışlamaya, kötülüğe iyilikle karşılık vermeye adanmış olmadık. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle,

 ya Rab merhamet eyle...

 

(7) Zina etmeyeceksin.

Kendimizi titizlikle denetlemedik, insanlarla ilişkilerimizde ölçülü olamadık, pak arkadaşlık ilişkileri kurmakta başarısız olduğumuz zamanlar Senden gizli değildir. Giyimimizle Sana yücelik sunmayı aramadık. Evlilik ilişkisine, evimize, aile görevlerimize arzu ettiğin sadakati göstermedik. Paklığımızı bozacak tehlikelerden ve ayartılardan uzak duracak şekilde yaşayamadık. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve ver-sin diye bizleri bereketle;

ya Rab merhamet eyle...

 

(8) Çalmayacaksın.

Kendimizin ve başkalarının refahını yasal bir şekilde gözetmedik. Sahip olduklarımızla yetinmedik, haksız yollara saptık. Doğru ölçüp doğru tartamadık, başkasının sınırlarını ihlal ettik. İnsanlar arasındaki sözleşmelere adaletsizlik ve sadakatsizlik bulaştırdık, yasal olmayan yollara elimiz bulaştı, haksızlık ile mal edindik. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle;

ya Rab merhamet eyle...

 

(9) Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

Komşularımızın iyiliğini gözetemedik, başkalarının zayıflıklarını örtmedik. Masum olanları koruyup savunamadık. Ağzımızdan kötü kelimeler çıktı, kötü konuşanları uyarmadık, kendimizin ve komşularımızın saygınlığına özen göstermedik, iyi ve doğru olan şeyleri savunamadık. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle;

ya Rab merhamet eyle...

 

(10) Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

Kendi malvarlığımızdan hoşnut olmadık, komşularımızın varlığı bize kıskançlık ve keder getirdi. Yüreğimizde doğru olma-yan duygulara yer verdik. Bencil bir şekilde sadece kendimiz için istedik. Sahip olduklarımızı paylaşmaktan kaçındık. Göklerdeki hazinenin güzelliğini unuttuk. Ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle,

ya Rab merhamet eyle...

 

Tövbe Duası

Mezmur 25:6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,

Sevgine göre anımsa beni,

Çünkü sen iyisin, ya RAB.

11 Ya RAB, adın uğruna

Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

Mezmur 19:12 Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

14 Ağzımdan çıkan sözler,

Yüreğimdeki düşünceler,

Kabul görsün senin önünde,

Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim.

ya Rab, merhamet eyle…

 

[*ilahi]

 

Tesyniye 28:1-14

 

51:10 Bende temiz yürek yarat ey Tanrı;

Ve içimde doğru ruh tazale

11 Beni önünden atma

Ve Mukaddes Ruh’unu benden alma.

102: 1Ya RAB, duamı işit,

Yakarışım sana erişsin.

2 Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme,

Kulak ver sesime,

Seslenince yanıt ver bana hemen.

11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte,

Ot gibi sararmaktayım.

12 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Ünün kuşaklar boyu sürer.

13 Kalkıp Siyon'a sevecenlik göstereceksin,

Çünkü onu kayırmanın zamanıdır, beklenen zaman geldi.

15 Uluslar RAB'bin adından,

Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.

16 Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak,

Görkem içinde görünecek.

17 Yoksulların duasına kulak verecek,

Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.

21-22 Böylece halklar ve krallıklar

RAB'be tapmak için toplanınca,

O'nun adı Siyon'da,

Övgüsü Yeruşalim'de duyurulacak.

 

[*ilahi]

 

Romalılar 7:14-25

 

[*ilahi]

 

Mezmur 59

 

[*ilahi]

 

Luka 18:9-14

 

… her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik; On Emrin karşısında suçluyuz; yapmamız gerekenleri yapmadık; yapmamamız gerekenleri yaptık; tövbemiz meyve versin diye bizi yenile; adaletin ve kutsallığın Tanrısı Sensin; merhamet ve teselli Senden gelir;

ya Rab, merhamet eyle…

 

Elçilerin İman Açıklaması

ya da İznik İman Açıklaması okunur.

 

ADANMA DUASI

Baba Tanrımız, Sana övgüler olsun;

Ölümden zafer Sendedir

Mesih’in mezardan dirilişi için,

sonsuz yaşam armağanı için

kurtuluş bağışladığın lütfun için

Sana övgüler olsun.

 

Rabbimiz İsa Mesih’te,

Kutsal Ruh’un ölümsüzlük bağışlayan gücü ile

Yüreklerimizi, düşüncelerimizi yenile,

Mesih’teki bilgelik ve ayndınlanışla

Yaşamlarımızı yenile;

Tek olan Tanrımız, Görkemli Kutsal Üçlük,

Şimdi ve daima Sana övgüler olsun. Amin.

 

Rabbin Duası…

 

Bereketleme