Sıkıntı ve Zorluklarda Genel Dualar

 

(“Günlük Dualar-1” başlığı altındaki “günün duaları” yapıldıktan sonra “Günlük Dualar-2” başlığı altındaki dualardan biri ilave edilir)

 

Günlük Dualar-1

Kişiler sıkıntı, zorluk, baskı ve bunalım yaşadığı yerlerin ruhsal olarak temizlenmesine dikkat etmelidir. Bu yüzden bir hamt Mezmuru ve bir koruma Mezmuru ile yaşanılan yer Tanrı’nın görkemine adanmış olmalıdır. 

 

Günlük Dualar-1 / Pazar:

Mezmur 150

1 RAB'be övgüler sunun!

Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!

2 Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!

Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

3 Boru çalarak O'na övgüler sunun!

Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!

4 Tef ve dansla O'na övgüler sunun!

Saz ve kavalla O'na övgüler sunun!

5 Zillerle O'na övgüler sunun!

Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!

6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun!

RAB'be övgüler sunun!

 

Mezmur 5

1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,

İniltilerimi işit.

2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!

Duam sanadır.

3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,

Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

4 Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,

Kötülük senin yanında barınmaz.

5 Böbürlenenler önünde duramaz,

Bütün suç işleyenlerden nefret duyar,

6 Yalan söyleyenleri yok edersin;

Ya RAB, sen eli kanlılardan,

Aldatıcılardan tiksinirsin.

7 Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim;

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı!

Yolunu önümde düzle.

9 Çünkü onların sözüne güvenilmez,

Yürekleri yıkım dolu.

Yaltaklanır dururlar,

Boğazları açık birer mezar.

10 Ey Tanrı, onları suçlu çıkar!

Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın.

Kov onları sayısız isyanları yüzünden.

Çünkü sana karşı ayaklandılar.

11 Sevinsin sana sığınan herkes,

Sevinç çığlıkları atsın sürekli,

Kanat ger üzerlerine;

Sevinçle coşsun adını sevenler sende.

12 Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB,

Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

(evlerin kutsanması duası [yapılmamış ise] burada yapılabilir)

 

Günlük Dualar-1 / Pazartesi:

Mezmur 145

1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

2 Seni her gün övecek,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

3 RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır,

Akıl ermez büyüklüğüne.

4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,

Güçlü işlerin duyurulacak.

5 Düşüneceğim harika işlerini,

İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.

6 Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler,

Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım.

7 Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacak,

Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu.

8 RAB lütufkar ve sevecendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 RAB herkese iyi davranır,

Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

10 Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB,

Sadık kulların sana övgüler sunar.

11 Krallığının yüceliğini anlatır,

Kudretini konuşur;

12 Herkes senin gücünü,

Krallığının yüce görkemini bilsin diye.

13 Senin krallığın sonsuz bir krallıktır,

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

RAB verdiği bütün sözleri tutar,

Her davranışı sevgi doludur.

14 RAB her düşene destek olur,

İki büklüm olanları doğrultur.

15 Herkesin umudu sende,

Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.

16 Elini açar,

Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.

17 RAB bütün davranışlarında adil,

Yaptığı bütün işlerde sevecendir.

18 RAB kendisini çağıran,

İçtenlikle çağıran herkese yakındır.

19 Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların,

Feryatlarını işitir, onları kurtarır.

20 RAB korur kendisini seven herkesi,

Yok eder kötülerin hepsini.

21 RAB'be övgüler sunsun ağzım!

Bütün canlılar O'nun kutsal adına,

Sonsuza dek övgüler dizsin.

 

Mezmur 7

1 Sana sığınıyorum, ya RAB Tanrım!

Peşime düşenlerden kurtar beni,

Özgür kıl.

2 Yoksa aslan gibi parçalayacaklar beni,

Kurtaracak biri yok diye,

Lime lime edecekler etimi.

6 Öfkeyle kalk, ya RAB!

Düşmanlarımın gazabına karşı çık!

Benim için uyan!

Buyur, adalet olsun.

7 Uluslar topluluğu çevreni sarsın,

Onları yüce katından yönet.

8 RAB halkları yargılar;

Beni de yargıla, ya RAB,

Doğruluğuma, dürüstlüğüme göre.

9 Ey adil Tanrım!

Kötülerin kötülüğü son bulsun,

Doğrular güvene kavuşsun,

Sen ki akılları, gönülleri sınarsın.

10 Tanrı kalkan gibi yanıbaşımda,

Temiz yüreklileri O kurtarır.

11 Tanrı adil bir yargıçtır,

Öyle bir Tanrı ki, her gün öfke saçar.

12 Kötüler yola gelmezse,

Tanrı kılıcını biler,

Yayını gerip hedefine kurar.

13 Hazır bekler ölümcül silahları,

Alevli okları.

14 İşte kötü insan fesat sancıları çekiyor,

Kötülüğe gebe kalmış,

Yalan doğuruyor.

15 Bir kuyu açıp kazıyor,

Kazdığı kuyuya kendisi düşüyor.

16 Kötülüğü kendi başına gelecek,

Zorbalığı kendi tepesine inecek.

17 Şükredeyim doğruluğu için RAB'be,

Yüce RAB'bin adını ilahilerle öveyim.

(evlerin kutsanması duası [yapılmamış ise] burada yapılabilir)

 

Günlük Dualar-1 / Salı:

Mezmur 146

1 RAB'be övgüler sunun!

Ey gönlüm, RAB'be övgüler sun.

2 Yaşadıkça RAB'be övgüler sunacak,

Var oldukça Tanrım'a ilahiler dizeceğim.

3 Önderlere,

Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.

4 O son soluğunu verince toprağa döner,

O gün tasarıları da biter.

5 Ne mutlu yardımcısı Yakup'un Tanrısı olan insana,

Umudu Tanrısı RAB'de olana!

6 Yeri göğü,

Denizi ve içindeki her şeyi yaratan,

Sonsuza dek sadık kalan,

7 Ezilenlerin hakkını alan,

Açlara yiyecek sağlayan O'dur.

RAB tutsakları özgür kılar,

8 Körlerin gözünü açar,

İki büklüm olanları doğrultur,

Doğruları sever.

9 RAB garipleri korur,

Öksüze, dul kadına yardım eder,

Kötülerin yolunuysa saptırır.

10 RAB Tanrın sonsuza dek, ey Siyon,

Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek.

RAB'be övgüler sunun!

 

Mezmur 9

1 Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım.

2 Sende sevinç bulacak, coşacağım,

Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!

3 Düşmanlarım geri çekilirken,

Sendeleyip ölüyorlar senin önünde.

4 Çünkü hakkımı, davamı sen savundun,

Adil yargıç olarak tahta oturdun.

5 Ulusları azarladın, kötüleri yok ettin,

Sonsuza dek adlarını sildin.

6 Yok olup gitti düşmanlar sonsuza dek,

Kökünden söktün kentlerini,

Anıları bile silinip gitti.

7 Oysa RAB sonsuza dek egemenlik sürer,

Yargı için kurmuştur tahtını;

8 O yönetir doğrulukla dünyayı,

O yargılar adaletle halkları.

9 RAB ezilenler için bir sığınak,

Sıkıntılı günlerde bir kaledir.

10 Seni tanıyanlar sana güvenir,

Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.

11 Siyon'da oturan RAB'bi ilahilerle övün!

Yaptıklarını halklar arasında duyurun!

12 Çünkü dökülen kanın hesabını soran anımsar,

Ezilenlerin feryadını unutmaz.

13 Acı bana, ya RAB!

Ey beni ölümün eşiğinden kurtaran,

Benden nefret edenler yüzünden çektiğim derde bak!

14 Öyle ki, övgüye değer işlerini anlatayım,

Yeruşalim kapılarında

Sağladığın kurtuluşla sevineyim.

15 Uluslar kendi kazdıkları kuyuya düştü,

Ayakları gizledikleri ağa takıldı.

16 Adil yargılarıyla RAB kendini gösterdi,

Kötüler kendi kurdukları tuzağa düştü.

17 Kötüler ölüler diyarına gidecek,

Tanrı'yı unutan bütün uluslar...

18Ama yoksul hiç unutulmayacak,

Mazlumun umudu sonsuza dek kırılmayacak.

19 Kalk, ya RAB! İnsan galip çıkmasın,

Huzurunda yargılansın uluslar!

20 Onlara dehşet saç, ya RAB!

Sadece insan olduklarını bilsin uluslar.

(evlerin kutsanması duası [yapılmamış ise] burada yapılabilir)

 

Günlük Dualar-1 / Çarşamba:

Mezmur 147:1-11

1 RAB'be övgüler sunun!

Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!

O'na övgü yaraşır.

2 RAB yeniden kuruyor Yeruşalim'i,

Bir araya topluyor İsrail'in sürgünlerini.

3 O kırık kalplileri iyileştirir,

Yaralarını sarar.

4 Yıldızların sayısını belirler,

Her birini adıyla çağırır.

5 Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür,

Sınırsızdır anlayışı.

6 RAB mazlumlara yardım eder,

Kötüleri yere çalar.

7 RAB'be şükran ezgileri okuyun,

Tanrımız'ı lirle, ilahilerle övün.

8 O'dur gökleri bulutlarla kaplayan,

Yeryüzüne yağmur sağlayan,

Dağlarda ot bitiren.

9 O yiyecek sağlar hayvanlara,

Bağrışan kuzgun yavrularına.

10 Ne atın gücünden zevk alır,

Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır.

11 RAB kendisinden korkanlardan,

Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.

 

Mezmur 10

1 Ya RAB, neden uzak duruyorsun,

Sıkıntı günlerinde kendini gizliyorsun?

2 Kötüler gururla mazlumları avlıyor,

Mazlumlar kötülerin kurduğu tuzağa düşüyor.

3 Kötü insan içindeki isteklerle övünür,

Açgözlü insan RAB'be lanet okur, O'nu hor görür.

6 İçinden, "Ben sarsılmam" der,

"Hiçbir zaman sıkıntıya düşmem."

7 Ağzı lanet, hile ve zulüm dolu,

Dilinin altında kötülük ve fesat saklı.

8 Köylerin çevresinde pusu kurar,

Masumu gizli yerlerde öldürür,

Çaresizi sinsice gözler.

9 Gizli yerlerde pusuya yatar

Çalılıktaki aslan gibi,

Kapmak için mazlumu bekler

Ve ağına düşürüp yakalar.

10 Kurbanları çaresiz çöker,

Saldıranın üstün gücü altında ezilir.

11 Kötü insan içinden, "Tanrı unuttu" der,

"Örttü yüzünü, asla göremez."

12 Kalk, ya RAB, kaldır elini, ey Tanrı!

Mazlumları unutma!

13 Neden kötü insan seni hor görsün,

İçinden, "Tanrı hesap sormaz" desin?

14 Oysa sen sıkıntı ve acı çekenleri görürsün,

Yardım etmek için onları izlersin;

Çaresizler sana dayanır,

Öksüzün yardımcısı sensin.

15 Kötünün, haksızın kolunu kır,

Sormadık hesap kalmasın yaptığı kötülükten.

16 RAB sonsuza dek kral kalacak,

Uluslar O'nun ülkesinden temizlenecek.

17 Mazlumların dileğini duyarsın, ya RAB,

Yüreklendirirsin onları,

Kulağın hep üzerlerinde;

18 Öksüze, düşküne hakkını vermek için,

Bir daha dehşet saçmasın ölümlü insan.

(evlerin kutsanması duası [yapılmamış ise] burada yapılabilir)

 

Günlük Dualar-1 / Perşembe:

Mezmur 147:12-20

12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!

Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!

13 Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar,

İçindeki halkı kutsar.

14 Sınırlarını esenlik içinde tutar,

Seni en iyi buğdayla doyurur.

15 Yeryüzüne buyruğunu gönderir,

Sözü çarçabuk yayılır.

16 Yapağı gibi kar yağdırır,

Kırağıyı kül gibi saçar.

17 Aşağıya iri iri dolu savurur,

Kim dayanabilir soğuğuna?

18 Buyruk verir, eritir buzları,

Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar.

19 Sözünü Yakup'a,

Kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirir.

20 Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu,

Onlar O'nun ilkelerini bilmezler.

RAB'be övgüler sunun!

 

Mezmur 17

6 Sana yakarıyorum, ey Tanrı,

Çünkü bana yanıt verirsin;

Kulak ver bana, dinle söylediklerimi!

7 Göster harika sevgini,

Ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle kurtaran!

8 Koru beni gözbebeği gibi;

Kanatlarının gölgesine gizle

9 Kötülerin saldırısından,

Çevremi saran ölümcül düşmanlarımdan.

10 Yürekleri yağ bağlamış,

Ağızları büyük laflar ediyor.

11 İzimi buldular, üzerime geliyorlar,

Yere vurmak için gözetliyorlar.

12 Tıpkı parçalamak için sabırsızlanan bir aslan,

Pusuya yatan genç bir aslan gibi.

13 Kalk, ya RAB, kes önlerini, eğ başlarını!

Kılıcınla kurtar canımı kötülerden,

(evlerin kutsanması duası [yapılmamış ise] burada yapılabilir)

 

Günlük Dualar-1 / Cuma:

Mezmur 148

1 RAB'be övgüler sunun!

Göklerden RAB'be övgüler sunun,

Yücelerde O'na övgüler sunun!

2 Ey bütün melekleri, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey bütün göksel orduları!

3 Ey güneş, ay, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey ışıldayan bütün yıldızlar!

4 Ey göklerin en yüce katı

Ve göklerin üstündeki sular,

O'na övgüler sunun!

5 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü O buyruk verince, var oldular;

6 Bozulmayacak bir kural koyarak,

Onları sonsuza dek yerlerine oturttu.

7 Yeryüzünden RAB'be övgüler sunun,

Ey deniz canavarları, bütün enginler,

8 Şimşek, dolu, kar, bulutlar,

O'nun buyruğuna uyan fırtınalar,

9 Dağlar, bütün tepeler,

Meyve ağaçları, sedir ağaçları,

10 Yabanıl ve evcil hayvanlar,

Sürüngenler, uçan kuşlar,

11 Yeryüzünün kralları, bütün halklar,

Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri,

12 Delikanlılar, genç kızlar,

Yaşlılar, çocuklar!

13 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü yalnız O'nun adı yücedir.

O'nun yüceliği yerin göğün üstündedir.

14 RAB kendi halkını güçlü kıldı,

Bütün sadık kullarına,

Kendisine yakın olan halka,

İsrailoğulları'na ün kazandırdı.

RAB'be övgüler sunun!

 

Mezmur 18

1 Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB!

2 RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,

Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir,

Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!

3 Övgüye değer RAB'be seslenir,

Kurtulurum düşmanlarımdan.

4 Ölüm iplerine dolanmıştım,

Yıkım selleri basmıştı beni,

5 Ölüler diyarının bağları sarmıştı,

Ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma.

6 Sıkıntı içinde RAB'be yakardım,

Yardıma çağırdım Tanrım'ı.

Tapınağından sesimi duydu,

Haykırışım kulaklarına ulaştı.

14 Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı,

Şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi.

16 RAB yukarıdan elini uzatıp tuttu,

Çıkardı beni derin sulardan.

17 Beni güçlü düşmanımdan,

Benden nefret edenlerden kurtardı,

28 Işığımın kaynağı sensin, ya RAB, Tanrım!

Karanlığımı aydınlatırsın.

29 Desteğinle akıncılara saldırır,

Seninle surları aşarım, Tanrım.

30 Tanrı'nın yolu kusursuzdur,

RAB'bin sözü arıdır.

O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

32 Tanrı beni güçle donatır,

Yolumu kusursuz kılar.

47 O'dur öcümü alan,

Halkları bana bağımlı kılan.

48 Düşmanlarımdan kurtarır,

Başkaldıranlardan üstün kılar beni,

Zorbaların elinden alır.

49 Bu yüzden uluslar arasında seni öveceğim, ya RAB,

Adına ezgiler dizeceğim.

 

Mezmur 28

1 Ya RAB, sana yakarıyorum,

Kayam benim, kulak tıkama sesime;

Çünkü sen sessiz kalırsan,

Ölüm çukuruna inen ölülere dönerim ben.

2 Seni yardıma çağırdığımda,

Ellerimi en kutsal katına doğru açtığımda,

Kulak ver yalvarışlarıma.

3 Beni kötülerle, haksızlık yapanlarla

Aynı kefeye koyup cezalandırma.

Onlar komşularıyla dostça konuşur,

Ama yüreklerinde kötülük beslerler.

4 Eylemlerine,

Yaptıkları kötülüklere göre onlara yanıt ver;

Yaptıklarının,

Hak ettiklerinin karşılığını ver.

5 Onlar RAB'bin yaptıklarına,

Ellerinin eserine önem vermezler;

Bu yüzden RAB onları yıkacak,

Bir daha ayağa kaldırmayacak.

6 RAB'be övgüler olsun!

Çünkü yalvarışımı duydu.

7 RAB benim gücüm, kalkanımdır,

O'na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.

Yüreğim coşuyor,

Ezgilerimle O'na şükrediyorum.

(evlerin kutsanması duası [yapılmamış ise] burada yapılabilir)

 

Günlük Dualar-1 / Cumartesi:

Mezmur 149

1 RAB'be övgüler sunun!

RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,

Sadık kullarının toplantısında

O'na övgüler yükseltin!

İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun,

Siyon halkı Kralları'yla coşsun!

Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına,

Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler!

4 Çünkü RAB halkından hoşlanır,

Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,

Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!

6 Ağızlarında Tanrı'ya yüce övgüler,

Ellerinde iki ağızlı kılıçla

7 Uluslardan öç alsınlar,

Halkları cezalandırsınlar,

8 Krallarını zincire,

Soylularını prangaya vursunlar!

9 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!

Bütün sadık kulları için onurdur bu.

RAB'be övgüler sunun!

 

Mezmur 28

1 Ya RAB, sana yakarıyorum,

Kayam benim, kulak tıkama sesime;

Çünkü sen sessiz kalırsan,

Ölüm çukuruna inen ölülere dönerim ben.

2 Seni yardıma çağırdığımda,

Ellerimi en kutsal katına doğru açtığımda,

Kulak ver yalvarışlarıma.

3 Beni kötülerle, haksızlık yapanlarla

Aynı kefeye koyup cezalandırma.

Onlar komşularıyla dostça konuşur,

ma yüreklerinde kötülük beslerler.

4 Eylemlerine,

Yaptıkları kötülüklere göre onlara yanıt ver;

Yaptıklarının,

Hak ettiklerinin karşılığını ver.

5 Onlar RAB'bin yaptıklarına,

Ellerinin eserine önem vermezler;

Bu yüzden RAB onları yıkacak,

Bir daha ayağa kaldırmayacak.

6 RAB'be övgüler olsun!

Çünkü yalvarışımı duydu.

7 RAB benim gücüm, kalkanımdır,

O'na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.

Yüreğim coşuyor,

Ezgilerimle O'na şükrediyorum.

(evlerin kutsanması duası [yapılmamış ise] burada yapılabilir)

 

Günlük Dualar-2

“Günlük Dualar-1” başlığı altındaki Yedi Günlük Okumalar yapıldıktan sonra kişiler aşağıdaki Kutsal Yazıları her gün sıra ile okuyup sıkıntı ve zorlukları dua ile Tanrı’ya kaldırmalıdırlar.

 

Filipililer 4: 6 Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin.

7 O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.

 

Mezmur 66: 10 Sen bizi sınadın, ey Tanrı,

Gümüş arıtır gibi arıttın.

11 Ağa düşürdün bizi,

Sırtımıza ağır yük vurdun.

12 İnsanları başımıza çıkardın,

Ateşten, sudan geçtik.

Ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun.

Dua: (Matta 5:4) Kutsal olan Babamız, yasımızı teselli eden, halkına sevinç ve kutuluş kaftanı giydiren Tanrı Sensin, Sana şükürler olsun…

(kişisel dua ve dilekler sunulur…)

 

II.Korintliler 4: 8 Her yönden sıkıştırılmışız, ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız, ama çaresiz değiliz.

9 Kovalanıyoruz, ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılmışız, ama yok olmuş değiliz.

 

Mezmur 90: 7 Eriyip bitiyoruz senin öfkenden,

Kızgınlığından dehşete düşüyoruz.

8 Suçlarımızı önüne,

Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.

9 Gazabından kısalıyor günlerimiz,

Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız.

10 Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor,

Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak;

En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor,

Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz.

11 Kim bilir gazabının gücünü?

Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür.

12 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki,

Bilgelik kazanalım.

13 Vazgeç, ya RAB! Öfken ne zamana dek sürecek?

Acı kullarına!

14 Sabah bizi sevginle doyur,

Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.

15 Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa,

Kaç yıl çile çektirdinse,

O kadar sevindir bizi.

Dua: (Tekvin 26:24) İbrahim'in Tanrısı RAB, gücümüz Sensin, Sana övgüler olsun…

(kişisel dua ve dilekler sunulur…)

 

İbraniler 4:14 Tanrı Oğlu İsa gökleri aşan büyük başkâhinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım.

15 Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir.

16 Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım.

 

Mezmur 102: 9-10 Kızıp öfkelendiğin için

Külü ekmek gibi yiyor,

İçeceğime gözyaşı katıyorum.

Beni kaldırıp bir yana attın.

11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte,

Ot gibi sararmaktayım.

12 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Ünün kuşaklar boyu sürer.

13 Kalkıp Siyon'a sevecenlik göstereceksin,

Çünkü onu kayırmanın zamanıdır, beklenen zaman geldi.

Dua: (Çıkış 12-13) bizim için savaşan Rabbimiz Sana övgüler olsun; gücümüz Sensin…

(kişisel dua ve dilekler sunulur…)

 

I.Petrus 5:6 Uygun zamanda sizi yüceltmesi için, Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın.

7 Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin, çünkü O sizi kayırır.

8 Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor.

9 Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis'e karşı direnin.

 

Mezmur 6: 1 Ya RAB, öfkeyle azarlama beni,

Gazapla yola getirme.

2 Lütfet bana, ya RAB, bitkinim;

Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,

3 Çok acı çekiyorum.

Ah, ya RAB!

Ne zamana dek sürecek bu?

4 Gel, ya RAB, kurtar beni,

Yardım et sevginden dolayı.

Dua: (İşaya 41:10) Kutsal olan RAB’bimiz, Seni över, Sana şükrederiz; bizleri güçlendir, bize yardım et, elinle bize destek ol…

(kişisel dua ve dilekler sunulur…)

 

Yuhanna 14:1 "Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin.

 

Mezmur 13: 1 Ne zamana dek, ya RAB,

Sonsuza dek mi beni unutacaksın?

Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin?

2 Ne zamana dek içimde tasa,

Yüreğimde hep keder olacak?

Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak?

3 Gör halimi, ya RAB, yanıtla Tanrım,

Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım.

4 Düşmanlarım, "Onu yendik!" demesin,

Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin.

5 Ben senin sevgine güveniyorum,

Yüreğim kurtarışınla coşsun.

Dua: (İşaya 43:1) yaratan,Tanrımız, bizler Senin halkın, otlağının koyunlarıyız, merhametini üzerimize gönder, lütufkar sevginle bize destek ol…

(kişisel dua ve dilekler sunulur…)

 

Matta 6:34 O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter."

 

Mezmur 35: 1 Ya RAB, benimle uğraşanlarla sen uğraş,

Benimle savaşanlarla sen savaş!

17 Ne zamana dek seyirci kalacaksın, ya Rab?

Kurtar canımı bunların saldırısından,

Hayatımı bu genç aslanlardan!

18 Büyük toplantıda sana şükürler sunacağım,

Kalabalığın ortasında sana övgüler dizeceğim.

Dua: (İşaya 43:2) halkını derin sulardan kurtaran Tanrı Sensin,

Sana övgüler olsun, halkını terk etmezsin…

(kişisel dua ve dilekler sunulur…)

 

Nahum 1: 7 RAB iyidir,

Sığınaktır sıkıntı anında.

Korur kendisine sığınanları.

 

Mezmur 79: 1 Ey Tanrı, uluslar senin yurduna saldırdı,

Kutsal tapınağını kirletti,

Yeruşalim'i taş yığınına çevirdi.

2 Kullarının ölülerini yem olarak yırtıcı kuşlara,

Sadık kullarının etini yabanıl hayvanlara verdiler.

3 Kanlarını su gibi akıttılar Yeruşalim'in çevresine,

Onları gömecek kimse yok.

4 Komşularımıza yüzkarası,

Çevremizdekilere eğlence ve oyuncak olduk.

9 Yardım et bize yüce adın uğruna, ey bizi kurtaran Tanrı,

Kurtar bizi adın uğruna, bağışla günahlarımızı!

13 Bizler, kendi halkın, otlağının koyunları

Sonsuza dek şükredeceğiz sana,

Kuşaklar boyunca övgülerini dilimizden düşürmeyeceğiz.

 

Dua: (II.Tarihler 15:7) Tanrımız Rab, bizi güçlendir, korkuyu, üzüntü ve acıyı Senin kutsal merhametine teslim ederiz, sevecenliğini bize göster, iyi olan armağanların bizleri sevinç ve esenlik ver; Sana övgüler olsun, şimdi ve daima kutsalsın; sonsuzluklar boyunca kralsın…

(kişisel dua ve dilekler sunulur…)

 

Mezmur 138:7 Sıkıntıya düşersem, canımı korur,

Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın,

Sağ elin beni kurtarır.

 

Mezmur 80: 1 Kulak ver, ey İsrail'in çobanı,

Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden,

Keruvlar arasında taht kuran,

Saç ışığını,

2 Efrayim, Benyamin, Manaşşe önünde

Uyandır gücünü,

Gel, kurtar bizi!

3 Bizi eski halimize kavuştur, ey Tanrı,

Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!

4 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,

Ne zamana dek halkının dualarına ateş püsküreceksin?

5 Onlara ekmek yerine gözyaşı verdin,

Ölçekler dolusu gözyaşı içirdin.

6 Kavga nedeni ettin bizi komşularımıza,

Düşmanlarımız alay ediyor bizimle.

7 Bizi eski halimize kavuştur,

Ey Her Şeye Egemen Tanrı,

Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!

Dua: (Efesliler 6:10) Rab Tanrımız, kutsal gücünle bizleri yenile, bizleri güçlendir; düşmanımız olan dünyanın, benliğin ve şeytanın baskısından bizleri özgür kıl, Mesih’in zaferini yaşayalım diye bizleri bereketle, Sana övgüler olsun; adın iyi ve kutsaldır…

(kişisel dua ve dilekler sunulur…)

 

Mezmur 89: 46 Ne zamana dek, ya RAB?

Sonsuza dek mi gizleneceksin?

Ne zamana dek öfken alev alev yanacak?

47 Anımsa ömrümün ne çabuk geçtiğini,

Ne boş yaratmışsın insanoğlunu!

48 Var mı yaşayıp da ölümü görmeyen,

Ölüler diyarının pençesinden canını kurtaran?

49 Ya Rab, nerede o eski sevgin?

Davut'a göstereceğine ant içtiğin o sadık sevgin!

50-51 Anımsa, ya Rab, kullarının nasıl rezil olduğunu,

Bütün halkların hakaretini bağrımda nasıl taşıdığımı,

Düşmanlarının hakaretini, ya RAB,

Meshettiğin kralın attığı adıma edilen hakaretleri.

52 Sonsuza dek övgüler olsun RAB'be!

Amin! Amin!

Dua: (Mezmur 86:13) Yüce olan Babamız, kutsal sevgin ve merhametinle canımızı ölüler diyarının derinliklerinden Sen kurtardın; Sana övgüler olsun…

(kişisel dua ve dilekler sunulur…)

 

Mezmur 94: 1 Ya RAB, öç alıcı Tanrı,

Saç ışığını, ey öç alıcı Tanrı!

3 Kötüler ne zamana dek, ya RAB,

Ne zamana dek sevinip coşacak?

4 Ağızlarından küstahlık dökülüyor,

Suç işleyen herkes övünüyor.

5 Halkını eziyorlar, ya RAB,

Kendi halkına eziyet ediyorlar.

11 RAB insanın düşüncelerinin

Boş olduğunu bilir.

12 Ne mutlu, ya RAB, yola getirdiğin,

Yasanı öğrettiğin insana!

13 Kötüler için çukur kazılıncaya dek,

Onu sıkıntılı günlerden kurtarıp rahatlatırsın.

14 Çünkü RAB halkını reddetmez,

Kendi halkını terk etmez.

17 RAB yardımcım olmasaydı,

Şimdiye dek sessizlik diyarına göçmüştüm bile.

Dua: (İşaya 43:2) halkını derin sulardan kurtaran Tanrı Sensin,

Sana övgüler olsun, halkını terk etmezsin…

(kişisel dua ve dilekler sunulur…)

 

Mezmur 42: 5 Neden üzgünsün, ey gönlüm,

Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla,

Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

6-7 Gönlüm üzgün,

Bu yüzden seni anımsıyorum, ey Tanrım.

Şeria yöresinde, Hermon ve Misar dağlarında

Çağlayanların gümbürdeyince,

Enginler birbirine sesleniyor,

Bütün dalgaların, sellerin üzerimden geçiyor.

11 Neden üzgünsün, ey gönlüm,

Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla,

Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

Dua: (İşaya 43:1) yaratan,Tanrımız, bizler Senin halkın, otlağının koyunlarıyız, merhametini üzerimize gönder, lütufkar sevginle bize destek ol…

(kişisel dua ve dilekler sunulur…)

 

Mezmur 69: 1 Kurtar beni, ey Tanrı,

Sular boyuma ulaştı.

2 Dipsiz batağa gömülüyorum,

Basacak yer yok.

Derin sulara battım,

Sellere kapıldım.

3 Tükendim feryat etmekten,

Boğazım kurudu;

Gözlerimin feri sönüyor

Tanrım'ı beklemekten.

13 Ama benim duam sanadır, ya RAB.

Ey Tanrı, sevginin bolluğuyla,

Güvenilir kurtarışınla uygun gördüğünde

Yanıtla beni.

Dua: (İşaya 41:10) Kutsal olan RAB’bimiz, Seni över, Sana şükrederiz; bizleri güçlendir, bize yardım et, elinle bize destek ol…

(kişisel dua ve dilekler sunulur…)

 

Mezmur 142: 1 Yüksek sesle yakarıyorum RAB'be,

Yüksek sesle RAB'be yalvarıyorum.

2 Önüne döküyorum yakınmalarımı,

Önünde anlatıyorum sıkıntılarımı.

3 Bunalıma düştüğümde,

Gideceğim yolu sen bilirsin.

Tuzak kurdular yürüdüğüm yola.

4 Sağıma bak da gör,

Kimse saymıyor beni,

Sığınacak yerim kalmadı,

Kimse aramıyor beni.

5 Sana haykırıyorum, ya RAB:

Sığınağım,

Yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin

6 Haykırışıma kulak ver,

Çünkü çok çaresizim;

Kurtar beni ardıma düşenlerden,

Çünkü benden güçlüler.

7 Çıkar beni zindandan,

Adına şükredeyim.

O zaman doğrular çevremi saracak,

Bana iyilik ettiğin için.

Dua: (Çıkış 12-13) bizim için savaşan Rabbimiz Sana övgüler olsun; gücümüz Sensin…

(kişisel dua ve dilekler sunulur…)

 

İşaya 41: 10 Korkma, çünkü ben seninleyim,

Yılma, çünkü Tanrın benim.

Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim;

Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.

11 "Sana öfkelenenlerin hepsi utanacak, rezil olacak.

Sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacak.

12 Seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın.

Seninle savaşanlar hiçten beter olacak.

13 Çünkü sağ elinden tutan,

'Korkma, sana yardım edeceğim diyen Tanrın RAB benim.

Dua: (Tekvin 26:24) İbrahim'in Tanrısı RAB, gücümüz Sensin, Sana övgüler olsun…

(kişisel dua ve dilekler sunulur…)

 

İşaya 41: 14 "Ey Yakup soyu, toprak kurdu,

Ey İsrail halkı, korkma!

Sana yardım edeceğim" diyor RAB,

Seni kurtaran İsrail'in Kutsalı.

16 …  Sense RAB'de sevinç bulacak,

İsrail'in Kutsalı'yla övüneceksin.

17 "Düşkünlerle yoksullar su arıyor, ama yok.

Dilleri kurumuş susuzluktan.

Ben RAB, onları yanıtlayacağım,

Ben, İsrail'in Tanrısı, onları bırakmayacağım.

18 Çıplak tepeler üzerinde ırmaklar,

Vadilerde su kaynakları yapacağım.

Çölü havuza,

Kurak toprağı pınara çevireceğim.

20 Öyle ki, insanlar görüp bilsinler,

Hep birlikte düşünüp anlasınlar ki,

Bütün bunları İsrail'in Kutsalı RAB'bin eli yapmış.

Dua: (II.Krallar 6:16) halkına kurtuluş ve zafer veren RAB, Sen kutsalsın, Sana övgüler olsun… 

(kişisel dua ve dilekler sunulur…)

 

İşaya 42:16 Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim,

Onlara kılavuz olacağım bilmedikleri yollarda,

Karanlığı önlerinde ışığa,

Engebeleri düzlüğe çevireceğim.

Yerine getireceğim sözler bunlardır.

Onlardan geri dönmem.

 

Mezmur 121:1 Gözlerimi dağlara kaldırıyorum,

Nereden yardım gelecek?

2 Yeri göğü yaratan

RAB'den gelecek yardım.

3 O ayaklarının kaymasına izin vermez…

5 Senin koruyucun RAB'dir,

O sağ yanında sana gölgedir.

7 RAB her kötülükten seni korur,

Esirger canını.

Dua: Boğazlanmış Kuzu

Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti,

Saygıyı, yüceliği, övgüyü  

Almaya layıktır.

Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek

Tahtta oturanın ve Kuzu'nun olsun! …

(kişisel dua ve dilekler sunulur…)

 

II.Korintliler 1:3 Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli Baba'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası'na övgüler olsun!

4 Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor.

 

Mezmur 31:1 Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

2 Kulak ver bana,

Çabuk yetiş, kurtar beni;

Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

4 Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni,

Çünkü sığınağım sensin.

5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, kurtar beni.

6 Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim,

RAB'be güvenirim ben.

7 Sadakatinden ötürü sevinip coşacağım,

Çünkü düşkün halimi görüyor,

Çektiğim sıkıntıları biliyorsun,

Dua: Rabbimiz ve Tanrımız!

Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın.

Çünkü her şeyi sen yarattın;

Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. …

 

(kişisel dua ve dilekler sunulur…)

 


 

Evlerin Kutsanması Duası

(Günün hamt ve korunma Mezmurları okunduktan sonra)

 

Göklerdeki Babamız,

Tek Tanrı Sensin,

gerçek merhamet, gerçek adalet ve gerçek doğruluk sahibi Sensin;

bu evi ve içindeki halkı tüm sıkıntı ve tehlikelerden koru,

bu yeri ve bizleri bereketle,

bizlerin bugünkü ve yarınki sıkıntılarını, dertlerini teselli et,

Rab İsa Mesih’te bu yeri aydınlat,

canımıza ve bedenimize şifa ver,

esenliğinle bu yeri doldur ve bizleri yenile,

sevincini merhametini üzerimize gönder;

öfke ve gururdan,

kavgadan ve bencillikten bizleri koru,

çekişme ve ahlaksızlık, düşmanlık ve yalan

yaşadığımız yerlerden uzak olsun diye

bizleri koru,

bütün kötülük güçleri

Kurtarıcı Rab Mesih'in kutsal adından dolayı

evlerimize saldıramasın.

 

Baba, Oğul ve Kutsal Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,

bize ve yaşadığımız yere yapılmış

her türlü lanetin gücünü kır,

bereketsizliğin gücünü kaldır,

esenlik ve bereketinle bizleri doldur;

uyurken ve uyanıkken ev halkını kutsal meleklerinle koru;

sığınağımız Rab Tanrı Senin,

duamızı, tövbemizi, dilek ve yakarışlarımızı

göklerden kabul et;

ev halkının her durumda sevgisini sıcak tut,

ailemiz, arkadaşlarımız, komşularımızla birlikte

esenlikli bir yaşam için bizleri bereketle,

kötü niyetleri bizde uzaklaştır,

bizim ilişkimiz olan herkese pak yürekler bağışla,

yüreğimiz, düşüncemiz, işlerimiz ve sözlerimiz

Sana layık olsun diye bizleri bereketle. Amin.

 


 

 

bir kişinin sıkıntıları için birden fazla kişi ile birlikte dua edilecek ise aşağıdakine benzer bir düzen yapılabilir:

 

-ilahi

-iman açıklaması (hep birlikte okunması uygundur)

-günün hamt mezmuru

-ilahi

-günün korunma mezmuru

-ilahi

-günlük dualardan (2) bir bölüm

-kişisel dilekler için serbest dua

-ilahi

-evlerin kutsanması duası

-Rabbin Duası

 

iman açıklaması

Yeri ve göğü,

görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı,

her şeye kadir tek Baba Tanrı’ya inanıyoruz.

 

Bütün çağlardan önce Baba’da olan

Tanrı’dan Tanrı,

Işıktan Işık,

Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı,

kendiliğinden var olan, yaratılmamış,

Baba ile aynı özden olan,

Tanrı’nın Oğlu tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz.

Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden geldi.

Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den vücut buldu ve insan oldu. Pontius Platus zamanında çarmıha gerildi, acı çekti ve gömüldü,

Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi,

göğe yükseldi ve Baba’nın sağında oturdu.

Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde tekrar gelecek

ve O’nun krallığına hiç son olmayacaktır.

 

Baba ve Oğul’dan gelen, Rab olan, hayat veren,

Baba ve Oğul’la birlikte tapınılıp yüceltilen,

peygamberler aracılığı ile konuşmuş Kutsal Ruh’a inanıyoruz.

 

Tek kutsal evrensel ve elçisel kiliseye inanıyoruz.

Günahların affı için tek bir vaftiz tanıyoruz.

Ölülerin dirilişini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin.


 

ilave bölüm

İnsan yaratılmış varlıklar içinde en özel olanıdır:

Tekvin 1:27 Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.

 

Bu yüzden insana Tanrı’yı yeryüzünde temsil etme görevi verilmiştir. Tanrı bütün yaratılışı insana vererek, suretinde yarattığı insana ne kadar sevildiğini ve ayrıcalıklı bir varlık olduğunu göstermiştir:

Tekvin 1:28 Onları kutsayarak, «Verimli olun, çoğalın» dedi, «Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.

Mezmur 8:5 Nerdeyse bir tanrı yaptın onu,

Başına yücelik ve onur tacını koydun.

8:6 Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın,

Her şeyi ayaklarının altına serdin;

 

Başkaları bize öyle bakmasa bile; kendimizin ne kadar değerli, ne kadar sevilmiş ve ne kadar ayrıcalıklı bir varlık olduğumuzu bilerek insana bakarız:

Yuhanna 10:34 İsa şu karşılığı verdi: "Yasanızda, 'Siz ilahlarsınız, dedim' diye yazılı değil mi?

35 Tanrı, kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal Yazı da geçerliliğini yitirmez.

Mezmur 82:6 'Siz ilahlarsınız' diyorum,

'Yüceler Yücesi'nin oğullarısınız hepiniz!

 

Tanrı’nın gözetimi ve sağlayışı altında olduğumuzun bilinci ile yaşamakla Tanrı’nın bu lütfuna layık bir olmaya çalışmış oluruz:

Matta 6:26 Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?

Matta 12: 11 İsa onlara şu karşılığı verdi: "Hanginizin bir koyunu olur da Şabat Günü çukura düşerse onu tutup çıkarmaz?

12 İnsan koyundan çok daha değerlidir! Demek ki, Şabat Günü iyilik yapmak Yasa'ya uygundur."

Heidelberg İlmihali 1. Yaşamda ve ölümde tek teselliniz nedir?

Ben kendime ait değilim1

Beden ve can olarak

Yaşamda ve ölümde2

Sadık kurtarıcım İsa Mesih’e aitim.3

 

O değerli (paha biçilmez) kanıyla bütün günahlarımın bedelini ödedi,4

Şeytanın hükümdarlığından beni, özgür kıldı. 5

O beni aynı yolda gözetir6

Göklerdeki Babamın isteği olmadan başımdan bir tel saç bile eksilmez7

Her şey benim kurtuluşum için çalışır. 8

 

Ona ait olduğum için9

kendi Kutsal Ruh’u ile

beni sonsuz yaşamdan emin kılar.

Ve beni şimdiden itibaren kendisi için yaşamaya hazır ve

tüm kalbimle buna istekli olmaya yönlendirir.10

 

1 I.Korintliler 6.19-20

2 Romalılar 14.7-9

3 I.Korintliler 3.23, Titus 2.14

4 I.Petrus 1.18-19, I.Yuhanna 1.7-9; 2.2

5 Yuhanna 8.34-36, İbraniler 2:14-15, I.Yuhanna 3.1-11

6 Yuhanna 6.39-40: 10.27-30, II.Selanikliler 3.3, I.Petrus 1.5

7 Matta 10.29-31, Luka 21.16-18

8 Romalılar 8.28

9 Romalılar 8.16-16, II.Korintliler 1.21-22, (5.5) Efes 1.13-14

10 Romalılar 8.1-17

 

Tanrı, size verdiği değeri Sevgili Oğlunda açıklamıştır. Tanrı düşmüş ve ölümü hak etmiş insana sonsuz yaşamı armağan etmiştir:

Yuhanna 3:16 Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

 

Sizler birey olarak Tanrı’nın Kutsal Ruh’u tarafından kutsal mekanlar olarak ayrılmış, Tanrı’ya ayrılmış varlıklarsınız:

I.Korintliler 6:19 Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh'un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz.

20 Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin.

 

Sizler birey olarak “kuzursuz ve lekesiz” kutsama ile kurtuluş almış varlıklarsınız:

I.Petrus 1:18-19 … kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz.

 

Sizler, Sizi SEVEN’in Kanı ile özgür kılınmış, Tanrı’nın Krallığının yeryüzündeki temsilcileri ve ruhsal kurbanlar sunan kahinleri olarak seçilmişsiniz:

Vahiy 1: 4-6 … Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip Babası Tanrı'nın hizmetinde kâhinler yapmış olan Mesih'in olsun! Amin.

 

öyleyse size sıkıntı, zorluk, acı veren insanlar yazık ki, insanın bu denli özel olduğunu bilmiyor ve yaratıldıkları amaca aykırı yaşıyorlar. “bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılan” Mesih’te dünyanın, benliğin, şeytanın baskılarından, acılarından özgür bir yaşama davet edildiğimizi bilerek yaşarız. Özgürlüğümüzü Kutsal Üçlübir Tanrı’ya iman ile itaat ve tapınma sunarak, bizi üzen ve yaralayan dünyayı bağışlayıp, onlara Mesih’in sevgisini ulaştırmaya devam ederek yaşarız:

İbraniler 12:15 Dikkat edin, kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin.

 

Bizler "Seni asla terk etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü bırakmayacağım" diyen RAB Tanrı’ya bakarak cesaretle "Rab benim yardımcımdır, korkmam; İnsan bana ne yapabilir?" diyen ayete (İbraniler 13:5-6) olan güvenimizle şunu biliriz: kimse fark etmese bile, kimse anlamasa bile ÖNEMLİYİZ! DEĞERLİYİZ!