SABAH DUALARI

 

 

 Pazar – Sabah

 

Hezekiel 20.19-20 Ben Tanrınız RAB'bim, benim kurallarımı izleyin, benim ilkelerim uyarınca yaşayın. Aramızda bir belirti olsun diye Şabat günlerimi kutsal tutun. O zaman benim Tanrınız RAB olduğumu anlayacaksınız dedim.

 

Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

Vahiy 15:3-4

Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı,

Senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir.

Ey ulusların kralı,

Senin yolların doğru ve adildir.

Ya Rab, senden kim korkmaz,

Adını kim yüceltmez?

Çünkü kutsal olan yalnız sensin.

Bütün uluslar gelip sana tapınacaklar.

Çünkü adil işlerin açıkça görüldü."

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

İşaya 66.2b

Ancak ben alçakgönüllüye, ruhu ezik olana,

Sözümden titreyen kişiye değer veririm.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

I.Samuel 15:22

RAB kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar

Yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı?

İşte söz dinlemek kurbandan, Sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Sevgi ve merhamet Allah’ı, dirilmiş Rabbimizin bu yeni gün için olan her bereket ve armağanları için Sana teşekkür ederiz. Senin kutsal varlığının huzuruna gelebilme ayrıcalığı için Sana övgüler olsun, Sana şükürler olsun.

 

(Serbest Dua)

 

Her ülkedeki İsa Mesih’in kilisesi için Sana dua ediyoruz...

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 Pazartesi – Sabah

 

Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

Mezmur 72

18 RAB Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun,

 Harikalar yaratan yalnız O'dur.

19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,

Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun!

Amin! Amin!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

Mezmur 34

18 RAB gönlü kırıklara yakındır,

 Ruhu ezginleri kurtarır.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Habakkuk 3

2 Şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini.

Öfkeliyken merhametini anımsa!

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Evreni yaratan Allah, sayısız iyiliklerin ve İsa Mesih’teki lütfun için Seni överiz. Sana şükrederiz.

 

(Serbest Dua)

 

Avrupa kiliseleri için Sana dua ediyoruz...

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 Salı – Sabah

 

Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

Mezmur 71

14 Ama ben her zaman umutluyum,

Sana övgü üstüne övgü dizeceğim.

15 Gün boyu senin zaferini,

Kurtarışını anlatacağım,

Ölçüsünü bilmesem de.

16 Ey Egemen RAB, gelip yiğitliklerini,

Senin, yalnız senin zaferini duyuracağım.

17 Ey Tanrı, çocukluğumdan beri beni sen yetiştirdin,

Senin harikalarını hâlâ anlatıyorum.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

I.Yuhanna 1:9

Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

I.Samuel 16:7

RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Sonsuzluk Allah’ı, tüm güzellikleriyle Mesih’in zengin lütfu için ve kilisende geliştirdiğin Mesih’in karakteri için bu sabah Sana minnettarız, Sana şükrederiz.

 

(Serbest Dua)

 

Afrika kiliseleri için Sana dua ediyoruz...

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

  Çarşamba – Sabah

 

Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

Mezmur 139

13 İç varlığımı sen yarattın,

Annemin rahminde beni sen ördün.

14 Sana övgüler sunarım,

Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.

Ne harika işlerin var!

Bunu çok iyi bilirim.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

Eyüp 9:4

O'nun bilgisi derin, gücü eşsizdir,

Kim O'na direndi de ayakta kaldı?

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 139

23 Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi,

Sına beni, öğren kaygılarımı.

24 Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,

Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Merhamet Allah’ı, Sana sığınan canlarımızın kurtuluşu ve gücü Sensin, bize arman ettiğin bu gün için seviniyoruz.

 

(Serbest Dua)

 

Asya ve Ortadoğu kiliseleri için Sana dua ediyoruz...

Baba,Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 Perşembe – Sabah

 

Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

Mezmur 63

1 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım,

Seni çok özlüyorum,

Canım sana susamış,

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda,

Bütün varlığımla seni arıyorum.

2 Kutsal yerde baktım sana,

Gücünü, görkemini görmek için.

3 Senin sevgin yaşamdan iyidir,

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

4 Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

5 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

İşaya 53

5 Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi,

Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.

Esenliğimiz için gerekli olan ceza

Ona verildi.

Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

İşaya 53

6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık,

Her birimiz kendi yoluna döndü.

Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Sevgi Allah’ı, layık olmadığımız halde sevgini ve lütfunu aldık. Bizlere BABA oldun ve Mesih’te bizleri çocukların olarak kabul ettin. Kutsal adını över Seni yüceltiriz.

 

(Serbest Dua)

 

Pasifik bölgesindeki kiliseler için Sana dua ediyoruz...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 Cuma - Sabah

 

Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

II.Samuel 7

22 "Yücesin, ey Egemen RAB! Bir benzerin yok, senden başkan Tanrı da yok! Bunu kendi kulaklarımızla duyduk.

24 Halkın İsrail'i sonsuza dek kendi halkın olarak benimsedinve sen de, ya RAB, onların Tanrısı oldun.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

Mezmur 19

12 Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 25

6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,

Sevgine göre anımsa beni,

Çünkü sen iyisin, ya RAB.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Sonsuzluk Allah’ı, evrenin tek yöneteni ve ona hükmedeni Sensin. Mesih’teki yeni yaşam için Seni överiz.

 

(Serbest Dua)

 

Latin Amerikadaki kiliseler için Sana dua ediyoruz...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh ismiyle. Amin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

 

 Cumartesi - Sabah

 

Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

Mezmur 66

1 Ey yeryüzündeki bütün insanlar,

Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın!

2 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin,

O'na görkemli övgüler sunun!

3 "Ne müthiş işlerin var!" deyin Tanrı'ya,

"Öyle büyük gücün var ki,

Düşmanların eğiliyor önünde.

4 Bütün yeryüzü sana tapınıyor,

İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor." *

 

Tövbe ve İtiraflarımız

 

Mezmur 41:4

Acı bana, ya RAB!

Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim!

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 25

8 RAB iyi ve doğrudur,

Onun için günahkârlara yol gösterir.

11 Ya RAB, adın uğruna

Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

 

Dua

Yücelik ve mucizeler Allah’ı, Bizleri İsa Mesih’te kendi halkın olarak kurtardığın için Seni över ve şükrederiz.

 

(Serbest Dua)

 

Kuzey Amerikadaki kiliseler için Sana dua ediyoruz...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin. 

 

Serbest Dua / Rabbin Duası