SABAH DUALARI

 

Pazar – Sabah

 

Hezekiel 20.19-20 Ben Tanrınız RAB'bim, benim kurallarımı izleyin, benim ilkelerim uyarınca yaşayın. Aramızda bir belirti olsun diye Şabat günlerimi kutsal tutun. O zaman benim Tanrınız RAB olduğumu anlayacaksınız dedim.

 

w Ya Rab, ağzımı aç

Sana hamdini duyursun

 

w Yeremyanın Mersiyeleri 3:22-23

RAB'bin sevgisi hiç tükenmez,

Merhameti asla son bulmaz;

Her sabah tazelenir onlar,

Sadakatin büyüktür.

 

Vahiy 15.3-4

Gücü her şeye yeten Rab Tanrı

Senin işlerin büyük ve şaşılacak işlerdir.

Ey ulusların Kralı, Senin yolların doğru ve adildir.

Rab, Senden korkmayıp adını yüceltmeyecek olan kim var?

Çünkü kutsal olan yalnız Sensin.

Bütün uluslar gelip Senin önünde tapınacaklar.

Çünkü Senin adil işlerin açıkca görüldü.

 

Dua

Merhametin güçlü Allah’ı, görkemle dirilmiş Rabbimizin her günü yenileyen şafakla gelen dirilişi için Sana teşekkür ederiz.

Yaratılışın güzelliği için...

İsa Mesih’teki yeni yaratılış, iyileşme ve bağışlanma armağanları için...

Aile ve arkadaşları güçlendiren sevgi için...

Kilisendeki iman kardeşliği için...

Sana şükürler olsun.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 24: 3 RAB'bin dağına kim çıkabilir,

Kutsal yerinde kim durabilir?

4 Elleri pak, yüreği temiz olan,

Gönlünü putlara kaptırmayan,

Yalan yere ant içmeyen.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Tesniye 10.12

"Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrınız RAB sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Tanrınız RAB'den korkun, O'nun yollarında yürüyün, O'nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk edin;

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Pazartesi – Sabah

 

w Ya Rab, ağzımı aç

Sana hamdini duyursun

 

w Mezmur 74:16-17

Gün senindir, gece de senin,

Ay ve güneşi sen yerleştirdin,

Yeryüzünün bütün sınırlarını sen saptadın,

Yazı da kışı da yaratan sensin.

 

Mezmur 92.

5 Yaptıkların ne büyüktür, ya RAB,

Düşüncelerin ne derin!

6 Aptal insan bilemez,

Budala akıl erdiremez:

7 Kötüler mantar gibi bitse,

Suçlular pıtrak gibi açsa bile,

Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir.

 

Dua

Evrenin Yaratanı, elinle şekil verdiğin ve devam ettirdiğin harika yaratılışın için Seni överiz.

Yaşam mucizesi ve hayatın harikalığı için...

Bugün bizler için olan özel bereketlerin için...

Yeryüzünün tüm kaynakları için...

Yaratıcı görüş armağanı ve hünerli sanatlar için...

İnsan hayatında saklı her hazine için...

Sana şükrediyoruz.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Eyüp 34: 21 "Tanrı'nın gözleri insanların yolundan ayrılmaz,

Attıkları her adımı görür.

22 Kötülük yapanların gizlenebileceği

Ne karanlık bir yer vardır, ne de ölüm gölgesi.

23 Yargılanmak için önüne gelsinler diye,

Tanrı insanları sorgulamaya pek gerek duymaz.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

I.Korintliler 6.19-20

Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve içinizde olan Kutsal Ruh'un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Siz kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız; bunun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

Salı – Sabah

 

w Ya Rab, ağzımı aç

Sana hamdini duyursun

 

w Mezmur 5.2-3

Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!

Duam sanadır.

Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,

Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

 

2 Ne müthiştir ulu RAB,

Bütün dünyanın yüce Kralı.

7 Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır,

Maskil sunun!

8 Tanrı kutsal tahtına oturmuş,

Krallık eder uluslara.

 

Dua

Sonsuzluk Allah’ı, yaşam armağanı için bu sabah seviniyoruz. İsa Mesih’te bize verdiğin yeni yaşamı Senin büyük lütfunla aldık.

Ailelerimize olan sevgin için...

Arkadaşlarımıza olan şefkatin için...

İçinde yaşadığımız toplum için...

Sahip olduğumuz imkanlar için...

Sana şükrediyoruz.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 33: 14 Oturduğu yerden,

Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler.

15 Herkesin yüreğini yaratan,

Yaptıkları her şeyi tartan O'dur.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

I.Samuel 12.20-21

Samuel, halka, "Korkmayın" dedi, "Siz bu büyük kötülüğü yaptınız, ama yine de RAB'bin ardınca gitmekten vazgeçmeyin; tersine, bütün yüreğinizle RAB'be kulluk edin. Kimseyi kurtaramayan yararsız putların ardınca gitmeyin; çünkü onlar değersizdir.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

Çarşamba – Sabah

 

w Ya Rab, ağzımı aç

Sana hamdini duyursun

 

w Romalılar 11.33, 36

Tanrı'nın zenginliği, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! O'nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır! Her şeyin kaynağı O'dur; her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var oldu. Sonsuza dek O'na yücelik olsun. Amin.

 

I.Tarihler 16.

25 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,

İlahlardan çok O'ndan korkulur.

26 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,

Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

27 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve sevinç O'nun konutundadır.

28 Ey bütün halklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

29 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Sunular getirip O'nun önüne çıkın!

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

30 Titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

 

Dua

Merhamet Allah’ı, İsa Mesih’teki umut ve vaadin şafağında bizleri aydınlattığın ve bizi getirdiğin bu yeni gün için Seni övüyoruz.

Gün ışığının sıcaklığı, yağmur ve karın ıslaklığı ve yeryüzünü besleyen diğer her şey için....

Kutsal Ruh’unun varlığı ve gücü için...

Başkalarından aldığımız destek ve teşvik için...

Toplumlara sağladığın refah ve güvenlik için...

Dünya üzerindeki kiliselerin tüm hizmetleri için...

Sana şükrediyoruz.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 38: 18 Suçumu itiraf ediyorum,

Günahım yüzünden kaygılanıyorum.

20 İyiliğe karşı kötülük yapanlar bana karşı çıkar,

İyiliğin peşinde olduğum için.

21 Beni terk etme, ya RAB!

Ey Tanrım, benden uzak durma!

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Tesniye 16.19

Yargılarken haksızlık yapmayacak, kimseyi

kayırmayacaksınız. Rüşvet almayacaksınız. Çünkü rüşvet bilge kişinin gözlerini kör eder, haklıyı haksız çıkarır.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

 

Perşembe – Sabah

 

w Ya Rab, ağzımı aç

Sana hamdini duyursun

 

w Vahiy 19:6-7

Haleluya!

Çünkü gücü her şeye yeten Rab Tanrımız

egemenlik sürüyor,

Sevinelim, coşalım,

O’nu yüceltelim!

 

Luka 1.46-47, 49-50

... «Canım Rab'bi yüceltir;

ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.

Çünkü güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı.

O'nun adı kutsaldır. Kuşaktan kuşağa kendisinden korkanlara merhamet eder.

 

Dua

Seven Allah, doğan güneşin gecenin karanlığını kovaladığı gibi, İsa Mesih’in dirilişiyle ölümün gücünü kırdın. Bizleri O’ndaki bereketlere getirdin.

Kilisemizdeki cemaat için...

Birlikte çalıştığımız ve ortak şeyleri paylaştığımız kimseler için...

Çocuklarının farklılığı için...

Barış ve uzlaştırma işinde çalışanlar için...

Sana Şükrediyoruz.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 7: 8 RAB halkları yargılar;

Beni de yargıla, ya RAB,

Doğruluğuma, dürüstlüğüme göre.

9 Ey adil Tanrım!

Kötülerin kötülüğü son bulsun,

Doğrular güvene kavuşsun,

Sen ki akılları, gönülleri sınarsın.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

II.Tarihler 34.

27 Madem burası ve burada yaşayanlarla ilgili sözlerimi duyunca yüreğin yumuşadı, kendini alçalttın, evet, önümde kendini alçalttın, üstünü başını yırtıp huzurumda ağladın, ben de yalvarışını işittim. Böyle diyor RAB.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

Cuma - Sabah

 

w Ya Rab, ağzımı aç

Sana hamdini duyursun

 

w İbraniler 13:15

Bu nedenle, İsa'nın aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları, yani O'nun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım.

 

Romalılar 11.

33Tanrı'nın zenginliği, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! O'nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır!

34«Rab'bin düşüncesini kim bildi? Ya da kim O'nun öğütçüsü oldu?»

35«Kim O'na bir şey verdi ki, kendisine geri ödensin?» 36Her şeyin kaynağı O'dur; her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var oldu. Sonsuza dek O'na yücelik olsun. Amin.

 

Dua

Sonsuzluk Allah’ı, İsa Mesih’in çarmıhta kurban olmasıyla açıklanan o çok güçlü sevgin için ve O’nun dirilişiyle gelen yeni hayat için Seni överiz.

Acılarımız ve zayıflıklarımızdaki İsa Mesih’in varlığı için...

Kutsal Söz ve Sakramentlerin hizmeti için...

Yardım ve iyileştirme işinde çalışanlar için...

Bizim yararımıza olan fedakarlıklar için...

Cömertçe vermemize vesile olan imkanlar için...

Sana şükrediyoruz.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 90: 8 Suçlarımızı önüne,

Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

II.Korintliler 1.

12Dünyaya ve özellikle size karşı, insan bilgeliğiyle değil, Tanrı'nın lütfuyla, Tanrı'dan gelen kutsallık ve içtenlikle davrandığımıza vicdanımız tanıktır. Ve biz bununla övünüyoruz.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

Cumartesi - Sabah

 

w Ya Rab, ağzımı aç

Sana hamdini duyursun

 

w Vahiy 4:11

Rabbimiz ve Tanrımız!

Yüceliği, saygıyı ve gücü almaya layıksın.

Çünkü her şeyi sen yarattın.

Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu

 

Mezmur 71.

5 Çünkü umudum sensin, ya Rab Yahve,

Gençliğimden beri dayanağım sensin.

14 Ama ben her zaman umutluyum,

Sana övgü üstüne övgü dizeceğim.

 

Dua

Yücelik ve mucizeler Allah’ı, İsa Mesih’teki yenilenme armağanı için Seni över ve şükrederiz.

Dinlenme ve eğlenceden arta kalan imkanlar için...

Kutsal Ruh’un yeniden doğuş armağanı için...

Yaşlı ve gençlerle paylaştığımız her şey için...

Neşe ve kahkaha için...

Sevgini açıkladığın her hizmet için...

Sana şükrediyoruz.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Sayılar 32: 23 "Ama söylediklerinizi yapmazsanız, RAB'be karşı günah işlemiş olursunuz; günahınızın cezasını çekeceğinizi bilmelisiniz.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Levililer 19.15

"Yargılarken haksızlık yapmayacaksın. Yoksula ayrıcalık göstermeyecek, güçlüyü kayırmayacaksın. Komşunu adil biçimde yargılayacaksın.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası